ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA"

Transkrypt

1 Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak NIE PROWINCJA TAK NIE Rzymsk ; Lomrdzko-Weneck ; Frncusk ; Austrick ; Bwrsk ; Delegtur Gen. Śląsk ; Czesko-Morwsk Andluzyjsk ; Polsk Portuglsk Argońsk ; Kstylijsk ; Irlndzk ; Kndyjsk Kolumijsk ; Angielsk ; Austrlijsk Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki ; Meksyku i Ameryki ; Płd. Ameryki ; św. Augustyn-Afryk (w niektórych ośrodkch) (w trkcie tworzeni) Indyjsk Koreńsk ; Delegtur Brzylijsk Wysp Tyrzńsk RAZEM 1

2 TAK NIE BRAK ODP. 2

3 Wyniki nkiety Pytnie n. 2: Kto prcuje w duszpsterstwie?. księż:. zkonni......tak...nie. diecezjlni tak...nie. zkonnicy/zkonnice....tak...nie c. współprcownicy TAK...NIE d. wolontriusze....tak...nie e. inni PROWINCJA TAK NIE INNA ODPOWIEDŹ Rzymsk.;.; ; c; d Lomrdzko-Weneck.; c.; d Frncusk.;.; c; d Austrick.;.; c; d Bwrsk ; c d Delegtur Gen. Śląsk.; c; d. Czesko-Morwsk ; c; d Andluzyjsk.;.; ; c d Polsk ; c; d Portuglsk.;.; ; c d Argońsk ; c; d Kstylijsk ; c; d Irlndzk ; c d Kndyjsk --- Kolumijsk ; c; d Angielsk.; c.; d Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych.;.; c; d Wietnmsk Płn. Ameryki.; c; d. Meksyku i Ameryki.;.; ; c; d Płd. Ameryki.; c; d. św. Augustyn-Afryk.;..; ; c Indyjsk Koreńsk ; d Delegtur Brzylijsk.;.; ; c; d Wysp Tyrzńsk.;.; ; d c RAZEM 3

4 c d c TAK NIE BRAK ODP. c d TAK NIE BRAK ODP. 4

5 Wyniki nkiety Pytnie n. 3: Czy któryś z rci/współprcowników pistuje odpowiedzilne stnowisko?.. TAK NIE. n szczelu prowincjlnym. n szczelu loklnym PROWINCJA TAK NIE UWAGI Rzymsk w niektórych strukturch TAK; w innych NIE Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick Bwrsk Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk Andluzyjsk Polsk Portuglsk Argońsk Kstylijsk Irlndzk Kndyjsk --- Kolumijsk Angielsk TAK (nie określ, n jkim szczelu) Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk (nie we wszystkich ośrodkch) Indyjsk Koreńsk Delegtur Brzylijsk Wysp Tyrzńsk RAZEM 5

6 TAK NIE BRAK ODP TAK NIE BRAK ODP. 6

7 Wyniki nkiety Pytnie n. 4: Czy istnieje projekt duszpsterski?. n szczelu prowincjlnym TAK...NIE. n szczelu loklnym. TAK...NIE (ewentulnie dołączyć dokument) PROWINCJA TAK NIE UWAGI Rzymsk Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick Bwrsk Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk Andluzyjsk Polsk Portuglsk Argońsk Kstylijsk Irlndzk Kndyjsk --- Kolumijsk Angielsk Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk : w trkcie oprcowywni : w niektórych ośrodkch Indyjsk Koreńsk Delgtur Brzylii Wysp Tyrzńsk RAZEM 7

8 TAK NIE BRAK ODP. 8

9 Wyniki nkiety Pytnie n. 5: Czy istnieje projekt formcyjny?. dl duszpsterzy tak NIE. dl współprcowników....tak...nie (ewentulnie dołączyć dokument) PROWINCJA TAK NIE UWAGI Rzymsk Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick (tylko częściowo) Bwrsk Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk Andluzyjsk Polsk Zleży od dzieł Portuglsk Argońsk Kstylijsk Jest włączony w progrm relizowny n szczelu prowincjlnym i loklnym. Irlndzk Kndyjsk --- Kolumijsk Angielsk Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk Indyjsk Koreńsk Delegtur Brzylijsk (1) (2) W trzech ośrodkch Wysp Tyrzńsk RAZEM 9

10 TAK NIE BRAK ODP. 1

11 Wyniki nkiety Pytnie n. 6: Jk przeieg pierwsze spotknie duszpsterz z chorymi?. wręcz się mteriły duszpsterskie.tak NIE. osoiste odwiedziny..tak NIE c. nic się nie roi......tak NIE d. inne PROWINCJA TAK NIE Rzymsk c d: Wolontrit Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick d: Kontkt z duszpsterzem Bwrsk Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk Andluzyjsk Polsk Portuglsk c; d Argońsk Kstylijsk (Odpowiedź tylko n 1 ) Irlndzk Kndyjsk --- Kolumijsk Angielsk Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk Spotkni z chorymi podczs wizyt Indyjsk Koreńsk Delegtur Brzylijsk ; d Wysp Tyrzńsk d Odwiedz się kżdego nowo przyyłego pcjent. RAZEM 11

12 c 5 d c d TAK NIE BRAK ODP c d c d TAK NIE BRAK ODP. 12

13 Wyniki nkiety Pytnie n. 7: Czy posług duszpstersk jest poddwn ocenie?. n szczelu prowincjlnym (rd)....tak NIE. z strony dyrekcji tak NIE c. wg włsnego kryterium oceny tak NIE PROWINCJA TAK NIE Rzymsk ; c Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick ; c Bwrsk ; c Delegtur Gen. Śląsk ; c Czesko-Morwsk ; c Andluzyjsk ; c Polsk ; c Portuglsk ; c Argońsk c Kstylijsk c Irlndzk ; c Kndyjsk --- Kolumijsk ; c Angielsk ; c Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych ; c Wietnmsk Płn. Ameryki ; c Meksyku i Ameryki ; c (: rk odpowiedzi) Płd. Ameryki (w niektórych) c św. Augustyn-Afryk (w niektórych) Indyjsk Koreńsk ; c Delegtur Brzylijsk ; c Wysp Tyrzńsk c RAZEM 13

14 c 5 c TAK NIE BRAK ODP. 14

15 Wyniki nkiety Pytnie n. 8: W jkich sektorch dził duszpsterstwo służy zdrowi?. opiek nd niepełnosprwnymi....tak NIE. psychitri tak...nie c. opiek nd osomi strszymi TAK NIE c. ośrodki społeczne tak NIE d. inne tak...nie PROWINCJA TAK NIE Rzymsk ; c; d; e (opiek nd rodzinmi) Lomrdzko-Weneck ; c Frncusk ; c; d; e Austrick ; c; d; e Bwrsk ; c; d; e Delegtur Gen. Śląsk ; c; d; e Czesko-Morwsk c; e ; d Andluzyjsk ; c; d; e Polsk ; c; d; e Portuglsk ; c; d; e Argońsk ; c; d; e (szpitle ogólne, U.C. plitywne) Kstylijsk ; c; d; e Irlndzk ; c; d Kndyjsk --- Kolumijsk ; c; d; e (szpitle ogólne, opiek duszpstersk nd rodzinmi i współprcownikmi) Angielsk ; c; d; e (wspólnoty, inne kongregcje zkonne) Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych c ; d; e Wietnmsk Płn. Ameryki ; c; d; e (opiek zdrowotn i duszpstersk dl ezdomnych, etc.) Meksyku i Ameryki ; c; d Płd. Ameryki ; c; d; e św. Augustyn-Afryk ; c Indyjsk Koreńsk ; c; d; e Delegtur Brzylijsk ; c; d Wysp Tyrzńsk duszpsterstwo oecne w kżdym sektorze (szpitl ogólny) RAZEM 15

16 25 2 c d 5 e 15 1 c d e TAK NIE BRAK ODP. 16

17 Wyniki nkiety Pytnie n. 9: Czy wspólnot zkonn uczestniczy w posłudze duszpsterskiej?......tak NIE - jeżeli tk, to w jki sposó? PROWINCJA TAK NIE W JAKI SPOSÓB? Rzymsk X X Uczestniczy w spotknich i udziel rd. Lomrdzko-Weneck X Aktywnie uczestniczy w spotknich prowincjlnych. Frncusk X Uczestniczy w spotknich rd duszpsterskich, w uroczystościch liturgicznych i w modlitwch. Austrick X Uczestniczy w spotknich rdy duszpsterskiej; w nożeństwch, świętch i uroczystościch tkże skłd wizyty duszpsterskie. Bwrsk X Nleży do rdy duszpsterskiej. Delegtur Gen. Śląsk X Udziel skrmentów i towrzyszy w osttnich chwilch życi umierjących, otcz opiek duszpsterską ich rodziny. Czesko-Morwsk X Nleży do zespołu duszpsterskiego. Andluzyjsk X Sprwuje posługę duszpsterską w ośrodku wrz z zespołem duszpsterskim lu indywidulnie. Polsk X X Brci, jko ndzwyczjni szfrze skrmentów, udzielją Komunii Świętej chorym w ośrodkch. Portuglsk X Wspólnot nimuje dziłlność. Prwie we wszystkich ośrodkch przełożony nleży do zespołu duszpsterskiego. Argońsk X Niektórzy rci nleżą do zespołu duszpsterskiego i generlnie wszystkie wspólnoty iorą udził w dziłlności duszpsterskiej. Kstylijsk X Niektórzy rci nleżą do zespołów duszpsterskich, inni ntomist, w pełni zjmują się sprwowniem posługi duszpsterskiej; jednym słowem, wszyscy ktywnie uczestniczą w dziłlności duszpsterskiej. Irlndzk X Brci prcują jko kpelni; wspólnot ngżuje się tkże w posługę liturgiczną. Kndyjsk --- Kolumijsk X Prcując w zespołch duszpsterskich; towrzysząc w posłudze duszpsterskiej. Angielsk X Udziel skrmentów; skłd osoiste wizyty; zjmuje się formcją personelu. Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych X (nie wyjśni) Wietnmsk Płn. Ameryki X Cł wspólnot uczestniczy w dziłlności duszpsterskiej. Meksyku i Ameryki X Brci nleżą do zespołu duszpsterskiego. Płd. Ameryki X Niektórzy rci nleżą i/lu koordynują zespoły duszpsterskie. św. Augustyn-Afryk X Poprzez wizyty duszpsterskie i modlitwę. Indyjsk Koreńsk X Odwiedz chorych, towrzyszy im w modlitwie i w nożeństwch. Delegtur Brzylijsk X Niektórzy rci nleżą do zespołu duszpsterskiego. Wysp Tyrzńsk X Towrzyszy chorym w nożeństwch/modlitwie. RAZEM 17

18 TAK NIE BRAK ODP TAK NIE 1 BRAK ODP Dziłlności duszpsterskie, które relizują wspólnoty Przynleżność do zespołów duszpstersterskich 1 Czynności liturgiczne... 8 Wizyty duszpsterskie, 6 4 opiek duchow Formcj, spotkni

19 Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Jkie są njwiększe trudności, z którymi oryk się duszpsterstwo służy zdrowi? PROWINCJA Rzymsk Zorgnizownie spotkń; rk formtorów i zngżowni ze strony współprcowników; plnownie n szczelu loklnym. Lomrdzko-Weneck Utrzymujący się stereotyp skrmentlnej posługi duszpsterskiej; ogrniczone możliwości formcji; niewielk wrżliwość woec duszpsterstw. Frncusk Nieliczne osoy mogą skorzystć z duszpsterstw służy zdrowi. Oojętność religijn i licyzcj. Duszpsterstwo nie jest uwzględnine w schemcie orgnizcyjnym ośrodków. Austrick Doór personelu /mniejsz licz prktykujących/nieliczne uczestnictwo w uroczystościch religijnych. Bwrsk Społeczeństwo zsekulryzowne, mterilistyczne i zglolizowne. Brk kontekstu wiry. Delegtur Gen. Śląsk Ogrniczone środki. Księż mją prolem w opiece nd umierjącymi, gdyż nie wiedzą, jk ją prowdzić. Czesko-Morwsk Współprc personelu; niedowrtościownie posługi duszpsterskiej. Andluzyjsk Uprzedzenie do duszpsterstw służy zdrowi; zpewni się jedynie posługę skrmentlną, zpominjąc o innych funkcjch duszpsterstw; społeczeństwo o młym zngżowniu chrześcijńskim. Polsk Oojętność religijn (chorzy i współprcownicy); rk inicjtyw ze strony diecezji; mł dyspozycyjność. Portuglsk Stereotyp posługi skrmentlnej; nie wszyscy uwżją, że duszpsterstwo służy zdrowi jest chorym potrzene, że mją do niego prwo tkże, że wszyscy powinni yć w tę misję zngżowni; rk sumiennego wdrżni duszpsterstw w integrlną wizję opieki. Argońsk Społeczeństwo zsekulryzowne; trudności ze znlezieniem dorze przygotownych duszpsterzy; trudności w prcy zespołowej. Kstylijsk Duszpsterstwo służy zdrowi nie jest uznwne w ośrodkch jko posług; powściągliwość w sprwowniu tej posługi; mło duszpsterzy w stosunku do dużej liczy chorych. Irlndzk Pomgnie chorym i współprcownikom, y stli się rdziej otwrci woec wspólnoty. Zwiększnie świdomość i uwrżliwinie n potrzey duchowe chorych, które zmieniją się. Dostosownie duszpsterzy do potrze i wymiru kżdej z posług. Ocen skuteczności i wrtości prcy zespołu duszpsterskiego. Kndyjsk --- Kolumijsk Niezyt jsne cele i zsdy funkcjonowni posługi duszpsterskiej. Młe zngżownie w kontynuownie rozpoczętych inicjtyw. Brk formcji i środków finnsowych. Angielsk Ogrniczone środki finnsowe. Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Brk odpowiedzi Wietnmsk Płn. Ameryki W schemcie orgnizcyjnym, w większości ośrodków, duszpsterstwo służy zdrowi nie jest uwzględnione jko posług. Meksyku i Ameryki Duż odpowiedzilność w prcy; rk odpowiedniej formcji chrześcijńskiej członków zespołu. Płd. Ameryki Duszpsterstwo m chrkter wyłącznie skrmentlny. Brk odpowiedniej formcji dl duszpsterzy (tkże duszpsterzy zkonnych). św. Augustyn-Afryk Brk intymności; mistycyzm. Indyjsk Koreńsk Brk księdz w hospicjum, trudność z dotrciem do kpłn w ngłych przypdkch. Wysp Tyrzńsk /// Delegtur Brzylijsk Ciągłość prcy rozpoczętej z osomi mjącymi przejściowe zurzeni psychiczne. 19

20 1 Społeczeństwo 9 zsekulryzowne 8 Orgnizcj i rk środków 7 Skrmentlny chrkter 6 duszpsterstw 5 Brk formcji Inne Brk odp. 2

21 Wyniki nkiety Pytnie n. 11: Czy istnieje współprc z duszpsterstwem diecezjlnym? tak NIE - jeżeli tk, to jk? PROWINCJA TAK NIE JAKA? Rzymsk X Członkowie wspólnoty uczestniczą w spotknich n szczelu diecezjlnym. Lomrdzko-Weneck X Stły kontkt z referentem diecezjlnym. Frncusk X Uczestnictwo w diecezjlnych spotknich duszpsterskich. Austrick X Cłonocne czuwni w kościołch; uczestnictwo w spotknich i w innych uroczystościch diecezjlnych. Bwrsk X Delegtur Gen. Śląsk X Rekolekcje; spotkni formcyjne. Czesko-Morwsk X Współprc z diecezją. Andluzyjsk X Współprc z diecezjlnymi grupmi duszpsterskimi. Polsk X Portuglsk X Nleży do krjowej Komisji ds. Duszpsterstw Służy Zdrowi, któr oejmuje tkże diecezję. Nleży tkże do Krjowej Komisji ds. Koordyncji Kpelnów w Szpitlch. Argońsk X Wszystkie ośrodki są włączone w duszpsterstwo diecezjlne. Kstylijsk X Niektórzy nleżą do grup diecezjlnych: współprc stł lu okzjonln. Irlndzk X Kontkty z grupmi duszpsterskimi i z prfimi. Doroczne spotkni dotyczące duszpsterstw n szczelu diecezjlnym z udziłem wszystkimi kpelnów z Irlndii. Kndyjsk --- Kolumijsk X Spotkni uroczystości. Dilog z diecezją. Angielsk X Stłe kontkty z duszpsterzmi, rćmi i duchownymi z diecezji. Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych X Wietnmsk Płn. Ameryki X Stły kontkt z iskupmi. Meksyku i Ameryki X Przynleżność do grup diecezjlnych, prc w prfich wg potrze. Płd. Ameryki X Niektórzy rci są delegtmi diecezjlnymi. Uczestnictwo rci i współprcowników w spotknich diecezjlnych. św. Augustyn-Afryk X Głównie z diecezjlnymi ośrodkmi opieki. Indyjsk Koreńsk X Współprc z diecezjlnymi ośrodkmi opieki. Delegtur Brzylijsk X Jeden z rci jest członkiem duszpsterstw diecezjlnego; uczestniczy w kursch, spotknich, etc. Wysp Tyrzńsk X Uczestnictwo w spotknich. RAZEM 21

22 TAK NIE BRAK ODP

23 Wyniki nkiety Pytnie n. 12: Czy jest przewidzin opiek duchow dl osó innych wyznń/religii? tak NIE - jeżeli tk, jk? PROWINCJA TAK NIE JAKA? Rzymsk X N życzenie chorego lu rodziny. Lomrdzko-Weneck (odpowiedź niezrozumił) Frncusk X Dl protestntów, muzułmnów, Żydów i prwosłwnych; rz w miesiącu nocne czuwnie dl wszystkich chętnych. Austrick X Ekumeniczn rd duszpstersk. Grup ekumeniczn, któr skłd chorym wizyty. Opiek duchow dl muzułmnów i protestntów. Bwrsk X Duszpsterstwo rzem z protestntmi. Kontkty z muzułmnmi. Delegtur Gen. Śląsk X Zprszmy duchownych innych wyznń. Czesko-Morwsk X Możliwość uczestniczeni w duszpsterstwie dl wiernych i duchownych innych wyznń. Andluzyjsk X Kontkty ze wspólnotą /duchownymi innych wyznń, zpewninie opieki duchowej. Polsk X Portuglsk X Kontkt z duchownymi innych wyznń, y mogli oni zpewnić opiekę duchową swoim wiernym. Jeden z ośrodków posid specjlnie wyznczone miejsce n ekumeniczną modlitwę. Argońsk X Ośrodki zpewniją opieką duchową osoom, które o nią poproszą. Kstylijsk X Irlndzk X Zchęc się do prowdzeni dziłlności duszpsterskiej oejmującej wszystkie religie. Kndyjsk --- Kolumijsk X Ułtwijąc oecność duchownych innych wyznń. Angielsk X Dl muzułmnów i dl osó innych wyznń chrześcijńskich. Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych X Wietnmsk Płn. Ameryki X Zprsz się duchownych innych wyznń, w celu zpewnieni opieki duchowej. Meksyku i Ameryki X Poprzez dilog. Płd. Ameryki X św. Augustyn-Afryk X Indyjsk Koreńsk X Dl protestntów i uddystów. Delegtur Brzylijsk X Zprsz się duchownych innych wyznń. Wysp Tyrzńsk X Dl Żydów i muzułmnów. RAZEM Poprzez wizytę duchownych innych wyznń i opiekę religijną, ez udzielni skrmentów. 23

24 2 15 TAK 1 NIE BRAK ODP. 5 INNE TAK NIE BRAK ODP. INNE JAK? Ułtwijąc oecność duchownych innych wyznń. Zchęcjąc do posługi duszpsterskiej oejmującej wszystkie religie. Inne 24

25 Wyniki nkiety Pytnie n. 13: Nzwisko i e-mil osoy odpowiedzilnej w prowincji z duszpsterstwo. PROWINCJA NAZWISKO e-mil Rzymsk r. Luigi GAGLIARDOTTO Lomrdzko-Weneck r. Luc BEATO Frncusk r. Fortunt HUSSER Austrick r. Ulrich FISCHER Bwrsk pn DOBLINGER Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk O. Adlert MALEK Andluzyjsk r. Jun José HERNANDEZ TORRES Polsk (nie m wyznczonej osoy) Portuglsk pni Susn QUEIROGA Argońsk r. Miguel MARTIN RODRIGO Kstylijsk r. Benigno RAMOS RODRIGUEZ Irlndzk pni Mureen MCCABE Kndyjsk --- Kolumijsk r. Rúl A. OSES ORTEGA Angielsk Lesley ROBINSON Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych r. Edwrd F. MCENROE Wietnmsk Płn. Ameryki r. Billy GUTIERREZ Meksyku i Ameryki r. Armndo RODRIGUEZ R. r. Jesús SOTO Płd. Ameryki r. Antonio PEREZ św. Augustyn-Afryk r. André SENE Indyjsk Koreńsk r. Michel LEE Wysp Tyrzńsk ks. Mrco BELLADELLI 25

26 Wyniki nkiety Pytnie n. 14: Czego oczekujecie od Komisji Generlnej ds. Duszpsterstw Służy Zdrowi? PROWINCJA Rzymsk Wytycznych do projektu, który powinien yć relizowny w prowincji; kursów formcyjnych; mteriłów dotyczących posługi duszpsterskiej w dziełch. Lomrdzko-Weneck Przekzywni informcji między prowincjmi z zkresu duszpsterstw; rozwiązń i projektów, etc. Frncusk Konkretnych propozycji dotyczących nimcji i formcji. Austrick Urzeczywistnieni zrządzni chryzmtycznego. Szkoły szpitlnictw. Koordyncji dziłlności duszpsterskiej orz nowych odźców do relizcji tej posługi. Bwrsk Nowych odźców; motywcji i pomocy dl duszpsterstw służy zdrowi. Delegtur Gen. Śląsk Współprcy w zkresie formcji. Zorgnizowni serii spotkń dotyczących opieki nd chorymi i ich rodzinmi. Czesko-Morwsk Bieżących informcji n temt doświdczeń zespołów duszpsterskich z innych prowincji. Andluzyjsk Ukierunkowni - co w dzisiejszych czsch uwż się z duszpsterstwo służy zdrowi n wzór św. Jn Bożego. Polsk (nie wyjśni) Portuglsk Kierunków dziłni w celu odpowiedniego zorgnizowni dziłlności duszpsterskiej ze strony teoretycznej i prktycznej. Argońsk Pomocy w promowniu, koordynowniu i nimowniu dziłlności duszpsterskiej w Zkonie. Prcy n rzecz wszystkich sektorów duszpsterstw. Kstylijsk Ay zchęcł do podejmowni inicjtyw związnych z temtem duchowości i duszpsterstw. Wytycznych dl dziłlności duszpsterskiej jko posługi wypełninej przez Zkon i Kościół według chryzmtu szpitlnictw. Odpowiednich kursów formcyjnych n szczelu cłego Zkonu. Irlndzk Współprcy i dzieleni się wiedzą z zkresu duszpsterstw we wszystkich europejskich strukturch Zkonu. Opieki duchowej dl wszystkich tych, którzy korzystją z nszej pomocy i nszych struktur. Kndyjsk --- Kolumijsk Ukierunkowni. Wyminy doświdczeń z innymi prowincjmi. Formcji. Spotkń. Angielsk Rd i wskzówek. Formcji. Możliwości rozwoju. Spotkń, kursów. Austrlijsk --- Stnów Zjednoczonych Określeni podstwowych zsd dotyczących duszpsterstw szpitlnego wśród osó strszych orz uzleżnionych od lkoholu i nrkotyków. Wietnmsk Płn. Ameryki Konkretnych informcji i wskzówek dotyczących formcji i orgnizcji Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk Indyjsk Koreńsk Wysp Tyrzńsk Delegtur Brzylijsk duszpsterstw. Stworzeni plnu duszpsterstw służy zdrowi i promowni wyminy doświdczeń pomiędzy ośrodkmi; formcji, etc. Mteriłów z zkresu formcji; częstego kontktu; orgnizcji spotkń n szczelu prowincjlnym lu regionlnym. Ukierunkowni i dokumentcji. Kierunków dziłni, które możemy zstosowć w nszej sytucji. Wskzówek dotyczących duszpsterstw służy zdrowi. Wsprci w prcy, ieżących informcji, o tym co się dzieje w innych prowincjch; promowni duszpsterstw służy zdrowi w ośrodkch Zkonu. 26

27 Pytnie n. 15: Uwgi i sugestie Wyniki nkiety PROWINCJA Rzymsk Lomrdzko-Weneck Frncusk Austrick Bwrsk Delegtur Gen. Śląsk Czesko-Morwsk Andluzyjsk Polsk Portuglsk Argońsk Kstylijsk Irlndzk Kndyjsk Kolumijsk Angielsk Austrlijsk Stnów Zjednoczonych Wietnmsk Płn. Ameryki Meksyku i Ameryki Płd. Ameryki św. Augustyn-Afryk Indyjsk Koreńsk Wysp Tyrzńsk Delegtur Brzylijsk Kierunki dziłni konieczne do ujednoliceni dziłlności duszpsterskiej n szczelu regionlnym. Oprcownie nrzędzi. Wcielnie głównych zsd i wrtości zwrtych w dokumentch Zkonu. Nleżłoy rozwżyć formę dziłlności duszpsterskiej, któr m n uwdze kulturę i trdycje różnych krjów. Informowć prowincje o tworzeniu się zespołów duszpsterskich n szczelu Zkonu. Odróżnić posługę duszpsterską np. w szpitlu względem niepełnosprwnych względem dzieci, etc. Komisj mogły yć płszczyzną wyminy doświdczeń z zkresu duszpsterstw; mogły rozpowszechnić optymlne formy opieki duchowej, które się stosuje w różnych prowincjch. W rzie jkiejkolwiek potrzey, jesteśmy do dyspozycji Komisji Generlnej ds. Duszpsterstw Służy Zdrowi. Zmienić nzwę n: duszpsterstwo dl osó przeywjących w ośrodkch. Wysyłć informcje i utrzymywć stły kontkt. Kontynucj. Ksety video z ngrnym mteriłem ułtwijącym formcję w zkresie duszpsterstw służy zdrowi. Przekzywć protokoły ze spotkń; wymin informcji, idei, etc. Dzielić się informcjmi i zdoytym doświdczeniem z innymi strukturmi w Ameryce Łcińskiej. Określić formy dziłlności duszpsterskiej zgodnie z nszym chryzmtem i nszą duchowością. Cł prowincj dziękuje Komisji z prcę, którą wykonuje. Wymin międzyprowincjln n szczelu Zkonu. Niech Komisj przedstwi konkretne propozycje. Przesłć dokumentcję i mteriły, które pomogą nm w wykonywniu nszej prcy; zorgnizowć spotkni duszpsterskie dl cłego Zkonu. 27

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet na temat: Oczekiwania rodziców wobec przedszkola Oprow ziorze wyników nkiet n temt: Ozekiwni rodziów woe przedszkol Ankiet dotyzy potrze i ozekiwń rodziów odnoś opieki, wyhowni i nuzni dziei w nszym przedszkolu orz sposou orgnizji plówki. Uzyskne tą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi. Zespół Szkół Specjlnch im. UNICEF w Rzeszowie posid oprcown Progrm Profilktki pod nzwą Umiem żć z ludźmi. Szkoln Progrm Profilktki oprcowno z uwzględnieniem specfiki tpu i rodzju szkoł wodrębnijąc 8 progrmów

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2011 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2011 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2011 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n 2. 3. 4. 5. strcie Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2011 Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Rodziców

Poradnik dla Rodziców Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier Łzienki ez rier dostępne rozwiązni rchitektoniczne Łzienk przeznczon dl osó o specjlnych potrzech, np. dl niepełnosprwnych i strszych, wymg dodtkowych udogodnień, których nie musi posidć łzienk dl osó

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14. podmiot. prowadzący. Społecznej w Bielsku Białej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11A 12 13 14. podmiot. prowadzący. Społecznej w Bielsku Białej Złącznik nr 1 SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. śląskie Kolumn 3: S - schronisko H - hostel - dom dl bezdomnych N - noclegowni O - ogrzewlni Objśnieni: Kolumn 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M -

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo