SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL Server. Odtwarzanie baz danych."

Transkrypt

1 SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy danych). CREATE DATABASE CW CREATE TABLE T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) INSERT INTO T1 VALUES (1,100) Zadanie 1 Odtwarzanie systemu bazy danych po awarii dysku z danymi (zakładamy, że dysk z dziennikiem transakcji nie uległ uszkodzeniu). 1) Utwórz pełną kopię zapasową bazy CW do pliku tymczasowego CW_pelna.bak. BACKUP DATABASE CW TO DISK='C:\...\CW_pelna.bak' (np. na pulpit) 2) Dopisz wiersz (2,200) do tabeli T1. 3) Wykonaj różnicową kopię zapasową bazy CW do pliku tymczasowego CW_roznicowa1.bak. BACKUP DATABASE CW TO DISK='C:\...\CW_roznicowa1.bak' WITH DIFFERENTIAL 4) Dopisz wiersz (3,300) do tabeli T1. 5) Wykonaj drugą różnicową kopię zapasową bazy CW do pliku tymczasowego CW_roznicowa2.bak BACKUP DATABASE CW TO DISK='C:\...\CW_roznicowa2.bak' WITH DIFFERENTIAL 6) Dopisz wiersz (4,400) do tabeli T1. 7) Wykonaj kopię dziennika transakcji do pliku CW_log1.bak. BACKUP LOG CW TO DISK='C:\...\CW_log1.bak' 9) Dopisz wiersz (5,500) do tabeli T1. 10) Wykonaj kopię dziennika transakcji do pliku CW_log2.bak. BACKUP LOG CW TO DISK='C:\...\CW_log2.bak' 11) Dopisz wiersz (6,600) i (7,700) do tabeli T1. Zmieo bazę danych na MASTER. 12) Zatrzymaj serwer. Wykonaj symulację awarii: usuo plik CW.MDF.

2 13) Odtwórz bazę danych po awarii. Strategia odtwarzania: 1) Uruchom serwer. 2) Wykonaj kopię zapasową dziennika transakcji bazy CW, do pliku CW_log3.bak (koniecznie z opcją WITH NO_TRUNCATE!!! tylko z taką opcją można robid kopię w przypadku, gdy baza danych jest uszkodzona). BACKUP LOG CW TO DISK='C:\...\CW_log3.bak' WITH NO_TRUNCATE 3) Odtwórz bazę z kopii pełnej, można z opcją WITH NORECOVERY lub z WITH STANDBY='C:\Temp\x.xxx' (miejsce na dysku oraz nazwa pliku może byd dowolna, plik ten zostanie automatycznie skasowany). Ta ostatnia opcja umożliwia połączenie z bazą i odczytanie zawartości właśnie odtworzonego fragmentu bazy danych, np. RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_pelna.bak' Zamiast powyższego zdania SQL można byłoby wykonad takie (tylko baza nie byłaby dostępna nawet w trybie tylko do odczytu): RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_pelna.bak' WITH NORECOVERY Przy założeniu, że została użyta opcja STANDBY, do bazy można zaglądnąd: Uwaga! Przed dalszym odtwarzaniem należy "wrócid" do bazy MASTER (). 4) Odtwórz bazę z ostatniej kopii różnicowej (z opcją WITH NORECOVERY lub z WITH STANDBY='C:\Temp\x.xxx'). Możesz sprawdzid co zostało odtworzone. Zwród uwagę na to, że pierwsza kopia różnicowa nie jest potrzebna (druga zawiera wszystkie zmiany wykonane w bazie danych po utworzeniu ostatniej pełnej kopii zapasowej). RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_roznicowa2.bak' 5) Odtwórz bazę z pliku CW_log1.bak (z opcją WITH NORECOVERY lub z WITH STANDBY='C:\Temp\x.xxx'). Możesz sprawdzid co zostało odtworzone. Przy odtwarzaniu bazy

3 z kopii dziennika transakcji należy użyd wszystkich kopii dziennika (inaczej jak w przypadku kopii różnicowych). RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_log1.bak' 6) Odtwórz bazę z pliku CW_log2.bak (z opcją WITH NORECOVERY lub z WITH STANDBY='C:\Temp\x.xxx'). Możesz sprawdzid co zostało odtworzone. RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_log1.bak' 7) Odtwórz bazę danych z pliku CW_log3.bak z opcją WITH RECOVERY. RESTORE DATABASE CW FROM DISK='C:\...\CW_log3.bak' WITH RECOVERY Zadanie 2 Odtwarzanie systemu bazy danych do pewnego momentu. Odtwarzanie częściowe (wybranych grup plików). 1) Dodaj grupę plików o nazwie Grupa2 i umieśd w niej plik CW_gr2.ndf o nazwie logicznej CW_2. W grupie plików Grupa2 utwórz tabelę T2 (x1 int, x2 int). Dodaj grupę plików Grupa3 i umieśd w niej plik CW_gr3.ndf o nazwie logicznej cw_3, następnie w tej grupie utwórz tabelę T3(y1 int, y2 int). ADD FILEGROUP GRUPA2 ADD FILE (NAME = 'CW_2', FILENAME = 'C:\...\CW_GR2.NDF') TO FILEGROUP GRUPA2 ADD FILEGROUP GRUPA3 ADD FILE (NAME = 'CW_3', FILENAME = 'C:\...\CW_GR3.NDF') TO FILEGROUP GRUPA3

4 CREATE TABLE T2(x1 INT PRIMARY KEY, x2 INT) ON GRUPA2 CREATE TABLE T3(y1 INT PRIMARY KEY, y2 INT) ON GRUPA3 Wpisz do T2 i T3 jednakowe wiersze (1,100). INSERT INTO T2 VALUES(1,100) INSERT INTO T3 VALUES(1,100) 8) Zrób pełną kopię zapasową bazy CW. Dodaj do T2 i T3 wiersze (2,200) i (3,300). BACKUP DATABASE CW TO DISK='C:\...\CW_KOPIA.BAK' INSERT INTO T2 VALUES(2,200) INSERT INTO T3 VALUES(2,200) 9) Zapisz datę z godziną: SELECT GetDate() (możesz np. użyd tabeli pomocniczej). CREATE TABLE #POMOCNICZA(NR INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, CZAS DATETIME) INSERT INTO #POMOCNICZA(CZAS) VALUES(GETDATE()) SELECT * FROM #POMOCNICZA 10) Skasuj tabelę T2. Wstaw do T3 wiersze (4,400) i (5,500). DROP TABLE T2 INSERT INTO T3 VALUES(3,300) INSERT INTO T3 VALUES(4,400) 11) Odtwórz tabelę T2. Strategia odtwarzania tabeli T2 nie może byd oparta na odtworzeniu bazy danych z pełnej kopii i potem z kopii dziennika z zatrzymaniem na godzinie sprzed skasowania tabeli T2, ponieważ zostałyby utracone wszystkie inne transakcje z bazy danych wykonane po tej godzinie (w naszym przypadku jest to wstawienie wierszy (3,300) i (4,400) to T3). Właściwa strategia polega na odtworzeniu bazy danych do innej bazy i potem skopiowaniu tabeli T2. W przypadku dużych baz danych podzielonych na grupy plików można nawet nie odtwarzad całej bazy (mogłoby to zając nawet kilka godzin), tylko wybrane grupy plików. Uwaga grupa o nazwie PRIMARY (z plikiem *.MDF) musi byd zawsze odtworzona. Taka strategia będzie użyta w tym dwiczeniu. Należy zrobid kopię zapasową bieżącego dziennika transakcji z opcją COPY_ONLY (żeby bieżący dziennik nie został obcięty). BACKUP LOG CW TO DISK='D:\TEMP\CW_LOG.BAK' WITH COPY_ONLY Należy odtworzyd bazę danych CW z pełnej kopii do bazy z inną nazwą, np. CWA (zastosowane opcje to MOVE oraz NORECOVERY). Następnie należy odtworzyd bazę (a właściwie grupę plików PRIMARY i GRUPA2) z dziennika transakcji z opcją STOPAT = (tu podad zapisaną wcześniej godzinę). RESTORE DATABASE CWA FILEGROUP = 'GRUPA2'

5 FROM DISK='D:\TEMP\CW_KOPIA.BAK' WITH PARTIAL, NORECOVERY, MOVE 'CW' TO 'C:\...\CWA.MDF', -- grupa PRIMARY musi być zawsze odtworzona MOVE 'CW_2' TO 'C:\...\CWA_2.NDF', MOVE 'CW_LOG' TO 'C:\...\CWA_LOG.LDF' dziennik transakcji DATETIME CZAS FROM #POMOCNICZA WHERE NR=1) RESTORE LOG CWA FROM DISK='C:\...\CW_LOG.BAK' WITH STOPAT RECOVERY SELECT * INTO t2 FROM CWA.dbo.T2 Zadanie 3 Odtwarzanie systemu bazy danych do wybranej transakcji nazwanej. Bazę danych można odtworzyd do pewnej transakcji (włącznie lub wyłącznie), wykorzystując nazwane transakcje i opcja odtwarzania STOPATMARK lub STOPBEFOREMARK. Ilustrują to poniższe przykłady z Books Online: USE AdventureWorks BEGIN TRANSACTION ListPriceUpdate WITH MARK 'UPDATE Product list prices';-- opis podany w apostrofach jest opcjonalny UPDATE Production.Product SET ListPrice = ListPrice * 1.10 WHERE ProductNumber LIKE 'BK-%'; COMMIT TRANSACTION ListPriceUpdate; -- Time passes. Regular database -- and log backups are taken. -- An error occurs in the database. USE master -- Poniżej zastosowano odtwarzanie z tzw. trwałego pliku kopii zapasowych. -- Taki plik jest określany mianem device lub urządzenie i należy go -- najpierw utworzyć procedurą sp_addumpdevice. Jest to plik, który -- może być traktowany jak urządzenie, do którego można wstawić wiele kopii -- zapasowych bazy danych i dziennika transakcji. Kopie te są ponumerowane. -- Polecenie RESTORE HEADERONLY wypisuje zawartość -- takiego pliku urządzenia. RESTORE DATABASE AdventureWorks FROM AdventureWorksBackups podano tu nazwę urządzenia (pliku trwałego) WITH FILE = 3, NORECOVERY; -- 3 oznacza trzecią kopię w pliku kopii RESTORE LOG AdventureWorks FROM AdventureWorksBackups WITH FILE = 4, RECOVERY,

6 STOPATMARK = 'ListPriceUpdate'; Proszę przedwiczyd powyższy schemat odtwarzania na bazie danych CW.

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft

Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Księga Express STD i Księga Express PRO do bazy danych SQL dla systemu TGSoft Sz@rk KE PRO 1. Wstęp Do przeprowadzenia konwersji konieczne jest wcześniejsze

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston

Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston WYDAJNOŚĆ BAZ DANYCH W SERWERACH Z DYSKAMI PÓŁPRZEWODNIKOWYMI FIRMY KINGSTON DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dyski półprzewodnikowe firmy Kingston osiągają wydajność na wat wyższą o 184% 91% więcej zamówień na minutę

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz i użytkowników.

Tworzenie baz i użytkowników. Tworzenie baz i użytkowników. Mając już za sobą żmudny proces analizy wymagań stawianych bazie danych i stworzenia jej projektu, możemy zająć się fizycznym tworzeniem naszej bazy. Aby rozpocząć pracę konieczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC Wersja 1 Autorzy programu dołożyli wszelkich starań aby program Sync był narzędziem bezawaryjnym i jak najlepiej spełniał swoje zadania. Jednak praca programu zależna jest

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo