Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych."

Transkrypt

1 Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników i przeznaczenia mechanizmu dzienników powtórzeń. Realizacja i znaczenie punktów kontrolnych. Zarządzanie współbieżnym dostępem oraz spójnością odczytu danych na poziomie polecenia.

2 Przegląd SGA DBWR CKPT LGWR ARCH Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline Plik kontrolny

3 Początek transakcji Początek sesji. Koniec poprzedniej transakcji. Zakończenie transakcji Zatwierdzenie transakcji Polecenie COMMIT. Transakcje Polecenie SQL (DDL) spowodowało niejawne zatwierdzenie. Poprawne wyjście z programu użytkownika z odłączeniem od serwera Oracle - zakończenie transakcji Przerwanie transakcji Polecenie ROLLBACK - zakończenie na żądanie użytkownika. Awaryjne wyjście z programu użytkownika bez odłączenia od serwera Oracle. Awaria (zasilania, procesora, dysku, pamięci)

4 Strata transakcji w pamięci SGA Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Kiedy wymagane jest odtwarzanie, system Oracle potrafi zrekonstruować zmiany dokonane w bazie danych i zapisy w segmentach wycofania na podstawie zapisów w dziennikach powtórzeń.

5 Bufor dziennika powtórzeń Bufor cykliczny, do którego procesy serwera zapisują informacje o dokonywanych zmianach. Może zostać pominięty przez użycie słowa kluczowego NOLOGGING w poleceniach: CREATE TABLE oraz CREATE INDEX, ładowania danych przez Oracle Loader. W czasie backupu online do bufora dziennika zapisywane są całe modyfikowane bloki

6 Zadanie plików dziennika powtórzeń SGA Pliki dziennika powtórzeń są wykorzystywane przy odtwarzaniu po awarii instancji danych zmodyfikowanych w pamięci. Pliki Dziennika Powtórzeń

7 Proces LGWR SGA DBWn LGWR Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń

8 Proces LGWR Zapisuje pozycje z bufora dziennika powtórzeń do plików dziennika powtórzeń kiedy: Wystąpi zdarzenie zatwierdzenia transakcji. Bufor dziennika powtórzeń zostanie zapełniony w jednej trzeciej. DBWR zakończy oczyszczanie buforów bloków przy punkcie kontrolnym. Wystąpi iti time-out t procesu LGWR(~2sek.). W buforze jest ponad 1 MB danych do zapisu.

9 Przebieg zatwierdzania transakcji w bazie danych Użytkownik wysyła COMMIT. LGWR zapisuje bufor dziennika powtórzeń do bieżącej grupy dziennika. Użytkownik otrzymuje komunikat, że transakcja została zatwierdzona. Blokady zasobów dotyczące bloków danych i bloków wycofania są zdejmowane (inne procesy serwera). DBWR ewentualnie zapisze bloki bazy danych na dysk

10 Własności COMMIT LGWR zapisuje trwale transakcje pozwalając DBWR na opóźnienie zapisów redukując czas I/O. Zapisy dziennika powtórzeń zawierające zmienione bajty i informację identyfikującą są krótkie. Zatwierdzenia w bazie danych zapisują w pojedynczej operacji pozycje dziennika powtórzeń z wielu transakcji żądających zatwierdzenia w tym samym czasie. Jeżeli nie wystąpi przepełnienie bufora dziennika powtórzeń, wymagany jest tylko jeden synchroniczny zapis na transakcję. Rozmiar transakcji nie ma wpływu na czas oczekiwania na wykonanie bieżącego polecenia COMMIT. Zapis, jeżeli to możliwe, jest wieloblokowy.

11 Przełączanie Dziennika Przydzielany nowy numer sekwencyjny dziennika. Dysk 1 Dysk 2 1A 2A 1B 2B Grupa Dziennika 1 Element 1A, Dysk 1 Grupa Dziennika 2 Element 2A, Dysk 1 Element 1B, Dysk 2 Element 2B, Dysk 2 Numer Dziennika 25 Numer Dziennika 26

12 Punkty kontrolne bazy danych Punkty kontrolne bazy danych zapewniają, że wszystkie zmodyfikowane bufory bazy danych zostaną zapisane w plikach bazy danych. Pliki bazy danych są oznaczone jako pochodzące z bieżącej ż chwili, punkt kontrolny odnotowany jest w pliku kontrolnym i w nagłówkach plików danych. Parametr FAST_START_ START MTTR_TARGET TARGET określa dynamicznie punkty kontrolne w zależności od obciążenia. Parametr LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT TIMEOUT określa odstęp czasu między kolejnym punktami kontrolnymi. Parametr LOG_CHECKPOINT_INTERVAL INTERVAL określa liczbę zapisanych od poprzedniego punktu kontrolnego bloków systemowych w pliku dziennika powtórzeń, jaka powoduje inicjalizację kolejnego punktu kontrolnego.

13 Punkt kontrolny występuje: Przy każdym przełączeniu dziennika. Gdy spodziewany czas odtwarzania instancji osiągnie i podany limit. Przy zamykaniu instancji (chyba, że z opcją ABORT). Jeżeli jest wymuszony przez DBA. Kiedy wyłączana jest przestrzeń tabel. Zgodnie z parametrami dotyczącymi punktu kontrolnego FAST_START_ MTTR_TARGET LOG _ CHECKPOINT _ INTERVAL LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

14 Synchronizacja Przy każdym punkcie kontrolnym modyfikowany jest numer sekwencyjny punktu kontrolnego w nagłówkach każdego ż z plików bazy danych i w pliku kontrolnym. W chwili uruchamiania i instancji system (SMON) sprawdza, czy wszystkie pliki mają ten sam numer sekwencyjny punktu kontrolnego. Częstsze punkty kontrolne zmniejszają czas potrzebny na odtwarzanie w przypadku awarii instancji ale mogą negatywnie wpływać na czas odtwarzania instancji.

15 Proces CKPT SGA DBWR CKPT Proces Serwera Pliki Kontrolne Proces Użytkownika Pliki Danych Plik Haseł Plik Parametrów Proces punktów kontrolnych CKPT dokonuje aktualizacji nagłówków plików danych i plików kontrolnych po wykonaniu punktu kontrolnego.

16 Proces(y) Archiwizatora (ARCn) SGA DBWn CKPT LGWR ARCn Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline

17 Proces(y) Archiwizatora (ARCn) Kopiuje(ą) pliki dziennika powtórzeń dla zapewnienia możliwości odtwarzania po awarii nośnika. Aktywowany tylko po wystąpieniu przełączenia dziennika. Opcjonalny, potrzebny tylko w trybie ARCHIVELOG. Może zapisywać na dysk lub taśmę.

18 Spójność odczytu SQL> SELECT first_name, dept_id, salary 2 FROM s_emp a 3 WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM s_emp b 4 WHERE b.dept_id = a.dept_id); Spójność odczytu serwer Oracle Database zapewnia dzięki możliwości ś i odczytu zmodyfikowanych danych z segmentów wycofania

19 Model blokowania Odczytujący nie blokują zapisujących. Zapisujący nie blokują odczytujących. Spójność odczytu zapewniona przez użycie zapisów w segmentach wycofania. Zapewnione jest blokowanie na poziomie wiersza (domyślnie) a także na poziomie tabel. Blokowanie jest automatyczne, może też być wymuszane jawnie. Można jawnie zażądać blokad dzielonych i blokad wyłącznych. Blokowanie na poziomie wiersza jest dostępne dla każdego wiersza w bazie danych. Serwer Oracle nigdy nie zwiększa poziomu blokady (na przykład z poziomu wiersza do poziomu bloku lub tabeli).

20 Podsumowanie SGA DBWR CKPT LGWR ARCH Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline

21 Zarządzanie ą strukturą ą bazy danych Cele Zrozumienie zasady yprzydziału przestrzeni w bazie danych. Dopasowanie struktury bazy danych. Przygotowanie przestrzeni tabel. Opis różnych typów segmentów.

22 Architektura Przestrzeni Oracle Blok SO Część Blok BD Część Zbudowany z Część Zbudowany z Ekstent Używany Wolny Część Danych Zbudowany z Segment Indeksu Część Wycofania Tymczasowy Plik Zbudowany z Część W Miejsce dla Przestrzeń tabel Miejsce dla Instancja Część Zbudowany z Zbudowana z Częśćę Zbudowana z Kontroluje Kontrolowana przez Dysk logiczny Baza dancyh

23 Przestrzeń tabel Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

24 Zarządzanie zawartością w przestrzeniach tabel Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel: Informacja o wolnych ekstentach jest zapisana w mapie bitowej w nagłówku pliku tej przestrzeni. Każdy bit jest związany z blokiem lub grupą bloków tej przestrzeni. Wartość bitu określa czy ekstent jest wolny czy zajęty. Metoda zalecana dla przestrzeni tymczasowych i wycofania. Metoda domyślna od wersji 10g Przestrzenie tabel zarządzane przez słownik danych: Informacje o ekstentach (poszczególnych segmentów i o acje o e ste tac (pos c egó yc seg e tó wolnych) są zapisane w słowniku danych w postaci listy.

25 Przestrzenie Tabel Przestrzeń tabel SYSTEM Zawiera informacje słownika danych, definicje pamiętanych ę procedur, pakietów i wyzwalaczy bazy danych. Wymagana do uruchomienia każdej bazy danych. Zawiera segment wycofania SYSTEM. S Może, choć nie powinna, zawierać dane użytkowników. Domyślnie zarządzana przez słownik danych. Dodatkowa systemowa przestrzeń tabel SYSAUX Zawiera dane narzędzi CMI (Common Management Infrastructure) Domyślnie zarządzana lokalnie Niesystemowa Przestrzeń Tabel y Pozwala na bardziej elastyczną administrację bazą danych. Zawiera segmenty wycofania, segmenty tymczasowe, dane aplikacji, dane indeksów i przestrzeń użytkowników. Zarządzana lokalnie albo przez słownik danych.

26 Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel CREATE TABLESPACE userdata DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K; Redukują rywalizację o dostęp do tabel słownika danych. Podczas alokacji lub dealokacji ekstentów nie są generowane żadne informacje wycofania. Nie jest wymaganie scalanie sąsiednich wolnych ekstentów tó (SMON).

27 Przestrzenie tabel zarządzane ą przez słownik danych CREATE TABLESPACE userdata DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY DEFAULT STORAGE ( initial 1M NEXT 1M ); Ekstenty są ą zarządzane ą poprzez p słownik danych. Informacje o ekstentach są zorganizowane w postaci list. Każdy segment utworzony w takiej przestrzeni tabel może mieć własną klauzulę składowania. Wymagane jest scalanie sąsiednich i wolnych ekstentów. Metoda bardziej elastyczna lecz mniej efektywna pod względem wydajności.

28 Składnia Tworzenia Przestrzeni Tabel CREATE TABLESPACE przestrzeń_tabel ń t, DATAFILE spec_pliku EXTENT MANAGEMENT LOCAL DICTIONARY UNIFORM SIZE MINIMUM EXTENT DEFAULT STORAGE klauzula_przestrzeni ONLINE OFFLINE PERMANENT TEMPORARY DEFAULT STORAGE ( INITIAL liczba K ) M NEXT liczba K M MINEXTENTS liczba MAXEXTENTS liczba PCTINCREASE liczba

29 Tworzenie Przestrzeni Tabel (zarządzanej przez słownik danych) SQL> CREATE TABLESPACE utbs 2 DATAFILE /u01/oracle/d/utbs01.dbf SIZE 3M 3 DEFAULT STORAGE (INITIAL 50K NEXT 50K 4 MINEXTENTS 10 MAXEXTENTS PCTINCREASE 0); Tablespace created. Zmiana parametrów składowania (tylko dla zarządzanych przez słownik danych) ALTER TABLESPACE userdata MINIMUM EXTENT 2M; ALTER TABLESPACE userdata DEFAULT STORAGE ( INITIAL 2M NEXT 2M MAXEXTENTS 999 );

30 Przestrzenie wycofania Wykorzystywane przez segmenty wycofania automatycznie tworzone przez system. Nie mogą zawierać innych obiektów niż segmenty wycofania (undo). Są zarządzane lokalnie. W poleceniu CREATE TABLESPACE można umieścić jedynie klauzule DATAFILE i EXTENT MANAGEMENT CREATE UNDO TABLESPACE d 1 CREATE UNDO TABLESPACE undo1 DATAFILE '/u01/oradata/undo101.dbf' SIZE 40M;

31 Składnia Dodawania Pliku i modyfikacji Przestrzeni Tabel ALTER TABLESPACE przestrzeń_tabel, ADD DATAFILE spec_pliku DEFAULT STORAGE klauzula_przestrzeni, RENAME DATAFILE nazwapliku TO nazwapliku ONLINE OFFLINE BEGIN END READ ONLY WRITE PERMANENT TEMPORARY NORMAL TEMPORARY IMMEDIATE BACKUP,

32 Ręczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych SQL> ALTER DATABASE DATAFILE users02 2> RESIZE 100M; Statement processed. Automatyczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych AUTOEXTEND OFF ON NEXT liczba K M MAXSIZE UNLIMITED liczba K M

33 Automatyczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych SQL> ALTER TABLESPACE users 2> ADD DATAFILE users02 SIZE 10M 3> AUTOEXTEND ON 4> NEXT 512K 5> MAXSIZE 250M; Statement processed. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE users02 2> AUTOEXTEND OFF; Statement processed.

34 Tymczasowe Przestrzenie Tabel Używane do przechowywania pośrednich wyników operacji sortowania Nie mogą zawierać żadnych y trwałych obiektów Tworzone przez DBA CREATE TEMPORARY TABLESPACE przestrzeń_tabel, TEMPFILE spec_pliku

35 Domyślna tymczasowa przestrzeń tabel Oracle Database pozwala na utworzenie domyślnej tymczasowej przestrzeni tabel w ramach całej bazy danych Pozwala wyeliminować wszystkie sortowania z przestrzeni tabel SYSTEM Może zostać utworzona przy pomocy poleceń CREATE DATABASE lub utworzona przez CREATE TEMPORARY TABLESPACE i wskazana jako domyślna poleceniem ALTER DATABASE. Jest zarządzana lokalnie l Nie może zostać usunięta do momentu utworzenia nowej domyślnej tymczasowej przestrzeni tabel. Nie może zostać wyłączona. Nie można uczynić trwałej przestrzeni tabel przestrzenią domyślną tymczasową.

36 Domyślna przestrzeń tabel Oracle Database pozwala wskazać domyślną przestrzeń tabel dla wszystkich użytkowników bazy danych. Przestrzeń domyślna będzie ę lokalizacją dla segmentów, w których definicji nie określono przestrzeni tabel, a dla schematu właściciela obiektu nie wskazano przestrzeni domyślnej.

37 Przestrzenie Tabel Tylko Do Odczytu (READ ONLY) SQL> ALTER TABLESPACE tspace_3 READ ONLY; Tablespace altered. SQL> ALTER TABLESPACE tspace_3 READ WRITE; Tablespace altered.

38 Status Offline Wyłączona przestrzeń tabel jest niedostępna dla użytkowników. Niektóre przestrzenie tabel nie mogą zostać wyłączone: SYSTEM SYSAUX Przestrzenie z aktywnymi segmentami wycofania Domyślna przestrzeń tymczasowa Wyłączenie przestrzeni tabel: ALTER TABLESPACE userdata OFFLINE; Włączenie przestrzeni tabel: ALTER TABLESPACE userdata ONLINE;

39 Usuwanie przestrzeni tabel Usuwa przestrzeń tabel ze słownika danych Opcjonalnie również ż może ż być ć usuwana zawartość klauzulą INCLUDING CONTENTS Pliki danych mogą również ż zostać ć opcjonalnie usunięte przy pomocy klauzuli AND DATAFILES. DROP TABLESPACE userdata INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

40 Przenoszenie plików danych: ALTER TABLESPACE Przestrzeń tabel musi zostać wyłączona. Docelowe pliki danych muszą już istnieć. ALTER TABLESPACE userdata RENAME DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' TO '/u01/oradata/userdata01.dbf'; Przenoszenie plików danych: ALTER DATABASE Docelowe pliki danych muszą już istnieć. Baza danych musi zostać ć zamontowana. ALTER DATABASE RENAME FILE '/u01/oradata/system01.dbf' TO '/u03/oradata/system01.dbf';

41 Zasady zarządzania przestrzeniami tabel Używaj wielu przestrzeni tabel Oddzielaj dane użytkowników od danych słownika danych. Oddzielaj dane różnych aplikacji. Umieszczaj różne pliki przestrzeni tabel na oddzielnych urządzeniach dyskowych by redukować rywalizację o I/O. Oddzielaj segmenty wycofania od segmentów danych. Wyłączaj poszczególne przestrzenie tabel pozostawiając inne włączone. ą Zarezerwuj przestrzenie tabel w zależności od typu użycia danych. Archiwizuj poszczególne przestrzenie tabel pojedynczo.

42 Zasady zarządzania przestrzeniami tabel zarządzanymi przez słownik danych Określaj parametry zarządzania przestrzenią w przestrzeniach tabel Określ domyślne parametry zarządzania przestrzenią ą dla obiektów tworzonych w przestrzeni tabel. Ustaw domyślne parametry zarządzania ą przestrzenią w przestrzeni tabel na podstawie szacunków dotyczących rozmiaru typowego obiektu. Przydzielaj ograniczenia wykorzystania przestrzeni tabel użytkownikom według potrzeb.

43 Konfigurowanie architektury Oracle Managed Files dla tworzonych przestrzeni tabel Tworzenie przestrzeni tabel z wykorzystaniem OMF wymaga ustawienia parametru: DB _ CREATE _ FILE _ DEST - domyślna lokalizacja plików danych. Parametr ten może ż zostać ć ustawiony w pliku parametrów i modyfikowany automatycznie przy pomocy polecenia ALTER SYSTEM: ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest = '/u01/oradata/db01';

44 Tworzenie przestrzeni tabel z wykorzystaniem OMF Jeśli korzystamy z OMF, to klauzula DATAFILE polecenia CREATE TABLESPACE nie jest wymagana. CREATE TABLESPACE apps2_data DATAFILE SIZE 20M; Pliki danych są tworzone w katalogu opisanym parametrem DB_CREATE_FILE_DEST. Domyślnie pliki danych mają rozmiar 100M i mogą się atomatcnieroserać automatycznie rozszerzać. Usunięcie tak utworzonej przestrzeni tabel powoduje również automatyczne usunięcie jej plików z dysku. Pliki OMF mogą również zostać dodane do istniejącej przestrzeni tabel.

45 Uzyskiwanie informacji o przestrzeniach tabel Informacje o przestrzeniach tabel: DBA_TABLESPACES V$TABLESPACE Informacje o plikach danych: DBA_DATA_FILES V$DATAFILE Informacje o tymczasowych plikach danych: DBA_TEMP_FILES V$TEMPFILE

46 Segmenty Typ Segmentu Definicja i Segment wycofania Segment danych Segment indeksu Segment tymczasowy Zbiór ekstentów zawierający dane wycofania używane do wycofywania, spójności odczytu lub odtwarzania. Zbiór ekstentów zawierający całość danych tabeli, klastra lub danych innego typu. Zbiór ekstentów zawierający całość danych określonego indeksu albo jego partycji. Zbiór ekstentów zawierający dane należące do obiektu tymczasowego.

47 Segmenty Wycofania (bufory cykliczne) Ekstent 4 Ekstent t 1 Transakcja1 Transakcja2 Ekstent 3 Ekstent 2 Aktywny ekstent bez wolnej przestrzeni Nieaktywny ekstent z wolną przestrzenią

48 Segmenty danych Typ Segmentu Tbl Tabela Funkcja Zawiera wiersze pojedynczej j tabeli. Klaster indeksowy Klaster haszujący Partycja tabeli Tabela indeksowa Tabela zagnieżdżona Segment LOB Zawiera wiersze jednej lub wielu tabel zgrupowane według wartości wskazanej kolumny tabeli. Zawiera wiersze tabeli rozmieszczane za pomocą algorytmu haszowania. Zawiera wiersze tabeli o określonej wartości klucza. Tabela o zapisie danych uporządkowanych jak indeks według wartości ś iklucza. Zawiera dane tabeli, która jest elementem kolumny innej tabeli (wymaga opcji obiektowej). Służy do przechowywania danych o dużych rozmiarach (tekstowych, graficznych, video) przechowywanych w kolumnach tabel.

49 Segmenty indeksów Typ Segmentu Indeks Partycja indeksu Indeks LOB Funkcja Zawiera indeksy utworzone na jednej j lub wielu kolumnach tabeli. Służą do zwiększenia efektywności wyszukiwanie danych. Może być indeks tradycyjny (Bdrzewo) lub bitowy. Indeks jednej partycji tabeli (wymaga opcji obiektowej). Niejawnie tworzony segment, który służy do wyszukiwania określonych wartości kolumn LOB.

50 Segmenty Tymczasowe Tworzone automatycznie przez serwer Oracle przy wykonywaniu operacji wymagających sortowania takich jak: złączenia, grupowanie, sortowanie, tworzenie indeksów i innych. Tworzone w tymczasowej przestrzeni tabel dla użytkownika jeśli brak miejsca na sortowanie w pamięci wewnętrznej (PGA). Poszczególne ekstenty są przypisane do transakcji. Zwalniane na końcu transakcji (przez SMON) jeśli to jest przestrzeń typu PERMANENT. Nie chronione przez dziennik powtórzeń, ponieważ nie są konieczne dla zachowania spójności danych.

51 Podsumowanie Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

52 Zarządzanie przydziałem przestrzeni Zakres wykładu Przydzielanie ekstentów segmentom (obiektom bazy danych). Parametry zarządzania przydziałem przestrzeni bazy danych. Kontrola zużycia przestrzeni. Wykorzystanie parametrów używania przestrzeni. Wyświetlanie informacji o wykorzystanej i wolnej przestrzeni.

53 Przegląd Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

54 Ekstenty (rozszerzenia) Ekstenty są przydzielane gdy segment: jest tworzony (INITIAL EXTENT). rośnie (NEXT EXTENT). jest modyfikowany w celu przydziału ekstentów. Ekstenty są zwalniane gdy segment: jest usuwany. jest obcinany (polecenie TRUNCATE). jest większy niż zadeklarowany rozmiar optymalny, a zawiera wolne ekstenty (dotyczy tylko segmentów wycofania).

55 Sterowanie przydziałem ekstentów Parametry Zarządzania Przestrzenią (istotne dla przestrzeni zarządzanych przez słownik danych) INITIAL NEXT MAXEXTENTS MINEXTENTS PCTINCREASE OPTIMAL FREELISTS FREELIST GROUPS

56 Parametry zarządzania przestrzenią Parametr INITIAL Opis Rozmiar w bajtach pierwszego ekstentu przydzielanego dla segmentu. NEXT MAXEXTENTS UNLIMITED Rozmiar w bajtach następnego ekstentu przydzielanego dla segmentu. Całkowita liczbę ekstentów (w tym pierwszy) jaką Oracle ma prawo przydzielić obiektowi. Wartość minimalna -1. Wartość domyślna zależy od rozmiaru bloku i systemu operacyjnego. Określa, że ekstenty mają być automatycznie dodawane w miarę potrzeby. Nie należy używać tej opcji w przypadku segmentów wycofania i tabel słownika danych.

57 Parametry zarządzania przestrzenią (cd) Parametr MINEXTENTS PCTINCREASE OPTIMAL FREELISTS FREELIST GROUPS Opis Liczba ekstentów rezerwowana podczas tworzenia segmentu. Wartość domyślna to pojedynczy ekstent -1, z wyjątkiem segmentów wycofania, gdzie niezbędne są co najmniej dwa. Procent o jaki rośnie każdy kolejny ekstent w stosunku do poprzedniego. Domyślnie 50, z wyjątkiem segmentów wycofania, które nie używają tego parametru(0). Optymalny rozmiar segmentu wycofania w bajtach. Wartością domyślną jest NULL. Liczba list wolnych bloków stosowanych przy wstawianiu do tabeli. Domyślnie jest jedna. Liczba oddzielnych grup list wolnych bloków używanych przez instancje w opcji Real Application Clasters. Domyślnie jest jedna.

58 Kontrola przydziału ekstentów Efekty zmiany NEXT: Kolejny alokowany ekstent ma rozmiar NEXT. Nastpne ekstenty rosną w zależności od wartości parametru PCTINCREASE. Efekty zmiany PCTINCREASE Wartość NEXT jest obliczana z użyciem następującego wzoru: NEXT = NEXT * (1 + nowy PCTINCREASE/100) zaokrąglone do następnego bloku Oracle Efekty jednoczesnej zmiany NEXT oraz PCTINCREASE - -- Następny ekstent ma przypisaną nową wartość NEXT. Od tej pory wartość NEXT będzie obliczana na podstawie PCTINCREASE zwykłą metodą.

59 Kontrola przydziału ekstentów SELECT * FROM dba_free_space WHERE tablespace_name = APPL_DATA ORDER BY block_id; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA rows selected.

60 Bloki Danych Składniki bloku bazy danych Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy

61 Parametry wykorzystania przestrzeni PCTFREE PCTUSED INITRANS MAXTRANS

62 PCTFREE = 20 PCTUSED = 40 Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Wiersze wstawiane są do osiągnięcia 80%, ponieważ PCTFREE wskazuje, że 20% przestrzeni bloku ma pozostać wolne na aktualizacje istniejących wierszy. Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy Aktualizacje istniejących wierszy mogą używać zarezerwowanej w bloku wolnej przestrzeni. Żadne nowe wiersze nie będą wstawiane do bloku dopóki będzie używane co najmniej 40% przestrzeni. Dane Wierszy

63 PCTFREE = 20 PCTUSED = 40 Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy Kiedy ilość wykorzystanej przestrzeni spadnie poniżej 40%, do bloku mogą być wstawiane nowe wiersze. Wiersze wstawiane są do osiągnięcia 80%, ponieważ PCTFREE wskazuje, że 20% przestrzeni bloku ma pozostać wolne na aktualizacje istniejących wierszy. Cykl się zamyka... Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy

64 Kontrola wykorzystania przestrzeni Mała Wartość Parametru PCTFREE Powoduje pełniejsze zapełnienie bloków przez operacje wstawiania. Pozwala zmieścić dane w mniejszej liczbie bloków. Może zwiększyć koszty przetwarzania jeśli serwer Oracle często dokonuje reorganizacji bloków. Może powodować migrację wierszy.

65 Kontrola wykorzystania przestrzeni Duża Wartość Parametru PCTFREE Rezerwuje więcej przestrzeni dla przyszłych modyfikacji. Może wymagać większej liczby bloków na przechowanie danych. Obniża koszty przetwarzania ponieważ ż bloki rzadziej wymagają reorganizacji. Zmniejsza efekt wierszy w łańcuchach (chained rows).

66 Kontrola wykorzystania przestrzeni Mała Wartość PCTUSED Zmniejsza koszty przetwarzania, ponieważ bloki rzadziej są uznawane za wolne. Zwiększa niewykorzystywaną przestrzeń. Duża ż Wartość PCTUSED Zwiększa koszty przetwarzania, ponieważ bloki częściej są uznawane za wolne i są bardziej wypełniane. Poprawia wykorzystanie przestrzeni.

67 Kontrola wykorzystania przestrzeni Blok Danych Nagłówek Bloku Nagłówek Bloku Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wolna Przestrzeń Wykorzystana Przestrzeń (dane wierszy) Zapis Transakcji Zapis Transakcji Zapis Transakcji Zapis Transakcji

68 Łańcuchy i migracja Nagłówek Bloku Nagłówek wiersza Długość kolumny 1 Dane kolumny 1 Długość kolumny 2 Dane kolumny 2 Dane kolumny 2 Długość kolumny 3 Dane kolumny 3 Długość kolumny 4-NULL Długość kolumny 5 Dane kolumny 5 Dane kolumny 6 Długość kolumny 6 Dane kolumny 6 Wskaźnik do Reszty Wiersza Wiersz w łańcuchu Nagłówek Bloku Łańcucha Długość kolumny 7 Dane kolumny 7 (ciąg dalszy wiersza)

69 Łańcuchy i migracja ANALYZE TABLE tabela LIST CHAINED ROWS schemat. Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach Perspektywy Słownika Danych: USER/DBA_EXTENTS USER/DBA_FREE_SPACE USER/DBA_SEGMENTS DBA_TABLESPACES DBA_DATA_FILES DATA

70 Wyświetlanie ś i informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_tablespaces NAME NULL? TYPE TABLESPACE_NAME INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS PCT_INCREASE STATUS CONTENTS NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER VARCHAR2(9) VARCHAR2(9)

71 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT tablespace_name, status, contents 2 FROM dba_tablespaces; TABLESPACE_NAME STATUS CONTENTS TOOLS USERS ONLINE ONLINE PERMANENT PERMANENT

72 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_data_files NAME NULL? TYPE FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE_NAME BYTES BLOCKS STATUS VARCHAR2(257) NUMBER VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER VARCHAR2(9)

73 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT file_name, file_id, tablespace_name, bytes 2 FROM dba_data_files; FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE_NAME BYTES /home/dba01/data/system_01.dbf 1 SYSTEM

74 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT * 2 FROM dba_free_space 3 ORDER BY file _ id, block _ id; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS SYSTEM SYSTEM SYSTEM

75 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT free.tablespace_name, block_id, free.bytes, 2 free.blocks, df.file_name 3 FROM dba _ free _ space free, dba _ data _ files df 4 WHERE free.file_id = df.file_id 5 ORDER BY 1, 2; TBALESPACE_NAME BLOCK_ID BYTES BLOCKS FILE_NAME SYSTEM /home/dba01/data/system _ 01.dbf SYSTEM /home/dba01/data/system_02.dbf SYSTEM /home/dba01/data/system_03.dbf...

76 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_segments NAME NULL? TYPE OWNER SEGMENT_NAME NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME HEADER_FILE HEADER_BLOCK BYTES BLOCKS EXTENTS INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS PCT_INCREASE FREELISTS FREELISTS_GROUPS VARCHAR2(30) VARCHAR2(81) VARCHAR2(17) VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER

77 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT owner, segment_name, extents, max_extents 2 FROM dba_segments 3 ORDER BY owner, segment _ name; OWNER SEGMENT_NAME EXTENTS MAX_EXTENTS SCOTT SYSTEM SYSTEM SYS... S_EMP 5 25 RBS RBS UNDO$ 50 99

78 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT tablespace_name, COUNT(*) AS segments, 2> sum(bytes) AS bytes 3> FROM dba _ segments 4> GROUP BY tablespace_name; TABLESPACE_NAME SEGMENTS BYTES APPL_DATA RBS SYSTEM USER_DATA

79 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_extents NAME NULL? TYPE OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME EXTENT_ID FILE_ID ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL VARCHAR2(30) VARCHAR2(81) VARCHAR2(17) VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER

80 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT * FROM dba_extents; OWNER SEGMENT_ NAME SEGMENT_ TYPE TABLESPACE NAME EXTENT_ID FILE_ID ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT... S_EMP S_EMP S_EMP S_EMP S_EMP TABLE TABLE TABLE TABLE TABLE USER_DATA USER_DATA USER_DATA USER_DATA USER_DATA

81 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni Przestrzeń poniżej znacznika wysokiej wody nie może być zwolniona. Znacznik wysokiej wody może być znaleziony za pomocą ą procedury pakietowej DBMS_SPACE.UNUSED_SPACE. Jeśli segment jest całkowicie pusty, przestrzeń może być zwolniona poleceniem: TRUNCATE TABLE table_name DROP STORAGE ALTER TABLE DEALLOCATE UNUSED schemat. KEEP liczba tabela K M

82 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni Blok wykorzystany Blok niewykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Blok wykorzystany Znacznik Wysokiej Wody Zwolniona przestrzeń Blok niewykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Znacznik Wysokiej Wody

83 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni tabeli SQL> ALTER TABLE big_emp DEALLOCATE UNUSED; Table altered. Wolna przestrzeń Blok wykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Znacznik Wysokiej Wody Łączenie wolnej przestrzeni w TABLESPACE (dotyczy przestrzeni zarządzanych przaz słownik danych) SVRMGR> ALTER TABLESPACE users COALESCE;

84 Walidacja struktur indeksów i tabel Walidacja Indeksów Serwer Oracle sprawdza integralność każdego bloku danych i sprawdza czy blok nie jest uszkodzony. Serwer Oracle nie sprawdza czy każdy wiersz tabeli ma odpowiadającą pozycję w indeksie ani czy każda pozycja indeksu wskazuje na pewien wiersz w tabeli. Walidacja Tabel Serwer Oracle sprawdza integralność każdego bloku danych. Jeżeli użyto opcji CASCADE sprawdzana jest też struktura wszystkich indeksów tabeli i odpowiedniość między tabelą a jej indeksami.

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Dane są przechowywane w plikach (miejsce na dysku wraz z przypisaną mu nazwą), których rozmiar z reguły nie jest stały jeśli zostaną wprowadzone jakieś

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g Radosław Boroński Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki E-mail: radoslaw.boronski@tu.koszalin.pl Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Struktura tabeli Data dane LOB - Large Objects (bitmapy, teksty) Row-Overflow zawiera dane typu varchar, varbinary http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189051(v=sql.105).aspx

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych Użytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i reorganizacja

Ładowanie i reorganizacja Ładowanie i reorganizacja danych Cele Ładowanie danych za pomocą wstawiania ścieżką bezpośrednią Ładowanie danych do tabel Oracle za pomocą ścieżki konwencjonalnej oraz bezpośredniej SQL*Loader Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 Proces odzyskiwania Przygotowanie do odtwarzania RESTORE HEADERONLY RESTORE FILELISTONLY RESTORE

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych UŜytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 10. Partycjonowanie tabel i indeksów 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz ułatwieniu zarządzania bardzo dużymi zbiorami

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie baz danych

Nowe technologie baz danych Nowe technologie baz danych Partycjonowanie Partycjonowanie jest fizycznym podziałem danych pomiędzy różne pliki bazy danych Partycjonować można tabele i indeksy bazy danych Użytkownik bazy danych nie

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 7 Indeksy Wprowadzenie Rodzaje indeksów Wybór indeksów wybór indeksu zgrupowanego Tworzenie, usuwanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220

Performance Tuning. w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220 Performance Tuning w środowisku RAC/WebLogic na maszynach Sun T5220 OPITZ CONSULTING Kraków Nowoczesne techniki konsolidacji i optymalizacji środowisk opartych o rozwiązania Oracle (2011) Piotr Sajda (kierownik

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo