Oracle Flashback przegląd możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Flashback przegląd możliwości"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Flashback przegląd możliwości Mariusz Żuk OPITZ CONSULTING Kraków Sp.z.o.o. Abstrakt. Celem prezentacji jest omówienie technologii Oracle Flashback oraz usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Oracle począwszy od wersji bazy danych 9i nieustannie poszerza tą technologię dodając do niej nowe narzędzia. Oracle Flashback znacznie ułatwia korygowanie błędów popełnianych przez użytkowników eliminując często potrzebę wykonywania point-in-time recovery. Omówione zostaną najczęstsze scenariusze zastosowania tej technologi oraz ich porównanie do klasycznych rozwiązań. Tekst został zaczerpnięty z artykułu mojego autorstwa o tym samym tytule z magazynu Ploug tki nr 51.

2

3 Oracle Flashback przegląd możliwości Wstęp Termin Flashback pojawił się sie po raz pierwszy już kilka lat temu wraz z wersją Oracle 9i w postaci nowej technologii znanej jako Flashback Query. Było to nowe rozwiązanie mające na celu usprawnienie korygowania błędów popełnianych przez użytkowników lub też wykonywanie analiz historycznych. Oracle 10g znacznie rozszerzyło funkcjonalność flashback pokrywając niemalże każdy obszar bazy danych. Różnorodność wprowadzonych zmian w wersji 10g oraz później w 11g sprawia, że Oracle Flashback stanowi dziś dość potężne narzędzie. Rys. 1. Flashback 2. Zastosowanie Oracle Flashback W bazie danych może wystąpić wiele rodzajów błędów, wywoływanych najczęściej przez działania użytkowników. Podanie błędnych wartości w poleceniach update, pominiecie klauzuli where w poleceniu delete, omyłkowe usunięcie tabeli bądź też użytkownika wcale nie należy do rzadkości. Do wersji Oracle 9i niemalże jedynym sposobem na poprawienie takich błędów było wykonanie point-intime recovery. Alternatywą była jeszcze dodatkowa baza danych typu standby z ustawionym kilkugodzinnym opóźnieniem w stosunku do bazy primary. Opóźnienie zmniejsza ryzyko przejęcia błędu, lecz rozwiązanie to nie jest proste w implementacji. Wiąże się z dodatkowymi kosztami a i tak nie pomoże nam, jeśli odkryjemy błąd, który wystąpił wcześniej niż wynosi opóźnienie. Również zabezpieczenie bazy primary może nie być w takim przypadku wystarczające. Point-intime recovery również posiada dość znaczne ograniczenia. Mianowicie, jeśli przywrócimy bazę do momentu, w którym wystąpił dany błąd również poprawne dane, które byśmy chcieli zachować zostaną odrzucone. Czas przywracania bazy jest zależny od wielkości baz danych i ilości wprowadzonych zmian. Jeśli natomiast Backup znajduje sie na taśmach czas przywracania może się jeszcze znacznie bardziej wydłużyć.

4 102 Mariusz Żuk Rys. 2. Baza danych typu Standby Oracle daje nam w postaci technologii Flashback kilka sposobów, aby móc cofnąć się do przeszłości. STANDARD EDITION: Od 9i: Flashback (Version) Query Od 10g: Flashback Drop ENTEPRISE EDITION: Od 10g: Flashback Transaction Query, Flashback Table, Flashback Database Od 11g: Flashback Transaction Backout, Flashback Data Archive dodatkowo płatne Działają one znacznie szybciej niż klasyczny point-in-time recovery(pitr). Działają na poziomie transakcji, tabeli oraz bazy. Wiele typowych błędów może zostać naprawiona całkowicie bez użycia PITR. Również znalezienie dokładnego punktu w czasie, w którym wystąpił błąd nie stanowi większego problemu. Aby Flashback działał prawidłowo należy włączyć automatyczne zarządzanie segmentami wycofania.(parametr UNDO_MANAGEMENT=AUTO).Następnie ustawiamy czas, przez jaki będą przechowywane segmenty wycofania. Domyślnie jest to 900 czyli 15min.Należy pamiętać, że dopiero ustawienie parametru RETENTION GUARANTEE zagwarantuje nam, że segmenty te będą faktycznie tyle czasu przechowywane. W innym przypadku, jeśli rozmiar undo tablespace będzie ustawione na zbyt małą wartość, inna transakcja może nadpisać nam zawartość segmentów wycofania. Jednak i tu trzeba być ostrożnym, gdyż ustawione RETENTION GUARANTEE przy zbyt małej undo tablespace spowoduje, że instancja zostanie wstrzymana podobnie jak w przypadku problemów z procesami archiwizatora!

5 Oracle Flashback przegląd możliwości Flashback Query Jak wyglądały dane dziś rano? Jakie zmiany na danych zostały dziś rano wykonane? Kiedy dokładnie zostało wykonane błędne polecenie SQL? Jak można te zmiany z powrotem cofnąć? Jeśli szukamy odpowiedzi na powyższe pytania sięgnijmy po Flashback Query. Używamy go przez zastosowanie w zapytaniu select klauzuli as of, która służy do sprawdzenia stanu tabeli w momencie wskazywanym przez SCN, bądź przez określony punkt w czasie. Aby zatem odpowiedzieć na pierwsze pytanie stosujemy przykładowe zapytanie, które zwróci nam stan tabeli z godziny 7 rano: SQL> select * from dept AS OF timestamp to_timestamp(' :00:00','dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'); DEPTNO DNAME LOC ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON 2.2. Flashback Version Query Narzędzie to zapewni nam wyższy poziom szczegółowości niż użycie klauzuli as of. Mianowicie w naszym przypadku pozwoli nam odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli jakie dane zostały zmienione. Flashback Version Query zwraca historię danej tabeli miedzy podanymi SCN lub danym przedziale czasowym. Prześledźmy poniższy przykład: Sprawdzamy aktualny SCN: SQL> select dbms_flashback.get_system_change_number from dual; GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER Zmiana danych w tabeli: update dept set loc='warszawa' where deptno=10; 1 row updated. SQL> commit; Dodanie nowego wiersza: SQL> insert into dept values (50,'MARKETING', 'KRAKOW'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. Sprawdzenie SCN po zmianach: GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER Używając klauzuli version between zapytanie zwróci nam wszystkie zmiany dokonane na danych w tabeli. Można również dodać szereg tzw. pseudokolumn, aby uzyskać więcej szczegółów: SQL> select versions_startscn startscnt, versions_endscn endscn, versions_xid xid, versions_operation oper, deptno, dname, loc from scott.dept versions between scn and ;

6 104 Mariusz Żuk STARTSCNT ENDSCN XID O DEPTNO DNAME LOC A I 50 MARKETING KRAKOW A U 10 ACCOUNTING WARSZAWA ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON Pseudokolumny: VERSIONS_STARTTIME VERSIOSNS_ENDTIME VERSIONS_STARTSCN VERSION_ENDSCN VERSIONS_XID VERSIONS_OPERATION Początkowy timestamp danej wersji Końcowy timestamp danej wersji Początkowy SCN danej wersji Końcowy SCN danej wersji Identyfikator transakcji Przeprowadzona operacja I-insert, U-update, D-delete 2.3. Flashback Transaction Query Gdy udało nam sie już zidentyfikować nieprawidłową zmianę w tabeli możemy dowiedzieć się, jaka transakcja jest za to odpowiedzialna i jaki użytkownik tą transakcję wykonał. Posłuży nam do tego Flashback Transaction Query. W przeciwieństwie do Flashback Query, funkcja Flashback Transaction Query nie bazuje na tabeli, na której zostały wykonane błędne transakcje, lecz korzysta ona z widoku słownika danych FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY. SQL> select logon_user, undo_sql from flashback_transaction_query where table_owner ='SCOTT' and table_name = 'DEPT' order by commit_timestamp desc; LOGON_USER UNDO_SQL KOWALSKI update "SCOTT"."DEPT" set "LOC" = 'NEW YORK' where ROWID = 'AAAQ- +JAAEAAAAAPAAA';KOWALSKI insert into "SCOTT"."DEPT"("DEPTNO","DNAME","LOC") values ('50','MARKETING','WARSZAWA'); 2.4. Flashback Transaction Backout Czy nie byłoby pięknie móc cofnąć nawet zatwierdzone transakcje wraz z jej wszystkimi zależnościami bez konieczności zmiany trybu bazy na offline? W Oracle 11g jest to możliwe i to za pomocą pojedynczego kliknięcia! (Database Control) Transaction Backout bazuje na segmentach wycofania jak również na archived redo logs. Zanim zaczniemy stosować Flashback Transaction Backout należy włączyć dodatkowy poziom logowania (supplemental logging): SQL> alter database add supplemental log data; Flashback Transaction Backout można zarządzać poprzez Database Control jak i procedurę TRANSACTION_BACKOUT. Procedura Transaction Backout zawiera następujące parametry: NUMBEROFXIDS ilość transakcji do wycofania XIDS numery identyfikujące dane transakcje przekazane w postaci wektora. OPTIONS zależności odnośnie transakcji będących rodzicem i potomkiem

7 Oracle Flashback przegląd możliwości 105 NOCASCADE opcja domyślna, używamy, jeśli nie przewidujemy żadnych zależności między transakcjami. CASCADE wycofuje najpierw zależne transakcje. NOCASCADE_FORCE wycofuje główne transakcje (rodzica) i ignoruje wszystkie inne. SCNHINT: Początkowy numer SCN danej transakcji. Poniższy przykład demonstruje wycofanie transakcji wraz z transakcją jej podlegającą za pomocą pojedynczego wykonania. declare trans_arr xid_array; begin trans_arr := xid_array(' d02840','d d02850'); dbms_flashback.transaction_backout ( numtxns => 1, xids => trans_arr, options => dbms_flashback.nocascade ); end; 2.5. Flashback Table Funkcja Flashback Table umożliwia odtworzenie stanu tabeli z określonego momentu w przeszłości bez potrzeby sięgania do backupu. Wywołując Flashback Table nie tylko przywrócimy wiersze w tej tabeli, lecz również indeksy, więzy integralności, wyzwalacze. Metodę tą stosujemy wówczas, gdy zakres błędów jest stosunkowo niewielki tzn. ogranicza się do pojedynczej tabeli bądź też, co najwyżej kilku tabel. Przed zastosowaniem Flashback Table trzeba włączyć możliwość zmiany numeru wierszy ROWID (alter table enable row movement). Następnym krokiem jest nadanie prawa FLASHBACK ANY TABLE. Użytkownik wykonujący funkcję Flashback Table musi również posiadać prawa select, insert, delete oraz alter table na docelowej tabeli. Aby dokładnie określić moment, do jakiego chcemy przywrócić tabelę możemy użyć wcześniej omówione Flashback Query i Flashback Transaction Query. Poniższe polecenie przywróci nam stan tabeli sprzed pół godziny: SQL> flashback table emp to timestamp systimestamp - interval '30' minute; Flashback complete. Stosowanie Flashback Table jest dość proste, funkcję tą możemy również wywołać z Enterprise Managera. W obu przypadkach należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Flashback Table nie można stosować: Na tabelach systemowych Zmaterializowanych widokach Po wykonaniu polecenia shrink Po poleceniach DDL : alter table drop column alter table.. drop partition create cluster truncate table alter table move

8 106 Mariusz Żuk Jeśli się nie zastosujemy do tych ograniczeń otrzymamy błąd ORA-01445: Unable to read data table definition Has changed Flashback Drop W wersjach wcześniejszych niż Oracle 10g wywołanie polecenia drop table na stałe usuwało tabelę z bazy, a jedynym sposobem na jej przywrócenie było wykonanie point-in-time recovery. Od wersji 10g obiekty nie są natychmiastowo usuwane. System wygeneruje dla danego obiektu i obiektów mu podlegających (indeksy, więzy integralności, wyzwalacze) nową nazwę, lecz fizycznie pozostaną one tymczasowo w tym samym miejscu. Możemy się odwołać do tych obiektów poprzez kosz (recycle bin). Rozwiązanie to pozwala na przywrócenie omyłkowo skasowanej tabeli. Flashback Drop w odróżnieniu od Flashback Table nie opiera się na segmentach wycofania (udo), lecz wykorzystuje mechanizm recycle bin. Na początek sprawdzamy czy funkcja recycle bin jest włączona: SQL> show parameter recyclebin NAME TYPE VALUE recyclebin string on Usuwamy tabelę: SQL> drop table scott.emp; Table dropped. SQL> select * from scott.emp; select * from scott.emp * ERROR at line 1: ORA-00942: table or view does not exist Przeglądamy nowy wpis w recycle bin: SQL> select object_name, original_name, ts_name, droptime from recyclebin; OBJECT_NAME ORIGINAL_NAME TS_NAME DROPTIME BIN$d7A4q8DPGxLgQKjADwod9w==$0 EMP USERS :08:59:20 Można również użyć polecenia: SQL> show recyclebin; ORIGINAL NAME RECYCLEBIN NAME OBJECT TYPE DROP TIME EMP BIN$d7A4q8DPGxLgQKjADwod9w==$0 TABLE :08:59:20 Przywracanie skasowanej tabeli: SQL> flashback table scott.emp to before drop; Flashback complete SQL> select * from recyclebin; no rows selected

9 Oracle Flashback przegląd możliwości 107 Przywracanie ze zmianą nazwy tabeli: SQL> flashback table flashback_test to before drop rename to flashback_test_1; Flashback complete. Opróżnianie recycle bin: Purge recyclebin dla aktualnego użytkownika Purge table <naywa_tabeli> usuwa tabelę na stałe Purge index <nazwa indeksu> usuwa index Purge tablespace <nazwa_ts> opróżnia kosz w podanej przestrzeni tabel Purge dba_recyclebin oprożnia cały kosz Kasowanie tabeli z pominięciem kosza Drtop table <nazwa_tabeli> purge Recycle bin posiada pewne ograniczenia. Obiekty będą w nim przechowywane dopóki jest wystarczająca ilość miejsca. Jeśli miejsca jest mało, obiekty będą kasowane zaczynając od najstarszego. Funkcja autoextend również zacznie od opróżnienia recycle bin. Jego rozmiar i czas przechowywania obiektów zależy tylko od ilości wolnego miejsca w przestrzeni tabel. Nie jest możliwe korzystnie z jego funkcji w systemowej przestrzeni tabel Flashback Database Wcześniej opisane funkcje Flashback operowały na poszczególnych obiektach. Flashback Database umożliwia przywrócenie całej bazy do określonego momentu w przeszłości i odbywa się to zdecydowanie szybciej niż innymi dostępnymi metodami. Jest on bardzo użyteczny w przypadku logicznych błędów na, wskutek, których zostały zmienione duże ilości danych. Aby móc skorzystać z Flashback Database należy najpierw wykonać poniższe polecenie na bazie w trybie mount. SQL> alter database flashback on; Database altered. Następnie ustawiamy poniższe parametry: DB_RECOVERY_FILE_DEST - ustala obszar szybkiego odtwarzania FRA (Flash Recovery Area), w którym przechowywane będą między innymi logi flashback. DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE rozmiar FRA DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET ustala górny limit wyrażony w minutach, do jakiegomożemy cofnąć bazę danych. Kolejnym założeniem jest, aby baza pracowała w trybie archivelog. Flashback database tworzy dodatkowe logi, które są niezbędne do odtworzenia bazy. Za ich zapisywanie odpowiedzialny jest nowy proces RVWR (Recovery Writer process) Gdy mamy już poprawnie skonfigurowaną bazę możemy wykonać zapytanie na widoku V$FLASBHACK_DATABASE_LOG, aby określić, do jakiego momentu możemy przywrócić bazę danych SQL> select * from v$flashback_database_log; OLDEST_FLASHBACK_SCN OLDEST_FLASHBACK RETENTION_TARGET FLASHBACK_SIZE ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE : Aby przywrócić bazę danych do żądanego okresu należy posiadać uprawnienia sysdba i uruchomić bazę w trybie mount. SQL> flashback database to timestamp to_date(' :15');

10 108 Mariusz Żuk Flashback complete. Po ukończeniu operacji otwieramy bazę z opcją resetlogs. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. Od wersji Oracle 10.2 mamy możliwość tworzenia tak zwanych punktów przywracania, które są niczym innym jak aliasem do SCN. SQL> create restore point przed_testem; Restore point created. FLASHBACK DATABASE TO (SCN TIMESTAMP); TO Before RESETLOGS; TO RESTORE POINT <RESTORE_POINT_NAME) Wynik zastosowania Flashback Database jest taki sam jak w przypadku tradycyjnego point-intime recovery. Jednakże jest on dużo prostszy w użyciu a przy tym wymaga znacznie mniej czasu. W jakich przypadkach nam Flashback Database nie pomoże? Flashback Database nie da się zastosować, gdy usunięta zostanie przestrzeń tabel. Również, gdy plik danych zostanie pomniejszony lub gdy stworzymy nowe pliki kontrolne. Jeżeli w zarchiwizowanych dziennikach oraz obszarze FRA nie ma wystarczającej ilości danych, w celu przywrócenia danych należy zastosować tradycyjne metody odzyskiwania Flashback Data Archive: Dotychczas opisane funkcje flashback sprawdzają się doskonale w przypadku, gdy chcemy się dowiedzieć jak wyglądały dane w niedalekiej przeszłości. W zależności od wielkości przestrzeni tabel i paramentów jak UNDO RETENTION bądź też DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET mogliśmy mieć dostęp do danych sprzed kilku do kilkunastu godzin. Nasuwa się, więc pytanie jak śledzić zmiany danych na przestrzeni lat? Z pomocą idzie nam najnowsze narzędzie z rodziny Flashback dostępne od wersji Oracle 11g, Flashback Data Archive. Narzędzie to zapisuje zmiany DML danej tabeli przez zdefiniowany okres czasu. W tym celu Flashback Data Archive tworzy nową wewnętrzną tabelę, która jest repliką danej tabeli z dodatkowymi kolumnami zawierającymi znacznik czasowy timestamp. Każda operacja update czy też delete na tabeli śledzonej powoduje utworzenie nowego wiersza w tabeli wewnętrznej. Dla uzyskania lepszej wydajności zastosowano tabelę partycjonowaną, która jest również kompresowana, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Aby rozpocząć pracę z Flashback Data Archive, przestrzeń tabel musi być zarządzana automatycznie (Automatic Segment Space ASSM). Drugim wymaganiem jest automatyczne zarządzanie segmentami wycofania. (Automatic Undo Managament). Następnie definiujemy miejsce przechowywania naszych danych historycznych: SQL> create flashback archive fda1 2 tablespace tbs1 3 retention 5 year; Flashback archive created. Za pomocą tego polecenia utworzyliśmy logiczny kontener na nasze dane, które przechowywane będą przez okres 5 lat. Opcjonalnie możemy określić parametr quota czyli limit miejsca na dysku przeznaczony na archiwizacje. Podajemy, dla jakiej tabeli chcemy rejestrować zmiany: SQL> alter table scott.emp flashback archive fda1; Table altered.

11 Oracle Flashback przegląd możliwości 109 W celu dostępu do danych historycznych stosujemy konstrukcję AS OF Select first_name, salary from employees as fo timestamp to_timestamp( :00:00, DD-MM-YYYY HH24:MI:SS ) Należy pamiętać, że operacje DDL takie jak modyfikowanie kolumn, drop, truncate są niemożliwe na śledzonej tabeli jedynie w wersji Oracle W najnowszej wersji 11.2 ograniczenie to zostało zniesione. 3. Podsumowanie Rodzina Oracle Flashback rozrasta się z każdą kolejną wersją bazy danych Oracle. Stanowi ona doskonałe narzędzie do naprawiania błędów logicznych i błędów popełnianych przez użytkowników. Operacje przywracania danych w porównaniu do tradycyjnych metod zostały zredukowane do kilku minut lub też nawet sekund, zachowując w wielu przypadkach wysoką dostępność bazy danych. Trzeba jednak pamiętać, że technologia ta nie pomoże nam w przypadku błędów fizycznych takich jak uszkodzenia dysku. Stosowanie Oracle Flashback wiąże się również w zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego z znacznym wzrostem miejsca na dysku wymaganego przez przestrzeń wycofań (UNDO), Flashback logs, czy też Flashback Data Archive. Większość funkcji Flashback dostępnych jest jedynie w wersji Enterprise, a za korzystanie z Flashback Data Archive trzeba dodatkowo zapłacić. Niemniej Oracle Flashback jest bardzo ciekawym i funkcjonalnym rozszerzeniem narzędzi każdego DBA. Bibliografia [1] Żuk M. Oracle Flashback przegląd możliwości. Magazyn Ploug tki nr 51. [2] Schulz.D Opitz Consulting Oracle Flashback ein Überblick. [3] Kevin Loney Bob Bryla Oracle Database10g Podręcznik administratora baz danych. [4] Sam R. Alapati Expert Oracle Database 11g Administration.

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g nowe cechy

Oracle 10g nowe cechy X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 Oracle 10g nowe cechy Mariusz Masewicz Politechnika Poznańska e mail: Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Podstawowe cele przyświecające twórcą

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE EKSPLOATACJA BAZ DANYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-01

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziały 1-29 Rok akademicki 2009/2010 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych PLAN WYKŁADU I BIBLIOGRAFIA - 2 - PLAN WYKŁADU 1. Architektura systemu Oracle. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Spis treści O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Część I Architektura bazy danych... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle...23 Bazy danych i instancje...24 Bazy danych...24

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia Źródła: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=bazy_danych

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu

ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 ITIL w Oracle u incydenty, problemy i monitorowanie systemu Jarosław Przybyszewski Accenture Services Sp. z o.o. jarek.przybyszewski@gmail.com Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 15. Rozdział 1. Podstawy RDBMS z czego składa się baza danych SQL Server... 21. Rozdział 2. Narzędzia... 41

Wstęp... 15. Rozdział 1. Podstawy RDBMS z czego składa się baza danych SQL Server... 21. Rozdział 2. Narzędzia... 41 Wstęp... 15 Rozdział 1. Podstawy RDBMS z czego składa się baza danych SQL Server... 21 Przegląd obiektów bazy danych... 22 Obiekt Baza danych... 22 Dziennik transakcji... 27 Najbardziej podstawowy obiekt

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 6. Metody rozpraszania i sterowania przepływem danych 6.1. Fragmentacja i alokacja danych 6.2. Replikacja danych 6.3. Rodzaje replikacji

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

replikacja w postgresql

replikacja w postgresql replikacja w postgresql Jakub Biernacki Bartek Lubikowski Paweł Lesiecki Log-Shipping Standby Servers Log-Shipping Standby Servers to metoda replikacji, w której serwery zapasowe (standby or slave servers)

Bardziej szczegółowo