SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM"

Transkrypt

1 SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych do wykorzystania oprogramowania edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych. Nabyte przez uczestników umiejętności oraz przekazana wiedza będą miały decydujący wpływ na edukację uczniów, prawidłowe wykorzystanie pracowni komputerowej w procesie edukacyjnym, a także na umiejętne użycie multimediów w nauczaniu przedmiotów szkolnych. Zakres szkolenia Zakres szkolenia obejmuje tematykę: Zasady metodyczne posługiwania się Technologiami Informacyjnymi (TI) we wspomaganiu nauczania oraz ich wpływ na efektywność edukacji. Organizacja zajęć z komputerem. Pracę z portalem Nauczyciel.pl. Wyszukiwanie zasobów w Internecie i portalu Nauczyciel.pl. Tworzenie prezentacji, w zakresie podstawowym i zaawansowanym, z wykorzystaniem narzędzi on-line i specjalistycznych aplikacji, dostępnych w portalu Nauczyciel.pl. Tworzenie zadań dla uczniów i ich publikowanie. Pracę z portalem Nauczyciel.pl w trybie prezentacyjnym, w pracowni komputerowej oraz e nauczanie. Pracę z zasobami w trybie off-line. Wykorzystanie e learningu w pracy nauczyciela. Współ portalu Nauczyciel.pl z platformami edukacyjnymi. Osiągnięcia uczestników Po zakończeniu kształcenia uczestnik szkolenia będzie przygotowany do: projektowania, przygotowania i efektywnego prowadzenia zajęć wspomaganych technologią informacyjną oraz organizowania pracy uczniów z komputerem, korzystania z internetowych zasobów edukacyjnych, wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, pracy z wirtualną szkołą, tworzenia i przeprowadzania interaktywnych prezentacji multimedialnych, pracy z wykorzystaniem e-learningu, używania narzędzi do zdalnego nauczania, tworzenia i publikowania prezentacji w Internecie, tworzenia i publikowania zadań dla uczniów, zdalnego zarządzania procesem lekcyjnym e-nauczanie, 1

2 monitorowania postępu pracy uczniów. Ponadto uczestnik szkolenia będzie: znał możliwości wykorzystania zasobów edukacyjnych w platformach edukacyjnych, potrafił ocenić przydatność i wpływ wybranego oprogramowania edukacyjnego oraz zasobów informacji i usług dostępnych w sieci Internet na efektywność nauczania. 4. Efekty szkolenia Efektem szkolenia będzie opanowanie umiejętności przygotowywania przez każdego uczestnika materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnych, interaktywnych prezentacji do przedmiotu nauczanego przez uczestnika. Każdy uczestnik ponadto będzie miał okazję stworzyć plan zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej oraz zaplanować dalszą pracę dydaktyczną. Przygotowane prezentacje i materiały dla uczniów mogą posłużyć w dalszej pracy dydaktycznej oraz stanowić podstawę do tworzenia własnej bazy środków dydaktycznych. 5. Czas trwania i formy szkolenia Szkolenie odbywać się będzie w miejscu uzgodnionym z placówką edukacyjną. Moduł 8-godzinny, realizowany będzie w postaci warsztatów przy komputerach. 6. Uczestnicy szkolenia 6. Dla kogo przeznaczone jest szkolenie Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych wszystkich typów szkół. 6. Wstępne przygotowanie słuchaczy Nauczyciele kierowani na szkolenia powinni posiadać już ugruntowane umiejętności w zakresie pierwszego kontaktu z komputerem. Za przygotowanych uważa się nauczycieli, którzy: ukończyli szkolenia np. w ramach programu Intel - Nauczanie ku przyszłości, ukończyli podstawowe kursy informatyczne organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, ukończyli podstawowe szkolenia informatyczne w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, zdobyli poniższe umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem w ramach samokształcenia: korzystanie z aplikacji oraz wbudowanej pomocy, zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy, porządkowanie zbiorów w pamięci zewnętrznej komputera, modyfikowanie podstawowych ustawień systemu, redagowanie tekstów zgodnie z przyjętymi zasadami, dostosowując ich formę do przeznaczenia, korzystanie z aplikacji internetowych przeglądarki internetowej, łączenie informacji pochodzących z różnych aplikacji, drukowanie opracowanych dokumentów. 2

3 7. Treści szkolenia Blok 1 Praca administratora szkoły Zadanie Praca z kontami uczestników. Zadanie Nadawanie uprawnień użytkownikom. Zadanie Praca z zasobami. Blok 2 Tworzenie prezentacji. Zadanie Tworzenie kategorii i nowych prezentacji. Zadanie Łączenie zasobów pochodzących z różnych źródeł. Zadanie Edycja zasobów i ich modyfikacja. Blok 3 Zadania dla uczniów Zadanie Tworzenie zadań dla uczniów. Zadanie Monitorowanie realizacji zadań przez uczniów. Zadanie Komunikacja z uczniami. Blok 4 Współ z platformami edukacyjnymi Zadanie Eksportowanie prezentacji do formatu SCORM. Zadanie Zapisywanie prezentacji na dowolnym rodzaju nośnika. Zadanie Wykorzystanie pakietu SCORM w platformie e-learningowej. 8. Przebieg szkolenia W czasie zajęć uczestnicy będą wykonywali ćwiczenia przy stanowiskach komputerowych. Część ćwiczeń będzie synchronizowana przez trenera, zwłaszcza w początkowej fazie szkolenia. Wraz z zaawansowaniem zajęć, coraz więcej ćwiczeń będzie wymagało samodzielnej pracy z portalem. Uczestnicy szkolenia poznają różne sposoby pracy z portalem Nauczyciel.pl. Począwszy od tworzenia prezentacji i wzbogacania ich zasobami, poprzez tworzenie zadań dla uczniów i monitorowanie osiąganych przez nich wyników, na przenoszeniu prezentacji pomiędzy różnymi platformami e-learningowymi kończąc. Na bazie utworzonych prezentacji każdy uczestnik będzie mógł zaprojektować własny program nauczania, który następnie może zostać wykorzystany w pracy z uczniami. Dokumenty utworzone w czasie zajęć zostaną zachowane na serwerze, dzięki czemu będzie możliwe ich dalsze wykorzystanie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. 3

4 9. Plan szkolenia Blok Zadanie Forma pracy Blok Praca Administratora szkoły Praca z kontami uczestników: tworzenie nowego konta, zakładanie szkoły, tworzenie nowych użytkowników, określanie liczby kont użytkowników. Nadawanie uprawnień użytkownikom: nadawanie uprawnień użytkownikom, dodawanie i usuwanie użytkowników w obrębie danej szkoły, definiowanie reguł kont użytkowników. Praca z zasobami: rodzaje zasobów umieszczonych w portalu, z zasobami na przykładzie lekcji uczniowskiej i nauczycielskiej, realizacja zakupu pakietów. w grupie, Liczba godzin 1 Blok 2 Tworzenie prezentacji. Tworzenie kategorii i nowych prezentacji: zarządzanie kategoriami prezentacji tworzenie, modyfikacja, usuwanie, zarządzanie prezentacjami tworzenie, dodawanie do ulubionych, uruchamianie, usuwanie. Łączenie zasobów pochodzących z różnych źródeł: dodawanie zasobów zamieszczonych w portalu Nauczyciel.pl, dodawanie opisów tekstowych, importowanie plików zewnętrznych, dodawanie odnośników do stron internetowych. Edycja zasobów i ich modyfikacja: uruchamianie prezentacji, edytowanie opisu prezentacji, tworzenie nowej prezentacji na bazie istniejącej, modyfikowanie zawartości prezentacji: edycja zasobów, dodawanie własnych komentarzy i notatek do istniejących zasobów, zapisywanie prezentacji, publikowanie prezentacji dla innych użytkowników, grupowa przy tworzeniu prezentacji, drukowanie prezentacji, tworzenie plików PDF, współ portalu Nauczyciel.pl z tablicą interaktywną. w grupie, 3 Blok 3 Zadania dla uczniów Tworzenie zadań dla uczniów: zarządzanie kategoriami zadań tworzenie, modyfikacja, usuwanie, tworzenie zadań dla uczniów rola kodu dostępu w tworzonym zadaniu, dodawanie zasobów zamieszczonych w portalu Nauczyciel.pl, importowanie plików zewnętrznych, dodawanie odnośników do stron internetowych. blokowanie i odblokowywanie zadania. Monitorowanie realizacji zadań przez uczniów: realizacja zadania przez ucznia, podgląd wyników z panelu nauczyciela, analiza uzyskiwanych przez uczniów wyników, tworzenie planu zadań na podstawie informacji zwrotnych, generowanych po wykonaniu zadania przez uczniów. Komunikacja z uczniami: komunikacja nauczyciel uczeń, zarządzanie czasem realizacji zadań. w grupie, 3 Blok 4 Współ z platformami edukacyjnymi Eksportowanie prezentacji do formatu SCORM: wiadomości podstawowe o formacie SCORM, możliwości wykorzystania plików SCORM w platformach e-learningowych, zapisywanie utworzonych prezentacji w formacie SCORM. Zapisywanie prezentacji na dowolnym rodzaju nośnika: zapisywanie utworzonych prezentacji na dysku komputera i przenośnym nośniku informacji, uruchamianie prezentacji w trybie off-line bez podłączenia do Internetu. Wykorzystanie pakietu SCORM w platformie e-learningowej: przykład wykorzystania utworzonych pakietów SCORM w dowolnej platformie e-learningowej, np.: Fronter, MOODLE itp. zasady funkcjonowania interfejsu API informacje o możliwościach współpracy platform e-learningowych z portalem Nauczyciel.pl w grupie, 1 RAZEM 8 4

5 10. Środowisko pracy Procesor: minimum 900MHz Intel Pentium III (lub odpowiednik). System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie stabilne platformy). Pamięć RAM: 256MB. Rozdzielczość ekranu: minimum 1024x768. Głębia koloru: minimum 16 bitów (high colour). Audio: karta dźwiękowa (odpowiednik kart soundblaster). Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna obsługująca DirectX 9 z 128MB RAM, zalecana jest oddzielna karta graficzna 64MB obsługująca DirectX 9. Przeglądarki: Windows: IE6, IE7, Firefox 5; Mac: Safari 0, Firefox 5; Linux: Firefox 0. Wtyczki: Flash 8 lub późniejsza wersja. Środowisko uruchomieniowe Java Runtime Environment. Obsługa Cookies: włączona. Obsługa Javascript: włączona. 10. Wymagania sprzętowe Każdy uczestnik szkolenia pracuje przy swoim stanowisku komputerowym z dostępem do sieci Internet, Projektor multimedialny, Tablica interaktywna. 1 Narzędzia ewaluacji Ankieta ewaluacyjna. 1 Zalecana literatura uzupełniająca - informacje o e-learningu Leś B., ABC Internetu 2005, Edition 2000 (2005). 1 Rezerwacja miejsca Rezerwacji miejsc na szkolenia można dokonać: elektronicznie wysyłając wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy na adres: telefonicznie pod numerem telefonu: , drukując i wypełniając formularz zgłoszeniowy, a następnie wysyłając go na adres: Young Digital Planet SA, ul. Słowackiego 175, Gdańsk, z dopiskiem: Szkolenie. 5

6 14. Cena szkolenia Cena szkolenia wynosi 200 zł za osobę i obejmuje: materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i ciastko koktajlowe w przerwach, certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenia będą przeprowadzane w placówce edukacyjnej zainteresowanej szkoleniem, po zebraniu grupy min. dzisięciu osób. Cena szkolenia nie uwzględnia kosztów wynajmu sali komputerowej. 14. Opłata za szkolenie Opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej płatnikowi przez organizatora szkolenia przed jego rozpoczęciem. 15. Kontakt Pełnej informacji na temat szkolenia udziela organizator firma Young Digital Planet SA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do : telefon: Young Digital Planet SA, ul. Słowackiego 175, Gdańsk, tel , 6

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" Oferta szkoleń dla nauczycieli Aktualizacja z dnia 12.09.2014 Spis treści Misja ośrodka...2 Zespół trenerów CDC...3 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU INFORMATYKI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net Oferta dla firm Platforma e-leraningowa supermemo.net Spis treści: Wstęp 1. Zalety platformy supermemo.net 2. Organizacja pracy w systemie supermemo.net 3. Zakup platformy 4. Oferta kursów Platforma supermemo.net

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo