Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1"

Transkrypt

1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

2 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych SZRBD Dostęp do bazy danych Wyszukiwanie danych Wprowadzanie danych Usuwanie danych Modyfikacja danych Łatwy do nauki Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 2

3 Części języka SQL DDL (Data Definition Language) Pozwala tworzyć, modyfikować i usuwać tabele w bazie danych Zawiera polecenia tworzenia struktury bazy danych tworzenie indeksów, połączeń pomiędzy tabelami zależności w bazie danych DQL (Data Query Language) Wykonywanie zapytań w bazie danych Wyszukiwanie danych Porządkowanie danych DML (Data Manipulation Language) Składnia związana z manipulowaniem danymi w bazie danych Dodawaniem nowych danych Modyfikowanie Usuwanie danych z tabel Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 3

4 Tworzenie bazy danych Opracowanie struktury bazy danych Utworzenie tabel Rejestrowanie użytkowników Przykłady działania poleceń w języku SQL będą przedstawiane na przykładzie bazy danych MySQL Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 4

5 Tworzenie bazy danych Składnia polecenia: create database nazwa_bazy_danych Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 5

6 Rejestrowanie użytkowników System MySQL może obsługiwać wielu użytkowników Użytkownik root Uprzywilejowany Tylko cele administracyjne Użytkowników posiadać konto w systemie Nazwa Hasło Przywileje do bazy danych (obiektów bazy danych) Prawo do wykonywania określonego działania na wskazanym obiekcie Idea zbliżona do koncepcji praw dostępu do plików Zasada najmniejszego przywileju Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 6

7 Rejestrowanie użytkowników Przydzielanie przywilejów GRANT Odbieranie przywilejów REVOKE Cztery poziomy uprzywilejowania: Globalny Baza danych Tabela Kolumna Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 7

8 Polecenie GRANT Składania: GRANT przywileje [ kolumny] ON obiekt TO identyfikatro_użytkownika [IDENTIFIED BY hasło ] [WITH GRANT OPTINS] Przywileje postać listy przywilejów oddzielonych przecinkami Kolumny wskazuje kolumny do jakich przywileje mają zastosowanie (pojedyncza nazwa kolumny lub lista oddzielona przecinkami) Obiekt wskazuje bazę lub tabelę, do której zostaną zastosowane przywileje. *.* lub * określa wszystkie obiekty w systemie (przywilej na poziomie globalnym). Częstszy zapis to nazwa_bazy.* Identyfikator_użytkownika identyfikator logowania się do systemu MySQL. Wartość może zawierać nazwę komputera np. Hasło hasło dostępu do serwera. With grant option wskazanie, że użytkownik będzie mógł nadawać równoważne sobie uprawnienia do obiektów, którymi administruje Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 8

9 Typy i poziomy przewilejów Trzy typy przywilejów Zwykłych użytkowników Tylko najbardziej konieczne Dotyczące konkretnych poleceń SQL Nie wpływające na poziom bezpieczeństwa bazy danych Administratorów Administrowanie bazą danych Specjalne Opcje dodatkowe Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 9

10 Przywileje Przywileje użytkownika Przywilej Zastosowanie Opis SELECT Tabele, kolumny Pozwala na wyszukiwanie wierszy i rekordów z tabel INSERT Tabele, kolumny Pozwala na wstawienie nowych wierszy do tabel UPDATE Tabele, kolumny Pozwala na zmianę wartości wierszy zapisanych w tabelach DELETE Tabele Pozawala na usuwanie wierszy z tabel INDEX Tabele Pozwala na tworzenie i usuwanie indeksów w poszczególnych tabelach ALTER Tabele Pozwala na dokonywanie zmian w strukturze istniejących tabel: dodawanie, usuwanie kolumn, zmiana nazwy kolumn CREATE Baza danych, tabele Tworzenie nowych baz danych oraz tabel DROP Bazy danych, tabele Pozwala na usuwanie tabel oraz baz danych Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 10

11 Przywileje Przywileje administratorskie Przywilej Opis RELOAD SHUTDOWN PROCESS FILE Pozwala na powtórne załadowanie tabel zawierających metadane Umożliwia zakończenie pracy serwera MySQL Pozwala na śledzenie procesów wykonywanych przez serwer i ich przerywanie Pozwala na wczytywanie danych z plików do tabel i odwrotnie Przywileje specjalne Przywilej Opis ALL USAGE Nadaje wszystkie przywileje z poprzednich tabel Nie nadaje żadnych przywilejów. Powoduje zarejestrowanie użytkownika i pozwala na na zalogowanie się do serwera. Pozostałe czynności nie są udostępniane. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 11

12 Przykłady Wszystkie przywileje do bazy danych dla Kasi z hasłem acl123. Kasia może nadawać prawa do bazy danych grant all on * to kasia identyfied by acl123 with grant option; Zabranie praw Kasi revoke all on * from kasia; Nadanie ograniczonych przywilejów do bazy danych książki Jurkowi grant select, insert, update, delete on ksiazki.* to jurek; Ograniczenie praw dostępu do bazy danych książki revoke alter, create,drop on ksiazki.* from Zosia Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 12

13 Tworzenie tabel bazy danych Wskazanie bazy danych z której użytkownik chce korzystać Uzyskanie listy dostępnych baz danych: show batabases; Wybranie konkretnej bazy danych: use nazwa_bazy danych Przykład: mysql> use biblioteka; Tworzenie tabel CREATE TABLE nazwa_tabeli struktura_tabeli; Przykład: mysql> create table klienci (id_klienta int unsigned not null auto_increment primary key, imie varchar(15), nazwisko varchar(30), d_ur date); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 13

14 Tworzenie tabel Sprawdzenie wykonania operacji tworzenia tabeli Wyświetlenie opisu tabeli Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 14

15 Automatyczne tworzenie tabel Możliwość automatycznego tworzenia struktury bazy danych za pomocą skryptów Przykład: create table klienci (id_klienta int unsigned not null auto_increment promatry key, imie varchar(15), nazwisko varchar(30), d_ur date); create table ksiazki (id_ksiazki int unsigned not null auto_increment promatry key, tytul varchar(60) autor varchar(30), kategoria int); create table zdarzenia (id_zdarzenia int unsigned not null auto_increment promatry key, id_klietna int not null, id_ksiazki int not null, data_wyp date not null, data_odd date); create table kategoria (kategoria varchar(30) not null primary key); Zawartość skryptu biblioteka.sql uruchamia się za pomocą komendy mysql < biblioteka.sql Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 15

16 Dodatkowe atrybuty kolumn Not null oznacza, że pole musi posiadać wartość. Pominięcie oznacza zgodę na wartości puste w polu. Auto_increment - specjalny atrybut nadający wartości całkowitoliczbowe. Serwer nadaje automatycznie w kolumnie nowego wpisu wartość będącą maksymalną wartością w tej kolumnie powiększoną o 1. Kolumny takie muszą być indeksowane. Primary key kolumna oznaczona tym atrybutem jest kluczem podstawowym tabeli a wartości zawarte w niej muszą być unikatowe Unsigned tylko wartości nieujemne Default -określa wartość domyślną dla kolumny Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 16

17 Typy kolumn Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 17

18 Typy kolumn Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 18

19 Wstawianie danych do tabeli Wypełnienie tabeli danymi może być realizowane: Bezpośrednio poleceniem SQL z powłoki systemu Za pomocą zaprojektowanego interfejsu (np. strony WWW) Korzystając z dedykowanych interfejsów aplikacyjnych (Krasnal, WAMP) Składnia polecenia INSERT: INSERT [INTO] nazwa_tabeli [(kolumna1, kolumna2,...)] VALUES (wartość1, wartość2, ); INSERT [INTO] nazwa_tabeli SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ; Przykład: insert into klienci values ('','Jan','Kowalski',' '); Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 19

20 Automatyczne wypełnianie danymi use biblioteka; insert into ksiazki values (, A.Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1 ), (, H.Sienkiewicz, Potop, 1 ), (, L.Welling, PHP i MySQL, 2 ); Uruchomienie skryptu Mysql < wypelnienie.sql Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 20

21 Modyfikacja danych w tabelach Składnia polecenia UPDATE: UPDATE nazwa_tabeli SET nazwa_pola='nowa_wartość'; Przykład: mysql> update ksiazki set kategoria= 1 ; ustawienie dla wszystkich pozycji książkowych kategorii 1 mysql > update ksiazki set kategoria=2 where id_ksiazki=1; Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 21

22 Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 22

23 Koniec Źródła: L.Welling, L.Thomson; PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion J.D.Ullman, J.Widom; Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, WNT Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 23

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. mgr Piotr Kania

PostgreSQL. mgr Piotr Kania PostgreSQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (databaseadministrator DBA).... 5 Instalacja PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo