Technologie IT w pracy technika farmacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie IT w pracy technika farmacji"

Transkrypt

1 Technologie IT w pracy technika farmacji Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści 1. Wstęp Informacje podstawowe o systemie KS- Apteka WINDOWS Sprzedaż Do czego służy APW Operacje sprzedaży Sprzedaż na receptę leku gotowego Pacjent posiada wniosek na środki pomocnicze Skradzione recepty Skradzione pieczątki Interakcje Uprawnienia pacjenta Zamówienia Synonimy PHARMINDEX Sprzedaż leków robionych Złożenie leku robionego Wystawienie faktury VAT Recepta do powtórzenia Recepta farmaceutyczna Opcje dodatkowe sprzedaży Kolejka Raport kasowy fiskalny Operacje magazynowe Zamówienia Zakupy Magazyn Kontrola Zestawienia Administrator Archiwer Bibliografia

3 1. Wstęp 1.1. Informacje podstawowe o systemie KS- Apteka WINDOWS KS Apteka WINDOWS jest systemem komputerowym przeznaczonym do obsługi apteki. System jest przeznaczony zarówno dla aptek małych jednostanowiskowych, jak i dla aptek, które posiadają wiele stanowisk pracy. System jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Po uruchomieniu sytemu KS Apteka WINDOWS na ekranie pojawi się okno menadżera, z którego uruchamiane są wszystkie pozostałe moduły. Z poziomu tego okna można również ustawić niezbędne do pracy parametry, takie jak: numer stanowiska, czy katalog sieciowy. Rys. 1 Okno menadżera systemu aptecznego 2

4 2. Sprzedaż 2.1. Do czego służy APW 11 Program APW11 Sprzedaż jest podstawowym i zarazem najbardziej rozbudowanym programem Systemu. Sprzedaż leków jest prowadzona zgodnie z przepisami. Realizowana jest sprzedaż leków gotowych i recepturowych na wszelkie typy recept i wszelkie rodzaje odpłatności. Podczas sprzedaży cały czas prowadzona jest kontrola operacji wykonywanych przez personel. Podstawowa sprzedaż leków jest najczęściej używaną funkcją całego systemu. Po uruchomieniu programu ukaże się ekran pokazany na rysunku 2, a następnie okno sprzedaż (rys.3) Rys.2 Menu główne modułu Rys. 3 Okno sprzedaży 3

5 2.2. Operacje sprzedaży Operację sprzedaży można opisać w kilku punktach: 1) Pobrać receptę od pacjenta 2) Sprawdzić datę wystawienia recepty i określić jej termin ważności. System podpowiada daty dla recept 7 dniowych i 30 dniowych. 3) Określić rodzaj odpłatności leku. 4) Uzupełnić dane z recepty (kody kreskowe, datę wystawienia) 5) Wybrać lek z listy leków i określić ilość opakowań. 6) Podsumować pacjenta lub pobrać następną receptę. 7) Pobrać zapłatę i wydać zakupione leki. Jest to najprostszy algorytm sprzedaży dla leków gotowych Sprzedaż na receptę leku gotowego. Przychodzi pacjent do apteki, podchodzi do okienka sprzedaży podaje receptę i co dalej? Pobieramy receptę od pacjenta, określamy kolor/rodzaj recepty (rys. 4). Rys. 4. Okno sprzedaży wybór recepty Wyboru rodzaju/koloru recepty dokonujemy za pomocą klawiszy lub naciskając klawisz skrótu. W przypadku recepty Białej będzie to znak - lub klawisz B. Przy sprzedaży odręcznej będzie to znak + lub klawisz O. W przypadku pozostałych recept będzie to klawisz oznaczony pierwszą literą z nazwy. 4

6 Po tej operacji na ekranie pojawi się okienko z wprowadzaniem informacji z recepty (rys. 5). Informacje te przekazywane są w komunikacie elektronicznym do Narodowego Funduszu Zdrowia. Rys. 5 Okno wprowadzania kodów z recepty W oknie tym można dokonać odczytu kodów kreskowych z recepty za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dane te można również wprowadzić ręcznie klawisz F4. Po naciśnięciu klawisza F4 w pole data wystawienia recepty wpisywana jest data bieżąca z możliwością jej poprawy. Poniżej przedstawiono wykaz możliwości wpisów i ustawień dla poszczególnej recepty dostępnych w oknie wprowadzania kodów z recepty: Znak. (kropka) możemy zmienić rodzaj recepty. Znak * (gwiazdka) pozwala zaznaczyć receptę jako wystawioną w trybie pro familia lub pro auctore. Alt+I pozwala zaznaczyć receptę jako receptę na import docelowy. F7 możemy wybrać z bazy lekarza. F12 możemy wybrać z bazy świadczeniodawcę. F11 możemy przenieść kody z poprzedniej recepty. Alt+F12 pozwala zaznaczyć receptę jako receptę weterynaryjną Ctrl+N Nie zamieniać (NZ) w przypadku gdy lekarz zaznaczy na recepcie by nie zamieniać danej pozycji, w systemie również musimy odnotować ten fakt i ustawić specjalny znacznik. 5

7 Ctrl+O Obcokrajowiec pozwala na zaznaczenie pacjenta, który jest obcokrajowcem nieposiadającym numeru PESEL, lecz opłacającym składki w NFZ. Wielokrotne użycie tej kombinacji klawiszy pozwala na wybór: numer PESEL, numer paszportu, numer poświadczenia NFZ, numer Karty Polaka Podczas odczytywania kodów z recepty, przy ustawieniu w programie APW41 Administrator, następuje automatyczna kontrola czy recepta nie pochodzi ze zbioru recept skradzionych. Po wyborze recepty i uzupełnieniu danych z recepty przechodzimy do wybrania leku z listy wpisując jego numer apteczny, podając jego nazwę handlową stosowaną w aptece lub odczytując kod kreskowy z opakowania. W zależności od decyzji pacjenta wydajemy odpowiedni lek. Apteka chcąc wydać odpowiednik musi zaznaczyć, że wydała odpowiednik i określić, co było pierwotnie przepisane na recepcie (kod EAN). Następnie wybieramy poziom odpłatność ( rys. 6) Rys. 6. Wybierz odpłatność Pamiętajmy, że należy rozliczać receptę zgodnie z od płatnością wskazaną przez lekarza. Po wybraniu w programie leku należy wybrać odpłatność taką, jak na recepcie. Program jest gotowy do wprowadzenia ilości sprzedawanego leku (rys. 7). Rys. 7. Wprowadzanie ilości Wpisujemy ilość sprzedawanego leku widniejącą na recepcie. Po wykonaniu tej operacji zostaje wyświetlona opcja ± Nadruk. Włożyć receptę do drukarki i nacisnąć klawisz 6

8 + (druk normalny) lub (druk zagęszczony) na klawiaturze numerycznej. Z tyłu recepty zostanie wydrukowane rozliczenie recepty. Pamiętajmy o takim włożeniu recepty, aby nadruk nastąpił na jej odwrocie. Po tej operacji program jest gotowy do wprowadzania nowej pozycji sprzedaży. Kolejnym krokiem będzie podsumowanie pacjenta wybierając opcję * Zapłata (klawisz * na klawiaturze numerycznej). Ekran monitora przedstawia rysunek 8. Rys. 8. Okno sprzedaży po zakończeniu recepty Pobrać pieniądze i wydać resztę. Możemy wykorzystać funkcję Reszta (klawisz R) ułatwiającą dokonanie rozliczeń z pacjentem Pacjent posiada wniosek na środki pomocnicze W oknie sprzedaży należy nacisnąć klawisz Wniosek. W górnej części okna wprowadzania wniosku na środki pomocnicze (rys. 9) w module APW11 wyświetlone jest pole prezentujące numer umowy określany na podstawie wybranego przed sprzedażą refundatora. Ponadto zawartość okna wyboru środka pomocniczego dostępnego pod przyciskiem F7 ograniczona jest do pozycji z umowy. Po wpisaniu wszystkich danych z wniosku następuje wybór towaru. Znaczenie poszczególnych pól: Typ wniosku możliwość wyboru karty zaopatrzenia lub wniosku na zaopatrzenie, Nr wniosku numer wniosku na środki pomocnicze, Kod sprzętu kod przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego według NFZ, 7

9 Kod ministr. kod przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego według Ministerstwa Zdrowia, Limit wartości limit wartości przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, Limit ilości limit ilości przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, Data wystawienia data wystawienia wniosku na przed miot ortopedyczny lub środek pomocniczy, Nr jedn. chor. kod rodzaju schorzenia, Data pocz. okresu początek okresu, za który pobrano przedmioty (dotyczy tylko karty zaopatrzenia), Rys. 9 Wprowadzenie wniosku na środki pomocnicze 2.5. Skradzione recepty. Jest to opcja służąca do rejestracji komunikatów o skradzionych numerach recept. Funkcja uruchamiana jest skrótem Shift + F10, po jej wywołaniu widoczna jest lista komunikatów o skradzionych receptach. Każdy komunikat może zawierać dowolną listę zakresów zastrzeżonych numerów 8

10 2.6. Skradzione pieczątki Funkcja służąca do rejestrowania komunikatów o skradzionych pieczątkach lekarskich wywoływana kombinacją klawiszy Alt + F11. Klawiszem F3 możemy podejrzeć kartotekę komunikatu, a klawiszem F4 ją wyedytować. Podczas wprowadzania kodu lekarza na recepcie sprawdzane jest, czy w bazie skradzionych pieczątek istnieje lekarz o tym samym numerze prawa wykonywania zawodu i w razie obecności wyświetlane jest stosowane ostrzeżenie Interakcje Moduł interakcji jest specjalnym modułem służącym do wspierania decyzji farmaceuty, kontrolującym zachodzące interakcje pomiędzy lekami. Interakcje podzielone są na trzy kategorie zwane WAGĄ INTERAKCJI. Po wykryciu interakcji możemy zobaczyć ile ich jest, dowiedzieć się na czym polegają oraz jaka jest ich waga. Waga 1 oznacza interakcje o niedużym znaczeniu, waga 2, że są one dość istotne, natomiast waga 3 dyskwalifikuje jednoczesne zażywanie tych preparatów. Wszystkie znalezione sa interakcjami między głównymi preparatami. Moduł interakcji funkcjonuje w oparciu o BAZĘ BLOZ. Z listy leków wybieramy kolejno dwa preparaty. Po zatwierdzeniu drugiego preparatu komputer automatycznie zaczyna szukać interakcji między nimi. Kontrola interakcji w żaden sposób nie ogranicza wydawania leków. Wszystkie wyświetlane informacje są jedynie ostrzeżeniami, a po ich potwierdzeniu możemy normalnie wydawać leki Uprawnienia pacjenta Podczas sprzedaży kombinacją klawiszy Ctrl+F5 możemy wybrać uprawnienie pacjenta. Do niektórych z nich jest automatycznie przypisany rodzaj odpłatności na receptę. 9

11 Rys. 10 Uprawnienia pacjenta Znaczenie skrótów przedstawionych w oknie zmiany uprawnienia: BRAK umożliwia skasowanie dodatkowych uprawnień pacjenta, ZK Honorowy dawca krwi, IB Inwalida wojenny, IW Inwalida wojskowy, PO Żołnierz zasadniczej służby wojskowej, AZ Osoba z prawem do otrzymywania leków refundowanych na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, WP Żołnierz zawodowy, CN Kobieta ciężarna nieubezpieczona, DN Dziecko nieubezpieczone, IN Osoby nieubezpieczone, ale posiadające uprawnienia do wydawania leków refundowanych (m.in. wynikające z przepisów kodeksu karnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów wynikających z ustawy o ratownictwie medycznym i innych wymienionych w art. 12 ustawy zdrowotnej), BW Osoby nieubezpieczone spełniające kryteria pomocy społecznej, posiadające decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta uprawniającą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. 10

12 OR Osoba represjonowana, 47CN Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, 47 MON Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa Zamówienie Często podczas sprzedaży zauważamy, że pewnych leków zaczyna brakować. W takiej sytuacji możemy skorzystać z opcji F2 ZAMÓWIENIE rys. 11, która pozwoli nam zaznaczyć dany lek do zamówienia. Możemy zrobić to na dwa sposoby: tylko ustawić znacznik, że lek ma być zamówiony lub ustawić znacznik i wpisać ilość do zamówienia. Bardzo pomocną opcją będzie funkcja odszukaj F7 pozwalająca odnaleźć towar po jego numerze aptecznym. W przypadku kiedy popełniliśmy błąd, daną pozycję możemy poprawić naciskając na tej pozycji ponownie klawisz Enter, usunąć daną pozycję klawiszem F8 lub usunąć całe zamówienie funkcją Alt+F8. Za pomocą klawisza F5 możemy dopisać uwagi do zamówienia. Z poziomu opcji ZAMÓWIENIE możemy również podejrzeć kartę leku, posłuży nam do tego klawisz F3. Istnieje również możliwość dopisania do zamówienia pozycji z bazy KS-BLOZ (klawisz F2). Rys. 11. Zamawianie leków Synonimy Synonimy to specjalna opcja wykorzystywana najczęściej podczas sprzedaży ekspedycyjnej F10, na przykład w przypadkach gdy leku zabrakło akurat na magazynie, a poszukujemy najbliższego odpowiednika. Możemy co prawda skorzystać ze standardowych katalogów leków, ale poniższa opcja odszuka je zdecydowanie szybciej. 11

13 Rys. 12. Synonimy PHARMINDEX Oprócz informacji o SYNONIMACH czy INTERAKCJACH, system KS-APTEKA umożliwia dostęp do Kompendium leków PHARMINDEX. Kompendium leków PHARMINDEX to pełna fachowa informacja o wszystkich lekach posiadających rejestr Ministerstwa Zdrowia obecnych na polskim rynku, zawierająca w każdym opisie: nazwę handlową i nazwę międzynarodową leku, kod ATC, skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności, informacje o stosowaniu w ciąży i okresie karmienia piersią, działania niepożądane, dawkowanie. Dostęp do Kompendium uzyskujemy podczas sprzedaży, korzystając z kombinacji klawiszy Shift+F Sprzedaż leków robionych Operacja sprzedaży leków robionych jest operacją dwuczęściową. Pierwsza część sprzedaży przebiega w taki sam sposób, jak podczas sprzedaży leków gotowych (pobranie recepty, wybór leku, podliczenie, wydanie, itp.), druga natomiast polega na wycenie leku robionego na podstawie wartości poszczególnych jego składników i wytworzeniu go. Do tego dochodzą dwie dodatkowe funkcje związane z lekami robionymi: leki robione o 12

14 stałym składzie i leki robione o zmiennym składzie. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do tego, czy znamy ich skład przed ich wyprodukowaniem, czy też poznajemy go dopiero w trakcie realizacji recepty. Skład leków o stałym składzie jest zdefiniowany w bazie leków. Zaklasyfikowanie leku robionego, jako leku robionego o stałym składzie zależy tylko od użytkownika, najczęściej będą to typowe leki robione występujące na danym terenie. Sprzedaż leków robionych o stałym składzie nie różni się niczym od sprzedaży leków gotowych. Podczas sprzedaży takich pozycji (każda z nich posiada normalną kartę leku z odpowiednim numerem) program automatycznie dokonuje składu leku na podstawie informacji zawartych na karcie leku i zdejmuje ze stanów magazynowych ilości potrzebnych składników Złożenie leku robionego Jak już wspominaliśmy sprzedaż leków robionych przebiega w dwóch etapach. Sprzedaż opisaliśmy wcześniej, teraz zajmiemy się złożeniem leku robionego. Złożenie leku umożliwia opcja RECEPTURA dostępna podczas poprawy sprzedaży (poprawę uruchamiamy klawiszem P w trakcie sprzedaży ekspedycyjnej). Opcję uruchamiamy wybierając ją z menu lub naciskając klawisz R. Praktyczne uwagi: Opcja RECEPTURA działa tylko wtedy, gdy bieżącą pozycją jest lek robiony (ustawiony w linii edycji w czasie poprawy). Klawisz F7 przełącza tryb wyświetlania listy sprzedaży między wszystkimi lekami, a lekami robionymi (jeżeli składamy więcej leków robionych, włączenie trybu wyświetlania tylko leków robionych przyspiesza odnalezienie leku). Można wykorzystać opcję szukania niezłożonego leku robionego (w dolnym pasku menu WYSZUKAJ lub klawisz W). Opcja znajduje i ustawia w linii edycji ostatni niezłożony lek robiony. Ponowne użycie opcji znajduje następny niezłożony lek robiony. Szukanie leku można przerwać klawiszem Esc w trakcie wykonywania operacji. Po uruchomieniu funkcji możemy przystąpić do składania leku. Aby złożyć wcześniej sprzedany lek robiony należy: Uruchomić poprawę sprzedaży (klawisz P). Na podstawie recepty odnaleźć żądany lek robiony (ustawić w linii edycyjnej) możemy skorzystać z opcji odszukania ostatniego niezłożonego leku robionego (klawisz W). Uruchomić opcję RECEPTURA (klawisz R). 13

15 Wybieramy opcję DODAJ (klawisz Enter). Wybieramy składnik leku robionego z listy (w identyczny sposób jak przy sprzedaży). Powtarzamy operacje 4 5 do wyczerpania wszystkich składników leku robionego. Przy ostatnim składniku możemy zastosować opcję AD uzupełnij do wartości. Na przykład, jeśli cały lek musi ważyć 1000g, a wydane już składniki mają łączną wagę 350g i ostatnim będzie woda destylowana, to wpisujemy ad1000 i program sam wyliczy ile powinien dołożyć wody destylowanej (w tym przypadku będzie to 650g). Pamiętajmy jednak o tym, że wszystkie składniki tego leku muszą być na magazynie w tej samej jednostce miary. Kończymy składanie klawiszem Esc (program wraca do poprawy sprzedaży i automatycznie uzupełnia wszystkie wprowadzone składniki oraz wartość złożonego leku). Dodatkowo, funkcją w poprawie sprzedaży wywoływaną literą G, możemy wprowadzić godzinę odbioru leku drukowaną w odpowiedniej ewidencji w module AP21. Godzina ta jest zapamiętywana w pierwszym składniku takiego leku. Wprowadzić wartość leku recepturowego do modułu fiskalnego naciskając klawisz D. Rys. 13. Dopisywanie składnika Recepta symbol recepty, Nr recepty numer recepty (w ramach rodzaju recepty oraz kolejny numer w ramach wszystkich recept), Nr klienta numer pacjenta, Data dokładna data sprzedaży (nie złożenia), 14

16 Godzina dokładna godzina sprzedaży, Wartość bez taxy laborum wartość leku bez taxy laborum, Wartość taxy laborum wartość taxy laborum, Wartość z taxą i marżą całkowita wartość leku, Zapłata pacjenta kwota zapłacona przez pacjenta, Kwota refundowana kwota jaka będzie zwrócona przez refundatora Wystawienie faktury VAT Wystawienie faktury bezpośrednio przy sprzedaży Pacjent prosi o fakturę VAT wybieramy więc opcję FAKTURA (klawisz F) po podsumowaniu pacjenta opcją * ZAPŁATA. Wpisujemy odpowiednie dane w poszczególne okienka. Rys. 14. Wystawianie faktury dla pacjenta 15

17 Rys. 15. Dane nagłówkowe faktury Znaczenie poszczególnych pozycji: Data sprzedaży pole zawiera datę sprzedaży (wpisywana automatycznie). Faktura nr numer wypisywanej faktury (wpisywany automatycznie), jeżeli chcemy wpisać inny numer naciskamy klawisz F4. Data wystawienia ustawieniem domyślnym jest bieżąca data, można ją zmienić wpisując inną datę. Typ odbiorcy określa typ odbiorcy, mamy do dyspozycji odbiorców jednorazowych (klawisz F3) i odbiorców stałych wybieranych z listy odbiorców (klawisz F2). Nazwa odbiorcy dokładna nazwa odbiorcy. Adres odbiorcy dokładny adres odbiorcy. NIP odbiorcy numer identyfikacji podatkowej odbiorcy. Forma zapłaty określa formę zapłaty za fakturę: gotówka, przelew lub czek (w przypadku wyboru czeku musimy podać jego numer). Faktura kredytow. określa czy faktura ma być kredytowana. W przypadku wystawiania faktury kredytowanej wprowadzamy dodatkowo termin płatności za fakturę i wielkość wpłaty. Osoba odbierająca określa dane osoby odbierającej fakturę, informacja drukowana jest w miejscu podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT. Drukuj fakturę wybór rodzaju drukowanego dokumentu sprzedaży. Możemy wybrać 1 z 3 opcji: o Drukuj faktura zostanie wydrukowana na drukarce opcja standardowa. o Nie drukuj faktura zostanie wystawiona, ale nie zostanie wydrukowana. Taką fakturę możemy wydrukować korzystając z opcji POPRAWA, co pozwala na zbiorcze wydrukowanie dokumentów sprzedaży z całego dnia na zapleczu apteki. o Dla Opieki faktura zostanie wydrukowana z dodatkowym rozliczeniem przeznaczonym dla Opieki Społecznej (informacja o wartości zapłaty do limitu), gdyż tylko taka wartość może być zwrócona przez Opiekę Społeczną. o Opcje Ctrl+F10 wydruk może być wykonany wraz ze specyfikacją odpłatności lub z dodatkowym rozliczeniem dla opieki społecznej, ewentualnie w rozbiciu zapłaty na zapłatę opieki i zapłatę pacjenta. 16

18 2.15. Recepta do powtarzania W przypadku przyjęcia recepty z adnotacją do powtarzania, po zrealizowaniu części recepty należy wydrukować pacjentowi nową receptę z ilością leku pomniejszoną o zrealizowaną przez aptekę. W przypadku takich recept korzystamy ze specjalnej funkcji oznaczonej literą B lub bezpośrednio. Odpis B w trybie poprawy sprzedaży. Po wywołaniu tej opcji na ekranie pokaże się okienko, które należy odpowiednio uzupełnić. Rys. 16. Odpis recepty Recepta farmaceutyczna Aptekarz ma prawo wystawić receptę na lek sprzedawany tylko na recepty, gdy zachodzi wyższa konieczność, np. ratowanie życia. W systemie KS-APTEKA możliwość taką udostępnia funkcja RECEPTA FARMACEUTYCZNA. Recepta farmaceutyczna jest receptą pełnopłatną, rozliczaną przez system jak recepta biała pełnopłatna. Aby dokonać sprzedaży na receptę farmaceutyczną należy nacisnąć klawisze Alt+F5, sprzedać wybrany lek, następnie uzupełnić dane pacjenta i określić podstawę wydania. Etapem końcowym będzie wydrukowanie takiej recepty. 17

19 Rys. 17. Recepta farmaceutyczna Opcje dodatkowe sprzedaży Baza leków Wszystkie leki sprzedawane w aptece mają swój własny numer, tzw. numer apteczny, po którym są rozpoznawane przez system. Nierozerwalnie z tym numerem związana jest tzw. karta leku. Karta leku zawiera wszystkie informacje związane z danym lekiem. Karta leku nie może być usunięta, może być tylko aktualizowana i zakładana. Do wykonywania operacji na bazie leków służy opcja BAZA LEKÓW wywoływana klawiszem F4 podczas sprzedaży ekspedycyjnej. Dokładny opis BAZY LEKÓW znajduje się w module APW22 Kartoteki. Baza pacjentów/odbiorców Opcja umożliwia zakładanie i edycję aptecznej bazy stałych pacjentów. Informacje te mogą nam posłużyć np. do: wystawienia faktur (wzorem innych jednostek handlowych), udzielania rabatów, realizacji wniosków na środki pomocnicze, rejestracja pacjentów; znajduje również zastosowanie podczas sprowadzania leków w imporcie docelowym. Opcja jest wywoływana po naciśnięciu klawisza F6. Dokładny opis znajduje się w module APW22 Kartoteki Aby zorientować się, jakie i ile leków zakupił wybrany stały pacjent możemy użyć powyższej opcji. Po wywołaniu opcji klawiszami Ctrl+F6 i wybraniu z bazy pacjenta, którego zakupy chcemy przejrzeć, program wyświetli listę sprzedanych leków. Interesujące nas leki będą podświetlone, na tle ogólnej listy sprzedaży wyświetlanej w kolorach przyciemnionych. Wydrukowanie leków zakupionych przez stałego pacjenta umożliwia klawisz F10. Podczas drukowania podajemy okres czasu jaki ma zostać uwzględniony podczas drukowania zestawienia. Wyjście z opcji następuje po naciśnięciu klawisza Esc. Funkcja dostępna jest również podczas poprawy sprzedaży. 18

20 Baza lekarzy Baza lekarzy jest funkcją analogiczną do bazy pacjentów. Umożliwia rejestrację lekarzy i wszystkich wystawionych przez nich recept. Wywołujemy ją klawiszem F7. Szczegółowy opis znajduje się w module APW22 Kartoteki. Funkcja ta jest uzupełnieniem powyższych funkcji. Pozwala przejrzeć i wydrukować zestawienie wszystkich recept wystawionych przez wybranego lekarza. Wywołanie funkcji następuje po naciśnięciu klawiszy Ctrl+F7. Po wybraniu lekarza z bazy lekarzy zostaje wyświetlone okienko zawierające informacje o sprzedaży: datę sprzedaży, numer pacjenta i jego recepty, numer leku w aptece, nazwę leku, sprzedaną ilość, jednostkę miary leku, zapłatę. Klawisz F10 umożliwia wydrukowanie zestawienia z uwzględnieniem okresu za jaki ma zostać sporządzone. Funkcja dostępna jest również podczas poprawy sprzedaży. Baza świadczeniodawców Funkcja służąca do rejestracji recept od danego świadczeniodawcy podczas sprzedaży ekspedycyjnej. Wywoływana jest klawiszem F12 podczas wpisywania informacji z recepty. Szczegółowy opis bazy Świadczeniodawców znajduje się w module APW22 Kartoteki. Baza BLOZ Baza KS-BLOZ jest ogólnopolską bazą leków i środków ochrony zdrowia. Jest to jedna z największych tego typu baz dostępnych w Polsce. Aktualizowana jest w cyklu codziennym. Użytkownik może tylko przeglądać zamieszczone w niej informacje, nie ma możliwości zmiany zamieszczonych tam danych. Bazę BLOZ przeglądamy po naciśnięciu klawiszy Alt+F9 podczas sprzedaży ekspedycyjnej. Dokładny opis użytkownik znajdzie w module APW22 Kartoteki. Sprzedaż z zamówienia na import docelowy. W programie APW14 Magazyn istnieje specjalna opcja pozwalająca rejestrować wnioski na import docelowy dla wybranego odbiorcy. Po rejestracji wniosku i sprowadzeniu danego medykamentu korzystamy z opcji SPRZEDAŻ Z ZAMÓWIENIA dostępnej pod klawiszem F12 podczas sprzedaży ekspedycyjnej. Rys. 18. Wnioski na import docelowy 19

21 2.18. Kolejka Zdarza się, że podczas obsługi pacjenta nagle okazuje się, że np. z powodu braku przy sobie pieniędzy nie jest on w stanie odebrać leków, może jednak w krótkim czasie wrócić z pieniędzmi do apteki. W takim wypadku należałoby wszystkie wprowadzone do komputera pozycje usunąć jeszcze przed ich zafiskalizowaniem, a po powrocie pacjenta ponownie je wprowadzić. Zważywszy jednak na to, że mamy już przygotowane wszystkie leki oraz na to że pacjent w krótkim czasie jest w stanie wrócić, warto byłoby mieć możliwość chwilowego odłożenia na bok takich sprzedaży i zafiskalizowania ich w momencie odbioru. Taką operację umożliwia funkcja kolejki. Funkcja ta umożliwia przeniesienie wszystkich niezafiskalizowanych pozycji aktualnie obsługiwanego pacjenta do tzw. kolejki. Operacja ta jest w zasadzie równoważna pojęciu rezerwacji. Pozycje te nie znajdują się już w magazynie, nie można ich zatem sprzedać, nie ma ich jednak również w sprzedaży. Gdyby zatem pacjent nie pojawił się powtórnie po odbiór, bez żadnych konsekwencji związanych np. z fiskalizacją, można kolejkę usunąć, a poszczególne pozycje trafią z powrotem do magazynu. Potwierdzenie przeniesienia pozycji ostatniego klienta do kolejki po naciśnięciu klawiszy Alt+F10 widoczne jest na rys. 19. Rys. 19. Przenoszenie sprzedaży do kolejki Wprowadzanie uwag związanych z kolejką. W tym miejscu mamy również możliwość wybrania powodu przenoszenia sprzedaży do kolejki oraz pacjenta, którego dotyczy sprzedaż. Po włączeniu opcji w module APW41 Administrator APW11 Sprzedaż Ustawienia globalne, punkt 68, program będzie wymagał, aby informacje o pacjencie i powodzie przenoszenia do kolejki były uzupełnione. Na ekranie wyświetlane jest wtedy pytanie i po jego potwierdzeniu mamy możliwość wpisania uwag związanych z pozycjami z tej kolejki. Ponieważ w kolejce mogą znajdować się pozycje dla różnych osób, uwagi te powinny pozwolić zidentyfikować pozycje z tej kolejki podczas odbioru leków. Podczas wprowadzania pozycji do kolejki możemy również pobrać zaliczkę od pacjenta. Pokwitowanie za pobraną zaliczkę zostanie wydrukowane na drukarce fiskalnej. Po przeniesieniu pozycji wyświetlany jest komunikat jak na rys

22 Rys. 20. Potwierdzenie przeniesienia do kolejki W chwili kiedy chcemy z powrotem przenieść pozycje z kolejki do sprzedaży naciskamy klawisz F10. Na ekranie pojawi się lista kolejek (rys. 21). Pod każdą taką pozycją kolejki może się kryć wiele pozycji sprzedaży przeznaczonych dla danej osoby. Oprócz kolumny z uwagami (klawisz F5), pozwalającej zidentyfikować daną kolejkę możliwe jest upewnienie się, jakie konkretnie pozycje należą do danej kolejki poprzez podgląd pozycji wywoływany klawiszem F3 (rys. 22). Rys. 21. Sprzedaż z kolejki Rys. 22. Zawartość pozycji kolejki Po wskazaniu wybranej kolejki, klawiszem Enter zatwierdzamy sprzedaż. Wszystkie pozycje są automatycznie przenoszone do sprzedaży. Operacja przenoszenia pozycji do kolejki i z powrotem do sprzedaży może być wykonywana wielokrotnie. W ten sposób mamy możliwość dokonywania w zasadzie dowolnych operacji na poszczególnych pozycjach w kolejce, np. usunięcie wybranej, jednej pozycji z kolejki. Oczywiście takie przenoszenie tam i z powrotem jest możliwe tylko przed zafiskalizowaniem pozycji. Oprócz pozycji zafskalizowanych do kolejki nie mogą być przenoszone pozycje skorygowane (przez Alt+K) lub same będące pozycjami korygującymi. 21

23 2.19. Raport kasowy fiskalny Opcja dostępna w połączeniu z drukarkami fiskalnymi, umożliwia sporządzenie podstawowych raportów fiskalnych rys. 23 Rys. 23. Raport fiskalny Aby sporządzić raport fiskalny (drukowany na urządzeniu fiskalnym) należy wybrać opcję RAPORT KASOWY FISKALNY z menu głównego, następnie wskazać, który raport chcemy wydrukować: RAPORT DOBOWY wykonywany codziennie po za kończeniu pracy na danym stanowisku (rys. 136). RAPORT ŁĄCZNY OKRESOWY łącznie kilka raportów dobowych np. za kilka dni (warunek wcześniej muszą być wykonane raporty dobowe). RAPORT SZCZEGÓŁOWY OKRESOWY Operacje magazynowe Jest to zestaw funkcji służący do tworzenia i przeglądania różnego rodzaju dokumentów rozchodu z magazynu. Poza obrotem detalicznym, mogą to być dokumenty typu: przesunięcia magazynowe, straty i nadwyżki, darowizny, utylizacja. Dodatkowo w operacjach magazynowych możemy obsłużyć zamówienia, które spływają ze sklepu internetowego, jeśli apteka prowadzi internetową sprzedaż. W operacjach magazynowych jest również możliwe wystawienie korekty do danej operacji magazynowej. Istnieją również specyficzne operacje jak np. rezerwacja leku dla pacjenta czy danej jednostki organizacyjnej. 22

24 3. Zamówienia APW12 ZAMÓWIENIA Zadaniem modułu APW12 jest wspomaganie kierownictwa apteki w ekonomicznie racjonalnej gospodarce magazynem, poprzez utrzymywanie jak najniższych stanów magazynowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania obrotów na jak najwyższym poziomie. Wspomaganie to jest realizowane przy pomocy automatycznego tworzenia zamówień w oparciu o historyczne dane dotyczące sprzedaży poszczególnych leków zgromadzone w systemie. Równorzędnym celem modułu jest automatyczne wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert u poszczególnych dostawców apteki oraz wspomaganie samego procesu zamawiania towaru od strony technologicznej. W celu wygenerowania zamówienia po raz pierwszy, należy ustawić kilka parametrów, które będą miały wpływ na zawartość tworzonego zamówienia. Operacje te wykonane zostaną tylko jeden raz. Następnym razem cały proces zamawiania może odbyć się automatycznie. Kolejnym krokiem przy tworzeniu zamówienia jest ustalenie norm magazynowych na podstawie sprzedaży w ostatnim czasie. Dysponując obliczoną listą braków, program potrafi na podstawie kilku kryteriów przydzielić zamawiane leki do konkretnych hurtowni. Po wygenerowaniu zamówień pozostaje już tylko przekazać je do poszczególnych hurtowni. Istnieje wiele metod na dostarczenie utworzonego zamówienia jedne mniej, inne bardziej czasochłonne. Najprostszym sposobem, ale jednocześnie najbardziej czasochłonnym jest zamawianie telefoniczne. Znacznie szybszą metodą przekazania zamówienia jest przesłanie go drogą elektroniczną. Można w tym celu wykorzystać dyskietkę, modem lub połączenie internetowe. Natomiast znacznie lepszym sposobem wysyłania zamówienia jest skorzystanie z modemu lub stałego łącza internetowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zyskać na czasie, gdyż przesłanie tą drogą zamówienia trwa najwyżej kilka minut, a ponadto apteka otrzymuje z hurtowni elektroniczne potwierdzenie zamówienia. Oprócz metod tworzących zamówienia automatycznie, które zostały opisane wcześniej, w programie jest również możliwość stworzenia zamówienia ręcznie, pozycja po pozycji. 23

25 Normy Normy magazynowe przechodzą przez bufor norm zanim zostaną wpisane na kartę towaru. Na danych znajdujących się w buforze można eksperymentować licząc wartości normatywne, a także wprowadzać ręczne poprawki. Po korektach trzeba bufor ostatecznie zatwierdzić. Korekty bufora norm dokonuje się poprzez wpisanie wartości normatywnej w kolumnie nowa norma. Czasami może zaistnieć potrzeba dokonania prostych modyfikacji w bazie norm magazynowych, bez potrzeby ponownego uruchamiania generatora norm. W tym celu można wykorzystać opcje poprawy bazy norm magazynowych w menu NORMY. Oferty Funkcja ta umożliwia szybkie zapoznanie się z asortymentem dostawcy. Na podstawie oferty przesłanej na dyskietce aptekarz może sporządzić zamówienie i tą samą droga przesłać je do hurtowni. Aby przejrzeć pełna ofertę wybranej hurtowni należy wybrać ja z listy ofert znajdującej się w pajączku. W przypadku gdy w bazie danych znajdują się nie aktualne oferty możliwe jest ich usunięcie. Promocje Funkcja umożliwia zamawianie towarów objętych promocjami. Promocje mogą być dostarczane tylko i wyłącznie przez dostawców systemu KS- EWD. Także zamawianie towarów może odbywać się tą drogą. Gdy dany towar zostanie zamówiony z promocji zmianie ulegnie ikona informująca nas o tym, że towar będzie zamawiany z promocji. W przypadku gdy apteka dysponuje oferta dostawcy może chcieć zamówić towary na podstawie tej oferty. W programie jest także możliwość ręcznego dopisywania pozycji. 24

26 4. Zakupy Moduł APW13 Zakupy umożliwia przyjmowanie towarów do magazynu apteki, wprowadzanie faktur za pomocą internetu, modemu, z dyskietki bądź dysku oraz ręcznie. Umożliwia wprowadzanie poprawek w trakcie przyjmowania dokumentów, a także wprowadzanie poprawek do dokumentów już przyjętych na magazyn. Moduł umożliwia również drukowanie etykiet z kodami kreskowymi dla towarów oraz tworzenie dokumentacji przetargowej. Każdy dokument zakupu (faktura, przesunięcie MM itp.), aby był widoczny w systemie KS-APTEKA Windows, musi zostać wcześniej do niego wprowadzony. Moduł pozwala wprowadzać dokumenty wpisane ręcznie, przysłane na dyskietkach lub za pośrednictwem modemu telefonicznego czy też Internetu. W buforze znajdują się wszelkie dokumenty zakupu zanim zostaną ostatecznie zaakceptowane i trafią do magazynu. W następnych podpunktach przedstawione zostaną możliwe operacje na buforze. Najprostszy sposób wprowadzania dokumentu do magazynu polega na ręcznym przepisaniu zawartych na nim pozycji do komputera. Po wprowadzeniu danych nagłówkowych należy kolejno wprowadzić wszystkie pozycje dokumentu. W oknie tym należy kolejno wpisać: - ilość - stawka VAT - cena zakupu - cena zakupu po rabacie - cena detaliczna - marża - cena detaliczna leku 25

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz Częstochowa, 28.12.2010 Opracował Sławomir Kuśmierz, XSYSTEM s.c. na podstawie instrukcji KAMSOFT S.A. Instrukcja skrócona. Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!!

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! 1. Wykonanie archiwum bazy danych (43 ARCHIWER -> Ctrl+1 -> F2) 2. Wykonanie koniecznych wydruków, zestawień zawierających dotychczasowe, stare stawki 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW. I. Złożenie leku recepturowego w kolejce z wykorzystaniem zaliczki.

SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW. I. Złożenie leku recepturowego w kolejce z wykorzystaniem zaliczki. Sprzedaż leku robionego w programie aptecznym SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW Sprzedaż leku robionego w programie aptecznym KS - AOW może odbywać się na kilka sposobów: I. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku.

Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku. Warszawa, dn. 29 grudnia 2011 r. Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku. Jest on przygotowany w oparciu o bieżący ( 29 grudnia 2011 r. ) stan wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r.

Pakiet zmian w systemie KS-AOW związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. Pakiet zmian w systemie KS- - styczeń 2016 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - styczeń 2016r. I. Wstęp W związku ze zmianami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wprowadzenie nowego typu Informacja o zmianach w systemie dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2011, nowelizacji ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem 1.04.2014r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r.

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. W związku z tym, że uaktualnienie I/2012 zawiera szereg ważnych zmian (dostosowanie do przepisów obowiązujących od 1.05.2012 r.) poniżej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej

Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej Stan na dzień 27.12.2012 godz. 11:00 I. Wstęp. Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży

Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży 33-104 Tarnów ul. Ochronek 5 tel. (0-14) 6269806 www.infofarm.com.pl 1 Wstęp Oddajemy w Państwa ręce, nową wersję programu InfofarmApteka+ o numerze

Bardziej szczegółowo

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych EKSPEDYCJA Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obecnie program niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY

ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY ŁĄCZENIE POZYCJI Z RECEPTY System umożliwia realizację sprzedaży wynikającej z danej pozycji recepty w taki sposób, aby poszczególne pozycje sprzedaży, mogły być przekazane w szczegółowym raporcie refundacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO System SuperApteka2000 został przygotowany do współpracy z systemem lojalnościowym hurtowni

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej

Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej Pakiet zmian w systemie AOW związany z wejściem w życie 1 stycznia 2012 nowej ustawy refundacyjnej Stan na dzień 04. 01.2012 I. Wstęp. Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wprowadzenie nowego typu Informacja o zmianach w systemie dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2011, nowelizacji ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ObsługawKS-AOW Podręcznik użytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Obsługa systemu KS-CRM w systemie KS-AOW Wersja dokumentu: 2014.00.0.0 Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ObsługawKS-AOW Podręcznik użytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Obsługa systemu KS-CRM w systemie KS-AOW Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY PLAN DZIAŁANIA

OGÓLNY PLAN DZIAŁANIA Jak co roku czekają nas zmiany jednak, te które wchodzą od 1 stycznia 2011 roku nie dotyczą tylko środowiska farmaceutycznego, ale dotyczą również strefy podatkowej. W projekcie ustawy budżetowej przyjętej

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Molenda Data Licensing Manager. PHARMINDEX VIDAL Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa

Tomasz Molenda Data Licensing Manager. PHARMINDEX VIDAL Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa LIDER INFORMACJI O LEKACH Lekarze w codziennej pracy oczekują wsparcia w zakresie: dostępu do informacji o lekach, łatwego ich wyszukiwania, intuicyjnego wsparcia wiedzy i doświadczenia lekarza, asysty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Kolejność wykonywania czynności przy przejściu z 2012 do 2013 roku w systemie PN-APTEKA

Kolejność wykonywania czynności przy przejściu z 2012 do 2013 roku w systemie PN-APTEKA PRONET s.c. 35-310 Rzeszów, Al.T.Rejtana 10 A tel. 017 852 49 72, 017 862 28 58 www.pronet.rzeszow.pl, biuro@pronet.rzeszow.pl Kolejność wykonywania czynności przy przejściu z 2012 do 2013 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

Powitanie 2011 roku!

Powitanie 2011 roku! Powitanie 2011 roku! 33-104 Tarnów ul. Okrężna 9 tel. (0-14) 6269806 www.infofarm.com.pl Wprowadzenie Przewidywane zmiany na przełomie roku opierają się na projektach aktów prawnych, które na moment wydania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo