PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk p zlgósk jódz lbsk Opc: d ż. Jkb Ksck pźdzk 2014.

2 Sps śc 1.Pz Wdy pzch pdzm Glby pzch Klm ksyczy Pl lkmgycz Różdść blgcz Obszy ch Pk d Rzy pzydy Pk kjbz Obszy chg kjbz Obszy N Pmk pzydy Ssk dkmcyj pzydy żyj Użyk klgcz Zspły pzydcz-kjbz Och gk śl, zzą gzybó Sc ml Gspdk kml Oddzły óżdść blgczą Oddzły ldz Oddzły zzę Oddzły śly Oddzły dy pzch pdzm Oddzły pz Oddzły pzchę zm Oddzły kjbz Oddzły klm Oddzły zsby l Oddzły zbyk Oddzły db ml Zlżśc pmędzy lmm śdsk ddzłym lmy

3 3

4 1. Ifmcj pjkym dkmc Opc dyczy pgzy ddzły śdsk pjk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk (y płż j lc: Słckg, Wszj Ws). Uchł js zgd z chłą L/310/14 Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk Zść dkm Dkm z Pgzę ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Ogm pcjącym pzdmy pl js Bmsz Ngd Bbzńskg. N zlc / g, pjk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pcł B Pl Pzszg Usłg, ds: Zl Gó, l. Kpck 21. Pgzę ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pcł d ż. Jkb Ksck Głó cl pc Mjscy pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pc cl kśl pzzcz ó yzcz l zgczjących y óżym pzzcz lb zsdch zgspd, z kśl kkó chy kszł łd pzszg. Zsdczym clm spządz g dkm js pządk pzsz bszz bjęym MPZP, d bszm plsyczym ych fkcj z s zpsó p mjscg będącg pdsą myyczą pą lzcj gspdk fkcjlpzszj ych bszch, ym pzdsęzęć zązych z sym fkcjm. Głóym clm pc mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk js sl ddzły skkó lzcj j zmy śdsk z zd k życ ldz, ym: czysść pz msfyczg, glby, dy pzch g, pzm hłs pzdmym bszch pzylgłych, jkść pz msfyczg, ssk d, ym dy pzch pdzm, z zględm spsb zgspd ód pdych z gmdz dpdz śckó kmlych pzmysłych, 4

5 bszy lś, fmy chy pzydy, z szczgólym zględm bszó N 2000, fmy kjbz, spsób ykzys pzz zzę, skml ddzły ppg zgspd z ym pzypdkm bzcj ym bszz Pąz pc z ym dkmm Pdsą spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk js Uchł Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm L/310/14 z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pgzę ddzły śdsk skkó lzcj / zmy pc zgd z zpsm kl bązjących kó pych, ym: s z d 14 gd O dpdch (Dz.U z p. zm.), s z d 9 czc P glgcz gócz (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 3 pźdzk O dsęp fmcj śdsk jg ch, dzl spłczńs ch śdsk z cch ddzły śdsk (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 16 k O ch pzydy (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 27 mc O pl zgspd pzszym (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 27 k P chy śdsk (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 18 lpc P d (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 03 lg O ch gó lych lśych (Dz.U j.. z p. zm.), zpządz Ms Śdsk z d 9 lspd sp spsb klsyfkcj s jdlych częśc ód pzchych z śdskych m jkśc dl sbscj pyych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 23 lpc sp kyó spsb cy s ód pdzmych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 14 czc sp dpszczlych pzmó hłs śdsk (Dz.U z p. zm.), zpządz Ms Śdsk z d 24 lpc sp kó, jk lży spłć pzy pdz śckó d ód lb zm, z sp sbscj szczgól szkdlych dl śdsk dg (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 09 zś sp pcń kfzjgfczych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 09 zś sp sddó jkśc glby z jkśc zm (Dz.U ), 5

6 zpządz Ms Śdsk z d 26 lpc sp dzj slcj mgących pdć zcz zczyszcz pszczgólych lmó pzydczych lb śdsk jk cłśc (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 12 lspd sp zks spsb pdz ksych bdń pzmó pól lkmgyczych śdsk (Dz.U ), bszcz Ms Śdsk z d 15 pźdzk sp głsz jdlg ks zpządz Ms Śdsk sp dpszczlych pzmó hłs śdsk (Dz.U pz. 112). W pc ykzys pd: Sdm Ukń Kkó Zgspd Pzszg ms gmy Ngód Bbzńsk XXVI/182/02 z d 21 mc 2002., Uchłę N XI/60/07 Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm z d 28 czc Sg Ms I Gmy Ngód Bbzńsk, Pjk chły sp mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk, mpy dsęp pzz zlcdcę, lzy s śdsk z pcch Wjódzkg Ispk Ochy Śdsk Zlj Góz, d z js gó, dcyzj sp ps dób kly d js zbykó, d z czkó sysyczych GUS, zję yd śdsky, sdm ly zązj z mm, Bls zsbó złóż kpl Plsc g s , pcy pzz Pńsy Isy Glgczy Pńsy Isy Bdczy [Szflck, Ml Tymńsk (d.), 2014] zkcpy pzz Ms Śdsk psmm z d 20 czc zk DGK-III-064-1/24730/14/MK, mpy pzjąc zmszcz złóż kpl dsęp gpl Pńsg Isy Glgczg, hp://gpl.pg.gv.pl/sc/mpy Ifmcj mdch zssych pzy spządz pgzy Njsz pc p sę mdch pócz-psych z lz mycj. Dk m lzy ddzłyń śdsk pjkych zpsó pl, zó pc d l, jk zję lklą. W cl zczysg kśl ddzły psń zpsó MPZP śdsk, zysk d pdd lz kkśc lklych kń spcyfk pzydczj lzg bsz. 6

7 1.5. Ppzycj dycząc pzdyych md lzy skkó lzcj psń pjkg dkm z częslśc jj pzpdz Usl mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk zsą pdd pcdz fml-pj, plgjącj - mędzy ym kslcjch spłczych, kślych. 17 sy pl zgspd pzszym (Dz.U ). W dlszym p, z. p zs zm, skk ddzły pszczgólych pzdsęzęć śdsk lz będą pzz gy dmscj pblczj, z częslścą ykjącą z chk pszczgólych zdń sycyjych. Bąc pd gę pjky zks mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk, kóy dyczy pzzcz bsz bęb lc Słckg, Wszj Ws pd: 1) zbdę gmym bdcm mszkym jddzym, 2) zbdę gmym bdcm mszkym ldzym, 3) zbdę ldzą, 4) zbdę słgą, 5) zbdę zspłm gżym, 6) y gdó dzłkych, 7) y ód pzchych, 8) y zl gmj zdzń, 9) y dóg djzdych Ifmcj mżlym sgczym ddzły pjkg dkm śdsk Obsz pc zjdj sę płd-schdj częśc jódz lbskg. Njblżj płż (zchd) gc Plsk zjdj sę dlgłśc k. 40 km. Dlj płż js gc płd - dlgłśc k. 115 km. Z g zczą dlgłść pc d gc kj pzdj sę ysąp ddzły sgczg Sszcz język spcjlsyczym Pgz dyczy mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pdsą jg spządz był chł Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm L/310/14 z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pgzę ddzły śdsk pc pc bązjąc ky p z zgd zks sp szczgółśc fmcj ymgych pzdmym 7

8 pc, dkych z Rglym Dykm Ochy Śdsk Gz Wlkplskm (WOOŚ-I JF) z Pńsym Wjódzkm Ispkm Sym Gz Wlkplskm (NS-NZ ). Pzpdz lz s śdsk bszz bjęym zmm ykzł, ż pjky spsób ykzys śdsk będz ddzłył gy bycz bycz kmpy śdsk. Rlzcj slń zpsó MPZP kldj kż z clm chy śdsk, sym szczbl mędzydym, spólym kjym. W gcch bsz bjęg Plm ysępją bszy ch N Njblżj płżym bszm js Spcjly Obsz Ochy (SOO) z Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-schdm d bsz pc. Obsz pc zbdy js z ó glsych dczy kśym mc kśym. Zcdł ód pdzmych kszłj sę pzm k. 0,9 m p.p. głębj. Bąc pd gę dzj sycj cłkszł ddzłyń śdskych sdz sę, ż lzcj złżń MPZP spdj zczących ddzłyń cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó, ym ddzłyń bzpśdch, pśdch, óych, skmlych, kókmych, śdmych dłgmych, kż słych chlych. Mjąc dz pszczgól k śdsk, ym: czysść pz msfyczg, glbę, dy pzch pdzm z pzm hłs, mż zć, ż bszz bjęym Plm ysąpą gy ddzły śdsk, ym sąp pgsz jkśc pz msfyczg zs pzm hłs. Nlży pdkślć fk pzs zczj pzch jk blgcz czyy (y zl). N pzdj sę pły slń Pl zmę klm, m.. z zględ zkmą msję cpł d msfy z zs zgż dl zbykó chych dębym pzpsm, ym ssk chlgczych. Pdsmjąc, kmplks lz pszczgólych kń śdskych pzlł cę g bsz sępjący spsób: k pzydcz dmją lzcj pjkg pzdsęzęc, zbdym bszz sdz sę kczśc ss gczń ykjących z chy zsbó śdsk lb ysęp cążlśc zgżń śdsk, ym bszó N 2000, pdł fkcj śdsk zch jg óżdśc pzydczj będz zp ppzz lzcję złżń Pl zgd z zsdm chy śdsk. 2. S śdsk bszz bjęym pjkym dkmm 2.1. Isjący s śdsk pcjl zmy g s pzypdk bk lzcj pjkg dkm T pc zjdj sę mjscśc Ngód Bbzńsk (gm Ngód Bbzńsk), zlklzj płdj częśc jódz lbskg, dlgłśc 23 8

9 klmó zchód d Zlj Góy. Js płży bęb lcy Wdj, Wszj, Słckg Ws. S śdsk lzg bsz dbg d ó sąsdch; z pky skźk (z g dlgłść gól cchy klmycz) pzyję pky kl s śdsk zlklz Zlj Góz..1 Pz Pzmy sbscj zgżjących zd mszkńcó lch bgłych pzkczły dpszczlych m. M zązkch kch jk: SO 2, NO 2, CO, czy pyl zszym (g. dych WIOŚ). Zść szyskch zbdych sbscj pzlł zklfkć bsz pc d klsy A (kls jyższ, ymgjącą pdjm zdń zązych z dkcją msj zczyszczń). Jkść pz j gmy Ngód Bbzńsk js zm zdljąc..2 Wdy pzch pdzm N pc ysępją dy pzch psc lkg s zlklzg pk pzy l. Wszj. Js zbk zsly dm pdym, zczym sp zfzy. Cł pzch s pśę js zęsą dą Lm m. Wyk mg pzpdz jśc j zk d Bb klcy Ngd Bbzńskg skzły ysęp zjsk fzcj. Z dych dsępych pzz WIOŚ Zl Gó, z k 2012 pd zględm klsy lmó blgczych, pdb jk pd zględm klsy lmó mflgczych zk pzylży ym mjsc d I klsy czysśc. Pd zględm klsy lmó fzykchmczych dy zsły sklsyfk pżj s dbg. N dk cy s chmczg zk. Ogól s pcjł klgczy zsł sklsyfky jk mky. Alz ód pdzmych skzj, ż bsz pc płży js k. 2 km kk płd-zchdm d Głóg Zbk Wód Pdzmych 301 (Pdl Zsk-N Sól), kóy zlg śd głębkśc 30 m p.p.. ykzj zsby dyspzycyj lśc 91 ys. m 3 /dbę -1. Ddk dy pdzm zgmdz ym mjsc zlcz sę d Jdlj Częśc Wód Pdzmych 69. Pzmy dś pzdzl są m słb pzpszczlym. Bd pzpdz pzz WIOŚ Zl Gó pkch zlklzych kół bsz pc skzją jkść ód pdzmych III klsę czysśc. Spły ód pzchych pzbg óżych kkch, ky js kszłm, złszcz bcścą skp. Pzpły ód pdzmych ky js bdą llgczą bsz zgd z ą kky js sę zczą ( kk półc-schdm). Ms Ngód Bbzńsk js zdcąg pzm 98,5% (g dych GUS 2014). Z dych zyskych Mjskm Zkłdz Gspdk Kmlj Mszkj, d sc dcągj js pdpęych 6 mszkń ( klcy l. Njskj Żskj). Ujęc ód pdzmych, z z scją zd dy zlklz js k. 1,4 km kk płdzchdm d bsz bjęg pcm, pzy zcdl dy kszłjącym sę pzm 0,9 m p.p.. 9

10 .3 Glby pzch Glby ysępjąc bszz bjęym pcm zsdcz są zdgd, ym - zją pdmyj lśc ml cężkch. Gl ysępją j glby dczy kśym mc kśym. Dmją y gls. Zść sbscj gczj glbch pły kzys ch łścśc spcyj, c z kl pzkłd sę ch db łścśc bf. Zcz część bsz bjęg pcm y pk-lś, zbdj pzch. Dg djzd ększśc pky są płym bym, gcz jdk flcj ód pdych. Pzch js zóżc pd zględm hpsmyczym. N ysępją skpy (głó klcy pk)..4 Klm ksyczy Klm ksyczy bsz bjęg pcm dmy js bcścą dg jódzkj 295 pzbgjącj d sy zchdj. Nl bę są bszy pk-lś, kó zjdją sę bzpśd pzy ddz chą bszy pzzcz pd zbdę mszką zlklz clj półc-schdj częśc pc..5 Pl lkmgycz Zks spsób pdz mg pm lkmgyczg kśly js zpządzm Ms Śdsk z d 12 lspd sp zks spsb pdz ksych bdń pzmó pól lkmgyczych śdsk (Dz. U. N 221, pz z 2007.). Zgd z. zpządzm śc skczych ężń pól lkyczych pm lkmgyczg dl zks częslśc d 3 MHz d 300 GHz (dl mjsc dsępych dl ldśc) py pzkczć 7 V m -1. Źódłm msj fl lkmgyczych bszz pc js djk sc lf kmókj (g. dych WIOŚ Zl Gó), zlklzy spółzędych: , ,20 ). Skłd lkycz g djk ys 0,66 V m -3, c s 9,43 % śc dpszczlj. N l ych ms jódz lbskg js ść śd. Pzykłd, jższą d Śbdz (0,25 V m -1 3,57%), jyższą Zlj Góz pzy l. Skcz (2,05 V m -1 29,28%)..6 Różdść blgcz Część bsz bjęg pcm s pk z lśy. Wysępj zcz lść gkó dz, ym m.. pl sk (Ppls ml L.), lp dbls (Tl cd Mll.), llk psply (Syg vlgs L.), kl zyczjy (Ac plds L.), dąb szypłky (Qcs b L.), zb bł (Slx lb L.), lsz sz (Als c L.), bzz bdk (Bl pdl Rh). W pdszyc zjdją sę lcz śly zl z ll, jk: kl (Cvll L.), blszcz psply (Hd hlx L.), pkzy zyczj (Uc dc) czy skzyp ply (Eqsm vs). Ddk bszz pc ysępj ślść pdz pzz mszkńcó g bsz, głó śly zl, zdb (p. żyk Thj L. czy śk psply Pc bs z p jk śl (Vs L.). 10

11 Obsz pc chkyzj sę mł zóżcą fą. Wyk z bcśc śód ó zl zbdń mszklych. Wysępją chkysycz dl bszó mjskch gk sypj jk óbl zyczj Pss dmscs, głęb gzycz Clmb plmbs), lcz dy ( ym mók Fmcd sp.). Z sskó ymć lży ók psplą (Scs vlgs L.), ch płżych z dl d zbdń óż gk lś. W pk pzy l. Wszj dzch zjdją sę bdk lęg dl pkó, część z ch ymg jdk py. N sdz ysęp chych gkó fly fy..7 Obszy ch Pzdmy zjdj sę bzpśdm sąsdz bsz chg ( jg ly) s kyz klgczg. Pżj pzds lzę bkó ó bjęych chą pą Pk d T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc pkó dych Rzy pzydy T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc zó pzydy Pk kjbz T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc pkó kjbzych Obszy chg kjbz T pc zchdz płd-schdą częścą bsz chg kjbz 29 - Dl Bzźcy. W dlgłśc k. 100 m kk płd-schdm d bsz bjęg MPZP zjdj sę bsz chg kjbz 25 - Dl Bb. Ob bszy ps są d Rzpządz N 3 Wjdy Lbskg z d sp. bszó chg kjbz (Dz. Uzędy Wj. Lbskg N 9 pz. 172, z zm.). Lklzcję bszó ssk d pc pzds ys. 1. Wlkść pszczgólych bszó js zóżc ys dpd: bsz 25: 13,131 h ( gmch Dąb 1,800 h, Żgń 2753 h, Bbc 3,320 h, Ks Odz. 255 h, Młmc 715 h, Ngód Bbzńsk 2,248 h, Szp 1,890 h, ms Żgń 150 h), bsz 29: 2,542 h (płży gmch: Bzźc 1,040 h, Ngód Bbzńsk 1,502 h. 11

12 Rys. 1. Rzmszcz bszó chy j pc (pc. ł. pds. hp://gss.gds.gv.pl) Zgd z zpządzm Wjdy Lbskg (Dz. Uzędy Wj. Lbskg N 9 pz. 172, z zm.), skzych bszch bązją sępjąc zkzy: Zkz zbj dzk ysępjących zzą, szcz ch, lgsk ych schń mjsc zd z lsk złżj ky z yjąkm mskg pł yb z yky czyśc zązych z cjlą gspdką lą, lśą, ybck łcką. Zkz lzcj pzdsęzęć mgących zcząc ddzłyć śdsk Zkz ydby d cló gspdczych skł, ym fy skmłśc ( ym kplych śl zzą, kż młó bszy). Zkz dky zm sskó dych, jżl słżą ym clm ż ch pzydy lb zóż ykzys żykó lych lśych z cjl gspdk d lb ybck. Zkz lkd lych zbkó dych szczy z bszó dbłych. Zkz lklz bkó bdlych ps szkśc 100 m d l bzgó zk, jz ych zbkó dych, z yjąkm ządzń dych z bkó słżących pdz cjlj gspdk lśj, lj ybckj. Nlży zżyć, ż dl częśc bszó chych ( ym 25-Dly Bb) chłą N LVII/579/2010 Sjmk Wjódz Lbskg z d 25 pźdzk z chłą NR XVII/157/11 Sjmk Wjódz Lbskg z d 19 gd zsł zsy zkz ydby d cló gspdczych skł, ym fy skmłśc ( ym kplych śl zzą, kż młó bszy). 12

13 Obszy N 2000 Njblżj płżym bszm chym sc N 2000 js Spcjly Obsz Ochy (SOO) z Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-zchdm d bsz pc (ys. 1). Pkyc sdlsk pzydczg ys 62%. Obsz bjmj dlę zczą pdzlą część płdą (d Żg d Ngd Bbzńskg) półcą (d Ngd d Dych), czg pzyczyą js zój ms Ngd Odzńskg. W skłd bsz chdzą szcz, my ksmcz, złśl dzcz, łąk śż, kś bczyy, gądy śdkpjsk, kś dąby, by lsy bg jz cz łęgm. Spśód gkó chych yóż sę sępjąc gk śl: Asps sps, Bmb bmb, Cs fb, Cmbyx cd, Cbs, Cs gb, Lmp pl, Lcs cvs, L l, Ophgmphs ccl, Rhds scs ms, Sbj, Ts css. Jk zgż ym sę: pę, ksz śc, Wydpy, dm żyk, fskę spą, bdl pc hydchcz ędks. Ok. 2,4 kk półc-schdm zlklzy js Spcjlj Obsz Ochy (SOO) Ngdzk Pzygłksk (kd PLH080054). Zjdją sę j sdlsk k jk bzg jz lblych, fsk pzjśc bż pdłż fym z pzygłkm. Jk szczgól c z 2 gk dó: zlkę ększą (Lch pcls) czńczyk pk (Lyc dsp). Pkyc sdlsk pzydczg ys 100%. D zgżń dl bsz ym sę zsypy, mlcj ssz z psępjącą skcsję klgczą. W dlgłśc kł 2,7 km kk półc-zchdm d bsz pc (ys. 1), płży js Spcjlj Obsz Ochy (SOO), ydzly pd zą Mpky Tl kł Kzyskc (kd PLH080024). Js bsz zpjky z g bcść pz mpk (Bbsll bbslls). Sdlsk pzydcz są 93% cłśc bsz (dpd: N06 0,33%, N17 65,41%, N23 27,63%). Z głó zgż dl g bsz zj sę zczyszcz zm (ż), jdczś skzj mk pzyy ddzły ęz zęz Pmk pzydy N gmy chą dydlą bję głó dęby szypłk z bk zyczjy: Dąb szypłky (Wysk), Dąb szypłky (Wysk), 6 Dębó szypłkych (Wysk), Dąb szypłky (Pk Ngód Bbzńsk), Dąb szypłky (Ngód Bbzńsk, ł pzcpdzy zk Bób), Dąb szypłky (Ngód Bbzńsk, ł pzcpdzy zk Bób), Dąb szypłky (zdl dg bj d Kpl Kszy Kzyskc Dbsz Młym), Skpsk 14 dębó szypłkych (Ngód Bbzńsk, l s Bb mędzyl), Bk zyczjy ky szpl 30 dz zdłż mlcyjg (Wś Cszó, gy Ndlśc Kzyskc Obęb N Wś Oddzł 273). Żd z pmkó zjdj sę pc jg bzpśdm sąsdz. 13

14 Ssk dkmcyj pzydy żyj N pc ysępją ssk dkmcyj pzydy żyj Użyk klgcz N pc ysępją żyk klgcz. W bęb Ngd zjdj sę jdk 4 żyk klgcz: Pzymśc (4,37 h), Zkl Bb (0,88 h), Kcz Osj (8,91 h) Zkl (5,33 h). Są zlklz dpd klcy s Wysk, zchód d s Błc, półc d s Klęp z ls kzyskckm Zspły pzydcz-kjbz N pc ysępją zspły pzydcz-kjbz Och gk śl, zzą gzybó Ch plskm pm gk śl, zzą z gzybó ysępją bęb bszó, kóych m pdzdzłch N bjęym jszym pcm sdz ysęp gkó pdlgjących kj ch..8 Sc ml N bszz gmy sdz ysęp złóż kszy lych. Njblższ, ssk d bsz pc dlgłśc k. 0,56 km kk płd-zchdm zjdj sę zpz sęp złż Ngód Bbzńsk-Zbk (MIDAS 1816). Nc dlj zlklz js złż Kzyskc (MIDAS 1803, dlgłśc k. 0,85 km, kk płd-zchdm), kóg ksplcj zsł zch. Ok. 1 km kk półcschdm sdz zpz sęp złż scó lsych cmk bdlj Klęp (MIDAS 2342) (ys. 2). Rys. 2. Lklzcj złóż scó mlych (pc. ł. pds. hp://m.bzgs.pg.gv.pl/m.cbdg/) 14

15 Złż Ngód Bbzńsk-Zbk (MIDAS 1816) bjmj Ngód Bbzńsk Zbk- Gzp Dl (złż kspl) glgczych zsbch blsych pzm 8655 yś., zsbch pzmysłych 5495 yś. (ksplych 241 yś. ), Ngód Bbzńsk- Zbk P. Bbók (złż zsbch zpzych szczgół k. A+B) glgczych zsbch blsych pzm 8319 yś., zsbch pzmysłych 6143 yś. Ngód Bbzńsk-Zbk (złż zsbch zpzych sęp k. C), glgczych zsbch blsych pzm yś.. Złż scó lsych cmk bdlj Klęp (MIDAS 2342) (złż zsbch zpzych sęp k. C), glgczych zsbch blsych pzm 6486 yś.. Kgą A bję są złż młkflk, czyl k, kóych ksplcj js mżl bz żdych spcjlych kń, kgą B złż kflk, kóych ksplcj ymg spł kślych kó dyczących chy śdsk. Njbdzj pblmycz są złż z kg C (bdz kflk), kóych ksplcj js mżl z zględ zgż śdsk lb s zgspd złż lb jg cz (p. złż Klęp)..9 Gspdk kml Gm Ngód Bbzńsk m pządką gspdkę d-ścką z dpdą. N bjęym pcm ysępją dzk skłdsk dpdó zlklz bszch pśęych dzm, pblż lc Wszj Ws S śdsk bszch bjęych pzdyym zczącym ddzłym S śdsk bszch sąsdjących z m pc dbg d s pzdmg bsz, pzdsg pkc 2.1. W bęb bsz bjęg pcm zjdj sę zbd mszk. Od sy zchdj pzbg dg jódzk 295 kó js głóym czykm płyjącym klm ksyczy g bsz. Obszy płż kk półc-zchdm pzzcz pd słg sąsdją z hą młó bdlych, kó ks mż gć zmży ch smchdó dsczych. Rlzcj złżń pl, psc bdy częśc półc schdj dóg djzdych pzyczy sę d pgsz jkśc śdsk. Nlży zżyć, ż dg mją mżlć djzd d bdykó mszklych ęc pszć sę m będą smchdy sb, ddk gczym zks Isjąc pblmy chy śdsk s z pk dz lzcj pjkg dkm, szczgólśc dycząc bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy T bjęy MPZP pky sę z bszm chym. N lzym bszz sdz ysęp zjsk plgczych cążlych dl śdsk pzydczg. 15

16 Zjsk kch sdz óż ds d bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy ym: pkó dych, zó pzydy, pkó kjbzych, bszó chg kjbz, bszó N 2000, pmkó pzydy, ssk dkmcyjych pzydy żyj, żykó klgczych, zspłó pzydcz-kjbzych, chy gkj śl, zzą gzybó. W gcch pc sdz pblmó chy śdsk sych z pk dz lzcj pjkg dkm, szczgólśc dyczących bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy Cl chy śdsk s szczbl mędzydym, spólym kjym, s z pk dz pjkg dkm, z spsby, jkch cl pblmy śdsk zsły zględ pdczs pcy dkm Rlzcj slń Pl kldj z clm chy śdsk, sym szczbl mędzydym, spólym kjym, bm pkycz żd z fm chy pzydy sych / szczblch zjdj sę bęb lzg bsz. Fgm bsz chg kjbz zzębjący sę z m bjęym pcm pzzczy js pd zlń gmą zdz, zązk z czym sdz sę gyg ddzły plj sycj bsz. Lklzcj plj sycj ykzj zm ddzły gk bję chą, ym Us z d 16 k ch pzydy (Dz. U. z N 151, pz. 1220, z zmm), jk óż zpządz Ms Śdsk z d 9 lpc sp gkó dzk ysępjących śl bjęych chą (Dz. U N 168, pz. 1764), zpządz Ms Śdsk z d 9 lpc sp gkó dzk ysępjących gzybó bjęych ch (Dz. U N 168, pz. 1765), zpządz Ms Śdsk z d 28 zś sp gkó dzk ysępjących zzą bjęych chą (Dz. U. z N 220, pz. 2237). 16

17 2.5. Pzdy zcząc ddzły, ym ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, kókm, śdm dłgm, sł chl z pzyy gy, cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bsz Epjsk sć chy pzydy N 2000 m cl chę: ksysmó ppzz chę sdlsk pzydczych, gkó śl, gkó zzą (szczgól pkó) T bjęy pcm zjdj sę bzpśdm sąsdz żdg z bszó N Njblżj zjdją sę sępjąc bszy: SOO Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-zchdm, SOO Ngdzk Pzygłksk (kd PLH080054), zlklzy k. 2,4 km kk półc-schdm. SOO Mpky Tl kł Kzyskc (kd PLH080024), zlklzy k. 2,7 km kk półcym. Zbcz zs pcjlych ddzłyń pjkg zgspd bszy sc N 2000 zs bl 1. Tb. 1. Zs ddzłyń śdskych zpsó MPZP cl pzdm chy bsz N 2000 ELEMENTY ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k m l S k m l z b z c j ą k ó k m ś d m d ł g m s ł c h l p z y y g y Sdlsk pzydcz Gk śl

18 Gk zzą Objś: Skl ddzłyń: 0 ysępj, 1 - pmjl, 2 dż, 3 śd, 4 dż, 5 - lmjąc W yk lzy sdz, ż lzcj złżń Pl spdj zczących ddzłyń gyych pzyyych cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó. W yk lzcj złżń MPZP ysąpą óż ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, kókm, śdm dłgm, kż sł chl, płyjąc kzys y gk bję chą fm bszó N Pzdy zcząc ddzły, ym ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, skml z ym pzypdkm bzcj ym bszz, kókm, śdm dłgm, sł chl z pzyy gy, pszczgól lmy śdsk Zs pgz ddzłyń śdskych, dkych dl bsz bjęg Pgzą, spządzą dl pjk mjscg pl zgspd pzszg zs b. 2. Tbl 2. Zs ddzłyń śdskych dl bsz bjęg Pgzą ELEMENTY ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k m l S k m l z b z c j ą k ó k m ś d m d ł g m s ł c h l p z y y g y Różdść blgcz Ldz Zzę

19 Rśly Wd Pz Pzch zm Kjbz Klm Zsby l Zbyk Db ml Zlżśc pmędzy / Skl ddzłyń: 0 ddzły ysępj, + ddzły ysępj.10 Oddzły óżdść blgczą Z g zch bęb bsz zczych pzch pzzczych pd y zl pzdj sę pgsz bóżdśc..11 Oddzły ldz N sdz, by pl zpsy MPZP mły gyy pły ldz. Oddzły pzyy ykją głó z pządk łd pzszg zpsch pl..12 Oddzły zzę Z g chk bsz bjęg pcm sk zóżc gk sdz by pp zpsy MPZP zczym sp ddzłyły zzę. Wyjąkm mgą być pc bdl, kó kókj śdj pspky czsj mgą płszyć byjąc ym zzę..13 Oddzły śly N ysępj l gkó dz lścsych glsych. Nlży mć dz dkcję gkó bcych d śdsk lg pzz mszkńcó klczych ó..14 Oddzły dy pzch pdzm N bszz bjęym pcm ysępj s. S dy ym zbk ykzj zczą fzcję. N pzdj sę pgsz jkśc ód g zbk, złszcz ż js zsly dm pdym. Jdczś bd glgcz (s ysęp pzmó pzpszczlych z zlg ód pdzmych głębkśc pyżj 0,9 m p.p..) ch zsby ód pdzmych pzd lym pgszm jkśc. W pjkc pl pzdz zgspd ód pdych ppzz cję z mżlścą zsącz d g pd km ch czyszcz z dpdz ód pchdzących z ó dzych d sc klzcj dszczj z zbędym ządzm slcjm chczym. Są dzł kzys dl ppy jkśc śdsk ym bszz..15 Oddzły pz Pzdj sę bk ddzły sycj pzdzych pl pz msfycz. 19

20 .16 Oddzły pzchę zm N pzdj sę, by pl sycj spsób gyy ddzłyły pzchę..17 Oddzły kjbz N pzdj sę śd ddzły plj sycj kjbz..18 Oddzły klm Pp zpsy MPZP płyą zmę klm mkklm..19 Oddzły zsby l N pzdj sę śd ddzły plj sycj zsby l..20 Oddzły zbyk N pzdj sę ddzły plj sycj zbyk..21 Oddzły db ml N sdz ddzły pjkj sycj db ml..22 Zlżśc pmędzy lmm śdsk ddzłym lmy Sdz ysęp zlżśc pmędzy / lmm śdsk. Dyczy gzmó żyych, ym ldz, śl zzą ysępjących bjęym pcm dyczy zm zó pzyyych jk pcjl gyych ykjących psępjącj bzcj g bsz. 3. Pzyję ząz pp ząz ly 3.1. Rząz mjąc cl zpbg, gcz lb kmpscję pzydczą gyych ddzłyń śdsk, szczgólśc cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó Rlzcj slń ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk sąp zgdz z ymgm chy śdsk będz pł sę dpd ząz dycząc gcz msj zczyszczń hłs, pdłj gspdk dśckj, chy glb gó p. Zp jdczś łścy zój dzędg lm śdsk, jkm js Człk. Z pzdsg pc yk, ż: lzy bsz js pzydy dl zj fkcj żykych, zbdym bszz ysępją gcz ykjąc z chy zsbó śdsk lb ysęp cążlśc zgżń śdsk, zbdym bszz sdz sę kczśc ss gczń ykjących z chy zsbó śdsk. W yk pzpdzj lzy sdz sę, ż k śdsk dl lzcj plych sycj, kszłc zppym pzz skdcę (y zl, y zbdy mszkj, y zbdy słgj, y kmkcyj) są kzys. 20

21 S śdsk lzym bszz kl js pzyyy ykzj zczyszczń pz, ód, glb gó, msj hłs pm lkmgyczg. Pgzj sę, ż ppy spsób zgspd pzys zsdczych zm ym zks.. Wdy zp dy dszcz pchdząc z zch dzych py być dpdz d sc klzcyjj. Nlży zdbć pdczyszcz śckó z sbscj ppchdych pzd ch zssm ppzz ss dpdch spó. W jszj pgz sdz gyg ddzły cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó. W zązk z ym, ppj sę ss szczgólych zązń plsycz-lzcyjych, słżących spcjlj ch ych bszó. Isycj pjk lzym j spdją sych zm śdsk. Rzżjąc cłkszł kń pzydczych mż sdzć bk pzcskzń d chl MPZP klym kszłc Ppzycj zązń lyych d zązń zych pjkym dkmc z z zsdm ch yb z ps md dk cy pdzącj d g yb (lb yjś bk zązń lyych, ym skz pkych dśc ykjących z dskó chk lb spółczsj dzy) Pp zpsy MPZP ydją sę być pdłym zązm spsb zgspd pzdmg bsz. Obsz zczj częśc pzzczy js y zl, c pdzymj ch dychczsą fkcj. Zpsy dycząc zbdy mszkj pządkją s kly psją sę d hmzcj zbdy z m kcj ypczyk jkm bz ąp są bszy zl. Aly ząz, plgjąc pzs bjęg pcm bz pspky zjych, będz kkm cjlym, ęcz szkdlym. Zóży zój bszó p gć spółs człk pzydy, gdz - skk symbzy - zó ldz, jk pzsł kmpy śdsk czpą zysk, pzyjmj - cą j kgzyscj. Bąc pd gę cłkszł kń, pzyjęc ppych zpsó Pl ż sę z jlpsz ząz z pk dz lklzcj bsz dychczsg spsb jg zgspd. W zązk z ym, skzj sę zązń lyych dl g dkm. W pc Pgzy ykzys kl bązjąc sy zpządz, dsępą lę z g zks, mły s śdsk, yd lkly, kż - dzę dśdcz ó pc. Pzy yky pcy pk zsdcz dśc mżljąc jj yk. 21

22 4. Pdsm W śl pzpdzj lzy sdz gyg ddzły śdsk zpsó mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Obcy spsób żyk js zgdy z jg hsą, pp zmy są lą kycją dzłlśc sdczj ch mjskch. Rlzcj pl pządkj plsycz zs pzszń, pzsjąc jdczś zczą część pd dychczs żyk. M głó ch zl pklśj, częśc dóg djzdych, pzzczym pd gż, gódk dzłk słg z częśc bdykó mszklych. Ngy ddzły dg jódzkj 295 js l pzz bf psc ó zl gmj zdzń, kó skcz chą zbd mszk pzd pgszm klm ksyczg z zczyszczm pz z źódł kmkcyjych. Rlzcj ych dóg djzdych pzyczy sę d pgsz jkśc pz ym, gdyż syść ch ddz lklj zlż js głó d mszkńcó g bsz. 22

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Burmistrz Sulechowa

OBWIESZCZENIE. Burmistrz Sulechowa OBWIESZCZENIE Bumsza Sulcha yłżu d publczg glądu pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg częśc ó bęb gdzyjym Kalsk Na pdsa a. 17 pk 9 11 usay z da 27 maca 2003. plaau zagspdaau pzszym (j. Dz. U. z 2012., pz. 647

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. Rs Ns k 5 Sk Ps 12 Psńó Śąskh s N 3/9 sń 2013 A ksók hs Z Bńsk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O s ó ks 2 - s só BUONICZOIE BAJEK 6122012 Skń są P k Z b sę, sk bk óżk s k O s O k hs s ąę bą sę

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 Pl lj sly 2014/2015 Ogóls S Muy I s. Zsl Só Muyyh 2 Im. Wjh Kl Rs Pyy y RP u 28 s 2014. Obuj 1 2014. KLASA 1 WYCHOWAWCA MGR BARBARA PAŁYSIEWICZ 3 9.45-10.30 4 10.40-11.25 ym s. suhu g1/ só s.y/s.y. GL

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH RZEMIOSŁA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. RZEMIEŚLNIKÓW KUJAWSKICH W INOWROCŁAWIU Plan lekcji Wrzesień 2015r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH RZEMIOSŁA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. RZEMIEŚLNIKÓW KUJAWSKICH W INOWROCŁAWIU Plan lekcji Wrzesień 2015r. Plan Wrzesień 2015r. - Tydzień A Poniedziałek DA s.cech DA s.cech s. 7 DA s.cech s. 7 DA s.cech Kl. I A Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Mon.zab. Tmps KZ Kl. I B Wych.fiz.chł. DC Wych.fiz.dz.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!!

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! OBJAŒNIENIA: Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dÿwiêku Picture - tylko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR, SPP i PPZ

Automatyka SZR, SPP i PPZ ZN 5R Atmt ZR, PP PPZ 06-05-12 Atmt ZR, PP PPZ 1. ZAADA DZIAŁANIA...2 2. CHEMAT UNKCJONALNY... 2 2.1. MODUŁ WYŁĄCZNIKÓW...3 2.2. MODUŁ CZŁONÓW NAPIĘCIOWYCH... 3 2.3. MODUŁ GŁÓWNY AUTOMATU... 5 3. PARAMETRY...8

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Spójne przestrzenie metryczne

Spójne przestrzenie metryczne lz Włd 5 d d Ćel cel@gedpl Spóe pzeszee ecze De Pzeszeń eczą ρ zw spóą eżel e d sę e pzedswć w psc s dwóc zów epsc wc złączc ρ - pzeszeń spó ~ we Icze es ze spó eżel dl dwlc pów czl see cągł c γ : : γ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium

Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium Pzdmy sysm cnn - język nglsk kls 2 LO cz. II dl gupy humnsycznj mmyczn fzycznj (pdęcznk Rpyum Muln pzm zszzny Lngmn) Lp. Słnc Wypdź usn 1 C z ł k sł zy psując gsy, mmkę spsby món pzymnk psując sbść chk

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-2-2-11 Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-2-2-11 Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-2-2-11 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Św. Ludwiki, ul. Piekarska 4/6 w Krakowie, przez pracowników

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bk kwch bwąń bwąń bk bwą wsk wg łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Sektor energetyczny w Portugalii

Sektor energetyczny w Portugalii Sk z Sk k z Sk z bjj ęć łóh bzó złś: kj,, bj, h ą kzą z złść zzh kó kzj Wz kzj Sk z kzj j łk kkj kz j z z ś óŝh h hz z óŝh źół (ę, z,,,, b ) Głó kzj ą: D çã, bá j kzj Kją Są zą zząz RN SA (R N), kó ńą

Bardziej szczegółowo

NEANDERTALCZYK I HOMO SAPIENS W JASKINI KLISSOURA NA PELOPONEZIE

NEANDERTALCZYK I HOMO SAPIENS W JASKINI KLISSOURA NA PELOPONEZIE W NEANDERTALCZYK I HOMO SAPIENS W JASKINI KLISSOURA NA PELOPONEZIE ńc cc 2006, p ch plch, ńc ł bd chlgc j 1 ą Kl, półc-chdj cęśc Plp. U ch pch p ę Bb ąó cąg ę pmęd m d półcj H d Pmj Agld, ł 10 lmó półc

Bardziej szczegółowo

ń Ą ą ą ť ď ý ĺ ĺ ą ą ą ĺĺ ż Í ą ĺ í ą ą ą ą ą ą ĺ ĺ Í ą ĺ źĺ ą ť ą Í ĺ ť ą ő Łą ń ť ő ý ý ĺ ą ą ý ą ą ż ą ą őź ź ĺ ĺ ĺ ý ą Żą ą ą đ ą ą ń Ś ą đ ĺ ą ą ą ą ą ť Ż ż ť ą ć ą ý ĺ ĺ őź ą ý Ł í ą ą ý ďĺ ą ą

Bardziej szczegółowo

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj.

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj. Nauczanie indywidualne : K K 1b od 02.09.2015 wych.fizyczne (z klasą ) zaj.terapeutyczne(z klasą )co 2 tydz 2 8.50-9.35 wych.fizyczne (z klasą) zaj.techn./informat. ( WJ ) zaj. z wychowawcą (z klasą )

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z

Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z. Elektrozaczep symetryczny z Zabezpieczenia elektromechaniczne Zabezpieczenia elektromechaniczne-elektrozaczepy Zabezpieczenia elektromechaniczne-elektrozaczepy-elektrozaczepy standardowe ES-S12AC/DC Elektrozaczep standardowy (NC),

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r.

ŻYJE BAL NIECH r. Ala i klasówka z historii MASKOWY. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. Nr 3/9 styczeń 2013 r. R N k 5 Sk P 12 Pńó Śąkh N 3/9 ń 2013 A kók h Zu Bńk, k 5b ŻYJE 12 BAL 10012013 NIEC ASKOY 2 O uó k 2 - ó BUDONICZOIE BAJEK 6122012 Du Skń ą P k Zu bu ę, ku bk óżk uk O u O uk h ąę bą ę uk Pó ę ś R ę kó

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r.

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r. Komunikat 28 / 2015/2016 z dnia 19.02. 2016 r. Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 14.03-16.03.2016 r. Lekcja Poniedziałek 14.03.2016 Wtorek 15.03.2016 Środa 16.03.2016 6a

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

10, 24 12, 26 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30

10, 24 12, 26 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 LLU. Z.., LC, UL. ZMŁ 1 TL. 61/4478459, 5173239 MJCŚĆ/ULC M LC BÓ BÓ Ó CHK LKBT BŻZ CH ( ZBÓK 2 CH (BZ KU Z CZK J) ZM) ieruchomości zamieszkałe ZBU JZ częstotliwość co 2 tygodnie K 2017 LC: 5TCZ, ĄBK,

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo