Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań."

Transkrypt

1 Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

2 Założenia metodologiczne Cel badań Analiza sposobu wykorzystania przez nauczycieli przedsiębiorczości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Czy i w jaki sposób nauczyciele stosują ICT w edukacji? Jak nauczyciele oceniają własne kompetencje w zakresie posługiwania się ICT? Jakie bariery dostrzegają nauczyciele w stosowaniu ICT w dydaktyce? W jakim zakresie nauczyciele chcą rozwijać swoje kompetencje technologiczne? Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

3 Założenia metodologiczne cd. Respondenci nauczyciele podstaw przedsiębiorczości z liceów ogólnokształcących (48,1%) i techników (51,9%); 80,3% kobiet, 19,7% mężczyzn. Większość stanowili nauczyciele w wieku (75,6%), posiadający stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (63%) lub mianowanego (21,9%) uczący zarówno w szkołach wiejskich, jak i położnych w małych, średnich i dużych miejscowościach. Techniki i narzędzia badawcze ankieta online 300 osób zogniskowany wywiad grupowy 8 osób program statystyczny SPSS i arkusz kalkulacyjny EXCEL Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

4 Kompetencje nauczycieli związane z ICT Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

5 Znajomość znaczenia pojęć związanych z ICT YouTube 99,0% 0,7% 0,3% E-Learning 98,3% 1,0% 0,7% Serwis społ. 98,0% 1,4% 0,7% Czat 97,3% 2,0% 0,7% Blog 97,0% 2,3% 0,7% Tablet 87,6% 4,5% 7,9% Wiki 62,2% 12,6% 25,2% Web ,6% 21,4% 37,0% Webquest 34,8% 18,8% 46,4% Blended learning 25,2% 23,4% 51,5% Podcast 21,2% 20,4% 58,4% 0% 25% 50% 75% 100% tak nie do końca nie

6 Samoocena umiejętności korzystania z ICT (1) Internet 93,7% 6,4% 0,0% 3,7% 96,3% 0,0% Portale edukacyjne 83,3% 13,0% 3,7% Czat/Komunikator 78,0% 13,3% 8,7% Forum dyskusyjne 65,1% 21,4% 13,6% Platformy e-learningowe 62,6% 24,2% 13,1% Serwisy społecznościowe 53,2% 23,2% 23,6% 0% 25% 50% 75% 100% zaawansowane i dobre umiarkowane słabe i brak

7 Samoocena umiejętności korzystania z ICT (2) Edytor tekstu 93,3% 6,0% 3,7% Prezentacje multimed. 70,4% 19,2% 10,4% Arkusz kalk. 63,6% 23,9% 12,5% Programy do publikacji filmów 44,8% 24,6% 30,6% Blogi 39,3% 29,4% 31,4% Czytniki e-booków / tablety 33,7% 28,6% 37,8% Programy do tworzenia podcastów 10,2% 9,9% 79,9% 0% 25% 50% 75% 100% zaawansowane i dobre umiarkowane słabe i brak

8 Przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

9 Częstotliwość korzystania z internetu w przygotowywaniu się do zajęć raz w tygodniu 13,0% rzadziej niż raz w tygodniu 6,5% nie korzystam wcale 0,3% co 2-3 dni 26,3% codziennie lub prawie codziennie 53,9%

10 Sposób wykorzystania internetu w przygotowywaniu się do zajęć poszukiwanie specjalistycznych informacji 92,3% napisanie dokumentu tekstowego 78,3% skorzystanie z edukacyjnej płyty CD 78,0% przygotowanie multimedialnej prezentacji 76,0% skorzystanie z leksykonu/encyklopedii internetowej 53,0% przećwiczenie programu komputerowego 35,8% skorzystanie z biblioteki cyfrowej 14,0% logowanie się na platformy e-learningowe 1,3% 0% 25% 50% 75% 100%

11 Prowadzenie zajęć dydaktycznych Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

12 Narzędzia wykorzystywane w procesie kształcenia prezentacje multimedialne strony internetowe 96,7% 93,7% filmy wideo 72,0% 78,7% edukacyjne programy komputerowe 61,3% platformy e-learningowe podręczniki elektroniczne gry komputerowe 41,0% 48,0% 47,0% aplikacje do tablic interaktywnych 26,7% fora dyskusyjne serwisy społecznościowe czat / komunikator internetowy blog brak odpowiedzi 17,0% 14,3% 9,3% 7,0% 1,3% 0% 25% 50% 75% 100%

13 Sprzęt technologiczny wykorzystywany w procesie kształcenia komputer rzutnik multimedialny 90,3% 97,3% telewizor 64,3% tablica interaktywna aparat fotograficzny 26,7% 33,3% kamera wideo inny sprzęt tablet smartfon 10,0% 5,7% 3,7% 3,0% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

14 Preferencje nauczycieli w zakresie form zdalnego kontaktu z uczniami 76,3% komunikator internetowy 9,5% forum dyskusyjne 6,4% portal społecznościowy 5,1% inne 2,0% czat 0,7% 0% 25% 50% 75%

15 Sposoby używania komputera i internetu przez uczniów - komunikacja i serwisy społecznościowe (%)* Sposoby używania komputera i internetu Bardzo często Często Czasem Nigdy Brak odpowiedzi Odwiedzanie serwisu Facebook 30,1 10,3 14,7 42,1 2,8 Komunikacja w czasie rzeczywistym (GG, Skype) 25,9 19,9 32,7 19,4 2,1 Odwiedzanie serwisu Nasza Klasa 21 15,4 24,8 36,4 2,4 Korzystanie z poczty elektronicznej 11 16,1 56,5 14 2,4 * D. Kwiatkowska, M. Dąbrowski, Dojrzałość technologiczna uczniów w świetle wyników badań ankietowych, [w:] e-mentor, nr 1 (43)/2012, str. 6.

16 Bariery w stosowaniu nowoczesnych technologii w codziennej pracy i deklarowane sposoby poszerzania kompetencji w zakresie wykorzystywania ICT w edukacji Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

17 Przeszkody w stosowaniu ICT w dydaktyce brak umiejętności 8,0% inne 3,7% niechęć uczniów 3,3% brak wiedzy 1,3% niechęć rodziców 1,0% brak odpowiedzi 5,0% brak czasu 30,3% brak sprzętu 47,3%

18 Czynniki mogące ułatwić rozpowszechnianie ICT w szkołach usprzętowienie sal dydaktycznych bezpłatne szkolenia dla nauczycieli zwiększenie środków finansowych na ten cel zmiany programowe odmłodzenie kadry dydaktycznej ograniczenie działań administracyjnych wykonywanych przez nauczycieli większe zainteresowanie ze strony uczniów poprawa stopy życiowej uczniów i ich rodzin Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

19 Chęć podnoszenia kompetencji kursy e- learningowe 19,7% konferencje 4,3% inne 1,0% brak odpowiedzi 1,3% instruktaż w miejscu pracy 22,7% warsztaty i szkolenia 51,0%

20

21

22 Podsumowanie i wnioski końcowe Nauczyciele potrafią wykorzystywać ICT w kształceniu, ale niektóre obszary ich wiedzy i umiejętności wymagają poprawy/doskonalenia. W ślad za zmianą sprzętu technologicznego na nowocześniejszy, nie idą w parze zmiany w zakresie nowoczesnego wykorzystywania środków kształcenia. Znikoma część badanych korzysta z nowoczesnych narzędzi typu tablet czy smartfon. Szkolenia z zakresu ich wykorzystania w dydaktyce, nie tylko mogłyby być przydatne, ale i są pożądane. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

23 Podsumowanie i wnioski końcowe Potencjał edukacyjny nowoczesnych technologii jest bardzo duży, jednak pomimo wysokiej świadomości badanych w zakresie możliwości stosowania ICT w edukacji zaobserwowano, że nauczyciele nie korzystają z szerokiego wachlarza tych narzędzi. Zjawisko to może świadczyć o efekcie przywiązania do tego co znane. Innym wyjaśnieniem może być fakt, że szybka zmienność możliwości technicznych powoduje, że trudno o ukształtowanie się i utrwalenie sprawdzonych praktyk dydaktycznych. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

24 Podsumowanie i wnioski końcowe Znaczącą przeszkodą w rozpowszechnianiu wykorzystywania ICT w edukacji w polskich szkołach, są blokady mentalne wśród nauczycieli. By ICT były wykorzystywane w polskiej szkole bardziej powszechnie, konieczne jest większe przyzwolenie środowiska i zmiany świadomości nie tylko nauczycieli czy dyrektorów szkół, ale także wśród uczniów i ich rodziców. Wprowadzenie sprawnego systemu szkoleń i certyfikacji, z zakresu wykorzystywania ICT w kształceniu oraz motywacji finansowych. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

25 Wymienione rozwiązania wydają się być w odczuciu nauczycieli konieczne, by w większości polskich placówek oświatowych można było tworzyć nowoczesną edukację. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

26 Dziękujemy za uwagę. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Magdalena Andrzejewska * Anna Stolińska * Alicja Pituła * Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Web 2.0 i mobilne media w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Anna Stolińska Magdalena Andrzejewska

Anna Stolińska Magdalena Andrzejewska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Anna Stolińska Magdalena Andrzejewska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Nauczyciel w chmurze wykorzystanie aplikacji z

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Zbigniew E. Zieliński * Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wykorzystanie technologii e-learning przez podmioty edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4 Spis treści Weź swój sprzęt do szkoły!......................................... 3 Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły.......................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie W STRONĘ RÓŻNORODNOŚCI I MOBILNOŚCI Opracował: Janusz Brojek Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Współczesny świat szybko się zmienia, wymaga stale nowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych Anna ORCZYKOWSKA Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego aniamaja@neostrada.pl Proces budowy treści szkoleń e-learningowych 1 Wstęp Nauczanie na odległość (distance

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu Moj@ Edukacja (2011) finansowanego ze środków firmy isource S.A. Wydanie pierwsze, lipiec 2011.

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo