Instrukcjaaktualizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcjaaktualizacji"

Transkrypt

1 Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS

2 SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH AUTOMATYCZNA RĘCZNA AUTOMATYCZNY ZRZUT BAZY DANYCH System Windows System Windows XP ARCHIWIZACJA PROGRAMU AKTUALIZACJA BAZY DANYCH AKTUALIZACJA PROGRAMU PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA NA INNY KOMPUTER INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE ZASTĘPCZYM PRZENIESIENIE BAZY DANYCH NA KOMPUTER ZASTĘPCZY IMPORT BAZY DANYCH PRZENIESIENIE PROGRAMU NA KOMPUTER ZASTĘPCZY KONFIGURACJA STACJI ROBOCZEJ USUWANIE SCHEMATU BAZY DANYCH 25

3 PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY OPROGRAMOWANIU INPRO BMS 1. AKTUALIZACJA 1.1. Archiwizacja bazy danych Automatyczna Zaleca się, aby przed aktualizacją oprogramowania wykonać eksport bazy danych, uruchamiając instalator oprogramowania i przechodząc do Narzędzi. Po czym kliknąć przycisk Import/Eksport Bazy danych, a następnie kliknąć Eksportuj z zakładki Eksport. Rys Eksport bazy danych Następnie, należy zarchiwizować wyeksportowany plik zrzutu bazy danych (.dmp), który znajduje się w lokalizacji C:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\dpdump. Najlepiej skopiować go i przenieść na inny dysk.

4 Ręczna Archiwizacja ręczna polega na wyeksportowaniu pliku bazy danych, posługując się wierszem poleceń systemu Windows, poprzez wpisanie komendy: expdp system/haslo_systemowe schemas=sysora dumpfile=nazwa_pliku.dmp podając odpowiednie hasło systemowe, a także nazwę eksportowanego pliku. Rys Eksport bazy danych za pomocą wiersza poleceń Gdy eksport zostanie ukończony, pojawi się okno w pliku Notatnika informujące o przebiegu operacji, a także informacja na dolnym pasku okna o pomyślnym zakończeniu operacji. Rys Plik notatnika Następnie, należy zarchiwizować wyeksportowany plik zrzutu bazy danych (.dmp), który znajduje się w lokalizacji C:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\dpdump. Najlepiej skopiować go i przenieść na inny dysk.

5 Automatyczny zrzut bazy danych Automatyczny zrzut bazy danych możliwy jest dzięki zadaniom w harmonogramie systemu Windows. Plik automatycznego zrzutu bazy danych, musi być zapisany w formacie.bat! System Windows 7 Aby przejść do harmonogramów systemu Windows 7 należy: Uruchomić harmonogramy zadań z menu Start Rys Uruchamianie harmonogramu zadań

6 W harmonogramach zadań po prawej stronie okna kliknąć Utwórz zadanie. Rys Tworzenie nowego zadania w harmonogramach zadań Otworzy się okno, z pięcioma zakładkami. W zakładce Ogólne, w polu Nazwa należy wpisać jak ma nazywać się plik zrzutu bazy danych. Rys Zakładka Ogólne w oknie tworzenia zadania

7 W tym samym oknie, należy przejść do zakładki Akcje i na dole kliknąć Nowa. Rys Zakładka Akcje w oknie tworzenia zadań

8 Otworzy się okno, w którym w polu Akcja należy wybrać Uruchom program, natomiast przy polu Program/skrypt wcisnąć trzeba przycisk Przeglądaj, aby wskazać katalog, w którym znajduje się skrypt zrzutu bazy danych (expdp system/ifter schemas=sysora dumpfile=sysora%date%.dmp). Rys Okno tworzenia nowej akcji zadania Rys Skrypt automatycznego zrzutu bazy

9 Następnie można przejść do zakładki Wyzwalacze, aby ustawić datę oraz czas uruchamiania zadania. Aby tego dokonać należy kliknąć przycisk Nowy. Rys Zakładka Wyzwalacze w oknie tworzenia zadania

10 Po kliknięciu przycisku Nowy, pojawi się okno, gdzie w polu Rozpocznij zadanie należy wybrać opcję Zgodnie z harmonogramem. Poniżej do wyboru możliwe są ustawienia, co jaki czas zrzut bazy ma być wykonywany, a także data i godzina uruchomienia. Na dole okna znajdują się też ustawienia zaawansowane. Rys Okno tworzenia nowego wyzwalacza Po wypełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk OK, aby zakończyć dodawanie nowego zadania do harmonogramów systemu Windows7.

11 System Windows XP Automatyczny zrzut bazy danych, w przypadku systemu operacyjnego Windows XP odbywa się w inny sposób. Aby dodać nowe zadanie do systemu, należy: Uruchomić Start Wszystkie programy Akcesoria Narzędzia systemowe Zaplanowane zadania. Otworzy się okno zaplanowanych zadań systemu Windows. Rys Dodawanie zaplanowanych zadań

12 Należy dwukrotnie kliknąć na Dodaj zaplanowane zadanie. Otworzy się kreator zaplanowanych zadań. Rys Kreator zaplanowanych zadań Po kliknięciu Dalej, pojawi się kolejne okno, w którym wybrać trzeba który program ma być uruchamiany przez system Windows. Aby zlokalizować plik programu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj. Rys Okno lokalizacji pliku

13 W oknie, które się otworzy należy zlokalizować plik zawierający skrypt do automatycznego zrzutu bazy danych (z rozszerzeniem.bat) po czym kliknąć Otwórz. Rys Okno lokalizacji pliku Pojawi się okno, w którym można zmienić nazwę zadania, po czym wybrać co jaki czas zadanie ma być wykonywane. Rys Częstotliwość wykonywania zadania

14 Następujące okno służy do określania dnia i godziny, kiedy dodawane zadanie ma zostać uruchomione. Możliwy jest tu wybór godziny, co jaki czas ma być wykonywane zadanie oraz jakiego dnia tygodnia. Rys Określanie dnia i godziny rozpoczęcia W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło wykorzystywane przy logowaniu do systemu Rys Wprowadzanie nazwy oraz hasła użytkownika

15 Ostatnie okno informuje użytkownika o nowo-utworzonym zadaniu, czyli na kiedy i o której zostało zaplanowane, a także możliwe jest zaznaczenie opcji Otwórz okno Zaawansowane właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę Zakończ. Po kliknięciu przycisku Zakończ, do systemu Windows dodane zostanie nowe zadanie. Rys Okno kończenia tworzenia nowego zadania

16 1.2.Archiwizacja programu Należy skopiować folder Ifter z dysku C i wkleić go na inny. Rys Lokalizacja folderu Ifter

17 1.3.Aktualizacja bazy danych Na płycie instalacyjnej należy otworzyć folder Aktualizacja\OraUpdate (rysunek poniżej): Rys Folder zawierający program OraUpdate W folderze znajdują się dwa kolejne: OraUpdate starszy, tylko dla użytkowników posiadających wersję oprogramowania z 2011 roku oraz OraUpdate najnowszy z roku Aby przejść do aktualizacji należy z odpowiedniego folderu OraUpdate (w zależności od wersji oprogramowania) uruchomić plik OraUpdate.exe.

18 Po uruchomieniu pliku OraUpdate.exe pojawi się okno wyświetlające kolory informujące o przebiegu aktualizacji: o żółty kolor aktualizacja w trakcie o zielony aktualizacja ukończona pomyślnie o czerwony aktualizacja zakończona niepowodzeniem Rys Program aktualizacji bazy danych 1.4.Aktualizacja programu Należy skopiować plik o rozszerzeniu.exe z płyty instalacyjnej, znajdujący się w folderze Aktualizacja/Exe/Klucz. W katalogu Klucz HAK2 znajduje się plik.exe przeznaczony do oprogramowania obsługującego klucz HAK2, natomiast w katalogu Klucz HASP do oprogramowania z kluczem HASP. Rys Folder zawierający plik.exe

19 2. PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA NA INNY KOMPUTER 2.1. Instalacja oprogramowania na komputerze zastępczym Dokładny proces instalacji opisany jest w Instalacji InPro BMS dokumencie Instrukcja Przeniesienie bazy danych na komputer zastępczy Skopiować plik zrzutu bazy danych z poprzedniego komputera i wkleić go na nowym, do lokalizacji: C:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\dpdump. Po czym można przejść do importu bazy danych Import bazy danych W celu importu bazy danych, należy wybrać interesujący nas plik z rozszerzeniem.dmp, po czym kliknąć przycisk Importuj. Następnie należy poczekać na zakończenie procesu. Rys Importowanie pliku bazy danych

20 Gdy import zostanie ukończony, poinformuje nas o tym okno, które wyświetli się w pliku Notatnika, a także informacja na dolnym pasku okna o pomyślnym zakończeniu operacji. Rys Zakończenie procesu importu

21 Możliwy jest również import za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, poprzez wpisanie komendy: impdp system/haslo_systemowe schemas=sysora dumpfile=nazwa_pliku.dmp i podanie odpowiedniego hasło systemowego, a także nazwy eksportowanego pliku. Rys Import pliku bazy danych przy pomocy wiersza poleceń UWAGA!!! Przed każdym importem bazy danych należy najpierw usunąć poprzedni schemat bazy (o ile wcześniej zainstalowane było oprogramowanie InPro BMS oraz baza oracle). Proces usuwania schematu bazy danych został opisany w rozdziale 3.

22 2.3. Przeniesienie programu na komputer zastępczy Skopiować folder Ifter znajdujący się na pierwszym komputerze i wkleić go na drugi. Ważne jest aby katalog ten zawierał foldery: Rysunki, Zasoby, DLL oraz pozostałe pliki. Folder musi znajdować się w tej samej lokalizacji co na poprzednim komputerze. Rys Zawartość folderu Ifter

23 2.4. Konfiguracja stacji roboczej Aby skonfigurować stację roboczą, należy w instalatorze InPro BMS kliknąć przycisk Konfiguracja stacji roboczej. Rys Przycisk konfiguracji stacji roboczej Pojawi się okno, w którym wpisuje się poszczególne adresy: IP serwera bazy danych, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych oraz adres IP komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie InPro BMS. Rys Okno konfiguracji stacji roboczej Aby sprawdzić adres IP komputera, należy skorzystać z Oracle Database, wchodząc w Start Wszystkie programy Oracle Database 10g Express Edition Go To Database Homepage. Oracle Database uruchomi się w przeglądarce internetowej, gdzie trzeba wpisać Username: sysora oraz Password: masterkey, po czym kliknąć przycisk Login. Po zalogowaniu, należy wybrać Object Browser, a następnie, na liście po lewej stronie okna, pozycję HOSTS.

24 W oknie, które się wyświetli wybrać trzeba zakładkę Data. Ukaże się lista stacji roboczych, a w tym ich adres IP w kolumnie IPADDRESS. Adres ten należy wpisać przy konfiguracji stacji roboczej w polu Adres IP komputera instalatora InPro BMS, po czym kliknąć przycisk Zapisz. Rys Okno Oracle Database

25 3. USUWANIE SCHEMATU BAZY DANYCH Aby usunąć schemat bazy danych, należy uruchomić instalator InPro BMS i wybrać Instalację Zaawansowaną, po czym Usunięcie Schematu Bazy Danych. Pojawi się okno, w którym należy kliknąć przycisk Usuń schemat i poczekać na zakończenie operacji. Rys.3. 2 Usuwanie schematu bazy danych O zakończeniu operacji zostaniemy poinformowani komunikatem, który wyświetli się na dolnym pasku okna. Możliwe jest również usunięcie poprzedniego schematu za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, wpisując kolejno komendy: sqlplus system/haslo_systemowe drop user sysora cascade; exit Rys.3. 2 Usuwanie schematu w wierszu poleceń systemu Windows Dopiero wtedy możliwe jest poprawne zaimportowanie nowej bazy danych.

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera 96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu Korekta_2007 Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera Instrukcja użytkownika - 1 - 1. INSTALACJA I URUCHAMIANIE...

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012 Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1 marzec 2012 Skrócone warunki licencji 1. Licencja upoważnia Nabywcę do zainstalowania i użytkowania Programu na pojedynczej stacji roboczej (komputerze). 2. Licencja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo