Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1

2 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie obrazu Rejestracja obrazu Odtwarzanie nagrań Backup (kopia) nagrań 19 2

3 1. Informacje wstępne DMS Lite jest profesjonalnym oprogramowaniem pozwalającym na budowę jednostanowiskowego systemu nadzoru wizyjnego IP z wykorzystaniem kamer PixelPro IP, obejmującego do 36 kamer. Oprogramowanie jest w stanie pełnić jednocześnie rolę serwera rejestrującego oraz jednostki służącej do podgląd obrazu na żywo, odsłuchu dźwięku, monitorowania zdarzeń, sterowania kamerami obrotowymi czy urządzeniami wykonawczymi. Ponadto DMS umożliwia odtwarzanie i archiwizację nagrań oraz dostęp do dziennika zdarzeń. Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla różnych metod kompresji takich jak H.264, MPEG-4 czy JPEG oraz dwustrumieniowego trybu pracy kamer IP. Cechy główne - System jednostanowiskowy - Obsługa do 36 kamer PixelPro - Wsparcie kamer IP standardowych i megapikselowych - Obsługa dwustrumieniowości kamer IP - Wsparcie metod kompresji: H.264, MPEG-4, JPEG - Praca wielomonitorowa (do 4 monitorów) - Polska wersja językowa Funkcjonalność - Podgląd obrazu i odsłuch dźwięku - Monitorowanie zdarzeń/stanu - Manewrowanie kamerami obrotowymi - Sterowanie urządzeniami wykonawczymi - Głosowa komunikacja zwrotna - Rejestracja obrazu i dźwięku - Akwizycja informacji zdarzeniowych i statusowych - Odtwarzanie i archiwizacja nagrań - Przeglądanie dziennika zdarzeń Inne właściwości - Obsługa obrazów w proporcjach 16:9 i 4:3 - Obsługa pływających (niezależnych) okien - Automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci - Samodzielne wykonywanie operacji w reakcji na odnotowane zdarzenia - Dwukierunkowa transmisja dźwięku - Graficzna forma przeglądania nagrań - Znak wodny 3

4 2. Wymagania sprzętowe/systemowe System Platforma.NET Framerowk DirectX Procesor Pamięć Karta graficzna Windows (32/64-bitowy) XP Professional/Vista/7/ Server2003/Server2008. Wersja Service Pack 1 lub nowsza. Wersja 9 lub nowsza. Uzależnione o liczby/rodzaju/parametrów obsługiwanych kamer oraz wykonywanych operacji. Zalecane: Intel Core2 Duo 2,4 GHz. Uzależnione o liczby/rodzaju/parametrów obsługiwanych kamer i wykonywanych operacji oraz systemu operacyjnego. Zalecane: Minimum 1 GB. AGP lub PCI-Expres, minimum 1024x 768 px, zalecane 1280 x 1024 px, 16-bitowa jakość kolorów. Liczba wymaganych kart graficznych zależy od liczby monitorów (max. 4) Dysk twardy Karta sieciowa Zależy od wymaganego okresu przechowywania nagrań. Minimum 100 MB. Uzależnione o liczby/rodzaju/parametrów obsługiwanych kamer. Szczegółowe informacje dot. konfiguracji sprzętowej w oddzielnej nocie technicznej. Minimum 100Base-T. 4

5 3. Instalacja a. Kliknąć dwukrotnie na ikonie pliku instalacyjnego b. Wprowadzić odpowiednie dane podczas procesu instalacji (wskazać ścieżkę instalacji, zezwolić/zablokować utworzenie skrótu na pulpicie). 5

6 żż 4. Uruchomienie a. Kliknąć dwukrotnie na ikonie DMS. b. Wprowadzić nazwę i hasło użytkownika (domyślne użytkownik: ADMIN hasło: 1234). c. Spowoduje to uruchomienie i wywołanie okna głównego oprogramowania. 6

7 5. Podstawowa konfiguracja a. W oknie głównym oprogramowania wybrać zakładkę Ustawienia", a następnie w panelu bocznym w sekcji Ustawienia" kliknąć lewym przyciskiem na pozycji Urządzenia" w celu wywołania okna listy kamer. b. W wywołanym oknie listy kamer kliknąć przycisk Dodaj", aby dodać do oprogramowania nową kamerę W oknie Dodawanie urządzenia" wprowadzić następujące parametry: - nazwa kamery - model kamery - adres IP - port - nazwa użytkownika - hasło użytkownika 7

8 W celu dodania kamery z wykorzystaniem funkcji automatycznego wykrywania (kamera musi obsługiwać protokół UPnP) należy: - w oknie listy kamer kliknąć przycisk Wykryj urządzenia" - zaznaczyć i kliknąć dwukrotnie na pozycji kamery na liście - w wywołanym oknie Zmiana urządzenia" wprowadzić pozostałe dane: nazwa kamery, nazwa użytkownika i hasło użytkownika. 8

9 c. Kliknąć przycisk Zatwierdź" w celu nawiązania połączenia z kamerą, a następnie przycisk Zastosuj". d. Po nawiązaniu połączenie oprogramowanie wyświetli dane dodanej kamery. 9

10 6. Wyświetlanie obrazu a. W oknie głównym oprogramowania wybrać zakładkę Ustawienia", a następnie na panelu bocznym sekcję Widoki". b. W wybranej sekcji wskazać pozycję Własne" (indywidualny tryb wyświetlania dla użytkownika) lub Wspólne" (wspólny tryb wyświetlania dla użytkowników). c. Nacisnąć przycisk Tworzenie grupy", aby dodać nową grupę wyświetlania. d. Wprowadzić nazwę grupy wyświetlania. c. Kliknąć przycisk Tworzenie widoku". d. Określić proporcje ekranu: 4:3 lub 16:9. 10

11 e. Wybrać tryb podziału ekranu (maksymalnie podział na 64). h. Metodą Przeciągnij i upuść" (Drag and Drop) wskazać lokalizację kamer w oknie wyświetlania. 11

12 i. W oknie głównym oprogramowania wybrać zakładkę Podgląd" w celu wywołania obrazu z ustawionych kamer. 12

13 7. Rejestracja obrazu 1. Wybrać zakładkę Ustawienia" w oknie głównym oprogramowania. 2.Zaznaczyć sekcję Ustawienia" na panelu bocznym. 3. Wskazać gałąź Rejestracja" w sekcji. 4.W gałęzi Rejestracja" wybrać pozycję Nośniki". 5. W wywołanym oknie ustawić parametry lokalizacji nagrań. 13

14 Lokalizacja"- katalog na jednostce komputerowej przeznaczony do rejestracji nagrań Rozmiar" - rozmiar pamięci przeznaczony na nagrania Dodaj"- utworzenie ustawionej lokalizacji dla nagrań Usuń" - usunięcie wskazanej lokalizacji nagrań Tryb rejestracji" - tryb rejestracji nagrań: do momentu zapisania pamięci (Zapisanie) lub z nadpisywaniem (Nadpisywanie) 6. Wybierz pozycję Harmonogram" w sekcji Ustawienia". 14

15 7. Kliknąć przycisk Dodaj w części głównej okna programu - ustawić tryb rejestracji ciągłej, z detekcji ruchu lub alarmowej - wybrać kamery, z których obraz ma być rejestrowany - kliknąć przycisk Zatwierdź". 8. Skonfiguruj profil rejestracji (wprowadzić nazwę profilu i określić jego kolor - ustawić tryb rejestracji ciągłej, z detekcji ruchu lub alarmowej - wybrać kamery, z których obraz ma być rejestrowany - kliknąć przycisk Zatwierdź". 9. Dla wybranego profilu w oknie widoku doby/tygodnia, na siatce zaznaczyć przedziały czasowe aktywności danego profilu. 10. Kliknąć przycisk Zastosuj" w celu zachowania ustawionej konfiguracji rejestracji. 15

16 8. Odtwarzanie nagrań a. Wybrać zakładkę Nagrania" w oknie głównym oprogramowania. b. Spowoduje to wyświetlenia okna obrazowego, w którym będą wyświetlane odtwarzane nagrania. c. Wybrać kamerę z rozwijalnej listy. Spowoduje to wyświetlenie pasków nagrań danej kamery. Klikając lewym przyciskiem myszy możliwe jest przeskalowania paska nagrań, aby zwiększyć rozdzielczość czasową. d. Wskazać moment czasowy, od którego rozpocznie się odtwarzanie nagrań. e. Nacisnąć przycisk Odtwarzanie" w panelu kontrolnym odtwarzania. 16

17 17

18 9. Backup (kopia) nagrań a. Wybieramy zakładkę Nagrania i wybieramy przycisk Archiwizacja b. Zaznaczamy kamerę z której chcemy wykonać archiwizację i klikamy Archiwizuj, wyświetli nam się następujące W tej zakładce określamy kilka parametrów: - Typ nagrania, z audio lub bez audio. - Format nagrania. - Oznaczenie (czas, nazwa kamery) - Lokalizacja nagrania d. Kliknij Archiwizuj, aby wykonać kopię nagrań. 18

19 Dodatek 1. Ustawienia systemu Windows dla użytkowników z grupy USER Aby było możliwe uruchomienie aplikacji w systemie Windows, z poziomu konta innego niż administrator, należy zmienić z poziomu administratora ustawienia zabezpieczeń systemu. W tym celu należy w panelu sterowania wybrać opcję Konta użytkowników. Następnie w zależności od wersji systemu wybieramy: a) Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola kont użytkownika dla systemu Windows Vista i wyłączamy opcję kontroli kont, zgodnie z fotografią poniżej: b) Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika dla systemu Windows 7 i ustawiamy opcję Nigdy mnie nie powiadamiaj, gdy:, zgodnie z fotografią poniżej: Po wykonaniu powyższych modyfikacji możliwe będzie uruchomienie aplikacji na koncie użytkownika bez uprawnień administracyjnych systemu. 19