Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych"

Transkrypt

1 Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie zasilania awarie sprzętu, np. procesora, pamięci operacyjnej awarie nośników danych Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd dziennik powtórzeń (ang. redo log) segmenty wycofania (ang. rollback segments) pliki kontrolne (ang. control files) Archiwizowanie plików dziennika automatyczne manualne informacja o trybie pracy dziennika SQL> archive log list Database log mode No Archive Mode Automatic archival Disabled Archive destination d:\dysk2\log_archives Oldest online log sequence 73 Current log sequence 76 SQL> SELECT log_mode FROM v$database;

2 Automatyczne archiwizowanie plików dziennika powtórzeń SQL> alter database archivelog; SQL> shutdown log_archive_start = true // ver<10g log_archive_max_processes = 2 //domyślnie log_archive_dest_1 _1 = "location=d:\dysk2\log_archives" log_archive_dest_state_1 = enable //domyślnie log_archive_format = arch%d%t %d%t%s.arc%s.arc SQL> startup włączenie archiwizacji w czasie pracy bd SQL> alter system archive log start; Wyłączanie automatycznej archiwizacji SQL> alter database noarchivelog; SQL> shutdown log_archive_start = false SQL> startup W czasie pracy SQL> alter system archive log stop; Archiwizowanie manualne SQL> alter system archive log all; Archiwizowanie danych - zalecenia archiwizowanie plików najpierw na dysk, a następnie na inny nośnik utrzymywanie grup plików dziennika powtórzeń posiadających przynajmniej po dwa pliki odrębny dysk dla zarchiwizowanych danych wiele kopii pliku kontrolnego, kaŝda na odrębnym dysku sporządzenie kopii archiwalnej pliku kontrolnego po zmianie struktury Sposoby archiwizowania bazy danych archiwizacja fizyczna całej w trybie offline archiwizacja fizyczna w trybie online tylko dla pracującej w trybie ARCHIVELOG archiwizacja plików kontrolnych backup logiczny przy pomocy narzędzi Export/Import

3 Archiwizacja w trybie offline określenie nazw i ścieŝek dostępu do wszystkich plików SQL> SELECT * FROM v$datafile; SQL> SELECT * FROM v$logfile; SQL> SELECT * FROM v$controlfile; sporządzenie kopii plików za pomocą poleceń zatrzymanie instancji SQL> SHUTDOWN systemu operacyjnego ponowne wystartowanie instancji SQL> STARTUP Archiwizacja w trybie online przełączyć uruchomićbazędanych w trybie ARCHIVELOG odczytaćnumer sekwencyjny Oldest online log sequence SQL> archive log list wybraną przestrzeńtabel w tryb archiwizacji wyłączyć SQL> alter tablespace nazwa_przestrzeni 2> begin backup; wykonaćkopie bezpieczeństwa wszystkich plików składających sięna wybraną w kroku 3 przestrzeńtabel tryb archiwizacji dla przestrzeni tabel wskazanej w kroku 3 SQL> alter tablespace nazwa_przestrzeni 2> end backup; Archiwizacja w trybie online (2) Powtórzyćkroki 3, 4 i 5 dla pozostałych przestrzeni tabel Odczytaćnumer sekwencyjny Current log sequence SQL> archive log list Wymusićprzełączenie plików SQL> alter system switch logfile; Wykonaćkopiębezpieczeństwa wszystkich zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeńpocząwszy od pliku o numerze określonym w kroku 2, a skończywszy na pliku o numerze określonym w kroku 7 Wykonaćkopiębezpieczeństwa pliku kontrolnego SQL> alter database backup controlfile 2> to 'nazwa_pliku'; Archiwizacja pliku kontrolnego utworzenie pliku binarnego alter database backup controlfile to nazwa_pliku'; zapisanie w pliku tekstowym polecenie tworzącego plik kontrolny alter database backup controlfile to trace; plik o nazwie OraXXX.trc w katalogu wskazywanym przez USER_DUMP_DEST

4 Archiwizacja pliku kontrolnego (2) Odtwarzanie CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "LAB" NORESETLOGS NOARCHIVELOG LOGFILE MAXLOGFILES 32 MAXLOGMEMBERS 2 MAXDATAFILES 20 MAXINSTANCES 16 MAXLOGHISTORY 1600 GROUP 1 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG1.ORA' SIZE 200K, GROUP 2 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG2.ORA' SIZE 200K, GROUP 3 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG3.ORA' SIZE 200K DATAFILE 'D:\DYSK1\LAB\LABSYSTEM.DBF', 'D:\DYSK1\LAB\LABDANE.DBF', 'D:\DYSK2\LAB\LABTEMP.DBF', 'D:\DYSK2\LAB\LABRBS.DBF'; informacje, czy baza danych wymaga odtwarzania nagłówki plików danych nagłówek pliku kontrolnego dwie fazy rolling forward rolling back Odtwarzanie w trybie NOARCHIVELOG Zamknięcie poleceniem shutdown lub shutdown abort Wgranie wszystkich plików z ostatniej kopii bezpieczeństwa na ich właściwe miejsca Otwarcie poleceniem startup Odtwarzanie w trybie ARCHIVELOG odtwarzanie pełne całej przestrzeni tabel pliku danych w przypadku utraty pliku kontrolnego odtwarzanie niepełne

5 Odtwarzanie pełne wgranie plików DANYCH z kopii bezpieczeństwa SQL> recover database ORA-00279: Change generated at 06/06/97 10:14:15 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : /ora/oradata/archive/arch1361.arc ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #1361 Log applied. Media recovery complete. SQL> alter database open Odtwarzanie przestrzeni tabel recover [automatic] [from 'ścieŝka_log'] tablespace przestrzeń1,..., przestrzeńn ; wgranie kopii archiwalnej pliku przestrzeni tabel SQL> alter database datafile 2> 'd:\dysk1\lab\labdane.dbf' offline; SQL> alter database open SQL> alter tablespace lab_dane 2> offline temporary; Odtwarzanie przestrzeni tabel (2) Odtwarzanie pliku danych SQL> recover tablespace lab_dane; ORA-00279: Change 8415 generated at 08/18/98 17:20:26 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : d:\dysk2\log_archives\arch00082.arc ORA-00280: Change 8415 for thread 1 is in sequence #82 Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} auto Log applied. Media recovery complete. SQL> alter tablespace lab_dane online; recover [automatic] [from 'ścieŝka_log'] datafile plik 1,..., plik n ; wgranie kopii archiwalnej pliku przestrzeni tabel SQL> alter database datafile 2> 'd:\dysk1\lab\labdane.dbf' offline; SQL> alter database open

6 Odtwarzanie pliku danych (2) SQL> recover datafile 2> 'd:\dysk1\lab\labdane.dbf'; ORA-00279: Change 8415 generated at 08/18/98 17:20:26 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : d:\dysk2\log_archives\arch00082.arc ORA-00280: Change 8415 for thread 1 is in sequence #82 Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} auto Log applied. Media recovery complete SQL> alter database datafile 2> 'd:\dysk1\lab\labdane.dbf' online; Odtwarzanie niepełne w trybie ARCHIVELOG cofa bazędanych do momentu z przeszłości do określonego punktu w czasie (ang. time based) recover [automatic][from 'ścieŝka_log'] database until time 'YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS'; do przerwania (ang. cancel based) recover [automatic][from 'ścieŝka_log'] database until cancel; pełna kopia plików startup drop table R; t0 t1 t2 t3 arch01.arc arch02.arc Odtwarzanie niepełne w trybie pełna kopia plików ARCHIVELOG (2) startup Odtwarzanie niepełne w trybie ARCHIVELOG (3) pracująca baza danych nr sekw.=21 nr sekw.=21 nr sekw.=21 nr sekw.=21 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 awaria: uszkodzeniu uległy dwa pliki danych nr sekw.=21 nr sekw.=21 nr sekw.=21 nr sekw.=21 arch01.arc arch03.arc arch05.arc arch02.arc arch04.arc baza danych w stanie niespójnym: numer sekwencyjny pliku kontrolnego jest inny (większy) niŝnumery sekwencyjne plików danych wymaga wyzerowania numerów sekwencyjnych - polecenie: wczytanie wszystkich plików danych z kopii bezpieczeństwa po niepełnym odtworzeniu nr sekw.=21 nr sekw.=9 nr sekw.=9 nr sekw.=9 nr sekw.=21 nr sekw.=15 nr sekw.=15 nr sekw.=15 SQL> alter database open resetlogs; po otwarciu z opcjąresetlogs nr sekw.=1 nr sekw.=1 nr sekw.=1 nr sekw.=1

7 Odtwarzanie do punktu w czasie wgranie plików DANYCH z kopii bezpieczeństwa Uwaga: nie wgrywaćplikówwgrywać kontrolnych, jeŝeli nie uległy uszkodzeniu i plików dziennika powtórzeń Odtwarzanie pliku kontrolnego zmodyfikowanie pliku initsid.ora REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=SHARED SQL> startup nomount SQL> recover database 2> until time ' :08:18:50'; SQL> alter database open resetlogs; Odtwarzanie pliku kontrolnego (2) SQL> CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "LAB" NORESETLOGS ARCHIVELOG 2> MAXLOGFILES 32 3> MAXLOGMEMBERS 2 4> MAXDATAFILES 20 5> MAXINSTANCES 16 6> MAXLOGHISTORY > LOGFILE 8> GROUP 1 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG1.ORA' SIZE 500K, 9> GROUP 2 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG2.ORA' SIZE 500K, 10> GROUP 3 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG3.ORA' SIZE 500K, 11> GROUP 4 'D:\DYSK1\LAB\LABLOG4.ORA' SIZE 500K 12> DATAFILE 13> 'D:\DYSK1\LAB\LABSYSTEM.DBF', 14> 'D:\DYSK1\LAB\LABDANE.DBF', 15> 'D:\DYSK2\LAB\LABTEMP.DBF', 16> 'D:\DYSK2\LAB\LABRBS.DBF'; SQL> alter system archive log all; SQL> alter database open;

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziały 1-29 Rok akademicki 2009/2010 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych PLAN WYKŁADU I BIBLIOGRAFIA - 2 - PLAN WYKŁADU 1. Architektura systemu Oracle. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja. i odtwarzanie bazy

Archiwizacja. i odtwarzanie bazy Archiwizacja i odtwarzanie bazy O czym będzie Metody odzyskiwania danych w DB2 Dzienniki transakcji Metody tworzenia kopii zapasowych Metody odtwarzania Operacje rollforward Odbudowa indeksów Problemy...

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i 1394... 2 Urządzenia esata... 3 Urządzenia 1394... 4 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia 8-1. 2002 ianywhere Solutions, Inc. All rights reserved.

Zagadnienia 8-1. 2002 ianywhere Solutions, Inc. All rights reserved. Zagadnienia Typy awarii na jakie naraŝona jest baza ASA Opis mechanizmów automatycznego odzyskiwania danych po awariach systemu Utrata danych po awarii dysku Opis zabezpieczenia systemu przed awariami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UMS Multi Klient (Centralny System Monitoringu ) Wersja: 1.0 Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. SPIS TREŚCI UMS MULTI KLIENT (MONITORING

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo