SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU"

Transkrypt

1 SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL

2 SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja i sprzedaż narzędzi tnących do użytku przemysłowego. Wiertła i frezarki. Dysponuje: 1 siedzibą przemysłową i 2 siedzibami handlowymi. Personel w 2010 roku: 187 pracowników Partnerzy w 2012: 127 partnerów Posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO

3 SEKTOR FIRM METL.0 INTERESRIUSZE.1 PERSONEL INTERESRIUSZE.3 ŚRODOWISKO NTURLNE.2 SPOŁECZNOŚĆ LOKLN 3

4 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL SZKOLENI COROCZNY PROGRM SZKOLENIOWY 1 INICJTYW KOMPLEKSOW OCEN POTRZEB, KTÓR M N CELU ZDEFINIOWNIE PLNU DNE SZKOLENIOWE ŚREDNI LICZB GODZIN N PRCOWNIK LICZB PRZESZKOLONYCH PRCOWNIKÓW SZKOLENI WEWNĘTRZNE % SZKOLENI ZEWNĘTRZNE % RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ PRZYZNWNIE ZROBKÓW ZE WZGLĘDU N KTEGORIE ZWODOWE 4 OSOBY NIEPEŁNOSPRWNE W ZESPOLE: 2

5 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL KORZYŚCI PŁC Z ZRELIZOWNE CELE PROGRM WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY: 60 LT UKŁD ZBIOROWY SEKTOR METL W KRJU BSKÓW NKIET Z STYSFKCJI DNE Z NKIETY PUNKTCJ (10) 6,68 6,80 8,06 UDZIŁ (%) 51,11 83,

6 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL POPRW KOMUNIKCJI INSTRUKCJ PRZYJĘCI INTERNET PORTL DL PRCOWNIKÓW WSKŹNIKI WSKŹNIKI UMÓW O PRCĘ (% PRCOWNIKÓW) KONTRKTÓW N CZS OKREŚLONY(LICZB PRCOWNIKÓW) 2 2 WSKŹNIK ROTCJI PRCOWNIKÓW (%) 4,6-2,6 6

7 SEKTOR FIRM METL.2 SPOŁECZNOŚĆ LOKLN WSPIERNIE I PROMOWNIE JĘZYK BSKIJSKIEGO PROJEKT PIERWSZ LEGO LIG Promowanie technologii i nauki wśród młodzieży Zawody z konstruowania robotów dla seniorów. WSPÓŁPRC Z UNICEF: Kampania POMNÓŻ DL DZIECI DROWIZNY FINNSOWE DL CRITSU

8 SEKTOR FIRM METL.3 ŚRODOWISKO NTURLNE FIRM POSID CERTYFIKT JKOŚCI ISO DZIŁNI OGRNICZENIE ZUŻYCI OLEJÓW TECHNOLOGICZNYCH DO OBRÓBKI SKRWNIEM. OGRNICZENIE STOSOWNI DREWNINYCH OPKOWŃ ZSTĘPOWNIE SUROWCÓW OPKOWNIMI TEKTUROWYMI. 50% papieru i kartonu jest poddawana recyklingowi ZMNIEJSZENIE O 7% ZUŻYCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PODCZS OBRÓBKI TERMICZNEJ MTERIŁÓW ZSTĘPOWNIE NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW. Rozpuszczalniki organiczne niechlorowcowane 8

9 SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 25 lat Działalność: projektowanie i produkcja wyrobów dla przemysłu Offshore. Łańcuchy i akcesoria. 2 siedziby przemysłowe i 3 biura. Personel w 2011 roku: 274 pracowników. Certyfikat Zarządzania Jakością norma ISO 9001 od 2000 roku. 9

10 SEKTOR FIRM METL.0 INTERESRIUSZE.1 ZESPÓŁ LUDZI INTERESRIUSZE.3 ŚRODOWISKO NTURLNE.2 SPOŁECZEŃST WO 10

11 SEKTOR FIRM METL.1 ZESPÓŁ LUDZI SZKOLENI PLN COROCZNYCH SZKOLEŃ Szkolenia techniczne Umiejętności zawodowe Język: angielski Zapobieganie ryzyku zawodowemu DNE SZKOLENIOWE Z 2011 CŁKOWIT LICZB GODZIN SZKOLENI WEWNĘTRZNE 56% SZKOLENI ZEWNĘTRZNE 44% NKIET Z STYSFKCJI DNE Z NKIETY % UDZIŁ PRCOWNIKÓW 55,20 42,30 57 STOPIEŃ STYSFKCJI 3,44 3,17 4,04 11

12 SEKTOR FIRM METL.1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY FIRM UZYSKŁ CERTYFIKT OHSS DL SWOICH 2 OŚRODKÓW W 2006 ROKU PLN BEPIECZEŃSTW I HIGIENY PRCY. Poprawa obszarów pracy ORGNIZCJ: Tworzenie Komitetu zdrowia i bezpieczeństwa. PODNOSZENIE ŚWIDOMOŚCI: Kampania Ochroń swoje oczy SZKOLENI Z ZPOBIEGNI NIEBEZPIECZEŃSWU W PRCY UCZESTNICTWO W KONFERENCJCH SEKTOR METLOWEGO 12

13 SEKTOR FIRM METL.1 ZESPÓŁ PRCOWNIKÓW ELSTYCZNOŚĆ I KORZYŚCI SPOŁECZNE ELSTYCZNE DZIŁNI: Harmonogram. Różne godziny prac Elastyczne godziny pracy ze względów rodzinnych lub osobistych Intensywny czas pracy w okresie letnim Płatny czas na szkolenia Elastyczny czas pracy w trakcie uczestniczenia w szkoleniach Dłuższe od dozwolonych prawem urlopy ojcowskie i macierzyńskie Zmniejszona liczba godzin i elastyczny czas pracy w okresie macierzyństwa Zebrania w trakcie godzin pracy Pozwolenia na zamianę terminu wakacji w celu realizacji zobowiązań Elastyczność przestrzeni pracy KORZYŚCI Ubezpieczenie od wypadków Plan szkoleń Dodatkowe godziny na laktację Miejsca postojowe dla kobiet w ciąży Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych dzieci 13

14 SEKTOR FIRM METL.2 SPOŁECZEŃSTWO UCZESTNICTWO W FORCH DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWŻONEGO ROZWOJU. FVEM (Bizcaina Federacja firm metalowych) UDZIŁ W KONFERENCJCH Wsparcie dostawców DNI OTWRTE Ośrodków kształcenia Firm metalowych Uniwersytetów 14

15 SEKTOR FIRM METL.3 ŚRODOWISKO NTURLNE FIRM POSID CERTYFIKT ISO OD 2001 ROKU DZIŁNI W ŚRODOWISKU CERTYFIKOWNIE PRODUKTÓW POD WZGLĘDEM ICH ODDZIŁYWNI N ŚRODOWISKO OBLICZNIE EMISJI DWUTLENKU WĘGL ZGODNIE Z ISO STWORZENIE ECODESIGN CENTRUM W KRJU BSKÓW OBNIŻENIE ILOŚCI NIEBEZPIECZNYCH ODPDÓW STŁY MONITORING ZUŻYCI OPTYMLIZCJ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH: Rozpoczęcie pionowego cięcia piłą (ponowne wykorzystanie surowców, redukcja złomu oraz prac obróbczych) 15

16 SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 36 lat Działalność: Wytwarzanie urządzeń do dystrybucji pierwotnego i wtórnego średniego napięcia: paraty elektryczne do dystrybucji pierwotnej i wtórnej Centra zasilania elektrycznego Transformatory rozdzielcze Rozdzielnice napięcia Produkty do zabezpieczania, automatyki i telekomunikacji w sieciach średniego napięcia Średnia liczba personelu w Hiszpanii w 2011 roku: 852 pracowników Struktura firmy CSR: Komisja ds. CSR: 6 osób. Kierunek strategiczny Odpowiedzialny za CSR: Rozwój Strategiczny plan CSR Komitet CSR: 7 obszarów firmy. Realizacja planu strategicznego Wprowadzenie Kodeksu Etycznego w

17 SEKTOR FIRM METL.0 ZOBOWIĄZNI.1 PERSONEL.4 DOSTWCY ZOBOWIĄZNI.2 SPOŁECZEŃSTWO.3 ŚRODOWISKO NTURLNE 17

18 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL SZKOLENI CŁOROCZNY PLN SZKOLEŃ DNE SZKOLEŃ Z 2011 LICZB GODZIN FUNDUSZE WEWNĘTRZNE KNŁY KOMUNIKCJI BROSZUR INFORMCYJN O CSR MGZYN INTRNET 18

19 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL ROZWÓJ ZWODOWY PROCES DOBRY PRZEWODNIK : narzędzia wytyczne i rozwój pracowników(doradca i pracownik) Roczny plan Wykonanie nkieta dla pracowników Działania naprawcze WPROWDZENIE NRZĘDZI E-LERNINGU DL ROZWOJU WŁSNYCH UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZI Z NKIETY DOBRY PRZEWODNIK Z 2011 ROKU POZYTYWNE SPEKTY STYSFKCJ Z WYNIKIEM: 71% ZUFNIE: 93% CZYNNIKI DO POPRWY BRK PRZYGOTOWNI PLNOWNI PRZEZ DORDCÓW: 39% BRK WŁŚCIWEGO MONITOROWNI PROCESU: 49% 19

20 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL ELSTYCZNOŚĆ I KORZYŚCI SPOŁECZNE ELSTYCZNE DZIŁNI Harmonogram Urlopy powyżej obowiązujących w prawie KORZYŚCI Ubezpieczenie od wypadków Plany szkoleniowe kumulacja godzin laktacji Miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży Pomoc finansowa dla niepełnosprawnych dzieci 20

21 SEKTOR FIRM METL.1 PERSONEL BEZPIECZEŃSTWO I HIGIEN PRCY "Departament Bezpieczeństwa i Zdrowia" Wdrożenie Planu Zapobiegającego Ryzyku w Pracy : Program szkoleń BHP i informacji dla pracowników w zakresie pierwszej pomocy, przeciwdziałaniu zagrożeniom, postępowaniu w przypadku pożarów. Przeprowadzenie pozorowanych sytuacji kryzysowych. Przyjęcie protokołu komunikacji ryzyka w pracy. Monitorowanie i analiza wypadków WDROŻONO SYSTEM CERTIFIKCJI OHSS 18001:2007 DL WSZYSTKICH CENTRÓW PRCY WSKŹNIKI WYPDKÓW SECT OR WSKŹNIK NIEOBECNOŚCI W 2011 % 3,7 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWNI 92,5 73,6 125 WSKŹNIK USZCZERBKU N ZDROWI 0,46 0,34 0,7 Wskaźnik częstotliwości występowania: Częstotliwość występowania wypadku zakończonego, bądź nie, zwolnieniem lekarskim Wskaźnik uszczerbku na zdrowiu: liczba dni podczas zwolnienia lekarskiego na każde 1000 godzin przepracowanych. 21

22 SEKTOR FIRM METL.2 SPOŁECZEŃSTWO CZŁONKOWIE GLOBL COMPCT PRZY ONZ POLITYK SPOŁECZNYCH DZIŁŃ I SYSTEM ZRZĄDZNI NIMI DOTCJE (FUNDCJ UNICEF) PTRONT KULTUROWY (MUZEUM GUGGENHEIM ) WSPÓŁPRC (WYŻSZ SZKOŁ INŻYNIERÓW W BILBO) DNE 2011 FUNDUSZE N DZIŁNI SPOŁECZNE PODZIŁ DZIŁŃ SPOŁECZNE 44,65% KULTUROWE 12,65% INNE 42,70% LICZB ZRELIZOWNYCH DZIŁŃ 9 22

23 SEKTOR FIRM METL.3 ŚRODOWISKO NTURLNE OD 2000 ROKU FIRM POSID CERTYFIKT NORMY ISO WE WSZYSTKICH SWOICH SIEDZIBCH DZIŁNI NLIZ CYKLU ŻYCI PRODUKTU (CV). ROZWÓJ PROCEDURY OBLICZEŃ FKTYCZNEJ EMISJI C02. ZRZĄDZNIE SF 6 WSKŹNIKI ZRZĄDZNI ŚRODOWISKIEM DNE Z 2011 REDUKCJ ZUŻYCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ,04% REDUKCJ EMISJI CO2 9,36% 23

24 SEKTOR FIRM METL.4 DOSTWCY POLITYK ODPOWIEDZILNYCH ZKUPÓW Obejmuje ona takie aspekty jak ochrona środowiska, bezpieczeństwa, praw człowieka i kwestii etycznych. INSTRUKCJ JKOŚCI DOSTWCÓW Ujednolicenie Ocena Zatwierdzenie części Zdefiniowanie struktury na rzecz zrównoważonego rozwoju PROMOWNIE LOKLNYCH DOSTWCÓW % TO LOKLNI DOSTWCY 24

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo