UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH"

Transkrypt

1 Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009

2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ZAGADNIENIA...13 Rozdział 1: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE (JACEK KALINOWSKI) Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw System podatkowy w Polsce Ordynacja podatkowa przegląd najważniejszych regulacji Ustawa o rachunkowości Podstawy organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej Rozdział 2: WZORY WYBRANYCH DOWODÓW KSIĘGOWYCH (JACEK KALINOWSKI) Ewidencje i zestawienia Karta ewidencji wyposażenia Książka kontroli Książka kontroli sanitarnej Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przychodów (ryczałt ewidencjonowany) Dzienne zestawienie dowodów sprzedaży Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej Dzienne zestawienie sprzedaży VAT Zestawienie sprzedaży miesięcznej Ewidencja uproszczona sprzedaży VAT Ewidencja zakupów VAT Ewidencja sprzedaży VAT Podatkowa księga przychodów i rozchodów Arkusz spisu z natury Dokumenty finansowe Rachunek Rachunek duplikat Strona 2

3 Paragon fiskalny Faktura VAT Faktura VAT korygująca Faktura VAT duplikat Faktura VAT MP (mały podatnik) Faktura VAT marża Nota korygująca Dowód wewnętrzny Faktura VAT wewnętrzna WNT Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) Rachunek kosztów podróży (rozliczenie delegacji) Dokumenty kadrowo płacowe Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz osobowy dla pracownika Ewidencja pracowników Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie pracownika zapoznaniu się z przepisami BHP i PPOŻ Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zarobkach Karta przychodu pracownika Indywidualna lista płac Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2) Rozdział 3: EWIDENCJE PODATKOWE (TOMASZ MIŁEK) Księgi podatkowe Pojęcie ksiąg podatkowych Księgi podatkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym Utrata szczególnej mocy dowodowej przez księgi podatkowe Odrzucenia ksiąg jako dowodu w postępowaniu Podatek od towarów i usług Zagadnienia ogólne Podatnicy czynni i zwolnieni Obowiązek podatkowy Obrót Zapłata podatku Możliwe wybory podatkowe Strona 3

4 Deklaracje Informacje podsumowujące Ewidencja sprzedaży w podatku od towarów i usług Ewidencja zakupów i sprzedaży dla podatku od towarów i usług Kasy rejestrujące Podatek dochodowy od osób fizycznych Karta podatkowa Ryczałt ewidencjonowany Podatkowa księga przychodów i rozchodów Likwidacja działalności Rozdział 4: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE EWIDENCJA, ZASADY AMORTYZACJI, LEASING (MIKOŁAJ TURZYOSKI) Środki trwałe Definicja środków trwałych Klasyfikacja środków trwałych Wycena wartości początkowej środków trwałych Ulepszenie środków trwałych Amortyzacja środków trwałych Środki trwałe, których amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu Trwałe odłączenie częśd składowej lub peryferyjnej Wartości niematerialne i prawne Zakres wartości niematerialnych i prawnych Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych Wycena wartości początkowej Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Konsekwencje niezaliczenia składników majątkowych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja środków trwałych Sprzedaż, utrata lub likwidacja środka trwałego oraz składnika wartości niematerialnych i prawnych Umowy leasingu Podstawowe pojęcia związane ze skutkami podatkowymi umów leasingu Klasyfikacja umów leasingu w prawie podatkowym Opodatkowanie umów leasingu Rozdział 5: EWIDENCJA I ROZLICZANIE WYNAGRODZEO (MONIKA KALINOWSKA) Zagadnienia wstępne Pojęcie pracodawcy i pracownika Strona 4

5 Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Nawiązanie stosunku pracy i dokumenty z tym związane Wybór kandydata do pracy i dokumentowanie podjęcia zatrudnienia Wstępne badania profilaktyczne Nawiązanie stosunku pracy Czas pracy i jego ewidencja Wynagrodzenie ze stosunku pracy Podstawy prawne ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę pracownika Składniki wynagrodzenia Dokumentowanie wynagrodzeń Przechowywanie dokumentów związanych z wypłaconym wynagrodzeniem Ochrona wynagrodzenia Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy Urlop wypoczynkowy Urlopy okolicznościowe Dni na poszukiwanie pracy Urlopy bezpłatne Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy Zasiłki z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyostwa Rodzaje świadczeo przysługujących ubezpieczonym Zagadnienia wstępne Wysokośd zasiłków Wypłata zasiłku chorobowego Obowiązkowe obciążenia wynagrodzeo Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Podatek dochodowy od osób fizycznych Obowiązki pracodawcy wobec instytucji paostwowych związane z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeo Obowiązki ogólne Składanie deklaracji Składanie deklaracji ZUS i opłacanie składek Opłacanie składek na Fundusz Pracy Opłacanie składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych Obowiązki i odpowiedzialnośd pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Obowiązki pracodawcy wobec PFRON Strona 5

6 Obowiązki pracodawcy na koniec roku kalendarzowego Dokumentacja kadrowa Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych i obowiązki zawierającego umowę wobec ZUS i US z tego tytułu Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych Rozwiązanie stosunku pracy Opłacanie składek na ubezpieczenia przez przedsiębiorcę Opłacanie składek na ubezpieczenia za przedsiębiorców na zasadach ogólnych Opłacanie składek na ubezpieczenia za przedsiębiorców na zasadach preferencyjnych CZĘŚĆ II: PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW CASE STUDY Rozdział 6: ZAŁOŻENIA WSTĘPNE (JACEK KALINOWSKI) Dane podstawowe Formularze rejestracyjne Polecenia Rozdział 7: DOKUMENTACJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY (JACEK KALINOWSKI) Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Rozdział 8: DOKUMETACJA KOSZTÓW UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW (JACEK KALINOWSKI) Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Strona 6

7 8.7. Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Rozdział 9: EWIDENCJA ZAKUPU MATERIAŁÓW I TOWARÓW HANDLOWYCH (JACEK KALINOWSKI) Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Rozdział 10: EWIDENCJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW (JACEK KALINOWSKI) Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Rozdział 11: POZOSTAŁE DOKUMENTY KSIĘGOWE, W TYM ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA (JACEK KALINOWSKI) Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Strona 7

8 11.5. Dokumenty za Rozdział 12: EWIDENCJA I ROZLICZANIE WYNAGRODZEO (MONIKA KALINOWSKA) Założenia kadrowo płacowe Akta osobowe Karolina Derek Tadeusz Kocnowski Elżbieta Małyo Jan Świstak Dokumenty rozliczeniowe Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za Dokumenty za SPIS LITERATURY Strona 8

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Autor: Anna Witkowska-Dziadosz Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to brzmi dumnie!

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. 26-28 września 2012r. oraz 3-5 października 2012r

Harmonogram szkolenia. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. 26-28 września 2012r. oraz 3-5 października 2012r Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram szkolenia Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 26-28 września 2012r. oraz 3-5 października

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... IX XIII XVII Dział I. Rachunkowość... 1 1. Wstęp... 1 2. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej za rachunkowość i finanse... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Kurs księgowości - 124 godziny wykładowe

Kurs księgowości - 124 godziny wykładowe Zapraszamy na kurs Kurs księgowości - 124 godziny wykładowe INFORMACJE WSTĘPNE Zapraszamy na znany i ceniony na rynku pracy kurs księgowości, który organizujemy od 1993 r. Zapraszamy na: kurs, który nastawiony

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo