Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd podstawowych funkcji Excel."

Transkrypt

1 Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków LEWY(tekst;liczba_znaków) Prawy (tekst;liczba_znaków) PORÓWNAJ(tekst1;tekst2) ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;...) USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) DŁ(tekst) SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa) ILE.NIEPUSTYCH(wartość1;wartość2;...) LICZ.PUSTE(zakres) II. Funkcje matematyczne/statystyczne SUMA(liczba1;liczba2;...) ŚREDNIA(liczba1;liczba2;...) MAX(liczba1;liczba2;...) MIN(liczba1;liczba2,...) ILE.LICZB(wartość1;wartość2;...) MOD(liczba;dzielnik) ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) ZAOKR.GÓRA(liczba; liczba_cyfr), ZAOKR.DÓŁ C. Funkcje logiczne, wyszukujące i inne JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny;kolumna)

2 I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_początkowa to pozycja pierwszego znaku, który należy wyodrębnić z tekstu. Pierwszy znak w tekście ma liczbę_początkową 1 i tak dalej. Liczba_znaków zwrócić z tekstu. określa, jak wiele znaków funkcja FRAGMENT.TEKSTU.B powinna Funkcja FRAGMENT.TEKSTU zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, począwszy od określonej pozycji, na podstawie podanej liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =FRAGMENT.TEKSTU(A2;1;5) =FRAGMENT.TEKSTU(A2;7;20) =FRAGMENT.TEKSTU(A2;20;5) Pięć znaków z podanego ciągu, począwszy od pierwszego znaku (Marka) Dwadzieścia znaków z podanego ciągu, począwszy od siódmego znaku (kawy) Ponieważ punkt początkowy jest większy niż długość ciągu, zwracany jest pusty tekst () Przegląd podstawowych funkcji Strona 1

3 2. LEWY(tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_znaków LEWY. określa liczbę znaków, które mają być wyodrębnione przez funkcję Funkcja LEWY zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki w ciągu tekstowym; zależy to od określenia liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =LEWY(A2;4) Pierwsze cztery znaki pierwszego ciągu znakowego (Mark) =LEWY(A2) Pierwszy znak drugiego ciągu znakowego (M) Przegląd podstawowych funkcji Strona 2

4 3. Prawy (tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_znaków Prawy. określa liczbę znaków, które mają być wyodrębnione przez funkcję Funkcja PRAWY zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki w ciągu tekstowym; zależy to od określenia liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =Prawy(A2;4) Pierwsze cztery znaki pierwszego ciągu znakowego () =Prawy(A2) Pierwszy znak drugiego ciągu znakowego (y) Przegląd podstawowych funkcji Strona 3

5 4. PORÓWNAJ(tekst1;tekst2) Tekst1 Tekst2 to pierwszy tekst. to drugi tekst. Porównuje dwa teksty i zwraca wartość PRAWDA, jeśli są dokładnie takie same; w przeciwnym przypadku zwraca wartość FAŁSZ. Funkcja PORÓWNAJ uwzględnia wielkość liter, ale ignoruje różnice w formatowaniu. Funkcja PORÓWNAJ umożliwia sprawdzanie tekstu wprowadzanego do dokumentu. =PORÓWNAJ(A2;B2) Sprawdza, czy teksty w pierwszym wierszu są takie same (PRAWDA) =PORÓWNAJ(A3;B3) Sprawdza, czy teksty w drugim wierszu są takie same (FAŁSZ) =PORÓWNAJ(A4;B4) Sprawdza, czy teksty w trzecim wierszu są takie same (FAŁSZ) Przegląd podstawowych funkcji Strona 4

6 5. ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;...) Tekst1; tekst2;... to 1 do 30 elementów tekstowych do połączenia w pojedynczy element tekstowy. Elementami tekstowymi mogą być ciągi tekstowe, liczby lub odwołania do pojedynczych komórek. Spostrzeżenia Do złączania tekstów można zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY użyć operatora "&". =ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";A2;" ";A3;" jest równa ";A4;"/kilometr") =ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;A3;A4) = A2&A3&A4 Opis Buduje zdanie łącząc powyższe dane (Populacja strumienia gatunek: pstrąg potokowy jest równa 32/kilometr) Wynik : gatunek:pstrąg potokowy32 Wynik : gatunek:pstrąg potokowy32 Przegląd podstawowych funkcji Strona 5

7 6. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) Tekst to tekst, z którego należy usunąć spacje. Usuwa wszystkie spacje z tekstu oprócz pojedynczych spacji występujących między słowami. Funkcję USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY należy stosować dla tekstu odbieranego z innej aplikacji, w którym mogą występować nieregularne spacje. W miejscach oznaczonych na czerwone znajduje się więcej niż jedna spacja. =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2) =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(" Zarobki w pierwszym kwartale ") Usuwa pierwsze, środkowe i końcowe spacje z tekstu w formule (Zarobki w pierwszym kwartale) Usuwa pierwszą spację i końcowe spacje z tekstu w formule (Zarobki w pierwszym kwartale) Przegląd podstawowych funkcji Strona 6

8 7. DŁ(tekst) Tekst to tekst, którego długość należy znaleźć. Spacje są liczone jako znaki. Funkcja DŁ zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego. =DŁ(A2) Długość pierwszego ciągu znakowego (11) =DŁ(A3) Długość drugiego ciągu znakowego (0) =DŁ(A4) Długość trzeciego ciągu znakowego, który zawiera 5 spacji (5) Przegląd podstawowych funkcji Strona 7

9 8. SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa) Szukany_tekst to tekst, który należy znaleźć. Przy określaniu argumentu szukany_tekst można używać znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć autentyczny znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed tym znakiem wpisać tyldę (~). Obejmujący_tekst to tekst, w którym należy odszukać szukany_tekst. Liczba_początkowa to numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, od którego ma się rozpocząć przeszukiwanie Funkcje SZUKAJ.TEKST służą do odnajdywania jednego ciągu tekstowego wewnątrz innego ciągu tekstowego i zwracania pozycji początkowej szukanego tekstu liczonej od pierwszego znaku tekstu przeszukiwanego. =SZUKAJ.TEKST("e";A2;6) Pozycja pierwszego "e" w pierwszym podanym ciągu, zaczynając od szóstej pozycji (9) =SZUKAJ.TEKST(A4;A3) Pozycja "marża" w ciągu "Marża zysku" (1) =SZUKAJ.TEKST(" ";A3) Wyszukuje pozycji spacji w tekście Marża zysku (6) Przegląd podstawowych funkcji Strona 8

10 9. ILE.NIEPUSTYCH(wartość1;wartość2;...) Zlicza komórki, które nie są puste, oraz wartości umieszczone na liście argumentów. Funkcji ILE.NIEPUSTYCH należy używać do zliczania komórek zawierających dane, które znajdują się w zakresie lub w tablicy. Wartość1, wartość2,... to od 1 do 255 argumentów reprezentujących wartości, które należy zliczyć. W tym przypadku, wartość to dowolny typ informacji, w tym informacji zawierającej pusty tekst (""), ale nie zawierającej pustych komórek. Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, puste komórki znajdujące się wewnątrz tablicy lub w odwołaniu są ignorowane. Jeśli wartości logiczne, tekstowe lub wartości błędów nie powinny być zliczane, należy użyć funkcji ILE.LICZB. =ILE.NIEPUSTYCH(A2:A8) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście (6) =ILE.NIEPUSTYCH(A5:A8) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście w ostatnich czterech wierszach (4) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście i =ILE.NIEPUSTYCH(A1:A7;2) wartość 2 (7) Przegląd podstawowych funkcji Strona 9

11 9. LICZ.PUSTE(zakres) Zlicza puste komórki w wybranym zakresie komórek. Zakres Argument wymagany. Zakres, w którym należy zliczyć puste komórki. Spostrzeżenie Zliczane są też komórki z formułami zwracającymi "" (pusty tekst). Nie są zliczane komórki zawierające wartość równą zero. =LICZ.PUSTE(A2:B5) Zlicza puste komórki w podanym zakresie. zwraca pusty tekst. (4)) Przegląd podstawowych funkcji Strona 10

12 II. Funkcje matematyczne/statystyczne. 1. SUMA(liczba1;liczba2;...) Liczba1;liczba2,... czyli sumę. to od 1 do 30 argumentów, dla których należy obliczyć wartość ogólną, Funkcja zlicza liczby, wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb, które zostały wpisane bezpośrednio na listę argumentów. Zobacz pierwszy i drugi z poniższych przykładów. =SUMA(3; 2) Dodaje liczby 3 i 2 (5) =SUMA("5"; 15; PRAWDA) Dodaje liczby 5, 15 i 1, ponieważ wartości tekstowe przekształcane są na liczby, a wartość logiczna PRAWDA przekształcana jest na liczbę 1 (21) =SUMA(A2:A4) Dodaje pierwsze trzy liczby znajdujące się w podanej kolumnie (40) =SUMA(A2:A4; 15) =SUMA(A5;A6;2) Dodaje pierwsze trzy liczby znajdujące się w podanej kolumnie i liczbę 15 (55) Dodaje wartości podane w ostatnich dwóch wierszach i liczbę 2. Ponieważ wartości nienumeryczne umieszczone w odwołaniach nie są przekształcane, wartości umieszczone w podanej kolumnie są ignorowane (2) Przegląd podstawowych funkcji Strona 11

13 2. ŚREDNIA(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to od 1 do 30 argumentów liczbowych, dla których należy wyznaczyć średnią. Zwraca wartość średnią (średnią arytmetyczną) argumentów. Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby. Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń. =ŚREDNIA(A2:A6) Wartość średnia powyższych liczb (11) =ŚREDNIA(A2:A6; 5) Wartość średnia powyższych liczb i liczby 5 (10) Przegląd podstawowych funkcji Strona 12

14 3. MAX(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to od 1 do 30 liczb, dla których należy znaleźć wartość największą. Zwraca największą wartość w zbiorze wartości. Można określać argumenty, które są liczbami, pustymi komórkami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb. Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić na liczby, powodują występowanie błędów. Jeśli argumenty nie zawierają liczb, funkcja MAX zwraca 0 (zero). =MAX(A2:A6) Największa z podanych liczb (27) =MAX(A2:A6;30) Największa z podanych liczb i 30 (30) Przegląd podstawowych funkcji Strona 13

15 4. MIN(liczba1;liczba2,...) Liczba1; liczba2;... to 1 do 30 liczb, dla których należy znaleźć wartość minimalną. Zwraca najmniejszą liczbę w zbiorze wartości. Można określać argumenty, które są liczbami, pustymi komórkami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb. Argumenty będące wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić na liczby, powodują błędy. Jeśli argumenty nie zawierają liczb, funkcja MIN zwraca 0. =MIN(A2:A6) Najmniejsza z podanych liczb (2) =MIN(A2:A6;0) Najmniejsza z podanych liczb i 0 (0) Przegląd podstawowych funkcji Strona 14

16 5. ILE.LICZB(wartość1;wartość2;...) Wartość1, wartość2,... to od 1 do 30 argumentów, które mogą zawierać różne typy danych lub mogą odnosić się do różnych typów danych, ale spośród których zliczane są tylko liczby. Zlicza komórki zawierające liczby, jak również liczby umieszczone na liście argumentów. Funkcji ILE.LICZB należy używać do otrzymywania liczby wpisów umieszczonych w polu liczb, które znajdują się w zakresie lub w tablicy liczb. Argumenty, które są liczbami, datami lub tekstowymi reprezentacjami liczb, są zliczane; argumenty będące tekstem lub wartościami błędów, których nie można przekształcić na liczby, są ignorowane. =ILE.LICZB(A2:A8) =ILE.LICZB(A5:A8) =ILE.LICZB(A2:A8;2) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście (3) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście w czterech ostatnich wierszach (2) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście, i wartość 2 (4) Przegląd podstawowych funkcji Strona 15

17 6. MOD(liczba;dzielnik) Liczba Dzielnik to liczba, dla której należy wyznaczyć resztę. to liczba, przez którą należy podzielić liczbę. Zwraca wartość reszty po podzieleniu liczby przez dzielnik. Wynik ma taki sam znak jak dzielnik. Jeśli dzielnik jest równy 0, funkcja MOD zwraca wartość błędu #DZIEL/0! =MOD(3; 2) Reszta z 3/2 (1) =MOD(-3; 2) Reszta z -3/2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (1) =MOD(3; -2) Reszta z 3/-2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (-1) =MOD(-3; -2) Reszta z -3/-2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (-1) =MOD(4; 2) Brak reszty wynik (0) Przegląd podstawowych funkcji Strona 16

18 7. ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 23,7825 znajdującą się w komórce A1 do dwóch miejsc dziesiętnych, można użyć następującej formuły: =ZAOKR(A1; 2) Wynikiem funkcji będzie liczba 23,78. Składnia funkcji ZAOKR obejmuje następujące argumenty: liczba Wymagana liczba, którą należy zaokrąglić. liczba_cyfr Wymagana liczba cyfr, do których liczba ma zostać zaokrąglona. Opis Wynik =ZAOKR(2,15; 1) Zaokrągla liczbę 2,15 do jednego miejsca dziesiętnego 2,2 =ZAOKR(2,149; 1) Zaokrągla liczbę 2,149 do jednego miejsca dziesiętnego 2,1 =ZAOKR(-1,475; 2) Zaokrągla liczbę -1,475 do dwóch miejsc dziesiętnych -1,48 =ZAOKR(21,5; -1) Zaokrągla liczbę 21,5 do jednego miejsca dziesiętnego po lewej stronie przecinka Przegląd podstawowych funkcji Strona 17

19 8. ZAOKR.GÓRA(liczba; liczba_cyfr), ZAOKR.DÓŁ Zaokrągla liczbę w górę, dalej od zera. W składni funkcji ZAOKR.GÓRA I DÓŁ występują następujące argumenty: Liczba Argument wymagany. Dowolna liczba rzeczywista, która ma zostać zaokrąglona w górę. Liczba_cyfr Argument wymagany. Liczba cyfr, do których liczba ma zostać zaokrąglona. =ZAOKR.GÓRA(3,2;0) =ZAOKR.GÓRA(76,9;0) =ZAOKR.GÓRA(3,14159; 3) =ZAOKR.GÓRA(-3,14159; 1) =ZAOKR.GÓRA(31415,92654; - 2) =ZAOKR.DÓŁ(3,2; 0) =ZAOKR.DÓŁ(76,9;0) =ZAOKR.DÓŁ(3,14159; 3) =ZAOKR.DÓŁ(-3,14159; 1) Zaokrągla liczbę 3,2 w górę do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (4) Zaokrągla liczbę 76,9 w górę do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (77) Zaokrągla liczbę 3,14159 w górę do trzech miejsc dziesiętnych (3,142) Zaokrągla liczbę -3,14159 w górę do jednego miejsca dziesiętnego (-3,2) Zaokrągla liczbę 31415,92654 w górę do dwóch miejsc dziesiętnych po lewej stronie przecinka (31500) Zaokrągla liczbę 3,2 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (3) Zaokrągla liczbę 76,9 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (76) Zaokrągla liczbę 3,14159 w dół do trzech miejsc dziesiętnych (3,141) Zaokrągla liczbę -3,14159 w dół do jednego miejsca dziesiętnego (-3,1) =ZAOKR.DÓŁ(31415,92654; -2) Zaokrągla liczbę 31415,92654 w dół do dwóch miejsc dziesiętnych po lewej stronie przecinka (31400) Przegląd podstawowych funkcji Strona 18

20 C. Funkcje logiczne, wyszukujące i inne. 1. JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Test_logiczny to dowolna wartość lub wyrażenie, które można oszacować jako PRAWDA lub jako FAŁSZ. Na przykład A10=100 to wyrażenie logiczne; jeśli wartość umieszczona w komórce A10 równa jest 100, wyrażenie zostanie oszacowane jako PRAWDA. W przeciwnym przypadku wyrażenie zostanie oszacowane jako FAŁSZ. Wartość_jeżeli_prawda to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość PRAWDA. Na przykład, jeśli ten argument jest ciągiem tekstowym "W ramach budżetu", a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, funkcja JEŻELI wyświetla tekst "W ramach budżetu". Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA i argument wartość_jeżeli_prawda jest pusty, argument ten zwraca 0 (zero). Aby wyświetlić słowo PRAWDA, należy użyć dla tego argumentu wartości logicznej PRAWDA. Argument wartość_jeżeli_prawda może być inną formułą. Wartość_jeżeli_fałsz to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Na przykład, jeśli argument ten jest ciągiem tekstowym "Budżet przekroczony" i argument test_logiczny zostanie oszacowany jako FAŁSZ, funkcja JEŻELI wyświetli tekst "Budżet przekroczony". Jeśli argument test_logiczny równa się FAŁSZ, a argument wartość_jeżeli_fałsz zostanie pominięty, (to znaczy, po argumencie wartość_jeżeli_prawda nie ma średnika), zwracana jest wartość logiczna FAŁSZ. Jeśli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (to znaczy, po argumencie wartość_jeżeli_prawda znajduje się średnik poprzedzający zamykający nawias), zwracana jest wartość 0 (zero). Argument wartość_jeżeli_fałsz może być inną formułą. Zwraca jedną wartość, jeśli podany argument zostanie oszacowany jako PRAWDA, albo inną wartość, jeśli argument zostanie oszacowany jako FAŁSZ. =JEŻELI(A2<=100;"W ramach budżetu";"budżet przekroczony") =JEŻELI(A2=100;SUMA(B5:B15);"") Jeśli powyższa liczba jest mniejsza lub równa 100, formuła wyświetla "W ramach budżetu". W przeciwnym przypadku, funkcja wyświetla "Budżet przekroczony" (W ramach budżetu) Jeśli powyższa liczba równa jest 100, obliczany jest zakres B5:B15. W przeciwnym przypadku, zwracany jest pusty tekst ("") () Przegląd podstawowych funkcji Strona 19

21 2. WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny;kolumna) Wyszukuje wartość w skrajnej lewej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość w tym samym wierszu innej kolumny określonej w tablicy. Odniesienie to wartość, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy. Odniesienie może być wartością lub odwołaniem. Jeśli argument odniesienie jest mniejszy niż najmniejsza wartość znajdująca się w pierwszej kolumnie tablicy określonej przez argument tablica, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #N/D!. Tablica to co najmniej dwie kolumny danych. Należy używać odwołania do zakresu lub nazwy zakresu. Wśród wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica są wyszukiwane wartości argumentu odniesienie. Wartości argumentu tablica mogą być tekstami, liczbami lub wartościami logicznymi. Teksty pisane wielkimi i małymi literami są równoważne. Nr_kolumny to numer kolumny w tablicy, z której ma pochodzić pasująca wartość. Nr_kolumny o wartości 1 zwraca wartość z pierwszej kolumny tablicy określonej przez argument tablica; nr_kolumny o wartości 2 zwraca wartość z drugiej kolumny tablicy określonej przez argument tablica itd. Jeśli argument nr_kolumny ma wartość: mniejszą niż 1, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #ARG!; większą niż liczba kolumn znajdujących się w tablicy określonej przez argument tablica, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #ADR. Kolumna to wartość logiczna określająca, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dokładne czy przybliżone dopasowanie. Jeśli ten argument ma wartość PRAWDA bądź zostanie pominięty, funkcja zwraca dopasowanie dokładne lub przybliżone. Jeśli nie zostanie znalezione dokładne dopasowanie, funkcja zwraca następną największą wartość mniejszą od argumentu odniesienie. Wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica muszą być uporządkowane rosnąco; w przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy. Wartości można ustawić w kolejności rosnącej, wskazując polecenie Sortuj w menu Dane i wybierając polecenie Rosnąco. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Domyślne kolejności sortowania. Jeśli argument ma wartość FAŁSZ, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszuka tylko dopasowanie dokładne. W tym przypadku wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica nie muszą być sortowane. W przypadku znalezienia w pierwszej kolumnie argumentu tablica co najmniej dwóch wartości pasujących do argumentu odniesienie funkcja zwraca pierwszą wartość. Jeśli dokładne dopasowanie nie zostanie znalezione, funkcja zwraca wartość błędu #N/D!. Uwagi Przy wyszukiwaniu wartości tekstowych w pierwszej kolumnie argumentu tablica należy się upewnić, że dane w tej kolumnie nie zawierają początkowych i końcowych spacji, niekonsekwentnie stosowanych cudzysłowów prostych (' lub ") i drukarskich ( lub ) ani też znaków niedrukowalnych. W przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy lub Przegląd podstawowych funkcji Strona 20

22 nieprzewidywalny. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, których można użyć do oczyszczenia danych tekstowych, zobacz temat Funkcje tekstowe i danych. Przy wyszukiwaniu wartości liczbowych lub dat w pierwszej kolumnie argumentu tablica należy się upewnić, że dane w tej kolumnie nie są przechowywane jako wartości tekstowe. W przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy lub nieprzewidywalny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby. Jeśli argument kolumna ma wartość FAŁSZ, a argument szukana_wartość zawiera tekst, można używać znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć autentyczny znak zapytania lub gwiazdkę, należy poprzedzić go znakiem tyldy (~). =WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;2) =WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;3;PRAWDA) =WYSZUKAJ.PIONOWO(0,7;A2:C10;3;FAŁSZ) =WYSZUKAJ.PIONOWO(0,1;A2:C10;2;PRAWDA ) Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 1 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 1 w kolumnie A (0,946) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie B (2,17). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 1 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 1 w kolumnie A (0,946) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie C (100). Za pomocą dopasowania dokładnego wyszukuje wartość 0,7 w kolumnie A. Ponieważ w kolumnie A nie ma dokładnego dopasowania, funkcja zwraca błąd (#N/D!). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 0,1 w kolumnie A. Ponieważ wartość 0,1 jest mniejsza niż najmniejsza wartość w kolumnie A, Przegląd podstawowych funkcji Strona 21

23 =WYSZUKAJ.PIONOWO(2;A2:C10;2;PRAWDA) funkcja zwraca błąd (#N/D!). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 2 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 2 w kolumnie A (1,29) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie B (1,71). Przykład 2 = WYSZUKAJ.PIONOWO("PI-328"; A2:D6; 3; FAŁSZ) * (1 + WYSZUKAJ.PIONOWO("PI-328"; A2:D6; 4; FAŁSZ)) = (WYSZUKAJ.PIONOWO("CH-989"; A2:D6; 3; FAŁSZ) * (1 + WYSZUKAJ.PIONOWO("CH-989"; A2:D6; 4; FAŁSZ))) * (1-20%) = JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(A2; A2:D6; 3; FAŁSZ) >= 20; "Znacznik wynosi " & 100 * WYSZUKAJ.PIONOWO(A2; A2:D6; 4; FAŁSZ) &"%"; "Koszt poniżej 20,00 zł") = JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 3; FAŁSZ) >= 20; "Znacznik wynosi: " & 100 * WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 4; FAŁSZ) &"%"; "Koszt wynosi " & WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 3; FAŁSZ) & " zł") Oblicza cenę detaliczną pieluch, dodając do kosztu znacznik procentowy (28,96 zł). Oblicza cenę sprzedaży chustek, odejmując określony rabat od ceny detalicznej (5,73 zł). Jeśli koszt produktu jest większy lub równy 20 zł, wyświetla ciąg Znacznik wynosi nn% ; w przeciwnym razie wyświetla ciąg Koszt poniżej 20,00 zł (Znacznik wynosi 30%). Jeśli koszt produktu jest większy lub równy 20 zł, wyświetla ciąg Znacznik wynosi nn% ; w przeciwnym razie wyświetla ciąg Koszt poniżej 20,00 zł (Koszt wynosi 3,56 zł). Przegląd podstawowych funkcji Strona 22

Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych

Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych Zajęcia 8. 2 godziny Zakres zdobytych umiejętności: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 5 dr inż. Maria Lachowicz Wykład 5 Zagadnienia poruszane

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Zastosowanie funkcji w formułach Funkcje Funkcja jest to innymi słowy predefiniowana formuła, która realizuje

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL. Zmiana rodzajów odwołania podczas kolejnych naciśnięć klawisza F4

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL. Ćwiczenie 5 MS EXCEL. Zmiana rodzajów odwołania podczas kolejnych naciśnięć klawisza F4 Ćwiczenie 5 MS EXCEL 1. ODWOŁANIA WZGLĘDNE I BEZWZGLĘDNE Zmiana rodzajów odwołania podczas kolejnych naciśnięć klawisza F4 Odwołanie względne С6 Odwołanie złożone Bezwzględne odwołanie do kolumny i względne

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie funkcji tekstowych, informacyjnych i wyszukiwania do analizy danych

Rozdział 9. Wykorzystanie funkcji tekstowych, informacyjnych i wyszukiwania do analizy danych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 9. Wykorzystanie funkcji tekstowych, informacyjnych i wyszukiwania do analizy danych Zajęcia 9. 2 godziny Zakres zdobytych umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Przykład : =JEŻELI(A1 > A2; Wydatki bieżące są większe od przewidywanych ; Wydatki przewidywane są większe od bieżących )

Przykład : =JEŻELI(A1 > A2; Wydatki bieżące są większe od przewidywanych ; Wydatki przewidywane są większe od bieżących ) Operatory Operatory odwołania : (dwukropek) B5:B15 ; (średnik) (B5:B15; D10:D18) Operatory arytmetyczne: Znak - (minus) przed liczbą % np.: 120*2% = 2%*120 ^ Potęgowanie *, / multiplikatywne (mnożenie,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje w arkuszu

Podstawowe operacje w arkuszu Podstawowe operacje w arkuszu 1. Podstawowe sposoby formatowania tekstu w arkuszu kalkulacyjnym tj. zmiana kroju czcionki, zmiana rozmiaru czcionki, zmiana koloru czcionki, wyróżnienie czcionki, pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 MS EXCEL. JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)

Ćwiczenie 4 MS EXCEL. JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Ćwiczenie 4 MS EXCEL TEORIA JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Test_logiczny to dowolna wartość lub wyrażenie, które można oszacować jako PRAWDA lub jako FAŁSZ. Wartość_jeżeli_prawda

Bardziej szczegółowo

Adresowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym

Adresowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym Lekcja 3. Strona 1 z 14 Adresowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym Każda komórka arkusza kalkulacyjnego ma swój adres podający numer kolumny i wiersza, w której komórka ta się znajduje Adres ten służy

Bardziej szczegółowo

Składnia funkcji Poniższy przykład, w którym użyto funkcji ZAOKR do zaokrąglenia liczby w komórce A10, pokazuje składnię funkcji.

Składnia funkcji Poniższy przykład, w którym użyto funkcji ZAOKR do zaokrąglenia liczby w komórce A10, pokazuje składnię funkcji. 1. ADRESOWANIE KOMÓREK a) Adresowanie względne (w zapisie nie występują inne znaki oprócz nazwy kolumny i nazwy wiersza). Utworzyć tabelkę jak poniżej, w której będzie następowało wyliczenie iloczynu komórek

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Funkcje logiczne służą przede wszystkim do

Funkcje logiczne służą przede wszystkim do Narzędzia informatyczne Funkcje logiczne 0a16388b-2931-4c72-ae8b-8b05b6e93987 Przegląd funkcji Excela funkcje logiczne Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowym zadaniem, które realizuje

Podstawowym zadaniem, które realizuje Funkcje wyszukiwania i adresu INDEKS Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical; Pytania:

Bardziej szczegółowo

Przykłady formatowania komórek

Przykłady formatowania komórek Zadanie 1. Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego w czterech kolumnach dane liczbowe, tekstowe, datę i czas formatując je na pięć różnych sposobów zgodnie z załączonym przykładem: Zadanie. Przykłady formatowania

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. 1 Funkcje. 1.1 Teoria. 1.1.1 Składnia funkcji. Legenda: Tekst do wpisania. PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium

Laboratorium 3. 1 Funkcje. 1.1 Teoria. 1.1.1 Składnia funkcji. Legenda: Tekst do wpisania. PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium 1 Funkcje PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium Laboratorium 3 Legenda: aplikacja, program, nazwa opcja menu, funkcja plik, folder, ścieżka Tekst do wpisania pole, kod pola KLAWISZ 1.1 Teoria Funkcje to wstępnie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka. B3- adres aktywnej komórki

Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka. B3- adres aktywnej komórki Rok akademicki 2014/2015, Pracownia nr 7 2/19 Adresowanie komórek Technologie informacyjne Adres komórki-nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Adnotacja do wersji internetowej udostępnionego arkusza

Adnotacja do wersji internetowej udostępnionego arkusza Adnotacja do wersji internetowej udostępnionego arkusza 1. Wersja internetowa jest ograniczona, ale to, co znajdziesz w poleceniach możesz spokojnie wykonać. 2. Funkcje, które może zechcesz użyć musisz

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA

FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA FORMULARZE I FORMANTY MS EXCEL 1. TEORIA Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania konkretnego

Bardziej szczegółowo

http://www.iexcel.pl/

http://www.iexcel.pl/ MS Excel Funkcje I formuły Autor: Mateusz Grabowski info@iexcel.pl http://www.iexcel.pl/ Zawartość Formuły... 4 Nadawanie nazw... 8 Funkcje... 10 Procedura wstawiania funkcji... 10 Wyciąganie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.).

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.). Kurs programu EXCEL 1. Włączenie programu Excel pierwszy sposób: przycisk start > programy > excel (rys 1.); drugi sposób: ikona excel na pulpicie (rys 2.). rys 1. Wybór programu Excel z menu start Microsoft

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu)

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) MS Excel 2007 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) W warunku logicznym wykorzystywane są logiczne operatory

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 2 dr inż. Maria Lachowicz Wykład 2: Typy danych w EXCELu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Błędy funkcji 1. Błąd braku nawiasów =SUMA(A1:A5) 2. Błąd ########

Błędy funkcji 1. Błąd braku nawiasów =SUMA(A1:A5) 2. Błąd ######## Błędy funkcji Podczas wprowadzania formuł oraz korzystania z funkcji może się zdarzyd, że popełnisz różnego rodzaju błędy. Program Microsoft Excel 2010 zawiera narzędzia, które w wielu przypadkach poprawią

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach wykładu

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Matthew MacDonald T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-102-9 Tytu³ orygina³u: Excel 2007: The Missing Manual Format: B, stron: 872 Kompletny podrêcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach wykładu

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ System zapisu liczb ze znakiem opisany w poprzednim

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Symulacja w przedsiębiorstwie

Symulacja w przedsiębiorstwie Symulacja w przedsiębiorstwie Generowanie liczb losowych Cel Celem laboratorium jest zapoznanie się z funkcjami generowania liczb pseudolosowych w środowisku Ms Excel. Funkcje te są podstawą modeli symulacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

MS Excel. 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych. Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu)

MS Excel. 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych. Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) MS Excel 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) W warunku logicznym wykorzystywane są logiczne operatory

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Excel - podstawa teoretyczna do ćwiczeń. 26 lutego 2013

Excel - podstawa teoretyczna do ćwiczeń. 26 lutego 2013 26 lutego 2013 Ćwiczenia 1-2 Częste błędy i problemy: 1 jeżeli użyjemy niewłaściwego znaku dziesiętnego Excel potraktuje liczbę jak tekst - aby uniknać takich sytuacji używaj klawiatury numerycznej, 2

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu F O R M U L A R Z E I F O R M A N T Y M S E X C E L Formanty formularza są prostsze w użyciu, gdyż nie wymagają pisania kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA). Aby skorzystać z efektów działania

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo