Oracle Flashback przegląd możliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Flashback przegląd możliwości"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Flashback przegląd możliwości Mariusz Żuk OPITZ CONSULTING Kraków Sp.z.o.o. Abstrakt. Celem prezentacji jest omówienie technologii Oracle Flashback oraz usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Oracle począwszy od wersji bazy danych 9i nieustannie poszerza tą technologię dodając do niej nowe narzędzia. Oracle Flashback znacznie ułatwia korygowanie błędów popełnianych przez użytkowników eliminując często potrzebę wykonywania point-in-time recovery. Omówione zostaną najczęstsze scenariusze zastosowania tej technologi oraz ich porównanie do klasycznych rozwiązań. Tekst został zaczerpnięty z artykułu mojego autorstwa o tym samym tytule z magazynu Ploug tki nr 51.

2

3 Oracle Flashback przegląd możliwości Wstęp Termin Flashback pojawił się sie po raz pierwszy już kilka lat temu wraz z wersją Oracle 9i w postaci nowej technologii znanej jako Flashback Query. Było to nowe rozwiązanie mające na celu usprawnienie korygowania błędów popełnianych przez użytkowników lub też wykonywanie analiz historycznych. Oracle 10g znacznie rozszerzyło funkcjonalność flashback pokrywając niemalże każdy obszar bazy danych. Różnorodność wprowadzonych zmian w wersji 10g oraz później w 11g sprawia, że Oracle Flashback stanowi dziś dość potężne narzędzie. Rys. 1. Flashback 2. Zastosowanie Oracle Flashback W bazie danych może wystąpić wiele rodzajów błędów, wywoływanych najczęściej przez działania użytkowników. Podanie błędnych wartości w poleceniach update, pominiecie klauzuli where w poleceniu delete, omyłkowe usunięcie tabeli bądź też użytkownika wcale nie należy do rzadkości. Do wersji Oracle 9i niemalże jedynym sposobem na poprawienie takich błędów było wykonanie point-intime recovery. Alternatywą była jeszcze dodatkowa baza danych typu standby z ustawionym kilkugodzinnym opóźnieniem w stosunku do bazy primary. Opóźnienie zmniejsza ryzyko przejęcia błędu, lecz rozwiązanie to nie jest proste w implementacji. Wiąże się z dodatkowymi kosztami a i tak nie pomoże nam, jeśli odkryjemy błąd, który wystąpił wcześniej niż wynosi opóźnienie. Również zabezpieczenie bazy primary może nie być w takim przypadku wystarczające. Point-intime recovery również posiada dość znaczne ograniczenia. Mianowicie, jeśli przywrócimy bazę do momentu, w którym wystąpił dany błąd również poprawne dane, które byśmy chcieli zachować zostaną odrzucone. Czas przywracania bazy jest zależny od wielkości baz danych i ilości wprowadzonych zmian. Jeśli natomiast Backup znajduje sie na taśmach czas przywracania może się jeszcze znacznie bardziej wydłużyć.

4 102 Mariusz Żuk Rys. 2. Baza danych typu Standby Oracle daje nam w postaci technologii Flashback kilka sposobów, aby móc cofnąć się do przeszłości. STANDARD EDITION: Od 9i: Flashback (Version) Query Od 10g: Flashback Drop ENTEPRISE EDITION: Od 10g: Flashback Transaction Query, Flashback Table, Flashback Database Od 11g: Flashback Transaction Backout, Flashback Data Archive dodatkowo płatne Działają one znacznie szybciej niż klasyczny point-in-time recovery(pitr). Działają na poziomie transakcji, tabeli oraz bazy. Wiele typowych błędów może zostać naprawiona całkowicie bez użycia PITR. Również znalezienie dokładnego punktu w czasie, w którym wystąpił błąd nie stanowi większego problemu. Aby Flashback działał prawidłowo należy włączyć automatyczne zarządzanie segmentami wycofania.(parametr UNDO_MANAGEMENT=AUTO).Następnie ustawiamy czas, przez jaki będą przechowywane segmenty wycofania. Domyślnie jest to 900 czyli 15min.Należy pamiętać, że dopiero ustawienie parametru RETENTION GUARANTEE zagwarantuje nam, że segmenty te będą faktycznie tyle czasu przechowywane. W innym przypadku, jeśli rozmiar undo tablespace będzie ustawione na zbyt małą wartość, inna transakcja może nadpisać nam zawartość segmentów wycofania. Jednak i tu trzeba być ostrożnym, gdyż ustawione RETENTION GUARANTEE przy zbyt małej undo tablespace spowoduje, że instancja zostanie wstrzymana podobnie jak w przypadku problemów z procesami archiwizatora!

5 Oracle Flashback przegląd możliwości Flashback Query Jak wyglądały dane dziś rano? Jakie zmiany na danych zostały dziś rano wykonane? Kiedy dokładnie zostało wykonane błędne polecenie SQL? Jak można te zmiany z powrotem cofnąć? Jeśli szukamy odpowiedzi na powyższe pytania sięgnijmy po Flashback Query. Używamy go przez zastosowanie w zapytaniu select klauzuli as of, która służy do sprawdzenia stanu tabeli w momencie wskazywanym przez SCN, bądź przez określony punkt w czasie. Aby zatem odpowiedzieć na pierwsze pytanie stosujemy przykładowe zapytanie, które zwróci nam stan tabeli z godziny 7 rano: SQL> select * from dept AS OF timestamp to_timestamp(' :00:00','dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'); DEPTNO DNAME LOC ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON 2.2. Flashback Version Query Narzędzie to zapewni nam wyższy poziom szczegółowości niż użycie klauzuli as of. Mianowicie w naszym przypadku pozwoli nam odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli jakie dane zostały zmienione. Flashback Version Query zwraca historię danej tabeli miedzy podanymi SCN lub danym przedziale czasowym. Prześledźmy poniższy przykład: Sprawdzamy aktualny SCN: SQL> select dbms_flashback.get_system_change_number from dual; GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER Zmiana danych w tabeli: update dept set loc='warszawa' where deptno=10; 1 row updated. SQL> commit; Dodanie nowego wiersza: SQL> insert into dept values (50,'MARKETING', 'KRAKOW'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. Sprawdzenie SCN po zmianach: GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER Używając klauzuli version between zapytanie zwróci nam wszystkie zmiany dokonane na danych w tabeli. Można również dodać szereg tzw. pseudokolumn, aby uzyskać więcej szczegółów: SQL> select versions_startscn startscnt, versions_endscn endscn, versions_xid xid, versions_operation oper, deptno, dname, loc from scott.dept versions between scn and ;

6 104 Mariusz Żuk STARTSCNT ENDSCN XID O DEPTNO DNAME LOC A I 50 MARKETING KRAKOW A U 10 ACCOUNTING WARSZAWA ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON Pseudokolumny: VERSIONS_STARTTIME VERSIOSNS_ENDTIME VERSIONS_STARTSCN VERSION_ENDSCN VERSIONS_XID VERSIONS_OPERATION Początkowy timestamp danej wersji Końcowy timestamp danej wersji Początkowy SCN danej wersji Końcowy SCN danej wersji Identyfikator transakcji Przeprowadzona operacja I-insert, U-update, D-delete 2.3. Flashback Transaction Query Gdy udało nam sie już zidentyfikować nieprawidłową zmianę w tabeli możemy dowiedzieć się, jaka transakcja jest za to odpowiedzialna i jaki użytkownik tą transakcję wykonał. Posłuży nam do tego Flashback Transaction Query. W przeciwieństwie do Flashback Query, funkcja Flashback Transaction Query nie bazuje na tabeli, na której zostały wykonane błędne transakcje, lecz korzysta ona z widoku słownika danych FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY. SQL> select logon_user, undo_sql from flashback_transaction_query where table_owner ='SCOTT' and table_name = 'DEPT' order by commit_timestamp desc; LOGON_USER UNDO_SQL KOWALSKI update "SCOTT"."DEPT" set "LOC" = 'NEW YORK' where ROWID = 'AAAQ- +JAAEAAAAAPAAA';KOWALSKI insert into "SCOTT"."DEPT"("DEPTNO","DNAME","LOC") values ('50','MARKETING','WARSZAWA'); 2.4. Flashback Transaction Backout Czy nie byłoby pięknie móc cofnąć nawet zatwierdzone transakcje wraz z jej wszystkimi zależnościami bez konieczności zmiany trybu bazy na offline? W Oracle 11g jest to możliwe i to za pomocą pojedynczego kliknięcia! (Database Control) Transaction Backout bazuje na segmentach wycofania jak również na archived redo logs. Zanim zaczniemy stosować Flashback Transaction Backout należy włączyć dodatkowy poziom logowania (supplemental logging): SQL> alter database add supplemental log data; Flashback Transaction Backout można zarządzać poprzez Database Control jak i procedurę TRANSACTION_BACKOUT. Procedura Transaction Backout zawiera następujące parametry: NUMBEROFXIDS ilość transakcji do wycofania XIDS numery identyfikujące dane transakcje przekazane w postaci wektora. OPTIONS zależności odnośnie transakcji będących rodzicem i potomkiem

7 Oracle Flashback przegląd możliwości 105 NOCASCADE opcja domyślna, używamy, jeśli nie przewidujemy żadnych zależności między transakcjami. CASCADE wycofuje najpierw zależne transakcje. NOCASCADE_FORCE wycofuje główne transakcje (rodzica) i ignoruje wszystkie inne. SCNHINT: Początkowy numer SCN danej transakcji. Poniższy przykład demonstruje wycofanie transakcji wraz z transakcją jej podlegającą za pomocą pojedynczego wykonania. declare trans_arr xid_array; begin trans_arr := xid_array(' d02840','d d02850'); dbms_flashback.transaction_backout ( numtxns => 1, xids => trans_arr, options => dbms_flashback.nocascade ); end; 2.5. Flashback Table Funkcja Flashback Table umożliwia odtworzenie stanu tabeli z określonego momentu w przeszłości bez potrzeby sięgania do backupu. Wywołując Flashback Table nie tylko przywrócimy wiersze w tej tabeli, lecz również indeksy, więzy integralności, wyzwalacze. Metodę tą stosujemy wówczas, gdy zakres błędów jest stosunkowo niewielki tzn. ogranicza się do pojedynczej tabeli bądź też, co najwyżej kilku tabel. Przed zastosowaniem Flashback Table trzeba włączyć możliwość zmiany numeru wierszy ROWID (alter table enable row movement). Następnym krokiem jest nadanie prawa FLASHBACK ANY TABLE. Użytkownik wykonujący funkcję Flashback Table musi również posiadać prawa select, insert, delete oraz alter table na docelowej tabeli. Aby dokładnie określić moment, do jakiego chcemy przywrócić tabelę możemy użyć wcześniej omówione Flashback Query i Flashback Transaction Query. Poniższe polecenie przywróci nam stan tabeli sprzed pół godziny: SQL> flashback table emp to timestamp systimestamp - interval '30' minute; Flashback complete. Stosowanie Flashback Table jest dość proste, funkcję tą możemy również wywołać z Enterprise Managera. W obu przypadkach należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Flashback Table nie można stosować: Na tabelach systemowych Zmaterializowanych widokach Po wykonaniu polecenia shrink Po poleceniach DDL : alter table drop column alter table.. drop partition create cluster truncate table alter table move

8 106 Mariusz Żuk Jeśli się nie zastosujemy do tych ograniczeń otrzymamy błąd ORA-01445: Unable to read data table definition Has changed Flashback Drop W wersjach wcześniejszych niż Oracle 10g wywołanie polecenia drop table na stałe usuwało tabelę z bazy, a jedynym sposobem na jej przywrócenie było wykonanie point-in-time recovery. Od wersji 10g obiekty nie są natychmiastowo usuwane. System wygeneruje dla danego obiektu i obiektów mu podlegających (indeksy, więzy integralności, wyzwalacze) nową nazwę, lecz fizycznie pozostaną one tymczasowo w tym samym miejscu. Możemy się odwołać do tych obiektów poprzez kosz (recycle bin). Rozwiązanie to pozwala na przywrócenie omyłkowo skasowanej tabeli. Flashback Drop w odróżnieniu od Flashback Table nie opiera się na segmentach wycofania (udo), lecz wykorzystuje mechanizm recycle bin. Na początek sprawdzamy czy funkcja recycle bin jest włączona: SQL> show parameter recyclebin NAME TYPE VALUE recyclebin string on Usuwamy tabelę: SQL> drop table scott.emp; Table dropped. SQL> select * from scott.emp; select * from scott.emp * ERROR at line 1: ORA-00942: table or view does not exist Przeglądamy nowy wpis w recycle bin: SQL> select object_name, original_name, ts_name, droptime from recyclebin; OBJECT_NAME ORIGINAL_NAME TS_NAME DROPTIME BIN$d7A4q8DPGxLgQKjADwod9w==$0 EMP USERS :08:59:20 Można również użyć polecenia: SQL> show recyclebin; ORIGINAL NAME RECYCLEBIN NAME OBJECT TYPE DROP TIME EMP BIN$d7A4q8DPGxLgQKjADwod9w==$0 TABLE :08:59:20 Przywracanie skasowanej tabeli: SQL> flashback table scott.emp to before drop; Flashback complete SQL> select * from recyclebin; no rows selected

9 Oracle Flashback przegląd możliwości 107 Przywracanie ze zmianą nazwy tabeli: SQL> flashback table flashback_test to before drop rename to flashback_test_1; Flashback complete. Opróżnianie recycle bin: Purge recyclebin dla aktualnego użytkownika Purge table <naywa_tabeli> usuwa tabelę na stałe Purge index <nazwa indeksu> usuwa index Purge tablespace <nazwa_ts> opróżnia kosz w podanej przestrzeni tabel Purge dba_recyclebin oprożnia cały kosz Kasowanie tabeli z pominięciem kosza Drtop table <nazwa_tabeli> purge Recycle bin posiada pewne ograniczenia. Obiekty będą w nim przechowywane dopóki jest wystarczająca ilość miejsca. Jeśli miejsca jest mało, obiekty będą kasowane zaczynając od najstarszego. Funkcja autoextend również zacznie od opróżnienia recycle bin. Jego rozmiar i czas przechowywania obiektów zależy tylko od ilości wolnego miejsca w przestrzeni tabel. Nie jest możliwe korzystnie z jego funkcji w systemowej przestrzeni tabel Flashback Database Wcześniej opisane funkcje Flashback operowały na poszczególnych obiektach. Flashback Database umożliwia przywrócenie całej bazy do określonego momentu w przeszłości i odbywa się to zdecydowanie szybciej niż innymi dostępnymi metodami. Jest on bardzo użyteczny w przypadku logicznych błędów na, wskutek, których zostały zmienione duże ilości danych. Aby móc skorzystać z Flashback Database należy najpierw wykonać poniższe polecenie na bazie w trybie mount. SQL> alter database flashback on; Database altered. Następnie ustawiamy poniższe parametry: DB_RECOVERY_FILE_DEST - ustala obszar szybkiego odtwarzania FRA (Flash Recovery Area), w którym przechowywane będą między innymi logi flashback. DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE rozmiar FRA DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET ustala górny limit wyrażony w minutach, do jakiegomożemy cofnąć bazę danych. Kolejnym założeniem jest, aby baza pracowała w trybie archivelog. Flashback database tworzy dodatkowe logi, które są niezbędne do odtworzenia bazy. Za ich zapisywanie odpowiedzialny jest nowy proces RVWR (Recovery Writer process) Gdy mamy już poprawnie skonfigurowaną bazę możemy wykonać zapytanie na widoku V$FLASBHACK_DATABASE_LOG, aby określić, do jakiego momentu możemy przywrócić bazę danych SQL> select * from v$flashback_database_log; OLDEST_FLASHBACK_SCN OLDEST_FLASHBACK RETENTION_TARGET FLASHBACK_SIZE ESTIMATED_FLASHBACK_SIZE : Aby przywrócić bazę danych do żądanego okresu należy posiadać uprawnienia sysdba i uruchomić bazę w trybie mount. SQL> flashback database to timestamp to_date(' :15');

10 108 Mariusz Żuk Flashback complete. Po ukończeniu operacji otwieramy bazę z opcją resetlogs. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. Od wersji Oracle 10.2 mamy możliwość tworzenia tak zwanych punktów przywracania, które są niczym innym jak aliasem do SCN. SQL> create restore point przed_testem; Restore point created. FLASHBACK DATABASE TO (SCN TIMESTAMP); TO Before RESETLOGS; TO RESTORE POINT <RESTORE_POINT_NAME) Wynik zastosowania Flashback Database jest taki sam jak w przypadku tradycyjnego point-intime recovery. Jednakże jest on dużo prostszy w użyciu a przy tym wymaga znacznie mniej czasu. W jakich przypadkach nam Flashback Database nie pomoże? Flashback Database nie da się zastosować, gdy usunięta zostanie przestrzeń tabel. Również, gdy plik danych zostanie pomniejszony lub gdy stworzymy nowe pliki kontrolne. Jeżeli w zarchiwizowanych dziennikach oraz obszarze FRA nie ma wystarczającej ilości danych, w celu przywrócenia danych należy zastosować tradycyjne metody odzyskiwania Flashback Data Archive: Dotychczas opisane funkcje flashback sprawdzają się doskonale w przypadku, gdy chcemy się dowiedzieć jak wyglądały dane w niedalekiej przeszłości. W zależności od wielkości przestrzeni tabel i paramentów jak UNDO RETENTION bądź też DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET mogliśmy mieć dostęp do danych sprzed kilku do kilkunastu godzin. Nasuwa się, więc pytanie jak śledzić zmiany danych na przestrzeni lat? Z pomocą idzie nam najnowsze narzędzie z rodziny Flashback dostępne od wersji Oracle 11g, Flashback Data Archive. Narzędzie to zapisuje zmiany DML danej tabeli przez zdefiniowany okres czasu. W tym celu Flashback Data Archive tworzy nową wewnętrzną tabelę, która jest repliką danej tabeli z dodatkowymi kolumnami zawierającymi znacznik czasowy timestamp. Każda operacja update czy też delete na tabeli śledzonej powoduje utworzenie nowego wiersza w tabeli wewnętrznej. Dla uzyskania lepszej wydajności zastosowano tabelę partycjonowaną, która jest również kompresowana, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Aby rozpocząć pracę z Flashback Data Archive, przestrzeń tabel musi być zarządzana automatycznie (Automatic Segment Space ASSM). Drugim wymaganiem jest automatyczne zarządzanie segmentami wycofania. (Automatic Undo Managament). Następnie definiujemy miejsce przechowywania naszych danych historycznych: SQL> create flashback archive fda1 2 tablespace tbs1 3 retention 5 year; Flashback archive created. Za pomocą tego polecenia utworzyliśmy logiczny kontener na nasze dane, które przechowywane będą przez okres 5 lat. Opcjonalnie możemy określić parametr quota czyli limit miejsca na dysku przeznaczony na archiwizacje. Podajemy, dla jakiej tabeli chcemy rejestrować zmiany: SQL> alter table scott.emp flashback archive fda1; Table altered.

11 Oracle Flashback przegląd możliwości 109 W celu dostępu do danych historycznych stosujemy konstrukcję AS OF Select first_name, salary from employees as fo timestamp to_timestamp( :00:00, DD-MM-YYYY HH24:MI:SS ) Należy pamiętać, że operacje DDL takie jak modyfikowanie kolumn, drop, truncate są niemożliwe na śledzonej tabeli jedynie w wersji Oracle W najnowszej wersji 11.2 ograniczenie to zostało zniesione. 3. Podsumowanie Rodzina Oracle Flashback rozrasta się z każdą kolejną wersją bazy danych Oracle. Stanowi ona doskonałe narzędzie do naprawiania błędów logicznych i błędów popełnianych przez użytkowników. Operacje przywracania danych w porównaniu do tradycyjnych metod zostały zredukowane do kilku minut lub też nawet sekund, zachowując w wielu przypadkach wysoką dostępność bazy danych. Trzeba jednak pamiętać, że technologia ta nie pomoże nam w przypadku błędów fizycznych takich jak uszkodzenia dysku. Stosowanie Oracle Flashback wiąże się również w zależności od zdefiniowanego przedziału czasowego z znacznym wzrostem miejsca na dysku wymaganego przez przestrzeń wycofań (UNDO), Flashback logs, czy też Flashback Data Archive. Większość funkcji Flashback dostępnych jest jedynie w wersji Enterprise, a za korzystanie z Flashback Data Archive trzeba dodatkowo zapłacić. Niemniej Oracle Flashback jest bardzo ciekawym i funkcjonalnym rozszerzeniem narzędzi każdego DBA. Bibliografia [1] Żuk M. Oracle Flashback przegląd możliwości. Magazyn Ploug tki nr 51. [2] Schulz.D Opitz Consulting Oracle Flashback ein Überblick. [3] Kevin Loney Bob Bryla Oracle Database10g Podręcznik administratora baz danych. [4] Sam R. Alapati Expert Oracle Database 11g Administration.

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę:

Zbiór pytań nr 2. 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Zbiór pytań nr 2 1 Tabela DEPARTMENTS ma następującą strukturę: Nazwa kolumny Typ danych Uwagi dept_id NUMBER(4) NOT NULL, PRIMARY KEY dept_name VARCHAR2(30) mgr_id NUMBER(6) location_id NUMBER(4) Które

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE

Język DML. Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Język DML Instrukcje DML w różnych implementacjach SQL są bardzo podobne. Podstawowymi instrukcjami DML są: SELECT INSERT UPDATE DELETE Systemy Baz Danych, Hanna Kleban 1 INSERT Instrukcja INSERT dodawanie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 10. Partycjonowanie tabel i indeksów. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 10. Partycjonowanie tabel i indeksów 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz ułatwieniu zarządzania bardzo dużymi zbiorami

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych Użytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta?

Ile rekordów będzie zawierała tabela przy założeniu, że na początku była pusta? Gr Masyla: 1. Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące opcji recovery model w MS SQL Server a) Ustawienie Simple pozwala zaoszczędzid miejsce na dysku b) Model full jest zalecany dla baz danych, w których

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych

Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych Język SQL Język zapytań SQL- język relacyjnych baz danych SQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań. SQL jest standardowym językiem do kierowania poleceń do relacyjnej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY ORACLE FLASHBACK W ORACLE 11G ORACLE FLASHBACK MECHANISMS IN ORACLE 11G

MECHANIZMY ORACLE FLASHBACK W ORACLE 11G ORACLE FLASHBACK MECHANISMS IN ORACLE 11G STUDIA INFORMATICA 2009 Volume 30 Number 2B (84) Krzysztof CZAJKOWSKI Politechnika Krakowska, Instytut Teleinformatyki MECHANIZMY ORACLE FLASHBACK W ORACLE 11G Streszczenie. Oracle Flashback jest technologią

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 3 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Typy tabel MySQL domyślny MyISAM inne możliwe:

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 Proces odzyskiwania Przygotowanie do odtwarzania RESTORE HEADERONLY RESTORE FILELISTONLY RESTORE

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane.

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. 1 Perspektywa Perspektywa (ang. view) jest strukturą logiczną

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje

Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Dygresja: Metody przechowywania tabel w MySQL Tabele w MySQL moga być przechowywane na kilka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje. P. F. Góra

Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje. P. F. Góra Bazy danych 9. Klucze obce Transakcje P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2009 Dygresja: Metody przechowywania tabel w MySQL Tabele w MySQL moga być przechowywane na kilka sposobów. Sposób

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL

Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL Oracle 12c: Nowości w SQL i PL/SQL Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska, PLOUG Nowe możliwości w klauzuli DEFAULT Odwołania do sekwencji Obsługa jawnie wstawianych wartości NULL Wartości na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo