Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd podstawowych funkcji Excel."

Transkrypt

1 Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków LEWY(tekst;liczba_znaków) Prawy (tekst;liczba_znaków) PORÓWNAJ(tekst1;tekst2) ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;...) USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) DŁ(tekst) SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa) ILE.NIEPUSTYCH(wartość1;wartość2;...) LICZ.PUSTE(zakres) II. Funkcje matematyczne/statystyczne SUMA(liczba1;liczba2;...) ŚREDNIA(liczba1;liczba2;...) MAX(liczba1;liczba2;...) MIN(liczba1;liczba2,...) ILE.LICZB(wartość1;wartość2;...) MOD(liczba;dzielnik) ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) ZAOKR.GÓRA(liczba; liczba_cyfr), ZAOKR.DÓŁ C. Funkcje logiczne, wyszukujące i inne JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny;kolumna)

2 I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_początkowa to pozycja pierwszego znaku, który należy wyodrębnić z tekstu. Pierwszy znak w tekście ma liczbę_początkową 1 i tak dalej. Liczba_znaków zwrócić z tekstu. określa, jak wiele znaków funkcja FRAGMENT.TEKSTU.B powinna Funkcja FRAGMENT.TEKSTU zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, począwszy od określonej pozycji, na podstawie podanej liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =FRAGMENT.TEKSTU(A2;1;5) =FRAGMENT.TEKSTU(A2;7;20) =FRAGMENT.TEKSTU(A2;20;5) Pięć znaków z podanego ciągu, począwszy od pierwszego znaku (Marka) Dwadzieścia znaków z podanego ciągu, począwszy od siódmego znaku (kawy) Ponieważ punkt początkowy jest większy niż długość ciągu, zwracany jest pusty tekst () Przegląd podstawowych funkcji Strona 1

3 2. LEWY(tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_znaków LEWY. określa liczbę znaków, które mają być wyodrębnione przez funkcję Funkcja LEWY zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki w ciągu tekstowym; zależy to od określenia liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =LEWY(A2;4) Pierwsze cztery znaki pierwszego ciągu znakowego (Mark) =LEWY(A2) Pierwszy znak drugiego ciągu znakowego (M) Przegląd podstawowych funkcji Strona 2

4 3. Prawy (tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które należy wyodrębnić. Liczba_znaków Prawy. określa liczbę znaków, które mają być wyodrębnione przez funkcję Funkcja PRAWY zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki w ciągu tekstowym; zależy to od określenia liczby znaków. 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz. =Prawy(A2;4) Pierwsze cztery znaki pierwszego ciągu znakowego () =Prawy(A2) Pierwszy znak drugiego ciągu znakowego (y) Przegląd podstawowych funkcji Strona 3

5 4. PORÓWNAJ(tekst1;tekst2) Tekst1 Tekst2 to pierwszy tekst. to drugi tekst. Porównuje dwa teksty i zwraca wartość PRAWDA, jeśli są dokładnie takie same; w przeciwnym przypadku zwraca wartość FAŁSZ. Funkcja PORÓWNAJ uwzględnia wielkość liter, ale ignoruje różnice w formatowaniu. Funkcja PORÓWNAJ umożliwia sprawdzanie tekstu wprowadzanego do dokumentu. =PORÓWNAJ(A2;B2) Sprawdza, czy teksty w pierwszym wierszu są takie same (PRAWDA) =PORÓWNAJ(A3;B3) Sprawdza, czy teksty w drugim wierszu są takie same (FAŁSZ) =PORÓWNAJ(A4;B4) Sprawdza, czy teksty w trzecim wierszu są takie same (FAŁSZ) Przegląd podstawowych funkcji Strona 4

6 5. ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;...) Tekst1; tekst2;... to 1 do 30 elementów tekstowych do połączenia w pojedynczy element tekstowy. Elementami tekstowymi mogą być ciągi tekstowe, liczby lub odwołania do pojedynczych komórek. Spostrzeżenia Do złączania tekstów można zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY użyć operatora "&". =ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";A2;" ";A3;" jest równa ";A4;"/kilometr") =ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;A3;A4) = A2&A3&A4 Opis Buduje zdanie łącząc powyższe dane (Populacja strumienia gatunek: pstrąg potokowy jest równa 32/kilometr) Wynik : gatunek:pstrąg potokowy32 Wynik : gatunek:pstrąg potokowy32 Przegląd podstawowych funkcji Strona 5

7 6. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) Tekst to tekst, z którego należy usunąć spacje. Usuwa wszystkie spacje z tekstu oprócz pojedynczych spacji występujących między słowami. Funkcję USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY należy stosować dla tekstu odbieranego z innej aplikacji, w którym mogą występować nieregularne spacje. W miejscach oznaczonych na czerwone znajduje się więcej niż jedna spacja. =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2) =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(" Zarobki w pierwszym kwartale ") Usuwa pierwsze, środkowe i końcowe spacje z tekstu w formule (Zarobki w pierwszym kwartale) Usuwa pierwszą spację i końcowe spacje z tekstu w formule (Zarobki w pierwszym kwartale) Przegląd podstawowych funkcji Strona 6

8 7. DŁ(tekst) Tekst to tekst, którego długość należy znaleźć. Spacje są liczone jako znaki. Funkcja DŁ zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego. =DŁ(A2) Długość pierwszego ciągu znakowego (11) =DŁ(A3) Długość drugiego ciągu znakowego (0) =DŁ(A4) Długość trzeciego ciągu znakowego, który zawiera 5 spacji (5) Przegląd podstawowych funkcji Strona 7

9 8. SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa) Szukany_tekst to tekst, który należy znaleźć. Przy określaniu argumentu szukany_tekst można używać znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć autentyczny znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed tym znakiem wpisać tyldę (~). Obejmujący_tekst to tekst, w którym należy odszukać szukany_tekst. Liczba_początkowa to numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, od którego ma się rozpocząć przeszukiwanie Funkcje SZUKAJ.TEKST służą do odnajdywania jednego ciągu tekstowego wewnątrz innego ciągu tekstowego i zwracania pozycji początkowej szukanego tekstu liczonej od pierwszego znaku tekstu przeszukiwanego. =SZUKAJ.TEKST("e";A2;6) Pozycja pierwszego "e" w pierwszym podanym ciągu, zaczynając od szóstej pozycji (9) =SZUKAJ.TEKST(A4;A3) Pozycja "marża" w ciągu "Marża zysku" (1) =SZUKAJ.TEKST(" ";A3) Wyszukuje pozycji spacji w tekście Marża zysku (6) Przegląd podstawowych funkcji Strona 8

10 9. ILE.NIEPUSTYCH(wartość1;wartość2;...) Zlicza komórki, które nie są puste, oraz wartości umieszczone na liście argumentów. Funkcji ILE.NIEPUSTYCH należy używać do zliczania komórek zawierających dane, które znajdują się w zakresie lub w tablicy. Wartość1, wartość2,... to od 1 do 255 argumentów reprezentujących wartości, które należy zliczyć. W tym przypadku, wartość to dowolny typ informacji, w tym informacji zawierającej pusty tekst (""), ale nie zawierającej pustych komórek. Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, puste komórki znajdujące się wewnątrz tablicy lub w odwołaniu są ignorowane. Jeśli wartości logiczne, tekstowe lub wartości błędów nie powinny być zliczane, należy użyć funkcji ILE.LICZB. =ILE.NIEPUSTYCH(A2:A8) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście (6) =ILE.NIEPUSTYCH(A5:A8) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście w ostatnich czterech wierszach (4) Zlicza niepuste komórki znajdujące się na podanej liście i =ILE.NIEPUSTYCH(A1:A7;2) wartość 2 (7) Przegląd podstawowych funkcji Strona 9

11 9. LICZ.PUSTE(zakres) Zlicza puste komórki w wybranym zakresie komórek. Zakres Argument wymagany. Zakres, w którym należy zliczyć puste komórki. Spostrzeżenie Zliczane są też komórki z formułami zwracającymi "" (pusty tekst). Nie są zliczane komórki zawierające wartość równą zero. =LICZ.PUSTE(A2:B5) Zlicza puste komórki w podanym zakresie. zwraca pusty tekst. (4)) Przegląd podstawowych funkcji Strona 10

12 II. Funkcje matematyczne/statystyczne. 1. SUMA(liczba1;liczba2;...) Liczba1;liczba2,... czyli sumę. to od 1 do 30 argumentów, dla których należy obliczyć wartość ogólną, Funkcja zlicza liczby, wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb, które zostały wpisane bezpośrednio na listę argumentów. Zobacz pierwszy i drugi z poniższych przykładów. =SUMA(3; 2) Dodaje liczby 3 i 2 (5) =SUMA("5"; 15; PRAWDA) Dodaje liczby 5, 15 i 1, ponieważ wartości tekstowe przekształcane są na liczby, a wartość logiczna PRAWDA przekształcana jest na liczbę 1 (21) =SUMA(A2:A4) Dodaje pierwsze trzy liczby znajdujące się w podanej kolumnie (40) =SUMA(A2:A4; 15) =SUMA(A5;A6;2) Dodaje pierwsze trzy liczby znajdujące się w podanej kolumnie i liczbę 15 (55) Dodaje wartości podane w ostatnich dwóch wierszach i liczbę 2. Ponieważ wartości nienumeryczne umieszczone w odwołaniach nie są przekształcane, wartości umieszczone w podanej kolumnie są ignorowane (2) Przegląd podstawowych funkcji Strona 11

13 2. ŚREDNIA(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to od 1 do 30 argumentów liczbowych, dla których należy wyznaczyć średnią. Zwraca wartość średnią (średnią arytmetyczną) argumentów. Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby. Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń. =ŚREDNIA(A2:A6) Wartość średnia powyższych liczb (11) =ŚREDNIA(A2:A6; 5) Wartość średnia powyższych liczb i liczby 5 (10) Przegląd podstawowych funkcji Strona 12

14 3. MAX(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to od 1 do 30 liczb, dla których należy znaleźć wartość największą. Zwraca największą wartość w zbiorze wartości. Można określać argumenty, które są liczbami, pustymi komórkami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb. Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić na liczby, powodują występowanie błędów. Jeśli argumenty nie zawierają liczb, funkcja MAX zwraca 0 (zero). =MAX(A2:A6) Największa z podanych liczb (27) =MAX(A2:A6;30) Największa z podanych liczb i 30 (30) Przegląd podstawowych funkcji Strona 13

15 4. MIN(liczba1;liczba2,...) Liczba1; liczba2;... to 1 do 30 liczb, dla których należy znaleźć wartość minimalną. Zwraca najmniejszą liczbę w zbiorze wartości. Można określać argumenty, które są liczbami, pustymi komórkami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb. Argumenty będące wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić na liczby, powodują błędy. Jeśli argumenty nie zawierają liczb, funkcja MIN zwraca 0. =MIN(A2:A6) Najmniejsza z podanych liczb (2) =MIN(A2:A6;0) Najmniejsza z podanych liczb i 0 (0) Przegląd podstawowych funkcji Strona 14

16 5. ILE.LICZB(wartość1;wartość2;...) Wartość1, wartość2,... to od 1 do 30 argumentów, które mogą zawierać różne typy danych lub mogą odnosić się do różnych typów danych, ale spośród których zliczane są tylko liczby. Zlicza komórki zawierające liczby, jak również liczby umieszczone na liście argumentów. Funkcji ILE.LICZB należy używać do otrzymywania liczby wpisów umieszczonych w polu liczb, które znajdują się w zakresie lub w tablicy liczb. Argumenty, które są liczbami, datami lub tekstowymi reprezentacjami liczb, są zliczane; argumenty będące tekstem lub wartościami błędów, których nie można przekształcić na liczby, są ignorowane. =ILE.LICZB(A2:A8) =ILE.LICZB(A5:A8) =ILE.LICZB(A2:A8;2) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście (3) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście w czterech ostatnich wierszach (2) Zlicza komórki zawierające liczby, które znajdują się na podanej liście, i wartość 2 (4) Przegląd podstawowych funkcji Strona 15

17 6. MOD(liczba;dzielnik) Liczba Dzielnik to liczba, dla której należy wyznaczyć resztę. to liczba, przez którą należy podzielić liczbę. Zwraca wartość reszty po podzieleniu liczby przez dzielnik. Wynik ma taki sam znak jak dzielnik. Jeśli dzielnik jest równy 0, funkcja MOD zwraca wartość błędu #DZIEL/0! =MOD(3; 2) Reszta z 3/2 (1) =MOD(-3; 2) Reszta z -3/2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (1) =MOD(3; -2) Reszta z 3/-2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (-1) =MOD(-3; -2) Reszta z -3/-2. Znak jest taki sam jak znak dzielnika (-1) =MOD(4; 2) Brak reszty wynik (0) Przegląd podstawowych funkcji Strona 16

18 7. ZAOKR(liczba; liczba_cyfr) Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 23,7825 znajdującą się w komórce A1 do dwóch miejsc dziesiętnych, można użyć następującej formuły: =ZAOKR(A1; 2) Wynikiem funkcji będzie liczba 23,78. Składnia funkcji ZAOKR obejmuje następujące argumenty: liczba Wymagana liczba, którą należy zaokrąglić. liczba_cyfr Wymagana liczba cyfr, do których liczba ma zostać zaokrąglona. Opis Wynik =ZAOKR(2,15; 1) Zaokrągla liczbę 2,15 do jednego miejsca dziesiętnego 2,2 =ZAOKR(2,149; 1) Zaokrągla liczbę 2,149 do jednego miejsca dziesiętnego 2,1 =ZAOKR(-1,475; 2) Zaokrągla liczbę -1,475 do dwóch miejsc dziesiętnych -1,48 =ZAOKR(21,5; -1) Zaokrągla liczbę 21,5 do jednego miejsca dziesiętnego po lewej stronie przecinka Przegląd podstawowych funkcji Strona 17

19 8. ZAOKR.GÓRA(liczba; liczba_cyfr), ZAOKR.DÓŁ Zaokrągla liczbę w górę, dalej od zera. W składni funkcji ZAOKR.GÓRA I DÓŁ występują następujące argumenty: Liczba Argument wymagany. Dowolna liczba rzeczywista, która ma zostać zaokrąglona w górę. Liczba_cyfr Argument wymagany. Liczba cyfr, do których liczba ma zostać zaokrąglona. =ZAOKR.GÓRA(3,2;0) =ZAOKR.GÓRA(76,9;0) =ZAOKR.GÓRA(3,14159; 3) =ZAOKR.GÓRA(-3,14159; 1) =ZAOKR.GÓRA(31415,92654; - 2) =ZAOKR.DÓŁ(3,2; 0) =ZAOKR.DÓŁ(76,9;0) =ZAOKR.DÓŁ(3,14159; 3) =ZAOKR.DÓŁ(-3,14159; 1) Zaokrągla liczbę 3,2 w górę do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (4) Zaokrągla liczbę 76,9 w górę do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (77) Zaokrągla liczbę 3,14159 w górę do trzech miejsc dziesiętnych (3,142) Zaokrągla liczbę -3,14159 w górę do jednego miejsca dziesiętnego (-3,2) Zaokrągla liczbę 31415,92654 w górę do dwóch miejsc dziesiętnych po lewej stronie przecinka (31500) Zaokrągla liczbę 3,2 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (3) Zaokrągla liczbę 76,9 w dół do zerowej liczby miejsc dziesiętnych (76) Zaokrągla liczbę 3,14159 w dół do trzech miejsc dziesiętnych (3,141) Zaokrągla liczbę -3,14159 w dół do jednego miejsca dziesiętnego (-3,1) =ZAOKR.DÓŁ(31415,92654; -2) Zaokrągla liczbę 31415,92654 w dół do dwóch miejsc dziesiętnych po lewej stronie przecinka (31400) Przegląd podstawowych funkcji Strona 18

20 C. Funkcje logiczne, wyszukujące i inne. 1. JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Test_logiczny to dowolna wartość lub wyrażenie, które można oszacować jako PRAWDA lub jako FAŁSZ. Na przykład A10=100 to wyrażenie logiczne; jeśli wartość umieszczona w komórce A10 równa jest 100, wyrażenie zostanie oszacowane jako PRAWDA. W przeciwnym przypadku wyrażenie zostanie oszacowane jako FAŁSZ. Wartość_jeżeli_prawda to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość PRAWDA. Na przykład, jeśli ten argument jest ciągiem tekstowym "W ramach budżetu", a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, funkcja JEŻELI wyświetla tekst "W ramach budżetu". Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA i argument wartość_jeżeli_prawda jest pusty, argument ten zwraca 0 (zero). Aby wyświetlić słowo PRAWDA, należy użyć dla tego argumentu wartości logicznej PRAWDA. Argument wartość_jeżeli_prawda może być inną formułą. Wartość_jeżeli_fałsz to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Na przykład, jeśli argument ten jest ciągiem tekstowym "Budżet przekroczony" i argument test_logiczny zostanie oszacowany jako FAŁSZ, funkcja JEŻELI wyświetli tekst "Budżet przekroczony". Jeśli argument test_logiczny równa się FAŁSZ, a argument wartość_jeżeli_fałsz zostanie pominięty, (to znaczy, po argumencie wartość_jeżeli_prawda nie ma średnika), zwracana jest wartość logiczna FAŁSZ. Jeśli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (to znaczy, po argumencie wartość_jeżeli_prawda znajduje się średnik poprzedzający zamykający nawias), zwracana jest wartość 0 (zero). Argument wartość_jeżeli_fałsz może być inną formułą. Zwraca jedną wartość, jeśli podany argument zostanie oszacowany jako PRAWDA, albo inną wartość, jeśli argument zostanie oszacowany jako FAŁSZ. =JEŻELI(A2<=100;"W ramach budżetu";"budżet przekroczony") =JEŻELI(A2=100;SUMA(B5:B15);"") Jeśli powyższa liczba jest mniejsza lub równa 100, formuła wyświetla "W ramach budżetu". W przeciwnym przypadku, funkcja wyświetla "Budżet przekroczony" (W ramach budżetu) Jeśli powyższa liczba równa jest 100, obliczany jest zakres B5:B15. W przeciwnym przypadku, zwracany jest pusty tekst ("") () Przegląd podstawowych funkcji Strona 19

21 2. WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie;tablica;nr_kolumny;kolumna) Wyszukuje wartość w skrajnej lewej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość w tym samym wierszu innej kolumny określonej w tablicy. Odniesienie to wartość, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy. Odniesienie może być wartością lub odwołaniem. Jeśli argument odniesienie jest mniejszy niż najmniejsza wartość znajdująca się w pierwszej kolumnie tablicy określonej przez argument tablica, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #N/D!. Tablica to co najmniej dwie kolumny danych. Należy używać odwołania do zakresu lub nazwy zakresu. Wśród wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica są wyszukiwane wartości argumentu odniesienie. Wartości argumentu tablica mogą być tekstami, liczbami lub wartościami logicznymi. Teksty pisane wielkimi i małymi literami są równoważne. Nr_kolumny to numer kolumny w tablicy, z której ma pochodzić pasująca wartość. Nr_kolumny o wartości 1 zwraca wartość z pierwszej kolumny tablicy określonej przez argument tablica; nr_kolumny o wartości 2 zwraca wartość z drugiej kolumny tablicy określonej przez argument tablica itd. Jeśli argument nr_kolumny ma wartość: mniejszą niż 1, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #ARG!; większą niż liczba kolumn znajdujących się w tablicy określonej przez argument tablica, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwraca wartość błędu #ADR. Kolumna to wartość logiczna określająca, czy funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dokładne czy przybliżone dopasowanie. Jeśli ten argument ma wartość PRAWDA bądź zostanie pominięty, funkcja zwraca dopasowanie dokładne lub przybliżone. Jeśli nie zostanie znalezione dokładne dopasowanie, funkcja zwraca następną największą wartość mniejszą od argumentu odniesienie. Wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica muszą być uporządkowane rosnąco; w przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy. Wartości można ustawić w kolejności rosnącej, wskazując polecenie Sortuj w menu Dane i wybierając polecenie Rosnąco. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Domyślne kolejności sortowania. Jeśli argument ma wartość FAŁSZ, funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszuka tylko dopasowanie dokładne. W tym przypadku wartości w pierwszej kolumnie argumentu tablica nie muszą być sortowane. W przypadku znalezienia w pierwszej kolumnie argumentu tablica co najmniej dwóch wartości pasujących do argumentu odniesienie funkcja zwraca pierwszą wartość. Jeśli dokładne dopasowanie nie zostanie znalezione, funkcja zwraca wartość błędu #N/D!. Uwagi Przy wyszukiwaniu wartości tekstowych w pierwszej kolumnie argumentu tablica należy się upewnić, że dane w tej kolumnie nie zawierają początkowych i końcowych spacji, niekonsekwentnie stosowanych cudzysłowów prostych (' lub ") i drukarskich ( lub ) ani też znaków niedrukowalnych. W przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy lub Przegląd podstawowych funkcji Strona 20

22 nieprzewidywalny. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, których można użyć do oczyszczenia danych tekstowych, zobacz temat Funkcje tekstowe i danych. Przy wyszukiwaniu wartości liczbowych lub dat w pierwszej kolumnie argumentu tablica należy się upewnić, że dane w tej kolumnie nie są przechowywane jako wartości tekstowe. W przeciwnym razie wynik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO może być nieprawidłowy lub nieprzewidywalny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby. Jeśli argument kolumna ma wartość FAŁSZ, a argument szukana_wartość zawiera tekst, można używać znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć autentyczny znak zapytania lub gwiazdkę, należy poprzedzić go znakiem tyldy (~). =WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;2) =WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A2:C10;3;PRAWDA) =WYSZUKAJ.PIONOWO(0,7;A2:C10;3;FAŁSZ) =WYSZUKAJ.PIONOWO(0,1;A2:C10;2;PRAWDA ) Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 1 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 1 w kolumnie A (0,946) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie B (2,17). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 1 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 1 w kolumnie A (0,946) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie C (100). Za pomocą dopasowania dokładnego wyszukuje wartość 0,7 w kolumnie A. Ponieważ w kolumnie A nie ma dokładnego dopasowania, funkcja zwraca błąd (#N/D!). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 0,1 w kolumnie A. Ponieważ wartość 0,1 jest mniejsza niż najmniejsza wartość w kolumnie A, Przegląd podstawowych funkcji Strona 21

23 =WYSZUKAJ.PIONOWO(2;A2:C10;2;PRAWDA) funkcja zwraca błąd (#N/D!). Za pomocą dopasowania przybliżonego wyszukuje wartość 2 w kolumnie A. Po znalezieniu największej wartości mniejszej lub równej 2 w kolumnie A (1,29) zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie B (1,71). Przykład 2 = WYSZUKAJ.PIONOWO("PI-328"; A2:D6; 3; FAŁSZ) * (1 + WYSZUKAJ.PIONOWO("PI-328"; A2:D6; 4; FAŁSZ)) = (WYSZUKAJ.PIONOWO("CH-989"; A2:D6; 3; FAŁSZ) * (1 + WYSZUKAJ.PIONOWO("CH-989"; A2:D6; 4; FAŁSZ))) * (1-20%) = JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(A2; A2:D6; 3; FAŁSZ) >= 20; "Znacznik wynosi " & 100 * WYSZUKAJ.PIONOWO(A2; A2:D6; 4; FAŁSZ) &"%"; "Koszt poniżej 20,00 zł") = JEŻELI(WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 3; FAŁSZ) >= 20; "Znacznik wynosi: " & 100 * WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 4; FAŁSZ) &"%"; "Koszt wynosi " & WYSZUKAJ.PIONOWO(A3; A2:D6; 3; FAŁSZ) & " zł") Oblicza cenę detaliczną pieluch, dodając do kosztu znacznik procentowy (28,96 zł). Oblicza cenę sprzedaży chustek, odejmując określony rabat od ceny detalicznej (5,73 zł). Jeśli koszt produktu jest większy lub równy 20 zł, wyświetla ciąg Znacznik wynosi nn% ; w przeciwnym razie wyświetla ciąg Koszt poniżej 20,00 zł (Znacznik wynosi 30%). Jeśli koszt produktu jest większy lub równy 20 zł, wyświetla ciąg Znacznik wynosi nn% ; w przeciwnym razie wyświetla ciąg Koszt poniżej 20,00 zł (Koszt wynosi 3,56 zł). Przegląd podstawowych funkcji Strona 22

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA).

Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). 1 Cena Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo