Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:"

Transkrypt

1 GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy. Opakowania należące do danej grupy opakowań można filtrować na wszystkich listach, na których była dotychczas możliwość filtrowanie opakowań wpisując w filtrze (Filtruj wg kryterium F3) w polu Grupy opakowań nazwę grupy. Aby utworzyć grupę opakowań należy: z menu okna głównego programu wybrać Kartoteki -> Grupy opakowań uruchomić operację Nowy (Ctrl+N) w oknie 'Grupa opakowań Nowy' wpisać 'Nazwę:' i ewentualnie 'Uwagi:'

2 dodać opakowania, które będą stanowiły grupę opakowań wpisując pierwsze litery nazwy opakowania; w oknie 'Opakowania' można zaznaczyć pole 'Dodaj wg widoku' aby dodać wszystkie opakowania z listy Na formularzu 'Grupa opakowań Otwórz' można usuwać opakowania przy użyciu operacji 'Usuń' (usunięcie pojedynczej pozycji) lub operacji 'Usuń elementy widoku' WYSZUKIWANIE ZLECENIA NA LEK RECEPTUROWY POWIĄZANEGO ZE WSKAZANĄ ZALICZKĄ I WYSZUKIWANIE ZALICZKI POWIĄZANEJ ZE WSKAZANYM ZLECENIEM Do listy Zlecenia (Wytwarzanie->Zlecenia) dodana została operacja Wyszukaj powiązaną zaliczkę F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanego zlecenia związanej z nim zaliczki. rys. lista Zlecenia z zaznaczoną operacją Wyszukaj powiązaną zaliczkę F6 Do listy Zaliczki (Wytwarzanie->Zaliczki) dodana została operacja Wyszukaj powiązane zlecenia F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanej zaliczki powiązanego z nią zlecenia na lek recepturowy.

3 ZLECENIA. OPERACJA ZMIEŃ DATĘ SPORZĄDZENIA F10 Do listy Zleceń (Wytwarzanie->Zlecenia) dodana została operacja Zmień datę sporządzenia F10, która umożliwia zmianę daty i czasu sporządzenia leku recepturowego oraz zmianę osoby sporządzającej lek. rys. lista Zlecenia z zaznaczoną operacją Zmień datę sporządzenia F10 PŁATNOŚCI SPRZEDAŻY. FILTROWANIE PRZELEWÓW I OPERACJA ZAPŁACONO Do listy 'Płatności sprzedaży' dodano foldery Przelew i Przelew niezapłacone oraz operację Zapłacono, która działa tak samo jak operacja Zapłacono na liście 'Dokumenty sprzedaży' czyli ustawia bieżącą datę w polu 'Zapłacono'. rys. lista 'Płatności sprzedaży' z zaznaczonymi folderami Przelew, Przelew niezapłacone i operacją Zapłacono

4 DOKUMENTY SPRZEDAŻY. EDYCJA POLA ZAPŁACONO Do formularza 'Dokumenty sprzedaży Otwórz' dodano możliwość edytowania pola Zapłacono EKSPEDYCJA. BLOKADA SPRZEDAŻY PARTII PRZETERMINOWANYCH Do Konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Ekspedycja Opcje) dodana została opcja Blokada wydania przeterminowanych partii magazynowych T/N. Ustawienie opcji powoduje, że w Ekspedycji nie będzie można wydać artykuły przeterminowanego, a przy próbie wydania takiego artykułu pojawi się komunikat: W przypadku sprzedaży z kilku partii, przy dobieraniu pozycji, artykuły przeterminowane nie pokażą się na liście. EKSPEDYCJA. WYDRUK SZCZEGÓŁOWEJ OPŁATY W STOPCE PARAGONU Do Konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Dokumenty sprzedaży Opcje) dodana została opcja Wydruk szczegółowej opłaty w stopce paragonu (T/N). Ustawienie opcji powoduje, że w stopce paragonu będzie drukowała się opłata za leki refundowane i za leki pełnopłatne.

5 EKSPEDYCJA. ZEROWE PARTIE MAGAZYNOWE F12 Użycie operacji Zerowe partie magazynowe F12 (Ekspedycja->Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe) powoduje wyszukanie dla wybranego artykułu ostatniej zerowej partii magazynowej lub partii, w której ilość pomniejszona o rezerwację wynosi 0. DOKUMENTY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI SPRZEDAŻY.OPERACJA PODZIEL Dodano operację Podziel, która dla zrealizowanej sprzedaży umożliwia podzielenie jednego sposobu płatności (np. gotówką) na dwa różne (np. gotówką oraz kartą płatniczą). Operacja ta dostępna jest z poziomu: dokumentu sprzedaży (Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży), po otwarciu właściwego dokumentu sprzedaży i przejściu do zakładki 'Płatności'. Operacja jest dostępna po wciśnięciu prawego klawisza myszki na wybranym sposobie płatności. rys. formularz dokumentu sprzedaży, operacja 'Podziel' w zakładce płatności płatności sprzedaży (Sprzedaż->Płatności sprzedaży), po otwarciu właściwej płatności i przejściu do zakładki 'Płatności'. Operacja jest dostępna po wciśnięciu prawego klawisza myszki na wybranym sposobie płatności. rys. operacja 'Podziel' na liście Płatności sprzedaży

6 Płatności Ctrl+7 (Ekspedycja->Płatności Ctrl+7) po otwarciu właściwej płatności i przejściu do zakładki 'Płatności' Operacja Podziel dla sposobu płatności pozwala skorygować sytuację, kiedy opłata przyjęta została dwoma sposobami płatności (np. część gotówką a część kartą) a omyłkowo zaksięgowana w jednej formie. Aby istniejący sposób płatności podzielić na dwa różne (np. gotówka i karta płatnicza) należy: wskazać istniejącą płatność i uruchomić operację Podziel, w polu 'Sposób' wprowadzić właściwy sposób płatności, w polu 'Kwota' wprowadzić odpowiednią dla wybranego sposobu płatności kwotę rys. 'rozbicie' płatności gotówkowej na dwie płatności (gotówka oraz karta płatnicza) rys. lista płatności po zastosowaniu operacji 'Podziel' Uwaga! Szczególnym przypadkiem wykorzystania operacji Podziel jest sytuacja, kiedy na terminalu płatniczym zostanie przyjęta za duża kwota i nadpłatę należy zwrócić gotówką. Aby zrealizować w/w operację zwrotu nadpłaty w postaci gotówki należy: wyszukać i otworzyć odpowiedni dokument sprzedaży, wejść w zakładkę 'Płatności', otworzyć płatność kartą i zmienić sposób płatności na gotówkę, wskazać w/w płatność i uruchomić operację Podziel:

7 w polu 'Sposób' wprowadzić "Karta płatnicza", w polu 'Kwota' wprowadzić wartość z terminala płatniczego (pierwotnie wprowadzona, błędna kwota) W wyniku w/w czynności, powstaną dwie operacje płatności: operacja kartą płatniczą (z niepoprawną wartością z terminala), operacja gotówką (z kwotą do zwrotu dla pacjenta) Suma tych dwóch płatności stanowi poprawną kwotę opłaty, równą opłacie z dokumentu sprzedaży. DOKUMENTY SPRZEDAŻY. KOREKTY - ZWROTY Jeżeli do dokumentu sprzedaży PF została utworzona faktura do paragonu FP, to przy próbie utworzenia korekty do paragonu pojawi się komunikat: Korektę należy wykonać do faktury do paragonu FP. Jeżeli korekta dotyczy artykułu wydanego na receptę, to nie ma możliwości zwrotu ilości innej niż jest w dokumencie źródłowym. Przy próbie zmiany ilości, na korekcie, dla takiej pozycji pojawi się komunikat: Jeżeli zwrot dotyczy pozycji, która na recepcie została scalona z inną pozycją, to powiązanie między tymi dwoma pozycjami zostaje automatycznie usunięte. DOKUMENTY SPRZEDAŻY. FAKTURA DO PARAGONU Jeżeli do paragonu został wykonany zwrot, to faktura do tego paragonu jest skorygowana o zwrot, czyli na fakturze do paragonu są ujęte tylko te pozycje, których nie dotyczy zwrot. DOKUMENTY ZAKUPU I SPRZEDAŻY. WYSZUKANIE POWIĄZANYCH DOKUMENTÓW Do list Dokumenty zakupu (Zakup->Dokumenty zakupu) i Dokumenty sprzedaży (Sprzedaż- >Dokumenty sprzedaży) dodano operację Wyszukaj powiązane dokumenty F8, która powoduje wyszukanie wszystkich dokumentów związanych z bieżącym.

8 rys. lista Dokumenty sprzedaży z zaznaczoną operacją 'Wyszukaj powiązane dokumenty F8' DOKUMENTY MAGAZYNOWE ROZCHODOWE. NIEUJEMNA ILOŚĆ W pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego (magazyn->dokumenty magazynowe) można wprowadzić tylko nieujemną ilość. Przy próbie wprowadzenia ujemnej ilości do pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego (MM, MMC, L, LP, LU, RW, ZR itp.) pojawia się komunikat: TEST REFUNDACJI. PODZIELONE NIEDOZWOLONE OPAKOWANIE Do testu refundacji dodano komunikat 'Podzielone niedozwolone opakowanie'. W przypadku, kiedy opakowanie leku, nie będącego antybiotykiem lub iniekcjami, zostanie podzielone pojawi się komunikat o błędzie 'Wydano część opakowania: x jednostek z y'. ODPIS RECEPTY. SPRAWDZENIE I USTAWIENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA ODPISU Przy sporządzaniu odpisu recepty z wykorzystaniem operacji 'Odpis recepty F2', wprowadzono sprawdzenie oraz ustawienie osoby uprawnionej do wystawiania odpisu recepty. Po uruchomieniu operacji 'Odpis recepty F2' system sprawdza czy zalogowana osoba jest uprawniona do wystawienia odpisu recepty a w przypadku niespełnienia tego warunku, wyświetlona zostanie lista osób z uprawnieniami 'Magister', które mają możliwość wystawienia odpisu.

9 rys. okno Ekspedycji z zaznaczoną operacją 'Odpis recepty F2' oraz listą użytkowników uprawnionych do wystawienia odpisu recepty

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem 1.04.2014r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane

Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Ulotka v.15.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Ulotka v.15.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Ulotka v.15.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych EKSPEDYCJA Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obecnie program niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.1.1 DODAWANIE KOLUMN NA LISTACH.... 4 1.1.2 INNY PŁATNIK NA DOKUMENCIE.... 6 1.1.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Obsługa klienta magazynu części. ASoft System. Wersja materiałów 2008-12

Obsługa klienta magazynu części. ASoft System. Wersja materiałów 2008-12 programu komputerowego Wersja materiałów 2008-12 Zakres ćwiczeń: A. Przygotowanie B. Sprzedaż prosta C. Korekta sprzedaży D. Rabaty dla klientów E. Kontrola zapłaty F. Klienci wewnętrzni G. Wydania częściowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++. Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od 01.01.2011 r. Planowana przez ustawodawcę

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo