Instalacja serwera Firebird

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja serwera Firebird"

Transkrypt

1 Instalacja serwera Firebird Plik instalacyjny serwera Firebird można pobrać z strony Przed instalacją należy zamknąć wszystkie działające programy. Uruchamiamy plik Firebird Win32.exe, pojawi się okno o wybór języka, klikamy przycisk OK uruchomiony zostanie instalator serwera klikamy przycisk dalej akceptujemy warunki umowy licencyjnej i klikamy przycisk dalej

2 w kolejnym oknie pojawi się okno z treścią licencji, w którym ponownie wybrać należy dalej

3 W następnym oknie należy wskazać folder w którym serwer FireBird będzie zainstalowany i wybrać przycisk dalej. Zaleca się niezmienianie domyślnych ustawień. w kolejnym oknie użytkownik ma możliwość wyboru typu instalacji. Należy pozostawić wartości domyślne i wybrać przycisk dalej.

4 następnie podać należy nazwę która będzie widoczna w Menu Start i wcisnąć przycisk dalej.

5 następnie należy zaznaczyć: - Kontrolować pracę serwera za pomocą Guardiana w tle będzie działał dodatkowy program kontrolujący pracę serwera - Uruchamiaj FireBird automatycznie przy starcie systemu uruchamiany będzie automatycznie przy starcie systemu - Skopiować bibliotekę fbclient.dll do <system> kopiuje bibliotekę fbclient.dll - Utworzyć bibliotekę GDS32.dll kopiuje bibliotekę gds32.dll Dodatkowo w systemie XP/2000 należy zaznaczyć: - Uruchom serwer FireBird jako usługę serwer powinien działać jako usługa Pojawi się okno pozwalające na rozpoczęcie procesu instalacji za pomocą przycisku instaluj.

6 okno z informacjami należy kliknąć przycisk dalej

7 W oknie tym należy wybrać przycisk zakończ. Serwer Firebird został zainstalowany i automatycznie uruchomiony

8 Przełączenie bazy w tryb synchroniczny Przełączenie bazy w tryb synchroniczny (większa odporność bazy na uszkodzenia podczas nieprawidłowego wyłączenia serwera) gfix baza.gdb write sync -user SYSDBA -password masterkey Wyłączenie automatycznego porządkowania bazy danych gfix baza.gdb h 0 -user SYSDBA -password masterkey Naprawa uszkodzonej bazy danych 1. Powody uszkodzeń baz danych problemy sprzętowe (uszkodzenie dysku, pamięci operacyjnej) wirusy komputerowe niepoprawne wyłączenie komputera (reset, zanik napięcia) 2. Ratowanie uszkodzonej bazy danych Ratowanie bazy danych jest wykonywane przy pomocy standardowych programów GBAK oraz GFIX. Są one dostępne praktycznie w każdej instalacji serwera Firebird SQL. W systemie Windows w katalogu C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin. W systemie Linux /opt/firebird/bin. W programach GBAK i GFIX występują między innymi parametry user SYSDBA password masterkey. W tym miejscu zamiast masterkey należy oczywiście użyć odpowiedniego hasła użytkownika SYSDBA.

9 zablokowanie dostępu do bazy Po stwierdzeniu lub podejrzeniu uszkodzenia bazy danych należy jak najszybciej zablokować możliwość pracy na uszkodzonej bazie danych ponieważ niektóre działania naprawcze wymagają wyłącznego dostępu do bazy danych, oraz dalsza praca na uszkodzonej bazie danych może spowodować jeszcze większe uszkodzenie bazy (a programy użytkowników mogą nie działać prawidłowo) wykonanie kopii bezpieczeństwa Działania naprawcze zmieniają informacje w pliku bazy danych. Może się zdarzyć, że podjęte działania nie przyniosą oczekiwanego efektu. W skrajnym przypadku plik bazy danych może ulec dalszemu uszkodzeniu. Dlatego zawsze należy wykonać kopię uszkodzonej bazy danych dzięki temu w razie potrzeby będzie można podjąć inne działania naprawcze. copy uszkodzona.gdb naprawiana.gdb weryfikacja uszkodzonej bazy Zanim przystąpimy do naprawy należy zweryfikować uszkodzenia pliku bazy danych. W tym celu wykonujemy polecenie gfix naprawiana.gdb -validate -full -user SYSDBA -password masterkey To polecenie nie tylko wykrywa uszkodzenia bazy danych, ale część z nich automatycznie naprawia. Jeżeli będą sygnalizowane błędy bazy danych to polecenie należy powtórzyć w celu upewnienia się czy wszystkie błędy zostały naprawione. Jeżeli do powyższego polecenia zostanie dodana opcja no_update to polecenie sprawdzi i pokaże wszystkie wykryte błędy w strukturze bazy danych, ale nie będzie próbować niczego zmieniać. Jeżeli natomiast do powyższego polecenia zostanie dodana opcja ignore to polecenie zignoruje wszelkie błędy sum kontrolnych rekordów lub stron bazy danych.

10 pominięcie uszkodzonych części bazy Kolejnym krokiem może być pominięcie uszkodzonych części bazy danych. W tym celu należy wykonać polecenie gfix naprawiana.gdb -mend -full -ignore -user SYSDBA -password masterkey To polecenie oznacza wszystkie uszkodzone części bazy danych jako niedostępne. Dzięki temu będą pominięte przy najbliższym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa bazy danych. ponowna weryfikacja bazy danych Po zaznaczeniu uszkodzonych fragmentów bazy danych jako niedostępne ponownie zweryfikuj bazę danych aby się upewnić czy wszystkie uszkodzenia zostały naprawione. gfix naprawiana.gdb -validate -full -user SYSDBA -password masterkey przebudowanie bazy danych Następnym krokiem jest przebudowa bazy danych. W tym celu należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. gbak naprawiana.gdb kopia.gbk -backup_database -verify -ignore - garbage_collect -user SYSDBA -password masterkey Teraz na podstawie kopii bezpieczeństwa tworzymy bazę danych od nowa. gbak kopia.gbk nowa.gdb -create_database -verify -user SYSDBA - password masterkey Jeżeli podczas odtwarzania stwierdzimy, że uszkodzone są indeksy to możemy do powyższego polecenia dodać opcję inactive. Dzięki niej indeksy nie będą aktywowane w odtworzonej bazie danych. Po utworzeniu bazy będzie można takie indeksy aktywować indywidualnie lub zmienić ich definicję. Użycie opcji one_at_a_time pozwoli na odtworzenie każdej tabeli z danymi oddzielnie i pominięcie uszkodzonych tabel. ponowna weryfikacja bazy danych

11 Upewniamy się czy odtworzona baza danych jest poprawna. gfix nowa.fdb -valildate -full -user SYSDBA -password masterkey Ostatnim krokiem jest przejrzenie danych w bazie w celu upewnienia się czy i jakie dane zostały utracone. 3. Działania, które prawdopodobnie uszkodzą bazę danych Jest też szereg działań, których wykonanie może spowodować uszkodzenie bazy danych. kopiowanie pliku bazy danych Jeżeli kopiujemy plik bazy danych podczas pracy użytkowników tej bazy to może się zdarzyć, że uszkodzone zostaną zarówno oryginalny plik bazy danych oraz wykonywana kopia! NIGDY nie kopiujemy pliku bazy danych jeżeli nie mamy pewności, że żaden użytkownik nie korzysta z tej bazy danych! Kopię bezpieczeństwa należy wykonywać przy pomocy programu GBAK Podczas wykonywania kopii wykonywane jest również porządkowanie bazy danych (garbage collection). Jeżeli kopia bezpieczeństwa jest wykonywana regularnie to również regularnie baza jest porządkowana. Powoduje to stabilniejszą oraz szybszą pracę serwera i aplikacji korzystających z tej bazy danych. Plik powstały w wyniku działania programu GBAK można oczywiście swobodnie kopiować. używanie odtwarzanej bazy danych Jeżeli podczas odtwarzania bazy danych pozwolimy użytkownikom na korzystanie z odtwarzanej właśnie bazy to niemal na pewno odtworzona baza będzie uszkodzona! Aby uniknąć takiego niebezpieczeństwa najlepiej odtwarzać bazę do pliku o innej nazwie i dopiero po utworzeniu pliku skopiować go w docelowe miejsce lub zmienić nazwę na docelową. Jeżeli baza jest odtwarzana przy pomocy standardowego programu GBAK to zamiast opcji replace_database lepiej

12 powody sprzętowe Powodem uszkodzenia bazy mogą być oczywiście wszelkiego rodzaju awarie sprzętu, a w szczególności: niespodziewany zanik zasilania gdy komputer nie ma zasilacza awaryjnego lub inny powód niepoprawnego zakończenia pracy komputera, błędne działanie dysku twardego, sterowników lub innych podzespołów komputera, brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku gdy baza danych musi zostać powiększona, brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku dla plików roboczych tworzonych podczas wykonywania niektórych działań.

13 PODZIAŁ BAZY DANYCH NA KILKA PLIKÓW Serwer FireBird umożliwia podział bazy danych na kilka plików. Podział na niezależne pliki ma na celu: uniezależnienie rozmiaru bazy danych od ograniczeń systemów operacyjnych co do wielkości plików (np. 2GB); optymalizację wydajności, np. rozmieszczenie plików na różnych, niezależnie działających dyskach Podział bazy danych na pliki można wykonać w dwóch trybach: OnLine podział działającej bazy danych, bez zatrzymywania systemu OffLine podział bazy danych na podstawie wykonanej wcześniej kopii bazy danych Tryb Zalety Wady Podział bez wstrzymywania pracy Brak możliwości zmiany systemu (zmniejszenia) rozmiaru pliku. OnLine Podział nastąpi od aktualnego OffLine Możliwość zmniejszenia aktualnego rozmiaru pliku (podział na mniejsze); Możliwość zmiany lokalizacji plików bazy danych; rozmiaru Konieczność wstrzymania pracy systemu Kiedy zdecydować się na podział bazy danych na kilka plików? Rozmiar pliku bazy danych zbliża się do ~1.2 GB (rozmiar optymalny ze względu na wydajność); Przewidujemy, iż baza danych rozrośnie się do rozmiaru powyżej ~1.2 GB; Dysponujemy co najmniej dwoma niezależnymi, szybkimi dyskami i chcemy uzyskać wzrost wydajności (UWAGA! Dotyczy to tylko dysków NIE PRACUJĄCYCH w systemie RAID)

14 OD CZEGO ZACZĄĆ? 1. Zrelaksować się, aby nie wykonywać czynności w pośpiechu i stresie, 2. Przemyśleć położenie plików (łatwość w identyfikacji pliku do jakiej bazy należy), 3. Przemyśleć nazewnictwo plików, 4. Określić docelowe rozmiary plików. JAK OKREŚLIĆ ROZMIAR PLIKÓW? Wykonując podział bazy danych, rozmiary poszczególnych plików, podaje się w ilościach stron. Aby określić rozmiar pliku w stronach, należy odczytać rozmiar strony bazy danych, np. z programu IBConsole. rozmiar strony bazy danych podawany w bajtach właściwości bazy danych, opcja Database-> Properties Rozmiar strony bazy danych podawany jest w bajtach. Liczba (z przykładu) 4096 oznacza, iż strona posiada 4kB (4096 bajtów).

15 Przykład: Zakładany rozmiar pliku to 1.2GB, rozmiar strony bazy danych to 4096 bajtów. 1. Gigabajty (GB) przeliczamy na megabajty (MB): 1.2 GB * 1024 = 1228,8 MB 2. Megabajty (MB) przeliczamy na kilobajty (kb): 1228,8 MB * 1024= ,2 kb 3. Kilobajty (kb) przeliczamy na bajty (B): ,2 kb * 1024 = ,8 B 4. Rozmiar w bajtach dzielimy przez rozmiar strony: ,8 B / bajtów. Rozmiar pliku 1.2GB to stron dla bazy danych o rozmiarze strony 4096 PODZIAŁ BAZY W TRYBIE ONLINE Podział bazy danych w trybie OnLine, należy wykonać z poziomu poleceń SQL, np. w programie IBConsole lub IBExpert. Podział następuje po wykonaniu polecenia: alter table add file nazwa_pliku length rozmiar_pliku_w_stronach np.: alter database add file 'd:/bazy/demo01.gdb' length add file 'd:/bazy/demo02.gdb' length add file 'd:/bazy/demo03.gdb' polecenie podziału bazy w programie IBConsole

16 Powyższe polecenie, spowoduje dodanie do istniejącego pliku bazy danych, trzech kolejnych, z których demo01.gdb oraz demo02.gdb mają określone rozmiary stron. UWAGA!!! Nazwy plików MUSZĄ być podane z pełnymi ścieżkami BEZ adresu serwera Ostatni plik NIE MOŻE mieć podanego rozmiaru Po wykonaniu polecenia, baza danych zostanie podzielona na nowe pliki oraz zostanie rozpoczęty zapis do pierwszej z nowo utworzonych części (pliku). PODZIAŁ BAZY W TRYBIE OFFLINE Podział bazy danych w trybie OffLine, odbywa się na podstawie wcześniej wykonanej kopii bazy danych. W tym trybie konieczne jest ZATRZYMANIE pracy systemu. Podobnie jak w trybie OnLine, wynikowe rozmiary plików (części) podawane są w stronach (patrz Jak określić rozmiar plików? ). Podział bazy wykonuje się z linii komend systemu operacyjnego, narzędziem gbak. gbak r user SYSDBA pass hasło_serwera pierwszy_plik rozmiar drugi_plik rozmiar trzeci_plik np.: gbak -r -user SYSDBA -pas masterkey kopia.gbk :d:/bazy/demo.gdb d:/bazy/demo01.gdb d:/bazy/demo02.gdb Wykonanie polecenia spowoduje odtworzenie bazy danych z pliku kopii (kopia.gbk) z jednoczesnym podziałem bazy danych na pliki: demo.gdb, demo01.gdb, demo02.gdb. Rozmiary plików demo oraz demo01 zostały ustalone na stron (dla bazy o rozmiarze strony 4096 bajtów, oznacza plik 1.2GB). UWAGA!!! TYLKO pierwszy plik posiada adres serwera Nazwy plików (poza pierwszym) MUSZĄ być podane z pełnymi ścieżkami BEZ adresu serwera Ostatni plik NIE MOŻE mieć podanego rozmiaru

17 UWAGI 1. Dostęp do podzielonej bazy danych odbywa się tak samo jak dla bazy posiadającej jeden plik, tj. przez podanie lokalizacji oraz nazwy pliku głównego (pierwszego); 2. Wykonując kopię podzielonej bazy danych, należy podać tylko nazwę pliku głównego; 3. Odtwarzając z kopii już wcześniej podzieloną bazę danych, należy za każdym razem podawać nazwy oraz rozmiary części (plików).

Naprawa uszkodzonej bazy danych

Naprawa uszkodzonej bazy danych Naprawa uszkodzonej bazy danych mgr Grzegorz Skoczylas gskoczylas@rekord.pl Spis treści I. Powody uszkodzeń baz danych II. Ratowanie uszkodzonej bazy danych 1. Zablokuj dostęp do bazy danych 2. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Instrukcja obsługi 2013 www.softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Krótko o instalacji programu i bazy danych... 3 4 2. Instalacja głównego programu przez

Bardziej szczegółowo

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika DialogueScience Doctor Web dla Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instrukcja Użytkownika Materiały zamieszczone w niniejszym zestawie dokumentów stanowią własność firmy DialogueScience Inc. i nie mogą być publikowane

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo