Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:"

Transkrypt

1 Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport "Stan na dzień..." jako remanent 3.1 Omówienie 3.2 Generowanie wydruku 3.3 Różnice remanentowe Omówienie mechanizmu Dokument BO (skrót od "Bilans Otwarcia"), jest dokumentem który dodaje się dla jednostek prowadzących magazyn (to, czy jednostka prowadzi magazyn można określić na ekranie edycji jednostki organizacyjnej). Jeśli dodajemy nową jednostkę do systemu i jednostka ta prowadzi magazyn, to dokument taki należy bezwzględnie dodać w przeciwnym wypadku nie będzie można prowadzić obrotu lekami do / z tej jednostki. Bilans otwarcia jest pierwszym dokumentem aptecznym w danej jednostce i jest dodawany do zainicjowania początkowego stanu magazynowego Dokument ten służy również do przeprowadzenia remanentu w danym magazynie. Dla każdej jednostki można przeprowadzić remanent niezależnie i w dowolnym czasie. Dokument taki odzwierciedla stan magazynu w danym dniu i służy za odnośnik dla dokumentów aptecznych wystawionych po tym dokumencie. Przykładowa sytuacja: załóżmy, że według systemu w magazynie aptecznym powinny znaleźć się następujące leki: Lek X 80 opakowań Lek Y 50 opakowań Lek Z 100 opakowań Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Lek X 82 opakowania Lek Y 62 opakowania W takiej sytuacji system przyjmuje podane ilości za obowiązujące. Proszę zwrócić uwagę, że na dokumencie BO nie ma informacji o leku Z w takiej sytuacji system przyjmuje, że leku tego w ogóle nie ma na stanie apteki. Użycie dokumentu BO do przeprowadzenia remanentu w aptece omówiono poniżej. UWAGA: aby móc wypełnić dokument pozycjami użytkownik powinien być przypisany do jednostki, dla której został dodany dokument. Należy też zwrócić uwagę, czy ustawienia receptariusza nie blokują możliwości wyboru leków spoza niego (parametr TYLKO_RECEPTARIUSZ).

2 Dokument BO jako remanent Dokument BO może posłużyć do przeprowadzania remanentu w magazynach. UWAGA: należy pamiętać, że pozycje wygenerowanego dokumentu BO nie zawierają niektórych informacji obecnych w dokumentach pierwotnych. Po utworzeniu dokumentu nie zostaną zachowane: informacja o dokumencie, z którego pochodzi dana pozycja (faktura, korekta) wprowadzonych do systemu informacji o numerze serii i dacie ważności Aby zachować te dane należy wykonać remanent przy pomocy raportu Stan na dzień ten sposób omówiono w następnym rozdziale tego podręcznika. Przeprowadzenie remanentu sprowadza się w skrócie do dodania dokumentu BO dla magazynu, wypełnienia go pozycjami, a następnie skonfrontowania wartości tego raportu ze stanem spisanym z natury (faktycznego stanu półek w magazynie) i naniesienia ewentualnych poprawek. Poniżej opisano sposób postępowania. Dodawanie dokumentu Aby dodać dokument BO, wykonujemy następujące kroki: 1. Wchodzimy na zakładkę główną apteki (zależnie od konfiguracji może ona nazywać się Apteka, Apteka główna, Apteczka lub podobnie). 2. Na zakładce klikamy na link Dodaj dokument, widoczny ponad listą dokumentów aptecznych. Zostaniemy przeniesieni na ekran edycji nowego dokumentu w polu Typ wybieramy wartość BO Remanent, co spowoduje, że ekran będzie wyglądać mniej więcej tak jak na poniższej ilustracji: 3. Na tym ekranie określamy datę, dla której chcemy dodać dokument (nie musi to być data dzisiejsza ważne jest tylko żeby pamiętać, że od tej daty w magazynie będą obowiązywać wartości podane w tym dokumencie), a w polu Jednostka wybieramy z listy jednostkę, dla której chcemy dodać dokument. Na tej liście widoczne są wszystkie jednostki, dla których na ekranie edycji zaznaczono pole Jednostka prowadzi magazyn. 4. Formularz zatwierdzamy przyciskiem OK. Dokument został utworzony. Po jego stworzeniu zostajemy automatycznie przeniesieni na ekran pozycji tego dokumentu lista pozycji jest oczywiście pusta. Możemy teraz dodać ręcznie po kolei wszystkie leki, jakie są na stanie magazynu, jednak nie zalecamy wykonywania tego w ten sposób. W systemie istnieje szereg mechanizmów, które przyspieszają i ułatwiają proces wypełniania tego dokumentów BO. Szerzej omówiono je w następnych rozdziałach. Aby z nich skorzystać konieczny będzie jednak powrót do listy dokumentów aptecznych. Kliknijmy zatem na link dokument widoczny ponad pustą listą pozycji i niech rozpocznie się nasza przygoda.

3 Generowanie pozycji remanentu Pierwszą opcją zalecaną jest wygenerowanie pozycji remanentu w oparciu o aktualne stany magazynowe. Link do tego służący znajduje się przy naszym nowoutworzonym (pustym) dokumencie BO: Po kliknięciu na ten link zostaniemy przeniesieni na ekran generacji pozycji, na którym możemy określić, czy system ma analizować wszystkie dokumenty apteczne, czy tylko te zatwierdzone, a także wykonać próbną generację system nie wypełni dokumentu pozycjami dopóki nie zaznaczymy pola Wykonaj. Po zatwierdzeniu formularza przyciskiem Drukuj system przeanalizuje wszystkie przychody i rozchody towarów (od czasu ostatniego dokumentu) i wypełni dokument BO pozycjami zgodnie z wyliczonymi w ten sposób wartościami. Następnie można wygenerować raport stan na dzień z zaznaczoną opcją "Stan z natury" z wydrukowanym dokumentem można zweryfikować czy stany fizycznie się zgadzają. Ewentualne różnice w ilościach należy nanieść w pozycjach dokumentu BO. Po uzupełnieniu pozycji należy kliknąć na link edycja przy dokumencie BO i na ekranie edycji zatwierdzić ten dokument.

4 Generowanie stanów zerowych Drugi ze sposobów to wygenerowanie zerowych pozycji remanentu oznacza to, że dokument zostanie wypełniony takimi samymi pozycjami jak w poprzednim przykładzie, jednak każda z tych pozycji będzie miała ilość równą zero. Służy do tego link Gen. zerowe pozycje remanentu widoczny przy pustym dokumencie BO. Link zaznaczony powyżej przenosi nas na ekran generacji pozycji, na którym możemy określić, czy system ma analizować wszystkie dokumenty apteczne, czy tylko te zatwierdzone, rozbić towary na oddzielne pozycje według daty ważności i numeru serii, a także wykonać próbną generację system nie wypełni dokumentu pozycjami dopóki nie zaznaczymy pola Wykonaj. Po zatwierdzeniu formularza dokument BO wypełni się pozycjami, jednak ilości na stanie będą wskazywać zero oznacza to, że po dodaniu takiego dokumentu stany magazynowe będą zerowe, a co za tym idzie nie będzie można wydawać leków z tego magazynu. Z tego względu zalecamy jak najszybsze uzupełnienie ilości w dokumencie w oparciu o faktyczne stany magazynowe (analogicznie do poprzedniego sposobu tu również należy posłużyć się raportem stan na dzień z zaznaczoną opcją "Stan z natury". Po uzupełnieniu pozycji należy kliknąć na link edycja przy dokumencie BO i na ekranie edycji zatwierdzić ten dokument. Raporty remanentowe Różnice pomiędzy stanem sprzed remanentu i po nim można wyświetlić raportem "Rozliczenie remanentu". Dodatkowo istnieje możliwość wygenerowania raportu "Stan na dzień" z zaznaczoną opcją Inwentaryzacja. Obydwa raporty można znaleźć na zakładce Raporty magazynowe.

5 Raport "Stan na dzień..." jako remanent Omówienie Alternatywą dla dokumentu BO jest przeprowadzenie inwentaryzacji przy użyciu raportu Stan na dzień. Sposób ten pozwoli nam zachować dane, które nie przenoszą się do automatycznie tworzonego dokumentu BO czyli dane o fakturach przetargowych i korektach, a także numery serii i daty ważności. Generowanie wydruku Aby wygenerować wydruk przechodzimy na zakładkę raportów magazynowych, odszukujemy ten raport i klikamy na jego nazwę. Przeniesie nas to na ekran generowania raportu.

6 Należy tu zaznaczyć opcje: stan dnia wybieramy tu dzień przeprowadzenia remanentu w sekcji Opcje zaznaczamy pola: Wyświetlać jednostki miary, data ważności, seria Wyświetlać stany zerowe Rodzaj ceny wybieramy wartość "wszystkie" Dokumenty zatwierdzone zaznaczamy, jeśli mamy włączony parametr MAG_OBROT_ZATW. Jednostka tu wybieramy jednostkę, dla magazynu której przeprowadzimy remanent. Grupy towarowe zaznaczamy opcję wszystkie Miejsce składowania zaznaczamy opcję wszystkie Stan z natury zaznaczamy tę opcję Inwentaryzacja zaznaczamy, że wygenerowany dokument ma być inwentaryzacją i wybieramy jej rodzaj. Formularz zatwierdzamy przyciskiem Drukuj. Różnice remanentowe Z tak wygenerowanym dokumentem możemy przeprowadzić remanent. Weryfikujemy stan faktyczny na półkach magazynowych i zgodnie z nim uzupełniamy rubrykę "Spis z natury". Następnie, aby uzupełnić różnice na minus w stanach magazynowych należy dodać dla danego magazynu dokument straty. W tym celu przechodzimy na zakładkę dokumentów aptecznych, klikamy na link Dodaj dokument, a następnie wybieramy typ: SN strata nadzwyczajna. Ekran będzie wyglądał tak jak poniżej: Na tym formularzu wybieramy: numer dokumentu datę (taką jak data remanentu) jednostkę, dla której przeprowadzamy remanent powód straty Formularz zatwierdzamy przyciskiem OK.

7 Następnie dokument ten należy wypełnić pozycjami, dla których wystąpiły różnice remanentowe. Dla każdej z tej pozycji w polu Ilość wskazujemy ilość, na którą wystąpiła różnica na minus. Przykładowo jeśli z wydruku Stan na dzień wynika, że mamy 40 opakowań danego leku A, a na półkach jest ich tylko 38, to do dokumentu należy dodać lek A w ilości 2 opakowań. Po wypełnieniu dokumentu pozycjami wchodzimy ponownie na ekran jego edycji i zaznaczamy pole Dokument zatwierdzony.

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp... 2 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW... 2 1.1. Instalacja programu... 2 1.2. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/Bank pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Szybki start... 4 2. Unikalna koncepcja... 4 3. Uwagi o systemie... 4 4.Funkcjonalność systemu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne faktury VAT

Uniwersalne faktury VAT Uniwersalne faktury VAT Hipermarket NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Opis 1. Moduł............................................................... 3 2. Zarys................................................................

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo