Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i Urządzenia esata... 3 Urządzenia Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup... 5 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup...11 Zarządzanie dyskami Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Tworzenie planu kopii zapasowej Przywracanie systemu Tworzenie automatycznych punktów przywracania Tworzenie ręcznych punktów przywracania Przywracanie komputera do punktu przywracania Cofanie operacji przywracania systemu Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania Korzystanie z usługi Internet Drive Narzędzia Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia Dostosowywanie lampek dysku Indeks... i Program FreeAgent Pro Data Mover Spis treści i

3 Wstęp Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku Po podłączeniu kabla zasilania i kabla danych do komputera dysk FreeAgent włączy się automatycznie. Aby bezpiecznie odłączyć dysk FreeAgent: Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań. LUB Naciśnij włącznik zasilania znajdujący się w dolnej części dysku. Uwaga: Dysk nie może zakończyć pracy w czasie uzyskiwania dostępu do zapisanych danych. Przed wyłączeniem dysku należy poczekać na zakończenie wszystkich operacji. Aby bezpiecznie odłączyć dysk FreeAgent: Krok 1: Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań. Rysunek 1: Bezpieczne usuwanie sprzętu Zostanie otwarte okno Bezpieczne usuwanie sprzętu: Program FreeAgent Pro Data Mover 1

4 Rysunek 2: Bezpieczne usuwanie sprzętu Krok 2: Wybierz dysk do odłączenia, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone potwierdzenie Sprzęt może być bezpiecznie usunięty: Rysunek 3: Sprzęt może być bezpiecznie usunięty Dysk FreeAgent wyłączy się. Odłączanie urządzeń esata i 1394 W przypadku bezpiecznego odłączania dysku FreeAgent podłączonego za pomocą interfejsu esata lub 1394 należy wykonać takie same procedury jak w poprzedniej sekcji. W przypadku każdego interfejsu w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu pojawią się nieco inne ikony i ciągi identyfikacyjne. Program FreeAgent Pro Data Mover 2

5 Urządzenia esata Poniżej przedstawiono ikony i ciągi identyfikacyjne wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu w przypadku urządzeń esata: Rysunek 4: Komunikaty funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu dla urządzeń esata Dysk FreeAgent jest wyświetlany na liście w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu jako stacja dysków. Program FreeAgent Pro Data Mover 3

6 Urządzenia 1394 Poniżej przedstawiono ikony i ciągi identyfikacyjne wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu w przypadku urządzeń 1394: Rysunek 5: Komunikaty funkcji Bezpieczne usuwanie sprzętu dla urządzeń 1394 Dysk FreeAgent jest wyświetlany na liście w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu jako Urządzenie IEEE Ostrożnie: Nigdy nie należy odłączać urządzenia FreeAgent, gdy lampki znajdujące się z przodu urządzenia migają. Migające lampki oznaczają, że dysk jest wużyciu, a odłączenie kabla zasilania lub kabla danych w czasie pracy urządzenia może spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Program FreeAgent Pro Data Mover 4

7 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup Oprogramowanie FreeAgent Tools i AutoBackup znajduje się już na dysku FreeAgent i jest gotowe do zainstalowania na komputerze. Te dwie aplikacje są instalowane razem. Aby zainstalować oprogramowanie: Krok 1: Podłącz dysk FreeAgent. Po chwili zostanie otwarte okno automatycznego uruchamiania: Rysunek 6: Okno automatycznego uruchamiania w systemie Windows XP Uwaga: Litery dysków są przypisane przez system operacyjny Windows. Krok 2: Wybierz pozycję Install FreeAgent Tools (Zainstaluj oprogramowanie Install FreeAgent Tools), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno instalatora InstallShield Wizard (Kreator InstallShield): Rysunek 7: Okno InstallShield Wizard (Kreator InstallShield) Zostanie otwarte okno powitalne: Program FreeAgent Pro Data Mover 5

8 Rysunek 8: Okno powitalne Krok 3: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno License Agreement (Umowa licencyjna): Rysunek 9: Okno License Agreement (Umowa licencyjna) Krok 4: Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Zostanie otwarte okno Choose Destination Location (Wybór lokalizacji docelowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 6

9 Rysunek 10: Okno Choose Destination Location (Wybór lokalizacji docelowej) Krok 5: Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zaakceptować domyślną lokalizację docelową lub przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać inną lokalizację docelową. Zostanie otwarte okno Setup Status (Stan instalacji): Rysunek 11: Okno Setup Status (Stan instalacji) Po zainstalowaniu oprogramowania dysku FreeAgent zostanie otwarte okno Welcome (Zapraszamy) oprogramowania AutoBackup: Program FreeAgent Pro Data Mover 7

10 Rysunek 12: Okno Welcome (Zapraszamy) oprogramowania AutoBackup Krok 6: Kliknij przycisk Next (Dalej). Oprogramowanie AutoBackup wymaga zainstalowania systemu Microsoft.NET Framework 1.1. Jeśli oprogramowanie AutoBackup nie znajdzie systemu.net Framework 1.1., zainstaluje go. Zostanie otwarte okno End User License Agreement (Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania): Rysunek 13: Okno End User License Agreement (Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania) w programie AutoBackup Krok 7: Zaznacz opcję I accept the terms of the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Setup Status (Stan instalacji) programu AutoBackup: Program FreeAgent Pro Data Mover 8

11 Rysunek 14: Okno Setup Status (Stan instalacji) programu AutoBackup Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) programu AutoBackup: Rysunek 15: Okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) programu AutoBackup Krok 8: Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć instalację oprogramowania AutoBackup. Zostanie otwarte okno Registration (Rejestracja) dysku FreeAgent: Program FreeAgent Pro Data Mover 9

12 Rysunek 16: Okno Registration (Rejestracja) dysku FreeAgent Krok 9: Aby zarejestrować dysk FreeAgent teraz, kliknij przycisk Register (Zarejestruj) w celu przejścia do witryny firmy Seagate w sieci Web. Krok 10: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno InstallShield Wizard (Kreator InstallShield) oprogramowania FreeAgent Tools: Rysunek 17: Okno InstallShield Wizard Complete (Działanie Kreatora InstallShield zostało ukończone) oprogramowania FreeAgent Tools Krok 11: Zdecyduj, czy uruchomić komputer ponownie, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). Uwaga: Po ponownym uruchomieniu komputera użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces rejestracji i konfiguracji oprogramowania AutoBackup. Dodatkowe informacje na temat tego procesu znajdują się w rozdziale Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych. Program FreeAgent Pro Data Mover 10

13 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup Po zainstalowaniu oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup na pulpicie oraz pasku zadań zostaną umieszczone ikony tych programów. Aby otworzyć te programy, można kliknąć dwukrotnie odpowiednie ikony na pulpicie lub pasku zadań. Rysunek 18: Ikony programu FreeAgent Tools Rysunek 19: Ikony programu AutoBackup Program FreeAgent Pro Data Mover 11

14 Zarządzanie dyskami Okno Your Drives (Twoje dyski) jest centralnym punktem, z którego można zarządzać dyskami FreeAgent. Są w nim wyświetlane wszystkie podłączone do komputera przenośne i stacjonarne urządzenia FreeAgent: Rysunek 1: Okno Your Drives (Twoje dyski) Panel poleceń umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji dysku i narzędzi zarządzania dyskami. W oknie Your Drives (Twoje dyski): Krok 1: Wybierz z listy odpowiedni dysk. Krok 2: Wybierz opcję na panelu poleceń po lewej stronie. Uwaga: W oknie Your Drives (Twoje dyski) są wyświetlane wszystkie automatycznie wykryte dyski FreeAgent podłączone do komputera. Jeśli dysk nie zostanie wyświetlony, należy upewnić się, że jest on podłączony prawidłowo i włączony. Program FreeAgent Pro Data Mover 12

15 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Oprogramowanie AutoBackup dostarczone razem z dyskiem FreeAgent umożliwia tworzenie kopii zapasowych folderów znajdujących się w sieci, na dyskach flash iurządzeniach ipod, archiwizowanie danych przez Internet oraz korzystanie z funkcji Shutterfly w celu udostępniania zdjęć w Internecie. Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania AutoBackup należy je zarejestrować. Do ukończenia procesu rejestracji wymagany jest klucz produktu AutoBackup dostarczony z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent. Uwaga: Do ukończenia procesu rejestracji oprogramowania AutoBackup wymagane jest połączenie internetowe. Po zainstalowaniu oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup oraz ponownym uruchomieniu komputera zostanie otwarte okno rejestracji oprogramowania AutoBackup. Rysunek 1: Okno rejestracji oprogramowania AutoBackup Program FreeAgent Pro Data Mover 13

16 Uwaga: Po wprowadzeniu klucza produktu w oknie nie będzie już wyświetlana informacja o wersji oprogramowania AutoBackup: Evaluation Version (Wersja próbna). Krok 1: Kliknij przycisk Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu). Zostanie otwarte okno Enter Product Key (Wprowadzanie klucza produktu): Rysunek 2: Okno Enter Product Key (Wprowadzanie klucza produktu) Krok 2: Wprowadź klucz produktu (dostarczony z podręcznikiem Szybkie wprowadzenie znajdującym się w opakowaniu dysku FreeAgent) oraz adres . Krok 3: Kliknij przycisk OK. Tworzenie planu kopii zapasowej Plan kopii zapasowej stanowi dla oprogramowania AutoBackup źródło informacji dotyczących plików, które mają zostać zarchiwizowane i zaszyfrowane oraz liczby zachowywanych wersji plików. Po ukończeniu rejestracji produktu zostanie otwarte okno Backup Destination (Miejsce docelowe kopii zapasowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 14

17 Rysunek 3: Wybór miejsca docelowego Krok 1: Sprawdź, czy zaznaczono dysk FreeAgent, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 4: Lista Smart Picks (Inteligentny wybór) Krok 2: Zaznacz pola wyboru obok plików i folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Done (Gotowe). Zostanie wyświetlone okno AutoBackup File Tally (AutoBackup zliczanie plików). Program FreeAgent Pro Data Mover 15

18 Rysunek 5: Okno AutoBackup File Tally (AutoBackup zliczanie plików) Krok 3: Zaznacz opcję Do not show this message in the future (Nie pokazuj tego komunikatu w przyszłości), aby program nie wyświetlał więcej tego okna, anastępnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Select Items to Back Up (Wybierz elementy do zarchiwizowania): Rysunek 6: Okno Select Items to Back Up (Wybierz elementy do zarchiwizowania) Krok 4: Sprawdź, czy wybrano odpowiednie pliki i foldery do zarchiwizowania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Provide Backup Plan Name (Podaj nazwę planu kopii zapasowej): Program FreeAgent Pro Data Mover 16

19 Rysunek 7: Okno Provide Backup Plan Name (Podaj nazwę planu kopii zapasowej) Krok 5: Wprowadź nazwę planu kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Backup Plan Confirmation (Potwierdzenie planu kopii zapasowej): Rysunek 8: Okno Backup Plan Confirmation (Potwierdzenie planu kopii zapasowej) Krok 6: Sprawdź, czy plan kopii zapasowej jest prawidłowy, a następnie kliknij przycisk Done (Gotowe). Zostanie otwarte okno przedstawiające postęp wykonywania kopii zapasowej: Program FreeAgent Pro Data Mover 17

20 Rysunek 9: Postęp wykonywania kopii zapasowej Czas wymagany do wykonania pierwszej kopii zapasowej zależy od ilości danych wybranych do zarchiwizowania. Po ukończeniu wykonywania kopii zapasowej zostanie otwarte okno z komunikatem Backup Complete (Ukończono wykonywanie kopii zapasowej) oraz podsumowaniem informacji o kopii zapasowej: Rysunek 10: Okno z komunikatem Backup Complete (Ukończono wykonywanie kopii zapasowej) Program FreeAgent Pro Data Mover 18

21 Po wykonaniu pierwszej kopii zapasowej oprogramowanie AutoBackup będzie monitorować zmiany w plikach i folderach oraz wykonywać automatycznie kopie zapasowe w czasie bezczynności systemu. Po każdym odłączeniu dysku FreeAgent od komputera oprogramowanie AutoBackup utworzy listę plików, które zmieniły się od chwili wykonania ostatniej kopii zapasowej i automatycznie wykona kopię zapasową tych plików po ponownym podłączeniu dysku. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji oprogramowania AutoBackup, odwiedź witrynę Program FreeAgent Pro Data Mover 19

22 Przywracanie systemu Funkcja System Rollback programu FreeAgent Tools umożliwia przywrócenie komputera do wcześniejszego stanu nazywanego punktem przywracania w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych poważnych problemów z komputerem. Funkcja System Rollback przywraca system do stanu prawidłowego działania bez konieczności ponownego instalowania systemu operacyjnego i utraty plików danych w wyniku tego procesu. Funkcja System Rollback tworzy migawki systemu i zapisuje je jako punkty przywracania nazywane także punktami kontrolnymi. Punkty przywracania oznaczają miejsca do przywrócenia w przypadku wystąpienia problemu z komputerem. Takie punkty należy tworzyć przed wprowadzeniem zmian w systemie, na przykład przed dodaniem nowego oprogramowania lub sprzętu albo zmianą ustawień systemu. Punkty przywracania można utworzyć na dwa sposoby: Automatycznie, w określonych wcześniej odstępach czasu Ręcznie, w dowolnym momencie Tworzenie automatycznych punktów przywracania Aby utworzyć automatyczne punkty przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 1: Okno Rollback (Przywracanie) Program FreeAgent Pro Data Mover 20

23 Krok 2: Kliknij opcję Set automatic restore points (Ustaw automatyczne punkty przywracania). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Set Automatic Restore Points (Przywracanie: Ustawianie automatycznego punktu przywracania): Rysunek 2: Przywracanie: Ustawianie automatycznych punktów przywracania Krok 3: Wybierz opcję Automatic Restore Point Interval (Odstęp czasu automatycznych punktów przywracania), a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Tworzenie ręcznych punktów przywracania Aby ręcznie utworzyć punkt przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Program FreeAgent Pro Data Mover 21

24 Rysunek 3: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 2: Kliknij pozycję Create a restore point of my current system (Utwórz punkt przywracania bieżącego systemu). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Create Restore Point (Przywracanie: Tworzenie punktu przywracania): Rysunek 4: Okno Rollback: Create Restore Point (Przywracanie: Tworzenie punktu przywracania) Krok 3: Utwórz nazwę tego punktu przywracania, a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia Create Restore Point (Tworzenie punktu przywracania) zawierające nazwę i datę utworzenia tego punktu przywracania: Program FreeAgent Pro Data Mover 22

25 Rysunek 5: Okno potwierdzenia utworzenia punktu przywracania Krok 4: Kliknij przycisk OK. Przywracanie komputera do punktu przywracania Aby przywrócić komputer do punktu przywracania: Krok 1: Zapisz i zamknij wszystkie otwarte dokumenty i aplikacje (oprócz programu FreeAgent Tools). Krok 2: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 6: Okno Rollback (Przywracanie) Program FreeAgent Pro Data Mover 23

26 Krok 3: Kliknij opcję Restore my computer to a previous state (Przywróć wcześniejszy stan komputera). Zostanie wyświetlone okno Rollback: System Rollback (Przywracanie: Przywracanie systemu): Rysunek 7: Przywracanie: Przywracanie systemu Krok 4: Wybierz datę punktu przywracania z kalendarza oraz punkt kontrolny z oznaczeniem czasowym w oknie Restore Point (Punkt przywracania). Krok 5: Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie otwarte okno System Rollback (Przywracanie systemu): Rysunek 8: Okno potwierdzenia operacji przywracania systemu Krok 6: Kliknij przycisk Restore (Przywróć). System zostanie automatycznie zamknięty. Proces ponownego uruchomienia potrwa dłużej niż zwykle. W czasie odbudowywania systemu przed jego ponownym uruchomieniem w oknie dialogowym Restore (Przywracanie) zostanie wyświetlony komunikat Restore in Progress (Trwa proces przywracania). Program FreeAgent Pro Data Mover 24

27 Cofanie operacji przywracania systemu Aby cofnąć operację przywracania systemu i powrócić do bieżącego punktu przywracania: Krok 1: Zapisz i zamknij wszystkie otwarte dokumenty i aplikacje (oprócz programu FreeAgent Tools). Krok 2: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 9: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 3: Kliknij pozycję Undo my last system rollback system restore (Cofnij ostatnią operację przywracania systemu). Zostanie wyświetlone okno Rollback: Undo (Przywracanie: Cofanie): Rysunek 10: Okno Rollback: Undo (Przywracanie: Cofanie) Krok 4: Kliknij przycisk Undo (Cofnij). Program FreeAgent Pro Data Mover 25

28 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania Aby wyłączyć funkcję tworzenia automatycznych punktów przywracania, można użyć przełącznika On/Off (Wł./Wył.) znajdującego się w prawym górnym rogu okna System Rollback (Przywracanie systemu). Rysunek 11: Przełącznik włączania/wyłączania w oknie przywracania Ostrzeżenie: W przypadku wyłączenia funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania wszystkie poprzednio zapisane punkty przywracania zostaną usunięte. Aby wyłączyć tworzenie automatycznych punktów przywracania: Krok 1: Kliknij polecenie System Rollback (Przywracanie systemu) na panelu poleceń. Zostanie otwarte okno Rollback (Przywracanie): Rysunek 12: Okno Rollback (Przywracanie) Krok 2: Ustaw przełącznik w pozycji Off (Wył.). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia operacji wyłączenia tworzenia automatycznych punktów przywracania: Program FreeAgent Pro Data Mover 26

29 Rysunek 13: Wyłączenie funkcji przywracania Krok 3: Jeśli na pewno chcesz wyłączyć funkcję System Restore (Przywracanie systemu), kliknij przycisk Yes (Tak). Program FreeAgent Pro Data Mover 27

30 Korzystanie z usługi Internet Drive Usługa Internet Drive umożliwia uzyskanie dostępu do plików z dowolnego komputera oraz udostępnianie ich innym użytkownikom. Dzięki tej usłudze użytkownik uzyskuje miejsce na serwerach firmy Seagate, co umożliwia przechowywanie oraz uzyskiwanie dostępu zdalnego do danych oraz ich udostępnianie. Rysunek 1: Okno usługi Internet Drive Aby zarejestrować się w usłudze Internet Drive: Krok 1: Kliknij polecenie Internet Drive (Dysk internetowy) na panelu poleceń. LUB Kliknij przycisk Seagate Internet Drive (Dysk internetowy Seagate) w obszarze Other Tools (Inne narzędzia) na panelu poleceń programu AutoBackup. Program FreeAgent Pro Data Mover 28

31 Rysunek 2: Dostęp do usługi Internet Drive Zostanie otwarta witryna sieci Web rejestracji w usłudze Seagate Internet Drive: Rysunek 3: Strona rejestracji w usłudze Seagate Internet Drive Krok 2: Wypełnij formularz rejestracyjny i zarejestruj się. Program FreeAgent Pro Data Mover 29

32 Narzędzia Okno Utilities (Narzędzia) umożliwia uruchamianie testów diagnostycznych dysku i dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia, a także zmianę ustawień lampek znajdujących się na dysku FreeAgent. Uwaga: Funkcje okna Utilities (Narzędzia) są niedostępne, jeśli dysk jest podłączony do portu esata. Aby uruchomić testy diagnostyczne, ustawić odstępy czasu dla trybu uśpienia lub dostosować lampki dysku, należy podłączyć dysk do portu USB lub Po wybraniu ustawień port esata będzie uwzględniać ustawienia lampek i trybu uśpienia wprowadzone po podłączeniu dysku do portu USB lub Uruchamianie testów diagnostycznych dysku Test diagnostyczny dysku FreeAgent należy uruchamiać regularnie jako część ogólnej procedury konserwacji. Narzędzia do sprawdzania stanu dysku umożliwiają określenie spójności danych na dysku oraz pomagają rozwiązywać potencjalne problemy dotyczące powierzchni nośnika, partycji oraz rozpoznawania dysku. Aby uruchomić testy diagnostyczne dysku: Krok 1: Zamknij wszystkie otwarte pliki znajdujące się na dysku FreeAgent. Krok 2: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 1: Narzędzia dysku Program FreeAgent Pro Data Mover 30

33 Krok 3: Kliknij opcję Run Drive Diagnostics (Uruchom testy diagnostyczne). Zostanie otwarte okno Run Drive Diagnostics (Uruchamianie testów diagnostycznych): Rysunek 2: Okno Run Drive Diagnostics (Uruchamianie testów diagnostycznych) Krok 4: Kliknij przycisk Test (Testuj), aby uruchomić test diagnostyczny. Narzędzie diagnostyczne wykona testowanie bez naruszania danych znajdujących się na dysku. Operacja testowania trwa tylko kilka minut. Po jej ukończeniu zostanie wyświetlone okno Utilites (Narzędzia) z wynikami: Rysunek 3: Wyniki testów diagnostycznych dysku Jeśli w czasie testowania dysk napotka błąd, w oknie testu zostanie wyświetlony kod błędu oraz zalecenia dotyczące kontaktu z firmą Seagate w celu przeprowadzenia naprawy i uzyskania pomocy technicznej. Krok 5: Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 31

34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia Możliwe jest wybranie odstępu czasu, w jakim Dysk FreeAgent ma pozostawać w stanie bezczynności przed przejściem w tryb oszczędzania energii. Aby dostosować czas przełączenia w tryb uśpienia: Krok 1: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 4: Okno Utilities (Narzędzia) Krok 2: Kliknij opcję Adjust Drive Sleep Interval (Dostosuj czas przełączania w tryb uśpienia). Zostanie otwarte okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowanie czasu przełączania w tryb uśpienia): Program FreeAgent Pro Data Mover 32

35 Rysunek 5: Okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowanie czasu przełączania w tryb uśpienia) Krok 3: Wybierz odstęp czasu z menu rozwijanego lub kliknij przycisk Default (Domyślne), aby powrócić do domyślnego ustawienia odstępu czasu. Krok 4: Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać wartość ustawienia czasu przełączania w tryb uśpienia. Zostanie wyświetlone okno Adjust Drive Sleep Interval (Dostosowywanie odstępu czasu dla trybu uśpienia dysku) z potwierdzeniem zmiany ustawienia zasilania dysku firmy Seagate. Rysunek 6: Potwierdzenie zmiany ustawień zasilania Krok 5: Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 33

36 Dostosowywanie lampek dysku Lampki znajdujące się na dysku FreeAgent migają, wskazując działanie i stan dysku. W razie potrzeby można wyłączyć lampki. Aby dostosować lampki dysku: Krok 1: W panelu poleceń kliknij polecenie Utilities (Narzędzia). Zostanie otwarte okno Utilities (Narzędzia): Rysunek 7: Okno Utilities (Narzędzia) Krok 2: Kliknij przycisk Adjust Drive Lights (Dostosuj lampki dysku). Zostanie otwarte okno Drive Lights (Lampki dysku). Rysunek 8: Okno Drive Lights (Lampki dysku) Krok 3: Wybierz tryb pracy lampek stanu i działania dysku. Krok 4: Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby powrócić do okna Utilities (Narzędzia). Program FreeAgent Pro Data Mover 34

37 Indeks B Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku 1 Odłączanie urządzeń esata i C Cofanie operacji przywracania systemu 25 D Dostosowywanie lampek dysku 34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia 32 I Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup 5 K Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup 11 N Narzędzia 30 Dostosowywanie lampek dysku 34 Dostosowywanie odstępów czasu dla trybu uśpienia 32 Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 30 O Odłączanie urządzeń esata i Urządzenia Urządzenia esata 3 Okno usługi Internet Drive 28 P Przywracanie komputera do punktu przywracania 23 Przywracanie systemu 20 Cofanie operacji przywracania systemu 25 Przywracanie komputera do punktu przywracania 23 Tworzenie ręcznych punktów przywracania 21 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania 26 Punkty przywracania 20 R Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup 13 Program FreeAgent Pro Data Mover Indeks i

38 T Tworzenie automatycznych punktów przywracania 20 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych 13 Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup 13 Tworzenie planu kopii zapasowej 14 Tworzenie planu kopii zapasowej 14 Tworzenie ręcznych punktów przywracania 21 U Uruchamianie testów diagnostycznych dysku 30 Urządzenia Urządzenia esata 3 W Wstęp 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup 5 Korzystanie z ikon w programach FreeAgent Tools i AutoBackup 11 Wyłączanie funkcji tworzenia automatycznych punktów przywracania 26 Z Zarządzanie dyskami 12 Program FreeAgent Pro Data Mover Indeks ii

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8

Instalowanie oprogramowania...1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań...6 Przywracanie ikony na pasku zadań...8 Spis treści Wstęp...............................................................1 Instalowanie oprogramowania....................................1 Korzystanie z ikony Maxtor na pasku zadań.........................6

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DRIVELINK DRIVELINK

PODRĘCZNIK DRIVELINK DRIVELINK PORĘCZNIK XX Spis treści 1. Funkcje 1 2. Części i akcesoria 1 3. Wygląd urządzenia 2 4. Instalacja sprzętu 3 5. Instalacja oprogramowania 4 6. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 4 6.1 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E182E Niniejsza instrukcja pozwoli Ci sprawnie i bez ryzyka zaktualizować oprogramowanie Twojego modemu. Wszelkie odstępstwa od opisanych poniżej czynności mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu. PAMIĘTAJ!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji programu Scratch

Opis instalacji programu Scratch Opis instalacji programu Scratch 1. Pobieranie programu (opisane w podręczniku) Otwórz stronę http://scratch.mit.edu, widoczną na poniższym rysunku. Kliknij na niej przycisk Download Scratch. Wyświetli

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA

USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA USB 3.0 DUAL SATA HDD STACJA DOKUJĄCA Instrukcja obsługi DA-70548 Obudowa twardego dysku dual-sata w standardzie USB 3.0. Pozwala na jednoczesne korzystanie z dwóch twardych dysków SATA 2,5 lub 3,5 do

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika

Paragon Camptune X. Podręcznik użytkownika Paragon Software Group - PSG ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail: kontakt@paragon-software.pl Paragon Camptune X Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Powiadomienie techniczne: Aktualizacja oprogramowania (PC) dla produktów strumieniujących Naim wersja 4.3 Wersja 4.3 zapewnia zgodność z DSD i obsługę HLS. WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Po zaktualizowaniu do

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika

UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika UNITEK Y-1040 Podręcznik Użytkownika OTB (One Touch Backup) Poznań 2009 Uwaga: OTB stosowany jest tylko dla portu USB i nie jest dostępny dla innych portów Obsługiwane systemy plików to zarówno FAT32 jak

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Seagate Manager. Podręcznik użytkownika. do użytku z dyskiem FreeAgent TM

Seagate Manager. Podręcznik użytkownika. do użytku z dyskiem FreeAgent TM Seagate Manager Podręcznik użytkownika do użytku z dyskiem FreeAgent TM Podręcznik użytkownika programu Seagate Manager do użytku z dyskiem FreeAgent 1 Podręcznik użytkownika programu Seagate Manager do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 4 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo