Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu"

Transkrypt

1 Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu

2 Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i serwisowni sieci komputerowych, jednocześnie przygotowując się do oczekiwń rynku prcy w XXI w.

3 Internet zmieni sposób, w jki uczymy się prcujemy odpoczywmy komunikujemy się Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 3

4 IT jest wszędzie - z kżdą siecią stoją specjliści, którzy tworzą ją, wdrżją, zrządzją... Corz nowsze rozwiązni, corz więcej urządzeń... Finnse W kżdej brnży... Sprzedż Edukcj Rozrywk Podróże Zdrowie Administrcj Nieruchomości 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 4

5 Ksztłcenie nieformlne Socil Network Ksztłcenie n odległość Wolny dostęp do treści edukcyjnych Ksztłcenie przez cłe życie 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 5

6 Deficyt kompetencji IT n świecie W ciągu 5 lt tylko 10% stnowisk w UE nie będzie wymgło posidni żdnych umiejętności w zkresie ICT (bdnie Microsoft /IDC grudzien 2009) Rosnące zpotrzebownie n specjlistów ICT rozumiejących spekty biznesowe, otwrtych n innowcje technologiczne Wg dnych IDC w Polsce w 2009 brkowło pond 10 tysięcy informtyków i deficyt rośnie Pond 10% wszystkich ofert prcy w 2009r. to oferty dl informtyków Wg 72% prcodwców posidne certyfikcje są brdzo wżne lub wżne (IDC) Spdek liczby studentów n studich technicznych (informtyk wśród kierunków zmwinych) Absolwenci studiow informtycznych wśród njlepiej zrbijących (1 miejsce w Ogólnopolskim Bdniu Wyngrodzeń 2010) 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 6

7 4 miliony KRAJÓW 165 SŁUCHACZY OD 1997 R. 10,000 + AKADEMII NA ŚWIECIE INSTRUKTORÓW NA ŚWIECIE 20,000 + EGZAMINÓW 100 milionów + JĘZYKÓW 19

8 350 kdemii (21 kdemii regionlnych) uczniów i studentów 490 instruktorów Łącznie od 2000 r.: uczestników bsolwentów przygotownych do certyfikcji 8

9 Kżdy uczestnik progrmu w kżdym miejscu n świecie otrzymuje ten sm poziom edukcji Pltform on-line: ACADEMY CONNECTION mteriły kursowe, instruktorskie, zrządznie C E N T R U M S Z K O L E N I O W E A K A D E M I I C I S C O A k d e m i R e g i o n l n A k d e m i L o k l n A k d e m i L o k l n A k d e m i R e g i o n l n A k d e m i L o k l n A k d e m i L o k l n 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 9 Cisco Confidentil Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. instruktorskie, zrządznie kursem, itd Kombincj szkoleni trdycyjnego z mteriłmi on-line orz prktycznymi zjęcimi lbortoryjnymi Stle ktulizowne mteriły kursowe

10 Przedsiębiorczość Gry edukcyjne Socil Medi jko nrzędzi nuczni Pssport21 dostrcz treści o chrkterze biznesowym poprzez cse studies i ćwiczeni n symultorch, gdzie słuchcze mją sznsę wykorzystć zdobyte umiejętnosci technologiczne w prktyce biznesowej W grze Cisco Aspire zstosowno relne scenriusze, by przygotowć ich do wyzwń z jkimi zetkną się w prcy Fcebook, Twitter, Acdemy NetSpce - słuchcze kontyunują nukę poz klsą komunikując się między sobą w stworzonych przez ns grupch Assessments Testy online pozwlją n szybką i zutomtyzowną ocenę prcy słuchcz,

11 Wszystkie treści edukcyjne i mteriły interktywne dostępne on-line dl kżdego zrejestrownego słuchcz 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 11

12 Prktyczne interktywne ćwiczeni i lbortori Zintegrowne z progrmem ksztłceni 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 12

13 Routing DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE Wprowdzenie do technologii sieciowych. Podstwy routingu, switchingu, WAN. Obsług młej sieci (MŚP, dministrcj publiczn, szkoły, itp) Podstwy sieci Protokoły routingu Przełącznie sieci LAN orz sieci bezprzewodowe Dostęp WAN CCNA Security Security Switching Troubleshooting CCNP MAŁE I ŚREDNIE FIRMY Młe biuro i DOM IT Essentils: PC Hrdwre nd Softwre IT Essentils CCNA Discovery 140 / 280 godzin CCNA Explortion 70 godzin Symultor Pcket Trcer

14 Obsług komputerów osobistych, wiedz i umiejętności techniczne niezbędne do instlcji, utrzymni i nprwy komputerów orz urządzeń peryferyjnych Rozdziły 1-10 obligtoryjne Rozdziły dodtkowe IT Essentils: PC Hrdwre nd Softwre

15 Przykłdow stron mteriłów kursowych on-line

16 Tryb: Lern Instrukcje instlowni elementów Tryb:Test Sprwdznie swoich umiejętności (bez instrukcji) Tryb: Explore Dodtkowe informcje o funkcjonlnościch 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 16

17 IT ESSENTIALS Potwierdz zdobycie gruntownej wiedzy z zkresu dziłni sprzętu komputerowego, systemów opercyjnych, elementów skłdowych komputer 70 godzin zjęć lbortoryjnych, e-lerning i zjęć z instruktorem Instlownie systemów opercyjnych, montż i konfigurcj komputer, lptop,rozwiązywnie problemów sprzętowych i związnych z oprogrmowniem, konfigurcj do prcy w sieci, połączeni bezprzewodowe, komunikcj i zgdnieni bezpieczeństw Przygotowuje do podstwowych stnowisk IT związnych z serwisem i wsprciem technicznym (help desk, sstent wsprci technicznego, itp) Kurs rekomendowny przez ME w wielu krjch (od tego roku szkolnego - Rumuni) Szkolenie IT Essentils Hrdwre nd Softwre przygotwuje do egzminu certyfikcyjnego CompTi A+ lub EUCIP IT Administrtor

18 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE Wprowdzenie do technologii sieciowych. Podstwy routingu, switchingu, WAN. Obsług młej sieci (MŚP, dministrcj publiczn, szkoły, itp) Security CCNP MAŁE I ŚREDNIE FIRMY Młe biuro i DOM IT Essentils: PC Hrdwre nd Softwre IT Essentils CCNA Discovery 140 / 280 godzin CCNA Explortion 70 godzin Symultor Pcket Trcer Wiedz i umiejętności student

19 280 godzin kursu/ 4 moduły (moduły w jęz polskim 1-2 : 140 godzin), brk wymgń podstwowowych poz obsługą komputer podstwowe koncepcje i technologie sieciowe prktyczne wprowdzenie do obsługi sieci i Internetu z pomocą nrzędzi i urządzeń powszechnie używnych w domch i młych firmch. plnownie i implementcj młych sieci do różnych celów (sieci domowe, sieci w młych i średnich firmch) zjęci lbortoryjne ze sprzętem, ćwiczeni i eksperymenty n symultorze Pcket Trcer

20 Moduł 1 - Sieci dl domu i młych przedsiębiorstw komputer osobisty i plikcje system opercyjne łączenie z siecią podłączenie przez ISP drescj sieciow technologie bezprzewodowe podstwy bezpieczeństw usuwnie problemów w sieci Moduł 2 - Prc w młym i średnim przedsiębiorstwie lub dl ISP Internet i jego zstosownie biuro pomocy plnownie ktulizcji sieci konfigurownie urządzeń sieciowych routing usługi ISP 140 godzin - przygotownie do certyfikcji Cisco Certified Network EntryTechnicin 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 20

21 Certyfikt CCENT (technik sieciowy) Przeznczony dl osób rozpoczynjących krierę technik sieci komputerowych. Potwierdz umiejętności niezbędne do instlcji i weryfikcji prostych sieci komputerowych. Dostosowny do podstwowych stnowisk IT związnych z utrzymniem sieci komputerowych : wsprcie techniczne, help desk, systent wsprci, itp do egzminu CCENT (ICND ) przygotowują 2 moduły CCNA Discovery Ścieżk edukcyjn progrmu CCNA CCIE CCNP CCNA CCENT

22 Potwierdz wiedzę i umiejętności w zkresie instlcji, obsługi i rozwiązywni problemów występujących w młych i średnich siecich komputerowych (do 100 węzłów) Przygotownie do egzminu certyfikcyjnego po relizcji 4 modulów kursu CCNA Discovery Zwier zgdnieni z zkresu sieci WAN, bezpieczeństw i sieci bezprzewodowych Dwie ścieżki: 2 egzminy: ICND exm ICND exm LUB 1 egzmin CCNA Composite Exm : CCNA exm CCIE CCNP CCNA CCENT

23 Curricul Przygotownie do certyfikcji CompTIA A+ CCNA CCENT CCNA CCNA Security CCNP IT Essentils CCNA Discovery CCNA Explortion Security CCNP Kompetencje słuchcz 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 23

24 Certyfikcje w rmch Networking Acdemy dl uczniów szkół pondgi mn. KURS CERTYFIKAT STANOWISKO IT Essentils: PC Hrdwre nd Softwre CCNA Discovery 1-2 CCNA Discovery 1-4 CCNA Explortion 1-4 CompTIA A+ CCENT CCNA technik IT, IT dministrtor, serwisnt technik helpdesku, systent wsprci (studenci, bsolwenci) dministrtor sieciowy, inżynier sieciowy (0-2 lt doświdczeni) CCNA Security CCNA Security Specjlist bezpieczeństw sieciowego CCNP 1-3 CCNP inżynier sieciowy (2-5 doświdczeni)

25 Korzyści dl nuczyciel Korzyści dl uczni Możliwość zdobyci wiedzy i umiejętności w zkresie technologii sieciowych Przygotownie do zdwni egzminów certyfikcyjnych Dostęp do nowoczesnych technologii, gier edukcyjnych, symultorów Brk wymgń wstępnych kżdy może rozpocząc kurs n poziomie ITE orz CCNA bez wcześniejszego przygotowni Zdobycie prktycznych umiejętności poszukiwnych n rynku prcy, komunikcj, współprc, rozumienie biznesowe Fundment wiedzy sieciowej do rozwijni podczs studiów Globln społeczność studentów i bsolwentów Nieogrniczony dostęp do gotowych mteriłów edukcyjnych Wbudowne testy i egzminy, prost i szybk weryfikcj i oceny Lbortorium i symultory Podniesienie kompetencji i rozwój zwodowy Społeczność instruktorów portl, blog, forum, wiki Korzyści dl szkoły Wzbogcenie oferty ksztłceni Atrkcyjn ofert dl uczniów również spoz szkoły Renomowny sprzęt n trkcyjnych wrunkch ( zestwy sieciowe dl kursów CCNA ) 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 25

26 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 26

27 IT Essentils: PC Hrdwre nd Softwre: Bezpłtny kurs instruktorski n poziomie ITE dl nuczycieli szkół pondpodstwowych z: - zwrtości curriculum IT Essentils - obsługi pltformy i mteriłów (Acdemy Orienttion) Kurs instruktorski relizowny częściowo zdlnie (poprzez technologię Webex) Plnowny termin : WARSZAWA, LUTY 2012 Zgłoszeni zinteresownych : Wyposżenie Kurs może być relizowny w stndrdowej prcowni komputerowej Poz edycjmi bezpłtnymi koszt szkoleni instruktorskiego w kdemii regionlnej wynosi około 1000 PLN Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 27

28 Stron Cisco Net Acd Wyszukiwrk kdemii IT Essentils DEMO mteriłów IT Essentils: CCNA Discovery (orz demo kżdego z rozdziłów) Symultor Pcket Trcer: PORTAL dl studentów i uczniów progrmu NetAcd Advntge (w j. polskim):

29 88% wykorzystuje w codziennej prcy umiejętności zdobyte n kursch 73% kontynunuje ksztłcenie w zkresie IT 48% twierdzi, że progrm kdemii zncząco wpłynął n ich krierę zwodową 2010 Cisco nd/or its ffilites. All rights reserved. Cisco Confidentil 29

30 Dziękuję Thnk you.

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

IT Essentials 5.0. Możliwość

IT Essentials 5.0. Możliwość IT Essentials 5.0 Możliwość Życie, jakie znamy, ulega ciągłym zmianom pod wpływem Internetu, co przynosi nowe możliwości gospodarcze i społeczne ludziom na całym świecie i zwiększa globalne zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2008 r., Nr 124

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2008 r., Nr 124 Wprowadzenie Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 124 z dnia 14 lipca 2008 r. ustawodawca ustanawia dwie formy prowadzenia zajęć teoretycznych na kursach w ramach kwalifikacji wstępnej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR ICT SEkTOR FIRM ICT PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY 46letnia działalność w Hiszpanii. Działania:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OFERTA HANDLOWA Konstrukcje Architektur Instlcje budolne Instlcje przemysłoe Mechnik Infrstruktur i geodezj Integrcj i zrządznie procesmi projektoymi Certyfikcj energetyczn

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. WPROWADZENIE Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo