Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g"

Transkrypt

1 Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na tych zajęciach zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z: uruchamianiem i zatrzymywaniem bazy danych, konfiguracją LISTENER-a, zarządzaniem pamięcią zarządzaniem procesami instancji Uruchamianie bazy danych Baza danych startuje przechodząc kolejno przez 3 etapy: 1. Alokacja pamięci oraz uruchomienie procesów. Na tym etapie odczytywany jest plik parametrów SPFILE (binarny) lub PFILE (tekstowy). Ten tryb używany jest do tworzenia bazy lub tworzenia CONTROL FILE-a po jego utracie. A. STARTUP NOMOUNT; 2. Montowanie bazy danych czyli odczyt CONTROL FILE-a i sprawdzenie obecności i integralności pozostałych plików (np. plików danych, redo logów itp) A. STARTUP MOUNT; b. ALTER DATABASE MOUNT; (w przypadku gdy baza została już uruchomiona w trybie NOMOUNT) 3. Otwarcie bazy dla wszystkich użytkowników A. STARTUP; b. ALTER DATABASE OPEN; (w przypadku gdy baza została już uruchomiona w trybie MOUNT) Istnieje możliwość otwarcia bazy w trybie RESTRICT czyli tylko dla administratorów głównie w celu przeprowadzenia np. eksportu lub większego importu danych, przeprowadzenia aktualizacji lub po prostu jeśli chcemy zablokować dostęp zwykłym użytkownikom STARTUP RESTRICT; Odblokowanie trybu RESTRICTED jest możliwe za pomocą komendy: Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

2 ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION; Zatrzymywanie bazy danych Bazę danych można zamykać na kilka różnych sposobów: Zatrzymanie normalne (domyślne). Baza danych czeka aż wszyscy użytkownicy sami rozłączą się. Ponowny start bazy nie wymaga odtwarzania o SHUTDOWN NORMAL; (lub po prostu SHUTDOWN) Zatrzymanie po zakończeniu wszystkich rozpoczętych transakcji. Ponowne uruchomienie bazy nie wymaga odtwarzania O SHUTDOWN TRANSACTIONAL; Zatrzymanie natychmiastowe. Wszystkie działające transakcje są wycofywane, a użytkownicy rozłączani. Ponowne uruchomienie bazy nie wymaga odtwarzania O SHUTDOWN IMMEDIATE; Zatrzymanie awaryjne. Instancja przestaje działać bez wcześniejszych ostrzeżeń i oczekiwania na normalne zakończenie transakcji. Należy stosować ten typ zatrzymywania jeśli żaden z powyższych nie działa, baza działa w sposób nieprzewidywalny lub są problemy z jej uruchomieniem. Ponowne uruchomienie bazy wymaga odtwarzania (najczęściej wykonywane automatycznie) O SHUTDOWN ABORT; Konfiguracja LISTENER-a LISTENER jest procesem nasłuchującym na konkretnym porcie (domyślnie 1521) i adresie IP. Umożliwia zdalne łączenie się do bazy danych przez sieć. Najprostsza konfiguracja wymaga określenia nazwy serwera lub adresu IP oraz portu na którym ma nasłuchiwać. Odpowiednich wpisów dokonujemy w pliku listener.ora znajdującym się w katalogu $ORACLE_HOME/network/admin: LISTENER = (DESCRIPTION = ) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle1.localdomain)(port = 1521)) LISTENER bez dodatkowej konfiguracji może uzyskać informacje o działających na tym samym serwerze instancjach bazy Oracle i serwować usługę dostępu do nich z zewnątrz. Procesem, który automatycznie rejestruje instancję bazy w LISTENER jest PMON. Niemniej jednak warto na stałe skonfigurować LISTENER-a aby wiedział, że ma serwować usługi do danej instancji bazy. Robi się to poprzez ręczną edycję pliku listener.ora lub za pomocą narzędzia graficznego Oracle Net Manager uruchamianego komendą Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

3 netmgr Zarządzanie instancją bazy danych Oracle 11g Narzędzie umożliwia konfigurację LISTENER-a Aby na stałe wpisać w konfigurację serwowanie usług sieciowych do konkretnej instancji bazy należy wybrać opcję Database Services jak na rysunku poniżej: Należy wypełnić 3 pola zaznaczone w czerwonym prostokącie, a więc: Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

4 Global Database Name pełna nazwa instancji (orcl) Oracle Home Directory czyli $ORACLE_HOME SID skrócona nazwa instancji czyli orcl Po zapisaniu zmian (File -> Save Network Configuration) i ponownym uruchomieniu LISTENER-a zmiany zostaną wprowadzone. Kod wygenerowany przez narzędzie graficzne można zobaczyć otwierając plik listener.ora SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = orcl) (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1) (SID_NAME = orcl))) Najprostsze zarządzanie LISTENER-em sprowadza się do jego uruchomienia, sprawdzania statusu oraz zatrzymywania: lsnrctl start lsnrctl status lsnrctl stop Oracle Net Manager umożliwia również: dodawanie nowego adresu i portu nasłuchu w przypadku jeśli konieczne jest nasłuchiwanie na kilku interfejsach sieciowych (w przypadku maszyny z kilkoma kartami sieciowymi) zmianę portu nasłuchu rejestrację instancji bazy do obsługi konfigurację aliasów sieciowych po stronie klienta konfigurację uwierzytelnienia z katalogów LDAP Zaawansowanej obsługi sieciowej z szyfrowaniem, load balancing itp. Zarządzanie pamięcią Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

5 Jednym z kluczowych zadań administracyjnych jest konfiguracja i zarządzanie pamięcią SGA i PGA w instancji bazy danych. Najprostszym sposobem na konfigurację pamięci jest włączenie automatycznego zarządzania pamięcią. Wykonuje się to ustawiając parametr MEMORY_TARGER = nm gdzie n oznacza ilość megabajtów przydzielonych wspólnie na SGA i PGA Powyższy parametr ustawić można poniższą komendą: ALTER SYSTEM SET MEMORY_TARGET = 308M; Aby wyłączyć automatyczne zarządzanie pamięcią wystarczy ustawić wartość zero parametrowi MEMORY_TARGET: ALTER SYSTEM SET MEMORY_TARGET = 0; Poszczególne parametry konfiguracyje można wyświetlić za pomocą SQLPLUS-a i komendy: SHOW PARAMETER TARGET Powyższa komenda wyświetla wszystkie parametry, które mają w swojej nazwie słowo target. memory_max_target memory_target pga_aggregate_target sga_target big integer 332M big integer 308M big integer 108M big integer 200M Uwaga! Niektóre parametry można zmieniać dynamicznie w trakcie działania instancji bazy np. memory_target czy sga_target. Są jednak i takie parametry, które wymagają restartu instancji. W celu zmiany wartości takiego parametru należy posłużyć się klauzulą scope=spfile np. ALTER SYSTEM SET MEMORY_MAX_TARGET=350M SCOPE=SPFILE; Powoduje ona zapisanie nowej wartości w pliku inicjalizacyjnym SPFILE i wprowadzenie jej do użycia przy kolejnym starcie instancji bazy. W przypadku kiedy z powodu błędu wprowadzimy do pliku SPFILE nieprawidłową wartość jakiegoś parametru, ponowne uruchomienie instancji bazy może się nie udać. Plik SPFILE jest plikiem binarnym więc nie da się go edytować ręcznie. To co należy wtedy zrobić to po zalogowaniu do SQLPLUS wykonać następującą komendą: CREATE PFILE= pelna sciezka do pliku FROM SPFILE; np: CREATE PFILE= /tmp/pfile.ora FROM SPFILE; Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

6 Uwaga! Apostrofy w komendach błędnie kopiują się do konsoli SQLPLUS. Należy je wpisać w konsoli ręcznie. Powyższe polecenie tworzy plik PFILE który w odróżnieniu od SPFILE jest tekstowy i może być edytowany ręcznie. Należy więc otworzyć PFILE w pliku tekstowym i zmienić błędnie ustawione wartości parametrów. Kolejne uruchomienie instancji bazy odbywa się przy wskazaniu lokalizacji pliku PFILE np: STARTUP PFILE= /tmp/pfile.ora ; Aby powrócić do korzystania z pliku SPFILE jako domyślnego pliku z parametrami startowymi należy wykonać poniższą komendę: CREATE SPFILE FROM PFILE; Kolejne uruchamianie instancji bazy będzie znowu przy użyciu pliku SPFILE (czyli binarnego) Monitorowanie zasobów pamięci W trakcie działania instancji bazy można sprawdzać ilość pamięci przydzielonej poszczególnym buforom za pomocą widoków V$ lub Enterprise Manager-a. Sprawdzanie alokacji pamięci w SQLPLUS W bazie Oracle istnieje wiele widoków w których można sprawdzać różne statystyki związane z przydziałem pamięci. Do nich należą między innymi: V$SGASTAT dla obszaru SGA oraz V$PGASTAT dla obszaru PGA. Mimo że baza pracuje w trybie automatycznego przydzielania pamięci (MEMORY_TARGET > 0) to możemy określać wartości dla poszczególnych składowych czyli PGA (PGA_AGGREGATE_TARGET) i SGA (SGA_TARGET). Baza potraktuje nasze wskazania jako wartości minimalne, ale może je samodzielnie zwiększyć do maksymalnego rozmiaru MEMORY_TARGET. Poniżej przydatne zapytania na widokach V$SGASTAT i V$PGASTAT: Wyświetla ilość pamięci dla pool-i czyli SHARED POOL, JAVA POOL, LARGE POOL, STREAMS POOL SELECT POOL, SUM(BYTES) FROM V$SGASTAT GROUP BY POOL; Wyświetla ilość pamięci dla buforów czyli dla LOG BUFFER i BUFFER CACHE SELECT NAME, SUM(BYTES) FROM V$SGASTAT WHERE POOL IS NULL GROUP BY NAME; Wyświetla ilość pamięci całej przestrzeni SGA w megabajtach SELECT SUM(BYTES)/ FROM V$SGASTAT; Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

7 Wyświetla statystyki przydziału pamięci dla PGA SELECT * FROM V$PGASTAT; Sprawdzanie alokacji pamięci w Enterprise Manager Uruchamiając EM komendą: emctl start dbconsole możemy w narzędziu graficznym przyjrzeć się między innymi alokacji pamięci. W przeglądarce otwieramy link Oracle Enterprise Manager i logujemy się jako: Username: sys Password: oracle Connect as: SYSDBA Następnie ze strony domowej przechodzimy na zakładkę Server i wybieramy opcję Memory Advisors Na wyświetlonej stronie po kliknięciu na Memory Advisor można zobaczyć aktualną alokację pamięci wraz z możliwości zmiany parametrów. Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

8 Zarządzanie procesami Jednym z elementów na które administrator ma wpływ w przypadku procesów jest ilość uruchomionych procesów Database Writer-a, który w sposób asynchroniczny zapisuje zmodyfikowane bloki z pamięci (Database Buffer Cache) do plików na dysku. Można ustawić do 20 procesów DBW uwzględniając ilość procesorów i rdzeni w fizycznej maszynie. Parametrem którym sterujemy ilość procesów jest: DB_WRITER_PROCESS Zmiana odbywa się przez wydanie komendy: ALTER SYSTEM SET DB_WRITER_PROCESSES = 2 SCOPE=SPFILE; Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

9 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uruchamianie i zatrzymywanie instancji bazy 1. Uruchomić instancję bazy ręcznie wprowadzając ją w kolejne tryby NOMOUNT, MOUNT i OPEN. 2. W drugim terminalu podłączyć się do bazy przez SQLPLUS na konto użytkownika DBSNMP/oracle 3. Z pierwszego terminala spróbować zamknąć bazę danych opcją shutdown. Zastanowić się nad rezultatem tej operacji. Co trzeba zrobić żeby instancja rzeczywiście się zamknęła? 4. Ponownie wystartować bazę w trybie normalnym 5. Zamknąć bazę opcją abort 6. Ponownie ją otworzyć, ale w trybie RESTRICT i sprawdzić w pliku alert_orcl.log czy baza wykonała odtworzenie po awarii (recovery) 7. W drugim terminalu zalogować się jako użytkownik DBSNMP. Sprawdzić czy się powiodło. Co należy zrobić, żeby ten użytkownik mógł się zalogować? Ćwiczenie 2 LISTENER 1. Uruchomić proces nasłuchu bazy danych LISTENER i sprawdzić czy instancja bazy orcl zarejestrowała się w nim 2. Za pomocą Oracle Net Manager skonfigurować proces LISTNER-a do automatycznej rejestracji instancji bazy orcl 3. Również za pomocą Oracle Net Manager skonfigurować proces LISTNER żeby nasłuchiwał na adresie IP (localhost) i porcie Sprawdzić poleceniem systemu operacyjnego Linux czy LISTENE R rzeczywiście nasłuchuje na dwóch adresach IP i dwóch różnych portach Ćwiczenie 3 Zarządzanie pamięcią 1. Sprawdzić za pomocą SQLPLUS czy instancja bazy jest ustawiona w trybie automatycznego zarządzania pamięcią 2. Sprawdzić wartości parametrów SGA i PGA 3. Sprawdzić za pomocą poleceń SQL jakie aktualnie wartości zostały przydzielone: a. całej przestrzeni SGA b. Shared Pool c. Large Pool d. Java Pool e. Log Buffer f. Buffer Cache Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

10 4. Zmienić wartość parametru MEMORY_MAX_TARGET na 330M. Zastosować zmiany i sprawdzić czy się udało. 5. Ponownie zmienić parametr MEMORY_MAX_TARGET na 250M. Zastosować zmiany i sprawdzić czy się udało. 6. Uruchomić EM i sprawdzić sposób alokacji pamięci. Porównać z wartościami otrzymanymi w SQLPLUS Ćwiczenie 4 Zarządzanie procesem DBW 1. Sprawdzić ile jest aktualnie uruchomionych procesów Database Writer (DBW) za pomocą SQLPLUS i polecenia systemu operacyjnego Linux 2. Zwiększyć ilość procesów DBW do 3 i zastosować zmiany. Sprawdzić czy się udało. 3. Sprawdzić w systemie operacyjnym Linux ile jest aktualnie uruchomionych procesów DBWR. 4. Ponownie przywrócić oryginalną ilość procesów DBW. Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

11 Odpowiedzi do zadań Zarządzanie instancją bazy danych Oracle 11g Ćwiczenie 1 1. Należy wykonać po kolei następujące polecenia a. sqlplus sys as sysdba b. startup nomount c. alter database mount; d. alter database open; 2. Otworzyć drugi terminal tekstowy i podłączyć się do bazy jako użytkownik dbsnmp z hasłem oracle a. sqlplus dbsnmp/oracle 3. Próba zamknięcia bazy komendą shutdown nie powiedzie się bo instancja oczekuje na wylogowanie użytkownika DBSNMP. Należy zakończyć sesję użytkownika DBSNMP lub przerwać wykonywanie komendy shutdown przez wciśnięcie CTRL-C i zakończenie działania instancji poleceniem shutdown immediate. 4. Wystartowanie bazy w trybie normalnym: a. startup; 5. Zamknąć baze w trybie abort: a. shutdown abort 6. Ponownie uruchomić instancję i sprawdzić w pliku alert_orcl.log czy baza wykonała odzyskiwanie po awarii a. startup restrict b. find /u01 name alert_orcl.log c. emacs /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log d. Odnaleźć na końcu pliku informacje o przeprowadzonym odtwarzaniu np: Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 2 Seq 428 Reading mem 0 Mem# 0: /u01/app/oracle/oradata/orcl/redo02.log Completed redo application of 0.13MB Completed crash recovery at 7. Podłączenie z drugiego terminala jako użytkownik DBSNMP a. sqlplus dbsnmp/oracle b. logowanie nieudane ponieważ baza została otwarta w trybie RESTRICT. c. Należy z pierwszej konsoli jako użytkownik SYS wyłączyć tryb RESTRICT d. alter system disable restricted session; e. Kolejne podłączenie zwykłego użytkownika będzie udane... Strona: 11 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

12 Ćwiczenie 2 Opis jak wykonać poszczególne kroki tego ćwiczenia znajduje się na początku Odpowiedzi na zagadnienia w tym ćwiczeniu znajdują w rozdziale Konfiguracja LISTENER-a Ćwiczenie 3 1. Aby sprawdzić czy baza działa w trybie automatycznego zarządzania pamięcią wystarczy w poziomu SQLPLUS sprawdzić wartość parametru MEMORY_TARGET. Jeśli jest niezerowy to znaczy że automatyczne zarządzanie pamięcią jest włączone. a. sqlplus sys as sysdba b. show parameter memory_target 2. Aby sprawdzić wartości parametrów PGA i SGA ponownie trzeba użyć polecenia w SQLPLUS: a. show parameter sga_target b. show parameter pga_aggregate_target 3. Aby sprawdzić aktualne wartości dla poszczególnych obszarów pamięci należy odpytać widoki V$SGASTAT i V$PGASTAT: a. Cała przestrzeń SGA i. SELECT SUM(BYTES)/ FROM V$SGASTAT; b. Dla Shared Pool, Large Pool i Java Pool wystarczy zadać jedno polecenie: i. SELECT POOL, SUM(BYTES) FROM V$SGASTAT GROUP BY POOL; c. Dla Log Buffer i Buffer Cache też pojedyncze zapytanie: i. SELECT NAME, SUM(BYTES) FROM V$SGASTAT WHERE POOL IS NULL GROUP BY NAME; 4. Zmienić wartość parametru MEMORY_MAX_TARGET na 330M a. alter system set memory_max_target=330m scope=spfile; b. shutdown immediate c. startup 5. Zmienić wartość parametru MEMORY_MAX_TARGET na 250M a. alter system set memory_max_target=250m scope=spfile; b. shutdown immediate c. startup Podczas próby ponownego uruchomienia instancji po zmianie parametru MEMORY_MAX_TARGET na 250M baza zgłosi problem: ORA-00837: Specified value of MEMORY_TARGET greater than MEMORY_MAX_TARGET Baza nie uruchomi się z tak dobraną wartości dla tego parametru. Zanim ponownie uruchomimy instancję należy poprawić wartość MEMORY_MAX_TARGET. Problem w tym że plik SPFILE jest binarnym i nie można go zmieniać ręcznie. Dlatego należy stworzyć jego kopię tekstową czyli PFILE i poprawić błędną wartość za pomocą edytora. Należy wykonać następujące polecenia: Strona: 12 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

13 sqlplus sys as sysdba Zarządzanie instancją bazy danych Oracle 11g create pfile= /tmp/pfile.ora from spfile; Otworzyć i zmodyfikować plik /tmp/pfile.ora i poprawić błędną wartość MEMORY_MAX_TARGET, a następnie uruchomić bazę wskazując przy starcie plik PFILE: startup pfile= /tmp/pfile.ora i ostatecznie odtworzyć plik SPFILE create spfile from pfile= /tmp/pfile.ora 6. Uruchomić Enterprise Manager i sprawdzić alokację pamięci a. emctl start dbconsole b. Należy się zalogować i wejść do zakładki Server i potem Memory Advisors. Ćwiczenie 4 Aby sprawdzić ilość procesów DBW to należy sprawdzić wartość parametru DB_WRITER_PROCESSES Zmiana parametru c. sqlplus sys as sysdba d. show parameter DB_WRITER_PROCESSES e. alter system set db_writer _processes=3 scope=spfile; f. shutdown immediate g. startup Z poziomu systemu operacyjnego można sprawdzić poleceniem h. ps aux grep ora_dbw Na ekranie można zauważyć dwa procesy DBW0 i DBW1 Powrót do starych ustawień: a. alter system set db_writer _processes=1 scope=spfile; b. shutdown immediate c. startup Strona: 13 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

14 Strona: 14 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 2

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x Procedura aktualizacji systemu TelkomBud dla serwera DBfC w wersji 4.x Ostatnią aktualizacją, która jest ładowana według tej procedury to 139.0 lub 138.9! Główna zasada kolejności instalacji aktualizacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 4 Instalacja serwera bazy danych Oracle 10g na komputerach z procesorami 32-bitowymi obsługiwanych przez system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przejścia na zapasowy serwer

Instrukcja przejścia na zapasowy serwer Instrukcja przejścia na zapasowy serwer wykonana przez firmę: 51-152 Wrocław, ul. Berenta 35, tel. : (71) 326 16 20, -40 fax: (71) 326 16 50 http://www.mis.eu/ mis@mis.eu 1/28 Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...z...z...... 5 Aktualizacja oprogramowania...z... 7 Aktualizacja...j...j... 7 Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10 Konsola

Bardziej szczegółowo

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ http:// e-mail: przemyslaw.migacz@gmail.com Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ Wymagania: Maszyna wirtualna JAVA wersja 1.6 Partycja dysku NTFS W przypadku partycji FAT32

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo