INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA"

Transkrypt

1 Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk rgzcyj Urzędu Mst Płck (ydzły). W. zsdy stsuj sę dpd d kmórk rgzcyjych (ddzłu, bur) będących strukturz ydzłu. I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1. Budżt zdy jst t pl ydtkó mst, przygty tk spsób, ż zm zstą zps ukłdz klsyfkcj budżtj szystk kmórk rgzcyj przygtują pstc zdń budżtych szczgół rzcz fs ply dzłlśc jką będą rlzć dchdzącym rku budżtym. 2. Zd budżt bżąc t lmtr jdstk rzlcz strukturz budżtu, chrktryzując jdrdą dzłlść. Zd budżt psd zę, cl, krśly lśc jkśc rzultt, kszt rlzcj rz skźk fktyśc. W rmch dzłlśc Urzędu Mst ydręb sę d rdzj zdń: bzpśrd ząz z dstrczm usług rzcz mszkńcó lub ych jdstk rgzcyjych mst pśrd ząz z utrzymm stsk prcy rz ząz z utrzymm budyku rz z bsługą. 3. Zd budżt stycyj (mjątk) p psdć zę, ply krs rlzcj, cłkty kszt zd, zkrs rzczy ply d rlzcj dchdzącym rku budżtym, rtśc zbędych d ps kłdó dchdzącym rku budżtym przypdku zdń lltch tkż klj d lt budżt. 4. Wsk budżty Wydzłu t dkumtcj plstycz sprządz: 1. zkrs zdń bżących przy pmcy frmulrzy dstrczych frm rkuszy klkulcyjych, bjmując dysktkę zrjącą plk z dym Wydzłu tkż ydruk krt zdń ( frmulrzch F-1) rz zbrczych zstń ydtkó Oddzłó ( frmulrzch ZZK-1), 2. zkrs zdń stycyjych (mjątkych) 1

2 ykjących z Wlltg Plu Istycyjg - przy pmcy frmulrz stącg Złączk Nr 1 d Istrukcj ktulzcj dych rz ps zkrsu rzczg plg d yk dchdzącym rku budżtym, ykjących z Wlltg Plu Istycyjg przy pmcy frmulrz stącg Złączk Nr 2 d Istrukcj rz uzsd kczśc rlzcj zd ps zkrsu rzczg plg d yk dchdzącym rku budżtym. 2

3 II. OPIS PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU Istrukcj krśl stępując tpy przygt prjktu budżtu: 1. Wydzły Urzędu Mst stsują strukcję jk bązujący zbór zsd przy prcyu prjktu budżtu mst. 2. Wydzł Orgzcj Spr Admstrcyjych pluj stępą lść ttó dl kżdj kmórk rgzcyjj Urzędu. frmcj przkzuj d Wydzłu Skrbu Budżtu. 3. Dl ustlj lczby ttó pl są kszty pśrd frmulrzu ZP. 4. Wydzł Skrbu Budżtu trm d 6 pźdzrk frmuj Wydzły rtcyjych ktch śrdkó rlzcję ch zdń bżących dchdzącym rku budżtym rz stępj lśc ttó, zgd z frmcją z Wydzłu Orgzcj Spr Admstrcyjych. Wstępy pdzł śrdkó dtyczący zdń bżących zkcpty jst przz Przydt Mst Płck. 5. Wydzły Urzędu Mst przygtują dkumtcję plstyczą (sk budżty) zkrs: - zdń bżących zgd z zsdm zrtym Istrukcj frmulrzch ystępujących frm rkuszy klkulcyjych (F-1, ZZK-1), - zkrs zdń stycyjych (mjątkych) frmulrzch stących Złączk Nr 1 2 d Istrukcj rz ps, którym m pkt. I ppkt. 2. Oprócz dysktk z ypłym frmulrzm d Wydzłu dstrcz są tkż ydruk, którym m dfcj sku budżtg pdps przz Dyrktr Wydzłu lub krk kmórk rgzcyjj (ddzłu, bur) będącj strukturz ydzłu. Trm złż skó budżtych Wydzl Skrbu Budżtu upły 19 pźdzrk. 6. W trm d 28 pźdzrk Skrbk Mst Płck dkuj stępj ryfkcj skó budżtych dstrczych przz Wydzły rz: - sprządz zbrcz zst zdń bżących, - sprządz zst zprpych przz Wydzły zdń stycyjych (mjątkych) przkzuj Przydt Mst Płck. Wsk zrjąc d zgd z stm fktyczym lub kmplt zstją zróc Wydzłm clm ch ppry. O fkc póź złżu sku lub dstrcz kmpltj dkumtcj Skrbk Mst Płck złcz pdm Przydt Mst. 3

4 7. P łączu pló zdń Wydzłó d prjktu budżtu rz p jg uchlu Wydzł Skrbu Budżtu przkzuj frmcję sttczym ksztłc ch pló ykjącym z dcyzj rgu zrządzjącg uchłdczg mst. III. ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ (WNIOSKU BUDŻETOWEGO) PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 1. Df zdń bzpśrdch Dyrktrzy Wydzłó Urzędu Mst: ) frmułują prpzycj zdń pdst: - Strtg Zróżg Rzju Mst Płck, - lz rz frmcj zętrzych łsych dtyczących ptrzb mst, - złżń d prjktu budżtu rz stępg lmtu śrdkó. Rlz przz Wydzły zd bzpśrd py ulgć zm kljych ltch. W przypdku kczśc dk zm tkch jk p. łącz zdń czy pst g zd d dkumtcj plstyczj lży dłączyć uzsd. b) yzczją sby dpdzl z pszczgól zd - krdytró zdń. Rl sby dpdzlj z zd krdytr plg : - zplu zd zgd z strukcją, - ktrl jg rlzcj rz krdyu prcy ykujących g sób (pdmtó), - przygtu krsych sprzdń frmcj dtyczących stu rlzcj zd, - sprządzu skó dk zm dtyczących dg zd. Orgzcj prcy Wydzl mus umżlć yzcz jdj sby dpdzlj z yk kżdg z zdń. Jst t ymgm kczym łścg zpl rz sprj rlzcj zdń. Dyrktr p róż yzczyć ltyk sbę, któr będz pmgć mu prcch d prjktm budżtu. Rzpczęc prc d plm pszczgólych zdń mus być pprzdz dkm stępg pdzłu śrdkó będących dyspzycj Wydzłu yzcz zd. Przy rlzcj tj czyśc Dyrktr Wydzłu pmg ltyk. Fukcj ltyk plg : - pmcy Dyrktr Wydzłu pdjmu dcyzj fsych szczblu Wydzłu tym szczgólśc dku stępg pdzłu śrdkó będących jg dyspzycj zd, - ryfku fsj częśc pló zdń przygtych przz sby dpdzl, - c kmpltśc pprśc klkulcj pszczgólych przdsęzęć rz kstrukcj ymgych dkumtcj prmtró zdń, 4

5 - pmcy sbm dpdzlym przypsu plym rmch zdń ydtkm dpdj klsyfkcj budżtj (dzł, rzdzł, prgrf), - sprządzu zbrczych zstń ksztó p zplu szystkch zdń dstrczu d Wydzłu Skrbu Budżtu. D bązkó ltyk lży ztm bzpśrd pl zdń. Przy plu zdń Dyrktrzy Wydzłó muszą uzględć stępując d skzók: sum ydtkó szystk pl zd mus sę mścć rmch stęp krślg przz Przydt lmtu śrdkó. Jżl ydtk dym zdu przkrczją lkść zpjącą zbls budżtu Wydzłu kc skzj przz Wydzł Skrbu Budżtu zlc sę prc dóch rsj dg zd - prszj dstsj d lmtu drugj przkrczjącj jg yskść. Przypdk, których uzsd jst przygt drugj rsj zd: - kczy urgumty zrst zkrsu rzczg zd pcągjący z sbą zrst ttó stsuku d rku bżącg, - kczy urgumty zrst zkrsu rzczg zd pcągjący z sbą zrst y dtkó bzpśrdch stsuk u d rku bżącg. sku budżtym Wydzłu lży zsz prszj kljśc umszczć zd blgtryj tz. ykjąc z łżych przz przpsy pr bązkó (usty, rzprządz, uchły tp.), dlszj tmst zd ykjąc z l smrządu czy tż cjtyy Wydzłu, sytucj gdy Wydzł prdz bsługę zdń stycyjych lży zplć ją jk zd bżąc zć p.: Obsług zdń stycyjych. 2. Pl zd bzpśrdg przz sbę dpdzlą Osb dpdzl z zd krdytr pluj zd budżt. Przy plu zd krdytr mus uzględć yskść śrdkó krślą przz Dyrktr Wydzłu jg rlzcję. W clu sprządz dkumtcj plstyczj dg zd, sb z dpdzl p ypłć dstrczy frm rkusz klkulcyjg frmulrz F-1. W rz ystęp jkchklk prblmó zązych z plm zd budżtg lży złcz sktktć sę z Wydzłm Skrbu Budżtu Oddzł Budżtu. 5

6 IV. KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ W RAMACH OPRACOWYWANIA WNIOSKU BUDŻETOWEGO W ZAKRESIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ KOMÓRKĘ ORGANIZACYJNĄ URZĘDU MIASTA PŁOCKA Czyść yky rmch sprządz sku budżtg Wykc Zpz sę przdstcl Kmórk z trścą Istrukcj Pl Zdń Dyrktr Wydzłu, prccy Budżtych 2. Przygt dych d pl tj. dych dtyczących zkrsu dzłlśc Wydzłu, dych dtyczących dchdó pzyskych zązku z rlzcją zdń, przprdzych lz zkrs ptrzb mszkńcó, dych dtyczących yk rku ubgłg rz ktulg plu ydtkó rzczych. 3. Sprządz sku budżtg prcu zgrmdz d przy pmcy rkuszy klkulcyjych 4. W clu sprządz dkumtcj plstyczj sb dpdzl z zd p sprządzć chrktrystykę zd prcć pl dzł dl zd budżtg, który st jżjszą część sku jg fs (dług zru frmulrz F-1). Plujący p dkłd szczgół: ) ymć klj przdsęzęc, któr są kcz d zrlz zd zchując przy tym kljść chrlgczą czyśc, tk by stły hrmgrm rlzcj zd cągu rku budżtg, b) krślć prcchłść tj. lczbę gdz zbędych d rlzcj pszczgólych przdsęzęć, któr przduj sę ykć łsym zkrs, z pdzłm gmę pt, c) blczyć pl lkśc ydtkó dl pszczgólych przdsęzęć zdu prcu kszt gdzy rbczj, zbędą lczbę gdz rz przypdku rlzcj krślych dzłń ptcjłm bcym cy dóbr usług, d) ustlć lść ttó zbędą d rlzcj zd pdzl tty gmy tty ptu pdst sklkulj lczby gdz (lży przyjąć, ż prck mż przprcć rcz gdz) ) zdfć blczyć pl skźk fktyśc zd, f) przypsć d plych kt zązych z pszczgólym tpm rlzcj zd dpd symbl klsyfkcj budżtj (czyśc t rz ątplśc ksultć z Wydzłm Skrbu Budżtu Oddzł Budżtu). Jżl pl zdy ystąp dóch rsjch lży sprządzć prszą zmykjącą sę ktą pdą przz WSB rz drugą ykrczjącą pz pdy lmt. 5. P zplu szystkch zdń lży sprządzć zbrcz zst ydtkó dl szystkch Oddzłó (dług frmulrz ZZK-1). 6. Dstrcz pdpsych krt zdń frmulrzch F-1 rz zbrczych zstń ydtkó Oddzłó frmulrzch ZZK-1 (lub 2 tkch frmulrzy dl Oddzłu przypdku złż sku dóch rsjch) rz z dysktką zrjącą rkusz z płą dkumtcją zdą d Wydzłu Skrbu Budżtu. Altyk rz prccy przy udzl Dyrktr Wydzłu Odpdzl z zd (krdytrzy) przy spółprcy Altyk pd dzrm Dyrktr Wydzłu Altyk pd dzrm Dyrktr Wydzłu P ztrdzu pló fsych Wydzłu Skrbu Budżtu. frmcj przkzuj kmórkm rgzcyjym Urzędu Mst. 6

7 V. ZASADY OPRACOWANIA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH) PLANOWANYCH DO REALIZACJI W NADCHODZĄCYM ROKU BUDŻETOWYM 1. Dyrktrzy Wydzłó Urzędu Mst frmułują ykz zdń stycyjych (mjątkych) plych d rlzcj dchdzącym rku budżtym krując sę szczgólśc ytyczym ykjącym z Wlltg Plu Istycyjg. 2. W przypdku zdń stycyjych (mjątkych) ykjących z Wlltg Plu Istycyjg lży zktulzć d złączym frmulrzu stącym Złączk Nr 1 d Istrukcj rz dkć psu zkrsu rzczg plg d yk dchdzącym rku budżtym. 3. W przypdku zdń stycyjych (mjątkych) ykjących z Wlltg Plu Istycyjg lży ypłć frmulrz stący Złączk Nr 2 d Istrukcj rz sprządzć uzsd kczśc rlzcj zdń ps zkrsu rzczg plg d yk dchdzącym rku budżtym. 7

8 P r z d y Złączk Nr 1 d Istrukcj pl zdń budżtych przz kmórk rgzcyj Urzędu Mst Płck Lp. Wykz zdń stycyjych (mjątkych) ykjących z Wlltg Plu Istycyjg Nz zd NAZWA WYDZIAŁU f s Okrs rlzcj zd y k ### Ogółm k c Przdy kłdy fs pszczgólych ltch Trm rzpczęc Trm zkńcz BM Żródł fs MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE Cłkt rtść zd r k u Ogółm BM MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE Ogółm BM MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE

9 P r z d y Złączk Nr 2 d Istrukcj pl zdń budżtych przz kmórk rgzcyj Urzędu Mst Płck Lp. Wykz zdń stycyjych (mjątkych) ykjących z Wlltg Plu Istycyjg Nz zd NAZWA WYDZIAŁU f s Okrs rlzcj zd y k ### Ogółm k c Przdy kłdy fs pszczgólych ltch Trm rzpczęc Trm zkńcz BM Żródł fs MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE Cłkt rtść zd r k u Ogółm BM 1. MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE Ogółm BM 2. MFOŚ GW PFOŚ GW BZŚ ZŚZ ŚR. UNIJNE

10 PLANOWANIE ZADAŃ POŚREDNICH ZP ZP01 Utrzym budyku rz z bsługą rzdzł klsyfkcj budżtj: Wydtk sb: Wygrdz sb 4010 Ddtk ygrdz rcz 4040 Ngrdy ydtk sb. zl. d yg Róż ydtk rzcz sób fzyczych 3030 Skłdk ZUS 4110 Skłdk Fudusz Prcy 4120 Odpsy ZFŚS 4440 Wydtk rzcz: Zkup mtrłó ypsż (pł:) 4210 gl kks lj pły Zkup rg 4260 rg lktrycz rg cpl d śck gz Zkup usług rmtych 4270 Zkup usług zdrtych 4280 Zkup usług pzstłych 4300 Róż płty skłdk 4430 Odstk z tyt. trm. płt (pdtk, ZUS) 4570 Pzstł dstk 4580 Kry dszkd (sby fzycz) 4590 Kry dszkd (sby pr... ) 4600 Iy prgrf: Iy prgrf: Iy prgrf: Sum ydtkó pśrdch Przdy yk Pl ,00 0,00 lczb ttó zązych z utrzymm budyku: Oprc przz KRAKFIN

11 ZP02 Utrzym stsk prcy zązych z prdzą dzłlścą rzdzł klsyfkcj budżtj: Wydtk sb: Wygrdz sb 4010 Ddtk ygrdz rcz 4040 Ngrdy ydtk sb. zl. d yg Róż ydtk rzcz sób fzyczych 3030 Skłdk ZUS 4110 Skłdk Fudusz Prcy 4120 Odpsy ZFŚS 4440 Wydtk rzcz: Skłdk PFRON 4140 Zkup mtrłó ypsż 4210 Zkup usług zdrtych 4280 Zkup usług pzstłych 4300 Pdróż służb krj 4410 Róż płty skłdk 4430 Odstk z tyt. trm. płt (pdtk, ZUS) 4570 Pzstł dstk 4580 Kry dszkd (sby fzycz) 4590 Kry dszkd (sby pr... ) 4600 Iy prgrf: 4240 Iy prgrf: Iy prgrf: Sum ydtkó pśrdch Przdy yk Pl ,00 0,00 lczb ttó zązych z prdzą dzłlścą (rlzcją zdń bzpśrdch): Cłkt lść ttó jdstc: 0,00 0,00 Sum ksztó pśrdch przypdjc rcz 1tt zzy z rlzcją zdń bzpśrdch: 0,00 0,00 Oprc przz KRAKFIN

12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYDZIAŁU ZZK - 1 Nz ydzłu: 0 Wrsj plu: Przdy yk Pl Pl gółm tym: 0 Strdzmy, ż pyższ zst zbrcz dpd sum ksztó zdń szg ydzłu rsj I / II* Nczlk ydzłu: Altyk budżty: *ptrzb usuąć

13 Nz pdmtu: Numr z zd: Krdytr zd: Cl rlzcj zd: CHARAKTERYSTYKA ZADANIA F - 1 Zkrs rzczy jg mrk Prcchłść rlzcj (h) Zkrs fsy (PLN) Przdsęzęc / dzł pdjm dl rlzcj clu zd Mrk Mrk Przdy yk Pl rk Przdy yk Pl rk Klsyfkcj budżt Rk Rk Rk Rk Rk Rk Dzł Rzdzł Prgrf W / Z LP

14 14 15 Sum ksztó bzpśrdch 0,00 0,00 Lczb ttó 0,00 0,00 Sum lczych ksztó pśrdch #ADR! #ADR! Łączy kszt zd #ADR! #ADR! Wskźk fktyśc zd: 1) 2) 3) Krótk ps zd dl ptrzb dkumtu budżtg:

Automatyka SZR, SPP i PPZ

Automatyka SZR, SPP i PPZ ZN 5R Atmt ZR, PP PPZ 06-05-12 Atmt ZR, PP PPZ 1. ZAADA DZIAŁANIA...2 2. CHEMAT UNKCJONALNY... 2 2.1. MODUŁ WYŁĄCZNIKÓW...3 2.2. MODUŁ CZŁONÓW NAPIĘCIOWYCH... 3 2.3. MODUŁ GŁÓWNY AUTOMATU... 5 3. PARAMETRY...8

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Bultyn nfrmcyjny wydwny przz Okręgwą Rdę Plęgnrk Płżnych w Częstchw WRZESIEŃ 2008r W NUMERZE: P s m d t y c z ąc D P S ó w 1 P r w 4 S z k l n 9 P s t c S t n s ł w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ MIEJSKIE NIEOŚWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ MIEJSKIE NIEOŚWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5710/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 października 2006r. INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ MIEJSKIE NIEOŚWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

1. ZASADA DZIAŁANIA SCHEMAT FUNKCJONALNY PARAMETRY...

1. ZASADA DZIAŁANIA SCHEMAT FUNKCJONALNY PARAMETRY... ZSN 5Lv2 Autmatka AWSCz 08-02- 20 Autmatka AWSCz. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY... 6 3. PARAMETRY... 7 Zabzpz : ZSN 5/L+ d: v. 1.2 ZSN 5Lv2 d: v. 2.0 Cmputrs & Ctrl Kat Al. Prlaa 11 1

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne efektywności kompensacji mocy biernej odbiorów nieliniowych w oparciu o teorię składowych fizycznych prądu TSFP

Badania symulacyjne efektywności kompensacji mocy biernej odbiorów nieliniowych w oparciu o teorię składowych fizycznych prądu TSFP mgr ż. JULIN WOIK dr ż. MRIN KLU Istytt Tchk Iowcyjych EMG prof. dr h. ż. OGDN MIEDZIŃKI Poltchk Wrocłwsk d symlcyj fktywośc kompscj mocy rj odorów lowych w oprc o torę skłdowych fzyczych prąd TFP W rtykl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr1P.H^./2015. Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie z póżn. zm.

ZARZĄDZENIE Nr1P.H^./2015. Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie z póżn. zm. ZARZĄDZENIE Nr1P.H^./2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 305/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie z

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, a) MultiStarter BUSINESS, MultiKonta: e- BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS:

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, a) MultiStarter BUSINESS, MultiKonta: e- BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS: Zmny d Tryfy prwzj płt d frm w rmch bnkwśc detcznej mbnku.a. (dwny MutBnk) Zmny dtyczą: - ujedncen defncj dtyczących przeewów: 1. Rchunk beżące prwdzne w tych pskch, ) Muttrter, MutKnt:,, MEDICU: Wprwdzne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ź Ą Ó ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ż Ł Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7 Kwrtlnik Ogłsniwy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO nr 1/(1)/2011, Kup plisę tr. 2 s b r g ny p będi łd t ni k b r g r. 4 ni n t s c! i p ł b U t pk ź d ó w P. fnbri siłk y n ż i n b str. 7 Od mrc y c i s

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

ę Ł Ó ę ę ć ę ę ż ę ę Ź Ć ć ę ę ż ę ę Ł ć ż ż ć ć ź ć ę Ń ć ę ż ę ć ęż Ń ć ż ć ź ę ę ź ę ć ż ć Ź ż ę Ł Ż ż ć Ź ę Ń ż ć ę ę ż ę ę ć ę ż ż ż Ł ę żę ż ć ź ę Ó ć ć ż ć ę ę ę ę ę ć ę Źć ę ę ę ę ę ę ż ż ż ć

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

7. V ÊŸÄ 74'» RADY MIASTA GLIWICE. ~ "' J" zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

7. V ÊŸÄ 74'» RADY MIASTA GLIWICE. ~ ' J zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok 7. V ÊŸÄ 74'» -..«-«- _ """ -= '~' Wj1ş1_r_l 9ręşpęą āerjş=1t$.qišuívi'l38438 /2015 3-. _ i ' ~ 11. y 'TVN gz.w j..._,.. 3. t ' 1 ', 1 `^ 1. 5 *t UCHWAŁA NR... 3;`_`,,~`;C: _ŠX RADY MIASTA GLIWICE,«.-»X7

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ.

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. L.Kowls - Uwg o rozłdz uc zm losow UWAI O ROZKŁADZIE UNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. - d zm losow cągł o gęstośc. Y g g - borlows tz. g - B BR dl B BR Wzczć gęstość g zm losow Y. Jśl g - ścśl mootocz różczowl

Bardziej szczegółowo

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl;

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl; UCHWALA r XV /2117 RADY MY ZJA z n 17 mj20l7 r. w prw zmn w buz mny Zbjn n 2017 rk pw r. 1 u. 2 pk 4 uwy z n mr 10 r. mrz4z mnnym @2. U. z201r.pz.44pz. 17p2.14 rzz2017r. pz.70)ruzf.211f.212f. 214 f.21

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku Budżet Miasta Bydgoszczy 2013 15 listopada 2012 roku Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art. 242.1 Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia we iu ul. Oleśnicka 4 50-320 tel. 601 08 98 08 lub 795 98 98 08 e-mail:wrclaw@chsch.rg.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec. Ciekawa biologia PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII DLA GIMNAZJUM

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec. Ciekawa biologia PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII DLA GIMNAZJUM E Kłs, Wrzyec Kft, Mrl Kuker-Wyrck, H Werbl-Jkubec Cek blg PROGRAM NAUCZANA BOLOG DLA GMNAZJUM 1 Sps treśc Od Autró 3 Chrkterystyk prgrmu 3 Cele edukcyje zkrese ksztłce ych 4 Cele góle 4 Cele etpe dl pszczególych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH

ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH SttSft Plk, tl. ( 4843, (6 445, if@ttft.pl,.ttft.pl ANALIZA DANYCH W UBEZPIECZENIACH Wd Rk-Chmilic Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń E Pprk Akdmi Ekmicz Wrcł, Ktdr Itycji Fiych i Ubzpiczń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia nale no ci za wycofane zbo e Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia nale no ci za wycofane zbo e Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 9 1. Tu prosz nklei nlepk identyfikcyjn /Je eli przedsi biorc nie posid nlepki identyfikcyjnej prosz wpis poni ej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Piecz tk kncelrii Dt wp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 532/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 532/WBU/2015 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE. z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 5/WBU/5 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 6 lipca 5 r w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 5 rok Na podstawie art ust pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko:

to jest biegun... to jest biegun... Twoje Imiê i Nazwisko: N kñcch œwt! Krt prcy - Klsy I - III Tt w¹y Kp¹ EAZA - Dw Bgy - c³y œwt rlw¹ w ltch 2013-2015 Krty prcy w frc pf jj¹ s¹ str.wrc.pl w k³c Ekcj > Ofrt kcyj Twj Iê Nwsk:... 1. Ns plt, Z, ps w bgy - pó³cy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mdtr kdmck jk przcwdzł mbbgw w śrdwsku kdmckm Z s d y I. M d t r p w p r w d z ć p s t ę p w m d c y j w p r I I. M d t r p w w s w y m p s t ę p w u k r w ć s ę p r z d I I I. M d t r p w d b ć z p w

Bardziej szczegółowo

w sprawie książki obiektu budowlanego.

w sprawie książki obiektu budowlanego. Dziennik Ustaw r 135-4810 - Pz. 881 i 882 knania krekty należnści za dstarczną energię elektryczną 44. 1. Przepisy 43 stsuje się d dbirców przyłącznych d sieci napięciu znaminwym nie wyż szym niż 1 kv.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Sonda numer 1 Obiekt: oczyszczalnia ściekó Rzędna: Opis Gbp.5 II ln.5 piasek gruby, szary 5 Pr 1.6 szg.5 2.1 mułek, szary Π 1.9 V pl.35 Sonda numer 2 Obiekt: oczyszczalnia ściekó Rzędna: Opis Gbp.4 II

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

Co to znaczy, że powinienem odżywiać się racjonalnie?

Co to znaczy, że powinienem odżywiać się racjonalnie? Rcjle żyee C t jest Odżye? Jest t jed z pdstych czyśc życych rgzmó. Pleg prdukcj (rgzmy smżye) lub pberu (rgzmy cudzżye) dpedej przeróbce substcj ezbędych d budy dtrz zużytych elemetó cł, ul eerg regulcj

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Newry 2013 www.dablju.pl

Newry 2013 www.dablju.pl rgek.p y kr D GRZEGORZ WAWRZYŃSKI Bzdurbjk rgek.p i inne scriusze y kr D NIE TYLKO DLA SZKOLNYCH KABARETÓW Nery 2013.dbju.p Grzegrz Wrzyński Bzdurbjk i inne scriusze Cpyrigh by Grzegrz Wrzyński 2013 Prjek

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW 95 V. OCHRONA PRZCWPOŻAROWA BUDYNKÓW 34 tapy rozwoju pożaru Ohroa prziwpożarowa uwzględia astępują fazy rozwoju pożaru:. Lokala iijaja pożaru i jgo arastai.. Radiayja i kowkyja wymiaa ipła między źródłm

Bardziej szczegółowo

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin(

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin( Szrg rygoomryz Fourr / Szrg rygoomryz Fourr D js ukj: s os Pożj pod są włsoś ukj kór wykorzysmy w późjszym zs Ozzmy przz zę zspooą pos: Wówzs s os orz os s Fukję zpsujmy w pos: s s os os os u os W szzgóoś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 751 75101 4300 1 350,00 333,00 751 75101 80152 1 350,00 333,00

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 9 10 11 12 13 751 75101 4300 1 350,00 333,00 751 75101 80152 1 350,00 333,00 -70 000534 I kwartał roku 05 0 3 4 5 6 7 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 3 75 750 4300 350,00 333,00 75 750 05 350,00 333,00 75 7507 40 66,00 0,00 75 7507 40,00 0,00 75 7507 470 3 6,00 0,00 75 7507 40

Bardziej szczegółowo

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf

Rb-50. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf II kwartał roku 06 6 3 4 5 6 7 Plan (po zmianach) Wykonanie 9 0 3 75 750 40 406,64,3 75 750 40 57,96,9 75 750 470 365,40 77,70 75 750 40 44,00 0,00 75 750 946 4 54,00 40,00 Strona z 7 zbiorczo II kwartał

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz pytań udziela kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Gmina Miasto Oświęcim Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pyta do Klienta Klienta Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo