irap Raporty on-line

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "irap Raporty on-line"

Transkrypt

1 irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane przez moduł irap wymagają posiadania licencji na moduł EWD (np. wysyłanie zamówienia, odbieranie dokumentów). Warunkiem działania modułu irap jest posiadanie adresu publicznego na komputerze, na którym będzie uruchomiony lub przekierowanie odpowiednich portów u dostawcy Internetu (program pracuje domyślnie na porcie 8000 dla połączenia nieszyfrowanego, oczywiście w konfiguracji można ustawić odpowiedni port, upewniając się wcześniej, że jest wolny). Port, jak również inne opcje dotyczące modułu możemy zmienić w module APW41 Admin Opcje modułów irap Raporty on-line (rys. 1). Moduł może pracować przy połączeniu otwartym lub szyfrowanym, w drugim jednak przypadku wymagane jest posiadanie odpowiednich kluczy. Przykładowe klucze dołączone są do wersji instalacyjnej. Rys. 1. Ustawienia globalne modułu irap Moduł irap może być uruchamiany ręcznie, jednak znacznie bardziej wygodne jest dodanie uruchamiania modułu do autostartu systemu Windows (uruchomi się automatycznie po zalogowaniu do komputera) lub zainstalowanie go jako usługi systemowej (moduł startuje automatycznie po uruchomieniu komputera, nie ma konieczności logowania się do systemu). Aby zainstalować irap jako usługę należy uruchomić go z parametrem /install. Po ponownym uruchomieniu komputera wystartuje automatycznie (aby odinstalować usługę należy użyć przełącznika /uninstall). Strona 1 z 10

2 1. Serwis WWW apteki. Funkcja pozwala na udostępnienie wybranych zestawień i utworzonych wcześniej wzorców SQL jako serwis WWW. Strona internetowa dostępna będzie z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej (np. w laptopie, w telefonie komórkowym, itp.) po zalogowaniu się uprawnionej osoby. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu osoba administrująca programem aptecznym musi włączyć wybranym pracownikom uprawnienia do logowania do modułu irap w module APW41 Admin Pracownicy (rys. 2). Rys. 2. Zmiana danych pracownika. Użytkownik po zalogowaniu się do serwisu uzyskuje dostęp m.in. do następujących informacji (rys. 3): stanu magazynu apteki, listy rezerwacji, zestawienia leków przeterminowanych, listy leków z ilością ogólną, zestawienia obrotów personelu, zestawienia zysków. Strona 2 z 10

3 Rys. 3. Serwis WWW. Oprócz wymienionych zestawień użytkownik ma możliwość tworzenia własnych, za pomocą mechanizmu wzorców SQL, dostępnego w module APW24-Analizy. Wzorce udostępnione przez firmę KAMSOFT oraz utworzone samodzielnie będą widoczne na stronie w zakładce Analizy Generator tabel. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy najpierw w module APW24-Analizy Generator tabel, przy pomocy skrótu [F12] Prawa ustawić uprawnienia do poszczególnych wzorców (rys. 4). Rys. 4. Uprawnienia do raportów generatora tabel. Strona 3 z 10

4 Wymiana danych pomiędzy aptekami. Możliwości: Sprawdzenie ceny i ilości leku w drugiej aptece, Zamawianie i rezerwowanie towarów, Pobieranie dokumentów (np. przesunięć MM, faktur), Pobieranie ofert. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji przesyłania informacji pomiędzy aptekami należy ustawić odpowiednie opcje w aptekach, które będą uczestniczyć w wymianie danych Apteka udostępniająca dane. W aptece udostępniającej dane należy wykonać następujące czynności: - Zainstalować i uruchomić moduł irap, - Założyć nowego Odbiorcę, np. Apteka Słoneczna w module APW22-Kartoteki Pacjenci / Odbiorcy, - Na karcie odbiorcy, w zakładce Info dodatkowe uzpełnić pola Ident. KS (identyfikator 6-cio cyfrowy apteki, która będzie korzystać z udostępnionych danych) oraz Hasło Apteka pobierająca dane. W aptece, która będzie pobierać dane należy wykonać następujące czynności: - W module APW22-Kartoteki Dostawcy dodać nowego dostawcę, np. Apteka Księżycowa, - Na karcie dostawcy ustawić ApwiRap jako Rodzaj komunikacji internetowej oraz wpisać odpowiedni adres internetowy wraz z numerem portu, na którym działa irap (np. dla połączenia szyfrowanego - https://aptekasloneczna.dyndns.org:443) oraz hasło (hasło musi być takie samo, jak wpisane wcześniej w aptece udostępniającej dane). 2. Sprawdzanie stanu towaru i zamawianie. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji można skorzystać z funkcji sprawdzenia on-line dostępności i ceny leku w drugiej aptece. Informację taką personel apteczny może sprawdzić przy bezpośredniej sprzedaży w module APW11- Sprzedaż za pomocą przycisku [F12] Sprawdź w hurtowni (rys. 5). Rys. 5. Sprawdzenie ceny w innej aptece. Strona 4 z 10

5 Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z dostawcami posiadającymi KS-EWD. Między nimi będzie znajdować się dodana wcześniej Apteka Księżycowa. Wybranie jej spowoduje pobranie i wyświetlanie informacji o stanie i cenie wybranego towaru w drugiej aptece (Rys. 6). W module APW41-Administrator Opcje modułów irap Raporty on-line możemy ustawić Rodzaj odpowiedzi na zapytanie o stan towaru. Do wyboru mamy trzy opcje: Funkcja wyłączona program nie będzie udostępniał informacji o stanach magazynowych, Faktyczny stan towaru program zwróci informację o aktualnej ilości towaru na magazynie, Informacja TAK/NIE program zwróci informację, czy towar jest na stanie w żądanej ilości (bez podawania jego ilości aktualnej). Rys. 6. Zapytanie o cenę Jeśli zdecydujemy się na zamówienie danego towaru możemy skorzystać z funkcji [F9] Zamów. Funkcja ta wymaga licencji na moduł EWD w aptece zamawiającej. Następnie w aptece docelowej zostanie wyświetlone powiadomienie (rys. 7) o nowym zamówieniu / rezerwacji (zależnie od ustawienia w module APW41-Administrator Opcje modułów irap Raporty on-line 5. Sposób obsługi zamówień. Rys. 7. Powiadomienie o otrzymanych zamówieniach. Ustawienia dotyczące wyskakujących powiadomień dostępne są z poziomu głównego okna programu pod przyciskiem Ustawienia, a następnie Ustawienia powiadomień (rys. 8). Strona 5 z 10

6 Rys. 8. Ustawienia powiadomień. Możemy zdecydować, z których aplikacji będziemy otrzymywać powiadomienia oraz wybrać typ informacji. Możemy również całkiem zablokować wyświetlanie informacji (rys. 9). Ustawienia te działają osobno dla każdego stanowiska. Rys. 9. Ustawienia wyświetlania powiadomień. Komunikaty oczekujące możemy usunąć klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce na pasku zadań i wybierając opcję: Usuń komunikaty oczekujące (rys. 10). Rys. 10. Usuwanie komunikatów oczekujących. Następnie w aptece docelowej sprawdzamy zamówienie korzystając z funkcji w module APW11 Sprzedaż Operacje magazynowe [F9] Zamówienia z innych aptek (rys. 11). Przy pomocy przycisku [F9] Akceptuj/Rezerwuj rezerwujemy towar w magazynie. Jeśli chcemy, żeby zamówienie było automatycznie rezerwowane, możemy skorzystać z opcji w module APW41-Administrator Opcje modułów irap Raporty online Ustawienia lokalne 5. Sposób obsługi zamówień. Strona 6 z 10

7 Rys. 11. Zamówienia z innych aptek. W przypadku gdy w aptece nie ma całej zamawianej ilości towaru, rezerwowana zostaje ilość znajdująca się na stanie (rys. 12). Rys. 12. Zamówienia z innych aptek rezerwacja towarów. Pozostała ilość towaru zwracana jest jako lista braków (Rys. 13). Strona 7 z 10

8 Rys. 13. Odbieranie listy braków. Następnie w module APW11 Sprzedaż Operacje magazynowe za pomocą funkcji [F2] Nowa Na podstawie rezerwacji (opcja dostępna tylko wtedy, gdy w programie znajduje się rezerwacja) apteka docelowa wystawia aptece zamawiającej dokument (Faktura VAT sprzedaży, przesunięcie MM lub inny dokument rozchodu) na podstawie rezerwacji (Rys.14). Rys. 14. Wystawianie dokumentu na podstawie rezerwacji. Strona 8 z 10

9 Przy pomocy modułu irap możemy również składać zamówienia w innej aptece z poziomu modułu APW12- Zamówienia. Odbywa się to analogicznie do zamawiania w hurtowni. 3. Pobieranie dokumentów z drugiej apteki. Dokumenty wystawione w aptece docelowej dla apteki zamawiającej (przesunięcia MM, faktury VAT sprzedaży), mogą być łatwo odebrane w module APW13 Zakupy Dokumenty [F5] KS-EWD, jeśli apteka odbierająca dokumenty posiada licencję na moduł EWD. Po wybraniu w wyświetlonym oknie właściwego dostawcy, w kolejnym oknie: Wybierz opcję należy wskazać Pobierz listę dokumentów, po zatwierdzeniu wyboru klawiszem [Ok] wyświetli się lista dokumentów do pobrania, z której wystarczy wybrać wystawiony wcześniej dokument (rys. 15). Rys. 15. Pobranie dokumentu z innej apteki. Przy pomocy przycisku [F7] Przyjęcie pobrany dokument zostaje przyjęty do magazynu (rys. 16). Strona 9 z 10

10 Rys. 16. Przyjęcie dokumentu. Po zainstalowaniu modułu irap w kilku aptekach we wszystkich można wzajemnie sprawdzać ceny lub stany magazynowe. W module APW41-Administrator Opcje modułów irap Raporty on-line 2. Filtr generowania oferty dostępne są zaawansowane ustawienia dotyczące sposobu generowania oferty (rys. 17). Rys. 17. Filtr generowania oferty. Strona 10 z 10

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2.

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold...4 3. Menu główne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo