Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość"

Transkrypt

1 Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany

2 Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie epuap 4. Elektroniczna skrzynka podawcza na epuap 5. Harmonogram udostępniania funkcjonalności epuap 6. Kierunki rozwoju systemu epuap 7. Wkład instytucji publicznych w rozwój systemu 2

3 Czym jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to: system informatyczny słuŝący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dowolnych usług administracji publicznej drogą elektroniczną. ma zapewnić sprawną komunikację drogą elektroniczną pomiędzy: obywatelami a administracją publiczną (C2A), przedsiębiorcami a administracją publiczną (B2A), instytucjami publicznymi (A2A). Cel budowy systemu stworzenie jednolitego, bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej.

4 Korzyści z zastosowanie epuap Instytucja A Instytucja B Instytucja C Instytucja D epuap epuap Instytucja E Instytucja F Klient

5 Funkcjonowanie epuap epuap 0a. Informacje o usłudze Urząd - personel Obywatel 1. Informacje o usłudze 2. Przygotowanie wniosku 4. Wniosek 3. Podpisanie wniosku 5. Urzędowe potwierdzenie przedłoŝenia Katalog usług Repozytorium wzorów dokumentów Usługi dokumentowe Usługi komunikacyjne SKRZYNKA PODAWCZA Usługi bezpieczeństwa 6. Weryfikacja podpisu 0b. Wzory dokumentów 0c. Definicja formularza 7. Wniosek Kopia UPP Podpis w formie archiwalnej 8. Obsługa sprawy w urzędzie Urząd - system 5

6 Podstawowe cechy skrzynki podawczej na epuap Bezpłatna skrzynka podawcza dla podmiotów publicznych, Dostępna w terminie umoŝliwiającym spełnienie wymagań ustawowych przed 1 maja 2008 r., Spełnia wymagania przepisów prawa w zakresie skrzynki podawczej (np. UPO), Predefiniowany wzór dokumentu zgodny z przepisami prawa i rekomendacjami epuap, Gotowy formularz do pracy z dokumentem oraz narzędzia do wizualizacji dokumentu, Obsługa przez przeglądarkę WWW, MoŜliwość rozszerzania i dostosowywania funkcjonalności podstawowej skrzynki podawczej przez usługodawców.

7 Funkcjonalności udostępniane od 21 kwietnia 2008 Zakładanie Skrzynki Podawczej odbieranie dokumentów elektronicznych przez podmioty publiczne, wystawianie Urzędowych Poświadczeń PrzedłoŜenia (UPP), weryfikacja i archiwizacja podpisu elektronicznego, przekazywanie dokumentów ze skrzynki do składu dokumentów podmiotu publicznego w ramach platformy epuap lub do systemu zewnętrznego. Korzystanie z Katalogu Usług Publicznych wprowadzanie usług (uprawnione podmioty), przeglądanie Katalogu Usług, wywołanie formularza dla usługi Skrzynki Podawczej. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) składanie wniosku o wpis wzoru dokumentu do za pośrednictwem usług dokumentowych (uprawnione podmioty), publikacja i udostępniane wzorów dokumentów w CRD. 7

8 Funkcjonalności udostępniane od 21 kwietnia 2008 Usługi dokumentowe skład dokumentów umoŝliwiający tworzenie, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, podstawowe operacje na dokumentach: dodaj/usuń dokument, zweryfikuj podpis, załącznik, podpisz uproszczony mechanizm formularzy - edytowalne formatki umoŝliwiające tworzenie dokumentów elektronicznych w ramach usługi podstawowej skrzynki podawczej zgodnych z określonym wzorem dokumentu elektronicznego, wizualizacja dokumentów elektronicznych zgodnie ze schematem wizualizacji wysyłanie (przedkładanie na skrytkę) dokumentów, uploadu/downloadu pojedynczego dokumentu elektronicznego. Usługi bezpieczeństwa zarządzania uprawnieniami w zakresie podmiotu (nadawanie, modyfikowanie, usuwanie uprawnień uŝytkownikom w ramach podmiotu a dla podmiotów korzystających ze skrzynki podawczej zarządzanie uprawnieniami dla skrzynki), wykorzystywanie pojedynczego logowania (ang. Single Sign-On) w zakresie aplikacji platformy epuap. 8

9 Działania do zrealizowania MSWiA USŁUGODAWCY Do 21 kwietnia 2008 Monitorowanie i weryfikowanie działania aplikacji oraz korzystania z niej przez uŝytkowników Gromadzenie doświadczeń i implementacja najlepszych rozwiązań po 21 kwietnia 2008 Zakładanie kont podmiotów i uŝytkowników Pobieranie i składanie wniosków Testy Skrzynki Podawczej według dostarczonych scenariuszy (wybrane podmioty) kwietnia 2008 Gromadzenie doświadczeń oraz ich implementacja do 1 maja 2008 Rozpoczęcie pracy ze Skrzynką Podawczą 9

10 Funkcjonalności udostępniane na wakacje Usługi wspólne pełny zakres funkcjonalności WdroŜenie zaufanego profilu uŝytkownika Usługa koordynatora aplikacja z procesem administratora Uproszczona rejestracja działalności gospodarczej Usługi rejestrowe zapytania do systemów dziedzinowych i rejestrów Udostępnianie informacji w trybie urzędowym z rejestru DCEAP (MSWiA) Wyszukiwanie podmiotów KRS (MS) PESEL - weryfikacja dowodu toŝsamości (MSWiA) Usługi proste przekazywanie dokumentów ZłoŜenie wniosku RG 1 (GUS) Wybrane przykłady Wydawanie zaświadczeń dot. działalności gospodarczej na Ŝądanie stron (UG - Zabierzów) Wystawianie zaświadczeń dla osób ubiegających się o świadczenia społeczne (US Białystok)

11 Kierunki rozwoju systemu epuap do 2013 roku Główne cele projektu epuap 2: definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług publicznych dostępnych on-line, zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych. Zakres planowanych do wdroŝenia usług Usługi wymagające dedykowanych aplikacji, Usługi złoŝone wymagające rozbudowy procesów je grupujących i klasyfikujących, Usługi koordynatora-doradcy wdraŝanie kolejnych usług związanych z wymianą informacji/danych między wieloma systemami. Planowane inwestycje: Rozbudowę infrastruktury technicznej, Aktualizacja i rozszerzenie oprogramowania.

12 NajwaŜniejsze zadania dla epuap Obszar działań komunikacja koordynacja infrastruktura usługi Gwarancja zgodności z prawem dla usług wspólnych Rejestry i usługi rejestrowe Zaświadczenia (ZUS, US, ) Wsparcie standardowych zadań gminy (projekt mała gmina ) Zniesienie meldunku / adres skutecznego doręczenia ID Karta Alternatywa dla bezpiecznego podpisu elektronicznego epuap wsparcie dobrych praktyk Wsparcie dla pozyskiwania środków na projekty integrowane z epuap Model koordynacji, miar i oceny efektów ( gov. CIO) Model rządowej infrastruktury informacyjnej/modele współpracy z samorządami Upowszechnianie wiedzy o epuap Interakcja forum liderów zmian Czas

13 Wkład instytucji publicznych w rozwój epuap Udostępnienie swoich usług drogą elektroniczną poprzez epuap Opracowywanie procedur wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych Standaryzowanie procesów obsługi dla własnych usług Współpraca: koncepcyjna współpraca przy tworzeniu i wdroŝeniu nowych usług, projektowa zapewnienie wymiany danych pomiędzy systemami, przenoszenie usług i procesów oraz zapewnienie jej usługi, współpraca z zakresie eliminowania barier prawnych w procedowaniu dokumentami elektronicznymi, edukacyjno-promocyjna szkolenie i informowanie o istniejących systemach na kaŝdym szczeblu administracyjnych.

14 Dziękuję za uwagę Kontakt z zespołem epuap: Waldemar Ozga Projekt współfinansowany

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap

Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z MSWiA, dn. 14.12.2007 r. Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog firmowy. Spis treści

Katalog firmowy. Spis treści Katalog firmowy Zapewnienie nieograniczonego dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną jest obecnie kluczowym zadaniem stawianym jednostkom administracji publicznej. Zmiany ustawy o

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 2015 PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Profil zaufany... 3 1.1. W jaki sposób można założyć profil zaufany?...

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo