Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy"

Transkrypt

1 Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/10 Program szkolenia PS 1 /

2 Czas trwania i sposób organizacji Organizacja szkolenia przewiduje 20 godzin zajęć, w tym 3 godz. zajęć teoretycznych (wykłady) oraz 12 godzin zajęć praktycznych oraz 5 godzin pracy na platformie e-learningowej (Moodle). Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w postaci trzech 5 godzinnych spotkań poświęconych realizacji poszczególnych tematów lub w ciągu dwóch dni po 7,5 godziny. Liczba uczestników 15. Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów ścisłych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologie informacyjnokomunikacyjne do wspierania procesu nauczania przedmiotów ścisłych oraz chcą zapoznać swoich uczniów z tymi technologiami i zachęcić ich do stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych do budowania własnej wiedzy. Wymagania wstępne Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów. Umiejętność pobierania z sieci Internet programów komputerowych i instalowania ich na własnym komputerze, umiejętność korzystania z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Każdy uczestnik szkolenia powinien posiadać lub umieć założyć elektroniczne konto pocztowe (Google) i umieć się nim posługiwać. Cele ogólne szkolenia Przygotowanie nauczycieli przedmiotów ścisłych do: stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania procesu nauczania przedmiotu oraz do wspierania procesu budowania wiedzy ucznia zgodnie z nową podstawą programową, korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych, serwisów i platform do wspierania procesu nauczania przedmiotów ścisłych oraz do wspierania procesu uczenia się, budowania wiedzy ucznia, korzystania z współdzielenia dokumentów, tworzenia dokumentów dla uczniów i umieszczania ich w Internecie, korzystania z platformy e-learningowej, e-podręczników oraz metody odwróconej lekcji, wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych. Zapoznanie nauczycieli z przykładami wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych. Przygotowanie nauczycieli do stosowania arkusza kalkulacyjnego, jako narzędzia do tworzenia pomocy dydaktycznych wspierających proces nauczania oraz umieszczania tych pomocy w Internecie, aby uczniowie mogli z nimi pracować. Cele szczegółowe Zostały opisane w poszczególnych modułach (zajęciach edukacyjnych) szkolenia. Wykaz nabytych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania kreatywności uczniów i umiejętności logicznego myślenia. Poznanie otwartych zasobów edukacyjnych, programów komputerowych i serwisów internetowych umożliwiających wspieranie procesu dydaktycznego oraz procesu budowania wiedzy ucznia. Nabycie umiejętności stosowania tych programów komputerowych i serwisów internetowych w praktyce szkolnej. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 2/10 Program szkolenia PS 2 /

3 Umiejętność wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia do tworzenia pomocy dydaktycznych wspierających proces nauczania przedmiotów ścisłych. Plan szkolenia/nauczania Moduł (zajęcia edukacyjne) Temat Serwisy i platformy internetowe wspierające proces nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych Przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych Współdzielenie dokumentów i praca na platformie e-learningowej Liczba godzin teoretycznych praktycznych online Prowadzący zajęcia Wszyscy prowadzący zgłoszeni do tego Obszaru Tematycznego w Karcie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców Wszyscy prowadzący zgłoszeni do tego Obszaru Tematycznego w Karcie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców Wszyscy prowadzący zgłoszeni do tego Obszaru Tematycznego w Karcie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wykładowców Wydanie 1 Formularz F509 Strona 3/10 Program szkolenia PS 3 /

4 Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych modułów 1 Tytuł modułu: Serwisy i platformy internetowe wspierające proces nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych Cele operacyjne Nauczyciel potrafi: 1. utworzyć konto na portalu Khan Academy, 2. wybrać wykłady dla uczniów, 3. wybrać ćwiczenia dla uczniów, 4. zarządzać grupą uczniów, śledzić ich postępy, 5. wykorzystać portale wspierające badania naukowe (Zooniverse) do wspierania procesu uczenia się, budowania wiedzy ucznia, 6. rozpoznać i wykorzystać materiały internetowe (otwarte zasoby edukacyjne) wspomagające nauczanie, uczenie się przedmiotów ścisłych. Opis treści 1. Zapoznanie z platformą edukacyjną Khan Academy, wykłady i ćwiczenia. 2. Zakładanie konta na platformie, zapisywanie uczniów do grup, śledzenie postępów. 3. Przykładowe wykłady Khana, wybór przedmiotów i ścieżek kształcenia. 4. Przykładowe ćwiczenia, układ ćwiczeń. 5. Przykłady włączania uczniów do badań naukowych (portal Zooniverse) 6. Inne portale wspomagające nauczanie, uczenie się przedmiotów ścisłych dyskusja przydatności Internetu w nauczaniu matematyki. Charakterystyka materiałów Materiały drukowane, przedstawiające w przystępny sposób tematykę prezentowaną na zajęciach. Środki dydaktyczne konto na platformie Wydanie 1 Formularz F509 Strona 4/10 Program szkolenia PS 4 /

5 2 Tytuł modułu: Przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych Cele operacyjne Nauczyciel potrafi: 1. posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w celu przygotowania pokazów i ćwiczeń dla uczniów, 2. wypełniać komórki arkusza seriami danych, formułami oraz kopiować formuły, 3. formatować zawartość komórek i prezentować je w czytelny sposób, 4. tworzyć wykresy funkcji i formatować je, 5. korzystać z funkcji pseudolosowych do symulacji procesów losowych, 6. wykorzystywać sortowanie i filtrowanie danych oraz funkcje statystyczne do analizy dużych zbiorów danych. Opis treści 1. Odkrywanie zależności na podstawie konstruowanego arkusza arkusz sumowanie liczb, wzór Gaussa, 2. Co do czego dąży potęgi, ich odwrotności i sumy, silnia, jej odwrotności i sumy odwrotności. 3. Króliki w arkuszu ciąg Fibonacciego i złoty podział. 4. Symulacje w arkuszu na przykładzie ruchu w polu grawitacyjnym. 5. Badanie losowości symulacja rzutów monetą i kostką. 6. Statystyka parametryczna i korelacja praca z dużym zbiorem danych. Przy okazji tworzenia przykładowych arkuszy nauczyciele poznają podstawy oraz niektóre bardziej zawansowane elementy pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Charakterystyka materiałów Materiały drukowane, przedstawiające w przystępny sposób tematykę prezentowaną na zajęciach. Środki dydaktyczne arkusz kalkulacyjny Excel, pliki z przykładami. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 5/10 Program szkolenia PS 5 /

6 3 Tytuł modułu: Współdzielenie dokumentów i praca na platformie e-learningowej Cele operacyjne Nauczyciel potrafi: 1. korzystać z dysku internetowego (Google drive) i umieszczać na nim dokumenty dla uczniów, 2. przyznawać uprawnienia do odczytu i edycji dokumentów, współdzielić dokumenty, 3. organizować pracę uczniów z udostępnionymi dokumentami, 4. korzystać z platformy e-learningowej Moodle, 5. wykorzystywać fora, quizy i komunikację na platformie, 6. zaplanować pracę uczniów na platformie e-learningowej, 7. wykorzystywać metodę odwróconej lekcji (flipped classroom) w nauczaniu przedmiotów ścisłych, 8. wykorzystywać e-podręczniki w pracy z uczniami, 9. wykorzystywać różne urządzenia i systemy operacyjne do realizacji lekcji. Opis treści 1. Dysk Google przykład dysku internetowego z dokumentami. 2. Umieszczanie i współdzielenie utworzonych arkuszy na dysku internetowym. 3. Praca wielu użytkowników nad jednym dokumentem. 4. Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do uczenia się. 5. Różne rodzaje aktywności na platformie e-learningowej. 6. Dyskusja możliwości wykorzystania platformy e-learningowej w nauczaniu przedmiotów ścisłych. 7. Metoda odwróconej lekcji (flipped classroom) w nauczaniu przedmiotów ścisłych. 8. Metody pracy na lekcji z wykorzystaniem rożnych urządzeń i systemów operacyjnych. Charakterystyka materiałów Materiały drukowane, przedstawiające w przystępny sposób tematykę prezentowaną na zajęciach. Środki dydaktyczne konto na platformie e-learningowej Moodle, konto pocztowe Google i związane z nim aplikacje w chmurze. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 6/10 Program szkolenia PS 6 /

7 Przykładowy scenariusz zajęć programowych Temat Przetwarzanie informacji za pomocą środków informatycznych. Odkrywanie zależności na podstawie konstruowanego arkusza arkusz sumowanie liczb, wzór Gaussa (ok. 1 godz.). Cele: Nauczyciel potrafi: 1. posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym w celu przygotowania pokazów i ćwiczeń dla uczniów, 2. wypełniać komórki arkusza seriami danych, formułami oraz kopiować formuły, 3. formatować zawartość komórek i prezentować ją w czytelny sposób, 4. korzystać z dysku internetowego. Przebieg zajęć: 1. Konstruowanie arkusza: a. wypełnianie komórek serią danych, autosumowanie, b. wstawianie nagłówków, formatowanie tekstów i liczb, c. wprowadzanie formuł, korzystanie z adresów względnych i bezwzględnych, d. formatowanie tabeli w arkuszu, czytelne przedstawianie wyników obliczeń, e. zapisywanie i włączanie ochrony arkusza. 2. Dyskusja jak wykorzystać arkusz w pracy z uczniami? 3. Pokaz umieszczania arkusza na Google drive i udostępniania go nauczycielom. Prowadzący umieszcza gotowy arkusz w usłudze Google Docs i udostępnia go uczestnikom szkolenia. 4. Odebranie poczty i uzyskanie dostępu do udostępnionego dokumentu, badanie możliwości pracy z tym dokumentem. 5. Podsumowanie zadania i przekonanie uczestników do utworzenia konta w usłudze Google Docs. Zadanie do wykonania Przygotuj arkusz kalkulacyjny, umożliwiający uczniom rozwiązanie zadania: Obserwując sumy kolejnych liczb naturalnych, parzystych i nieparzystych, wywnioskuj, jak można wyrazić wzorem sumę kolejnych i liczb naturalnych. Przykładowe rozwiązanie. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 7/10 Program szkolenia PS 7 /

8 Formy i metody realizacji Przy zapoznawaniu słuchaczy szkolenia z określonymi w programie zagadnieniami stosowana będzie forma wykładu i prezentacji. W celu ćwiczenia przez słuchaczy różnych umiejętności związanych z wykorzystaniem TI na zajęciach z uczniami, w czasie szkolenia będzie stosowania praca indywidualna słuchacza w postaci ćwiczeń. Będzie ona dominującą formą pracy nauczycieli. Podczas szkolenia nie zabraknie dyskusji, które pozwalają wymieniać się poglądami i doświadczeniami słuchaczy oraz prowadzącego. Dyskutowane będą problemy przedstawiane przez prowadzącego, jak również materiały opracowane przez słuchaczy. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 8/10 Program szkolenia PS 8 /

9 Wykaz zalecanej literatury przedmiotu M. Majchrowski: Komputer w matematyce, Warszawa 1989, WSiP, E. Kmita: Komputery i Internet w dydaktyce matematyki, Bytom, CKA, H. Kąkol, P. Moszner, Przygotowanie nauczyciela matematyki do wykorzystania komputera w procesie nauczania, Kraków 2000, Informatyczne Przygotowanie Nauczyciela w redagowanej przez COMSN serii Problemy Studiów Nauczycielskich WNAP. docs.google.com pracadomowa24.pl/khanacademy Narzędzie ewaluacji wewnętrznej Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana elektronicznie przez słuchaczy po zakończeniu szkolenia. Ankieta dotycząca szkoleń zrealizowanych w ramach obszaru tematycznego nr 10: Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie Czy cele szkolenia zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i zrozumiały? Czy cele szkolenia zostały zrealizowane? Czy wykłady, prezentacje i ćwiczenia spełniły Twoje oczekiwania? Czy szkolenie przygotowało Cię do wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej? Czy tematy wykładów i prezentacji były właściwie dobrane? Czy sposób prezentowania zagadnień podczas szkolenia był zrozumiały? Czy otrzymane materiały pomocnicze będą przydatne? Które z omawianych zagadnień przybliżyły Ci nowe sposoby stosowania TI w edukacji? Który z omawianych tematów był dla Ciebie najbardziej interesujący? Czego chciałbyś się nauczyć na podobnym szkoleniu w przyszłości? bardzo wysoko wysoko średnio raczej nisko bardzo nisko Ogólnie rzecz biorąc oceniam to szkolenie Wydanie 1 Formularz F509 Strona 9/10 Program szkolenia PS 9 /

10 Wykaz materiałów dla uczestników szkolenia W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały drukowane zawierające opis najważniejszych zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz materiały w formie elektronicznej z przykładami zastosowań omawianych programów w praktyce. W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie system operacyjny Windows, pakiet biurowy, dowolna przeglądarka internetowa, konto pocztowe Google i związane z nim aplikacje w chmurze, konto na platformie KhanAcademy. Wydanie 1 Formularz F509 Strona 10/10 Program szkolenia PS 10 /

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA 5. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo