Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strojenie,administracja itp. Cz. 2"

Transkrypt

1 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem do przetwarzania bardzo dużej ilości transakcji przez dużą ilość użytkowników pracujących równolegle. Następuje intensywny odczyt, zapis i kasowanie danych w bazie. Użytkownicy muszą mieć szybki dostęp do danych. Cechy: wysoka przepustowość i dostępność bazy danych. Decision Support System (DSS) Baza danych w środowisku DSS musi przetwarzać wiele zapytań, od prostych do bardzo złożonych, sortujących rekordy z wielu obiektów. Taka baza danych jest raczej statyczna, a zapytania najczęściej wydawane są w intencji nie modyfikacji ale uzyskania informacji. Cechy: szybki czas odpowiedzi. Hybrid Jest to połączenie środowiska OLTP oraz DSS. 1

2 Narzędzia dostarczane z Oracle SQL*Plus Menadżer serwerów SQL*DBA/ SQL*Loader Import Export SQL*Net Kategorie awarii awaria nośnika awaria instancji awaria procesu użytkownika błąd użytkownika błąd polecenia 2

3 Kategorie awarii Awaria instancji (instance failure) jest najczęściej wynikiem powstania wewnętrznego wyjątku Oracle, błędu w systemie operacyjnym lub awarii bazy danych związanej z oprogramowaniem. Diagnozę o awarii systemu można postawić wtedy, gdy przestaje działać proces Oracle (PMON, SMON, DBWR, LGWR), a baza danych nie została normalnie zamknięta. Awarie instancji mogą prowadzić do uszkodzenia bazy danych, ale z natury nie powoduję one zniszczeń. Często zwykłe ponowne uruchomienie bazy danych pozwala na dalsze wykonywanie działań. Awaria nośnika (media failure) jest bardziej groźna. Objawia się zwykle przez niezdolność bazy danych do odczytania poprzednio zapisanych informacji. Główne przyczyny awarii nośników to: uszkodzenie napędu dysków, niepoprawne bloki na dysku, skasowanie plików danych, uszkodzenie systemu plików. Awaria nośnika prawie zawsze powoduje w bazie danych uszkodzenie, które musi być naprawione, zanim baza będzie mogła powrócić do normalnego działania. System Oracle8 udostępnia wiele metod odzyskiwania utraconych danych. Kategorie awarii Awaria procesu użytkownika ten typ awarii zwykle nie wymaga żadnych działań ze strony administratora bazy danych, gdyż objawia się niezamierzonym przerwaniem połączenia użytkownika z bazą danych. Awaria procesu użytkownika obsługiwana jest przez proces drugoplanowy PMON. Błąd użytkownika (user error) awarie wywołane błędami użytkownika zwykle wymagają działań DBA mających na celu odtworzenie danych. Przyczyny: przypadkowe usunięcie tabeli, usunięcie istotnych danych, itp. Błąd polecenia (statement error) występuje, kiedy zaistnieje błąd logiczny w rozkazie programu. Błąd użytkownika sygnalizowany jest przez serwer Oracle odpowiednim komunikatem o błędzie. Polecenie SQL, które spowodowało błąd, jest automatycznie wycofywane, a sterowanie jest przekazywane do aplikacji użytkownika. 3

4 Metody tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych Kopie bezpieczeństwa tworzone na zimno (cold backup, offline backup) oraz odtwarzanie Tworzenie kopii bezpieczeństwa na gorąco (hot backup, online backup) oraz odtwarzanie Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie za pomocą programu Recovery Manager Tworzenie logicznej kopii bezpieczeństwa (logical backup) oraz odtwarzanie Przyrostowe tworzenie kopii bezpieczeństwa Zapasowe bazy danych (standby database) Metody tworzenia kopii Kopie bezpieczeństwa tworzone na zimno backup, offline backup) oraz odtwarzanie (cold wykonane są przy zamkniętej instancji bazy danych Oracle, następnie kopiowane są wszystkie istotne pliki bazy (pliki danych, pliki sterujące, dzienniki powtórzeń, archiwa dzienników powtórzeń, pliki init.ora i config.ora). Tworzenie kopii bezpieczeństwa na gorąco backup, online backup) oraz odtwarzanie (hot wykonanie kopii bezpieczeństwa podczas ciągłej pracy bazy. Jest niezbędnym elementem działań 24-godzinnych przez 7 dni w tygodniu. Polega na skopiowaniu gorącej kopii pliku sterującego, plików danych, archiwizowanych plików dziennika powtórzeń, plików init.ora i config.ora (jeżeli istnieją). 4

5 Metody tworzenia kopii Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie za pomocą programu Oracle Recovery Manager wygodne narzędzie, posiadające własny język skryptów, służące do uproszczenia odtwarzania bazy danych w trzech przypadkach: odtwarzanie po utracie lub zniszczeniu plików danych, zastępowanie utraconych lub zniszczonych plików sterujących, dokonywanie kompletnego odtwarzania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Tworzenie logicznej kopii bezpieczeństwa (logical backup) oraz odtwarzanie polega na kopiowaniu danych do pliku za pomocą narzędzia Export; można je wykonać przy działającej bazie danych. Takie wykonanie kopii bezpieczeństwa służy głównie do dokonywania napraw po utracie danych z powodu usunięcia tabel, skasowania wierszy, itp. Metody tworzenia kopii Przyrostowe tworzenie kopii bezpieczeństwa polega na eksportowaniu tylko tych tabel, które zmieniły się od ostatniego pełnego lub przyrostowego eksportu. W przypadku Recovery Managera backup logiczny polega na zabezpieczeniu zmienionych bloków bazodanowych od ostatniego pełnego zabezpieczenia. Oracle9i Data Guard - konfiguracja środowiska zapasowych serwerów bazy danych jest to kopia bazy głównej, która działa w trybie odtwarzania wykorzystując archiwa rejestrów bazy głównej. 5

6 Sugerowane przestrzenie tabel SYSTEM: archiwizacja i odtwarzanie są bardziej złożone, jeżeli dane systemowe i użytkowników przechowywane są w jednej przestrzeni tabel; TEMP: ta przestrzeń, zarezerwowana na obiekty tymczasowe, może być powtórnie stworzona jeśli ulegnie zniszczeniu, nie musi być odtwarzana; RBS: (przeznaczona dla segmentów wycofania) archiwizacja i odtwarzanie przestrzeni zawierającej aktywne segmenty wycofania jest trudna przy działającej bazie danych; READONLY: (przestrzeń tylko do odczytu, np. archiwum) czas archiwizacji tej przestrzeni może być zredukowany; wystarczy wykonać jej kopię w czasie przełączania w tryb read-only; USERS: (przestrzeń zarezerwowana dla danych użytkowników) w celu redukcji czasu odtwarzania, przestrzeń ta powinna być archiwizowana znacznie częściej. INDX: (przestrzeń tabel przeznaczona dla indeksów) powinna być stworzona osobna przestrzeń tabel zawierająca segmenty indeksów. Takie przestrzenie często można powtórnie stworzyć zamiast odtwarzać (usunąć i założyć). Metody tworzenia kopii zapasowych Na zimno (Cold( Backup): Zamyka bazę danych, kopiuje wszystkie pliki i zarchiwizowane dzienniki komend. Zalety: Możliwość przywrócenia do punktu awarii Wady: Trzeba zamknąć bazę, co uniemożliwia dostęp Na gorąco (Hot Backup): Oznacza przestrzeń tabel do utworzenia kopii, kopiuje pliki i odznacza przestrzeń tabel.(pętla) Możliwość przywrócenia do punktu awarii - baza danych zostaje Zalety: przywrócona do działania Trudniejsza obsługa skryptów, uaktywnia więcej opcji cofania Wady: co pochłania więcej przestrzeni i zasobów Export: Zapewnia logiczną kopię danych. Zalety: Może przywrócić tabelę na raz zamiast całej bazy danych. Dobry jako uzupełnienie dwóch pozostałych metod. Wady: : Brak możliwości przywrócenia do punktu awarii; wszystkie dane od ostatniego eksportu zostaną utracone. 6

7 Metody wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu SO backup przy zamkniętej bazie danych: bez archiwizacji dziennika powtórzeń (consistent), do odtwarzania bazy danych do punktu sporządzenia ostatniej kopii bezpieczeństwa z archiwizacją dziennika powtórzeń (backup zimny); do odtwarzania bazy danych do punktu wystąpienia ostatniej awarii backup przy otwartej bazie danych (backup gorący) gdy wyłączenie bazy jest niemożliwe Odtwarzanie przestrzeni tabel tryb READ ONLY Baza danych : SPÓJNA NIE SPÓJNA SPÓJNA Tablespace Status: READ/WRITE Tablespace Status: READ ONLY Tablespace Status: READ ONLY AWARIA BACKUP RECOVERY 7

8 BACKUP zamkniętej bazy danych Pliki bazy danych niezbędne do skopiowania: pliki danych pliki kontrolne pliki parametrów pliki dziennika powtórzeń archiwa plików dziennika powtórzeń (jeżeli istnieją) plik haseł pliki konfiguracyjne Net8 Nie jest konieczne włączanie do backupu plików dziennika powtórzeń, jednak gdy to zrobimy upraszcza się proces odtwarzania. BACKUP zamkniętej bazy danych Zalety Szybkość i prostota koncepcyjna. Wymagana mała liczba poleceń. Możliwość wykonania backupu za pomocą skryptu - automatyzacja archiwizacji. Spójność plików. Prostota odtwarzania. Wady Konieczność zamknięcia bazy danych a tym samym zaakceptowanie jej niedostępności. Konieczność ponownego załadowania pamięci cache po restarcie bazy danych. 8

9 Backup dla trybu NOARCHIVELOG Żadna informacja historyczna nie jest zapisywana do plików dziennika powtórzeń (tryb domyślny). Metoda sporządzania backupów: tylko z poziomu systemu operacyjnego przy wyłączonej bazie danych (offline). odtwarzanie możliwe jest tylko do chwili wykonania ostatniego pełnego backupu Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG Tryb NOARCHIVELOG jest domyślnym trybem pracy bazy danych, ale należy stosować go tylko w uzasadnionych przypadkach. Procedury odtworzenia bazy danych w trybie NOARCHIVELOG: zastąpienie aktualnych plików bazy danych pełną kopią archiwalną; zastąpienie uszkodzonej przestrzeni tabel. 9

10 Wczytanie pełnej kopii archiwalnej 1. Zamknięcie bazy danych poleceniem shutdown lub shutdown abort. 2. Wgranie wszystkich plików bazy danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa na ich właściwe miejsca. 3. Otwarcie bazy danych poleceniem startup. Zastąpienie zniszczonej przestrzeni tabel nową przestrzenią 1. Wyłączenie uszkodzonego pliku Jeżeli baza danych pracuje w trybie NOARCHIVELOG, plik można wyłączyć jedynie stosując polecenie z klauzulą offline drop. alter database datafile C:\BAZA\DANE2.DBF offline drop; Po wykonaniu tego polecenia, w widoku V$DATAFILE plik DANE2.DBF będzie posiadał status offline. 2. Otwarcie bazy danych alter database open; Wyświetlenie informacji o przestrzeniach tabel: select tablespace_name, status, contents from dba_tablespaces; 10

11 Zastąpienie zniszczonej przestrzeni tabel nową przestrzenią cd. 3. Usunięcie przestrzeni tabel DANE z zawartością Dane, które pozostały tylko w jednym pliku.dbf nie są spójne, więc jedynym wyjściem jest usunięcie przestrzeni tabel DANE ze związanymi z nią plikami danymi: drop tablespace DANE including contents; 4. Usunięcie w SO plików uszkodzonej przestrzeni tabel. 5. Utworzenie nowej przestrzeni tabel Utworzenie nowej przestrzeni tabel DANE o początkowym rozmiarze 5 MB: create tablespace DANE datafile C:\BAZA\DANE2.DBF size 5M; Backup dla trybu ARCHIVELOG Najbardziej aktualne dane w bazie są możliwe do odtworzenia instancji, a archiwalne kopie plików dziennika pozwalają na odtworzenie bazy w przypadku awarii nośnika. WYMAGANIA: Konfiguracja procesu drugoplanowego ARCH, ustawienie trybu ARCHIVELOG, zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku. ZALETY: większa ochrona przed utratą danych, możliwość wykonania backupu podczas pracy bazy danych, możliwość odtworzenia bazy danych do specyficznego miejsca wczasie. 11

12 Odtwarzanie pełne bazy danych w trybie ARCHIVELOG Zalety można odtwarzać jedynie uszkodzone pliki; nie są tracone żadne zatwierdzone dane; odtwarzanie może być wykonane przy otwartej bazie danych (oprócz przestrzeni tabel SYSTEM i przestrzeni z aktywnymi segmentami wycofania); Wady trzeba posiadać wszystkie archiwalne pliki dziennika powtórzeń od ostatniego backupu do czasu wystąpienia awarii. Polecenie RECOVER Polecenie RECOVER służy do odtwarzania bazy danych po awarii. recover [automatic] database recover [automatic] tablespace <number> <name> recover [automatic] datafile <number> <name> Równoważne alter database recover... (dalsza składnia pozostaje bez zmian) 12

13 Metody odtwarzania bazy danych - ARCHIVELOG wyłączenie nadpisywanych plików na czas odtwarzania; alter tablespace... Offline alter database datafile... offline wczytanie z kopii bezpieczeństwa uszkodzonych plików danych; zamontowanie lub otwarcie bazy danych; odtworzenie bazy danych za pomocą polecenie recover. Metody odtwarzania bazy danych - typy 1. Odtwarzanie zamkniętej bazy danych baza nie musi być dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, odzyskiwane pliki należą do przestrzeni SYSTEM lub zawierają segmenty wycofania, odtworzenia wymaga cała baza danych lub jej główne pliki danych. 2. Odtwarzanie otwartej bazy danych, otwartej w chwili wystąpienia awarii gdy zostaje uszkodzony plik danych lub wystąpi awaria nośnika, lecz baza nie musi zostać zamknięta, gdy baza musi być dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, kiedy odzyskiwane pliki nie należą do przestrzeni SYSTEM i nie zawierają aktywnych segmentów wycofania. 13

14 Metody odtwarzania bazy danych - typy 3. Odtwarzanie otwartej bazy danych poprzedzone jej otwarciem awaria nośnika lub systemu spowoduje jego zamknięcie, baza musi być dostępna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, odzyskiwane pliki nie należą do przestrzeni SYSTEM i nie zawierają aktywnych segmentów wycofania. 4. Odtwarzanie pliku danych nie mającego kopii archiwalnej gdy awaria nośnika lub błąd użytkownika spowodują utratę nigdy nie archiwizowanego pliku danych, gdy dysponujemy wszystkimi archiwalnymi plikami dziennika powtórzeń, od czasu utworzenia ostatniej kopii bezpieczeństwa do chwili obecnej, gdy odtwarzany plik nie należy do przestrzeni SYSTEM i nie zawiera aktywnych segmentów wycofania. Tworzenie kopii przy otwartej bazie danych (hot backup) Zalety ciągła dostępność bazy danych, możliwość wyboru obszaru kopiowania, możliwość odtworzenia do określonego punktu w czasie. Wady wymóg większego doświadczenia ze strony DBA, większa podatność na błędy operatora. 14

15 Tworzenie kopii przy otwartej bazie danych - wymagania Ustawienie trybu pracy bazy danych na ARCHIVELOG. Uruchomienie procesu ARCH. Backup online należy wykonywać przy możliwie najmniejszym obciążeniu bazy danych operacjami modyfikującymi. Archiwizacja otwartej bazy danych Przełączenie odpowiedniego obszaru tabel w tryb tworzenia kopii bezpieczeństwa. alter tablespace nazwa_obszaru_tabel begin backup; Wykonanie kopii plików danych wchodzących w skład przestrzeni tablic. Copy c:\users\disk1\user01.ora e:\users\backup\user01.ora Wyłączenie obszaru tabel z trybu tworzenia backupu. alter tablespace nazwa_obszaru_tabel end backup; Ww. kroki należy powtórzyć dla każdego obszaru tabel, dla którego planowane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa. Włączając w to przestrzeń SYSTEM, przestrzenie tymczasowe, przestrzenie z segmentami wycofania, itd 15

16 Archiwizacja otwartej bazy danych Aby zminimalizować archiwizacji otwartej bazy danych wpływ na wydajność należy: tworzyć kopie bezpieczeństwa przy najniższym natężeniu operacji DML dotyczących tego obszaru, minimalizować czas pomiędzy krokiem 1 a 3, zadbać o to, aby obszar tabel nie pozostawał w trybie tworzenia kopii bezpieczeństwa przez długi czas po niepowodzeniu procesu kopiowania Archiwizacja otwartej bazy danych TABELA / PERSPEKTYWA V$BACKUP V$DATAFILE_HEADER OPIS Perspektywa ta jest pomocna przy określaniu, które pliki są w trybie archiwizacji. Po wydaniu polecenia alter tablespace begin backup ich status zmienia się na ACTIVE. Kolumna STATUS przyjmuje wartość NOT ACTIVE po zakończeniu archiwizacji Po wydaniu polecenia alter tablespace begin backup wartość kolumny FUZZY dla plików danej przestrzeni zmienia się na YES, co oznacza, że mogą wystąpić ROZMYTE odczyty z powodu archiwizacji online. Kolumna FUZZY zmienia wartość na NULL po wydaniu polecenia kończącego backup. 16

17 Archiwizacja pliku kontrolnego Tworzenie kopii binarnej pliku kontrolnego: alter database backup controlfile to nazwa_pliku ; Polecenie to należy wydać w czasie, gdy baza danych pracuje w trybie MOUNT lub OPEN. Uwaga: dodatkowo, po zarchiwizowaniu pliku kontrolnego należy zarchiwizować również pliki danych. Tworzenie pliku śladu: alter database backup controlfile to trace; Utworzony plik będzie nosił nazwę oraxxx.trc (gdzie xxx oznacza numer pliku generowany przez instancję) i zostanie utworzony w katalogu wskazywanym przez parametr USER_DUMP_DEST w pliku init<sid>.ora. Plik śladu może być edytowany i wykorzystywany po ponownego utworzenia bazy danych. Archiwizacja przestrzeni tylko-doodczytu: Zmiana statusu przestrzeni tabel z read write na read only. Wykonanie kopii bezpieczeństwa za pomocą narzędzi systemu operacyjnego. Ewentualna zmiana statusu przestrzeni tabel z read only na read write 17

18 Odzyskiwanie danych z backupu online 1. Zamknięcie bazy danych. 2. Odtworzenie utraconych danych z kopii bezpieczeństwa. 3. Uruchomienie bazy danych. 4. Uzyskanie niezbędnych informacji o plikach dziennika powtórzeń. select x.group#, member, sequence#, first_change# from V$LOG x, V$LOGFILE y where x.group#=y.group#; 5. Odtworzenie plików danych przy użyciu archiwizowanych ibezpośrednich rejestrów dziennika powtórzeń. recover datafile pelna_sciezka_dostepu_do_pliku_danych ; Podczas odtwarzania należy potwierdzać każdy plik dziennika aż do otrzymania komunikatu Media Recovery Complete 6. Otwarcie bazy danych. alter database open Odtwarzanie niepełne TYPY Odtwarzanie do określonego momentu w czasie (time-based). Odtwarzanie do przerwania (cancel-based). Odtwarzanie do określonego SCN (SCN-based). Stosuje się gdy użytkownik usunął przypadkowo dane, uszkodzeniu uległ plik danych i niektóre zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. 18

19 Odtwarzanie niepełne Odtwarzanie niepełne przywraca zawartość bazy danych do stanu, w którym znajdowała się w danym momencie w przeszłości. Dlatego przed przystąpieniem do aplikowania zapisów ze zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń należy wgrać z ostatniej kopii bezpieczeństwa wszystkie pliki danych (jeśli plik kontrolny nie uległ zniszczeniu, nie należy go wgrywać). W wyniku odtwarzania niepełnego informacje synchronizujące bazę danych są niespójne w pliku kontrolnym zapisany jest inny numer SCN punktu kontrolnego niż w nagłówkach plików danych. W celu zrównania tych numerów, bezpośrednio po odtworzeniu bazy danych, należy wyzerować numery sekwencyjne w nagłówkach wszystkich plików danych i odpowiadające im numery sekwencyjne w pliku kontrolnym. : alter database open resetlogs; Po odtworzeniu bazy danych i wyzerowaniu numerów sekwencyjnych należy sporządzić nową kopię bezpieczeństwa całej bazy danych. Wyzerowanie numerów sekwencyjnych powoduje, że: po otwarciu bazy danych pliki dziennika powtórzeń będą otrzymywały numery sekwencyjne począwszy od 1; poprzednio zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń staną się nieprzydatne do odtwarzania bazy. Odtwarzanie składnia polecenia RECOVER recover [automatic] [from sciezka_log ] database until time YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS [using backup controlfile]; 19

20 Odtwarzanie do określonego punktu w czasie 1. Zatrzymanie bazy danych. 2. Wgranie wszystkich plików danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa na ich właściwe miejsca (nie należy wgrywać plików kontrolnych, jeśli nie uległy one uszkodzeniu i plików dziennika powtórzeń). 3. Uruchomienie bazy danych w trybie MOUNT startup mount 4. Odtworzenie bazy danych do stanu określonego czasem: recover database until time YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS ; 5. Otwarcie bazy danych z zerowaniem numerów sekwencyjnych: alter database open resetlogs; Odtwarzanie do przerwania 1. Zatrzymanie bazy danych. 2. Wgranie wszystkich plików danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa na ich właściwe miejsca (nie należy wgrywać plików kontrolnych, jeśli nie uległy one uszkodzeniu i plików dziennika powtórzeń). 3. Uruchomienie bazy danych w trybie MOUNT startup mount 4. Odtworzenie bazy danych do przerwania: recover database until cancel; 5. Otwarcie bazy danych z zerowaniem numerów sekwencyjnych: alter database open resetlogs; 20

21 Odtwarzanie do określonego SCN Sequence Control Number 1. Zatrzymanie bazy danych. 2. Wgranie wszystkich plików danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa na ich właściwe miejsca (nie należy wgrywać plików kontrolnych, jeśli nie uległy one uszkodzeniu i plików dziennika powtórzeń). 3. Uruchomienie bazy danych w trybie MOUNT startup mount 4. Odtworzenie bazy danych do przerwania: recover [automatic] [from sciezka_log ] database until change nrscn [using backup controlfile]; 5. Otwarcie bazy danych z zerowaniem numerów sekwencyjnych: alter database open resetlogs; Utrata bieżącego pliku dziennika powtórzeń Jeśli jeden z plików dziennika powtórzeń zostanie utracony lub uszkodzony, to prawdopodobnie nie będzie możliwe odtworzenie bazy do momentu wystąpienia awarii. Jeśli jednak poniższe punkty zostaną spełnione, to żadne dane nie zostaną utracone: stracone pliki dziennika nie były bieżące, pliki te zostały zarchiwizowane, pliki dziennika powtórzeń są zwielokrotnione. 21

22 Utrata bieżącego pliku dziennika powtórzeń O utracie lub zniszczeniu plików dziennika powtórzeń może świadczyć kilka objawów: baza danych uległa awarii, a przy próbie jej uruchomienia pojawia się komunikat ORA-1194, podczas odtwarzania nośnika za pomocą polecenia: recover database using backup controlfile until cancel; pojawia się komunikat ORA-314, ORA-312 i ORA-376. Odtwarzanie w przypadku nieskopiowania dziennika powtórzeń 1. Zamknąć bazę danych. 2. Wykonać pełną kopię bezpieczeństwa. 3. Dokonać następujących zmian w pliku init<sid>.ora: dodać następujące linie: _allow_resetlogs_corruption=true 4. Wykonać operację startup mount. 5. Dokonać niepełnego odtworzenia bazy danych: recover database until cancel; 6. Na prośbę o podanie pliku wpisać CANCEL. 7. Zresetować rejestry i otworzyć bazę danych: recover database open resetlogs; 8. Odbudować bazę danych dokonując pełnego eksportu, a następnie importując ją jako nową bazę danych. 22

23 Utrata bieżącego pliku dziennika powtórzeń 1. Określ katalog, w którym utracony plik był poprzednio umieszczony: select * from V$LOGFILE; 2. Grupa 1 nie może zostać usunięta, gdyż Oracle wymaga istnienia przynajmniej dwóch. Polecenie alter database drop logfile group 1, kiedy są tylko dwie grupy zwróci błąd. Dlatego należy stworzyć dodatkową tymczasową grupę: alter database add logfile group 3 /disk1/data/log3a.rdo size 150k; 3. Uszkodzoną grupę można już usunąć: alter database drop logfile group 1; Utrata bieżącego pliku dziennika powtórzeń 4. A następnie powtórnie utworzyć: alter database add logfile group 1 /disk1/data/log1a.rdo size 150k; 5. Można teraz usunąć tymczasowo utworzoną grupę 3: alter database drop logfile group 3; 6. A następnie usunąć z dysku niepotrzebny plik (z poziomu systemu operacyjnego): rm /disk1/data/log3a.rdo 7. Po tych krokach można otworzyć bazę: alter database open; 8. Należy zwielokrotnić wszystkie pliki dziennika powtórzeń, co zredukuje możliwość wystąpienia podobnej awarii. 23

24 Utrata bieżącego pliku dziennika powtórzeń Uwaga: Jeżeli obie grupy są takich samych rozmiarów, to kroki 2-7 można zastąpić dwoma prostymi poleceniami:!cp /disk1/data/log2a.rdo /disk1/data/log1a.rdo alter database clear logfile /disk1/data/log1a.rdo ; Odzyskiwanie utraconego pliku kontrolnego Jeżeli istnieją inne kopie pliku sterującego, można ich użyć w celu doprowadzenia bazy danych do stanu działania. Zamknąć instancję, jeśli ciągle działa. Znaleźć przyczynę utraty pliku kontrolnego (czy jest to problem sprzętowy). Jeśli problem nie jest związany ze sprzętem, należy zrobić dobrą kopię bezpieczeństwa pliku sterującego i umieścić ją tam, gdzie znajdował się plik, a następnie uruchomić bazę danych. Jeśli problem dotyczy sprzętu, należy zrobić odpowiednią kopię bezpieczeństwa i umieścić ją w bezpiecznym miejscu. Dokonać edycji pliku init<sid>.ora lub config<sid>.ora w celu zaktualizowania parametru CONTROL_FILES tak, aby wskazywał nowe położenie pliku sterującego. 24

25 Tworzenie nowego pliku kontrolnego Po uszkodzeniu pliku kontrolnego (nie ma żadnej jego kopii) istnieje możliwość utworzenia jego nowego odpowiednika 1. Uruchomić instancję. startup nomount 2. Utworzyć plik kontrolny za pomocą polecenia create controlfile Archiwizacja plików dziennika powtórzeń. alter system archive log all; 4. Otwarcie bazy danych Tworzenie nowego pliku kontrolnego create controlfile reuse database BAZA noresetlogs archivelog maxlogfiles 32 maxlogmembers 2 maxdatafiles 20 maxinstances 16 maxloghistory 1600 logfile group 1 C:\BAZA\REDO1.ORA size 500k, group 2 C:\BAZA\REDO2.ORA size 500k, group 3 C:\BAZA\REDO3.ORA size 500k, group 4 C:\BAZA\REDO4.ORA size 500k, datafile C:\BAZA\SYSTEM.DBF, C:\BAZA\DANE1.DBF, C:\BAZA\DANE2.DBF, C:\BAZA\TEMP.DBF, C:\BAZA\RBS.DBF character set WE8ISO8859p1; 25

26 Tworzenie nowego pliku kontrolnego reuse database noresetlogs archivelog powoduje nadpisanie istniejących plików kontrolnych, określa nazwę bazy danych, umożliwia otwarcie bazy danych bez zerowania numerów sekwencyjnych, natomiast słowo kluczowe resetlogs wymusza otwarcie bazy danych z zerowaniem numerów sekwencyjnych, oznacza tryb pracy bazy danych Jeżeli w poleceniu create controlfile wyspecyfikowano słowo kluczowe resetlogs, wówczas należy sporządzić pełną kopię archiwalną bazy danych. Jeżeli dodatkowo wgrano kopie bezpieczeństwa plików danych lub wcześniej zamknięto bazę danych w trybie ABORT, wówczas przed otwarciem baza musi zostać odtworzona. Odzyskiwanie w przypadku uszkodzenia plików REDO*.LOG Po uszkodzeniu plików dziennika powtórzeń (czynności dostępne tylko dla sysdba) 1. Uruchomić instancję. startup mount 2. Odzyskać bazę do miejsca pojawienia się błędu recover database until cancel 3. Zresetowanie plików dziennika powtórzeń. alter database open resetlogs; 4. Otwarcie bazy danych alter database open 26

27 Stan odtwarzania - słownik danych TABELA / PERSPEKTYWA V$RECOVERY_STATUS V$RECOVERY_FILE_STATUS OPIS zawiera informacje o odtwarzaniu dla całej bazy danych. zawiera informacje o odtwarzaniu dotyczące poszczególnych plików danych. Cechy backupu z poziomu SO: Pozytywne brak potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania; prostota koncepcyjna; szybkość wykonywania kopii bezpieczeństwa; możliwość integracji z zarządcami mediów. Negatywne brak pełnej automatyki działań; uwarunkowania sprzętowe. 27

28 RMAN pojęcia RMAN narzędzie do wykonywania backupów; Baza TARGET baza produkcyjna; Baza CATALOG repozytorium RMANa; Media Managers moduł do obsługi mediów; Save set pojedyncze zabezpieczenie na kliencie RMAN nie powinien być traktowany jako narzędzie zastępujące Server Managera czy SQL*Plus; jedyny sposób sporządzania kopii bezpieczeństwa; katalog odtwarzania; Enterprise Backup Utility; narzędzie archiwizujące dla NT; 28

29 RMAN - właściwości Możliwość przechowywania skryptów w bazie danych. Możliwość wykonywania backupów przyrostowych na poziomie bloków. Ekstrakcja nieużywanych bloków. Możliwość zdefiniowania limitów dla każdego backupu. Możliwość automatycznego uruchamiania. Detekcja uszkodzonych bloków podczas archiwizacji i odtwarzania. Wzrost szybkości działania. Możliwość stosowania dodatkowych narzędzi współpracujących z pamięcią masową. RMAN - zyski Dzięki zastosowaniu RMANa, zwiększa się znacznie szybkość wykonywania kopii bezpieczeństwa, dzięki automatycznemu zrównolegleniu procesów archiwizacji i odtwarzania ; podczas backupów online nie generuje się żadnych dodatkowych informacji redo; możliwości ograniczenia liczby odczytów na plik (na sekundę) w celu zmniejszenia obciążenia środowisk OLTP; 29

30 Pusty Str

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu?

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu? Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) to komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7. Do czego służy Przywracanie systemu? Narzędzie Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 Proces odzyskiwania Przygotowanie do odtwarzania RESTORE HEADERONLY RESTORE FILELISTONLY RESTORE

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird Plik instalacyjny serwera Firebird można pobrać z strony http://www.firebirdsql.org. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie działające programy. Uruchamiamy plik Firebird-1.5.4.4910-0-Win32.exe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy danych

Naprawa uszkodzonej bazy danych Naprawa uszkodzonej bazy danych mgr Grzegorz Skoczylas gskoczylas@rekord.pl Spis treści I. Powody uszkodzeń baz danych II. Ratowanie uszkodzonej bazy danych 1. Zablokuj dostęp do bazy danych 2. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Błędy na dysku. Program CHKDSK

Błędy na dysku. Program CHKDSK Błędy na dysku. Program CHKDSK Błędy na dyskach Uszkodzenia fizyczne związane z mechaniczną usterką nośnika lub problemami z układami elektronicznymi. Uszkodzenia logiczne polegają na naruszeniu Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis przyrostowej kopii bazy danych Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Tworzenie strategii przywracania baz danych na przykładzie SQL Server 2012. Cezary Ołtuszyk

BEST S.A. Tworzenie strategii przywracania baz danych na przykładzie SQL Server 2012. Cezary Ołtuszyk BEST S.A. Tworzenie strategii przywracania baz danych na przykładzie SQL Server 2012 Cezary Ołtuszyk Kierownik Działu Administracji Systemami blog: coltuszyk.wordpress.com O nas BEST SA to jedna z czołowych

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Niniejsza instrukcja (przygotowana dla systemów Debian) dotyczy uruchomienia nowej aplikacji w sytuacji, gdy mamy już jedną działającą. Działanie takie trzeba wykonać

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo