System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System imed24 Instrukcja Moduł Finanse"

Transkrypt

1 System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0

2 Spis treści 1. Moduł Finanse Menu górne modułu Finanse Słownik towarów i usług Tworzenie i edycja towarów i usług Wyszukiwarka towarów i usług Słownik kontrahentów Tworzenie i edycja kontrahentów Wyszukiwarka kontrahentów Drukarka Paragonów fiskalnych Dodanie, edycja oraz wydruk faktury pierwotnej Informacje podstawowe Dane faktury Odbiorca Lista pozycji Podsumowanie Zakończenie pracy nad dokumentem pierwotnym Zapisz Zatwierdź Zatwierdź i drukuj Anuluj Dodanie, edycja oraz wydruk paragonu Zakończenie pracy nad paragonem Zapisz Zatwierdź i drukuj Anuluj Dodanie, edycja oraz wydruk faktury korygującej Informacje podstawowe Dane faktury Odbiorca Lista pozycji Podsumowanie Zakończenie pracy nad dokumentem korygującym Wyświetlanie dokumentów powiązanych

3 6. Edycja i wydruk zapisanych dokumentów Edycja faktur lub paragonów Wydruk faktur Wydruk paragonów Wyszukiwarka faktur

4 1. Moduł Finanse Dostęp do modułu Finanse jest możliwy po zalogowaniu się do systemu imed24 oraz po przydzieleniu zalogowanemu użytkownikowi odpowiednich uprawnień do uruchomienia i wykorzystania modułu Finanse. W momencie spełnienia tych warunków, kliknięcie w głównym oknie aplikacji imed24 przycisku Finanse przenosi użytkownika do tego modułu. Poniższy rysunek przedstawia przycisk logowania do modułu Finanse. Rysunek 1. Przycisk logowania do modułu Finanse. Ekran główny systemu imed24. Moduł Finanse umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk faktur (pierwotnej lub korygującej) dla wybranego odbiorcy (pacjent lub kontrahent) z wybranymi usługami, jak również tworzenie, edycję i wydruk paragonów. System imed24 umożliwia na etapie tworzenia struktury administracyjnej określenie osobnych danych do faktury oraz dokumentacji medycznej. 1. Menu górne modułu Finanse Menu górne modułu Finanse zawiera cztery opcje: Słownik towarów i usług, Słownik kontrahentów, Drukarka paragonów fiskalnych, Zamknij (zamyka moduł) Słownik towarów i usług Słownik usług pozwala utworzyć, zmodyfikować, aktywować lub dezaktywować towary i usługi, które później mogą znaleźć się wśród pozycji na fakturze. 4

5 Tworzenie i edycja towarów i usług Tworzenie nowej usługi rozpoczyna się kliknięciem w przycisk Słownik towarów i usług a następnie w otwartym oknie Słownik towarów i usług w przycisk Dodaj. Po wybraniu powyższego przycisku otwiera się okno Dodaj towar lub usługę, w którym uzupełnia się dane nowego towaru lub usługi. Rysunek 2. Tworzenie nowej usługi. Moduł Finanse, Słownik usług. Tworząc nową usługę istnieje możliwość podania następujących danych: Kod numer identyfikujący towar lub usługę; Nazwa dowolna nazwa usługi wybrana przez użytkownika; Stawka VAT wybór odpowiedniej stawki z listy definiowanej w module Administracja; Jedn. miary jednostka miary, podana przez użytkownika; Cena cena usługi; Rodzaj ceny netto lub brutto (wybór z listy); PKWiU numer zgodny z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług; Aktywny automatycznie zaznaczony (istnieje możliwość zmiany); Rodzaj istnieje możliwość definiowania dwóch rodzajów kategorii: towaru lub usługi; Uwagi uwagi do usługi podane przez użytkownika. Do utworzenia usługi konieczne jest uzupełnienie kodu, nazwy i jednostki miary usługi. Edycja utworzonych wcześniej usług (przycisk Edytuj) umożliwia dokonanie zmian danych, w tym zmianę zaznaczenia pola Aktywny (usługa aktywna może znaleźć się na fakturze). Jednakże edytować można jedynie te usługi, które zostały dodane w module Finanse. 5

6 Usługi widoczne w module Finanse mogą zostać utworzone także jako świadczenia i zawierające je pakiety w module Cenniki i pakiety i tak: pakiety, które zostały dodane do kontraktu są widoczne w module Finanse razem z zawierającymi je świadczeniami jako osobne usługi; pakiety lub same świadczenia dodane do cennika lub promocji są widoczne w module Finanse razem z zawierającymi je świadczeniami jako osobne usługi. Tak utworzone usługi nie są jednak edytowalne z poziomu modułu Finanse Wyszukiwarka towarów i usług Okno główne Słownika usług zawiera m.in. wyszukiwarkę usług. Wyszukiwarka usług pozwala wyszukać utworzone usługi względem zadanych kryteriów (przycisk Szukaj) i wyświetlić listę wyników w tabeli znajdującej się pod Kryteriami wyszukiwania. Poniższy rysunek przedstawia Kryteria wyszukiwania usług w Słowniku usług. Rysunek 3. Wyszukiwarka usług. Moduł Finanse, Słownik usług. Wyszukiwarka usług oferuje wyszukiwanie usług według następujących kryteriów, analogicznych do danych koniecznych w trakcie tworzenia usług: Kod - wyszukiwanie po pierwszych cyfrach kodu, Nazwa wyszukiwanie po fragmencie nazwy usługi, PKWiU wyszukiwanie po kodzie PKWiU, Cena od/cena do wyszukiwanie od minimalnej i maksymalnej ceny, Stawka VAT wyszukiwanie usług z wybraną stawką VAT, Status możliwość zawężenia wyszukiwanych usług do aktywnych lub nieaktywnych, Jedn. miary wyszukiwanie względem jednostki miary, Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania z wybranymi kryteriami, Rodzaj- ustawia wyszukiwarkę w trybie wyszukiwania towaru lub usługi, Wyczyść usuwa wartości z pól w Kryteriach wyszukiwania. System umożliwia korzystanie z kilku kryteriów wyszukiwania równocześnie. 6

7 Słownik kontrahentów Słownik kontrahentów pozwala utworzyć, zmodyfikować, aktywować lub dezaktywować kontrahentów, którzy później mogą znaleźć się jako odbiorcy na fakturze. Rysunek 4. Słownik kontrahentów. Moduł Finanse. 7

8 Tworzenie i edycja kontrahentów Tworzenie nowego kontrahenta rozpoczyna się kliknięciem w przycisk Dodaj znajdującego się na dole okna Słownik kontrahentów. Poniższy rysunek przedstawia formatkę, w której uzupełnia się dane nowego kontrahenta. Rysunek 5. Tworzenie nowego kontrahenta. Moduł Finanse, Słownik kontrahentów. Tworząc nowego kontrahenta istnieje możliwość podania następujących danych: Nazwa kontrahenta pełna nazwa kontrahenta, Skrót krótka nazwa kontrahenta, NIP Numer Identyfikacji Podatkowej, Adres kontrahent może posiadać do trzech adresów (kolejne zakładki), jeden z adresów musi zostać zaznaczony jako Adres główny, minimalny zakres danych adresowych koniecznych do stworzenia kontrahenta to: kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, Uwagi uwagi do kontrahenta podane przez użytkownika. Do utworzenia kontrahenta oprócz danych adresowych konieczne jest uzupełnienie nazwy kontrahenta, skrótu oraz numeru NIP. Kontrahent jest tworzony ze statusem Aktywny. Edycja utworzonych wcześniej kontrahentów (przycisk Edytuj) umożliwia dokonanie zmian danych, w tym zmianę zaznaczenia pola Aktywny (wyłącznie aktywni kontrahenci mogą znaleźć się na fakturze jako odbiorcy). 8

9 Wyszukiwarka kontrahentów Okno główne Słownika kontrahentów zawiera m.in. wyszukiwarkę kontrahentów. Wyszukiwarka kontrahentów pozwala wyszukać utworzonych kontrahentów względem zadanych kryteriów (przycisk Szukaj) i wyświetlić listę wyników w tabeli pod Kryteriami wyszukiwania. Poniższy rysunek przedstawia Kryteria wyszukiwania kontrahentów w Słowniku kontrahentów. Rysunek 6. Wyszukiwarka kontrahentów. Moduł Finanse, Słownik kontrahentów. Wyszukiwarka kontrahentów oferuje wyszukiwanie kontrahentów po następujących kryteriach, analogicznych do danych koniecznych by utworzyć kontrahenta: Skrót wyszukiwanie po krótkiej nazwie kontrahenta, Nazwa kontrahenta wyszukiwanie po pełnej nazwie kontrahenta, NIP wyszukiwanie po Numerze Identyfikacji Podatkowej, wyszukiwanie po danych adresowych i kontaktowych, Status - możliwość zawężenia wyszukiwanych kontrahentów do aktywnych lub nieaktywnych, Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania z wybranymi kryteriami, Wyczyść usuwa wartości z pól w Kryteriach wyszukiwania. System umożliwia korzystanie z kilku kryteriów wyszukiwania równocześnie Drukarka Paragonów fiskalnych Po zainstalowaniu systemu i wybraniu przycisku Drukarka paragonów fiskalnych zostanie wyświetlony komunikat Bieżące stanowisko nie ma aktywnej drukarki fiskalnej. Aby aktywować drukarkę trzeba zdefiniować szczegóły stanowiska w module Administracja. W rezultacie, po kliknięciu przycisku, wyświetlane jest okno Drukarka paragonów fiskalnych. 9

10 Rysunek 7. Drukarka paragonów fiskalnych. Moduł Finanse. Okno Drukarka paragonów fiskalnych oferuje następujące funkcjonalności: Sprawdź połączenie sprawdza czy połączenie z drukarką została zainicjalizowane poprawnie, Wydrukuj raport dobowy drukuje raport z transakcji przeprowadzonych w dniu bieżącym, Wydrukuj raport okresowy drukuje raport z transakcji przeprowadzonych w okresie podanym przez użytkownika. 2. Dodanie, edycja oraz wydruk faktury pierwotnej Informacje podstawowe Najważniejsze informacje, o których należy pamiętać przed utworzeniem faktury pierwotnej oraz zawartość okna Faktura VAT: tworzenie nowej faktury rozpoczyna się kliknięciem w przycisk Dodaj; po kliknięciu przycisku Dodaj rozwija się lista uprzednio utworzonych, aktywnych dokumentów pierwotnych; do utworzenia faktury konieczne jest przynajmniej uzupełnienie wszystkich wymaganych danych; sekcja - Dane faktury; sekcja Odbiorca; lista pozycji; sekcja Podsumowanie; Przyciski. 10

11 Poniższy rysunek przedstawia formatkę, w której uzupełnia się dane nowej faktury. Rysunek 8. Tworzenie faktury pierwotnej. Moduł Finanse Dane faktury Sekcja Dane faktury zostaje automatycznie uzupełniona aktualnymi, domyślnymi wartościami oraz imieniem i nazwiskiem zalogowanego użytkownika, przy czym istnieje możliwość ich zmiany. Na dane faktury składają się: Faktura VAT oznacza, iż jest to dokument typu pierwotny, a brak wartości oznacza, iż numer faktury nie został jeszcze nadany, Data wystawienia domyślnie data dzisiejsza, Data sprzedaży domyślnie data dzisiejsza, Wystawił domyślnie użytkownik aktualnie zalogowany, Termin płatności domyślnie data dzisiejsza, Forma płatności domyślnie Gotówka (możliwe: Gotówka, Przelew, Czek, Inna) Odbiorca Odbiorcą może być pacjent lub kontrahent. Pola w tym oknie do momentu wybrania jednego z nich są nieaktywne. 11

12 Wybór pacjenta odbywa się kliknięciem w przycisk Wybierz pacjenta. Wyświetlona formatka pozwala wyszukać istniejącego pacjenta lub utworzyć nowego. Wybór kontrahenta odbywa się kliknięciem przycisku Wybierz kontrahenta. Wyświetlona formatka pozwala wyszukać istniejącego kontrahenta lub utworzyć nowego (więcej o tworzeniu i wyszukiwaniu kontrahentów w rozdziale ). Po wybraniu pacjenta lub kontrahenta dane odbiorcy zostają uzupełnione odpowiednimi wartościami. Istnieje możliwość edycji wpisanych danych. W przypadku, gdy wybrany zostaje pacjent, pole Odebrał zostaje automatycznie uzupełnione imieniem i nazwiskiem pacjenta. W przypadku wybrania kontrahenta pole Odebrał pozostaje puste. Wypełnienie pola Odebrał nie jest wymagane dla poprawnego zapisania/zatwierdzenia faktury Lista pozycji Wybór pozycji odbywa się kliknięciem w przycisk Dodaj. Wyświetlona formatka pozwala wyszukać istniejące usługi oraz towary lub utworzyć nowe (więcej o tworzeniu i wyszukiwaniu usług i towarów w rozdziale 1.1.1). Działania opisane poniżej zilustrowane są na przykładzie usług, w przypadku towarów wszystko odbywa się w analogiczny. Wyszukaną usługę zatwierdza się kliknięciem w przycisk Wybierz, a następnie określa się dane wybranej usługi. Poniższy rysunek przedstawia formatkę Dane wybranej usługi. Rysunek 9. Dane wybranej usługi na fakturze pierwotnej. Moduł Finanse. Formatka zawiera dane usługi: Nazwa usługi, Ilość, Rodzaj ceny, Cena, Rabat (%), Stawka VAT. Są one uzupełnione domyślnymi wartościami (podanymi w trakcie tworzenia usługi). Istnieje możliwość zmiany wszystkich danych prócz nazwy usługi oraz stawki VAT. Przycisk Zapisz powoduje dodanie usługi z podanymi danymi na fakturę. Proces dodawania usług można powtarzać wielokrotnie. Istnieje możliwość wielokrotnego dodawania tej samej usługi (towaru) na jednej fakturze. 12

13 Podsumowanie Podsumowanie zawiera tabelę sumującą aktualne wartości na fakturze (Wartość netto, Kwota VAT, Wartość brutto) w rozbiciu na stawki VAT wybranych usług. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe Podsumowanie. Rysunek 10. Podsumowanie na fakturze pierwotnej. Moduł Finanse Zakończenie pracy nad dokumentem pierwotnym Ostatnim krokiem w procesie tworzenia nowego dokumentu jest zapisanie stanu pracy przy wykorzystaniu przycisków w dolnej części formatki. Działanie przycisków jest następujące: Zapisz Zapisuje aktualny stan pracy nad dokumentem oraz zmienia status dokumentu na status Niezatwierdzony. W sekcji Odbiorca okno Odebrał domyślnie jest uzupełniane imieniem oraz nazwiskiem pacjenta gdy odbiorcą faktury jest pacjent, jednak możliwa jest jego zmiana, gdy odbiorcą faktury jest inna osoba. W przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent, okno Odebrał domyślnie pozostaje puste. Powrót do pracy nad fakturą jest możliwy przy wykorzystaniu przycisku Edytuj po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse (więcej w rozdziale 6). Istnieje możliwość usunięcia faktury przy wykorzystaniu przycisku Usuń po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse (więcej w rozdziale 6) Zatwierdź Zmienia status dokumentu na Zatwierdzony. W sekcji Odbiorca okno Odebrał domyślnie jest uzupełniane imieniem oraz nazwiskiem pacjenta, gdy odbiorcą faktury jest pacjent, jednak możliwa jest jego zmiana gdy odbiorcą faktury jest inna osoba. W przypadku gdy odbiorcą jest kontrahent, okno Odebrał domyślnie pozostaje puste. Fakturze zostaje nadany numer zgodnie z ustaloną numeracją typu dokumentu; 13

14 Brak możliwości edycji zatwierdzonej faktury. Istnieje możliwość wyświetlenia faktury przy wykorzystaniu przycisku Podgląd po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse lub po dwukrotnym kliknięciu w wybraną fakturę. Brak możliwości usunięcia zatwierdzonej faktury. Istnieje możliwość wydruku faktury (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, Duplikat oryginału, Duplikat kopii) przy wykorzystaniu przycisku Drukuj po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse (więcej w rozdziale 6) Zatwierdź i drukuj Niesie za sobą wszystkie konsekwencje zatwierdzenia faktury z punku Równocześnie dokonywany jest wydruk faktury w opcji wybranej przez użytkownika z listy (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, Duplikat oryginału, Duplikat kopii) Anuluj Przerywa pracę nad dokumentem na dowolnym etapie. Nie zapisuje zmian (nie tworzy nowego dokumentu). 3. Dodanie, edycja oraz wydruk paragonu Tworzenia paragonów przebiega identycznie jak tworzenie faktur (patrz podrozdziały ). Jedyne różnice występują na etapie zapisu, zatwierdzania oraz wydruku paragonu Zakończenie pracy nad paragonem Ostatnim krokiem w procesie tworzenia nowego paragonu jest zapisanie stanu pracy przy wykorzystaniu przycisków w dolnej części formatki. Działanie przycisków zostało opisane dokładnie poniżej Zapisz Zapisuje aktualny stan pracy nad dokumentem oraz zmienia status dokumentu na status Niezatwierdzony. W sekcji Odbiorca okno Odebrał domyślnie jest uzupełniane imieniem oraz nazwiskiem pacjenta, gdy odbiorcą jest pacjent, jednak możliwa jest jego zmiana, gdy odbiorcą paragonu jest inna osoba. W przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent, okno Odebrał domyślnie pozostaje puste. Powrót do pracy nad paragonem jest możliwy przy wykorzystaniu przycisku Edytuj po wyszukaniu określonego paragonu w oknie głównym modułu Finanse. Istnieje możliwość usunięcia paragonu przy wykorzystaniu przycisku Usuń po wyszukaniu określonego paragonu w oknie głównym modułu Finanse. 14

15 Zatwierdź i drukuj Zmienia status dokumentu na Zatwierdzony. W sekcji Odbiorca okno Odebrał domyślnie jest uzupełniane imieniem oraz nazwiskiem pacjenta, gdy odbiorcą jest pacjent, jednak możliwa jest jego zmiana, gdy odbiorcą paragonu jest inna osoba. W przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent, okno Odebrał domyślnie pozostaje puste. Konieczne jest uzupełnienie danych przynajmniej jednej pozycji na paragonie. Paragonowi zostaje nadany numer zgodnie z ustaloną numeracją typu dokumentu. Brak możliwości edycji zatwierdzonego paragonu. Istnieje możliwość wyświetlenia paragonu przez wykorzystanie przycisku Podgląd po wyszukaniu określonego paragonu w oknie głównym modułu Finanse lub po dwukrotnym kliknięciu w wybraną fakturę. Brak możliwości usunięcia zatwierdzonego paragonu. Wydruk paragonu następuje automatycznie po zatwierdzeniu paragonu. Gdy drukarka zgłosi błąd np. drukarka nie będzie zainicjalizowana wtedy paragon nie zostanie wydrukowany jednak sam przycisk Zatwierdź będzie nadal aktywny (paragon nie zostanie zatwierdzony). Z chwilą gdy błąd zostanie usunięty (np. drukarka paragonów fiskalnych zostanie zainicjalizowana) należy ponownie wcisnąć przycisk Zatwierdź co spowoduje wydruk paragonu Anuluj Przerywa pracę nad dokumentem na dowolnym etapie. Nie zapisuje zmian (nie tworzy nowego dokumentu). 4. Dodanie, edycja oraz wydruk faktury korygującej Informacje podstawowe Najważniejsze informacje, o których należy pamiętać przed utworzeniem faktury korygującej: utworzenie faktury korygującej możliwe jest jedynie dla dokumentu ze statusem Zatwierdzony; istnieje możliwość utworzenie faktury korygującej dla dokumentów typu: pierwotny lub korygujący; dla danego, zatwierdzonego dokumentu, można utworzyć faktury korygujące dla każdej pozycji tylko jeden raz (np. jedną fakturę korygującą na wszystkie pozycje lub kilka faktur korygujących na kolejne pozycje). Po skorygowaniu wszystkich pozycji w fakturze przycisk koryguj ulega wyszarzeniu. Kolejna korekta jest możliwa, ale dla dokumentu już skorygowanego; tworzenie faktury korygującej rozpoczyna się kliknięciem w przycisk Koryguj; po kliknięciu przycisku Koryguj rozwija się lista uprzednio utworzonych aktywnych dokumentów korygujących; 15

16 do utworzenia faktury korygującej konieczne jest przynajmniej uzupełnienie wszystkich wymaganych danych. Poniższy rysunek przedstawia formatkę, w której uzupełnia się dane faktury korygującej. Analogicznie do procesu tworzenia faktury pierwotnej, jej najważniejszych elementy to: Sekcja - Dane faktury, Sekcja Odbiorca, Lista pozycji. Sekcja Podsumowanie, Przyciski. Rysunek 11. Tworzenie faktury korygującej. Moduł Finanse Dane faktury Analogicznie do procesu tworzenia faktury pierwotnej, Dane faktury zostają automatycznie uzupełnione aktualnymi, domyślnymi wartościami, przy czym istnieje możliwość ich zmiany. W górnej części okna znajdują się informacje, iż jest to dokument typu korygujący oraz do jakiej faktury się odnosi. 16

17 Odbiorca Dane odbiorcy zostają uzupełnione danymi kontrahenta/pacjenta wybranego podczas tworzenia faktury pierwotnej. Istnieje możliwość edycji wszystkich danych adresowych oraz kontaktowych. Nie ma możliwości ponownego wybrania kontrahenta/pacjenta. Pole danych odbiorcy wygląda analogicznie do okna w procesie tworzenia faktury pierwotnej, przy czym konieczne jest uzupełnienie danych w nowym polu Uwagi do korekty. Poniższy rysunek przedstawia pole Odbiorca. Rysunek 12. Dane Odbiorcy. Tworzenie faktury korygującej. Moduł Finanse Lista pozycji Lista pozycji na fakturze korygującej jest identyczna jak na fakturze pierwotnej, do której korekta się odnosi. Nie ma możliwości dodania nowych pozycji na fakturze korygującej. Istnieje możliwość zmiany danych każdej z pozycji przy wykorzystaniu przycisku Edytuj. Poniższy rysunek przedstawia formatkę Korekta pozycji, w której dokonuje się zmian pozycji. Rysunek 13. Korekta pozycji. Tworzenie faktury korygującej. Moduł Finanse. Korekty pozycji dokonuje się poprzez wpisanie nowych wartości w polach Wartości po zmianie i potwierdzenie ich kliknięciem przycisku Zapisz. W celu poprawnego zapisania korekty należy zmienić co najmniej jedną z wartości. W przypadku korekty kilku pozycji na fakturze - konieczna jest osobna edycja danych dla każdej pozycji korygowanej. Powrót do wartości sprzed korekty dla danej pozycji (wartość z faktury pierwotnej) odbywa się poprzez przycisk Cofnij korektę. 17

18 Podsumowanie Podsumowanie na fakturze korygującej zawiera trzy tabele (Przed korektą, Po korekcie, Różnica). Sumują one wartości (Wartość netto, Kwotę VAT, Wartość brutto) w rozbiciu na stawki VAT wybranych usług w porównaniu z fakturą pierwotną, do której się odnosi. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe Podsumowanie dla faktury korygującej. Rysunek 14. Podsumowanie na fakturze korygującej. Moduł Finanse Zakończenie pracy nad dokumentem korygującym Ostatnim krokiem w procesie tworzenia nowego dokumentu korygującego jest zapisanie stanu pracy przy wykorzystaniu przycisków w dolnej części formatki. Działanie przycisków jest analogiczne do procesu tworzenia dokumentu pierwotnego (więcej w rozdziale 2.1.6). Przy czym aby dokument korygujący został zatwierdzony oraz wydrukowany wymagana jest zmiana przynajmniej jednej pozycji w fakturze, która jest korygowana. 5. Wyświetlanie dokumentów powiązanych System umożliwia wyświetlenie listy dokumentów powiązanych do danego dokumentu (dokument korygujący oraz następne dokumenty korygujące odnoszące się do poprzednich). Podstawowymi założeniami są: dokument ma status Zatwierdzony; dla dokumentu został stworzony dokument korygujący (niezależnie od statusu). W celu wyświetlenia listy dokumentów powiązanych najpierw w oknie głównym modułu Finanse należy wybrać dokument ze statusem Zatwierdzony a następnie dwukrotnie kliknąć w wybrany dokument co spowoduje otwarcie okna Faktury VAT lub Faktury korygującej. Lista dokumentów powiązanych zostanie wyświetlona przy użyciu przycisku Dokumenty powiązane znajdującego się na dole otwartego okna. Poniższy rysunek przedstawia przykładową listę dokumentów powiązanych. 18

19 Rysunek 15. Lista dokumentów powiązanych. Moduł Finanse. Formatka umożliwia otworzenie powiązanych dokumentów poprzez wykorzystanie przycisku Otwórz. 6. Edycja i wydruk zapisanych dokumentów Edycja faktur lub paragonów Odbywa się przy wykorzystaniu przycisku Edytuj po wyszukaniu określonej faktury lub paragonu w oknie głównym modułu Finanse. Edycja faktury lub paragonu jest możliwa jedynie w przypadku, gdy dokument nie został zatwierdzony (w liście wyników wyszukiwania widnieje ze statusem: Niezatwierdzony). Odbywa się w sposób analogicznym do tworzenia faktury lub paragonu oknie. Umożliwia zmianę uzupełnionych wcześniej danych we wszystkich elementach faktury lub paragonu. Umożliwia usunięcie faktury lub paragonu przy wykorzystaniu przycisku Usuń (usunięcie faktury lub paragonu jest również możliwe przy wykorzystaniu przycisku Usuń po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse). Dodatkowo w przypadku edycji Zatwierdzonego paragonu możliwe jest jedynie jego anulowanie poprzez zaznaczenie pola wyboru Anulowany znajdującego się u góry okna paragon Wydruk faktur Wydruk faktury jest możliwy jedynie w przypadku, gdy dokument został zatwierdzony (w liście wyników wyszukiwania widnieje ze statusem: Zatwierdzony). Odbywa się przy wykorzystaniu przycisku Drukuj po wyszukaniu określonej faktury w oknie głównym modułu Finanse. Możliwe opcje wydruku (Oryginał, Kopia, Oryginał i kopia, Duplikat oryginału, Duplikat kopii) są aktywne do wyboru z listy rozwijanej po kliknięciu przycisku Drukuj. 19

20 Wydruk paragonów Wydruk paragonu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy dokument został zatwierdzony (w liście wyników wyszukiwania widnieje ze statusem: Zatwierdzony). Odbywa się przy wykorzystaniu przycisku Zatwierdzony po wyszukaniu określonego paragonu w oknie głównym modułu Finanse. 7. Wyszukiwarka faktur Okno główne modułu Finanse zawiera m.in. wyszukiwarkę faktur. Wyszukiwarka pozwala wyszukać utworzone faktury względem zadanych kryteriów (przycisk Szukaj) i wyświetlić listę wyników w tabeli pod Kryteriami wyszukiwania. Poniższy rysunek przedstawia Kryteria wyszukiwania faktur w module Finanse. Rysunek 16. Wyszukiwarka faktur. Moduł Finanse. Wyszukiwarka faktur oferuje wyszukiwanie faktur według następujących kryteriów, analogicznych do danych koniecznych w trakcie tworzenia dokumentów: Numer dokumentu wyszukiwanie względem numeru faktury (numer faktury jest nadawany w momencie jej zatwierdzenia); Typ dokumentu wyszukiwanie względem typów dokumentów utworzonych przez użytkownika; Stan dokumentu wyszukiwanie dokumentów zatwierdzonych lub niezatwierdzonych; wyszukiwanie po danych odbiorcy (adresowych, PESEL, NIP); Data utworzenia od/data utworzenia do wyszukiwanie względem daty utworzenia; Data sprzedaży od/data sprzedaży do wyszukiwanie względem daty sprzedaży; Rodzaj dokumentu wyszukiwanie dokumentów typu faktura, faktura korygująca, paragon; Szukaj rozpoczyna proces wyszukiwania z wybranymi kryteriami; Wyczyść usuwa wartości z pól w Kryteriach wyszukiwania. System umożliwia korzystanie z kilku kryteriów wyszukiwania równocześnie. 20

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Moduł Cenniki i Pakiety. Dotyczy wersji:

Podręcznik użytkownika. Moduł Cenniki i Pakiety. Dotyczy wersji: Podręcznik użytkownika Moduł Cenniki i Pakiety Dotyczy wersji: Spis treści 1. Moduł Cenniki... i pakiety 4 1.1. Okno główne modułu... Cenniki i pakiety 4 1.2. Zarządzanie typami... kosztów 5 1.2.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1 Metryka: Lp. Data Wersja Opis 1 2016-06-26 6 Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

System Optimed24. Konfiguracja i ważniejsze zmiany

System Optimed24. Konfiguracja i ważniejsze zmiany System Konfiguracja i ważniejsze zmiany Spis treści 1. E-Recepta... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. Certyfikaty... 3 Konfiguracja struktury medycznej... 4 Instalacja usługi... 5 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018 Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

PWI Instrukcja użytkownika

PWI Instrukcja użytkownika PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja uŝytkowania programu PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym?

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Finanse VULCAN Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten powiązać z odpowiednim dokumentem typu

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. WIDOK AKTYWNE ALERTY 4 3.2. WIDOK HISTORIA NOWO WYGENEROWANYCH ALERTÓW 4 3.3. DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika ` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część I Konto użytkownika Spis treści Konto 1. Logowanie... 1 2. Ekran powitalny... 2 3. Nawigacja i podsumowanie... 3 4. Zmiany... 4 5. Wiekowanie... 5 6. Najwięksi

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania: Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo