Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole."

Transkrypt

1 Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola

2 AGENDA 1. Stan informatyzacji MJO Urzędu Miasta Opola. 2. Chmura prywatna na przykładzie projektu zrealizowanego przez Miasto Opole. 3. Cel realizacji obszar oddziaływania. 4. Innowacyjność przyjętego rozwiązania technologiczna i organizacyjna. 5. Zmiany organizacyjne, efektywność pracy, jakość świadczonych usług. 6. Wymierne korzyści, oszczędności. 7. Działania komplementarne z innymi projektami realizowanymi przez Miasto Opole OSTO, OWI.

3 STAN INFORMATYZACJI MJO URZĘDU MIASTA OPOLA 1. Czy MJO posiada obsługę informatyczną? 54% ankietowanych zleca obsługę informatyczną zewnętrznym firmom. Jest to realizowane w formie umowy outsourcingowej bądź też zlecane doraźnie w razie wystąpienia potrzeby. Kolejna grupa ankietowanych 42% powierza obsługę informatyczną swoim etatowym pracownikom. 27 jednostek zatrudnia jedną osobę na etacie są to w przeważającej części placówki oświatowe. Dwie osoby na etacie zatrudnia 10 jednostek. W przypadku placówek oświatowych zdarza się, że osobą zajmującą się obsługą IT jest nauczyciel informatyki. Najmniej popularną formą zatrudnienia w postaci umowy-zlecenia stosują 4 jednostki umowa o pracę 4 umowa cywilnoprawna (zlecenie) 37 firma zewnętrzna 13 brak obsługi Wykres 1. Forma prawna obsługi informatycznej w jednostkach.

4 STAN INFORMATYZACJI MJO URZĘDU MIASTA OPOLA 2. Czy MJO posiadają serwerownię (CPD)? Serwerownię specjalnie wydzielone pomieszczenie, w którym znajduje się sprzęt sieciowy, telekomunikacyjny oraz serwerowy posiadają 24 jednostki. Czy jednostka posiada serwerownię? Tak 24 Nie Wykres 4. Serwerownie w jednostkach miejskich.

5 STAN INFORMATYZACJI MJO URZĘDU MIASTA OPOLA 3. Bezpieczeństwo informatyczne MJO (sprzęt, organizacja, ludzie itp.), Dedykowane/sprzętowe urządzenia bezpieczeństwa (firewall) Nie 72 Tak Wykres 9. Dedykowane urządzenia bezpieczeństwa. Urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Na pytanie posiadania dedykowanych/sprzętowych urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa sieci, 21 ankietowanych odpowiedziało na TAK, pozostałe jednostki nie posiadają takich urządzeń. Urządzenia takie są głównie w posiadaniu dużych jednostek. Mniejsze jednostki posiadają routery, dostarczone przez providerów, bądź posiadają tanie routery z funkcjonalnością NAT i ewentualnie - prostego filtrowania ruchu sieciowego.

6 CHMURA PRYWATNA NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ZREALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO OPOLE. E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-usług publicznych projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych. Lider projektu: Fundacja Informatyki i Zarządzania Łódź, ul. Władysława Reymonta 5 Partner projektu: Gmina - Miasto Opole Opole, Rynek Ratusz

7 CEL REALIZACJI OBSZAR ODDZIAŁYWANIA Celem projektu było wdrożenie w Urzędzie Miasta Opole oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych transakcyjnej platformy e-usług publicznych. Zbudowana platforma e-usług publicznych pozwoliła na wejście administracji samorządowej Miasta Opola na ścieżkę długotrwałego i systematycznego rozwoju w kierunku popularyzacji technik społeczeństwa informacyjnego w relacjach: urząd-obywatel, urząd-biznes, urząd-urząd.

8 INNOWACYJNOŚĆ PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNA I ORGANIZACYJNA Projekt jest jednym z pierwszych projektów, w których jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Opole, wykorzystując bogate zasoby teleinformatyczne oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, świadczy usługi na rzecz swoich jednostek organizacyjnych.

9

10

11 ZMIANY ORGANIZACYJNE, EFEKTYWNOŚĆ PRACY, JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG 1. Podniesienie efektywności działania administracji publicznej. 2. Konsolidacja i centralizacja usług informatycznych. 3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji. 4. Standaryzacja i optymalizacja procesów biznesowych 5. Konsolidacja wydatków.

12 WYMIERNE KORZYŚCI, OSZCZĘDNOŚCI Realizacja projektu przyczyniła się do: Poprawy dostępności i przejrzystości działania administracji samorządowej dla mieszkańców i przedsiębiorców w Mieście Opole. Zwiększenia wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji samorządowej Miasta Opole. Miasto i jego jednostki organizacyjne korzystają z jednakowych rozwiązań technologicznych opartych na wspólnym standardzie usług i określonych zasadach interoperacyjności, niezależnie od wielkości i lokalizacji jednostki. Zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców w kontakcie z administracją samorządową. Zapewnienia zgodności systemów teleinformatycznych z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez udostępnienie systemu elektronicznych usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu dla przedsiębiorców.

13 Miasto Opole finalista konkursu: "Best in Cloud 2012" rozwiązania chmurowe. Finaliści konkursu: Onet, ATM SI, Urząd Miasta Opola, BS w Tczewie, Sygnity, PlaceChallenge.

14 DZIAŁANIA KOMPLEMENTARNE Z INNYMI PROJEKTAMI REALIZOWANYMI PRZEZ MIASTO OPOLE OSTO, OWI Projekt E-Opole w sposób unikatowy wykorzystuje infrastrukturę budowaną w ramach komplementarnego projektu budowy szerokopasmowej sieci na terenie Miasta Opole Projekt OSTO. Dzięki połączeniu potencjału tych dwu projektów powstaje godny do naśladowania przykład budowania rozwiązań ICT w sposób racjonalny i zgodny z potrzebami. Dzięki wykorzystaniu w założeniach projektu budowanej sieci szerokopasmowej osiągnięto bardzo wysoki wskaźnik opłacalności ekonomicznej oraz wyeliminowano dużą część infrastruktury teleinformatycznej na rzecz umiejscowienia systemów w siedzibie urzędu i udostępnienia systemów w formie usługi dla jednostek organizacyjnych. Jest to jeden z pierwszych przykładów wykorzystania przetwarzania danych w chmurze w zakresie administracji samorządowej.

15

16 Punkty styku sieci OSTO: - TK Telekom - PIONIER

17 OPTYCZNA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA OPOLA (OSTO) JEST FUNDAMENTEM DLA WSZELKICH SYSTEMÓW WYMAGAJĄCYCH WZAJEMNEJ ŁĄCZNOŚCI NA TERENIE MIASTA. Funkcjonalność dobranych rozwiązań technologicznych sieci jest przygotowana dla realizacji najróżniejszych usług, w tym m.in.: 1. Związanych z komunikacją pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 2. Związanych z edukacją i rozwojem rynku pracy 3. Związanych z bezpieczeństwem w mieście 4. Związanych z transportem i usługami (ITS) 5. Związanych z ochroną zdrowia mieszkańców 6. Związanych z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do Internetu wszystkich użytkowników sieci 7. Związanych z budową miejskiej infrastruktury dostępu do Internetu (integracja z przyszłą miejską sieć bezprzewodową)

18 Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Całkowita wartość projektu: ,00 zł, w tym: _ ,13 zł - Urząd Miasta Opola ,87 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dofinansowanie kwotowo i procentowo: ,00 zł 85%, w tym: _ ,00 zł - Urząd Miasta Opola ,00 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Piastowska 14 Partner projektu: Gmina - Miasto Opole Opole, Rynek Ratusz

19 Celem projektu jest: podniesienie świadomości obywateli w zakresie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w komunikacji z Urzędem, podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, Wdrożenie w Urzędzie Miasta Opola rozwiązań informatycznych nakierowanych na zwiększenie poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.

20 WYKAZ SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH MIASTA OPOLA. Lp. Nazwa szkolenia Ilość osób 1 Zarządzanie platformą EPUAP w zakresie PPPZ (16h) 10 2 Zarządzanie platformą EPUAP/DRACO (32h) 10 3 Komunikacja elektroniczna - aspekty praktyczne i prawne (16h) 40 4 Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych i ochrona danych osobowych (16h) System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO27001 (80h) 10 6 Aplikacje serwerowe szkolenia autoryzowane Microsoft (220h) 4 7 ECDL eurzędnik (24h) ECDL ITSecurity (24h) 15 9 Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w działach IT - COBIT5 (24h) 5 10 Zarządzanie usługami IT - ITIL (32h) Wykorzystanie konta EPUAP i Profilu Zaufanego (2h) Prowadzenie korespondencji elektronicznej - EPUAP/SOD () 200

21 Dziękuję Państwu za uwagę!

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) Warszawa, dnia 2015-01-07 UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) do projektu rozporządzenia: Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo