Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej"

Transkrypt

1 Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.

2 Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku bieżącego (nie obejmuje prowizji od transakcji gotówkowych) Likwidacja rachunku Oprocentowanie rachunku bieżącego PLN 50,- miesięcznie za rachunek Debet na rachunku, bez Umowy o kredyt w rachunku bieżącym stawka bazowa + 5% p.a. Minimalny wkład na rachunku terminowym EUR ,- oprocentowanie może być ustalane indywidualnie Transakcje walutowe Automatyczny depozyt O/N przy transakcjach do EUR ,- obowiązują stawki wg tabeli kursowej Banku przy transakcjach powyżej EUR ,- kurs może być każdorazowo negocjowany PLN 300,- miesięcznie na każdym rachunku Minimalna kwota automatycznego depozytu O/N PLN ,-; EUR ,-; USD ,- Zlecenia Płatnicze Przelewy krajowe przychodzące Przelewy krajowe wychodzące Elixir: dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ BIZ Net/SWIFT MT 101 PLN 3, zlecenia dostarczone inną drogą PLN 45,- SORBNET: dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ PLN 10,- BIZ Net/SWIFT MT 101 *1) dostarczone inną drogą *1) PLN 45,- realizacja Przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET PLN 20,- do kwoty PLN ,- wyłącznie na życzenie Klienta *1) *1) Pod warunkiem, że Dostawca Usług Płatniczych Odbiorcy rozlicza płatności klientowskie w systemie SORBNET, zlecenia do kwoty PLN ,- wyłącznie na życzenie Klienta Realizacja Zlecenia Płatniczego dotyczącego Przelewu krajowego po godzinach przekazywania zleceń do rozrachunku PLN 10,- plus opłata za Przelew Przelewy walutowe przychodzące Przelewy walutowe wychodzące dostarczone za pośrednictwem BIZ CashLine/ BIZ Net/ SWIFT MT 101 0,25% kwoty, min. PLN 50,- max PLN 200,- dostarczone inną drogą 0,25% kwoty, min. PLN 150,- max PLN 300,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 2

3 Zlecenia Płatnicze (ciąg dalszy) Przelewy wewnętrzne Wpłaty Gotówkowe Wypłaty Gotówkowe *2) Rozmiana gotówki *3) 0,75% kwoty 0,75% kwoty 1% wartości *2) Klient jest zobligowany powiadomić Bank dwa Dni Robocze przed planowanym terminem Wypłaty Gotówkowej w przypadku, gdy wartość wypłaty jest równa lub wyższa niż kwota: PLN ,00; EUR ,00; USD ,00; GBP ,00. Prowizja w przypadku braku wcześniejszej awizacji - 0,5% kwoty plus prowizja za Wypłatę Gotówki Prowizja w przypadku awizowania i niepodjęcia gotówki - 0,5% awizowanej kwoty *3) Klient jest zobligowany powiadomić Bank dwa Dni Robocze przed planowanym terminem rozmiany gotówki Zlecenia Stałe: ustalenie warunków PLN 50,- zmiana warunków PLN 50,- Polecenie Zapłaty opłaty dla wierzyciela: realizacja PLN 3,- odwołanie PLN 10,- Zlecenia Płatnicze opłaty dodatkowe Opłata za realizację Zlecenia Płatniczego wymagającego korekty błędu (np. błędny format numeru rachunku, błędny format zlecenia do ZUS, non - STP) Opłata za podjęcie czynności w celu odzyskania kwoty zrealizowanej Transakcji Płatniczej dotyczącej Przelewu krajowego Opłata za podjęcie czynności w celu odzyskania kwoty zrealizowanej Transakcji Płatniczej dotyczącej Przelewu walutowego Opłata za odwołanie Zlecenia Płatniczego Opłata za powiadomienie Klienta o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego PLN 20,- PLN 20,- PLN 150,- plus koszty banków trzecich Opłata za reklamację PLN 50,- Potwierdzenie realizacji Transakcji Płatniczej dla Przelewów zrealizowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy PLN 10,- dla Przelewów zrealizowanych wcześniej PLN 30,- Zmiana Daty Waluty na życzenie Klienta lub innego banku Udostępnienie możliwości realizacji Zleceń Płatniczych składanych w formie komunikatu MT 101 PLN 450,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 3

4 Obrót czekowy Inkaso czeku w obrocie krajowym PLN 20,- Inkaso czeku w obrocie dewizowym 0,15% min. PLN 50,- Bankowość elektroniczna BIZ CashLine Instalacja i szkolenie instalacja (do 4 stanowisk), szkolenie grupowe, dojazd PLN 500,- instalacja dodatkowa PLN 200,- instalacja sieciowa PLN 600,- Abonament miesięczny wersja jednojęzyczna lub dwujęzyczna (polska, angielska lub niemiecka) PLN 200,- elektroniczny podpis serwis i wsparcie wizyta serwisowa pracownika Banku u Klienta związana ze specjalistyczną pomocą (na życzenie Klienta) Inne opłaty PLN 250,- kolejna instalacja PLN 250,- kolejne szkolenie PLN 250,- utrata dyskietki bankowej PLN 150,- reaktywacja publicznego klucza podpisu elektronicznego PLN 100,- Bankowość internetowa BIZ Net Korzystanie z serwisu BIZ Net Korzystanie z serwisów (pakiet) BIZ CashLine i BIZ Net *1) Serwis i wsparcie przy obsłudze BIZ Net PLN 150,- / mies. PLN 300,- / mies. Wydanie tokena pierwsze dwa bez kosztów, każdy następny PLN 150,- Zastrzeżenie tokena Powtórne wydanie tokena w przypadku zgubienia lub zniszczenia z winy użytkownika Powtórne wydanie tokena w przypadku usterek technicznych producenta *1 ) Opłaty za BIZ CashLine dla klientów korzystających z pakietu Instalacja BIZ CashLine: instalacja (do 4 stanowisk), szkolenie grupowe, dojazd PLN 400,- instalacja dodatkowa PLN 150,- instalacja wielostanowiskowa PLN 500,- PLN 150,- za token BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 4

5 Gwarancje udzielone (własne)/regwarancje/promesy/awale/ akredytywy stand-by Opłata przygotowawcza: wg standardowego wzoru Banku PLN 200,- za gwarancję wg wzoru niestandardowego PLN 400,- za gwarancję Opłata pobierana jednorazowo przy wystawieniu gwarancji Prowizja za udzielenie gwarancji/regwarancji/promesy/ awalu/akredytywy stand-by Zmiana do gwarancji/regwarancji/promesy/ akredytywy stand-by: Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty gwarancji. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania gwarancji, liczony od dnia jej wystawienia, min. PLN 200,- za kwartał. podwyższenie kwoty i/lub przedłużenie terminu ważności prowizja jak za udzielenie gwarancji oraz opłata za aneks PLN 200,- pozostałe zmiany PLN 200,- Wypłata z gwarancji/regwarancji/awalu/ akredytywy stand-by Obsługa roszczenia (niezrealizowanego) PLN 200,- Obsługa cesji praw z gwarancji PLN 200,- Przygotowanie projektu gwarancji/regwarancji/promesy/akredytywy stand-by, tylko w przypadku anulowania/niezłożenia zlecenia Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysyłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) 0,25% wypłaconej kwoty, min. PLN 200,- maks. PLN 800,- PLN 400,- PLN 100,- za każdą czynność Gwarancje otrzymane (obce)/akredytywy stand-by Awizacja gwarancji/akredytywy stand-by lub zmiany do gwarancji/akredytywy stand-by, lub innej korespondencji związanej z obsługą gwarancji obcej/akredytywy stand-by Przekazanie roszczenia z tytułu gwarancji obcej (bez odpowiedzialności do banku gwarantującego) PLN 200,- PLN 300,- Opiniowanie przez Bank roszczenia do gwarancji obcej PLN 600,- Opiniowanie przez Bank tekstu gwarancji obcej PLN 400,- BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 5

6 Akredytywy własne (importowe) Otwarcie akredytywy Badanie dokumentów Zmiana warunków akredytywy: podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności inne zmiany PLN 200,- Odroczenie terminu ważności Prezentacja dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy Oplata pobierana od beneficjenta akredytywy Przygotowanie projektu akredytywy, tylko w przypadku anulowania/niezłożenia zlecenia Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty akredytywy. Stawka pobierana za każdy rozpoczęty kwartał obowiązywania akredytywy, liczony od dnia jej otwarcia, min. PLN 200,- za kwartał 0,2% liczone od kwoty dokumentów/kwoty płatności z akredytywy, min. PLN 200,- jak za otwarcie akredytywy Stawka procentowa, jak za otwarcie akredytywy, przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia, min. PLN 200,- za miesiąc. EUR 75,- PLN 600,- Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy PLN 100,- Indos lub cesja praw z dokumentów wystawionych na Bank PLN 200,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność Akredytywy otrzymane (eksportowe) Awizowanie akredytywy/pre-awizu bez dodania potwierdzenia PLN 300,- Potwierdzenie akredytywy Zmiana warunków akredytywy obcej: podwyższenie kwoty akredytywy lub przedłużenie terminu ważności (poza okres, za który pobrano już prowizję) dotyczy akredytyw potwierdzonych pozostałe warunki PLN 200,- Wg indywidualnych ustaleń stawka procentowa w stosunku rocznym od kwoty akredytywy, za każdy rozpoczęty kwartał potwierdzenia akredytywy. Stawka ustalana w zależności od banku otwierającego akredytywę, min. PLN 300,- za kwartał jak za potwierdzenie akredytywy BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 6

7 Akredytywy otrzymane (eksportowe) (ciąg dalszy) Odroczenie terminu płatności: przy akredytywie potwierdzonej Stawka procentowa jak za potwierdzenie akredytywy, przeliczona w skali miesiąca i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc, min. PLN 200,- przy akredytywie niepotwierdzonej PLN 200,- Wstępne sprawdzenie dokumentów Badanie/negocjowanie dokumentów/wypłata Wysyłka dokumentów bez sprawdzenia PLN 200,- Dyskonto należności z akredytywy: PLN 50,- od jednego dokumentu 0,25% prowizja liczona od kwoty dokumentów/kwoty płatności, min. PLN 200,- opłata dyskontowa 0,1% od kwoty dyskontowanej, min. PLN 200,- marża dyskontowa Przeniesienie akredytywy 0,2% od kwoty przeniesienia, min. PLN 600,- Przelew otrzymanej należności do innego banku PLN 100,- Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy PLN 100,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność Inkaso dokumentowe Awizowanie inkasa/zmiany PLN 200,- Wydanie dokumentów bez zapłaty/zwrot dokumentów niezainkasowanych PLN 200,- Wydanie dokumentów za płatność lub akcept 0,3% od kwoty dokumentów, min. PLN 200,- maks. PLN 600,- Indos lub cesja praw z dokumentów wystawionych na Bank PLN 200,- Złożenie weksla do protestu PLN 200,- + koszty taksy notarialnej + koszty tłumaczenia Złożenie zlecenia inkasa dokumentów 0,3% od kwoty dokumentów, min. PLN 200,- maks. PLN 600,- Zmiana warunków inkasa PLN 200,- Przelew otrzymanej należności do innego banku PLN 100,- Dodatkowe czynności (na prośbę Klienta, np. skan/faks dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT-u, przygotowanie zestawienia) PLN 100,- za każdą czynność BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 7

8 Kredyty Przygotowanie kredytu Zmiany do umowy kredytowej Prowizja od udzielonego, a niewykorzystanego kredytu Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt krótkoterminowy Kredyt średnioterminowy Kredyt długoterminowy Opinia bankowa o kliencie kredytowym PLN 100,- Potwierdzenie salda lub historii rachunku kredytowego Dłużne papiery wartościowe Opłata transakcyjna (kupno/sprzedaż) *1) PLN 50,- Potwierdzenie transakcji na rachunku papierów wartościowych: SWIFT 1-szy faks po zawarciu transakcji kolejne potwierdzenie na życzenie Klienta (+koszt faksu) PLN 10,- poczta polecona PLN 10,- poczta zwykła Wyciąg z rachunku papierów wartościowych Wyciąg z rachunku papierów wartościowych dla audytora na życzenie Klienta WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża Banku } WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża Banku PLN 100,- Przechowywanie papierów wartościowych (w formie 0,01%; min. 10,- maks. 200,- zmaterializowanej) *2) Opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych *3) PLN 65,- Fizyczne dostarczenie papierów dłużnych (emitowanych w formie zmaterializowanej) Wystawienie Świadectwa Depozytowego na życzenie Klienta PLN 50,- Opłata za przeniesienie własności papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej Blokada papierów wartościowych na rachunku Sporządzenie duplikatu wyciągu (+ koszt faksu) PLN 10,- Wystawienie szczególnych dokumentów na wniosek Klienta (+ koszt faksu) PLN 5% wartości nominalnej papierów dłużnych PLN 100,- od umowy PLN 50,- za blokadę PLN 30,- *1) przy naliczaniu opłaty nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku *2) liczone od wartości nominalnej papierów wartościowych (miesięcznie)/p.a. oplata pobierana wg stanu papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych w ostatnim dniu miesiąca *3) przy naliczaniu opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się opłat transakcyjnych BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 8

9 Inne opłaty bankowe Wyciągi z rachunku: Generowanie i wysyłanie wyciągów papierowych listem zwykłym na adres siedziby Klienta lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Klienta Zlecenie generowania i wysyłanie kopii wyciągów papierowych listem zwykłym na każdy dodatkowy adres wskazany przez Klienta Zlecenie generowania i wysyłanie wyciągów w formie komunikatu MT940 Sporządzenie duplikatu wyciągu: z ostatnich 6 miesięcy PLN 20,- starszego niż ostatnie 6 miesięcy PLN 150,- Sporządzenie historii rachunku: PLN 300,- miesięcznie PLN 250,- miesięcznie z ostatnich 12 miesięcy PLN 20,- za stronę starszej niż ostatnie 12 miesięcy Pozostałe prowizje i opłaty: Opinia bankowa o Kliencie na wniosek Klienta PLN 100,- Opinia bankowa o Kliencie na wniosek strony trzeciej (tylko za zgodą Klienta) Potwierdzenie salda rachunku/posiadania rachunku na wniosek Klienta PLN 100,- PLN 50,- Ankieta dla zewnętrznych audytorów Klienta PLN 200,- Wysłanie monitu pierwszy PLN 50,- każdy następny PLN 300,- Opłaty telekomunikacyjne: Faks Polska PLN 6,- Europa PLN 12,- pozostałe kraje PLN 15,- SWIFT zwykły PLN 6,- pilny PLN 12,- Inne usługi nie objęte Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. 9

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 1 grudnia 2008r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-527/PT Szefa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Sposób pobierania prowizji / opłaty

Sposób pobierania prowizji / opłaty TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo