Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie"

Transkrypt

1

2

3 Wstęp Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy) Platforma obsługi szkoleń Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV VI szkół podstawowych Cyfrowa Szkoła Szkolenia nauczycieli w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych Projekt Dziecko mały uczeń w świecie współczesnym Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej pakiety edukacyjne Szkolenia Projektu Intel Learning Series Szkolny Remiks Ubuntu Desktop - nowoczesna edukacja dostępna dla każdego Propozycje dla nauczycieli informatyki Polecane szkolenia Zastosowanie nowych mediów w pracy dydaktycznej Propozycje dla nauczycieli różnych przedmiotów i pracowników placówek oświatowych Projekt gimnazjalny Szkolenia online w OEIiZK Szkolenia zespołów przedmiotowych Projekt W poszukiwaniu praw przyrody Wspieranie doradców metodycznych Podyplomowe Studia Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną Konkursy interdyscyplinarne dla uczniów o Januszu Korczaku Żółw w objęciach Pythona nowy konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych minilogia Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych LOGIA Twoje dane Twoja sprawa - GIODO dzieciom Konkurs Normalizacyjny Normalizacja i ja X Światowa Konferencja na temat komputerów w edukacji Edukacyjne programy wyjazdowe dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy Oprogramowanie polecane w nauczaniu przedmiotów informatycznych Szkolenia z wykorzystaniem układów pomiarowych polecanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Licencja oprogramowania Microsoft dla szkół w ramach School Agreement Ciekawa książka Zarys dydaktyki informatyki Ciekawa książka Prawo autorskie w szkole Sklepik Tematyczne serwisy WWW prowadzone przez Ośrodek Standardowe szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów oferowane przez Ośrodek Sekretariaty Informacje o odpłatności za szkolenia

4

5 Szanowni Państwo, przekazujemy informator z ofertą Ośrodka na semestr letni roku szkolnego 2012/2013, zawierający propozycje różnych form kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących placówki oświatowe. Minister Edukacji Narodowej podpisał w dniu 26 października 2012 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 października 2012 roku. Zmiana przepisów ma służyć dostosowywaniu działań placówek doskonalenia do rzeczywistych potrzeb szkół, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych. Zakres wspomagania ma wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań powinna być rzetelna diagnoza potrzeb. MEN przyjęło założenie, że beneficjentem sytemu doskonalenia ma być szkoła pojmowana jako wieloaspektowa organizacja. System, w którym placówki doskonalenia nauczycieli wspierają osobno poszczególne grupy, takie jak nauczyciele, czy dyrektorzy placówek, zdaniem MEN nie sprawdził się. Zgodnie z nowymi przepisami wspomaganie szkoły ma być takim działaniem, które szanując autonomiczną rolę szkoły, nie narzuca jej gotowych rozwiązań, a jedynie pomaga przy podnoszeniu jakości jej pracy. Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole wspomagania będzie powstanie sieci skupiających nauczycieli, dyrektorów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy z różnych szkół i placówek, które mają służyć współpracy, samokształceniu, wymianie doświadczeń, prezentowaniu dobrych praktyk pedagogicznych i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Jako publiczna placówka doskonalenia także jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia tych wymagań. Problem jedynie polega na tym, że ustawodawca nie uwzględnił w nowym systemie doskonalenia specyfiki takich wyspecjalizowanych placówek, jak nasza. Mamy jednak nadzieję, że zaplanowana przez nas oferta na letni semestr roku szkolnego 2012/2013, znajdzie u Państwa zainteresowanie. Kierowana jest do całej szkoły do wszystkich grup szkolnej społeczności uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców. Informator, który przygotowaliśmy, zawiera propozycje różnych form doskonalenia, w tym także odwołujących się tematycznie do podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Należą do nich: wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat; wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Znajdą Państwo wiele wartościowych propozycji: konferencje i seminaria, konkursy informatyczne, szkolenia dla zespołów przedmiotowych, szkolenia stacjonarne i online. Zależało nam na tym, by programy doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycznym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności nauczycieli przekładały się na praktykę szkolną. Strona 3

6 W szczególności zachęcamy do udziału w szkoleniach w ramach projektów Ośrodka - Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV VI szkół podstawowych Cyfrowa Szkoła, Dziecko mały uczeń w świecie współczesnym, Projekt gimnazjalny oraz dedykowanych szkoleń dla nauczycieli informatyki, matematyki. Interesującą nowatorską formą są szkolenia dotyczące zastosowania nowych mediów w pracy dydaktycznej. Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zachęcamy do udziału w aktywnościach Projektu W poszukiwaniu praw przyrody realizowanego przez Ośrodek w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Aktualne propozycje szkoleniowe OEIiZK będziemy publikować regularnie na stronie internetowej: Ponownie zapraszamy do naszych placówek przy ulicy Nowogrodzkiej 73, Raszyńskiej 8/10, oraz Rzymowskiego 36, w których staramy się zapewnić nowoczesne wyposażenie, najnowsze oprogramowanie i wygodne warunki pracy. Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek! Grażyna Gregorczyk 4 Strona

7 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr letni) Rodzaj: s oznacza specjalistyczne szkolenia informatyczne, w oznacza warsztaty przedmiotowo-metodyczne. PONIEDZIAŁEK przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy TIKDYR kwiecień s 25 PONIEDZIAŁEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin W dowolnym miejscu i czasie DMCt marzec w 15 Zastosowania edytora tekstu Word ED marzec s 20 Tworzenie dokumentów HTML HTML marzec s 24 Możesz powiedzieć o sobie tyle ile chcesz. O zasadach bezpiecznej pracy w mediach społecznościowych BPMS kwiecień w 5 Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci FSEI kwiecień w 10 Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze DPK kwiecień w 30 Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla Arkusz kalkulacyjny dla początkujących CMSJ kwiecień w 40 ARKP 20, 27 maja; 3, 10 czerwca s 20 Narzędzia internetowe w promocji i współpracy DNIP maj w 20 Strona 5

8 WTOREK przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb biblioteki, na odległość BIBPPONL marzec w 24 Arkusz kalkulacyjny w pracy dyrektora szkoły ARKD kwiecień s 25 Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIK EWTIK kwiecień w 25 ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole EWD 3 czerwca w 15 WTOREK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych DPDN marzec w 15 Dziecko przy tablicy interaktywnej DTINT marzec w 15 Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze DPK marzec w 30 Wprowadzenie do baz danych BAZW marzec s 40 Arkusz kalkulacyjny dla początkujących ARKP kwiecień s 20 Narzędzia internetowe w promocji i współpracy DNIP maj w 20 ŚRODA przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza EZBwB luty w 24 WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić!, na odległość WebQONL 27 luty w 40 6 Strona

9 ŚRODA po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Podstawy użytkowania i zastosowań komputera WST marzec s 20 Zastosowania edytora tekstu Word ED kwiecień s 20 Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej DWPE kwiecień w 20 Internet i multimedia INTIM maj s 24 Dziecko przy tablicy interaktywnej DTINT maj w 15 Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych ARKS maj s 20 CZWARTEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Programowanie w języku PHP, na odległość PHPONL luty s 50 Zasoby kultury w cyfrowym świecie ZKCS marzec w 15 Trzeci wymiar fotografii TWF marzec w 5 Podstawy programowania w języku Python z wykorzystaniem grafiki żółwia PYTHON 7, 21 marca s 20 Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint WPP kwiecień s 24 Tworzenie apletów w języku Java JAAP kwiecień s 24 Programowanie w Logo, na odległość LOGOONL kwiecień W 40 Zastosowania edytora graficznego CorelDraw CD kwiecień s 40 Curriki giełda narzędzi TIK CRK kwiecień w 35 Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 1 DGFD1 kwiecień w 20 Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2 DGFD2 maj w 20 Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze DPK czerwiec w 30 Strona 7

10 PIĄTEK przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego Konsultacje marzec Każde ze szkoleń dla doradców metodycznych wymienionych w rozdziale Wspieranie doradców metodycznych Po zebraniu się grupy co najmniej 6 doradców Edukacyjne zastosowanie blogu w pracy bibliotekarza EZBwB maj w 24 Internet i multimedia dla bibliotekarzy, na odległość BINTIMONL maj w 24 PIĄTEK po południu (15:45-19:45) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 KOM 1, 8.03 w 10 Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematyki, na odległość Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja Tworzenie i wykorzystanie drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych z zastosowaniem programu Picasa CaRMONL 15 marca w 30 IMG ; 5, 19, 26.04; 10, 17, 31.05; 7.06 s 40 PICASA kwiecień s 24 Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków DPS maj w 20 SOBOTA przed południem (8:30-15:00) Nazwa szkolenia Symbol szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Typ szkolenia Ile godzin Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza MOLOPTI maj w 24 Ośrodek może zorganizować dowolne szkolenie na zamówienie (grupa minimum 8 osób). Szczegółowe informacje w Dziale Organizacji Szkoleń. 8 Strona Serdecznie zapraszamy!

11 Platforma obsługi szkoleń Platforma obsługi szkoleń umożliwia przeglądanie pełnej oferty Ośrodka oraz zapisy na szkolenia i konferencje. System umożliwia zapisanie się nie tylko na szkolenia, których termin został określony, ale również na te pozycje oferty, które nie są jeszcze ujęte w harmonogramie. System pozwala więc nam na organizowanie w pierwszej kolejności tych szkoleń, które cieszą się największym Państwa zainteresowaniem. Uczestnikom szkoleń umożliwia rezerwację miejsc bez potrzeby kontaktowania się z Działem Organizacji Szkoleń. Zapraszamy do korzystania z systemu obsługi szkoleń dostępnego pod adresem /kursy. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie, następnie w określonym kursie wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do OEIiZK formularza zgłoszeniowego. Strona 9

12 Platforma obsługi szkoleń jest zintegrowana z platformą szkoleń online Moodle OEIiZK (http://moodle.oeiizk.waw.pl). Logowanie do obu platform odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, podanego podczas zapisu na szkolenia na platformie /kursy. Nie tworzy się oddzielnie konta na platformie szkoleń online 10 Strona

13 Metodyczne szkolenia nauczycieli klas IV VI szkół podstawowych Cyfrowa Szkoła Serdecznie zapraszamy na szkolenia skierowane specjalnie dla nauczycieli klas IV VI szkół podstawowych. Podane ceny dotyczą szkół województwa mazowieckiego. Szkolenie Nauczycieli projektu Intel Learning Series (CILSN) 20 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej, którzy chcą poznać dydaktyczne zastosowania komputerów Classmate PC i dedykowanego do nich oprogramowania. Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką pracy uczniów wykorzystujących komputery Classmate PC oraz indywidualnym nauczaniem z komputerem i Internetem w klasie, przygotowanie do efektywnego wykorzystania komputerów Classmate PC w procesie dydaktycznym na II etapie kształcenia, omówienie możliwości korelacji technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z pozostałymi obszarami edukacji oraz poznanie możliwości pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK. Odpłatność za szkolenie: 150 zł Zastosowanie Tablicy Interaktywnej w nauczaniu szkolenie Rady Pedagogicznej (CTINT) 4 godziny Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych możliwościami zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad eksploatacji tablicy interaktywnej, poznanie podstawowych funkcji oprogramowania tablicy interaktywnej, zapoznanie z możliwościami edukacyjnego zastosowania tablicy interaktywnej oraz tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych, oprogramowania tablicy, programów edukacyjnych, multimediów. Odpłatność za szkolenie: 500 zł za grupę (do 15 osób) Narzędzia Web 2.0 w nauczaniu w klasach IV VI (CWEB) 32 godziny Szkolenie złożone jest z ośmiu 4-godzinnych modułów. Słuchacz dowolnie może wybierać moduły, w których chce uczestniczyć. Moduł 1: Prawa autorskie i wolne licencje (CWEB1) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą się dowiedzieć, jak wykorzystywać prace innych nie łamiąc prawa autorskiego. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami publikowania prac uczniów, innych nauczycieli, czy wykorzystanie materiałów znalezionych w Internecie. Pokazanie możliwości wykorzystania wolnych licencji do tworzenia prac pochodnych, ale także do publikowania własnej twórczości. Strona 11

14 Moduł 2: WebQuest jak to łatwo powiedzieć i zrobić! (CWEB2) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych tworzeniem WebQuestów i wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej. Celem modułu jest wprowadzenie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie kształcenia. Nauczyciele zapoznają się też z gotowymi WebQuestami przeznaczonymi dla II etapu edukacyjnego. Moduł 3: Tworzenie komiksów za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB3) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować dydaktycznie komiks jako ciekawą formę wizualizacji i nauczyć uczniów jego tworzenia. Komiks szczególnie nadaje się do wykorzystania na drugim etapie edukacyjnym, trzeba mieć tylko pomysł na jego edukacyjne zastosowanie. Celem modułu jest wykorzystanie narzędzi Web 2.0 do tworzenia własnych komiksów, zapoznanie uczestników szkolenia z przykładami zastosowania komiksów w edukacji oraz publikacja własnych komiksów w sieci Internet. Moduł 4: Tworzenie własnych książeczek za pomocą narzędzi Web 2.0 (CWEB4) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą zastosować w pracy z uczniami narzędzia do doskonalenia metod tworzenia własnego tekstu. Celem modułu jest zapoznanie nauczycieli z narzędziami Web 2.0 do tworzenia własnych historyjek, opowiadań i opisów, ilustrowanych obrazkami dostępnymi w aplikacjach oraz praktyczne wykorzystanie tych narzędzi do pracy z uczniami. Moduł 5: Zastosowanie blogu (CWEB5) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcieliby prowadzić własny blog edukacyjny lub wspierać swoich uczniów w wykorzystaniu blogu w procesie uczenia się. Dla nauczycieli, którzy chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych po to, by publikować w oparciu o serwis blogowy informacje i materiały opracowane w trakcie działań edukacyjnych, współtworzyć wspólne pomoce dydaktyczne i/lub wraz z uczniami prezentować realizowane projekty. Moduł 6: Facebook jako narzędzie społecznej edukacji w sieci (CWEB6) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Jego celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z Internetu poprzez tworzenie profilu, grupy edukacyjnej, strony promocyjnej i udostępnienie ich treści innym użytkownikom. Planujemy także poznanie podstawowych narzędzi służących komunikacji, zachowaniu zasad bezpieczeństwa i prywatności w serwisie społecznościowym. Moduł 7: W dowolnym miejscu i czasie (CWEB7) Moduł przeznaczony jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy planują prowadzenie zajęć w terenie. Uczestnicy poznają aplikacje do wykorzystania w urządzeniach mobilnych (przykładowo: telefon, tablet) podczas zajęć w terenie oraz narzędzia do prezentowania ich przebiegu i wyników. 12 Strona

15 Moduł 8: Uczniowie uczą się sami Khan Academy i Freerice (CWEB8) Moduł przeznaczony dla nauczycieli różnych przedmiotów. Celem zajęć jest poznanie portali umożliwiających uczniom samodzielne uczenie się, a nauczycielom śledzenie ich postępów w nauce. Nauczyciele rejestrują się na obu platformach, poznają ich zawartość merytoryczną, mechanizmy tworzenia grup uczniów oraz możliwości śledzenia postępów w nauce. Odpłatność za szkolenie: 50 zł (udział w 1-4 modułach); 100 zł (udział w 5 8 modułach) Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem (CGFD) 15 godzin Szkolenie kierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami i sposobami przygotowania uczniów do prawidłowego odczytywania i tworzenia własnych komunikatów z pomocą fotografii, nagrań audio i tekstu, zdobycie umiejętności efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego i użytkowego do tworzenia własnych materiałów multimedialnych takich jak zdjęcia, prezentacje, foto-opowieści, komiksy oraz pokazanie zalet i zagrożeń wykorzystywania multimediów i Internetu. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Bezpieczna praca w mobilnej pracowni (CPRAM) 10 godzin Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznej i ergonomicznej pracy z urządzeniami mobilnymi. Uczestnicy zajmą się identyfikacją zagrożeń związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, a także poznają sposoby profilaktyki i ochrony przed tymi zagrożeniami. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z podstawowymi elementami związanymi z zarządzaniem i obsługą pracowni mobilnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Matematyka z TIK w klasach IV VI (CMAT) 10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli matematyki, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki. Celem szkolenia jest przedstawienie wykorzystania programów z pakietu MS Office w nauczaniu matematyki, zastosowanie narzędzi i serwisów Web 2.0 w pracy metodą projektu, wykorzystanie różnych źródeł internetowych w nauczaniu matematyki, zapoznanie z bezpłatnymi programami wspierającymi nauczanie i uczenie się matematyki oraz opracowanie rozwiązań metodycznych przydatnych w praktyce szkolnej. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Strona 13

16 Jak i dlaczego? - TIK pomoże - Szkolenie dla nauczycieli przyrody (CPRZYR) 20 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przyrody. Celem szkolenia jest wskazanie metod wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych, głównie zasobów internetowych i wolnego oprogramowania, do wyjaśniania zjawisk zachodzących w przyrodzie i zasad działania prostych urządzeń. Uczestnicy szkolenia zostaną postawieni w roli uczniów poszukujących odpowiedzi i wyjaśnień napotkanych problemów. Odpłatność za szkolenie: 50 zł TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV VI (CPOLH) 10 godzin Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu języka ojczystego, kultury oraz historii. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne w techniki pracy nad językiem, tekstami kultury i zagadnieniami historycznymi, m.in. z wykorzystaniem edytora tekstu. Nauczyciele poznają zasoby sieci przydatne w pracy z dziećmi oraz techniki wyszukiwania w sieci materiałów cyfrowych i pomocy dydaktycznych. Odpłatność za szkolenie: 50 zł TIK na lekcjach języka angielskiego w klasach IV VI (CANG) 10 godzin Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu tego języka. Celem szkolenia jest wprowadzenie metodyczne do wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języka. Przedstawione będą materiały elektroniczne przydatne do pracy z dziećmi na tym etapie edukacyjnym, oraz techniki pracy z nimi oraz zasoby do rozwijania świadomości kulturowej i kształcenia kompetencji międzykulturowej w projektach. Odpłatność za szkolenie: 50 zł Edukacyjne zastosowania blogu w bibliotece szkolnej (CEZB) - 10 godzin Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi Web 2.0 i Internetu. Szczególnie dedykowane jest dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić Blog Edukacyjny przyjazną w obsłudze stronę internetową, np. prostą witrynę biblioteki, projektu szkolnego, grupy zainteresowań, czy też edukacji medialnej. W czasie szkolenia nauczyciele poznają narzędzie do publikowania w Internecie materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych lub prezentacji multimedialnych. Nauczą się efektywnie wykorzystywać Internet do budowania wiedzy i współdzielenia jej z innymi. Odpłatność za szkolenie: 50 zł 14 Strona

17 Szkolenia są realizowane w Warszawie oraz mogą być również realizowane w Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach po zebraniu się grupy i uzgodnieniu terminu. Oprócz szkoleń oferujemy dyżur konsultacyjny dla nauczycieli matematyki, przyrody, języka polskiego i historii, języka angielskiego, nauczycieli bibliotekarzy, w czasie którego będzie możliwe przedyskutowanie z nauczycielami konsultantami Ośrodka indywidualnych problemów. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie zakładka Cyfrowa Szkoła Informacji o organizacji szkoleń udziela Dział Organizacji Szkoleń: tel , , Serdecznie zapraszamy! Nauczysz się wiele i osiągniesz sukces! Strona 15

18 Szkolenia nauczycieli w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół M Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, szkolenie obejmuje 72 godziny wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 3 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 48 godziny pracy metodą online. Odpłatność 450 zł. D1, D2, D3 Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej, każde szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć w trakcie 5 dni i jest organizowane metodą tradycyjną. Odpłatność 250 zł za jedno szkolenie. K Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Szkolenie bezpłatne dla kadry kierowniczej placówki dyrektor, wicedyrektor. I Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient serwer, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 4 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 8 godzin pracy metodą online (pierwsze zajęcia). Odpłatność 250 zł. OCM Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego, szkolenie obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń i jest organizowane w systemie mieszanym: 2 spotkania po 8 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 24 godziny pracy metodą online. Odpłatność 200 zł. Ceny wymienione powyżej dotyczą nauczycieli placówek oświatowych województwa mazowieckiego. Każde ze szkoleń zostanie uruchomione po zebraniu się grupy. Szczegółowe informacje wraz z terminami wszystkich szkoleń będą zamieszczane na stronie /kursy Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy też do odwiedzenia serwisu 16 Strona

19 Wsparcie dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od chwili, kiedy do szkół dotarły pierwsze pracownie oparte na serwerach Microsoft Small Bussines Serwer wspiera nauczycieli i administratorów tych pracowni. Oprócz szkoleń i warsztatów od wielu lat prowadzimy również serwis internetowy oraz grupy dyskusyjne poświęcone tym zagadnieniom. Ośrodek czynnie uczestniczył w przygotowaniach i testach ostatniej wersji DVD kolekcji Lato 2010, przeznaczonej dla szkół posiadających pracownię z serwerem SBS oraz licencję School Agreement. Powstała też nowa wersja strony z materiałami wspierającymi tę wersję DVD kolekcji. Utrzymywana jest także strona archiwalna z materiałami i instrukcjami dla poprzednich wersji. Na prośby administratorów zostało założone forum dyskusyjne dla administratorów pracowni utrzymane są również dotychczasowe grupy dyskusyjne. Ośrodek jest zaangażowany we wdrażanie nowej wersji kolekcji opartej na Windows Server 2008 R2. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie Zapraszamy na konsultacje dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Prowadzone są one w siedzibie OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73. Terminarz konsultacji: OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73 (sala nr 5) dla wszystkich opiekunów. poniedziałki, godz konsultacje prowadzi Michał Grześlak, wtorki, godz konsultacje prowadzi Marcin Kozłowski. Strona 17

20 Projekt Dziecko mały uczeń w świecie współczesnym W Ośrodku został opracowany projekt, na który składa się m.in. specjalna oferta szkoleń skierowanych dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli informatyki uczących przedmiotu Zajęcia komputerowe w klasach I-III. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej w swej codziennej pracy tak, aby z jej pomocą wspomagać rozwój dzieci, pomóc im budować wiedzę o otaczającym świecie, nauczyć je sprawnie poruszać się w natłoku informacji, zapewniać im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Projekt ma umożliwić też nauczycielom nabycie umiejętności niezbędnych do nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe (w klasach I-III) oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć z uczniem najmłodszym opartych na idei konstruktywizmu, wspieranych wykorzystywaniem technologii informacyjnej. Aby oferta szkoleń, które zaproponowaliśmy odpowiadała wybranej grupie nauczycieli zebraliśmy informację o Państwa potrzebach oraz oczekiwaniach i dopiero na tej podstawie opracowaliśmy serię szkoleń. W niniejszym opisie przedstawiamy tylko informacje o szkoleniach w ramach projektu. Pełna oferta szkoleniowa OEIiZK jest zawarta w harmonogramie szkoleń oraz jest dostępna na stronie internetowej: /kursy Wybrane szkolenia proponowane w ramach projektu Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy będę wprowadzać swoich uczniów w tajniki pracy z komputerem. W czasie jego trwania nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić tego typu zajęcia z dzieckiem najmłodszym, pamiętając o specyfice pracy w tej grupie wiekowej. Dostaną wskazówki dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: nauka z TI przez zabawę, organizacja zajęć (także z małą liczbą sprzętu), bezpieczeństwo ucznia przy komputerze. Poznają zasady wprowadzania uczniów do pracy z klawiaturą i myszką oraz innymi urządzeniami współpracującymi z komputerem (skaner, drukarka, aparat cyfrowy, dyktafon itd.), z programami do tworzenia prostej grafiki, pisania, łączenia obrazów z tekstem. Dowiedzą się, gdzie szukać wartościowych materiałów przydatnych do edukacji z pomocą TI. Czas trwania szkolenia wynosi 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w 6 dni po 5 godzin. 18 Strona

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo