Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g"

Transkrypt

1 Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem jest RMAN, aczkolwiek są sytuację w których administrator wciąż musi wykonywać kopie ręcznie. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa ręcznie Historycznie, przed pojawieniem się narzędzia RMAN jedyną formą wykonywania kopii bezpieczeństwa były ręczne skrypty napisane przez administratora. W tym rodziale zostanie opisana prosta metoda wykonywania pełnej kopii bezpieczeństwa bazy w trybie OFFLINE czyli tzw. zimny backup (cold backup). W tym celu należy: 1. Czysto zamknąć bazę danych a. SHUTDOWN IMMEDIATE; 2. Przejść do linii komend systemu operacyjnego i katalogu w którym składowane są pliki bazy danych: a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. ls al 3. Utworzyć nowy katalog na kopie bezpieczeństwa: a. mkdir backup Skopiować wszystkie pliki z /u01/app/oracle/oradata/orcl do katalogu backup a. cp * backup Teraz ponownie można uruchomić bazę danych a. STARTUP; Przygotowanie środowiska RMAN do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania Recovery manager czyli RMAN jest narzędziem z linią poleceń podobnie jak SQLPLUS. Uruchamia się go w następujący sposób: rman target / Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

2 co oznacza, że RMAN podłączy się automatycznie do instancji bazy określonej zmienną środowiskową ORACLE_SID. W naszym przypadku ORACLE_SID=orcl. Pierwszą rzeczą którą należy wykonać na początku pracy z RMAN jest konfiguracja parametrów wykonywania kopii bezpieczeństwa. Oto przykłady: 1. Ustawienie domyślnego urządzenia dla kopii bezpieczeństwa na dysk: a. CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; 2. Ustawienie domyślnego typu składowania kopii dyskowym na BACKUPSET a. CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET; 3. Włączenie automatycznego backupowania pliku kontrolnego i SPFILE a. CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; 4. Ustawienie polityki retencji (czyli ilości lub długości przechowywanych kopii bezpieczeństwa) na 1 czyli wystarczy jeden pojedynczy backup każdego pliku. a. CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; 5. Ustawienie optymalizacji wykonywania kopii bezpieczeństwa czyli np. omijanie raz już backupowanych przestrzeni tabel OFFLINE lub READ ONLY a. CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON; 6. Włączenie kompresji backup-setów a. CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET; 7. Podsumowanie wszystkich parametrów a. SHOW ALL; Powyższe ustawienia wystarczą już do rozpoczęcia wykonywania kopii bezpieczeństwa. Podsumowując, kopie będą składowane w tzw. Backupset-ach na dysku w lokalizacji określonej parametrem inicjalizacyjnym DB_RECOVERY_FILE_DEST. Pliki kontrolne i SPFILE będą za każdym razem po ich zmianie też backupowane. Została włączona optymalizacja i polityka retencji wskazuje na 1 backup, który zawsze musi być przechowywany w repozytorium. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa za pomocą RMAN Ręczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa należy już raczej do rzadkości, a rekomendowaną metodą do kopii bezpieczeństwa i odtwarzania jest RMAN. Za pomocą RMAN-a można wykonywać kopie bezpieczeństwa w trybie ONLINE czyli podczas normalnej pracy bazy danych jeśli baza została przełączona w tryb ARCHIVELOG. Dodatkowo, można wykonywać kopie pełne (full backup) jak i przyrostowe (incremental). Kopie przyrostowe wykonuje się na poziomie zero (0) lub jeden (1): 1. Backup przyrostowy na poziomie zero (0) jest to pełny backup wszystkich plików danych i wszystkich bloków danych w tych plikach. Od niego zawsze rozpoczyna się wykonywanie kopii przyrostowych na poziomie pierwszym (1) 2. Backup przyrostowy na poziomie pierwszym (1) Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

3 a. Różnicowy (differential) kopiowane sa tylko zmienione bloki od ostatniego backupu na poziomie 0 lub 1 b. Kumulacyjny (comulative) kopiowane są tylko zmienione bloki od ostatniego backupu na poziomie 0 Za pomocą backupów przyrostowych (incremental) realizuje się pełną politykę wykonywania kopii bezpieczeństwa, tak aby z jednej strony zmniejszyć czas potrzebny na odtwarzanie (mean time to recovery), a z drugiej strony zminimalizować ilość i wielkość wykonywanych backupów w czasie. Typowy scenariusz wykonywania kopii bezpieczeństwa może zakładać: 1. Wykonywanie raz w tygodniu backupu pełnego przyrostowego na poziomie 0 np. w niedzielę 2. Wykonywanie backupu przyrostowego poziomu 1 w poniedziałek i wtorek 3. Wykonanie backupu przyrostowego komulacyjnego poziomu 1 w środę 4. Wykonywanie backupu przyrostowego poziomu 1 w czwartek, piątek i sobotę Powyższy scenariusz pokazany na rysunku poniżej: Oto polecenia narzędzia RMAN do wykonywania kopii bezpieczeństwa: 1. Pełny backup przyrostowy poziom 0 a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE PLUS ARCHIVELOG DELETE INPUT; 2. Backup przyrostowy różnicowy na poziomie 1 a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE; Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

4 3. Backup przyrostowy kumulacyjny na poziomie 1 a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE; 4. Można również backupować pojedyncze przestrzenie tabel lub pliki danych a. BACKUP TABLESPACE USERS; b. BACKUP DATAFILE 1,2,3; 5. Wyświetlenie backupów: a. LIST BACKUP; b. LIST BACKUP SUMMARY; 6. Wyświetlenie raportów o niepotrzebnych backupach a. REPORT OBSOLETE; 7. Usunięcie niepotrzebnych backupów a. DELETE OBSOLETE; Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

5 Ćwiczenia Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 Wykonanie ręcznej kopii bezpieczeństwa 1. Czysto zamknąć baze danych 2. Wykonać ręczną pełną kopie bezpieczeństwa wszystkich plików 3. Ponownie uruchomić bazę danych Uwaga! Należy wykonać poprawnie ćwiczenia nr 1 zanim przejdzie się do kolejnych ćwiczeń w tym skrypcie Ćwiczenie nr 2 Przygotowanie środowiska narzędzia RMAN 1. Uruchomić narzędzie RMAN i podłączyć się do aktualnej instancji bazy 2. Ustawić domyślne urządzenie backupowe na dysk 3. Ustawić domyślny format backupu na backupset 4. Włączyć optymalizację backupowania 5. Włączyć automatyczne backupowanie pliku kontrolnego i pliku SPFILE 6. Ustawić politykę retencji na wielokrotność backupu równą 1; 7. Włączyć kompresję backupu 8. Wyświetlić całą konfigurację Ćwiczenie nr 3 Wykonywanie kopii bezpieczeństwa za pomocą RMAN-a 1. Wykonać pełny backup bazy danych 2. Wykonać backup przyrostowy (incremental) na poziomie zero (0) wraz z logami archiwalnymi przy jednoczesnym ich skasowaniu po wykonaniu backupu. 3. Wyświetlić wszystkie backupy. Sprawdzić w jakich paczkach RMAN trzyma kopie bezpieczeństwa a. Sprawdzić czy został w backupie zawarty plik kontrolny oraz archive logi 4. Wykonać backup przyrostowy (incremental) na poziomie pierwszym (1) 5. Wyświetlić listę backupów pełną i skróconą. 6. Wykonać raport niepotrzebnych backupów 7. Usunąć niepotrzebne backupy 8. Wykonać backup przyrostowy (incremental) kumulacyjny na poziomie pierwszym (1) 9. Wykonać ponownie backup przyrostowy (incremental) na poziomie zero (0) wraz z logami archiwalnymi przy jednoczesnym ich skasowaniu po wykonaniu backupu. 10. Wykonać raport niepotrzebnych backupów 11. Usunąć niepotrzebne backupy. Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

6 Odpowiedzi Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 1. Czysto zamknąć baze danych a. SHUTDOWN IMMEDIATE; 2. Wykonać ręczną pełną kopie bezpieczeństwa wszystkich plików a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. mkdir backup c. cp * backup STARTUP; Ćwiczenie nr 2 1. rman target / 2. CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; 3. CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET; 4. CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON; 5. CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; 6. CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; 7. CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET; 8. SHOW ALL; Ćwiczenie nr 3 1. Wykonać pełny backup bazy danych a. rman target / b. BACKUP DATABASE; 2. Wykonać backup przyrostowy (incremental) na poziomie zero (0) wraz z logami archiwalnymi przy jednoczesnym ich skasowaniu po wykonaniu backupu. a. rman target / b. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE PLUS ARCHIVELOG DELETE INPUT; 3. Wyświetlić wszystkie backupy. a. LIST BACKUP; b. LIST BACKUP SUMMARY; 4. Wykonać backup przyrostowy (incremental) na poziomie pierwszym (1) a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE; 5. Wyświetlić listę backupów pełną i skróconą. a. LIST BACKUP; Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

7 b. LIST BACKUP SUMMARY; 6. Wykonać raport niepotrzebnych backupów a. REPORT OBSOLETE; 7. Usunąć niepotrzebne backupy a. DELETE OBSOLETE; 8. Wykonać backup przyrostowy (incremental) kumulacyjny na poziomie pierwszym (1) a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE; 9. Wykonać ponownie backup przyrostowy (incremental) na poziomie zero (0) wraz z logami archiwalnymi przy jednoczesnym ich skasowaniu po wykonaniu backupu. a. BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE PLUS ARCHIVELOG DELETE INPUT; 10. Wykonać raport niepotrzebnych backupów a. REPORT OBSOLETE; 11. Usunąć niepotrzebne backupy a. DELETE OBSOLETE; Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 10

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC Wersja 1 Autorzy programu dołożyli wszelkich starań aby program Sync był narzędziem bezawaryjnym i jak najlepiej spełniał swoje zadania. Jednak praca programu zależna jest

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo