(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki"

Transkrypt

1 Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

2 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami danych Zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami Konfiguracja środowiska sieciowego Sporządzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych Naprawianie bazy danych po awarii Migracja danych Strojenie wydajności serwera bazy danych

3 3 Architektura systemu Oracle Forms Reports SQLplus aplikacje użytkownika dane SQL SQL SQL procesy usługowe (serwery) Globalny Obszar Systemowy instancja bazy danych DBWR LGWR SMON PMON CKPT ARCH SNP procesy drugoplanowe

4 Globalny Obszar Systemowy- pamięć współdzielona obszar współdzielony bufory danych bufor dziennika powtórzeń 4 bufor biblioteczny bufor słownikowy globalny obszar użytkownika obszar Javy duży obszar bufor danych (ang. database buffer cache) bufor dziennika (ang. redo log buffer) obszar współdzielony (ang. shared pool) bufor biblioteczny (ang. libarary cache) bufor słownikowy (ang. dictionary cache) globalny obszar użytkownika (ang. user global area - UGA) obszar Javy (ang. Java pool) duży obszar (ang. large pool)

5 5 Globalny obszar systemowy - sterowanie wielkością Ręczne - za pomocą parametrów inicjalizacyjnych: DB_CACHE_SIZE - bufor danych LOG_BUFFER - bufor dziennika SHARED_POOL_SIZE obszar współdzielony (bufor biblioteczny + bufor słownikowy + globalny obszar użytkownika) JAVA_POOL_SIZE - obszar Javy LARGE_POOL_SIZE - duży obszar Automatyczne - za pomocą parametru inicjalizacyjnego: SGA_TARGET Parametry te są dynamiczne, czyli mogą być zmieniane w trakcie pracy instancji Wielkość całej instancji może być ograniczona za pomocą parametru SGA_MAX_SIZE

6 6 Pamięć prywatna procesów instancji SQL PGA PGA Obszary Robocze SQL Private Global Area: stos - zmienne, tablice sesji itp., informacje o sesji użytkownika, prywatny obszar poleceń SQL - zmienne i parametry poleceń SQL(kursory) obszary robocze SQL - sortowanie danych, tworzenia i przetwarzania map bitowych oraz tablic haszowych prywatne obszary poleceń SQL bufor biblioteczny SGA SQL

7 7 Parametry inicjalizacyjne mające wpływ na wielkość prywatnego obszaru poleceń SQL OPEN_CURSORS - liczba prywatnych obszarów SQL równocześnie wykorzystywanych przez kursory przez pojedynczy proces serwera, zamknięcie kursora powoduje jego dealokację, domyślnie 50 SESSION_CACHED_CURSORS - umożliwia buforowanie kursorów po stronie procesu serwera i odciąża wykorzystanie obszaru bibliotecznego, domyślnie 0

8 Obszary robocze SQL - sterowanie wielkością Ręczne - za pomocą parametrów inicjalizacyjnych (dla każdego procesu serwera): BITMAP_MERGE_AREA_SIZE CREATE_BITMAP_AREA_SIZE HASH_AREA_SIZE SORT_AREA_SIZE Automatyczne - za pomocą parametru inicjalizacyjnych: PGA_AGGREGATE_TARGET (od 10MB do 4000MB) - określa docelowy rozmiar pamięci PGA dla wszystkich sesji przyłączonych do instancji WORKAREA_SIZE_POLICY - dopuszczalne wartości: AUTO - uaktywnia automatyczne zarządzania pamięcią sortowania MANUAL - dezaktywuje automatyczne zarządzania pamięcią sortowania i umożliwia ręczną alokację za pomocą parametrów %_AREA_SIZE 8

9 9 Procesy usługowe (serwery) procesy usługowe - realizują żądania użytkowników, wykonując: autoryzację, analizę składniową i optymalizację polecenia SQL, odczyt niezbędnych bloków z dysku do buforów, pielęgnują listy: LRU i kolejkę punktu kontrolnego Bufor biblioteczny obszar współdzielony bufor danych bufor dziennika powtórzeń bufor słownikowy 1. Odczyt danych 2. Założenie blokad 3. zapis do segm. wycofania i modyfikacja danych 4. Rejestracja zmian SQL 1 dane

10 10 Konfiguracje serwerów usługowych SQL z dedykowanymi serwerami sqlplus formularz raport SQL SQL SQL z współdzielonymi serwerami SGA dane we sqlplus formularz raport dispatcher SQL SQL wy dane

11 Sekretarz Bazy Danych zadania Sekretarza Bazy Danych (ang. Database Writer-DBW0) DBW0): zapis zmodyfikowanych bloków z buforów na dysk gdy: zostanie zgłoszony punkt kontrolny upłyną trzy sekundy od ostatniego zapisu brakuje miejsca w buforze danych liczba brudnych bloków przekroczy określoną granicę 11 bufor danych SGA lista LRU Kolejka punktu kontrolnego t DBW0 dane

12 Sekretarz Dziennika Powtórzeń Zadania Sekratarza Dziennika Powtórzeń (ang. Log Writer- LGWR) zapis danych z bufora dziennika do pliku następuje zatwierdzenie transakcji bufor ten jest w jednej trzeciej zapełniony upłyną trzy sekundy od ostatniego zapisu zostaje zgłoszony punkt kontrolny zanim DBW0 dokona jakiegokolwiek zapisu na dysk zawartości bufora danych 12 SGA bufor dziennika powtórzeń LGWR plik dziennika powtórzeń

13 13 Przełączanie plików dziennika powtórzeń LGWR

14 14 Punkty kontrolne Zdarzenia systemowe uaktualniające informacje o najstarszym brudnym bloku w buforze danych - inf. niezbędna do odtwarzania bd po awarii instancji Dwa rodzaje punktów kontrolnych: Przyrostowe punkty kontrolne - na podstawie ciągłej aktywności DBW0, proces punktu kontrolnego CKPT uaktualnia pliki kontrolne i nagłówki bazy danych Pełne punkty kontrolne DBR0 zapisuje w plikach bazy danych wszystkie brudne bufory CKPT uaktualnia pliki kontrolne i nagłówki plików danych Dwie kategorie: Całkowite - np. zamknięcie bazy danych, ręczne wykonanie punktu kontrolnego za pomocą polecenia ALTER SYSTEM CHECKPOINT dla konkretnej przestrzeni tabel - np. wyłączanie przestrzeni tabel, przełączenie w tryb ReadOnly,, rozpoczęcie backupu online

15 15 Przyrostowy punkt kontrolny LOG_CHECKPOINT_INTERVAL [OS blocks] LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT [s] Najwcześniej zmodyfikowane bloki Najpóźniej zmodyfikowane bloki Punkt kontrolny Odtwarzanie po awarii instancji FAST_START_IO_TARGET [I/O] FAST_START_MMTR_TARGET [s] Pliki danych

16 16 Proces Punktu Kontrolnego Proces Punktu Kontrolnego (ang. Checkpointer - CKPT): Zgłaszanie punktu kontrolnego, Zapisywanie w nagłówkach plików danych i w plikach kontrolnych inf. o zakończonym punkcie kontrolnym SGA CKPT bufor danych 12 plik kontrolny DBWR 12 dane 12 pliki dziennika powtórzeń

17 17 Monitor Systemu Monitor Systemu (ang. System Monitor - SMON) odpowiedzialny jest za: odtwarzanie systemu po awarii w czasie uruchamiania instancji: Faza redo przepisuje z dzienników powtórzeń wszystkie zarejestrowane zmiany do bazy danych, Faza undo wycofuje na podstawie odtworzonych segmentów wycofania wszystkie niezatwierdzone zmiany. czyszczenie (lub usuwanie) segmentów tymczasowych scalanie wolnych rozszerzeń (ang. extent) w ramach segmentu (tylko dla przestrzeni tabel zarządzanych przez słownik bd)

18 18 Monitor Procesów Monitor Procesów (ang. Process Monitor - PMON) zajmuje się odtwarzaniem procesów serwera, które uległy awarii; odpowiedzialny jest za: wycofaniem transakcji czyszczenie buforów zwalnianie zajętych zasobów (np.: blokady, zatrzaski itp.)

19 19 Archiwizator Archiwizator (ang. Archiver-ARC0) ARC0) dokonuje archiwizacji on-line plików dziennika powtórzeń bufor dziennika powtórzeń LGWR ARC0 plik dziennika powtórzeń zarchiwizowany dziennik powtórzeń

20 20 Proces odtwarzania - RECO Odtwarza rozproszone transakcje, które uległy awarii w trakcie wykonywania protokołu 2PC Proces koordynatora kolejki zadań - CQJ0 Zarządza kolejką do wykonywania periodycznych zadań - w Windows widoczny jako usługa OracleScheduler Proces kolejki zadań - J000-J999 J999 Wykonuje zadanie zlecone przez koordynatora Proces monitora kolejki QMN0 Proces wykorzystywany przez opcję Oracle Streams Advanced Queuing

21 21 Otwieranie bazy danych OPEN alter database open startup [open] [restrict] MOUNT alter database mount startup mount NOMOUNT startup nomount

22 22 Otwieranie bazy danych (cd.) tryb nomount - używany do tworzenia bazy danych, plików kontrolnych itp., powoduje: uruchmienie instancji, otwarcie pliku z parametrami i plików śladowych, tryb mount - używany do reorganizacji bazy danych (np.: zmiany nazwy pliku) oraz odtwarzania po awarii, powoduje: otwarcie plików kontrolnych i przyłączenie plików z danymi oraz plików dziennika powtórzeń, tryb open - udostępnia bazę danych użytkownikom do normalnej pracy, powoduje: otwarcie plików z danymi oraz plików dziennika powtórzeń, odtwarzanie po ewentualnej awarii,

23 23 Zamykanie bazy danych OPEN alter database close MOUNT alter database dismount NOMOUNT shutdown

24 24 Zamykanie bazy danych tryb normal - z oczekiwaniem na zakończenie wszystkich sesji użytkowników, SQLPLUS> shutdown [normal] tryb transactional - z oczekiwaniem na zakończenie wszystkich transakcji użytkowników, SQLPLUS> shutdown transactional tryb immediate - z wycofaniem wszystkich aktywnych transakcji, SQLPLUS> shutdown immediate tryb abort - z natychmiastowym zakończeniem procesów instancji i zwolnieniem pamięci SGA SQLPLUS > shutdown abort wszystkich

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

ORACLE HISTORIA W 1977 r. Lawrence Ellison, Robert Miner i Edward Oates założyli firmę SDL (Software Development Labs). Jednym z podmiotów zainteresowanych możliwościami gromadzenia dużej liczby danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla KS-ZSA

Prezentacja dla KS-ZSA Prezentacja dla KS-ZSA Spis treści Prezentacja dla KS-ZSA...1 1.Oracle...2 1.1.Statystyki schematów, tabel, indeksów...2 1.1.1.Schematy...2 1.1.2.Tabele...3 1.1.3.Indeksy...3 1.2.Zarządzanie plikami danych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

WINDOWS NT. Diagram warstw systemu Windows NT

WINDOWS NT. Diagram warstw systemu Windows NT WINDOWS NT Diagram warstw systemu Windows NT logon process OS/2 application Win16 application Win32 application MSDOS application POSIX application security subsystem OS/2 subsystem Win16 VDM MSDOS VDM

Bardziej szczegółowo