Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania"

Transkrypt

1 Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do odtwarzania bazy w przypadku różnych awarii.

2 Przegląd ą treści wykładu Znaczenie backupów dla późniejszego odtwarzania bazy. Rodzaje backupów - odpowiednie dla różnych strategii odtwarzania. Analiza wymagań dla decyzji wyboru strategii archiwizacji i odtwarzania. Konieczność zgody zarządzających na wybraną metodę archiwizacji. Konieczność testowania strategii archiwizacji i odtwarzania.

3 Rodzaje kopii zapasowych Rodzaj kopii zapasowych zależy od wymagań: Fizyczne kopie plików z systemu operacyjnego tworzone przy zamkniętej lub otwartej bazie. Kopie logiczne obiektów w bazie danych. Wykorzystanie programu RMAN

4 Wybór strategii t Wybór strategii powinien zależeć od następujących czynników: Wymagania przedsiębiorstwa Poziom aktywności bazy danych Natura danych (zmienność, źródła) Częstotliwość zmian w strukturze bazy Ważność danych i ich ciągłej dostępności dla przedsiębiorstwa

5 Kwestie odtwarzania po klęsce żywiołowej Jak na przedsięwzięcie może wpłynąć poważna klęska żywiołowa? Trzęsienie ziemi, powódź, pożar, strata komputera Utrata kluczowego personelu, naprzykład administratora bazy lub systemu itd. Czy istnieje plan okresowego testowania strategii archiwizacji i odtwarzania?

6 Podsumowanie Wymagania przedsiębiorstwa określają strategię archiwizacji i odtwarzania. Posiadanie backupów dla jest krytyczne dla późniejszego odtwarzania. Konieczne są kopie bazy i kopie archiwalne dzienników powtórzeń dla różnych scenariuszy odtwarzania. Testowanie strategii archiwizacji i odtwarzania jest niezbędne.

7 Metody archiwizacji - cele Kopie fizyczne i logiczne bazy danych. Opis sposobu wykonywania poprawnych kopii. Implikacje archiwizowania bądź ą nie dziennika powtórzeń. Implikacje prowadzenia operacji 24-godziny na dobę dla archiwizacji i odtwarzania. Implikacje czasu archiwizacji. Implikacje czasu odtwarzania. Implikacje archiwizacji i odtwarzania na poziomie transakcji. Archiwizacja i odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu

8 Przesłanki pomyślnego zakończenia odtwarzania: Przewidzenie różnych awarii Wybór metody (metod) archiwizacji Poprawne wykonanie kopii Rozumienie struktur odtwarzania Zapoznanie się ze strategiami odtwarzania Ćwiczenie i i itestowanie t scenariuszy odtwarzania

9 Metody wykonywania y backupów Backup w systemie operacyjnym Backup z pomocą RMAN a Narzędzia Export/Import Oraz DpExp/DpImp Bez archiwizacji dziennika powtórzeń Z archiwizacją dziennika powtórzeń) Bez archiwizacji i dziennika powtórzeń Z archiwizacją dziennika powtórzeń Backup fizyczny Backup fizyczny Backup logiczny

10 Pełne ł backupy offline i online Pliki kontrolne Pliki dziennika powtórzeń Pliki danych Pliki parametrów Plik z hasłami Zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń

11 Pełny backup bazy - offline Pliki danych Pliki dziennika powtórzeń Pliki kontrolne Pliki parametrów Plik z hasłem Zewnętrzne ę miejsce składowania kopii (offline storage) SELECT * FROM v$datafile; SELECT * FROM v$logfile; SELECT * FROM v$controlfile; SELECT * from V$tempfile;

12 Wykonanie pełnego ł backupu bazy - offline 1. Normalne zamknięcie bazy danych. 2. Skopiowanie wszystkich plików bazy. Plików danych Plików kontrolnych Plików dziennika powtórzeń Pliku z parametrami (opcjonalne) Pliku z hasłem (opcjonalne) 3. Ponowne wystartowanie bazy.

13 Wykonanie pełnego ł backupu bazy - offline SQL> CONNECT sys AS sysdba Connected. SQL> SHUTDOWN Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> HOST cp <files> <backup dir> SQL> STARTUP Oracle instance started...

14 Zalety pełnego ł backupu bazy - offline Prosty koncepcyjnie Łatwy do wykonania Wymaga mało pracy ze strony operatora Pewny

15 Proces odtwarzania Baza wymagająca 1. 1W Wgranie kopii zapasowych odtwarzania 2. Roll forward (aplikacja dzienników powtórzeń -również Baza z zatwierdzonymi odtworzenie segmentów i niezatwierdzonymi wycofania, otwarcie bazy) transakcjami 3. Roll llb back k( (wykorzystane segmenty wycofania i nowe procesy użytkowników) Niezatwierdzona transakcja Transakcja zatwierdzona Baza z transakcjami zatwierdzonymi i oraz nowymi

16 Tryb NOARCHIVELOG LGWR 1a 2a Pliki dziennika powtórzeń 1b 2b

17 Wyświetlanie ś itl i statusu tt archiwizacji SQL> connect system as sysdba Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list Tryb dziennika bazy danych Tryb bez archiwizacji Automatyczna archiwizacja Wyłączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 110 Bieżąca sekwencja logowania 112 SQL>

18 Zmiana trybu archiwizacji ALTER DATABASE database SQL> startup mount Instancja ORACLE zosta a uruchomiona. Total System Global Area bytes Fixed Size bytes Variable Size bytes Database Buffers bytes Redo Buffers bytes Baza danych została zamontowana. SQL> alter database dtb archivelog; Baza danych została zmieniona. SQL> alter database open; Baza danych zosta a zmieniona. SQL> shutdown immediate Baza danych zosta a zamkniŕta. Baza danych zosta a zdemontowana. Instancja ORACLE zosta a zamkniŕta. ARCHIVELOG NOARCHIVELOG

19 Operacje 24-godzinne di Systemy baz danych często muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie dane muszą być dostępne dla operacji ciągłych. Zamykanie bazy dla pielęgnacji nie dozwolone.

20 Czas archiwizacji Backup offline oznacza zamknięcie systemu. Jeśli zamknięcie systemu stanowi problem, administratorzy winni korzystać z backupów online. Czas odtwarzania Operacje odtwarzania wpływają wprost na czas niedostępności bazy. Odtwarzanie równoległe przyspiesza operację odtwarzania.

21 Poziom aktywności ś itransakcyjnej j Liczba i rozmiar transakcji wpływa na pożądaną częstotliwość wykonywania kopii. Liczba i rozmiar transakcji wpływa na czas potrzebny do odtworzenia bazy.

22 Archiwizacja i i odtwarzanie przestrzeni tabel Read-Only Po przełączeniu ł przestrzeni tabel w tryb btylko do odczytu, potrzebna jest tylko jedna jej kopia. Przestrzenie tabel read-only są ignorowane w czasie odtwarzania. Plik kontrolny musi poprawnie identyfikować przestrzenie tabel tylko do odczytu, inaczej muszą one być odtwarzane.

23 Archiwizacja i przestrzeni itabel tylko do odczytu Nie korzysta się z kopii przestrzeni tabel tylko do odczytu, chyba że pliki tej przestrzeni zostaną uszkodzone. Pliki danych należy kopiować korzystając z narzędzi systemu operacyjnego. Po przełączeniu przestrzeni tabel w tryb readwrite, należy powrócić dla niej do normalnych procedur archiwizacji.

24 Podsumowanie Rozróżnienie pomiędzy backupem logicznym i fizycznym. Sposoby sporządzania dobrej jkopii zapasowej. Implikacje archiwizacji dziennika powtórzeń. Implikacje pracy 24-godzinnej dla archiwizacji i odtwarzania. Implikacje czasu potrzebnego na wykonanie kopii. Implikacje czasu potrzebnego do odtwarzania. Implikacje poziomu aktywności transakcyjnej dla archiwizacji i odtwarzania. Archiwizacja i odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu.

25 Wykład 2 Teoria odtwarzania i scenariusze awarii -cele Po co potrzebne jest odtwarzanie. Etapy odtwarzania -Odzyskiwanie plików danych. - Stosowanie zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń i otworzenie bazy. - Wycofanie niezatwierdzonych transakcji. Odtwarzanie do punktu awarii (pełne). Odtwarzanie do punktu w przeszłości ł ś i( (niepełne). ł Scenariusze awarii.

26 Przegląd treści ś wykładu DBA musi utrzymywać system działający, zdolny do pracy, z aktualnymi danymi. Czas niedostępności bazy może się bezpośrednio ś przełożyć ł ż ć na utratę t dochodów. dó Odtwarzanie wymaga poprawnej p kopii plików bazy danych. Odtworzenie transakcji wymaga archiwizacji dziennika powtórzeń.

27 Proces odtwarzania Baza wymagająca 1. 1W Wgranie kopii zapasowych odtwarzania 2. Roll forward (aplikacja dzienników powtórzeń -również Baza z zatwierdzonymi odtworzenie segmentów i niezatwierdzonymi wycofania, otwarcie bazy) transakcjami 3. Roll llb back k( (wykorzystane segmenty wycofania i nowe procesy użytkowników) Niezatwierdzona transakcja Transakcja zatwierdzona Baza z transakcjami zatwierdzonymi i oraz nowymi

28 Odzyskiwanie i odtwarzanie plików danych (pełne - complete) Przed odzyskaniem plików danych Po odzyskaniu Po odtwarzaniu

29 Odtwarzanie pełne (do momentu awarii) Przed odtwarzaniem Po odtwarzaniu

30 Odtwarzanie niepełne (incomplete) Po wgraniu plików danych Po operacji odtwarzania Po wyzerowaniu dziennika powtórzeń i otwarciu bazy 1 1 1

31 Scenariusze awarii Rozpoznanie implikacji: Niepowodzenia polecenia Awarii procesu użytkownika Awarii instancji Awarii maszyny Awarii systemu operacyjnego Błędu ę użytkownika Awarii nośnika Katastrofy

32 Niepowodzenie i polecenia Najczęstsze przyczyny: Błąd logiczny w aplikacji Próba wprowadzenia do tabeli błędnych danych Próba wykonania operacji bez dostatecznych uprawnień Próba utworzenia tabeli z przekroczeniem przyznanych limitów miejsca Próba wykonania na tabeli INSERT bądź UPDATE, która powoduje alokację nowego ekstentu, ale w przestrzeni tabel nie ma już wolnego miejsca

33 Niepowodzenie i polecenia Rozwiązania: Poprawienie aplikacji Poprawienie i ponowne wykonanie polecenia SQL Nadanie odpowiednich przywilejów w bazie Zamiana limitów miejsca poleceniem ALTER USER Dodanie pliku do przestrzeni tabel Skorzystanie z podręcznika: Oracle Server Messages and Codes Manual

34 Awaria procesu użytkownika Nj Najczęstsze przyczyny Użytkownik odłączył się w sposób nienormalny. Sesja użytkownika została nienormalnie zakończona. Program użytkownika zgłosił wyjątek (np. dot. adresu) i zakończył sesję. Rozwiązania PMON wycofuje transakcje przerwanego procesu i zwalnia wszystkie zasoby iblokady, jakie zostały ł założone. Proces PMON wykrywa nienormalnie i zakończony (przerwany) proces użytkownika.

35 Najczęstsze przyczyny Przerwa w zasilaniu. Awaria instancji Problem sprzętowy, np. błąd pamięci ilub awaria CPU. Problem programowy, np. awaria systemu operacyjnego. Awaria obligatoryjnego g procesu drugoplanowego g Oracle (DBWR, LGWR, PMON, SMON, CKPT). Rozwiązanie Server Oracle automatycznie odtwarza instancję przy następnym starcie bazy.

36 Odtwarzanie po awarii instancji Proces uruchamiania i systemu (instancji ib bazy) 1.Uruchamianie instancji. 2.Czytanie pliku kontrolnego, baza - montowana. 3.Wykonywanie fazy Roll-forward forward. 4.Otwieranie bazy danych. 5.Wycofanie transakcji i zwalnianie zasobów. 6.Rozwiązywanie problemów oczekujących transakcji rozproszonych. Uwaga: wycofywanie transakcji i zwalnianie zasobów odbywa się na żądanie.

37 Błąd użytkownikaż Najczęstsze przyczyny Przypadkowe usunięcie lub obcięcie tabeli. Usunięcie z tabeli wszystkich wierszy. Błąd w zatwierdzonych danych. Rozwiązania Szkolenie użytkowników. Odtwarzanie z kopii zapasowej. Wgranie tabeli z wyeksportowanej kopii. Odtwarzanie do punktu w czasie (przed awarią).

38 Najczęstsze ę przyczyny y y Awaria nośnikaś Awaria głowicy dysku, na którym znajdowały się pliki bazy danych. Fizyczny problem z czytaniem lub pisaniem do pliku potrzebnego bazie do normalnego funkcjonowania. Przypadkowe usunięcie pliku. Rozwiązania Strategia odtwarzania zależy od metody wykonywania backupów i objętych awarią plików. Jeśli są, należy zastosować zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń aby odtworzyć dane zatwierdzone od czasu ostatniego backupu.

39 Podsumowanie Czemu odtwarzanie jest konieczne Koncepcja odzyskiwania plików danych Stosowanie zarchiwizowanych plików dziennika powtórzeń Odtwarzanie pełne Odtwarzanie niepełne Możliwe rodzaje awarii

40 Wykład 3 Odtwarzanie baz w trybie bez archiwizacji dzienników Odzyskanie plików i odtworzenie bazy danych nie będącej w trybie archiwizacji dzienników. Odtworzenie przestrzeni tabel tylko do odczytu. Uruchamianie archiwizacji

41 Odtwarzanie bazy danych w trybie bez archiwizacji dzienników Odzyskane do katalogów bazy Pliki danych Pliki dziennika powtórzeń Pliki kontrolne Pliki parametrów Plik z hasłami SQL> CONNECT system/oracle AS sysdba; Connected. SQL> STARTUP MOUNT; Oracle instance started. SQL> ALTER DATABASE RENAME FILE /u01/old_user_01.dbf TO /u02/new_user_01.dbf ; Statement Processed. SQL> ALTER DATABASE OPEN;

42 Odtwarzanie w trybie bez archiwizacji Zalety Łatwe do wykonania Mały margines błędu Minimalny czas odtwarzania Wd Wady Dane są tracone i muszą być odtworzone ręcznie Cała baza zostaje cofnięta w czasie, nawet jeśli uszkodzony był tylko jeden plik Baza jest przywracana do punktu, w którym był zrobiony ostatni pełny backup offline.

43 Odtwarzanie przestrzeni tabel tylko do odczytu Przypadek 1 Read-Only Przypadek 2 Read-Only Writeable Przypadek 3 Writeable Read-Only Backup 1 Backup 2 Odtwarzanie

44 Uruchamianie archiwizacji Wyświetlenie informacji o trybie archiwizacji. Zmiana trybu archiwizacji dzienników bazy. Uruchomienie archiwizacji automatycznej. Selektywna archiwizacja plików dziennika powtórzeń. Konieczność wykonania nowych kopii zapasowych po przełączeniu ą bazy w tryb ARCHIVELOG.

45 Tryb NOARCHIVELOG OG LGWR 1a 2a Pliki dziennika powtórzeń 1b 2b

46 Tryb ARCHIVELOG LGWR 1a 2a ARCn Pliki dziennika ik powtórzeń ń Offline Storage 1b 2b

47 Wyświetlanie statusu archiwizacji SQL> connect system as sysdba Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list Tryb dziennika ik bazy danych Tryb bez archiwizacji i Automatyczna archiwizacja Wyłączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 110 Bieżąca sekwencja logowania 112 SQL>

48 Zmiana trybu archiwizacji bazy ALTER DATABASE database ARCHIVELOG NOARCHIVELOG SQL> startup mount Instancja ORACLE została ł uruchomiona. Total System Global Area bytes Fixed Size bytes Variable Size bytes Database Buffers bytes Redo Buffers bytes Baza danych została zamontowana. SQL> alter database archivelog; Baza danych została zmieniona. SQL> alter database open; Baza danych została zmieniona. SQL> shutdown immediate Baza danych została zamknięta. ę Baza danych została zdemontowana. Instancja ORACLE została zamknięta.

49 Po włączeniu trybu archiwizacji SQL> connect system as sysdba; Proszę podać hasło: ****** Połączono. SQL> archive log list; Tryb dziennika bazy danych Tryb archiwizacji Automatyczna archiwizacja Włączona Miejsca archiwizowania USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Najstarsza sekwencja dziennika online 135 Następna sekwencja dziennika do archiwizacji 137 Bieżąca sekwencja logowania 137 SQL>

50 Uruchamianie i archiwizacji i Archiwizacja w bazie 10g/11g jest automatycznie uruchamiana po otwarciu bazy, która jest w trybie archivelog. Proces drugoplanowy ARCn kopiuje automatycznie zapełnione pliki dziennika powtórzeń.

51 Parametry archiwizacji Ustawienia z INIT<SID>.ORA lub z SPFILE<SID>.ora SID SQL> show parameter log_archive NAME TYPE VALUE log_archive_dest string log_archive_dest_1 string log_archive_dest_10 string log_archive_dest_2 string log_archive_dest_9 string log_archive_dest_state_1 state string enable log_archive_dest_state_10 string enable log_archive_dest_state_2 string enable log_archive_dest_state_9 string enable log_archive_duplex_dest string log_archive_format string ARC%S_%R.%T log_archive_local_first local boolean TRUE log_archive_max_processes integer 2 log_archive_min_succeed_dest integer 1 log_archive_start boolean TRUE log_archive_trace integer 0

52 Zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń Tworzone są pliki archiwalne we wskazanych lokalizacjach o nazwach zgodnie z parametrami LOG_ ARCHIVE_ DEST_ n (lokalizacja) LOG_ARCHIVE_FORMAT ( nazwa ) lub poleceniem ALTER SYSTEM. Serwer Oracle przypisuje każdemu z plików dziennika unikatowy numer sekwencyjny (%S) i ewentualnie numer inkarnacji (%R) i instancji (%T).

53 Podsumowanie Odzyskanie plików i odtworzenie bazy danych w trybie bez archiwizacji dzienników. Odtworzenie przestrzeni tabel tylko do odczytu. Wyświetlanie informacji o trybie archiwizacji. Ustawianie trybu ARCHIVELOG. Uruchamianie archiwizacji jest automatyczne. Wykonanie aktualnego backupu po przełączeniu bazy w tryb ARCHIVELOG.

54 Odtwarzanie kompletne z archiwizacją dzienników Cele Opisanie operacji odtwarzania pełnego. Poprawne wykonanie pełnego odtwarzania bazy.

55 Odtwarzanie transakcji po awarii nośnika Możliwe opcje odtwarzania: Odtwarzanie kompletne - wszystkie zatwierdzone zmiany, może je wykonać użytkownik z uprawnieniami SYSOPER lub SYSDBA Pełne odtworzenie całej bazy Odtwarzanie przestrzeni tabel Odtwarzanie pliku danych Odtwarzanie niepełne zmiany do pewnego momentu, może je wykonać użytkownik z uprawnieniami SYSDBA Do punktu w czasie (Time-based recovery) Do zatrzymania (Cancel-based recovery) Do zmiany (Change-based recovery) Przy odtwarzaniu pełnym pliki danych muszą zostać zsynchronizowane.

56 Odtwarzanie wszystkich transakcji po awarii nośnika Przed Po

57 Wykonanie odtwarzania po awarii nośnika SQL> SHUTDOWN Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL> CONNECT system/manager AS sysdba; Connected. SQL> STARTUP MOUNT PFILE = init<sid>.ora EXCLUSIVE ORACLE instance started. t Database mounted. SQL> SET AUTORECOVERY ON SQL> RECOVER DATABASE; SQL> ALTER DATABASE OPEN; Statement processed.

58 Podsumowanie Operacje odtwarzania kompletnego Umiejętności i uprawnienia potrzebne do poprawnego wykonania odtwarzania pełnego

59 Wykład 4 Minimalizacja czasu niedostępności bazy - cele Gorący start t systemu - otwarcie bazy danych przed wycofaniem transakcji i zwolnieniem zasobów. Uruchamianie systemu nawet gdy brakuje plików danych. Odtwarzanie uszkodzonych plików danych w czasie pracy bazy. Wykorzystanie opcji odtwarzania równoległego do minimalizacji czasu odtwarzania.

60 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików Z odtwarzania wyłączonego pliku lub wyłączonej przestrzeni tabel można skorzystać gdy: Nie uszkodzone przestrzenie tabel muszą być dostępne do normalnej pracy. Żaden z uszkodzonych plików nie należy do przestrzeni SYSTEM, SYSAUX lub przestrzeni z segmentami wycofania. Korzystać ć z równoległego ł odtwarzania plików: W przypadku jak wyżej. Wiele równoczesnych sesji SQL*Plus przyspiesza odtwarzanie.

61 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików 1. Wyłącz uszkodzoną przestrzeń tabel. 2. Wgraj kopie zapasowe uszkodzonych plików danych. 3. Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. 4. Wykonaj odtwarzanie przestrzeni tabel lub pliku. 5. Włącz odtworzoną przestrzeń tabel.

62 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel i plików SQL> connect sys/x AS SYSDBA; connected SQL> recover datafile '/pls/v11.1.0/dbs/usersv1020.dbf'; ORA-00279: Change generated at 09/05/06 06:50:27 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : /tmp/arch264.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #264 ORA-00278: Logfile '/tmp/arch263.log' no longer needed for this recovery Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} Log applied. ORA-00279: Change generated at 09/05/06 06:50:34 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion : /tmp/arch265.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #265 ORA-00278: Logfile '/tmp/arch264.log' no longer needed for this recovery Specify log: {<RET>=suggested filename AUTO CANCEL} Log applied. Media recovery complete.

63 Odtwarzanie pojedynczych przestrzeni tabel Włącz odtworzoną przestrzeń tabel. Po zakończeniu odtwarzania przestrzeń może zostać włączona (online). ALTER TABLESPACE user_data ONLINE;

64 Startowanie systemu Oracle z utraconymi plikami i danych Jeśli baza była zamknięta w chwili utraty plików danych, możemy wystartować system - nawet bez straconych plików. 1. STARTUP MOUNT; 2. ALTER DATABASE DATAFILE filename OFFLINE; 3. ALTER DATABASE OPEN; 4. Wgraj kopie zapasowe utraconych plików. 5. RECOVER TABLESPACE lub RECOVER DATAFILE; 6. ALTER TABLESPACE ONLINE;

65 Odtwarzanie równoległe ł Dedicated Server Process Recovery Process Datafile 1 Datafile 2 Recovery Process Datafile 3 Redo File 1 Datafile 4 Redo File 2

66 Odtwarzanie równoległe Parametr Recovery_Parallelism li określa domyślną liczbę procesów odtwarzających dla sesji. Jeden lub dwa procesy na dysk zawierający pliki danych wystarcza w większości sytuacji. Ustawienie RECOVERY_PARALLELISM służy do ustalenia liczby procesów odtwarzających wykorzystywanych y y y do odtwarzania instancji oraz nośników.

67 Odtwarzanie równoległe RECOVER DATABASE UNTIL clause USING BACKUP CONTROL FILE PARALLEL clause, TABLESPACE DATAFILE tablespace, filename PARALLEL clause PARALLEL clause PARALLEL ( ) DEGREE integer DEFAULT INSTANCES integer NOPARALLEL DEFAULT SQL> RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE 12);

68 Podsumowanie Szybki start bazy po awarii systemu (wycofywanie transakcji po otwarciu bazy). Start nawet przy utraconych plikach danych. Odtwarzanie plików przy równoczesnej kontynuacji pracy na nieuszkodzonych plikach. Odtwarzanie równoległe w celu minimalizacji czasu odtwarzania.

69 Odtwarzanie niepełne Kiedy stosować odtwarzanie niepełne. Dlaczego odtwarzanie niepełne może być niezbędne. ę Odtworzenie bazy danych przy użyciu operacji odtwarzania niepełnego. ł Odtwarzanie, gdy trzeba ponownie utworzyć g y p y plik kontrolny.

70 Odtwarzanie niepełne - przegląd W trybie ARCHIVELOG, baza może zostać odtworzona za pomocą: Odtwarzania pełnego Minimalizacja ilości straconej jpracy. Odtwarzanie do stanu tuż przed chwilą zaprzestania przetwarzania. Odtwarzania niepełnego Rekonstrukcja bazy do stanu, w jakim była w pewnym momencie w przeszłości, wcześniejszym niż zakończenie przetwarzania.

71 Przyczyny y yodtwarzania niepełnego Błąd użytkownika Odtwarzanie kompletne nie udaje się Utrata wszystkich plików kontrolnych Utrata wszystkich kopii pewnego pliku dziennika powtórzeń Utrata pliku z segmentem wycofania Użycie do odtwarzania kopii zapasowej pliku kontrolnego Odtwarzanie niepełne ł w bazie rozproszonej w jednej j z baz pociąga za sobą konieczność takiego samego odtwarzania we wszystkich innych bazach systemu.

72 Typy odtwarzania Opcja Pełne odtwarzanie bazy danych Odtwarzanie niepełne Do przerwania Do zmiany (Until SCN) Do punktu w czasie Korzystając z kopii pliku kontrolnego Opis Określa, że potrzebne jest odtwarzanie aż do momentu awarii. Określa, że odtwarzanie nie koniecznie będzie się odbywać aż do momentu awarii. Określa, że odtwarzanie zostanie zakończone za pomocą podania Cancel w miejscu nazwy pliku dziennika. Określa, iż odtwarzanie zostanie zakończone po tym jak zostaną zaaplikowaje zmiany transakcji porzedzającej podany SCN. Określa, iż odtwarzanie zostanie zakończone po tym jak zostaną zaaplikowane wszystkie zatwierdzone przed podanym czasem zmiany. Określa, iż do wykonania odtwarzania jest użyta stara kopia pliku kontrolnego.

73 Zarchiwizowane pliki dziennika używane do odtwarzania W celu automatycznej aplikacji dzienników powtórzeń: W SQL*PLUS przed rozpoczęciem odtwarzania wydaj polecenie: SET AUTORECOVERY ON Wpisz AUTO, gdy zostaniesz zapytany o plik di dziennika. ik Może to być również zrobione w Oracle Enterprise Manager SQL Worksheet.

74 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego Przygotowanie do odtwarzania niepełnego: 1.Zamknij ijbazę danych. 2. Wykonaj pełny backup. 3.Jeśli potrzeba, wgraj plik kontrolny. 4.Wgraj WSZYSTKIE pliki danych. 5.Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika. 6.Podłącz się do bazy danych jako sysdba. 7.Uruchom instancję i zamontuj bazę danych. 8.Jeśli potrzeba utwórz pliki danych. 9.Włącz (online) wszystkie pliki danych.

75 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego 1.Zamknij ijbazę danych. Podłącz się jako sysdba i zamknij bazę w trybie normal, immediate albo transactional. 2.Wykonaj pełen backup bazy danych. Zrób pełny backup bazy na wypadek gdyby w czasie odtwarzania został ł popełniony ł błąd. Sprawdź, czy kopia zapasowa jest poprawna. 3.Jeśli potrzeba wgraj z kopii zapasowej plik kontrolny. Plik kontrolny musi opisywać strukturę fizyczną bazy taką jaka była w momencie, do którego baza danych będzie odtwarzana.

76 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego 4.Wgraj pliki danych. Wgraj kopie zapasowe wszystkich plików danych z bazy. Wszystkie kopie zastępujące istniejące pliki danych muszą być zrobione przed zaplanowanym czasem, do którego będzie wykonane odtwarzanie. 5.Wgraj potrzebne zarchiwizowane pliki dziennika powtórzeń. -Jeśli jest dostatecznie dużo wolnej przestrzeni należy wgrać potrzebne pliki dziennika powtórzeń w miejsce wskazywane aktualnie przez parametr LOG_ARCHIVE_DEST_1 lub LOG_ARCHIVE_DEST

77 Rozpoczęcie odtwarzania niepełnego ł 6.Podłącz się do bazy danych. Skorzystaj z polecenia CONNECT jako sysdba. 7.Uruchom instancję i zamontuj bazę danych. Wystartuj jinstancję z opcją MOUNT. 8. Wykonanie odtwarzania niepełnego. Polecenie RECOVER DATABASE albo ALTER DATABASE z klauzulą RECOVER.

78 Wykonywanie odtwarzania do przerwania cancel based recovery Korzystać z odtwarzania cancel-based należy Jeśli jeden lub kilka plików dziennika ik powtórzeń ń jest uszkodzony i niedostępny do odtwarzania. Jeśli odtwarzanie pełne nie uda się z powodu braku pliku dziennika powtórzeń. W celu zatrzymania odtwarzania po zaaplikowaniu określonego zarchiwizowanego pliku dziennika powtórzeń.

79 Wykonywanie odtwarzania do przerwania RECOVER DATABASE... UNTIL CANCEL [USING BACKUP CONTROLFILE] Użycie RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL W SQLPLUS albo w Enterprise Manager w SQL Worksheet [Enter] lub wpis Cancel w momencie gdy odtwarzanie nie powinno być dalej wykonywane. Po aplikacji ostatniego dziennika powtórzeń należy otworzyć bazę z opcją RESETLOGS.

80 Wykonanie odtwarzania do punktu w czasie time based recovery Korzystać z odtwarzania time-based należy: W celu odtworzenia bazy do określonego punktu w czasie. Gdy zostały utracone dane i przybliżony czas wystąpienia tego błędu jest znany. Jeśli część dziennika powtórzeń została uszkodzona i jest znany przybliżony czas (miejsce w pliku) tego uszkodzenia. W celu przywrócenia bazy do pewnego punktu w czasie np. przed wykonaniem niechcianych modyfikacji.

81 Wykonanie odtwarzania do punktu w czasie RECOVER DATABASE... UNTIL TIME date [USING BACKUP CONTROLFILE] SQL> CONNECT sys as sysdba; SQL> STARTUP MOUNT; ORACLE instance started. Database mounted. SQL> SET AUTORECOVERY ON; SQL> recover database until time :22:46:08'; ORA-00279: Change generated at 10/12/05 22:29:02 needed for thread 1 ORA-00289: Suggestion: /oracle oracle/arch arch/arch253.log ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #253 Log applied. ORA-00279: Change generated at 10/12/05 22:46:02 needed for thread 1 ORA-00280: Change for thread 1 is in sequence #254 ORA-00278: Logfile '/oracle/arch/arch253.log' no longer needed for this recovery Log applied. Media recovery complete.

82 Otwieranie bazy ypo odtwarzaniu niepełnym Należy wyzerować sekwencyjny numer dziennika powtórzeń (resetlogs) gdy: Była ł realizowana operacja odtwarzania niepełnego: ł użyto klauzuli: UNTIL lub USING BACKUP CONTROLFILE do odtwarzania była wykorzystana kopia archiwalna pliku kontrolnego.

83 Plik ostrzeżeń ż ń (ALERT.LOG) LOG) Plik ostrzeżeń (ALERT<sid>.LOG) zawiera opisy podjętych akcji: Odtwarzania niepełnego. Odtwarzania pełnego. Otwarcie bazy z opcją RESETLOGS lub NORESETLOGS.

84 Tworzenie pliku kontrolnego Kiedy należy utworzyć nowy plik kontrolny: Gdy wszystkie pliki kontrolne zostały uszkodzone i nie ma dostępnych kopii zapasowych. W celu zmiany nazwy bazy danych lub identyfikatora. W celu pobrania potrzebnych informacji należy wyświetlić zawartość: V$DATAFILE V$LOGFILE V$TEMPFILE

85 Tworzenie pliku kontrolnego CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE database, LOGFILE GROUP integer filespec RESETLOGS NORESETLOGS, DATAFILE filespec MAXLOGFILES integer MAXLOGMEMEBERS integer MAXLOGHISTORY integer MAXDATAFILES integer MAXINSTANCES integer ARCHIVELOG NOARCHIVELOG

86 Tworzenie pliku kontrolnego 1.Zamknij bazę danych. 2.Zrób backup wszystkich plików danych. 3.Wystartuj bazę w trybie NOMOUNT. 4.Utwórz nowy plik kontrolny. 5.Skopiuj nowy plik kontrolny. 6.Popraw parametr CONTROL_FILES. 7.Odtwórz bazę danych. 8Ot 8. Otwórz bazę danych.

87 Tworzenie pliku kontrolnego 1. Zamknij ijbazę danych. Jeśli to możliwe należy zamykać bazę w trybie normal, transactional albo immediate. 2. Zrób backup wszystkich plików danych. Wykonaj pełny backup wszystkich plików danych. Wykonaj pełny backup plików dziennika powtórzeń. Sprawdź, czy kopie są poprawne. 3. Wystartuj instancję. Wystartuj instancję w trybie NOMOUNT.

88 4. Tworzenie pliku kontrolnego SQL > CREATE CONTROLFILE REUSE 2> SET DATABASE V1102 3> LOGFILE '/oracle11/dbs/log1.dbf' /l 1 dbf' SIZE 4M, 4> '/oracle11/dbs/log2.dbf' SIZE 4M 5> NORESETLOGS 6> DATAFILE '/oracle11/dbs/system.dbf', 7> '/oracle11/dbs/temp.dbf', 8> '/oracle11/dbs/users.dbf', 9> MAXLOGFILES 10 10> MAXDATAFILES 20 11> ARCHIVELOG; Statementt t processed.

89 Tworzenie pliku kontrolnego 5. Skopiuj nowy plik kontrolny. Dla bezpieczeństwa, skopiuj plik kontrolny na co najmniej jedno inne urządzenie i zachowaj kopię zapasową na jakimś urządzeniu zewnętrznym offline. W czasie tworzenia pliku kontrolnego zostaną utworzone pliki dla każdej z nazw wymienionych w parametrze CONTROL_FILES w pliku parametrów. 6. Popraw parametr CONTROL_FILES. Zmień parametr CONTROL_FILES tak by zawierał wszystkie utworzone pliki.

90 Tworzenie pliku kontrolnego 7. Zamontuj i odtwórz bazę danych. Jeśli nowy plik kontrolny tworzony był z opcją NORESETLOGS, należy wykonać odtwarzanie pełne. Jeśli nowy plik kontrolny tworzony był z opcją RESETLOGS, należy wykonać odtwarzanie niepełne do przerwania tak jak z kopią zapasową pliku kontrolnego. 8. Otwórz bazę danych. - Po wykonaniu odtwarzania pełnego bazy należy otworzyć bazę normalnie: ALTER DATABASE OPEN;; - Po wykonaniu odtwarzania niepełnego należy otwierać bazę poleceniem z opcją RESETLOGS albo NORESETLOGS zgodnie z ustawieniem w poleceniu CREATE CONTROLFILE.

91 Podsumowanie Kiedy do odtworzenia systemu należy ż korzystać z odtwarzania niepełnego. Dlaczego odtwarzanie niepełne może być konieczne. Jak wykonać odtwarzanie niepełne bazy danych. Jak wykonać odtwarzanie, z utworzeniem nowego pliku kontrolnego.

92 Wykład 5 Archiwizacja logiczna - cele Eksport całej bazy, wybranych tabeli lub użytkowników. Import danych do tej samej lub innej bazy danych. Export/Import nie gwarantuje zachowania spójności danych zapewnianej przez aplikację. Ścieżka bezpośrednia narzędzia Export. Archiwizacja i dzienników ikó powtórzeń ń nie ma powiązania i z archiwizacją logiczną. Odpowiednie ustawienie NLS_LANG dla obsługi danego zestawu znaków.

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo