Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzanie po awarii plików bazy danych"

Transkrypt

1 Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego, który plik uległ awarii inna jest procedura odtwarzania. W większości przypadków udaje się odtworzyć stan bazy dokładnie sprzed awarii, ale bywają i takie sytuacje, że nawet tryb Archivelog oraz istnienie backupu nie pozwala na pełne odtworzenie danych bez ich utraty. Oto kilka sytuacji i procedur odtwarzania po awarii. Utrata pliku zwykłej przestrzeni tabel (czyli nie SYSTEM i UNDO) W przypadku awarii pojedynczego pliku w przestrzeni tabel wystarczy uszkodzony plik przełączyć w tryb offline i rozpocząć odtwarzanie z backupu. 1. Przełączenie utraconego pliku (np. nr 5) w tryb OFFLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER DATABASE DATAFILE 5 OFFLINE; 2. Przejście do RMAN-a i uruchomienie procedury odtwarzania utraconego pliku bądź przestrzeni tabel: a. rman target / b. RESTORE DATAFILE 5; c. RECOVER DATAFILE 5; 3. Przełączenie odtworzonego pliku nr 5 w tryb ONLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER DATABASE DATAFILE 5 ONLINE; W przypadku utraty wszystkich plików przestrzeni tabel należy odtworzyć całą przestrzeń 1. Przełączenie przestrzeni tabel np. USERS w tryb OFFLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE TEMPORARY; 2. Przejście do RMAN-a i uruchomienie procedury odtwarzania przestrzeni tabel a. rman target / b. RESTORE TABLESPACE USERS; c. RECOVER TABLESPACE USERS; 3. Przełączenie przestrzeni tabel USERS w tryb ONLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER TABLESPACE USERS ONLINE; Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

2 Procedura jest bardzo prosta, a co najważniejsze baza danych cały czas pracuje normalnie z wyjątkiem utraconego pliku bądź jednej tylko przestrzeni tabel. Również odtwarzanie jest szybkie i nie ingeruje w pracę pozostałych przestrzeni tabel. Utrata przestrzeni tabel SYSTEM W przypadku utraty plików przestrzeni tabel SYSTEM baza przestanie poprawnie funkcjonować ponieważ instancja cały czas potrzebuje dostawać się do obiektów w tej przestrzeni. W momencie utraty pliku w przestrzeni tabel SYSTEM instancja prawdopodobnie przestanie wykonywać normalne polecenia należy wtedy przeprowadzić następującą procedurę: 1. Zamknąć bazę w jedyny możliwy sposób a. SHUTDOWN ABORT; 2. Otworzyć w trybie MOUNT a. STARTUP MOUNT; 3. Wejść do RMAN-a i odtworzyć przestrzeń tabel SYSTEM a. RESTORE TABLESPACE SYSTEM; b. RECOVER TABLESPACE SYSTEM; 4. Otworzyć bazę danych a. ALTER DATABASE OPEN; Różnica między odtwarzaniem zwykłej przestrzeni tabel, a przestrzeni SYSTEM jest taka, że w tym drugim przypadku baza musi zostać zamknięta. Na czas odtwarzanie użytkownicy nie mogą korzystać z danych. Utrata jednego pliku kontrolnego W przypadku utraty pojedynczego pliku kontrolnego baza (w momencie kiedy się zorientuje, że pliku brakuje) zatrzymuje instancje natychmiastowo. Jeśli baza pracuje z użyciem kilku kopii pliku kontrolnego taka awaria jest bardzo prosta do naprawienia. Wystarczy skopiować istniejący plik kontrolny w miejsce utraconego. 1. Po utracie jednego z plików kontrolnych możemy spodziewać się następujących komunikatów w alert logu: /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log a. ORA-00227: corrupt block detected in control file: (block 1, # blocks 1) b. ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl' 2. Instancja może jeszcze przez chwilę pracować, ale w momecie kiedy będzie chciała zapisać jakieś zmiany do wszystkich plików kontrolnych zostanie samoczynnie zatrzymana np: a. ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl' b. LGWR (ospid: 14614): terminating the instance due to error 227 c. Instance terminated by LGWR, pid = Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

3 3. Administrator po stwierdzeniu awarii jednego z kilku plików kontrolnych musi zamknąć bazę jeśli się jeszcze sama nie zamknęła a. SHUTDOWN ABORT; 4. Skopiować istniejący plik kontrolny w miejsce brakującego a. cp control03.ctl control01.ctl 5. Uruchomić normalnie bazę danych a. STARTUP; Tak więc utrata jednego pliku kontrolnego w przypadku posiadania kilku kopii nie stanowi dla administratora problemu z wyjątkiem krótkiej przerwy w działaniu instancji bazy danych. Utrata wszystkich plików kontrolnych Utrata wszystkich plików kontrolnych jest już większym problemem ponieważ trzeba przywrócić plik kontrolny z autobackup-u jeśli takowy istnieje. 1. Zamknąć baze jeśli jeszcze pracuje a. SHUTDOWN ABORT; 2. Otworzyć RMAN-a a. rman target / 3. Uruchomić bazę w trybie NOMOUNT a. STARTUP NOMOUNT; 4. Przywrócić pliki kontrolne z autobackupu a. RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; 5. Przełączyć bazę w tryb MOUNT a. ALTER DATABASE MOUNT; 6. Rozpocząć odtwarzanie bazy danych a. RECOVER DATABASE; 7. Otworzyć bazę z klauzulą RESETLOGS a. ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Opcja RESETLOGS jest używana do wyzerowania plików redo logów i najczęściej stosuje się ją w przypadku niepełnego odtwarzania bazy danych. W tym przypadku odtwarzanie jest pełne, ale otwarcie bazy po utracie wszystkich plików kontrolnych wymaga tej klauzuli do stworzenia tzw. nowej inkarnacji instancji bazy danych. Utrata pojedynczego pliku redo logów w grupie z co najmniej 2 plikami redo Do poprawnej pracy bazy danych wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch (2) grup redo logów. W każdej grupie musi istnieć co najmniej jeden plik logów choć Oracle zaleca, aby występowały dwa rozlokowane na różnych dyskach i różnych kontrolerach dyskowych. Utrata jednego pliku z grupy, która posiada dwa lub więcej w tej samej grupie nie jest krytyczne i nie wymaga zatrzymywania bazy. Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

4 1. Jeśli baza utraci jeden z kilku plików w tej samej grupie redo to w alert logu otrzymamy komunikat np: a. ORA-00321: log 1 of thread 1, cannot update log file header b. ORA-00312: online log 1 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log' 2. Należy sprawdzić czy utracony plik należy do grupy CURRENT, a więc aktywnej grupy redo do której pisze baza danych, a jeśli nie to czy został zarchiwizowany: a. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; GROUP# STATUS ARC ACTIVE YES 2 CURRENT NO 3 ACTIVE YES 3. Grupa pierwsza (1) ma status ACTIVE co oznacza, że posiada jeszcze informacje wymagane do odtwarzania bazy danych w przypadku awarii instancji. Pliki z tej grupy zostały jednak już zarchiwizowane. Należy zaczekać, aż status zmieni się na INACTIVE. Można to przyspieszyć wykonując CHECKPOINT: a. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; 4. Następnie jeśli już grupa pierwsza (1) jest w stanie INACTIVE to można wydać polecenie na odtworzenie (utworzenie od nowa) plików redo grupy pierwszej (1) a. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; Jeśli zaś utracony plik redo należy do grupy CURRENT to należy wymusić przełączenie logów do kolejnej grupy poleceniem ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; Następnie kontynuować procedurę od punktu 3 powyżej. Po tych operacjach, utracony pojedynczy pliki redo z grupy pierwszej (1) został stworzony na nowo, a baza dalej może działać bez utraty danych i przerw. Utrata całej grupy redo logów (wszystkich plików z tej samej grupy) Jest to najtrudniejsza do rozwiązania sytuacja ponieważ możliwe scenariusze mogą również przewidywać utratę danych i brak możliwości pełnego odtworzenia bazy danych (incomplete recovery). Należy tutaj rozpatrzeć 4 scenariusze: 1. Utracona grupa redo nie jest CURRENT i została zarchiwizowana 2. Utracona grupa redo nie jest CURRENT i nie została zarchiwizowana 3. Utracona grupa jest CURRENT, ale baza została wcześniej czysto zamknięta Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

5 4. Utracona grupa jest CURRENT, ale baza pracuje lub nie została czysto zamknięta. Oto procedury odtwarzania w każdym z 4 scenariuszy: 1. W przypadku gdy utracona grupa nie jest CURRENT i została zarchiwizowana to nie ma dużego problemu. Wystarczy bazę zamknąć i uruchomić w trybie MOUNT, a następnie wyzerować utraconą grupę: a. SHUTDOWN IMMEDIATE; b. STARTUP MOUNT; c. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; d. ALTER DATABASE OPEN; 2. W przypadku jeśli utracona grupa redo nie jest CURRENT, ale nie została zarchiwizowana. W tym przypadku baza będzie pracować normalnie, ale w alert logu otrzymamy informację że proces archiwizacyjny nie może wykonać archiwizacji. Należy taką grupę wyzerować i wykonać ponownie pełny backup bazy: a. ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1; b. rman targer / c. BACKUP DATABASE; 3. W przypadku gdy awarii uległy pliki grupy redo po czystym zamknięciu bazy też nie ma wielkiego problemu. Wystarczy otworzyć bazę w trybie MOUNT, utworzyć ponownie brakującą grupę redo logów i wykonać pełny backup bazy poleceniami: a. STARTUP MOUNT; b. ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1; c. ALTER DATABASE OPEN; d. rman target / e. BACKUP DATABASE; 4. W przypadku utraty grupy redo CURRENT w ciągle otwartej bazie, instancja przestanie normalnie pracować. Jest to najtrudniejszy przypadek do odtworzenia i tylko do niepełnego odtworzenia jako, że pewne dane w utraconych redo logach bezpowrotnie giną. Należy w tym przypadku przywrócić całą bazę z backupu i dokonać niekompletnego odtworzenia (incomplete recovery) RMAN rman target / STARTUP NOMOUNT; SQLPLUS RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; ALTER DATABASE MOUNT; Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

6 RESTORE DATABASE; SELECT MAX(SEQUENCE#) SEQ# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE RESETLOGS_ID = (SELECT MAX(RESETLOGS_ID) FROM V$ARCHIVED_LOG); Znaleziony numer sekwencji SEQ# podstawić do kolejnego polecenia RMAN powiększony o 1 RECOVER DATABASE UNTIL SEQUENCE SEQ#+1; ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Powyższa procedura odtwarza stan bazy do ostatniego dostępnego archived loga ponieważ aktualne redo logi zostały utracone. Utrata przestrzeni tabel UNDO Procedura odtworzenia poprawnego stanu bazy po utracie plików z przestrzeni tabel UNDO nie należy do prostych i jest zmienna w zależności od wielu czynników. Awarii może ulec nie cały plik, a tylko jego część w związku z tym tracimy dostęp tylko do kilku rollback segmentów aktualnie używanych przez bazę. Najczęściej nie łączy się to z utratą zatwierdzonych danych, lecz z utratą danych w niezatwierdzonych transakcjach. Ze względów na dość skomplikowaną procedurę i wiele czynników wpływających na jej przebieg nie da się jej jednoznacznie w tym skrypcie opisać. Zainteresowane osoby odsyłam do dokumentacji Oracle, notatek wsparcia technicznego i publikacji w internecie: Notatka wsparcia technicznego Oracle nr (dostępna dla posiadaczy licencji bazy danych oraz wsparcia tech.) 4. Blog: and-ora-30025/ Przygotowanie do ćwiczeń Do ćwiczeń będzie potrzebny plik o nazwie corrupt który należy ściągnąć ze strony moodle.porozum.pl Można go znaleźć w materiałach dodatkowych. Po zapisaniu na dysk lokalny należy przenieść go do maszyny wirtualnej zgodnie z instrukcją zawartą w dokumencie o nazwie: Instrukcja VBox i SQLPLUS. Skrypt corrupt służy do uszkadzania i usuwania plików i będzie wykorzystywany do psucia bazy danych w celu późniejszego jej odtworzenia. Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

7 Skrypt corrupt należy skopiować do katalogu $ORACLE_HOME/bin, aby był dostępny na ścieżce $PATH cp /mnt/corrupt $ORACLE_HOME/bin Oto przykładowe wywołanie skryptu: cd /u01/app/oracle/oradata/orcl corrupt system01.dbf corrupt control01.ctl Powyższe instrukcje najpierw psują plik system01.dbf czyli przestrzeń tabel SYSTEM, a następnie plik kontrolny control01.ctl. Proszę nie wykonywać powyższych instrukcji przed wykonaniem pełnego backupu bazy danych. Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

8 Ćwiczenia Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 Odtwarzanie po awarii zwykłych przestrzeni tabel 1. Popsuć plik danych przestrzeni tabel USERS dostarczonym skryptem o nazwie corrupt 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików 3. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel do normalnego użytkowania czyli do stanu ONLINE Ćwiczenie nr 2 Odtwarzanie po awarii przestrzeni tabel SYSTEM 1. Popsuć plik przestrzeni tabel SYSTEM 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików 3. Spróbować zamknąć bazę danych 4. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel SYSTEM. Otworzyć bazę danych. Ćwiczenie nr 3 Odtwarzanie po awarii jednego pliku kontrolnego 1. Popsuć jeden plik kontrolny 2. Spróbować wykonać CHECKPOINT 3. Spróbować zamknąć bazę danych 4. Odtworzyć utracony plik kontrolny z pozostałych istniejących 5. Otworzyć bazę danych Ćwiczenie nr 4 Odtwarzanie po awarii wszystkich plików kontrolnych 1. Popsuć wszystkie pliki kontrolne 2. Spróbować zamknąć bazę danych 3. Odtworzyć pliki kontrolne z backupu 4. Otworzyć bazę danych Ćwiczenie nr 5 Odtwarzanie po awarii jednego członka grupy redo logów 1. Popsuć jeden plik należący do aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów jeśli grupa zawiera co najmniej dwóch członków. Jeśli nie zawiera dwóch członków to dodać drugiego członka grupy redo ( to zadanie powinno być wykonane w ćwiczeniu 1 podpunkt 3). 2. Nie zamykając bazy danych odtworzyć utraconego członka grupy redo. Przywrócić normalną prace bazy Ćwiczenie nr 6 Odtwarzanie po awarii całej aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów 1. Popsuć wszystkie pliki wchodzące w skład aktualnie używanej grupy redo logów 2. Zamknąć bazę danych 3. Odtworzyć bazę po awarii grupy redo. 4. Otworzyć bazę danych. Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

9 Ćwiczenie dodatkowe Odtwarzanie po awarii przestrzeni tabel UNDO 1. W trakcie działania bazy danych popsuć plik przestrzeni tabel UNDO 2. Spróbować odtworzyć bazę danych i ją otworzyć korzystając z odnośnika nr 4 zawartego w rozdziale dotyczącym odtwarzania przestrzeni UNDO. 3. W razie problemów z odtworzeniem, przywrócić pliki kopii zapasowej wykonanej wcześniej Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

10 Odpowiedzi Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 1. Popsuć plik danych przestrzeni tabel USERS dostarczonym skryptem o nazwie corrupt a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt users01.dbf 2. Baza może od razu nie odnotować utraty pliku. Czasami trzeba wykonać kilka operacji, żeby zmusić baze do odczytu danych z właśnie usuniętego pliku np. zrzucić do plików bufor buffer_cache i spróbować odczytać coś z tabeli w utraconym pliku: a. ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE; b. SELECT * FROM U1.T1; 3. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel do normalnego użytkowania czyli do statnu ONLINE a. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE 4 OFFLINE; b. RMAN> RESTORE DATAFILE 4; c. RMAN> RECOVER DATAFILE 4; d. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE; Ćwiczenie nr 6 1. Popsuć plik przestrzeni tabel SYSTEM e. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl a. corrupt system01.dbf 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików f. ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE; a. SELECT * FROM OUTLN.OL$; 3. Spróbować zamknąć bazę danych a. SHUTDOWN IMMEDIATE; b. SHUTDOWN ABORT; 4. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel SYSTEM. Otworzyć baze danych. a. RMAN> STARTUP MOUNT; b. RMAN> RESTORE TABLESPACE SYSTEM; c. RMAN> RECOVER TABLESPACE SYSTEM; d. RMAN> ALTER DATABASE OPEN; Ćwiczenie nr 7 1. Popsuć jeden plik kontrolny a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt control01.ctl 2. Spróbowac wykonać CHECKPOINT a. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

11 3. Spróbować zamknąć bazę danych a. Jeśli baza sama nie zakończyła swojego działania po błędzie związanym z operacją CHECKPOINT należy ją zamknąć natychmiastowo b. SHUTDOWN ABORT; 4. Odtworzyć utracony plik kontrolny z pozostałych istniejących a. cp control03.ctl control01.ctl 5. Otworzyć bazę danych a. STARTUP; Ćwiczenie nr 8 1. Popsuć wszystkie pliki kontrolne a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt control01.ctl c. corrupt control03.ctl d. cd /u01/app/oracle/flash_recovery_area/orcl e. corrupt control02.ctl 2. Spróbować zamknąć bazę danych a. Shutdown immediate; b. shutdown abort; 3. Odtworzyć pliki kontrolne z backupu a. RMAN> STARTUP NOMOUNT; b. RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; c. RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; d. RMAN> RECOVER DATABASE; 4. Otworzyć bazę danych a. RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Ćwiczenie nr 9 1. Popsuć jeden plik należący do aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów jeśli grupa zawiera co najmniej dwóch członków. Jeśli nie zawiera dwóch członków to dodać drugiego członka grupy redo (zadanie powinno być wykonane w ćwiczeniu 1 podpunkt 3). a. SET LINE 2000 b. SELECT LOG.GROUP#, F.MEMBER, LOG.STATUS FROM V$LOG LOG, V$LOGFILE F WHERE LOG.GROUP#=F.GROUP# AND LOG.STATUS='CURRENT'; c. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl d. corrupt redo01.log 2. Nie zamykając bazy danych odtworzyć utraconego członka grupy redo. Przywrócić normalną prace bazy a. Baza może się od razu nie zorientować że utraciła jednego członka w grupie redo. Wykonanie przełączenia do drugiej grupy na pewno spowoduje wygenerowanie błędu w alert logu. W podpunkcie f zakładam, że uszkodzoną grupą redo jest grupa 1. Na ćwiczeniu może się okazać, że jest to inna grupa np. 2 lub 3. b. ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; c. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; Strona: 11 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

12 d. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; e. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; f. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; Ćwiczenie nr Popsuć wszystkie pliki wchodzące w skład aktualnie używanej grupy redo logów a. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG WHERE STATUS='CURRENT'; b. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl c. corrupt redo01.log d. corrupt redo01-1.log 2. Zamknąć bazę danych a. SHUTDOWN ABORT; 3. Odtworzyć bazę po awarii grupy redo. a. RMAN> STARTUP NOMOUNT; b. RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; c. RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; d. RMAN> RESTORE DATABASE; e. SQL> SELECT MAX(SEQUENCE#) SEQ# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE RESETLOGS_ID = (SELECT MAX(RESETLOGS_ID) FROM V$ARCHIVED_LOG); f. RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL SEQUENCE SEQ#+1; g. RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Strona: 12 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Data Guard w praktyce

Data Guard w praktyce XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 Data Guard w praktyce Jacek Sapiński OPITZ CONSULTING Kraków. Sp. z o.o. e mail: jacek.sapinski@opitz-consulting.pl Abstrakt. Ostatnie lata to narastająca

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy.

Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy. Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy. Cel procedury: Zmiana wewnętrznego parametru page size (rozmiar strony) w pliku bazy danych telkombud.gdb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy danych

Naprawa uszkodzonej bazy danych Naprawa uszkodzonej bazy danych mgr Grzegorz Skoczylas gskoczylas@rekord.pl Spis treści I. Powody uszkodzeń baz danych II. Ratowanie uszkodzonej bazy danych 1. Zablokuj dostęp do bazy danych 2. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird Plik instalacyjny serwera Firebird można pobrać z strony http://www.firebirdsql.org. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie działające programy. Uruchamiamy plik Firebird-1.5.4.4910-0-Win32.exe,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia 8-1. 2002 ianywhere Solutions, Inc. All rights reserved.

Zagadnienia 8-1. 2002 ianywhere Solutions, Inc. All rights reserved. Zagadnienia Typy awarii na jakie naraŝona jest baza ASA Opis mechanizmów automatycznego odzyskiwania danych po awariach systemu Utrata danych po awarii dysku Opis zabezpieczenia systemu przed awariami

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 Proces odzyskiwania Przygotowanie do odtwarzania RESTORE HEADERONLY RESTORE FILELISTONLY RESTORE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

2014-06-30 21:11 BD_1_W9

2014-06-30 21:11 BD_1_W9 Wykład 9 Niezawodność bazy danych Odtwarzanie spójnego stanu bazy Odtwarzanie stanu bazy na podstawie dziennika transakcji Odtwarzanie nośników 1 Bardzo ważną funkcją systemu zarządzania bazą danych jest

Bardziej szczegółowo

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje i utrzymanie systemu ServiceDesk Plus. Łukasz Forczek

Aktualizacje i utrzymanie systemu ServiceDesk Plus. Łukasz Forczek Aktualizacje i utrzymanie systemu ServiceDesk Plus Łukasz Forczek Spis treści Aktualizacje i utrzymanie systemu... 3 3.1 Zarządzanie aplikacją - Katalog \bin... 3 3.1.1 changewebserverport.bat... 3 3.1.2

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie kopii zapasowej mmedica. Instrukcja użytkownika

Odtworzenie kopii zapasowej mmedica. Instrukcja użytkownika Odtworzenie kopii zapasowej mmedica Instrukcja użytkownika Wersja 5.5.0 2016-09-26 Spis treści Rozdział 1 Odtworzenie... kopii zapasowej mmedica 2 Rozdział 2 Możliwe... komunikaty i problemy 5 I 2.1...

Bardziej szczegółowo

BAZAMI DANYCH. Rozdzia y 20-26. Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych

BAZAMI DANYCH. Rozdzia y 20-26. Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH SPIS TRECI Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI... 216 20. WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW... 219 20.1. Przykadowy

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski

Tadeusz Pankowski Problem odtwarzania bazy danych Odtwarzanie bazy danych (recovery) Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski System bazy danych musi być w stanie odtworzyć swój poprawny stan w sposób automatyczny,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6)

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1 of 15 2005-09-02 22:32 Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1. 2. Najlepiej, jeżeli posiadamy Oracle Designera, wówczas zajmuje to tylko jeden CDROM (tą ścieżkę tutaj prezentuje). a. W przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych

Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych Ćwiczenie 10. Strojenie instancji bazy danych 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących strojenia instancji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

IBM LUW DBA Integrated Tools

IBM LUW DBA Integrated Tools IBM LUW DBA Integrated Tools Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 2: IBM Optim Database Administrator PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK Autor: Paweł Kwieciński - Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Konfiguracja i administracja bazą danych MySQL ćwiczenie numer

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE EKSPLOATACJA BAZ DANYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-01

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja ciągła i przywracanie do puntu tuż przed awarią

Archiwizacja ciągła i przywracanie do puntu tuż przed awarią Archiwizacja ciągła i przywracanie do puntu tuż przed awarią W PostgreSQL działa mechanizm podobny do redo i archivelogów w Oracle. W PostgreSQL mowa o mechaniźmie WAL Write Achead Log. Działa to tak :

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo