Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE"

Transkrypt

1 Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze,

2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) Celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Cele szczegółowe : Poprawa jakości obsługi pacjenta Zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Wsparcie dla zarządzania kryzysowego Zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia

3 Stan realizacji P1 Wsparcie użytkownika Rozliczenia usług Prezentacja Portal Aplikacja Płatnika Aplikacje użytkownika Aplikacja Innych Podmiotów (np. GIF) Rozliczenia leków Platforma Dostępowa Konto Pacjenta Aplikacja Usługodawców Administracja Integracja Analiza danych Audyt Zarządzanie i Prywatność Szyna Usług Hurtownia Danych Analizy, Statystyki, Raporty Administracja Wykrywanie Nadużyć Rejestry Gromadzenie danych Rejestry Zasilanie Rejestrów System Weryfikacji Recepty Zdarzenia Medyczne Słowniki Dane z zamykanych jednostek medycznych Skierowania i Zwolnienia Osobista Dokumentacja Produkt odebrany Produkt w trakcie wytwarzania

4 Ramowy harmonogram podpisano umowę z nowym Integratorem termin zakończenia Projektu P1 Ramowy zakres wydań: Wydanie VII.1 - przełom lipiec/sierpień 2015 Platforma publikacyjna Obszary usług - Publikacja informacji - Zasilanie rejestrów Wydanie VII.2 przełom sierpień/wrzesień 2015 Produkty dla masowego odbiorcy - Zdarzenia medyczne Obszary usług biznesowych - Administracja P1 - Audyt dostępu do danych osobowych - Uprawnienia do danych usługobiorcy - Zarządzanie kontami użytkowników i systemów - Zasilenie rejestrów - pozostałe Wydanie VIII.1 przełom wrzesień/październik 2015 Produkty dla masowego odbiorcy - Recepty Obszary usług biznesowych - Kolejki CZILO - Dane bliskich - Monitorowanie P1 - Kalendarz - Wpisy własne Wydanie VIII.2 koniec listopada 2015 Produkty dla masowego odbiorcy - Skierowania - Zlecenia Obszary usług biznesowych - Archiwizacja dokumentów medycznych, przejmowanie dokumentacji likwidowanych podmiotów - Dane krytyczne - Deklaracje POZ - Wsparcie rozliczeń - Hurtownia danych i wykrywanie nadużyć - Zwolnienia - Centralny Rejestr Sprzeciwów - Opiekunowie i podopieczni

5 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia System informacji obejmuje bazy danych funkcjonujące w ramach: Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych: Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, Systemu Monitorowania Zagrożeń, Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowanego System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych; rejestrów medycznych.

6 EDM planowane zmiany w ustawie o SIOZ 31 lipca 2016 r. e-recepta 28 lutego 2017 r. e-skierowanie, e-zlecenie 31 lipca 2017 r. Pozostała EDM (proponowana tylko indywidualna)

7 Główne korzyści do obywateli wynikające z realizacji Projektu P1: możliwość korzystania z e-skierowania i e-zlecenia możliwość przesłania deklaracji POZ w postaci elektronicznej łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia możliwość udostępnienia danych o przebiegu leczenia w innych placówkach wybranemu lekarzowi możliwość wyszukania personelu medycznego możliwość lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne możliwość kontaktu z wybranym personelem medycznym przypomnienie o zaplanowanych terminach możliwość korzystania z e-recepty możliwość uzyskiwania elektronicznego zwolnienia lekarskiego informacja o preskrypcji leków, możliwość bieżącego sprawdzenia dawkowania możliwość wprowadzania danych krytycznych przez lekarza pacjenta możliwość umieszczania wpisów własnych 7

8 8

9

10

11

12

13 Jan Nowacki

14

15

16

17

18 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

19 Cel główny projektu Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz daje możliwość elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych. Daje przedsiębiorcom perspektywę: składania drogą elektroniczną wniosków do rejestru, elektronicznego przechowywania dokumentów, popularyzuje wykorzystanie podpisu elektronicznego, wspiera w pobieraniu danych rejestrowych przez administrację publiczną

20 Rejestry zintegrowane dotychczas na Platformie P2 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Rejestr Aptek Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych Rejestr Produktów Leczniczych Rejestr Systemów Kodowania Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych Rejestr Medycznie Wspieranej Prokreacji System Informatyczny Rezydentur

21 21

22 Korzyści z realizacji Platformy P2 Dostarczone uniwersalne narzędzie informatyczne, służące do utrzymywania rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych uwzględniając Krajowe Ramy Interoperacyjności, Obniżenie kosztów po stronie gestorów, Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wsparcie techniczne bez ponoszenia przez gestorów dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury.

23 Strona Źródła bieżącej informacji 23

24 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)

25 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przyczyni się do efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.

26 Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które zostały wymienione poniżej. Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających, Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, które pozwolą na dokonywanie oceny potrzeb zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia pacjentów na terenie całego kraju, planowania środków finansowych na realizację takich zakupów wg aktualnych potrzeb, umożliwią dostęp do informacji gromadzonych w systemie na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych.

27 Osiągnięcie celów szczegółowych możliwe będzie poprzez zbudowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych wspierających określone obszary biznesowe, odpowiednio: System Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Monitorowania Zagrożeń, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

28 Nowa Perspektywa Finansowa UE

29 W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w pierwszej kolejności planuje zgłosić do konkursu następujące projekty: Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia, e-krew informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem, Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej (IPOZ). Kolejność ta jest podyktowana warunkami brzegowymi określonymi dla tego Programu Operacyjnego. 29

30 Dziękuję za uwagę Kontakt: ESP epuap: /csiozgovpl/skrytka 30

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE

E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE E-zdrowie w Polsce. Aktualny stan przygotowań i wdrożenia platformy P1, P2 i P4 oraz nowa perspektywa finansowa UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi

Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Skoordynowanie i integracja dotychczasowych systemów wykorzystywanych przez placówki ochrony zdrowia z nowo tworzonymi systemami informatycznymi Kajetan Wojsyk Z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w perspektywie CSIOZ Marcin Węgrzyniak Kierownik Biura Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

- o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- o systemie informacji w ochronie zdrowia, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-10 Do druku nr 3485 Warszawa, 4 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dr inż. Kajetan Wojsyk KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Kielce, 2013-10-08 Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu

Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu Projekty wpisujące się w cel 2. Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Skrócony opis projektu liczba miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG

MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG MAPA KOMPATYBILNOŚCI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 7 OSI PO IG Opracowanie - stan na 30.04.2011 r. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia. 16.02.2015 r.

Data sporządzenia. 16.02.2015 r. Nazwa projektu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie 1 Opis zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS

Wykład 2. część II. Moduł Laboratoryjny. Obieg informacji w laboratorium. Funkcje LIS. Funkcje LIS. Funkcje LIS Moduł Laboratoryjny Wykład 2. część II Szpitalny System Informacyjny (Hospital Information System HIS) Moduł Laboratoryjny (Laboratoryjny System Informacyjny - Laboratory Information System LIS). Wspiera

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02

dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 dr inż. Kajetan Wojsyk Konferencja Elektroniczna dokumentacja medyczna - szanse i zagrożenia Białystok, 2013-09-02 Stan aktualny punkt wyjścia Istnieją autonomiczne, odrębnie tworzone zasoby informacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo