Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania"

Transkrypt

1 Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do odtwarzania bazy w przypadku różnych awarii.

2 Przegląd ą treści wykładu Znaczenie backupów dla późniejszego odtwarzania bazy. Rodzaje backupów - odpowiednie dla różnych strategii odtwarzania. Analiza wymagań dla decyzji wyboru strategii archiwizacji i odtwarzania. Konieczność zgody zarządzających na wybraną metodę archiwizacji. Konieczność testowania strategii archiwizacji i odtwarzania.

3 Rodzaje kopii zapasowych Rodzaj kopii zapasowych zależy od wymagań: Fizyczne kopie plików z systemu operacyjnego tworzone przy zamkniętej lub otwartej bazie. Kopie logiczne obiektów w bazie danych. Wykorzystanie programu RMAN

4 Wybór strategii t Wybór strategii powinien zależeć od następujących czynników: Wymagania przedsiębiorstwa Poziom aktywności bazy danych Natura danych (zmienność, źródła) Częstotliwość zmian w strukturze bazy Ważność danych i ich ciągłej dostępności dla przedsiębiorstwa

5 Kwestie odtwarzania po klęsce żywiołowej Jak na przedsięwzięcie może wpłynąć poważna klęska żywiołowa? Trzęsienie ziemi, powódź, pożar, strata komputera Utrata kluczowego personelu, naprzykład administratora bazy lub systemu itd. Czy istnieje plan okresowego testowania strategii archiwizacji i odtwarzania?

6 Podsumowanie Wymagania przedsiębiorstwa określają strategię archiwizacji i odtwarzania. Posiadanie backupów dla jest krytyczne dla późniejszego odtwarzania. Konieczne są kopie bazy i kopie archiwalne dzienników powtórzeń dla różnych scenariuszy odtwarzania. Testowanie strategii archiwizacji i odtwarzania jest niezbędne.

7 Metody archiwizacji - cele Kopie fizyczne i logiczne bazy danych. Opis sposobu wykonywania poprawnych kopii. Implikacje archiwizowania bądź ą nie dziennika powtórzeń. Implikacje prowadzenia operacji 24-godziny na dobę dla archiwizacji i odtwarzania. Implikacje czasu archiwizacji. Implikacje czasu odtwarzania. Implikacje archiwizacji i odtwarzania na poziomie transakcji. Archiwizacja i odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu

8 Przesłanki pomyślnego zakończenia odtwarzania: Przewidzenie różnych awarii Wybór metody (metod) archiwizacji Poprawne wykonanie kopii Rozumienie struktur odtwarzania Zapoznanie się ze strategiami odtwarzania Ćwiczenie i i itestowanie t scenariuszy odtwarzania

9 Metody wykonywania y backupów Backup w systemie operacyjnym Backup z pomocą RMAN a Narzędzia Export/Import Oraz DpExp/DpImp Bez archiwizacji dziennika powtórzeń Z archiwizacją dziennika powtórzeń) Bez archiwizacji i dziennika powtórzeń Z archiwizacją dziennika powtórzeń Backup fizyczny Backup fizyczny Backup logiczny

10 Pełne ł backupy offline i online Pliki kontrolne Pliki dziennika powtórzeń Pliki danych Pliki parametrów Plik z hasłami Zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń

11 Pełny backup bazy - offline Pliki danych Pliki dziennika powtórzeń Pliki kontrolne Pliki parametrów Plik z hasłem Zewnętrzne ę miejsce składowania kopii (offline storage) SELECT * FROM v$datafile; SELECT * FROM v$logfile; SELECT * FROM v$controlfile; SELECT * from V$tempfile;

12 Wykonanie pełnego ł backupu bazy - offline 1. Normalne zamknięcie bazy danych. 2. Skopiowanie wszystkich plików bazy. Plików danych Plików kontrolnych Plików dziennika powtórzeń Pliku z parametrami (opcjonalne) Pliku z hasłem (opcjonalne) 3. Ponowne wystartowanie bazy.

13 Wykonanie pełnego ł backupu bazy - offline SQL> CONNECT sys AS sysdba Connected. SQL> SHUTDOWN Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> HOST cp <files> <backup dir> SQL> STARTUP Oracle instance started...

14 Zalety pełnego ł backupu bazy - offline Prosty koncepcyjnie Łatwy do wykonania Wymaga mało pracy ze strony operatora Pewny

15 Proces odtwarzania Baza wymagająca 1. 1W Wgranie kopii zapasowych odtwarzania 2. Roll forward (aplikacja dzienników powtórzeń -również Baza z zatwierdzonymi odtworzenie segmentów i niezatwierdzonymi wycofania, otwarcie bazy) transakcjami 3. Roll llb back k( (wykorzystane segmenty wycofania i nowe procesy użytkowników) Niezatwierdzona transakcja Transakcja zatwierdzona Baza z transakcjami zatwierdzonymi i oraz nowymi

16 Tryb NOARCHIVELOG LGWR 1a 2a Pliki dziennika powtórzeń 1b 2b

17 Wyświetlanie ś itl i statusu tt archiwizacji SQL> connect system as sysdba Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list Tryb dziennika bazy danych Tryb bez archiwizacji Automatyczna archiwizacja Wyłączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 110 Bieżąca sekwencja logowania 112 SQL>

18 Zmiana trybu archiwizacji ALTER DATABASE database SQL> startup mount Instancja ORACLE zosta a uruchomiona. Total System Global Area bytes Fixed Size bytes Variable Size bytes Database Buffers bytes Redo Buffers bytes Baza danych została zamontowana. SQL> alter database dtb archivelog; Baza danych została zmieniona. SQL> alter database open; Baza danych zosta a zmieniona. SQL> shutdown immediate Baza danych zosta a zamkniŕta. Baza danych zosta a zdemontowana. Instancja ORACLE zosta a zamkniŕta. ARCHIVELOG NOARCHIVELOG

19 Operacje 24-godzinne di Systemy baz danych często muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie dane muszą być dostępne dla operacji ciągłych. Zamykanie bazy dla pielęgnacji nie dozwolone.

20 Czas archiwizacji Backup offline oznacza zamknięcie systemu. Jeśli zamknięcie systemu stanowi problem, administratorzy winni korzystać z backupów online. Czas odtwarzania Operacje odtwarzania wpływają wprost na czas niedostępności bazy. Odtwarzanie równoległe przyspiesza operację odtwarzania.

21 Poziom aktywności ś itransakcyjnej j Liczba i rozmiar transakcji wpływa na pożądaną częstotliwość wykonywania kopii. Liczba i rozmiar transakcji wpływa na czas potrzebny do odtworzenia bazy.

22 Archiwizacja i i odtwarzanie przestrzeni tabel Read-Only Po przełączeniu ł przestrzeni tabel w tryb btylko do odczytu, potrzebna jest tylko jedna jej kopia. Przestrzenie tabel read-only są ignorowane w czasie odtwarzania. Plik kontrolny musi poprawnie identyfikować przestrzenie tabel tylko do odczytu, inaczej muszą one być odtwarzane.

23 Archiwizacja i przestrzeni itabel tylko do odczytu Nie korzysta się z kopii przestrzeni tabel tylko do odczytu, chyba że pliki tej przestrzeni zostaną uszkodzone. Pliki danych należy kopiować korzystając z narzędzi systemu operacyjnego. Po przełączeniu przestrzeni tabel w tryb readwrite, należy powrócić dla niej do normalnych procedur archiwizacji.

24 Podsumowanie Rozróżnienie pomiędzy backupem logicznym i fizycznym. Sposoby sporządzania dobrej jkopii zapasowej. Implikacje archiwizacji dziennika powtórzeń. Implikacje pracy 24-godzinnej dla archiwizacji i odtwarzania. Implikacje czasu potrzebnego na wykonanie kopii. Implikacje czasu potrzebnego do odtwarzania. Implikacje poziomu aktywności transakcyjnej dla archiwizacji i odtwarzania. Archiwizacja i odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu.

25 Wykład 2 Teoria odtwarzania i scenariusze awarii -cele Po co potrzebne jest odtwarzanie. Etapy odtwarzania -Odzyskiwanie plików danych. - Stosowanie zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń i otworzenie bazy. - Wycofanie niezatwierdzonych transakcji. Odtwarzanie do punktu awarii (pełne). Odtwarzanie do punktu w przeszłości ł ś i( (niepełne). ł Scenariusze awarii.

26 Przegląd treści ś wykładu DBA musi utrzymywać system działający, zdolny do pracy, z aktualnymi danymi. Czas niedostępności bazy może się bezpośrednio ś przełożyć ł ż ć na utratę t dochodów. dó Odtwarzanie wymaga poprawnej p kopii plików bazy danych. Odtworzenie transakcji wymaga archiwizacji dziennika powtórzeń.

27 Proces odtwarzania Baza wymagająca 1. 1W Wgranie kopii zapasowych odtwarzania 2. Roll forward (aplikacja dzienników powtórzeń -również Baza z zatwierdzonymi odtworzenie segmentów i niezatwierdzonymi wycofania, otwarcie bazy) transakcjami 3. Roll llb back k( (wykorzystane segmenty wycofania i nowe procesy użytkowników) Niezatwierdzona transakcja Transakcja zatwierdzona Baza z transakcjami zatwierdzonymi i oraz nowymi

28 Odzyskiwanie i odtwarzanie plików danych (pełne - complete) Przed odzyskaniem plików danych Po odzyskaniu Po odtwarzaniu

29 Odtwarzanie pełne (do momentu awarii) Przed odtwarzaniem Po odtwarzaniu

30 Odtwarzanie niepełne (incomplete) Po wgraniu plików danych Po operacji odtwarzania Po wyzerowaniu dziennika powtórzeń i otwarciu bazy 1 1 1

31 Scenariusze awarii Rozpoznanie implikacji: Niepowodzenia polecenia Awarii procesu użytkownika Awarii instancji Awarii maszyny Awarii systemu operacyjnego Błędu ę użytkownika Awarii nośnika Katastrofy

32 Niepowodzenie i polecenia Najczęstsze przyczyny: Błąd logiczny w aplikacji Próba wprowadzenia do tabeli błędnych danych Próba wykonania operacji bez dostatecznych uprawnień Próba utworzenia tabeli z przekroczeniem przyznanych limitów miejsca Próba wykonania na tabeli INSERT bądź UPDATE, która powoduje alokację nowego ekstentu, ale w przestrzeni tabel nie ma już wolnego miejsca

33 Niepowodzenie i polecenia Rozwiązania: Poprawienie aplikacji Poprawienie i ponowne wykonanie polecenia SQL Nadanie odpowiednich przywilejów w bazie Zamiana limitów miejsca poleceniem ALTER USER Dodanie pliku do przestrzeni tabel Skorzystanie z podręcznika: Oracle Server Messages and Codes Manual

34 Awaria procesu użytkownika Nj Najczęstsze przyczyny Użytkownik odłączył się w sposób nienormalny. Sesja użytkownika została nienormalnie zakończona. Program użytkownika zgłosił wyjątek (np. dot. adresu) i zakończył sesję. Rozwiązania PMON wycofuje transakcje przerwanego procesu i zwalnia wszystkie zasoby iblokady, jakie zostały ł założone. Proces PMON wykrywa nienormalnie i zakończony (przerwany) proces użytkownika.

35 Najczęstsze przyczyny Przerwa w zasilaniu. Awaria instancji Problem sprzętowy, np. błąd pamięci ilub awaria CPU. Problem programowy, np. awaria systemu operacyjnego. Awaria obligatoryjnego g procesu drugoplanowego g Oracle (DBWR, LGWR, PMON, SMON, CKPT). Rozwiązanie Server Oracle automatycznie odtwarza instancję przy następnym starcie bazy.

36 Odtwarzanie po awarii instancji Proces uruchamiania i systemu (instancji ib bazy) 1.Uruchamianie instancji. 2.Czytanie pliku kontrolnego, baza - montowana. 3.Wykonywanie fazy Roll-forward forward. 4.Otwieranie bazy danych. 5.Wycofanie transakcji i zwalnianie zasobów. 6.Rozwiązywanie problemów oczekujących transakcji rozproszonych. Uwaga: wycofywanie transakcji i zwalnianie zasobów odbywa się na żądanie.

37 Błąd użytkownikaż Najczęstsze przyczyny Przypadkowe usunięcie lub obcięcie tabeli. Usunięcie z tabeli wszystkich wierszy. Błąd w zatwierdzonych danych. Rozwiązania Szkolenie użytkowników. Odtwarzanie z kopii zapasowej. Wgranie tabeli z wyeksportowanej kopii. Odtwarzanie do punktu w czasie (przed awarią).

38 Najczęstsze ę przyczyny y y Awaria nośnikaś Awaria głowicy dysku, na którym znajdowały się pliki bazy danych. Fizyczny problem z czytaniem lub pisaniem do pliku potrzebnego bazie do normalnego funkcjonowania. Przypadkowe usunięcie pliku. Rozwiązania Strategia odtwarzania zależy od metody wykonywania backupów i objętych awarią plików. Jeśli są, należy zastosować zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń aby odtworzyć dane zatwierdzone od czasu ostatniego backupu.

39 Podsumowanie Czemu odtwarzanie jest konieczne Koncepcja odzyskiwania plików danych Stosowanie zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń Odtwarzanie pełne Odtwarzanie niepełne Możliwe rodzaje awarii

40 Wykład 3 Odtwarzanie baz w trybie bez archiwizacji dzienników Odzyskanie plików i odtworzenie bazy danych nie będącej w trybie archiwizacji dzienników. Odtworzenie przestrzeni tabel tylko do odczytu. Uruchamianie archiwizacji

41 Odtwarzanie bazy danych w trybie bez archiwizacji dzienników Odzyskane do katalogów bazy Pliki danych Pliki dziennika powtórzeń Pliki kontrolne Pliki parametrów Plik z hasłami SQL> CONNECT system/oracle AS sysdba; Connected. SQL> STARTUP MOUNT; Oracle instance started. SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE /u01/old_user_01.dbf TO /u02/new_user_01.dbf ; Statement Processed. SQL> ALTER DATABASE OPEN;

42 Odtwarzanie w trybie bez archiwizacji Zalety Łatwe do wykonania Mały margines błędu Minimalny czas odtwarzania Wd Wady Dane są tracone i muszą być odtworzone ręcznie Cała baza zostaje cofnięta w czasie, nawet jeśli uszkodzony był tylko jeden plik Baza jest przywracana do punktu, w którym był zrobiony ostatni pełny backup offline.

43 Odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu Przypadek 1 Read-Only Przypadek 2 Read-Only Writeable Przypadek 3 Writeable Read-Only Backup 1 Backup 2 Odtwarzanie

44 Uruchamianie archiwizacji Wyświetlenie informacji o trybie archiwizacji. Zmiana trybu archiwizacji dzienników bazy. Uruchomienie archiwizacji automatycznej. Selektywna archiwizacja plików dziennika powtórzeń. Konieczność wykonania nowych kopii zapasowych po przełączeniu ą bazy w tryb ARCHIVELOG.

45 Tryb NOARCHIVELOG OG LGWR 1a 2a Pliki dziennika powtórzeń 1b 2b

46 Tryb ARCHIVELOG LGWR 1a 2a ARCn Pliki dziennika ik powtórzeń ń Offline Storage 1b 2b

47 Wyświetlanie statusu archiwizacji SQL> connect system as sysdba Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list Tryb dziennika ik bazy danych Tryb bez archiwizacji i Automatyczna archiwizacja Wyłączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 110 Bieżąca sekwencja logowania 112 SQL>

48 Zmiana trybu archiwizacji bazy ALTER DATABASE database ARCHIVELOG NOARCHIVELOG SQL> startup mount Instancja ORACLE została ł uruchomiona. Total System Global Area bytes Fixed Size bytes Variable Size bytes Database Buffers bytes Redo Buffers bytes Baza danych została zamontowana. SQL> alter database archivelog; Baza danych została zmieniona. SQL> alter database open; Baza danych została zmieniona. SQL> shutdown immediate Baza danych została zamknięta. ę Baza danych została zdemontowana. Instancja ORACLE została zamknięta.

49 Po włączeniu trybu archiwizacji SQL> connect system as sysdba; Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list; Tryb dziennika bazy danych Tryb archiwizacji Automatyczna archiwizacja Włączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 135 Następna sekwencja dziennika do archiwizacji 137 Bieżąca sekwencja logowania 137 SQL>

50 Uruchamianie i archiwizacji i Archiwizacja w bazie 10g/11g jest automatycznie uruchamiana po otwarciu bazy, która jest w trybie archivelog. Proces drugoplanowy ARCn kopiuje automatycznie zapełnione pliki dziennika powtórzeń.

51 Parametry archiwizacji Ustawienia z INIT<SID>.ORA lub z SPFILE<SID>.ora SID SQL> show parameter log_archive NAME TYPE VALUE log_archive_dest string log_archive_dest_1 string log_archive_dest_10 string log_archive_dest_2 string log_archive_dest_9 string log_archive_dest_state_1 state string enable log_archive_dest_state_10 string enable log_archive_dest_state_2 string enable log_archive_dest_state_9 string enable log_archive_duplex_dest string log_archive_format string ARC%S_%R.%T log_archive_local_first local boolean TRUE log_archive_max_processes integer 2 log_archive_min_succeed_dest integer 1 log_archive_start boolean TRUE log_archive_trace integer 0

52 Zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń Tworzone są pliki archiwalne we wskazanych lokalizacjach o nazwach zgodnie z parametrami LOG_ ARCHIVE_ DEST_ n (lokalizacja) LOG_ARCHIVE_FORMAT ( nazwa ) lub poleceniem ALTER SYSTEM. Serwer Oracle przypisuje każdemu z plików dziennika unikatowy numer sekwencyjny (%S) i ewentualnie numer inkarnacji (%R) i instancji (%T).

53 Podsumowanie Odzyskanie plików i odtworzenie bazy danych w trybie bez archiwizacji dzienników. Odtworzenie przestrzeni tabel tylko do odczytu. Wyświetlanie informacji o trybie archiwizacji. Ustawianie trybu ARCHIVELOG. Uruchamianie archiwizacji jest automatyczne. Wykonanie aktualnego backupu po przełączeniu bazy w tryb ARCHIVELOG.

54 Odtwarzanie kompletne z archiwizacją dzienników Cele Opisanie operacji odtwarzania pełnego. Poprawne wykonanie pełnego odtwarzania bazy.

55 Odtwarzanie transakcji po awarii nośnika Możliwe opcje odtwarzania: Odtwarzanie kompletne - wszystkie zatwierdzone zmiany, może je wykonać użytkownik z uprawnieniami SYSOPER lub SYSDBA Pełne odtworzenie całej bazy Odtwarzanie przestrzeni tabel Odtwarzanie pliku danych Odtwarzanie niepełne zmiany do pewnego momentu, może je wykonać użytkownik z uprawnieniami SYSDBA Do punktu w czasie (Time-based recovery) Do zatrzymania (Cancel-based recovery) Do zmiany (Change-based recovery) Przy odtwarzaniu pełnym pliki danych muszą zostać zsynchronizowane.

56 Odtwarzanie wszystkich transakcji po awarii nośnika Przed Po

57 Wykonanie odtwarzania po awarii nośnika SQL> SHUTDOWN Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> CONNECT system/manager AS sysdba; Connected. SQL> STARTUP MOUNT PFILE = init<sid>.ora EXCLUSIVE ORACLE instance started. t Database mounted. SQL> SET AUTORECOVERY ON SQL> RECOVER DATABASE; SQL> ALTER DATABASE OPEN; Statement processed.

58 Podsumowanie Operacje odtwarzania kompletnego Umiejętności i uprawnienia potrzebne do poprawnego wykonania odtwarzania pełnego

59 Wykład 4 Minimalizacja czasu niedostępności bazy - cele Gorący start t systemu - otwarcie bazy danych przed wycofaniem transakcji i zwolnieniem zasobów. Uruchamianie systemu nawet gdy brakuje plików danych. Odtwarzanie uszkodzonych plików danych w czasie pracy bazy. Wykorzystanie opcji odtwarzania równoległego do minimalizacji czasu odtwarzania.

60 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików Z odtwarzania wyłączonego pliku lub wyłączonej przestrzeni tabel można skorzystać gdy: Nie uszkodzone przestrzenie tabel muszą być dostępne do normalnej pracy. Żaden z uszkodzonych plików nie należy do przestrzeni SYSTEM, SYSAUX lub przestrzeni z segmentami wycofania. Korzystać ć z równoległego ł odtwarzania plików: W przypadku jak wyżej. Wiele równoczesnych sesji SQL*Plus przyspiesza odtwarzanie.

61 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików 1. Wyłącz uszkodzoną przestrzeń tabel. 2. Wgraj kopie zapasowe uszkodzonych plików danych. 3. Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. 4. Wykonaj odtwarzanie przestrzeni tabel lub pliku. 5. Włącz odtworzoną przestrzeń tabel.

62 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików SQL> connect sys/x AS SYSDBA; connected SQL> recover datafile '/pls/v11.1.0/dbs/usersv1020.dbf'; ORA-00279: Change generated at 09/05/06 06:50:27 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : /tmp/arch264.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #264 ORA-00278: Logfile '/tmp/arch263.log' no longer needed for this recovery Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} Log applied. ORA-00279: Change generated at 09/05/06 06:50:34 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : /tmp/arch265.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #265 ORA-00278: Logfile '/tmp/arch264.log' no longer needed for this recovery Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} Log applied. Media recovery complete.

63 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel Włącz odtworzoną przestrzeń tabel. Po zakończeniu odtwarzania przestrzeń może zostać włączona (online). ALTER TABLESPACE user_data ONLINE;

64 Startowanie systemu Oracle z utraconymi plikami i danych Jeśli baza była zamknięta w chwili utraty plików danych, możemy wystartować system - nawet bez straconych plików. 1. STARTUP MOUNT; 2. ALTER DATABASE DATAFILE filename OFFLINE; 3. ALTER DATABASE OPEN; 4. Wgraj kopie zapasowe utraconych plików. 5. RECOVER TABLESPACE lub RECOVER DATAFILE; 6. ALTER TABLESPACE ONLINE;

65 Odtwarzanie równoległe ł Dedicated Server Process Recovery Process Datafile 1 Datafile 2 Recovery Process Datafile 3 Redo File 1 Datafile 4 Redo File 2

66 Odtwarzanie równoległe Parametr Recovery_Parallelism li określa domyślną liczbę procesów odtwarzających dla sesji. Jeden lub dwa procesy na dysk zawierający pliki danych wystarcza w większości sytuacji. Ustawienie RECOVERY_PARALLELISM służy do ustalenia liczby procesów odtwarzających wykorzystywanych y y y do odtwarzania instancji oraz nośników.

67 Odtwarzanie równoległe RECOVER DATABASE UNTIL clause USING BACKUP CONTROL FILE PARALLEL clause, TABLESPACE DATAFILE tablespace, filename PARALLEL clause PARALLEL clause PARALLEL ( ) DEGREE integer DEFAULT INSTANCES integer NOPARALLEL DEFAULT SQL> RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE 12);

68 Podsumowanie Szybki start bazy po awarii systemu (wycofywanie transakcji po otwarciu bazy). Start nawet przy utraconych plikach danych. Odtwarzanie plików przy równoczesnej kontynuacji pracy na nieuszkodzonych plikach. Odtwarzanie równoległe w celu minimalizacji czasu odtwarzania.

69 Odtwarzanie niepełne Kiedy stosować odtwarzanie niepełne. Dlaczego odtwarzanie niepełne może być niezbędne. ę Odtworzenie bazy danych przy użyciu operacji odtwarzania niepełnego. ł Odtwarzanie, gdy trzeba ponownie utworzyć g y p y plik kontrolny.

70 Odtwarzanie niepełne - przegląd W trybie ARCHIVELOG, baza może zostać odtworzona za pomocą: Odtwarzania pełnego Minimalizacja ilości straconej jpracy. Odtwarzanie do stanu tuż przed chwilą zaprzestania przetwarzania. Odtwarzania niepełnego Rekonstrukcja bazy do stanu, w jakim była w pewnym momencie w przeszłości, wcześniejszym niż zakończenie przetwarzania.

71 Przyczyny y yodtwarzania niepełnego Błąd użytkownika Odtwarzanie kompletne nie udaje się Utrata wszystkich plików kontrolnych Utrata wszystkich kopii pewnego pliku dziennika powtórzeń Utrata pliku z segmentem wycofania Użycie do odtwarzania kopii zapasowej pliku kontrolnego Odtwarzanie niepełne ł w bazie rozproszonej w jednej j z baz pociąga za sobą konieczność takiego samego odtwarzania we wszystkich innych bazach systemu.

72 Typy odtwarzania Opcja Pełne odtwarzanie bazy danych Odtwarzanie niepełne Do przerwania Do zmiany (Until SCN) Do punktu w czasie Korzystając z kopii pliku kontrolnego Opis Określa, że potrzebne jest odtwarzanie aż do momentu awarii. Określa, że odtwarzanie nie koniecznie będzie się odbywać aż do momentu awarii. Określa, że odtwarzanie zostanie zakończone za pomocą podania Cancel w miejscu nazwy pliku dziennika. Określa, iż odtwarzanie zostanie zakończone po tym jak zostaną zaaplikowaje zmiany transakcji porzedzającej podany SCN. Określa, iż odtwarzanie zostanie zakończone po tym jak zostaną zaaplikowane wszystkie zatwierdzone przed podanym czasem zmiany. Określa, iż do wykonania odtwarzania jest użyta stara kopia pliku kontrolnego.

73 Zarchiwizowane pliki dziennika używane do odtwarzania W celu automatycznej aplikacji dzienników powtórzeń: W SQL*PLUS przed rozpoczęciem odtwarzania wydaj polecenie: SET AUTORECOVERY ON Wpisz AUTO, gdy zostaniesz zapytany o plik di dziennika. ik Może to być również zrobione w Oracle Enterprise Manager SQL Worksheet.

74 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego Przygotowanie do odtwarzania niepełnego: 1.Zamknij ijbazę danych. 2. Wykonaj pełny backup. 3.Jeśli potrzeba, wgraj plik kontrolny. 4.Wgraj WSZYSTKIE pliki danych. 5.Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika. 6.Podłącz się do bazy danych jako sysdba. 7.Uruchom instancję i zamontuj bazę danych. 8.Jeśli potrzeba utwórz pliki danych. 9.Włącz (online) wszystkie pliki danych.

75 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego 1.Zamknij ijbazę danych. Podłącz się jako sysdba i zamknij bazę w trybie normal, immediate albo transactional. 2.Wykonaj pełen backup bazy danych. Zrób pełny backup bazy na wypadek gdyby w czasie odtwarzania został ł popełniony ł błąd. Sprawdź, czy kopia zapasowa jest poprawna. 3.Jeśli potrzeba wgraj z kopii zapasowej plik kontrolny. Plik kontrolny musi opisywać strukturę fizyczną bazy taką jaka była w momencie, do którego baza danych będzie odtwarzana.

76 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego 4.Wgraj pliki danych. Wgraj kopie zapasowe wszystkich plików danych z bazy. Wszystkie kopie zastępujące istniejące pliki danych muszą być zrobione przed zaplanowanym czasem, do którego będzie wykonane odtwarzanie. 5.Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. -Jeśli jest dostatecznie dużo wolnej przestrzeni należy wgrać potrzebne pliki dziennika powtórzeń w miejsce wskazywane aktualnie przez parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1 lub LOG_ARCHIVE_DEST

77 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego ł 6.Podłącz się do bazy danych. Skorzystaj z polecenia CONNECT jako sysdba. 7.Uruchom instancję i zamontuj bazę danych. Wystartuj jinstancję z opcją MOUNT. 8. Wykonanie odtwarzania niepełnego. Polecenie RECOVER DATABASE albo ALTER DATABASE z klauzulą RECOVER.

78 Wykonywanie odtwarzania do przerwania cancel based recovery Korzystać z odtwarzania cancel-based należy Jeśli jeden lub kilka plików dziennika ik powtórzeń ń jest uszkodzony i niedostępny do odtwarzania. Jeśli odtwarzanie pełne nie uda się z powodu braku pliku dziennika powtórzeń. W celu zatrzymania odtwarzania po zaaplikowaniu określonego zarchiwizowanego pliku dziennika powtórzeń.

79 Wykonywanie odtwarzania do przerwania RECOVER DATABASE... UNTIL CANCEL [USING BACKUP CONTROLFILE] Użycie RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL W SQLPLUS albo w Enterprise Manager w SQL Worksheet [Enter] lub wpis Cancel w momencie gdy odtwarzanie nie powinno być dalej wykonywane. Po aplikacji ostatniego dziennika powtórzeń należy otworzyć bazę z opcją RESETLOGS.

80 Wykonanie odtwarzania do punktu w czasie time based recovery Korzystać z odtwarzania time-based należy: W celu odtworzenia bazy do określonego punktu w czasie. Gdy zostały utracone dane i przybliżony czas wystąpienia tego błędu jest znany. Jeśli część dziennika powtórzeń została uszkodzona i jest znany przybliżony czas (miejsce w pliku) tego uszkodzenia. W celu przywrócenia bazy do pewnego punktu w czasie np. przed wykonaniem niechcianych modyfikacji.

81 Wykonanie odtwarzania do punktu w czasie RECOVER DATABASE... UNTIL TIME date [USING BACKUP CONTROLFILE] SQL> CONNECT sys as sysdba; SQL> STARTUP MOUNT; ORACLE instance started. Database mounted. SQL> SET AUTORECOVERY ON; SQL> recover database until time :22:46:08'; ORA-00279: Change generated at 10/12/05 22:29:02 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion: /oracle oracle/arch arch/arch253.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #253 Log applied. ORA-00279: Change generated at 10/12/05 22:46:02 needed for thread 1 ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #254 ORA-00278: Logfile '/oracle/arch/arch253.log' no longer needed for this recovery Log applied. Media recovery complete.

82 Otwieranie bazy ypo odtwarzaniu niepełnym Należy wyzerować sekwencyjny numer dziennika powtórzeń (resetlogs) gdy: Była ł realizowana operacja odtwarzania niepełnego: ł użyto klauzuli: UNTIL lub USING BACKUP CONTROLFILE do odtwarzania była wykorzystana kopia archiwalna pliku kontrolnego.

83 Plik ostrzeżeń ż ń (ALERT.LOG) LOG) Plik ostrzeżeń (ALERT<sid>.LOG) zawiera opisy podjętych akcji: Odtwarzania niepełnego. Odtwarzania pełnego. Otwarcie bazy z opcją RESETLOGS lub NORESETLOGS.

84 Tworzenie pliku kontrolnego Kiedy należy utworzyć nowy plik kontrolny: Gdy wszystkie pliki kontrolne zostały uszkodzone i nie ma dostępnych kopii zapasowych. W celu zmiany nazwy bazy danych lub identyfikatora. W celu pobrania potrzebnych informacji należy wyświetlić zawartość: V$DATAFILE V$LOGFILE V$TEMPFILE

85 Tworzenie pliku kontrolnego CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE database, LOGFILE GROUP integer filespec RESETLOGS NORESETLOGS, DATAFILE filespec MAXLOGFILES integer MAXLOGMEMEBERS integer MAXLOGHISTORY integer MAXDATAFILES integer MAXINSTANCES integer ARCHIVELOG NOARCHIVELOG

86 Tworzenie pliku kontrolnego 1.Zamknij bazę danych. 2.Zrób backup wszystkich plików danych. 3.Wystartuj bazę w trybie NOMOUNT. 4.Utwórz nowy plik kontrolny. 5.Skopiuj nowy plik kontrolny. 6.Popraw parametr CONTROL_FILES. 7.Odtwórz bazę danych. 8Ot 8. Otwórz bazę danych.

87 Tworzenie pliku kontrolnego 1. Zamknij ijbazę danych. Jeśli to możliwe należy zamykać bazę w trybie normal, transactional albo immediate. 2. Zrób backup wszystkich plików danych. Wykonaj pełny backup wszystkich plików danych. Wykonaj pełny backup plików dziennika powtórzeń. Sprawdź, czy kopie są poprawne. 3. Wystartuj instancję. Wystartuj instancję w trybie NOMOUNT.

88 4. Tworzenie pliku kontrolnego SQL > CREATE CONTROLFILE REUSE 2> SET DATABASE V1102 3> LOGFILE '/oracle11/dbs/log1.dbf' /l 1 dbf' SIZE 4M, 4> '/oracle11/dbs/log2.dbf' SIZE 4M 5> NORESETLOGS 6> DATAFILE '/oracle11/dbs/system.dbf', 7> '/oracle11/dbs/temp.dbf', 8> '/oracle11/dbs/users.dbf', 9> MAXLOGFILES 10 10> MAXDATAFILES 20 11> ARCHIVELOG; Statementt t processed.

89 Tworzenie pliku kontrolnego 5. Skopiuj nowy plik kontrolny. Dla bezpieczeństwa, skopiuj plik kontrolny na co najmniej jedno inne urządzenie i zachowaj kopię zapasową na jakimś urządzeniu zewnętrznym offline. W czasie tworzenia pliku kontrolnego zostaną utworzone pliki dla każdej z nazw wymienionych w parametrze CONTROL_FILES w pliku parametrów. 6. Popraw parametr CONTROL_FILES. Zmień parametr CONTROL_FILES tak by zawierał wszystkie utworzone pliki.

90 Tworzenie pliku kontrolnego 7. Zamontuj i odtwórz bazę danych. Jeśli nowy plik kontrolny tworzony był z opcją NORESETLOGS, należy wykonać odtwarzanie pełne. Jeśli nowy plik kontrolny tworzony był z opcją RESETLOGS, należy wykonać odtwarzanie niepełne do przerwania tak jak z kopią zapasową pliku kontrolnego. 8. Otwórz bazę danych. - Po wykonaniu odtwarzania pełnego bazy należy otworzyć bazę normalnie: ALTER DATABASE OPEN;; - Po wykonaniu odtwarzania niepełnego należy otwierać bazę poleceniem z opcją RESETLOGS albo NORESETLOGS zgodnie z ustawieniem w poleceniu CREATE CONTROLFILE.

91 Podsumowanie Kiedy do odtworzenia systemu należy ż korzystać z odtwarzania niepełnego. Dlaczego odtwarzanie niepełne może być konieczne. Jak wykonać odtwarzanie niepełne bazy danych. Jak wykonać odtwarzanie, z utworzeniem nowego pliku kontrolnego.

92 Wykład 5 Archiwizacja logiczna - cele Eksport całej bazy, wybranych tabeli lub użytkowników. Import danych do tej samej lub innej bazy danych. Export/Import nie gwarantuje zachowania spójności danych zapewnianej przez aplikację. Ścieżka bezpośrednia narzędzia Export. Archiwizacja i dzienników ikó powtórzeń ń nie ma powiązania i z archiwizacją logiczną. Odpowiednie ustawienie NLS_LANG dla obsługi danego zestawu znaków.

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i reorganizacja

Ładowanie i reorganizacja Ładowanie i reorganizacja danych Cele Ładowanie danych za pomocą wstawiania ścieżką bezpośrednią Ładowanie danych do tabel Oracle za pomocą ścieżki konwencjonalnej oraz bezpośredniej SQL*Loader Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

SQL*Loader. Export/Import

SQL*Loader. Export/Import Laboratorium Baz Danych SQL*Loader Export/Import Opracowała: Mgr inż. Aleksandra Werner Laboratorium baz danych - SQL*Loader, Export, Import 3 1. SQL*Loader Przy pomocy narzędzia SQL*Loader możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 Proces odzyskiwania Przygotowanie do odtwarzania RESTORE HEADERONLY RESTORE FILELISTONLY RESTORE

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6)

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1 of 15 2005-09-02 22:32 Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1. 2. Najlepiej, jeżeli posiadamy Oracle Designera, wówczas zajmuje to tylko jeden CDROM (tą ścieżkę tutaj prezentuje). a. W przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy danych

Naprawa uszkodzonej bazy danych Naprawa uszkodzonej bazy danych mgr Grzegorz Skoczylas gskoczylas@rekord.pl Spis treści I. Powody uszkodzeń baz danych II. Ratowanie uszkodzonej bazy danych 1. Zablokuj dostęp do bazy danych 2. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis przyrostowej kopii bazy danych Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu

Video Recording Manager 2.0. Przegląd systemu Video Recording Manager 2.0 Przegląd systemu 1 VRM 1.x Dostępne wersje 2 VRM v1 - QA4 VRM 1.0 Funkcjonalność VRM oferuje szeroki wachlarz możliwości zapisu strumieni wizyjnych z kamer IP i/lub enkoderów

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

I. WERSJA KANCELARIS PLUS

I. WERSJA KANCELARIS PLUS Data modyfikacji: 2014-04-25 Co zawiera ten dokument: W tym dokumencie opisana jest procedura przeniesienia serwera systemu Kancelaris PLUS lub głównego stanowiska Kancelaris Standard na inny (fizycznie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo