Instrukcjainstalacji KS-CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcjainstalacji KS-CRM"

Transkrypt

1 System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice PI01.00

2 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: Data aktualizacji: Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I KS-CRM Instalacja programu 1. Wymagania Instalacja KS-CRM CRM na serwerze baz danych Firebird CRM wersja serwerowa CRM wersja kliencka CRM na serwerze baz danych Oracle CRM wersja serwerowa Konfiguracja stanowiska CRM na komputerze z zainstalowanym klientem ORACLE XE CRM instalacja serwera i klienta komunikacyjnego Aktualizacja KS-CRM Aktualizacja systemu CRM na serwerze baz danych Firebird Aktualizacja systemu CRM na serwerze baz danych Oracle CRM aktualizacja serwera i klienta komunikacyjnego Aktualizacja licencji Migracja KS-ZPL do systemu KS-CRM Instalacja systemu KS-CRM Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM Eksport danych z systemu KS-ZPL Import danych do systemu KS-CRM Połączenie dwóch niezależnych central KS-CRM w jedną Pobranie danych z systemu KS-CRM Zaczytanie danych do systemu KS-CRM KS-CRM Przeniesienie danych ORACLE 1. Przeniesienie danych do bazy danych ORACLE Instalacja systemu KS-CRM Utworzenie aliasów dla baz danych Przygotowanie bazy danych Oracle do importu danych Kopiowanie danych Czynności po przeniesieniu danych Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM 1. Wstęp Instalacja systemu KS-CRM Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM Eksport danych z systemu KS-ZPL Import danych do systemu KS-CRM

4 N O T A T K I 4

5 KS-CRM KS-CRM Instalacja programu

6 KS-CRM Instalacja programu bazy danych. Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Firebird). 1. Wymagania Program do instalacji serwera w wersji Firebird wymaga 128MB pamięci RAM. Komfort pracy zależy od ilości pamięci oraz szybkości procesora im więcej, tym lepiej. Wymagania dla serwera Firebird pokrywają sie z wymaganiami systemu operacyjnego: 256MB RAM procesor 500MHz. Wymagania dla serwera Oracle: min. 1GB RAM, procesor 2 GHz. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, XP, Vista. 2. Instalacja KS-CRM System KS-CRM dostarczany jest z darmową bazą danych Firebird. Posiada ona jednak pewne ograniczenia, z racji których, przy dużej ilości danych zaleca się instalację na bazie ORACLE. System KS-CRM domyślnie instaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-CRM\. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-CRM. Rys. 2. Wybór rodzaju instalacji Jeżeli w systemie nie został wcześniej zainstalowany serwer bazy danych Firebird, należy zaznaczyć opcję Instalacja serwera bazy danych, gdyż jest on niezbędny do pracy programu. Rys. 3. Opcja instalacji serwera Firebird Zaznaczenie powyższej opcji spowoduje, że instalator zainstaluje serwer Firebird w wersji Kolejnym krokiem instalacji jest wybór licencji (dla wersji DEMO będzie to plik _ _demo_fb.ktl) znajdujący się w katalogu instalacyjnym systemu KS-CRM. Rys. 1. Instalacja produktu Poniżej opisane są poszczególne kroki instalacji w przypadku obu baz danych. Domyślnie system zakłada konto dla użytkownika o nazwie KSADM. Konto to nie jest zabezpieczone hasłem (można je później ustalić w module administracyjnym) CRM na serwerze baz danych Firebird Rys. 4. Wybór licencji CRM wersja serwerowa Instalacja systemu KS-CRM w wersji serwerowej powoduje zainstalowanie aplikacji zarządzającej wraz z instalacją 6

7 KS-CRM Instalacja programu Rys. 5. Wybór pliku licencji Kolejnym krokiem jest wybór i zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wyboru produktów. Rys. 9. Zestawienie wybranych opcji instalacji Jeżeli podczas instalacji zostanie wyświetlona informacja, o aktualnie pracującym serwerze Firebird należy go zamknąć (błąd może pojawić się na systemie Windows 98). Można tego dokonać poprzez panel sterowania bądź ikonę znajdującą się w trayu. Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji CRM wersja kliencka Instalacja wersji klienckiej programu KS-CRM wymaga wersji serwerowej CRM Firebird, który jest już zainstalowany na innym komputerze. Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-CRM. Po uruchomieniu wybieramy rodzaj instalacji Klient, a bazę danych Firebird. Klient bazy danych zostanie zainstalowany automatycznie. Rys. 6. Okno wyboru produktów Na tym etapie instalacji można zmienić ścieżkę instalacji systemu... Rys. 7. Lokalna ścieżka systemu oraz ścieżkę do bazy danych. Rys. 8. Ścieżka bazy danych W praktyce obie ścieżki powinny wskazywać na ten sam katalog. Opcja Użytkownik BD zawiera nazwę użytkownika bazy danych, który jest przypisany do połączenia. Będzie on zapisany w pliku konfiguracyjnym i używany podczas łączenia się programu z bazą. W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 10. Wybór rodzaju instalacji Po przejściu do następnego kroku wybieramy plik licencji (000100_ _demo_fb.ktl) i zatwierdzamy go. 7

8 2. Instalacja KS-CRM Rys. 11. Wybór licencji W oknie wyboru produktów możliwa jest zmiana domyślnych katalogów instalacji. Rys. 13. Zestawienie opcji instalacji Po instalacji zostanie wyświetlone okno z logiem wykonanym podczas instalacji. Po uruchomieniu system automatycznie połączy sie z bazą danych serwera, dokona aktualizacji oraz skonfiguruje klienta CRM na serwerze baz danych Oracle CRM wersja serwerowa Przed instalacją systemu KS-CRM można zainstalować serwer Oracle (np. darmowy OracleXE). Instalatora uruchamiamy plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-CRM. Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Oracle) Rys. 12. Zmiana ścieżek instalacji Ścieżka lokalna wskazuje ścieżkę instalacji programu, a sieciowa ścieżka produktu wskazuje na miejsce instalacji serwera. Najlepszą metodą jest zmapowanie katalogu z serwerem CRM jako dysk sieciowy i podanie ścieżki sieciowej jako np. P:\ CRMSerwer\. Alternatywą może być podanie ścieżki sieciowej komputera z zainstalowaną wersją serwerową, np. \ \ serwercrm\ KS-CRM. Rys. 14. Wybór typu instalacji Jeżeli w systemie nie został wcześniej zainstalowany serwer bazy danych ORACLE, istnieje możliwość zaznaczenia opcji Instalacja serwera bazy danych, co spowoduje zainstalowanie bazy ORACLE w wersji XE. Po naciśnięciu przycisku Dalej należy wybrać serwer bazy danych oraz uzupełnić hasła: dla schematów SYS, SYSTEM podawanych przy instalacji serwera i hasło do schematu KS hasło do bazy danych CRM (najlepiej ustawić domyślne ks ). 8

9 KS-CRM Instalacja programu W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 15. Konfiguracja połączenia za bazą danych Następny krok instalacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik _201006_ demo_ora.ktl w katalogu instalacyjnym KS-CRM). Rys. 18. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji. Program domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-CRM\ Konfiguracja stanowiska CRM na komputerze z zainstalowanym klientem ORACLE XE. Aby stanowisko, na którym zainstalowany został system KS-CRM mogło się podłączyć do bazy danych ORACLE XE znajdującej się na innym komputerze, należy odpowiednio skonfigurować klienta ORACLE XE. Do wyboru są dwa sposoby konfiguracji. Aby system został poprawnie skonfigurowany, należy wybrać jeden z nich: Rys. 16. Wybór licencji Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wybór produktów, w którym możemy zmienić ścieżkę instalacji programu, czy hasło użytkownika bazy danych. 1. w pliku kscrm.ini znajdującym się w katalogu KS-CRM należy (zamiast pełną ścieżkę do bazy danych: serwera]:[ PORT]:[SID] Przykładowa, pełna ścieżka do bazy będzie wyglądała w następujący sposób: 2. drugim sposobem jest zainstalowanie klienta ORACLE XE z pełnej wersji bazy ORACLE i odpowiednie skonfigurowanie pliku kscrm.ini. W tym przypadku można już użyć skróconej ścieżki do bazy. Na podstawie powyższych danych będzie ona wyglądała następująco: 2.3. CRM instalacja serwera i klienta komunikacyjnego W celu zainstalowania serwera lub klienta komunikacyjnego, należy uruchomić program instalacyjny plikiem ksinstall.exe z katalogu instalacyjnego KS-CRM. Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Nie dotyczy). Rys. 17. Ustawienie parametrów instalacji 9

10 3. Aktualizacja KS-CRM W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces instalacji. Rys. 19. Wybór typu instalacji Następny krok instalacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik _201006_ demo_ora.ktl w przypadku instalacji ORACLE lub plik _201006_demo_fb.ktl dla instalacji Firebird). Rys. 22. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Po instalacji zostanie wyświetlone okno z plikiem logu wykonanym podczas instalacji. Serwer i klient komunikacyjny domyślnie zainstaluje się w katalogu C:\ KS\ KS-CRM\. 3. Aktualizacja KS-CRM Aktualizacja systemu KS-CRM odbywa się podobnie, jak jego instalacja. W celu wykonania aktualizacji należy uruchomić instalatora za pomocą pliku ksinstall.exe (znajdującego się w katalogu instalacyjnym KS-CRM). Rys. 20. Wybór licencji Kolejnym etapem instalacji jest określenie, czy instalator ma zainstalować serwer komunikacyjny, klienta komunikacyjnego, czy oba naraz. Rys. 23. Aktualizacja produktu 3.1. Aktualizacja systemu CRM na serwerze baz danych Firebird Aktualizacja systemu KS-CRM w wersji serwerowej powoduje aktualizację aplikacji zarządzającej wraz z aktualizacją bazy danych. Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Firebird). Rys. 21. Opcje instalacji serwera i klienta komunikacyjnego 10

11 KS-CRM Instalacja programu Rys. 24. Wybór rodzaju instalacji Kolejnym krokiem aktualizacji jest wybór licencji (dla wersji DEMO będzie to plik _201006_demo_fb.ktl) znajdujący się w katalogu instalacyjnym systemu KS-CRM. Rys. 27. Okno wyboru produktów Na rysunku tym widać, że zainstalowany jest CRM w wersji i zostanie wykonana aktualizacja do wersji Jeżeli system KS-CRM został zainstalowany w innym katalogu niż domyślny, można na tym etapie zmienić ścieżkę aktualizacji systemu... Rys. 28. Lokalna ścieżka systemu oraz ścieżkę do bazy danych. Rys. 29. Ścieżka bazy danych W praktyce obie ścieżki powinny wskazywać na ten sam katalog. Rys. 25. Wybór licencji Rys. 30. Zestawienie wybranych opcji instalacji Rys. 26. Wybór pliku licencji Kolejnym krokiem jest wybór i zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wyboru produktów. Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces aktualizacji Aktualizacja systemu CRM na serwerze baz danych Oracle Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Oracle) 11

12 3. Aktualizacja KS-CRM Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie parametrów instalacji w oknie wybór produktów, w którym możemy zmienić ścieżkę instalacji programu, czy hasło użytkownika bazy danych. Rys. 31. Wybór typu instalacji Po naciśnięciu przycisku Dalej należy wybrać serwer bazy danych oraz uzupełnić hasła: dla schematów SYS, SYSTEM podawanych przy instalacji serwera i hasło do schematu KS hasło do bazy danych CRM (najlepiej ustawić domyślne ks ). Rys. 34. Ustawienie parametrów instalacji W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Rys. 32. Konfiguracja połączenia za bazą danych Następny krok aktualizacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik _201006_ demo_ora.ktl w katalogu instalacyjnym KS-CRM). Rys. 35. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces aktualizacji CRM aktualizacja serwera i klienta komunikacyjnego W celu aktualizacji serwera lub klienta komunikacyjnego, należy uruchomić program instalacyjny plikiem ksinstall. exe z katalogu instalacyjnego KS-CRM. Po uruchomieniu instalatora pierwszym etapem jest wybór typu instalacji (w naszym przypadku Serwer, Nie dotyczy). Rys. 33. Wybór licencji 12

13 KS-CRM Instalacja programu W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie wybrane przez użytkownika opcje. Rys. 36. Wybór typu instalacji Następny krok aktualizacji to podanie ścieżki do pliku licencji (w naszym przypadku będzie to plik _201006_ demo_ora.ktl w przypadku instalacji ORACLE lub plik _201006_demo_fb.ktl dla instalacji Firebird). Rys. 39. Podsumowanie ustawień instalacyjnych Naciśnięcie Instaluj rozpocznie proces aktualizacji. 4. Aktualizacja licencji Przeprowadzenie aktualizacji licencji jest wymagane, jeśli z jakiegoś powodu klient otrzymał nową licencję na system KS-CRM. Najczęściej zdarza się to w przypadku, gdy: Rys. 37. Wybór licencji Kolejnym etapem aktualizacji jest określenie czy instalator ma zainstalować serwer komunikacyjny, klienta komunikacyjnego czy oba naraz. klient przedłużył asystę techniczną, klient wykupił licencję na dodatkowe stanowisko apteczne, klient wykupił dodatkową funkcjonalność. Aktualizacji licencji dokonuje się w następujących krokach: 1. Nazwę otrzymanej licencji należy zmienić na kscrm.ktl i skopiować ją do katalogu, w którym zainstalowany jest KS-CRM (domyślnie KS-CRM instaluje się w C:/KS/ KS-CRM). 2. Po uruchomieniu KS-CRM należy wejść do Modułu 41 - Admin i w górnym menu wybrać kategorię Admin / Licencje. Na dole znajduje się guzik Importuj za pomocą, którego należy zaimportować licencję na serwer. Jeśli podczas importu pojawi się komunikat o otwartych połączeniach do bazy, należy wyłączyć serwer komunikacyjny. Rys. 40. Import licencji na serwer Rys. 38. Opcje instalacji serwera i klienta komunikacyjnego 13

14 5. Migracja KS-ZPL do systemu KS-CRM 3. Ostatnim krokiem jest aktualizacja punktów sprzedaży. Aby tego dokonać należy wejść do Modułu 42 - Kartoteki > Punkty Sprzedaży i zaktualizować punkty sprzedaży z licencji poprzez kliknięcie na guzik Aktual. lub wybranie F10 z klawiatury. W celu przeniesienia danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM należy uruchomić aplikację ZPLService.exe, która po zainstalowaniu systemu KS-CRM znajduje się w podkatalogu SERW (domyślnie C:/KS/KS-CRM/SERW/ ZPLService.exe). Proces przeniesienia danych podzielony został na dwa etapy: Eksport danych z systemu KS-ZPL Na tym etapie, z bazy systemu KS-ZPL wyciągnięte zostaną wszystkie dotychczas zarejestrowane dane. W tym celu, należy uruchomić aplikację ZPLService.exe i wykonać następujące kroki: 1. Wybór operacji serwisowej. Po uruchomieniu aplikacji ZPLService.exe pojawi się pierwszy ekran powitalny. Rys. 41. Aktualizacja punktów sprzedaży z licencji Należy pamiętać, że wskazanie nowej licencji podczas aktualizacji systemu nie spowoduje zaktualizowania tej licencji. Po dokonaniu aktualizacji systemu, w osobnym kroku należy dokonać aktualizacji licencji. 5. Migracja KS-ZPL do systemu KS-CRM W wyniku rozwoju, system KS-ZPL w nowej wersji, dołączony został jako dodatkowa funkcjonalność systemu KS-CRM. W związku z takim faktem, proces aktualizacji systemu KS-ZPL został podzielony na kilka etapów, w których należy wykonać kolejne czynności: Rys. 42. ZPLService Start Należy przejść do następnego ekranu korzystając z przycisku Dalej. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się ekran z wyborem operacji serwisowej. Należy wybrać operację Import bazy ZPL do nowego systemu CRM i nacisnąć Dalej. 1. Instalacja systemu KS-CRM. Na tym etapie należy zainstalować system KS-CRM (baza danych, aplikacja zarządzająca) oraz aplikacje dodatkowe (Serwer i Klient komunikacyjny). 2. Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM. Po wykonaniu instalacji systemu KS-CRM należy przenieść dane znajdujące się w bazie systemu KS-ZPL do bazy systemu KS-CRM Instalacja systemu KS-CRM W celu zainstalowania systemu KS-CRM konieczne jest posiadanie najnowszej wersji instalatora oraz nowej licencji dla centrali systemu KS-CRM. Opis procesu instalacji systemu KS-CRM znajduje się powyżej Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM 2. Wybór opcji Rys. 43. ZPLService Operacja serwisowa Po wyborze operacji serwisowej pojawia się ekran z wyborem opcji, jaką możemy wykonać. Pierwszą czynnością 14

15 KS-CRM Instalacja programu jaką będziemy wykonywać jest pobranie danych z systemu KS-ZPL, w związku z czym należy zaznaczyć opcję Pobierz dane z bazy systemu KS-ZPL i nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 46. ZPLService Eksport danych Rys. 44. ZPLService Opcje 3. Podłączenie do bazy KS-ZPL Po wybraniu opcji pojawi się ekran, w którym należy ustawić parametry podłączenia do bazy danych systemu KS-ZPL. Po ustawieniu parametrów, należy nacisnąć przycisk Dalej. Ze względu na wielkość bazy oraz posiadany sprzęt, proces eksportu może potrwać kilka minut. Wyeksportowane dane umieszczone zostaną w plikach *.db w podkatalogu DBZPL Import danych do systemu KS-CRM Drugim etapem jest wprowadzenie danych do bazy systemu KS-CRM. 1. Wybór operacji serwisowej. W tym celu należy uruchomić aplikację ZPLService.exe i przejść do wyboru operacji serwisowej poprzez naciśnięcie przycisku Dalej. Tak jak w przypadku Eksportu danych, należy wybrać operację Import bazy ZPL do nowego systemu CRM i nacisnąć przycisk Dalej. Należy zwrócić uwagę, aby katalog DBZPL z wyeksportowanymi danymi znajdował się w katalogu, w którym znajduje się aplikacja ZPLService.exe. 4. Eksport danych Rys. 45. ZPLService Baza danych KS-ZPL Po podłączeniu do bazy danych systemu KS-ZPL pojawi się ekran eksportu danych. Aby wyeksportować dane, należy nacisnąć na przycisk Eksportuj bazę systemu KS-ZPL. Po zakończeniu eksportu, należy nacisnąć przycisk Zakończ. 2. Wybór opcji Po wyborze operacji serwisowej pojawia się ekran z wyborem opcji, jaką możemy wykonać. Czynnością jaką będziemy wykonywać jest import danych do systemu KS-CRM, w związku z czym należy zaznaczyć opcję Wprowadź dane do bazy systemu KS-CRM i nacisnąć przycisk Dalej. 15

16 6. Połączenie dwóch niezależnych central KS-CRM w jedną Rys. 47. ZPLService Opcje Rys. 49. ZPLService Import danych 3. Podłączenie do bazy Po wybraniu opcji pojawi się ekran, w którym należy ustawić parametry podłączenia do bazy danych systemu KS-CRM. Po ustawieniu parametrów, należy nacisnąć przycisk Dalej. Po zakończeniu importu, wygenerowany zostanie plik Import.log do podkatalogu RAPORTY. Plik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wykonanego importu danych. 6. Połączenie dwóch niezależnych central KS-CRM w jedną W takiej sytuacji, baza systemu KS-CRM docelowo będzie się znajdowała tylko w jednej aptece. Z apteki, która zostanie podłączona, należy zatem przenieść dane do apteki, która będzie stanowiła centralę. W tym celu, należy posłużyć się aplikacją ZPLService Pobranie danych z systemu KS-CRM Uruchamiamy aplikację ZPLService, znajdującą się w katalogu SERW. Rys. 48. ZPLService Baza danych KS-CRM 4. Import danych Po podłączeniu do bazy danych systemu KS-CRM pojawi się ekran importu danych. Aby wykonać import danych, należy nacisnąć przycisk Import danych do systemu CRM. Po zakończeniu importu, należy nacisnąć przycisk Zakończ. Rys. 50. ZPLService Start Następnie przechodzimy do kolejnego okna, gdzie wybieramy operację Aktualizacja kartoteki klientów. 16

17 KS-CRM Instalacja programu Rys. 51. ZPLService Operacja serwisowa Po przejściu do kolejnego okna, wybieramy opcję - Pobierz kartotekę klientów z programu lojalnościowego (KS-CRM). Rys. 54. ZPLService Import danych Plik importu ZPLTmp. db zostanie zapisany do katalogu SERW Zaczytanie danych do systemu KS-CRM Uruchamiamy aplikację ZPLService, wybieramy opcję Aktualizacja kartoteki klientów, a następnie opcję Wykonaj aktualizację kartoteki klientów w systemie KS-CRM. Rys. 52. ZPLService Opcje W następnym kroku ustalamy ścieżkę do bazy danych systemu KS-CRM. Rys. 55. ZPLService Opcje W następnym kroku ustalamy ścieżkę do bazy danych systemu KS-CRM. Rys. 53. ZPLService Baza danych KS-CRM Pozostaje teraz zaznaczenie, które dane mają zostać zaimportowane i wciśnięcie przycisku Rozpocznij import kartoteki klientów. Rys. 56. ZPLService Baza danych KS-CRM 17

18 6. Połączenie dwóch niezależnych central KS-CRM w jedną Pozostaje teraz wskazanie ścieżki do pliku importu i określenie punktu sprzedaży. Po zaznaczeniu opcji: Dodaj nowe kartoteki klientów i Modyfikuj dane w istniejących kartotekach, można już wybrać przycisk Aktualizuj kartotekę klientów i wykonać eksport danych. Jeżeli w bazie klientów systemu KS-CRM znajduje się już określony klient, punkty lojalnościowe zostaną dodane do jego salda. Rys. 57. ZPLService Eksport danych 18

19 KS-CRM KS-CRM Przeniesienie danych ORACLE

20 KS-CRM Przeniesienie danych ORACLE Ustawiamy parametry jak na poniższym obrazku, zapisując alias pod nazwą KS-CRM FB. Jeśli baza danych znajduje się w innej lokalizacji niż domyślna, ustawiamy odpowiednio parametr SERVER NAME. 1. Przeniesienie danych do bazy danych ORACLE Często w wyniku rozwijania się działalności systemu KS-CRM zachodzi potrzeba rozbudowy struktury aplikacji. KS-CRM udostępnia narzędzie umożliwiające przeniesienie danych z bazy danych FireBird na bazę danych Oracle. Mechanizm umożliwia przeniesienie danych za pomocą aliasów bazy danych utworzonych w aplikacji BDE Administrator Instalacja systemu KS-CRM W pierwszej kolejności należy zainstalować system KS-CRM w najnowszej wersji dla bazy danych ORACLE oraz zaktualizować aplikację KS-CRM dla FireBird do najnowszej wersji. Dane przenoszone będą z bazy Firebirdowej na Oraclową, dlatego też systemy KS-CRM muszą być w tej samej wersji. Rys. 3. Ustawienia aliasu dla bazy Firebird Dodajemy kolejny alias typu ORACLE, 1.2. Utworzenie aliasów dla baz danych Przed rozpoczęciem procesu przeniesienia danych, należy utworzyć aliasy bazodanowe dla eksportowanej i importowanej bazy. Bazą eksportowaną jest baza FireBirdowa, natomiast importujemy dane do bazy danych KS-CRM. W celu utworzenia aliasów, należy uruchomić aplikację BDE Administrator: Wybieramy zakładkę DATABASES, Wybieramy z menu Object > New, Rys. 4. Typ bazy danych Oracle Ustawiamy parametry jak na poniższym obrazku, zapisując alias pod nazwą KS-CRM ORA. W polu SERVER NAME wpisujemy alias bazy danych ORACLE na którym zainstalowano KS-CRM. Rys. 1. Tworzenie nowego aliasu bazodanowego krok 1 Wybieramy alias dla bazy firebird: INTRBASE, Rys. 5. Ustawienia aliasu dla bazy Oracle Rys. 2. Typ bazy danych Firebird (INTRBASE) 20

21 KS-CRM Przeniesienie danych ORACLE 1.3. Przygotowanie bazy danych Oracle do importu danych Przed rozpoczęciem procesu importu danych, należy zadbać o wyłączenie wyzwalaczy (triggers) i więzów integralności (constraints) w systemie CRM. W tym celu przygotowano zestaw skryptów: DISCON.SQL wyłączenie więzów integralności, DISTRIG.SQL wyłączenie wywalaczy, ENACON.SQL włączenie więzów integralności, ENATRIG.SQL włączenie wyzwalaczy. W pierwszym etapie należy wyłączyć wyzwalacze i więzy integralności. Do uruchomienia skryptu można wykorzystać narzędzie SqlPlus. Dla zdefiniowanego aliasu bazy danych (np XE), wywołanie wygląda następująco: Wszystkie więzy i wyzwalacze muszą zostać wyłączone przed realizacją kolejnego kroku! 1.4. Kopiowanie danych Kopiowanie danych między bazami odbywa się za pomocą aplikacji serwisowej DBCopy (domyślnie znajduje się w katalogu SERW systemu KS-CRM). Aplikacja używa stworzonych przez nas aliasów bazodanowych (BDE). Proces przeniesienia danych wymaga wykonania następujących czynności: Wyboru aliasu bazy dla danych wejściowych (baza Firebirdowa), domyślnieks-crm FB, Wyboru aliasu bazy docelowej, domyślnie KS-CRM ORA, Połączenia się do baz za pomocą przycisku Połącz, Zaznaczenia lub odznaczenia tabel, z których dane należy skopiować (opcjonalnie), Skopiowania danych za pomocą przycisku Kopiuj tabele, Aktualizacji sekwencji za pomocą menu Przenoszenie danych Oracle Aktualizacja sekwencji. Przed połączeniem się do bazy danych można wskazać listę tabel domyślnie wyłączonych z procesu kopiowania danych (zamiast zaznaczać je ręcznie). W tym celu należy użyć przycisku Wczytaj i wskazać plik z tabelami do wykluczenia. Domyślnie aplikacja posiada plik EXCLUDE.TXT, w którym zapisano tabele, które powinny się przenosić nie jest zalecane modyfikowanie tego pliku. Aplikacja domyślnie ładuje plik przy uruchomieniu aplikacji Czynności po przeniesieniu danych Ostatnim krokiem jaki należy wykonać, jest włączenie wyzwalaczy i więzów. Wykonujemy to za pomocą aplikacji SqlPlus: Aplikacja KS-CRM jest gotowa do użycia. W przypadku błędów lub problemów z przeniesieniem danych prosimy o kontakt z działem KS-CRM: lub telefonicznie (wew. 34) Rys. 6. Aplikacja DBCopy 21

22 N O T A T K I 22

23 KS-CRM Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM

24 Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM 1. Wstęp W wyniku rozwoju, system KS-ZPL w nowej wersji, dołączony został jako dodatkowa funkcjonalność systemu KS-CRM. W związku z takim faktem, proces aktualizacji systemu KS-ZPL został podzielony na kilka etapów w których należy wykonać kolejne czynności: 1. Instalacja systemu KS-CRM. Na tym etapie należy zainstalować system KS-CRM (baza danych, aplikacja zarządzająca) oraz aplikacje dodatkowe (Serwer i Klient komunikacyjny). 2. Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM. Po wykonaniu instalacji systemu KS-CRM należy przenieść dane znajdujące się w bazie systemu KS-ZPL do bazy systemu KS-CRM. Rys. 1. ZPLService Start Należy przejść do następnego ekranu korzystając z przycisku Dalej. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się ekran z wyborem operacji serwisowej. Należy wybrać operację Import bazy ZPL do nowego systemu CRM i nacisnąć Dalej Instalacja systemu KS-CRM W celu zainstalowania systemu KS-CRM konieczne jest posiadanie najnowszej wersji instalatora oraz nowej licencji dla centrali systemu KS-CRM. Opis procesu instalacji znajduje się w pliku Instalacja KS-CRM.pdf 1.2. Import danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM W celu przeniesienia danych z systemu KS-ZPL do systemu KS-CRM należy uruchomić aplikację ZPLService.exe która po zainstalowaniu systemu KS-CRM znajduje się w podkatalogu SERW (domyślnie C:/KS/KS-CRM/SERW/ ZPLService.exe). Proces przeniesienia danych podzielony został na dwa etapy: Eksport danych z systemu KS-ZPL Na tym etapie, z bazy systemu KS-ZPL wyciągnięte zostaną wszystkie dotychczas zarejestrowane dane. W tym celu należy uruchomić aplikację ZPLService.exe i wykonać następujące kroki: 1. Wybór operacji serwisowej. Po uruchomieniu aplikacji ZPLService.exe pojawi się pierwszy ekran powitalny. 2. Wybór opcji Rys. 2. ZPLService Operacja serwisowa Po wyborze operacji serwisowej pojawia się ekran z wyborem opcji jaką możemy wykonać. Pierwszą czynnością jaką będziemy wykonywać to pobranie danych z systemu KS-ZPL w związku z czym należy zaznaczyć opcję Pobierz dane z bazy systemu KS-ZPL i nacisnąć przycisk Dalej. 24

25 Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Rys. 3. ZPLService Opcje Rys. 5. ZPLService Eksport danych 3. Podłączenie do bazy KS-ZPL Po wybraniu opcji pojawi się ekran w którym należy ustawić parametry podłączenia do bazy danych systemu KS-ZPL. Po ustawieniu parametrów należy nacisnąć przycisk Dalej. Ze względu na wielkość bazy oraz posiadany sprzęt, proces eksportu może potrwać kilka minut. Wyeksportowane dane umieszczone zostaną w plikach *.db w pokatalogu DBZPL Import danych do systemu KS-CRM Drugim etapem jest wprowadzenie danych do bazy systemu KS-CRM. 1. Wybór operacji serwisowej. W tym celu należy uruchomić aplikację ZPLService.exe i przejść do wyboru operacji serwisowej poprzez naciśnięcie przycisku Dalej. Tak jak w przypadku Eksportu danych należy wybrać operację Import bazy ZPL do nowego systemu CRM i nacisnąć przycisk Dalej. Należy zwrócić uwagę aby katalog DBZPL z wyeksportowanymi danymi znajdował się w katalogu w którym znajduje się aplikacja ZPLService.exe. 4. Eksport danych Rys. 4. ZPLService Baza danych KS-ZPL Po podłączeniu do bazy danych systemu KS-ZPL pojawi się ekran eksportu danych. Aby wyeksportować dane należy nacisnąć na przycisk Eksportuj bazę systemu KS-ZPL. Po zakończeniu eksportu należy nacisnąć przycisk Zakończ. 2. Wybór opcji Po wyborze operacji serwisowej pojawia się ekran z wyborem opcji jaką możemy wykonać. Czynnością jaką będziemy wykonywać to import danych do systemu KS-CRM, w związku z czym należy zaznaczyć opcję Wprowadź dane do bazy systemu KS-CRM i nacisnąć przycisk Dalej. 25

26 1. Wstęp 4. Import danych Po podłączeniu do bazy danych systemu KS-CRM pojawi się ekran importu danych. Aby wykonać import danych należy nacisnąć przycisk Import danych do systemu CRM. Po zakończeniu importu należy nacisnąć przycisk Zakończ. Rys. 6. ZPLService Opcje 3. Podłączenie do bazy Po wybraniu opcji pojawi się ekran w którym należy ustawić parametry podłączenia do bazy danych systemu KS-CRM. Po ustawieniu parametrów należy nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 8. ZPLService Import danych Po zakończeniu importu, wygenerowany zostanie plik Import.log do podkatalogu RAPORTY. Plik ten zawiera szczegółowe informacje na temat wykonanego importu danych. Rys. 7. ZPLService Baza danych KS-CRM 26

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+

Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Grafik Urlopowy wersja 1.0.4 PL+ Instrukcja obsługi 2013 www.softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Krótko o instalacji programu i bazy danych... 3 4 2. Instalacja głównego programu przez

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera

96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu. Korekta_2007. Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera 96 Volt A. Mucha i M. Płonka Sp. J. Instrukcja obsługi programu Korekta_2007 Faktura korygująca dla systemów Micros Fidelio 6, 7 oraz Opera Instrukcja użytkownika - 1 - 1. INSTALACJA I URUCHAMIANIE...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Zalecamy założenie wspólnego folderu dla aplikacji firmy Ergo Software, a dopiero w nim folderów poszczególnych programów.

Zalecamy założenie wspólnego folderu dla aplikacji firmy Ergo Software, a dopiero w nim folderów poszczególnych programów. 1. Wymagania sprzętowe Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM. Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows, wersje: XP SP3, Vista, 7, 8. Posiadacze

Bardziej szczegółowo