[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA"

Transkrypt

1 [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki

2 Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego Instytucje centralne systemu bankowego Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Finansowego Bankowy Fundusz Gwarancyjny Krajowa Izba Rozliczeniowa Instytucje centralne o charakterze samorządowym Bank w systemie bankowym Rozbieżności definicyjne instytucji funkcjonujących w systemie bankowym Rodzaje banków w polskim systemie bankowym Charakterystyka banków komercyjnych Zagadnienia sprawdzające 59 Bibliografia 65 Rozdział 2 Rozpoczęcie, sanacja i zakończenie działalności banku (stan prawny na r.) Warunki utworzenia banku zgodnie z prawem bankowym Bank państwowy Bank w formie spółki akcyjnej 71

3 6 Spis treści Bank spółdzielczy v Bank hipoteczny Sanacja banku mającego problemy finansowe Działalność pomocowabfg Analiza działalności pomocowej BFG Likwidacja i przejęcie banku w trybie nadzoru ogólnego oraz regulacyjnego Zawieszenie działalności banku i ogłoszenie jego upadłości Zagadnienia sprawdzające 87 Bibliografia 89 Rozdział 3 Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku Zakres czynności bankowych Czynności bankowe według ustawy Prawo bankowe Konstrukcja definicji ustawowej banku Czynności bankowe sensu stricto Czynności bankowe sensu largo Pozostałe czynności wykonywane przez banki Operacje bankowe według kryterium przedmiotowego Sprawozdanie finansowe banku jako odzwierciedlenie operacji bankowych Operacje aktywne Operacje pasywne Operacje pośredniczące Operacje bankowe z punktu widzenia klienta Zagadnienia sprawdzające 122 Bibliografia 124 Rozdział 4 Pasywne operacje bankowe na rynku pozabankowym Przyjmowanie wkładów pieniężnych Definicja depozytu bankowego Rodzaje depozytów bankowych Działalność depozytowa banków komercyjnych Emitowanie dłużnych papierów wartościowych System gwarantowania depozytów w Polsce 149

4 Spis treści Zasady gwarantowania depozytów w polskim systemie bankowym )2. Źródła finansowania wypłat środków gwarantowanych Dotychczasowa działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zagadnienia sprawdzające 168 Bibliografia 174 Rozdział 5 Pasywne operacje bankowe na rynku międzybankowym Międzybankowy rynek pieniężny Uczestnicy międzybankowego rynku pieniężnego Organizacja międzybankowego rynku pieniężnego Segmentacja międzybankowego rynku pieniężnego Bank komercyjny na rynku lokat międzybankowych Funkcjonowanie rachunków bankowych Rodzaje depozytów na rynku międzybankowym i zasady ich rozliczania Przebieg transakcji na rynku lokat międzybankowych Kredyty refinansowe zaciągane w banku centralnym Kredyt lombardowy Kredyt w ciągu dnia operacyjnego (kredyt techniczny) Redyskonto weksli w NBP (kredyt redyskontowy) Dyskonto weksli w NBP (kredyt dyskontowy) Zagadnienia sprawdzające 218 Bibliografia 223 Rozdział 6 Aktywne operacje bankowe - udzielanie kredytów Rola kredytów w działalności banku Pojęcie i funkcje kredytów. Kredyt a pożyczka Klasyfikacja kredytów według różnych kryteriów Kredyt w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym Kredyty wekslowe Kredyt obrotowy i inwestycyjny Kredyt konsumencki Kredyt hipoteczny Wielkość i struktura działalności kredytowej banków komercyjnych w Polsce 238

5 8 Spis treści 6.4. Procedura ubiegania się o kredyt Etapy procedury kredytowej Umowa kredytowa i jej elementy Zdolność kredytowa i metody jej analizy Pojęcie i znaczenie zdolności kredytowej Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa Analiza opisowa Metoda punktowa Analiza dyskryminacyjna Ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytowania projektów inwestycyjnych Prawne zabezpieczenia kredytów Rodzaje zabezpieczeń osobistych Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych Zasady doboru zabezpieczeń Windykacja roszczeń kredytowych Ogólne założenia windykacyjne Wstępne czynności windykacyjne Bankowy tytuł egzekucyjny Sposoby egzekucji Zagadnienia sprawdzające 298 Bibliografia 305 Rozdział 7 Pozostałe aktywne operacje bankowe Inwestycje banków w papiery wartościowe działalność celowa, czy lokowanie środków niezaangażowanych w kredyty? Papiery wartościowe w portfelu inwestycyjnym banków Akcje i udziały Skarbowe papiery wartościowe Bony pieniężne NBP Obligacje komunalne Papiery komercyjne Skala działalności inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce Lokaty terminowe w banku centralnym Sekurytyzacja aktywów banku Zagadnienia sprawdzające 347 Bibliografia 351

6 Spis treści 9 Rozdział 8 Usługowe operacje bankowe Istota i rodzaje operacji usługowych Prowadzenie rachunków bankowych Rachunek bankowy jako podstawa dokonywania rozliczeń Rodzaje rachunków bankowych według ustawy Prawo bankowe Szczególne rodzaje rachunków bankowych (wspólne, skonsolidowane itp.) Liczba rachunków w bankach komercyjnych w Polsce Krajowe rozliczenia pieniężne Rozliczenia gotówkowe Rozliczenia bezgotówkowe Rozliczenia zagraniczne Dokumenty handlowe, przewozowe i finansowe Systemy rozliczeń Nieuwarunkowane formy zapłaty Uwarunkowane formy zapłaty Bank komercyjny na rynku finansowym Bank jako pośrednik w przeprowadzaniu emisji i sprzedaży wyemitowanych walorów Bank jako gwarant emisji Pozostałe funkcje banku na rynku finansowym Doradztwo inwestycyjne Zarządzanie aktywami i funduszami Udział banków w procesach sekurytyzacji aktywów Zagadnienia sprawdzające 405 Bibliografia 409 Rozdział 9 Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym Istota i rodzaje ryzyka bankowego Zasady zarządzania ryzykiem bankowym Ryzyko płynności finansowej Metody pomiaru ryzyka płynności Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności Ryzyko kredytowe Metody pomiaru ryzyka kredytowego Wybrane sposoby ograniczania ryzyka kredytowego 432

7 10 Spis treści 9.5. Ryzyko stopy procentowej " Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej Wybrane sposoby ograniczania ryzyka stopy procentowej Procentowe transakcjefinancialfutures (interest ratefutures) Opcje odsetkowe {interest ratę options) Swapy odsetkowe {interest ratę swap - IRS) Forward ratę agreement (FRA) CAP, FLOOR, COLLAR Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających Ryzyko walutowe Metody pomiaru ryzyka walutowego Wybrane sposoby ograniczania ryzyka walutowego Operacje forward Walutowe kontrakty futures {currency futures) Opcje walutowe {currency options) Swapy walutowe {currency swap) Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających Regulacje ostrożnościowe w procesie zarządzania ryzykiem bankowym Limity koncentracji zaangażowania Współczynnik wypłacalności Rezerwy celowe Wskaźniki płynności Wymogi kapitałowe związane z ryzykiem bankowym Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego Współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe i wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka bankowego w bankach komercyjnych w Polsce Zagadnienia sprawdzające 489 Bibliografia 493

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK)

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) A. OPIS STANDARDU: Standard Kwalifikacyjny adresowany jest do analityków posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012

MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 MERITUM BANK ICB S.A PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 1 PODSTAWOWE INFORMACJE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MERITUM BANKU ICB S.A Informacje Ogólne Bank

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Darmowy fragment Darmowy fragment Darmowy fragment 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo