ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU"

Transkrypt

1 ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie tzn. zawsze 70% wartości pieluch pokrywa NFZ (maksymalnie do wysokości 70% limitu tj. 63,00 zł). W związku z tym ulega zmianie sposób liczenia opłaty gdy świadczeniobiorca korzysta z mniejszej liczby wyrobów medycznych niż określona w rozporządzeniu (np. zamiast przysługujących mu 60 szt. pieluchomajtek kupuje 45 szt.). Do Konfiguracji (Administrator->Konfiguracja) został dodany parametr 'Środki pomocnicze Opcje -> Przeliczanie limitu na jednostkę T/N'. Ustawienie w polu 'Wartość' - T powoduje, że program wylicza limit i opłatę jak dotychczas (czyli proporcjonalnie do limitu), natomiast ustawienie pola 'Wartość' - N powoduje, że limit i opłata wyliczana jest wg nowych zaleceń czyli arytmetycznie. Domyślna wartość jest ustawiona na T (rozliczanie wg dotychczasowych zasad). Ponieważ na dzień r. mamy potwierdzenie tylko z firmy Medicus i Farmpol (województwo lubelskie i pomorskie) o rozliczaniu pieluchomajtek wg nowych zaleceń NFZ, więc apteki rozliczające się z tymi firmami lub mające potwierdzenie od swojego refundatora o konieczności rozliczania się po nowemu muszą w polu 'Wartość' w opcji Przeliczanie limitu na jednostkę T/N' ustawić N. W związku z powyższym, prosimy wszystkich użytkowników programu, którzy mają podpisane umowy na środki pomocnicze aby upewnili się u swoich refundatorów co do aktualnie obowiązującego sposobu rozliczania sprzedaży środków pomocniczych i ew. dokonali zmiany w konfiguracji programu jak powyżej. ODPIS RECEPTY Do list: Ekspedycja->Pozycje sprzedaży Ekspedycja->Dokumenty sprzedaży Recepty (Sprzedaż->Recepty) dodana została operacja Odpis recepty F2, umożliwiająca utworzenie dokumentu odpis recepty. Aby utworzyć odpis recepty należy: 1. Na jednej z wyżej wymienionych list podświetlić pozycję, do której ma zostać utworzony odpis recepty i uruchomić operację Odpis recepty F2. Jeśli użytkownik nie ma prawa do wykonywania odpisu otworzy się okno 'Użytkownicy z grupy Magister', w którym należy wskazać uprawnionego użytkownika. 2. Na formularzu 'Recepta Odpis recepty F2' przejść do listy pozycji 3. Dodać nową pozycję: wpisać pierwsze litery artykułu, który ma być dodany do odpisu w oknie 'Pozycja odpisu recepty Nowy: Opakowanie' wskazać właściwe opakowanie w oknie 'Pozycja odpisu recepty Nowy: Ilość, sposób użycia' wprowadzić Ilość pozostałą do wydania i Sposób użycia

2 4. Jeżeli jest to ostatnia pozycja należy wydrukować odpis (operacja Drukuj Ctrl+D) i zaakceptować dane wciskając OK (Enter). rys. Formularz Odpisu recepty Utworzone odpisy recept znajdują się na liście Sprzedaż->Odpisy recept. rys. Lista 'Odpisy recept' Dla odpisów na liście można wykonać raporty: Raport dla elementu->odpis recepty Raport wg widoku->odpisy recept Raport wg widoku->odpisy recept wg użytkowników

3 Zmieniono wygląd listy Ekspedycja->Ctrl+4 Kolejka. KOLEJKA Podczas umieszczania artykułów w kolejce (operacja Do kolejki F7), po wskazaniu odbiorcy, można dopisać Uwagi (okno 'Ekspedycja: Uwagi'). Na liście Ctrl+4 Kolejka można filtrować pozycje kolejki m.in. po polu Uwagi. rys. Okno 'Ekspedycja: Uwagi' z zaznaczonym polem 'Uwagi' rys. Lista Ctrl+4 Kolejka z zaznaczoną kolumną 'Uwagi' RECEPTA. DODANIE KOLEJNEJ POZYCJI DO RECEPTY Program zezwala na dodanie kolejnej pozycji do recepty 5-cio pozycyjnej lub recepty 1-no pozycyjnej zawierającej środek odurzający pod warunkiem, że dodaną pozycję można będzie scalić z jedną z pozycji na recepcie. Pozycje można ze sobą scalić jeśli mają taki sam synonim zbiorczy lub w przypadku braku synonimu zbiorczego jeśli mają taki sam identyfikator opakowania. W przypadku scalania substancji odurzających brane są pod uwagę odpowiednie kategorie (P2, P3, P4, N1, N2). Kolejną pozycję można dodać do recepty: na liście Ekspedycja->Pozycje sprzedaży podczas realizacji recepty przy użyciu 'Dodaj do recepty', jeśli jest możliwość scalenia jej z inną pozycją na recepcie

4 na formularzu recepty poprzez użycie operacji Połącz z F7 (Sprzedaż->Recepty->operacja Otwórz), która pozwala na dopisanie do recepty pozycji z recept w danym okresie refundacyjnym. Jeżeli pozycja, która ma być dopisana nie może być scalona z żadną z pozycji na recepcie pojawia się komunikat 'Przekroczona dopuszczalna ilość wycen na recepcie'. Jeżeli kolejna pozycja zostanie dopisana na recepcie, to test refundacji pokaże komunikat 'Przekroczona maksymalna ilość pozycji na recepcie'. Dlatego po dopisaniu pozycji należy ją scalić z jedną z pozycji na recepcie używając operacji Scal wycenę F8 (Sprzedaż->Recepty->operacja Otwórz) rys. formularz recepty ze scalonymi pozycjami dla artykułu AMLOZEK i zaznaczonymi operacjami Połącz z F7 i Scal wycenę F8 WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY POWIĄZANYCH ZE WSKAZANĄ RECEPTĄ I WYSZUKIWANIE RECEPT POWIĄZANYCH ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM SPRZEDAŻY Do listy Recepty (Sprzedaż->Recepty) dodana została operacja Wyszukaj powiązane dokumenty sprzedaży F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanej recepty wszystkich dokumentów sprzedaży z nią związanych, również faktur do paragonu i korekt. Operacja ułatwia wykonywanie np. zwrotów. rys. lista 'Recepty' z zaznaczoną operacją 'Wyszukaj powiązane dokumenty sprzedaży F6' Do listy Dokumenty sprzedaży (Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży) dodana została operacja Wyszukaj powiązane recepty F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanego dokumentu sprzedaży wszystkich

5 recept z nim związanych. EKSPEDYCJA (informacja o dokumencie promocji) W Ekspedycji, w oknie 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe', w kolumnie 'Lokalizacja/Artykuł/Promocja' pojawia się informacja o dokumencie promocji, znajdująca się w polu 'Opis' na dokumencie promocji. rys. okno 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe' z zaznaczoną kolumną 'Lokalizacja/Artykuł/Promocja' EKSPEDYCJA (informacja o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu) Dodano konfigurację powiadomień o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu: (Administrator- >Konfiguracja) w sekcji 'Ekspedycja Opcje->Informacja o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu W/R/N' z domyślną wartością W. Aby pojawiającą się w Ekspedycji informację o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu, ograniczyć/rozszerzyć do wybranej grupy artykułów, należy: w polu 'Wartość' wpisać W - aby informacja o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu pojawiała się przy wydawaniu wszystkich artykułów w polu 'Wartość' wpisać R - aby informacja o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu pojawiała się tylko przy wydawaniu art. refundowanych, w polu 'Wartość' wpisać N - aby wyłączyć wyświetlanie informacji o najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu dla wszystkich opakowań. OZNACZ DO ZAMÓWIENIA Rozszerzona została funkcjonalność operacji Oznacz do zamówienia Ctrl+T, która dostępna jest w Ekspedycji oraz na liście 'Stany magazynowe', przez dodanie: informacji o osobie, która jako ostatnia oznaczyła wybrany artykuł do zamówienia, daty, kiedy artykuł ma zostać dodany do zamówienia zakupu (umożliwia wcześniejsze oznaczenie artykułu, który do zamówienia trafi w wyznaczonym dniu - np. za tydzień),

6 rys. operacja Oznacz do zamówienia Ctrl+T STANY MAGAZYNOWE (termin zamówienia, użytkownik zamawiający) Na liście 'Stany magazynowe' dodana została kolumna 'Termin zamówienia/użytkownik zamawiający', zawarte informacje związane są z operacją Oznacz do zamówienia Ctrl+T. rys. lista 'Stany magazynowe' z zaznaczoną kolumną 'Termin zamówienia/użytkownik ZAMÓWIENIA ZAKUPU. ZMIEŃ Do raportu 'Zmień' dostępnego na liście 'Zamówienia zakupu' wprowadzono następujące zmiany: pozycje refundowane umieszczone zostały na początku raportu oraz oznaczone, pozycje dodane do zamówienia, za pomocą operacji Oznacz do zamówienia Ctrl+T zostały oznaczone kolorem czerwonym - ilość, dodano kolumnę 'Osoba zamawiająca' - wyświetla informacje o użytkowniku, który jako ostatni oznaczył do zamówienia wybrany artykuł (operacja Oznacz do zamówienia Ctrl+T)

7 rys. raport 'Zmień' dla zamówień zakupu ZAMÓWIENIA ZAKUPU (zmiana domyślnej ilości) Zmieniono domyślną ilość z 1 na 0 dla artykułów, których ilość do zamówienia wynosi 0. Dotychczas np. przy sporządzaniu zamówienia zakupu z listy 'Stany magazynowe' przy wykorzystaniu operacji 'Zamówienie wg widoku', opakowania, dla których w kolumnie 'Ilość do zamówienia' nie było żadnej wartości, domyślnie były dodawane w ilości 1 szt. Parametr odpowiedzialny za w/w ilość domyślną, wprowadzony został do konfiguracji programu (Administrator->Konfiguracja) w sekcji 'Zamówienia zakupu Opcje->Zamówienie ze stanów magazynowych zawsze co najmniej 1 szt. (T/N)' z domyślną wartością N. DRUKOWANIE ETYKIET (informacja o cenie detalicznej) Wprowadzono możliwość ustawienia czy na drukowanej w aptece etykiecie na opakowanie będzie informacja o cenie detalicznej (domyślnie etykietka jest drukowana z ceną). Aby dla wybranego opakowania 'wyłączyć' drukowanie ceny należy: z menu okna głównego wybrać Kartoteki->Opakowania wyszukać a następnie otworzyć właściwą kartotekę z rozwijanej listy 'Drukuj etykiety:' wybrać Tak bez ceny zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK

8 Uwaga: rys. kartoteka opakowania z zaznaczoną opcją, która wyłącza/włącza drukowanie ceny Operacja Zmień elementy widoku, umożliwia szybkie wprowadzenie w/w zmian dla wyfiltrowanej wcześniej grupy opakowań.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych EKSPEDYCJA Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obecnie program niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Technologie IT w pracy technika farmacji

Technologie IT w pracy technika farmacji Technologie IT w pracy technika farmacji Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji 2015.6 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo