Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży"

Transkrypt

1 Nowe zasady rozliczania i ewidencji korekt sprzedaży Tarnów ul. Ochronek 5 tel. (0-14)

2 Wstęp Oddajemy w Państwa ręce, nową wersję programu InfofarmApteka+ o numerze 3.0.7/120,04. Główne zmiany w programie mają związek z dostosowaniem programu do opublikowanego 15 marca 2013 roku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W szczególności zmiany, w zakresie rejestrowania i ewidencjonowania korekt sprzedaży. Podatnik ma czas na dostosowanie się do zmian do 30 września 2013 roku. Jednak w naszej opinii nie ma powodów by zwlekać z wdrożeniem nowych zasad. Zwrot towaru, korekty sprzedaży, retaksacja Konieczność skorygowania sprzedaży może mieć miejsce z następujących powodów: 1. Zwrot towaru, w tym reklamacja. W świetle obowiązujących przepisów taki zwrot powinien być udokumentowany: dowodem sprzedaży (paragon, faktura, potwierdzenie zapłaty lub inne dowody dopuszczone w prawie konsumenckim) oraz protokołem zwrotu, podpisanym przez sprzedającego i kupującego. 2. Korekta oczywistej pomyłki to jest pomyłki wykrytej w trakcie sprzedaży, ale już po wydrukowaniu paragonu. Taka korekta powinna być udokumentowana oryginałem paragonu. 3. W trakcie kontroli prawidłowości realizacji recept (retaksacji) lub też podczas przygotowywania dokumentacji refundacyjnej do NFZ zostanie wykryty błąd. Jednak ma to miejsce jeszcze przed wczytaniem komunikatu XML na portal NFZ, więc korekta sprzedaży nie będzie skutkować koniecznością złożenia korekty do refundacji. 4. Błąd zostanie wykryty już po wczytaniu na portal NFZ komunikatu refundacyjnego XML. Dwie pierwsze sytuacje występują w każdym podmiocie prowadzącym sprzedaż detaliczną i są uregulowane prawnie. Kolejne dwa przypadki są specyficzne dla aptek i niestety ustawodawca nie wziął ich pod uwagę. Każdorazowo osoba dokonująca retaksacji musi zdecydować czy ma do czynienia raczej ze zwrotem czy też z oczywistą pomyłką. Korekty retaksacyjne mogą, ale, nie muszą wpływać na zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Z tego punktu widzenia dokonajmy podziału na korekty retaksacyje: 1. Neutralne fiskalnie nie mają wpływu na zobowiązania z tytułu podatku Vat. 2

3 2. Fiskalne - wpływające na zobowiązania podatkowe. Warto jeszcze wyodrębnić korekty neutralne fiskalnie, ale wpływające na rozliczenia finansowe (zmiana odpłatności i limitu). Korektę można rozliczyć na kilka sposobów, ale każdy z nich jest stosowany w innej sytuacji. Zależnie od tego, jaki zakres informacji podlega korekcie, kiedy jest dokonywana korekta, oraz oczywiście od tego, czy mamy do czynienia z korektą retaksacyjną, czy też z zwykłą oczywistą pomyłką, czy faktycznym zwrotem. Występujące przypadki i sposób postępowania pokazano w poniższej tabeli. 3

4 Lp Przyczyna i termin rejestracji korekty?. 1. Zwrot towaru, reklamacja, oczywista pomyłka. 2. Poprawa numeru recepty, świadczeniodawcy, lub pacjenta dokonana przed złożeniem komunikatu XML do NIZ. 3. Poprawa atrybutów recepty, obojętnych fiskalnie, których nie da się skorygować za pomocą funkcji pod Ctrl+Q (np. oddział NFZ), a dokonanych przed złożeniem komunikatu XML do NIZ. 4. Korekta odpłatności (w tym uprawnień pacjenta, wpływających na odpłatność), korekta limitu, niezależnie od terminu dokonania korekty, oraz korekty niefiskalne (przypadki wymienione w punktach 2 i 3), ale dokonane po złożeniu komunikatu XML do NFZ, więc wymagające złożenia korekty XML do NFZ 5. Korekta retaksacyjna fiskalna: korekta leku lub ilości, lub ceny, Jaką funkcję zastosować? Zastosuj wywoływaną w ekspedycji, przez Ctrl+F9, funkcję Korekta do transakcji. Najwygodniej skorzystać z dostępnej w ekspedycji funkcji, pod Ctrl+Q. Opis podrozdział 5.7 Uzupełnianie danych z recepty. Można również wykorzystać dostępny w ekspedycji klawisz F12 Skorzystaj w ekspedycji z klawisza F12, wyedytuj receptę i popraw atrybuty, lub użyj zapleczowej opcji Recepty. Zastosuj wywoływaną w ekspedycji, przez Ctrl+F9, funkcję Korekta do recepty. Zastosuj wywoływaną w ekspedycji, przez Ctrl+F9, funkcję Korekta do recepty fiskalna. 4

5 Korekta do transakcji (Ctrl+F9 funkcja Korekta do Transakcji) Aby zarejestrować tego typu korektę, wciśnij Ctrl+F9 (F10 Korekta sprzedaży). Rysunek 5-1 Okno wyboru zapisu korygowanego. W oknie Korekta w polu Numer klienta wpisz numer klienta z paragonu i zatwierdź (Ctrl+Enter). 5

6 Rysunek 5-2 Zarejestrowana korekta paragonu. W efekcie powstaje transakcja, która obejmuje cały korygowany paragon, zapisany na minus (kolor czerwony) i cały na plus. Pozycje zapisane na plus możesz korygować, po wciśnięciu klawisza Enter. Możesz zmienić nazwę produktu lub ilość. Pozycję możesz usunąć (obsługa zwrotów towaru i oczywistych pomyłek), wciskając klawisz Del. Po naniesieniu wszystkich korekt, podlicz operację (Ins) rysunek 5-3. Rysunek 5-3 Podsumowanie korekty fiskalnej Określ rodzaj korekty zwrot czy oczywista pomyłka, oraz zaznacz, czy masz oryginał paragonu. Dla przypomnienia, by nie używać myszki komputerowej, stosuj kombinację lewym klawisz Alt+litera podkreślona: Alt+r zwrot lub reklamacja, Alt+p Korekta oczywistej pomyłki, Alt+t/n posiadam/nie posiadam oryginalny paragon Kombinacją Shift+F11, możesz wydrukować protokół. W polu Opis możesz opisać przyczynę zwrotu/korekty. Pojawi się on na protokole i w ewidencji. Zakończ operację, wciskając Enter. Uwaga!!! Jeżeli omyłkowo zrobiłeś korektę do niewłaściwego paragonu, to póki nie zatwierdzisz tej operacji ( Ins i Enter), możesz łatwo ją usunąć wciskając Ctrl+Del. Korekta niefiskalna dokonana przed złożeniem raportu XML (Punkty 2 i 3 z tabeli) 6

7 W tym zakresie mieszczą się wszystkie zmiany danych o recepcie i pacjencie, za wyjątkiem zmiany uprawnień, które wpływają na kwoty odpłatności i refundacji. Aby korygować tego typu dane, wciśnij klawisz F12. Rysunek 5-4 Zarejestrowane operacje sprzedaży. Wyszukaj, wybierz i wyedytuj receptę (3xEnter). Wprowadź zmiany. Zapisz (Ctrl+Enter). Otaksuj ponownie (F9). Korekta niefiskalna dokonana po złożeniu komunikatu XML oraz korekta wpływająca na finanse niezależnie od terminu jej wykonania (Punkt 4 z tabeli) Taka korekta wymusza złożenie do NFZ raportu XML korygującego. Korzystamy z dostępnej w ekspedycji Korekty do recepty. Aby zarejestrować tego typu korektę, wciśnij Ctrl+F9 (F10 Korekta sprzedaży). 7

8 Rysunek 5-5 Okno wyboru zapisu korygowanego. Wciśnij " ", by przejść do recepty wpisz kolejny numer recepty w dniu i zatwierdź - Ctrl+Enter.. W polu Numer Rysunek 5-6 Zarejestrowana korekta recepty. Następnie otwórz okno z danymi recepty (Enter na wierszu recepty), by skorygować atrybuty recepty. Ustaw się na konkretnym leku (zapisy na plus) by skorygować odpłatność. Po naniesieniu korekt, otaksuj receptę(f9) i zamknij transakcję (Ins i Enter). 8

9 Korekta retaksacyjna fiskalna (korekta leku, ilości i ceny) (Punkt 5 z tabeli) Aby zarejestrować tego typu korektę, wciśnij Ctrl+F9 (F10 Korekta sprzedaży). Rysunek 5-7 Okno wyboru zapisu korygowanego. Wciśnij " ", by przejść do recepty wpisz kolejny numer recepty w dniu i zatwierdź - Ctrl+Enter.. W polu Numer Rysunek 5-8 Zarejestrowana fiskalna korekta recepty. Następnie otwórz okno z danymi recepty (Enter na wierszu recepty), by poprawić atrybuty recepty, a wejdź w konkretną pozycję by zmienić lek lub ilość. W tym miejscu możesz również skorygować odpłatność. Po skorygowaniu recepty, otaksuj ją (F9) i podlicz transakcję (Ins). Na ekranie pojawi się okno podsumowania korekty fiskalnej (Rysunek 5-24). Postąp analogicznie, jak w przypadku korekty do transakcji. Po zatwierdzeniu transakcji (Enter) zostanie wydrukowany paragon, obejmujący pozycje recepty po skorygowaniu. Zestawienie fiskalnych korekt sprzedaży Uruchom opcję Zarządzanie Zestawienie korekt sprzedaży. Na ekranie pojawi się tabela zawierająca informacje o zarejestrowanych przez ekspedytorów korektach fiskalnych, to jest takich korekt, które wpływają zmniejszająco na wysokość podatku VAT należnego. 9

10 Z poziomu zakładki Dane podstawowe możesz uzupełnić lub zmienić informację o korekcie w następującym zakresie: jest/nie ma oryginału paragonu, rodzaj korekty:zwrot(reklamacja)/oczywista pomyłka, opis przyczyny dokonania korekty. W zakładce Zawartość dostępna jest informacja o produktach objętych korektą. Z poziomu Rejestru korekt dostępne są dwa wydruki: 5. Wydruk protokołu zwrotu F9 Protokół zwrotu lub reklamacji, 6. Rejestr zwrotów F9 Rejestr zwrotów. Przed wydrukowaniem Rejestru zwrotów należy określić kilka parametrów ( Rysunek 14-8) Rysunek 14-8 Zakres rejestru korekt sprzedaży Zależnie od potrzeb można sporządzić wymagane formalnie dwa rejestry rejestr zwrotów i reklamacji, oraz rejestr oczywistych pomyłek. Można również oddzielnie wydrukować zestawienie korekt bez oryginału paragonu i z oryginałem. Sam tytuł rejestru podlega również edycji. Od strony finansowej dwie wartości uwidocznione na rejestrze korekt są ważne wartość brutto i podatek Vat należny. Sumy z rejestru korekt są zgodne z tabelką Zwroty na raporcie Utarg. 10

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.34 STD w stosunku do wersji 3.33 STD 3.44 PLUS w stosunku do wersji 3.43 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 3.34 STD/3.44 PLUS Praca z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600

Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 wersja 5.7 Moduł sprzedaży do drukarki fiskalnej Elzab FP-600 (Instrukcja Obsługi) River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-9-36, e-mail: info@aktyn.pl

Bardziej szczegółowo

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej

Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Jak po zmianach ewidencjonować obrót na kasie rejestrującej Od 1 kwietnia br. w nowym rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących zostały określone zasady ewidencjonowania zwrotu i reklamacji towarów oraz

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne faktury VAT

Uniwersalne faktury VAT Uniwersalne faktury VAT Hipermarket NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Opis 1. Moduł............................................................... 3 2. Zarys................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 363 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 7a

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo