Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.iexcel.pl/"

Transkrypt

1 MS Excel Funkcje I formuły Autor: Mateusz Grabowski

2 Zawartość Formuły... 4 Nadawanie nazw... 8 Funkcje Procedura wstawiania funkcji Wyciąganie fragmentu tekstu z komórki Pierwsze znaki z komórki Łączenie tekstów Zliczanie ilości znaków Pozostałe funkcje tekstowe Przyszła wartość inwestycji Pozostałe funkcje finansowe Aktualna data Pozostałe funkcje daty Potęgowanie SUMA Pozostałe funkcje matematyczne Funkcja Jeżeli Informacja Pozostałe funkcje Zliczanie warunków Pozostałe funkcje statystyczne... 34

3 Nauka MS Excela nigdy nie była taka prosta Dzięki naszej platformie nauczysz się Excela i uzyskasz certyfikat. Na naszej platformie znajdziesz: Ponad 4h filmów instruktażowych Ponad 100 stron instrukcji Niezliczona ilość plików z ćwiczeniami Na forum, pomoc z Excela

4 Formuły Formuły w Excelu pozwalają na przeprowadzenie operacji na komórkach- dodawania, mnożenia oraz łączenia tekstów. Formuły dzielą się na cztery kategorie Operatory arytmetyczne służą dodawaniu, odejmowaniu, etc Operatory porównania sprawdzamy czy coś jest większe, mniejsze bądź równe Operatory tekstu- czyli łączenie tekstów, wyciąganie fragmentów tekstu etc. Operatory odniesienia służą np. do zaznaczenia obszaru komórek Operatory arytmetyczne Symbol Opis Przykład Wynik + Dodawanie = Odejmowanie = * Mnożenie =6*4 24 / Dzielenie =36/9 4 ^ Potęgowanie =4^3 48 % Zamiana na procenty 50 50% Operatory porównania Symbol Opis Przykład Wynik = Równy =9=8 FAŁSZ > Większy =9>8 PRAWDA < Mniejszy =9<8 FAŁSZ >= Większy bądź równy =20>=21 PRAWDA <= Mniejszy bądź równy =4<=4 PRAWDA <> Różny od =9<>10 PRAWDA Operatory tekstu

5 Symbol Opis Przykład Wynik & Łączenie tekstów =A1&B1* JANKOWALSKI & Łączenie tekstów =A1& &B1* JAN KOWALSKI *Gdzie w komórce A1 jest wpisane JAN, a w komórce B1 KOWALSKI. Operatory odniesienia Symbol Opis Przykład Wynik : Zakres komórek A1:C9 Zaznacza wszystko między komórkami A1 i C9, Zaznaczenie wybranych komórek A1,A3,C9 Zaznacza tylko komórki A1 A3 oraz C9 Przy tworzeniu formuł powinieneś pamiętać o kolejności wykonywania działań. Załóżmy, że masz formułę: =2+2*2 Wynik który nam się pojawi to 6 Dlatego ponieważ, najpierw przemnoży a dopiero następnie doda. Gdybyś chciał, żeby najpierw dodał a potem podzielił formułą powinna wyglądać tak: =(2+2)*2 Używanie formuł Wpisanie do komórki wyrażenia 2+2 nie spowoduje obliczenia tego. Żeby to zrobić, trzeba powiedzieć Excelowi, że chcemy używać formuł. Robi się to za pomocą znaku =. Przykład 1: Sumowanie liczb. Zaznacz komórkę C1, następnie rozpocznij od znaku =. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na komórkę A1, wpisz znak +, następnie wybierz komórkę B1 i naciśnij ENTER.

6 Wynik: 115 Przykład 2: Procenty i mnożenie liczb Zaznacz komórkę B2, następnie rozpocznij od znaku =. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na komórkę A2, wpisz *22%, następnie naciśnij ENTER. Przejdź do komórki C2, zacznij od znaku = a następnie wybierz komórkę A2, wstaw + a następnie wybierz komórkę B2, na koniec naciśnij ENTER. Wynik: 26,4 i 146 Przykład 3: Operatory porównania Zaznacz komórkę C1, następnie rozpocznij od znaku =. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na komórkę A1, wpisz znak >=, następnie wybierz komórkę B1 i naciśnij ENTER. Wynik: FAŁSZ Przykład 4: Łączenie tekstów

7 Zaznacz komórkę C1, następnie rozpocznij od znaku =. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na komórkę A1, wpisz znak & a następnie znak naciśnij spację i znowu wstaw znak, potem znowu wybierz & a na końcu wybierz komórkę B1. Wszystko to zakończ znakiem ENTER. Wynik: Paweł Minor

8 Nadawanie nazw W Excelu można nadawać nazwy poszczególnym komórką czy zakresom. Jakie korzyści daję stosowanie nazw: Łatwiej je zapamiętać niż liczby Prostota w odwoływaniu się do nazw Szybsze wykorzystywanie w funkcjach W celu nadania nazw należy: Z zakładek wybierz Formuły Następnie wybierz Definiuj nazwę Wprowadź nazwę i ustaw zakres do jakiego ma się odnosić Przy nadawaniu nazw pamiętaj aby te nazwy: Nie zawierały spacji ani specjalnych symboli Miały maksymalnie 255 znaków Używaj takich nazw, żebyś w późniejszym czasie pamiętał co znaczą Jeżeli chcesz oddzielić słowa zrób to za pomocą symbolu _. Np. Nowa_zmienna Przykład 1: Wyobraź sobie, że w arkuszu kalkulacyjnym bardzo często musisz używać jakąś stałą. Czasem wpisywanie długiej liczby jest męczące i można się pomylić. Aby usprawnić życie stworzymy nazwę dla komórki w której ta stała się znajduję. Do tego przykładu załóżmy, że przeliczamy temperaturę w stopniach Celsjusza na skalę

9 Kelwina. Dla nie wtajemniczonych: do temperatury w C trzeba dodać liczbę 273,15 i wychodzi temperatura w Kelwinach. Zauważ, że ciągłe wpisywanie liczby 273,15 może być trochę męczące. Stąd w naszym arkuszu możemy zdefiniować nazwę która właśnie będzie miała tą wartość. Nasz przykład wygląda tak: Przeliczanie temperatury podanej w Celsjusza na temperaturę w Kelwinach z wykorzystaniem nazw. Wchodzimy w menadżera Nadawania nazw, tak jak jest to przedstawione powyżej, następnie: Wpisz nazwę stałej, Kelwin =275,15 Wpisz wartość, poprzedzając znakiem =. Teraz aby wywołać ją w formule należy Wpisać formułę, zaczynając od znaku = a następnie wpisać nazwę stałej Kelwin i dodać do niej wartość z komórki A2

10 Funkcje Sercem Excela i jedną z najbardziej pożytecznych rzeczy są funkcje. W Excelu 2007 jest ich ponad 400! Jest to ogromna liczba funkcji i niemal każdy może znaleźć dla nich zastosowanie. Dlaczego warto nauczyć się funkcji: Ułatwiają życie Znacznie przyśpieszają pracę Funkcje są podzielone na kategorie: Ostatnio używane w tej grupie pokazane są 10 ostatnich użytych funkcji. Wszystkie alfabetyczny spis wszystkich funkcji Finansowe Daty i czasu Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne Użytkownika Inżynierskie W celu odróżnienia funkcji od pozostałych narzędzi Excela, wszystkie nazwy funkcji zaczynają się od znaku = i są pisanie dużymi literami. Procedura wstawiania funkcji Wybierz komórkę w której ma się pojawić wynik Z paska formuły wybierz fx Znajdź funkcję która Cię interesuje i wybierz OK Podaj jej argumenty, następnie wybierz OK

11

12

13 Wyciąganie fragmentu tekstu z komórki Bardzo często zdarza się, że mamy dane wpisane w komórce i chcemy wyciągnąć z niej fragment tekstu. Funkcja ta jest przydatna w szczególności jak otrzymujemy arkusz Excela od osób które nie za bardzo się na nim znają i wszystko starają się wpisać do jednej komórki. Zasada działania tej funkcji jest bardzo prosta. Podaje się w niej nr znaku od którego chcemy zwrócić tekst i ilość znaków Nazwa funkcji =FRAGMENT.TEKSTU() Opis Zwraca fragment tekstu z komórki. Parametry: Tekst Ciąg znaków albo adres komórki z której ma być wyciągnięty fragment tekstu Liczba_początkowa Numer znaku od którego ma być zwrócony ciąg Liczba_znaków Ilość znaków które mają być zwrócone Przykład 1 Załóżmy że w komórkach mamy następujące Chcemy z tych komórek wyodrębnić numer kierunkowy. Np. w celu sprawdzenia czy rozmowa telefoniczna będzie lokalna czy zamiejscowa.

14 Ustawiamy komórkę w której ma się pojawić wynik, czyli wyciągnięty numer kierunkowy B1. Wybieramy funkcje FRAGMENT.TEKSTU i wpisujemy następujące parametry. Tekstchcemy wyciągnąć dane z komórki A1 więc tak ustawiamy. Liczbę początkową ustawiamy na 6, gdyż numer kierunkowy zaczyna się od 6 znaku. Liczbę znaków ustawiamy na 2, bo numer kierunkowy jest dwucyfrowy. Następnie naciskamy OK

15 Pierwsze znaki z komórki Nazwa funkcji =LEWY() Opis Zwraca określoną ilość znaków z lewej strony Parametry: Tekst Ciąg znaków albo adres komórki z której ma być zwrócona określona liczba znaków z lewej strony Liczba_znaków Ilość znaków która ma być zwrócona Przykład 1: Załóżmy że w komórkach mamy następujące Wszystko to jest wpisane do jednej kolumny. Żeby zwrócić sam kod pocztowy należy użyć funkcji LEWY. Funkcja ta zwraca określoną ilość znaków z lewej strony. Ustawiamy komórkę w której ma się pojawić wynik, czyli kod pocztowy B1. Wybieramy funkcje LEWY(), następnie jako Tekst wybieramy komórkę w której znajduje się kod pocztowy z miastem A1, W liczbie znaków należy wpisać 6 (nie 5 ponieważ liczy się jeszcze znak myślnika )

16 Wynik:

17 Łączenie tekstów Większość baz danych podczas eksportu umieszcza każdą daną w osobnej kolumnie. Jest to oczywiście jest po poprawne zachowanie. Ale co zrobić kiedy w jednej komórce chcemy połączyć dwa lub więcej tekstów. Z tą pomocą przychodzi nam funkcja =ZŁĄCZ.TEKST() Nazwa funkcji Opis Parametry: Tekst1 Tekst2 TekstN =ZŁĄCZ.TEKSTY() Łączy kilka ciągów tekstowych w jednej komórce Pierwszy tekst do złączenia Drugi tekst do złączenia Można łączyć aż do 30 ciągów tekstowych Przykład 1 Najprostszym przykładem jej zastosowania jest połączeni kolumny z Imieniem i Nazwiskiem w jednej komórce. Przykład jest przedstawiony na rysunku obok.

18 Wybierz komórkę w której mają się pokazać połączone teksty Z funkcji wybierz kategorie tekstowe a następnie =ZŁĄCZ.TEKSTY() W polu Tekst 1 podaj pierwszy tekst do łączenia, w naszym przypadku komórka A5, Tekst2 podajemy drugi tekst do łączenia, w naszym przypadku komórka B5

19 Zliczanie ilości znaków Zliczanie długości znaków jest na co dzień bardzo przydatną funkcją, jednak nie do końca docenianą. Można ją użyć w celu np. Sprawdzenia czy numer PESEL ma odpowiednią długość 11 znaków Czy numer konta bankowego ma 26 liczb, czy może coś pominęliśmy Bardzo często pojawia się jako funkcja zagnieżdżona. Nazwa funkcji =DŁ() Opis Zlicza ilość znaków ciągu tekstowego Parametry: Tekst Tekst albo komórka z adresem której długość ma być obliczona Przykład 1 W kolumnie B oblicz z ilu znaków składa się nazwa Wybierz komórkę w której ma się pokazać ilość znaków Z funkcji wybierz kategorie tekstowe a następnie =DŁ() W polu Tekst podaj słowo lub adres komórki, której długość ma być obliczona

20 Pozostałe funkcje tekstowe Nazwa =LITERY.MAŁE() =LITERY.DUŻE() =PRAWY() =LEWY() =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() =FRAGMENT.TEKSTU() Opis Konwertuje ciąg znaków na małe litery Konwertuje ciąg znaków na duże litery Zwraca określoną liczbę znaków z prawej strony ciągu tekstowego Zwraca określoną liczbę znaków z lewej strony ciągu tekstowego Usuwa zbędne odstępy. Czy np. znaki tabulacji, podwójne spacje itd. Zwraca fragment tekstu

21 Przyszła wartość inwestycji Excel przychodzi nam w pomocy w momencie kiedy chcemy obliczyć przyszłą wartość inwestycji. Funkcja ta może być wykorzystana w budżecie domowym aby np. sprawdzić czy odkładając miesięcznie określoną kwotę po 3 lata uda nam się uzbierać na motor, albo sprawdzić czy polisy oferowane w ramach III filaru są dla nas atrakcyjne finansowo. Proszę nie mylić FV ze skrótem który mocno wszedł w nasz język czyli Faktura VAT. FV to skrót z ang. future value dosłownie przyszła wartość. Nazwa funkcji =FV() Opis Zwraca przyszłą wartość inwestycji bazując na podstawie częstotliwości płatności i stałej stopy oprocentowania Parametry: Stopa Stopa oprocentowania. Jeżeli jest płatność miesięczna tą stopę należy podzielić przez 12, jeżeli kwartalna to przez 4 itd. Liczba_rat Liczba wszystkich wpłat Rata Wysokość wpłaty Wa Wartość początkowa kapitału Typ Przybiera postać 0 albo 1. Gdzie: 0- płatność na początku okresu rozliczeniowego 1- płatność na końcu okresu rozliczeniowego Tej wartości nie trzeba podawać, domyślnie przybiera wartość 0.

22 Przykład 1: Załóżmy że w komórkach mamy następujące Mamy początkowy kapitał 15tyś złotych. Chcemy miesięcznie odkładać po 100zł przez 5 lat. Funkcja pomoże nam obliczyć jaki kapitał uzbieramy po tym czasie Ustawiamy komórkę w której ma się pojawić wynik, czyli uzbierany kapitał B5. Wybieramy funkcje FV(), następnie jako stopa wybieramy komórkę B3 której wartość trzeba podzielić przez 12. Płatność jest miesięczna czyli liczba rat to będzie ilość lat razy 12 miesięcy. Rata to komórka B2, a Wa to komórka B1. Należy wstawić znak minus przed komórkami B2 i B1 ponieważ na etapie inwestycji te pieniądze musimy wydawać, czyli przelać bankowi. Wynik:

23 Pozostałe funkcje finansowe Nazwa =PMT() =PV() =SLN() =NPER() Opis Oblicza ratę pożyczki, przy założeniu stałych rat i oprocentowania Oblicza teraźniejszą wartość inwestycji Oblicza amortyzację (liniowo) Zwraca ilość rat do spłaty określonej pożyczki

24 Aktualna data Jeżeli chcesz w dokumencie wstawić, aktualną datę, która codziennie się będzie aktualizować to nie ma lepszej funkcji niż =DZIŚ(). Dzięki niej Wstawisz datę codziennie samo aktualizującą się Nazwa funkcji Opis Parametry: =DZIŚ() Zwraca bieżącą datę w formacie rrrr-mm-dd. Data jest aktualizowana za każdym razem kiedy otwieramy dokument. Funkcja nie przyjmuje żadnych parametrów Przykład 1 Załóżmy, że codziennie drukujesz oferty. Żeby nie było problemów kiedy została wydrukowana, możesz użyć funkcję =DZIŚ() aby wyświetlić aktualną datę. Wartość tej funkcji będzie się zmieniała każdego dnia. Wybieramy funkcję =DZIŚ() i wstawiamy. Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów.

25 Pozostałe funkcje daty Nazwa =TERAZ() =NETWORKDAYS() =WORKDAY() =WEEKNUM() =DZIEN() Opis Podobne działanie do funkcji =DZIŚ() ale dodatkowo zwraca aktualny czas. Zwraca liczbę dni roboczych pomiędzy dwoma datami odejmując święta. Dni robocze są liczone od poniedziałku do piątku, święta trzeba podać ręcznie. Zwraca datę powiększoną/pomniejszoną o konkretną ilość dni. Zwraca numer tygodnia, licząc od 1 stycznia. Wyświetla dzień tygodnia

26 Potęgowanie Nazwa =POTĘGA() Opis Zwraca liczbę podniesioną do danej potęgi Parametry: Liczba Liczba która ma zostać podniesiona do potęgi Potęga Stopień potęgi Przykład 1 Mając wartości w dwóch komórkach, chcemy ponieść wartość jednej komórki do wartości drugiej komórki Z kategorii matematycznych wybieramy funkcję =POTĘGA(). Następnie w polu Liczba wybieramy komórkę A1 czyli liczbę która ma być podniesiona do potęgi. Jako potęga wybieramy stopień potęgi.

27 SUMA Suma Nazwa =SUMA() Opis Oblicza sumę z zakresu Parametry: Liczba1 Liczby które mają być zsumowane bądź zakres komórek. Przykład 1 Dostajesz słupek z wartościami, twoim zadaniem jest to podsumować. Najlepszym i najszybszym sposobem na wykonanie tego polecenia jest użycie funkcji =SUMA() Wybierz komórkę w której ma być wyliczona suma, w naszym przypadku to jest komórka A8. Z funkcji wybierz kategorie matematyczne a następnie =SUMA() W polu Liczba1 wprowadź zakres komórek. Możesz równie dobrze podać kilka zakresów.

28 Pozostałe funkcje matematyczne Nazwa =ŚREDNIA() =MAX() =MIN() =LICZ.PUSTE() =ILE.LICZB() =PI() Opis Wylicza średnią z zakresu Wyszukuję najwyższą liczbę w zakresie Wyszukuję najniższą liczbę w zakresie Zlicza ilość pustych komórek w zakresie Zlicza ilość liczb w zakresie Wyświetla liczbę PI z dokładnością do 15 miejsc

29 Funkcja Jeżeli Logika, chyba jedna ze starszych dziedzin nauki. Dzięki niej możesz używać komputer, telefon i wszystkie urządzenia wokół które są wyposażone w nawet mały komputerek. Logika większości kojarzy się z zerami i jedynkami, czyli ze sposobem w jaki działa komputer. Funkcja która tu jest omawiana, według mnie jest jedną z najważniejszych. Myślę, oczywiście o funkcji JEŻELI. Jest to tak zwana pętla warunkowa, która pozwala na zbadanie szeregu warunków. W swojej pracy, możesz się spotkać z połączeniem kilku funkcji JEŻELI. Łącznie ich nazywa się zagnieżdżaniem, dzięki właśnie zagnieżdżaniu możesz rozwiązać nawet bardzo skomplikowane problemy w Excelu. Nazwa funkcji =JEŻELI() Opis Zwraca wartość prawda jeżeli jest spełniony warunek, a jeżeli nie to wartość fałsz. Parametry: Test logiczny Wartość lub wyrażenie które sprawdzamy. Zawsze to musi być jakiś test coś większe, mniejsze, równe etc. Wartość_jeżeli_prawda Zwracana wartość jeżeli powyższy warunek jest spełniony Wartość_jeżeli_fałsz Zwracana wartość jeżeli powyższy warunek jest nie spełniony Przykład 1 Dostajesz listę od pracodawcy. Twoim zadaniem jest przyznać dofinansowanie dla osób które zarabiają mniej niż 1000zł. Przy krótkiej liście nie ma problemów, jednak kiedy pojawi się kilka set rekordów ręczna praca odpada. Tak więc jeżeli ktoś zarobi mniej niż 1000zł to w kolumnie E

30 Wysokość dofinansowania ma się pojawić 100zł, w przeciwnym wypadku 0zł Wybierz komórkę w której ma się pokazać dofinansowanie lub jego brak, w naszym przypadku to jest komórka E5. Z funkcji wybierz kategorie logiczne a następnie =JEŻELI() W polu Test_logiczny jak sama nazwa wskazuje trzeba zrobić test. Jest to jednoznaczne z użyciem przynajmniej jednego z operatorów, większe niż, mniejsze niż, równe, różne (>< <> =). W teście sprawdzamy czy Wysokość płacy jest mniejsza od 1000zł. Tak więc w naszym przypadku D2>1000. Teraz, jeżeli warunek zostanie spełniony w komórce pokaże się zawartość pola Wartość_jeżeli_prawda. Czyli do tej komórki należy wpisać 100. Jeżeli warunek nie będzie spełniony, czyli płaca nie będzie mniejsza od 1000zł to pokaże się zawartość pola Wartość_jeżeli_fałsz w naszym przypadku 0. Następnie naciskamy ok.

31 Informacja Nazwa funkcji =INFO() Opis Wyświetla informacje o danym skoroszycie, używanym systemie, ustawień Excela etc. Parametry: Liczba Liczba dziesiętna, która ma być zamieniona na system szesnastkowy Miejsca Ilość znaków z jaką będzie zaprezentowana liczba w kodzie szesnastkowym. Domyślnie jest brana minimalna liczba znaków która pozwoli ją zaprezentować Przykład 1 Z pomocą funkcji Info chcemy wyświetlić informację, na temat aktualnej wersji systemu operacyjnego na której pracujesz Z funkcji wybierz kategorie informacyjne a następnie =INFO() W polu wpisz wersja_systemu W moim przypadku, funkcja zwróciła wartość Windows (32-bit) NT 6.00 ponieważ aktualnie używam taki system

32 Pozostałe funkcje Nazwa =CZY.BŁĄD() =ISEVEN() =ISODD() Opis Sprawdza, czy funkcja zwraca błąd, jeżeli nie to zwraca PRAWDA Sprawdza czy liczba jest parzysta, jeżeli tak zwraca wartość PRAWDA w przeciwnym razie FAŁSZ Sprawdza czy liczba jest nieparzysta, jeżeli tak zwraca wartość PRAWDA w przeciwnym razie FAŁSZ

33 Zliczanie warunków Nazwa funkcji =LICZ.JEŻELI () Opis Zlicza ile razy w zaznaczonym zakresie występuje wyrażenie spełniające kryteria. Parametry: Zakres Przeszukiwany zakres Kryteria Kryteria jakie mają być spełnione, np. nazwa, warunek logiczny itd Przykład 1 Załóżmy, że masz listę w której pojawiają się jakieś rekordy. Chcesz sprawdzić ile razy w tej liście powtarza się jeden rekord. Do tego przykładu użyjemy niewielkiej bazy z imionami. Interesuje nas informacje ile razy w tej liście występuje imię Mateusz. Wybierz komórkę w której ma się pokazać wynik Z funkcji wybierz statystyczne a następnie =LICZ.JEŻELI() W polu Zakres podaj zakres który ma być przeszukiwany, w naszym wypadku to A1 do A8. Następnie w Kryteria wpisujemy imię którego

34 chcemy zliczyć występowanie czyli Mateusz. Następnie naciśnij OK. Pozostałe funkcje statystyczne Nazwa =ILE.NIEPUSTYCH() =LICZ.WARUNKI() =ILE.LICZB() =MAX() =MIN() Opis Zlicza ile komórek niepustych występuje w zaznaczonym zakresie. Zlicza ilość danych spełniających kryteria Zwraca ilość liczb w danym zakresie Zwraca największą liczbę w danym zakresie Zwraca najmniejszą liczbę w danym zakresie

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Funkcje finansowe prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Funkcje finansowe Excel udostępnia cały szereg funkcji finansowych, które pozwalają na obliczanie min.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane

MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane MS Excel cz.1 funkcje zaawansowane Spis zagadnień: Funkcje daty i czasu, dzięki którym możemy manipulować danymi typu data i czas i np. wstawić do arkusza aktualną datę. Funkcje warunkowe, które pozwalają

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Tabela przestawna to narzędzie, które oferuje szybkie tworzenie tzw. raportu tabeli przestawnej, czyli podsumowywania skomplikowanego zbioru danych. Wstawianie tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy już o adresach (tzw.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. 1 Funkcje. 1.1 Teoria. 1.1.1 Składnia funkcji. Legenda: Tekst do wpisania. PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium

Laboratorium 3. 1 Funkcje. 1.1 Teoria. 1.1.1 Składnia funkcji. Legenda: Tekst do wpisania. PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium 1 Funkcje PODSTAWY INFORMATYKI laboratorium Laboratorium 3 Legenda: aplikacja, program, nazwa opcja menu, funkcja plik, folder, ścieżka Tekst do wpisania pole, kod pola KLAWISZ 1.1 Teoria Funkcje to wstępnie

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Funkcje logiczne służą przede wszystkim do

Funkcje logiczne służą przede wszystkim do Narzędzia informatyczne Funkcje logiczne 0a16388b-2931-4c72-ae8b-8b05b6e93987 Przegląd funkcji Excela funkcje logiczne Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się A co by

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Zastosowanie funkcji w formułach Funkcje Funkcja jest to innymi słowy predefiniowana formuła, która realizuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA

Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA Wykład 2: Arkusz danych w programie STATISTICA Nazwy przypadków Numer i nazwa zmiennej Elementy arkusza danych Cechy statystyczne Zmienne (kolumny) Jednostki statystyczne Przypadki (wiersze) Tworzenie

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach wykładu

Bardziej szczegółowo

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10.

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10. ZAMIANA LICZB MIĘDZY SYSTEMAMI DWÓJKOWYM I DZIESIĘTNYM Aby zamienić liczbę z systemu dwójkowego (binarnego) na dziesiętny (decymalny) należy najpierw przypomnieć sobie jak są tworzone liczby w ww systemach

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu)

Technologia Informacyjna Zajęcia 10. JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) MS Excel 2007 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartość_dla_prawdy; wartość_dla_fałszu) W warunku logicznym wykorzystywane są logiczne operatory

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych

Trik 1 WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 1. WyróŜnianie najlepszych wyników sprzedaŝowych :: Trik 2. Wygodniejsza praca z powiązanymi skoroszytami :: Trik 3. Poprawny zapis wartości czasu :: Trik 4. Szybka zmiana kryterium podsumowania

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów W ramach zajęć oprogramujemy jedną, wybraną metodę numeryczną: metodę bisekcji numerycznego rozwiązywania równania nieliniowego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Techniki. Klasa I TI. System dwójkowy (binarny) -> BIN. Przykład zamiany liczby dziesiętnej na binarną (DEC -> BIN):

Urządzenia Techniki. Klasa I TI. System dwójkowy (binarny) -> BIN. Przykład zamiany liczby dziesiętnej na binarną (DEC -> BIN): 1. SYSTEMY LICZBOWE UŻYWANE W TECHNICE KOMPUTEROWEJ System liczenia - sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Do zapisu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Funkcje Tablicowe podstawy

Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe są dość rzadko używane w biznesie, a pomocne przede wszystkim w przypadku zaawansowanych obliczeń matematycznych i statystycznych. Lekcja ta ograniczy się tylko

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych

Komputerowe systemy zarządzania. Część I: relacyjna baza danych Komputerowe systemy zarządzania Część I: relacyjna baza danych 0 Pozwala na wpisanie cyfry, wpis wymagany 9 lub # Pozwala na wpisanie cyfry lub spacji, wpis nie wymagany L Pozwala na wpisanie litery, wpis

Bardziej szczegółowo

Funkcje bazy danych. Funkcje bazodanowe są specyficzną kategorią

Funkcje bazy danych. Funkcje bazodanowe są specyficzną kategorią e829ac02-3954-48d6-9877-7bc45bd1ba7e Funkcje bazy danych Mariusz Jankowski analityk, programista rozwiązań wsparcia biznesowego; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl W niniejszym opracowaniu omawiamy

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych. JEŻELI(warunek_logiczny; wartośd_dla_prawdy; wartośd_dla_fałszu)

1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych. JEŻELI(warunek_logiczny; wartośd_dla_prawdy; wartośd_dla_fałszu) MS Excel 1. JEŻELI - funkcja służąca do testowania warunków logicznych Składnia: JEŻELI(warunek_logiczny; wartośd_dla_prawdy; wartośd_dla_fałszu) W warunku logicznym wykorzystywane są logiczne operatory

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

XII. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szeroko ci wierszy i kolumn Format Kolumna Ukryj

XII. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szeroko ci wierszy i kolumn Format Kolumna Ukryj XII. Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się polecenie Format Kolumna

Bardziej szczegółowo