Technologia informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości

2 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela

3 Zadania Kolegium 1. Wprowadzenie studentów w świat pojęć i umiejętności składających się na alfabetyzację komputerową. 2. Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym jako użytecznym narzędziem w pracy nauczyciela. 3. Pokazanie zastosowań, metod aktywizujących, w szczególności zadaniowych, problemowych i projektowych w procesie dydaktycznym. DALSZE INFORMACJE... Autorski program nauczania dla NKJO w Siedlcach Technologia informacyjna

4 Zadania Kolegium 4. Stymulowanie potrzeby stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych, stworzenie systemu wspomagania pracy własnej szkolących i szkolonych w oparciu o materiały dostępne w Internecie. 5. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako pomocy w poznawaniu i nauczaniu innych dziedzin w sytuacji, gdy jest to celowe i korzystne. DALSZE INFORMACJE... Autorski program nauczania dla NKJO w Siedlcach Technologia informacyjna

5 Zadania Kolegium 6. Umożliwienie wszystkim studentom poznania podstaw technologii informacyjnej. 7. Umożliwienie poznania wybranych zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do informacji oraz jej uporządkowanego gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji. 8. Ukazanie zalet i zagrożeń stosowania Internetu w edukacji. DALSZE INFORMACJE... Autorski program nauczania dla NKJO w Siedlcach Technologia informacyjna

6 Treści i kierunki kształcenia rok 1 1. Środki informatyki. 2. Systemy interaktywne. 3. Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych. 4. Podstawy redagowania i przetwarzania tekstu. 5. Internet w szkole. 6. Arkusze kalkulacyjne w dydaktyce. 7. Dydaktyka użytkowania relacyjnych baz danych. DALSZE INFORMACJE... Autorski program nauczania dla NKJO w Siedlcach Technologia informacyjna

7 Treści i kierunki kształcenia rok 2 8. Rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera. Tworzenie prezentacji multimedialnej. Tworzenie witryny internetowej. Zaawansowane metody pracy z edytorem tekstu. Efektywne wykorzystanie TIK w nauczaniu. 9. Oprogramowanie dydaktyczne. 10. Edukacja informatyczna w kontekście prawa oświatowego. 11. Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania szkołą. DALSZE INFORMACJE... Autorski program nauczania dla NKJO w Siedlcach Technologia informacyjna

8 Technologia informacyjna i komunikacyjna, czyli przygotowanie do życia w społeczeństwie cywilizacji komputerowej. TIK może być pomocą w rozwiązywaniu problemu - wykorzystajmy go w tym celu. Potrzeba opracowania zadania rodzi nowe potrzeby - lepszego poznania TIK, aby końcowy wynik rozwiązania był najlepszy. Język obcy Język polski Informatyka Matematyka TIK Inne przedmioty Fizyka Przyroda

9 Metody pracy objaśniająco-poglądowa pokaz, wykład,lektura, audycje, stosowanie maszyn dydaktycznych itp.; metoda problemowa wykład, obserwacja, praca z tekstem, eksperyment wycieczki; metoda poszukująca samodzielna praca uczniów, pogadanka, projektowanie, układanie planu rozwiązania określonego problemu itp. ; metoda badawcza poznanie zasad i faz badania naukowego, studiowanie literatury na temat badanego problemu, opracowanie planu badania, weryfikacja hipotez i sprawdzenie uzyskanych wyników

10 Nauczanie programowane Środki służące do ekspozycji programu: * informatory, * egzaminatory, * repetytory, * maszyny treningowe. Komputer to maszyna wielofunkcyjna

11 Umiejętności Umiejętności, w które zostanie wyposażony słuchacz: * umiejętność rozwiązywania różnych problemów, * umiejętność pracy grupowej, * umiejętność samokształcenia, * umiejętność poszukiwania nowej wiedzy, nowych dróg i rozwiązań. Umiejętności szczególnie związane z nową erą: * znajomość filozofii technologii informacji i komunikacji, * sprawne wykorzystywanie TIK w rozwiązywaniu problemów życia zawodowego i codziennego

12 Intel - Nauczanie ku przyszłości Rok wszyscy słuchacze zapoznają się z podstawami TIK w przedmiocie informatyka Rok 2001/2002 certyfikat uzyskało 24 studentów certyfikat uzyskało 16 wykładowców 2 wykładowców ukończyło szkolenie w zakresie lidera TIK 67 studentów rozpoczęło szkolenie w zakresie TIK Rok 2002/ studentów bierze udział w programie 18 wykładowców i nauczycieli ćwiczeń zgłosiło chęć szkolenia w zakresie TIK

13 Korzyści płynące dla słuchaczy Potrafi przygotować komputer i oprogramowanie do pracy. Potrafi zastosować komputer w celu przygotowania pomocy dydaktycznych. Potrafi wykonać publikację. Efektywnie komunikuje się przy pomocy komputera. Potrafi zastosować komputer w procesie dydaktycznym. Teraz mam więcej możliwości

14 Korzyści płynące dla słuchaczy Materiały dydaktyczne: - podręcznik - ćwiczenia na CD-ROM

15 Korzyści płynące dla słuchaczy Wiedza i umiejętności potwierdzone CERTYFIKATEM

16 Ewaluacja W jakim stopniu czujesz się przygotowana /-ny do przeprowadzenia poniższych działań ze swoimi uczniami po szkoleniu Intel Nauczanie ku przyszłości? wdrażanie metod nauczania, które kładą nacisk na samodzielną pracę uczniów 15 włączenie technologii informacji i komunikacji do przedmiotu, którego uczysz, na różnych etapach edukacji szkolnej 10 5 pomoc uczniom w stosowaniu technologii informacji i komunikacji w czasie pracy w szkole 0 w ogóle w małym stopniu średnio w dużym stopniu zastosowanie technologii do ewaluacji pracy uczniów Czy wiedza i umiejętności, których nauczyłaś /eś się podczas szkolenia Intel Nauczanie ku przyszłości, pomogą Ci w skutecznym wprowadzeniu technologii do uczenia się i nauczania? - 24 odpowiedzi zdecydowanie tak. Czy poleciłabyś / poleciłbyś to szkolenie przyjacielowi lub koledze? - 24 odpowiedzi zdecydowanie tak

17 Infrastruktura - hardware L.p. Sprzęt komputerowy Ilość 1 Serwer 1 2 Terminale dla studentów 15 3 Terminal dla wykładowców 1 4 Modem SDI 1 5 Projektor multimedialny 1 6 Drukarka 1 7 Skaner 1 8 Aparat cyfrowy 1 9 Kamera 1 DALSZE INFORMACJE... W kolegium istnieje sieć komputerowa sterowana serwerem, do którego podłączone są terminale z pracowni, sekretariatu, księgowości i biblioteki

18 Infrastruktura - software Systemy operacyjne: Windows 95/98/NT4.0/2000/ SBS NT4.0 i SBS 2000 Programy użytkowe: Microsoft Office 97/2000/XP Microsoft Publisher Microsoft Internet Explorer Microsoft FrontPage Corel EuroPlus YDP DALSZE INFORMACJE... oraz programy posiadające status freeware i shareware

19 Plany 1. Stanowisko multimedialne w pracowniach: 1 komputer włączony do sieci i Internetu, 1 projektor multimedialny. 2. Komputeryzacja biblioteki: katalogowanie zbiorów, zorganizowanie czytelni multimedialnej. 3. Wymiana komputerów w pracowni. 4. Dwukanałowe łącze dostępowe do Internetu. 5. Kamery cyfrowe

20 TIK radzi Jeśli chcesz stosować TIK w procesie dydaktycznym, zaprzyjaźnij się z komputerem i oprogramowaniem. Pamiętaj - nie wszystkie zagadnienia da się dobrze przełożyć na metody nauczania problemowo - projektowego. Nie zapomnij o metodach tradycyjnych. DALSZE INFORMACJE... NKJO w Siedlcach ul. Asłanowicza 2 tel , nkjo.siedlce.pl Opracował mgr Tadeusz Jastrzębski, Siedlce, dn r. 20

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIEM SZKOŁĄ mgr inż. Małgorzata Pokornowska Konopka awans na nauczyciela dyplomowanego II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli mpk@invar.net.pl WSTĘP Wdążeniu do ulepszania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo