banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0"

Transkrypt

1 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

2 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość rozwiązania Comarch Factoring składają się cztery cechy: Uniwersalność rozwiązania system pozwala na pełna obsługę procesów faktoringowych, od momentu złożenia przez klienta wniosku o umowę faktoringową, poprzez jej weryfikację i akceptację do obsługi poszczególnych wykupów oraz obsługę windykacyjną. Wielostronne wspomaganie rozwiązanie Comarch Factoring składa się z trzech elementów: systemu głównego - wspomagającego pracę pracowników faktora, portalu faktoranta - pozwalającego na stały dostęp do umów i poszczególnych wykupów oraz możliwość składania wniosków o wykup, portalu dłużnika - pozwalającego na śledzenie stanu zobowiązań. Pełne wspomaganie faktoringu zgodnego z Konwecją Ottawską (finansowanie dostawcy, prowadzenie rozliczeń finansowych, inkaso wierzytelności od dłużników, przyjęcie ryzyka wypłacalności od dłużnika) oraz dyskonta faktur (obsługa jedynie finansowania z możliwością kompensowania zobowiązań i należności faktoranta). Natychmiastowy wykup system pozwala na taką automatyzację umów, przy której faktorant może otrzymać środki z wykupu faktury już w godzinę od momentu złożenia wniosku o wykup.

3 Comarch Factoring Wprowadzenie 3 Obserwacja dynamiki wzrostu i perspektyw rozwoju rynku faktoringowego na skalę międzynarodową stanowiły podstawę opracowania przez Comarch nowoczesnego i kompleksowego rozwiązania w zakresie obsługi produktów finansowania handlu. Comarch Factoring jest rozbudowaną platformą informatyczną, dedykowaną do pełnej automatyzacji zadań związanych z factoringiem, a jej budowa i zakres funkcjonalny zapewniają użytkownikowi (bankowi lub niebankowej spółce faktoringowej) wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku. System Comarch Factoring posiada szerokie możliwości funkcjonalne, obejmujące różnorodne obszary działalności faktoringowej (zarządzanie umowami, komunikacja, administrowanie wierzytelnościami, rozliczanie transakcji, itp.). Unikalność oraz innowacyjność rozwiązania Comarch Factoring została nagrodzona w 2007r. w konkursie Gazety Bankowej w kategorii Systemy transakcyjne. System podlega intensywnemu rozwojowi i dopasowywaniu do coraz nowszych potrzeb rynku. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsze rozwiązanie informatyczne na polskim rynku faktoringowym. Budowa systemu Comarch Factoring jest webowym rozwiązaniem, pozwalającym na pełna obsługę procesów factoringowych, zarówno dla pracowników faktora, faktoranta jak i dłużnika. Dzięki oparciu systemu o rozwiązania internetowe, pozwala on na nieprzerwany dostęp do danych (24/7) oraz możliwość realizacji transakcji factoringowych przez pracowników faktoranta i dłużnika niezależnie od miejsca w jakim się znajdują. Odgrywa to szczególną rolę w połączeniu z szybkością realizacji transakcji factoringowych, obsługiwanych przez system Comarch Factoring możliwości wypłaty środków z tytułu wykupu faktury w ciągu jednej godziny. Daje to nową jakość prowadzenia biznesu możliwość otrzymywania przez wierzyciela płatności za transakcje handlowe w godzinę od wystawienia faktury odbiorcy towaru lub usługi. System składa się z trzech zasadniczych części, tworzących jedno rozwiązanie, oferowanych w węższym lub szerszym zakresie. Na pełną ofertę składają się trzy systemy: Comarch Factoring główny system transakcyjny, dedykowany dla faktorów. Portal faktoranta system dedykowany klientom faktora firmom korzystającym z usług factoringu. Portal dłużnika dedykowany wierzycielom w transakcjach handlowych, będących przedmiotem factoringu. Wdrażanie Szerokie doświadczenie Comarch we wdrażaniu systemu Comarch Factoring oraz dostępność gotowego, kompleksowego produktu IT, jest gwarancją udanego i szybkiego wdrożenia. Modułowa niezależność systemu pozwala na stopniową rozbudowę funkcjonalności o dodatkowe elementy, system może być wdrażany kompleksowo, w jednym etapie lub w rozbiciu prac na kilka etapów.

4 Banking, Insurance and Capital Markets 4 Pracownik faktora Rejestracja modyfikacja danych, ręczne uzgadnianie faktur COMARCH FACTORING Systemy zewnętrzne administracyjny centralny system zarządzania użytkownikami Interfejs użytkownika system płatności masowych system bankowości internetowej Wymiana za pomocą web-services: FAKTURY, SPŁATY, PRZELEWY MASOWE PRZY- CHODZĄCE, POLE- CENIA ZAPŁATY podstawowy system bankowości internetowej system międzynarodowych organizacji faktoringowych portal dłużnika Stany wierzytelności, powiadomienia portal WWW hurtownia danych ECOD system księgowy faktora portal faktoranta Faktury, stany wierzytelności, powiadomienia, rozliczenia E-faktura E-faktura Moduł komunikacyjny faktorant dłużnik Budowa systemu Comarch Factoring

5 Comarch Factoring Część operatorska systemu podstawowy Multiproduktowe podejście System umożliwia elastyczne definiowanie umów faktoringowych, do czego służy cały zestaw dedykowanych narzędzi i parametrów. Dzięki temu, oferowane rozwiązanie, w sposób bardzo ergonomiczny pozwala pokryć całość składowych umów faktoringowych dostępnych na rynku. Podstawowe produkty faktoringowe obsługiwane przez system to: Programy dyskontowe (zwykły, z dniami respektowymi, z wydłużonym okresem finansowania); Finansowanie zaliczkowe (zwykłe, z wydłużonym okresem finansowania); Faktoring odwrotny (dedykowany dla odbiorców); Faktoring wymagalnościowy; Faktoring administracyjny (zarządzanie wierzytelnościami bez finansowania); Faktoring ubezpieczony; Faktoring z funduszem gwarancyjnym; Faktoring zagraniczny w modelu dwóch faktorów (zarówno eksportowy jak i importowy) oraz factoring w modelu jednego faktora. Factoring z zabezpieczeniami (z obsługą gwarantów, poręczycieli). Faktoring samorządowy. Invoice Discounting. Automatyzacja transakcji Gotówka w godzinę Podstawową korzyścią użytkowania systemu Comarch Factoring jest możliwość zaoferowania faktorantowi takiej umowy, w ramach której może on otrzymywać zapłatę za fakturę prawie natychmiast. System pozwala na w pełni automatyczną realizację wykupu zaprezentowanej przez klienta faktury, począwszy od procesu prezentacji faktury a skończywszy na wypłacie środków. Rozwiązanie Comarch Factoring przygotowane jest do obsługi e-faktur wystawianych w systemach księgowych faktoranta i przesyłanych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Comarch ECOD. E-faktura, zaczytana do systemu, automatycznie może zostać zarejestrowana jako wniosek o wykup (elastyczna parametryzacja umów daje możliwość pełnej kontroli na tym etapie poprzez również manualne utworzenie wniosku). Jeżeli umowa dopuszcza automatyczną akceptację wniosków o wykup (jest to jeden z parametrów umowy), system, zaraz po jej zaczytaniu, dokona wykupu, obliczy wszystkie naliczenia związane z wykupem oraz dokona zlecenia przelewu na rzecz faktoranta do systemu księgowego faktora. Dalsze procesowanie uzależnione jest od szybkości przetwarzania w systemie księgowym faktora. Procesowanie Głównym celem, jaki postawili sobie twórcy systemu Comarch Factoring, było takie jego zbudowanie, aby zapewniał pełna automatyzację procesów factoringowych. System pozwala na automatyzację procesów w zakresie: Procesowania przedsprzedażowego i sprzedażowego Procesowania faktur Obsługi spłat i rozliczania umów Procesowanie przedsprzedażowe i sprzedażowe System Comarch Factoring umożliwia kompleksowe zarządzanie wnioskami o umowy factoringowe i samymi umowami a także zarządzanie relacjami z klientami oraz prowadzenie historii kontaktów z nimi. Nowa umowa rejestrowana jest w systemie najpierw w postaci wniosku, który w każdej chwili może być przekształcony w umowę factoringową lub zostać odrzucony. Aby można było zarejestrować wniosek, musi być wprowadzony klient, Klienta można wprowadzić manualnie lub poprzez import z systemów faktora. Proces rozpatrzenia wniosku factoringowego wymaga weryfikacji danych klienta oraz dłużników. W celu ułatwienia weryfikacji nowych klientów oraz dłużników na skalę masową, dostępne jest narzędzia wstępnej oceny klienta (scoring faktoringowy) oraz możliwość weryfikacji klienta w zewnętrznych bazach danych. System pozwala na rejestrowanie dowolnie skonfigurowanych umów factoringowych. W systemie zaszytych jest kilkadziesiąt parametrów, definiujących umowy. Istnieje możliwość określenia m.in.: typu regresu, limitów, rodzaju faktoringu, ograniczeń kwotowych i czasowych umowy, parametrów naliczania odsetek oraz opłat. W ramach definicji warunków umowy, istnieje możliwość ustawienia automatyzacji akceptacji wniosków 5

6 Banking, Insurance and Capital Markets 6 o wykup. Dla tak skonstruowanej umowy, wnioski o wykup, składane przez klientów będą podlegały automatycznemu wykupowi. Procesowanie faktur Biznes faktoringowy związany jest z przepływem dużej ilości dokumentacji i strumieni pieniężnych. W związku z tym automatyzacja procesowania faktur jest istotnym czynnikiem optymizacji działalności każdego faktora. System Comarch Factoring posiada różnostronne kanały wprowadzania danych poszczególnych faktur do systemu: Za pośrednictwem portalu klienta (wprowadzanie danych ręczne i plikowe); Za pośrednictwem portalu faktora (wprowadzanie danych ręczne i plikowe); Za pośrednictwem platformy Electronic Data Interchange (Comarch ECOD); Bezpośrednio z systemu finansowego faktoranta. Po wprowadzeniu danych, system umożliwia weryfikację danych oraz automatyczną obsługę wypłaty środków na rachunek klienta, potrącając odpowiednie opłaty i składki. Kontrola transakcji Transakcje realizowane w systemie Comarch Factoring (automatycznie lub ręcznie), kontrolowane są na każdym z etapów ich procesowania. W momentach krytycznych następuje weryfikacja możliwości kontynuacji transakcji, która determinuje dalszy ciąg przebiegu procesu. Momentem krytycznym będzie np. przyjęcie faktury do wykupu (weryfikacja danych z faktury z dostępnymi parametrami umowy faktoringowej, sprawdzenie tożsamości dłużnika, dostępności limitów finansowania oraz koncentracji, itp.). Brak pozytywnej weryfikacji powoduje blokadę transakcji, alert owy do upoważnionego pracownika oraz nadanie transakcji odpowiedniego statusu. Obsługa zabezpieczeń transakcji faktoringowych System umożliwia rejestrację i rozliczenie rynku wielu rodzajów zabezpieczeń operacji faktoringowych: Prowadzenie funduszu gwarancyjnego; Rejestracja poręczyciela i poręczeń; Ubezpieczenie transakcji faktoringowych (globalna polisa ubezpieczeniowa oraz cesja polisy faktoranta na faktora). System samodzielnie nalicza i rozlicza odpowiednie składki oraz w przypadku niewypłacalności dłużnika lub faktoranta system Comarch Factoring automatycznie obsługuje egzekucję kwoty objętej zabezpieczeniem. Obsługa spłat i rozliczanie umów Obsługa identyfikacji i rozliczania spłat jest jednym z najistotniejszych wymagań, stawianych systemom faktoringowym. Comarch Factoring posiada wysoce funkcjonalny mechanizm, pozwalający na automatyczne kojarzenie spłat z fakturami. System wykorzystuje w nim metodę identyfikacji spłat na podstawie numeru rachunku, z którego spłata została dokonana, kwoty spłaty i wielu innych informacji. System posiada również inne mechanizmy alokacji spłat, jak chociażby metoda FIFO (w pierwszej kolejności spłacane są wierzytelności najstarsze). Ponadto system posiada mechanizm całkowicie manualnego kojarzenia spłat z fakturami, co pozwala na pełna kontrolę płatności za faktury. E-faktury Innowacyjność rozwiązania Comarch Factoring polega również na wykorzystaniu operatora dokumentów elektronicznych ECOD jednego z liderów rynku EDI (Electronic Data Interchange) na świecie. Dzięki tej integracji w systemie Comarch Factoring możliwe są: wymiana dokumentów w postaci e-faktur, co znacznie przyspiesza proces obsługi transakcji faktoringowych oraz stanowi niewątpliwie atrakcyjną ofertę dla klienta faktora. archiwizacja fakur elektronicznych (ECOD Archiwum) automatyczny import e-faktur bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego faktoranta do Comarch Factoring (ECOD Connector) Dzięki integracji Comarch Factoring z platformą ECOD faktury będą mogły być wysyłane przez faktorantów do faktora w formie elektronicznej pojedynczo lub paczkami. Możliwość pracy off-line (np. podczas przygotowywa-

7 Comarch Factoring nia faktur do wysyłki) zmniejsza koszty obsługi procesu po stronie faktoranta (szczególnie w przypadku korzystania z modemu podczas łączenia się z Internetem). Platforma ECOD jest alternatywą do przesyłania faktur poprzez webowy interfejs systemu Comarch Factoring lub systemu bankowości internetowej (w przypadku integracji) i może również służyć do przesyłania licznych dokumentów handlowych między uczestnikami procesu faktoringowego (zapytań ofertowych, potwierdzeń terminów realizacji zamówienia, itp.). Za pośrednictwem ECOD-a dłużnik potwierdza wystawioną na niego fakturę. Platforma ma również możliwość automatycznego wysyłania alertów i powiadomień w postaci wiadomości SMS oraz owych. Moduły systemu Jedną z podstawowych zalet systemu jest owa budowa oraz możliwość wdrażania systemu w odpowiedniej konfiguracji. Generalnie system składa się z części podstawowej, stanowiącej nierozerwalny człon całego rozwiązania oraz ów dodatkowych, pozwalających na rozszerzanie możliwości systemu. Moduły zaznaczone kolorem ciemnym stanowią podstawę systemu, y zaznaczone kolorem jaśniejszym są rozszerzeniem funkcjonalności Comarch Factoring. Moduł umów i limitów Głównym zadaniem rozwiązania Comarch Factoring jest wspieranie celów biznesowych faktora, system umożliwia więc elastyczne definiowanie warunków współpracy z klientami. 7 PORTAL WWW FAKTURA POTWIERDZONA ALERTY I POWIADOMIENIA KLIENT FAKTURA, FAKTURA POTWIERDZONA ALERTY I POWIADOMIENIA ALERTY I POWIADOMIENIA FAKTURA DŁUŻNIK BANK Komunikacja poprzez ECOD pomiędzy uczestnikami procesu faktoringowego

8 Banking, Insurance and Capital Markets 8 W module zarządzania wierzytelnościami istnieje możliwość korzystania z dostępnych szablonów umów lub indywidualnego definiowania warunków współpracy z klientem. Kreator umów pozwala na poszerzanie oferty produktowej faktora o kolejne usługi finansowe. System pozwala również na przypisanie jednego dłużnika do kilku programów finansowania. Każdy natomiast program finansowania jest charakteryzowany przez zdefiniowanie kilkudziesięciu parametrów. Moduł transakcyjny System pozwala na automatyzację transakcji factoringowych. Przy odpowiedniej parametryzacji warunków umowy, istnieje możliwość zrealizowania wniosku o wykup faktory w pełni automatycznie, bez ingerencji operatora. Oczywiście wymaga to odpowiedniego zaufania ze strony Faktora w stosunku do klienta. W każdym innym przypadku automatyzacja może odnosić się do wybranych czynności lub cały proces obsługi faktury może odbywać się manualnie z kontrolą na dwie ręce. Pozytywnie zweryfikowana transakcja powoduje automatyczne obciążenie limitu dłużnika oraz limitu faktoranta w danym programie finansowania. System dokonuje automatycznie wszystkich naliczeń związanych z realizacją faktury: odsetek dyskontowych, opłat i prowizji, funduszu gwarancyjnego. Na podstawie tych wielkości oraz kwoty należnej z faktury dokonywane jest wyliczenie kwoty wypłacanej faktorantowi. Ponadto system pozwala na dokonywanie automatycznych kompensat należności faktoranta z jego zobowiązaniami. zarządzania użytkownikami raportowy zarządzania sprzedażą przedsprzedażowy administracyjny bezpieczeństwa umów i limitów transakcyjny obsługi płatności zarządzania ryzykiem powiadomień księgowy komunikacyjny Modułowa budowa systemu COMARCH FACTORING

9 Comarch Factoring Moduł obsługi płatności System pozwala na manualną lub automatyczna obsługę spłat dokonywanych przez dłużników. Istnieje możliwość identyfikacji płatności przychodzących i kojarzenia ich z konkretnymi umowami. Pracownik faktora może w systemie Comarch Factoring zarządzać metodami kojarzenia spłat z fakturami w obrębie danej umowy. Możliwe sposoby matchingu to: Algorytm automatycznego matchingu unikalny, rozbudowany algorytm umożliwiający automatyczne rozliczenie przelewu poprzez porównanie danych przelewu z danymi wykupionych faktur. Do identyfikacji faktur stosuje się szereg kryteriów czyniących to rozwiązanie wyjątkowo przystępnym (wykorzystuje się numery faktur, kwoty kapitału, kwoty naliczonych odsetek, tytuły przelewów, numery rachunków, itd..) Zastosowanie tej metody skraca znacznie czas wymagany na operacyjną obsługę transakcji factoringowych, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i trafny wybór faktury w trakcie operacji matchingu. FIFO automatyczne rozliczanie przelewów zgodnie z zasadą First In First Out (automatyczna spłata faktur począwszy od najstarszych wierzytelności) Matching ręczny pełna dowolność realizacji rozliczeń Każda spłata zrealizowana przez dłużnika rejestrowana jest w systemie Comarch Factoring (integracja z systemem bankowości internetowej), system automatycznie kojarzy spłatę z odpowiednią fakturą oczekującą na rozliczenie. Brak możliwości matchingu automatycznego, komunikowany jest odpowiedniemu pracownikowi Moduł bezpieczeństwa W systemie można definiować wiele polityk bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do użytkowników zewnętrznych jak i pracowników faktora, stanowiących zbiór zasad bezpiecznego logowania się oraz zarządzania profilami użytkowników (profil zbiór uprawnień do aplikacji). Dodatkowo zdefiniowane transakcje dokonywane w systemie przez klientów oraz pracowników faktora będą wymagały dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika (podpis elektroniczny, akcept na 2 ręce,). Moduł administracyjny Elastyczność systemu oparta jest na szerokiej parametryzacji, zarówno w odniesieniu do umów jak i do ustawień globalnych systemu. Wartości parametrów globalnych obowiązują dla wszystkich umów w systemie. Istnieje jednak możliwość nadpisywania wartości globalnych, wartościami obowiązującymi dla poszczególnych umów. Moduł administracyjny pozwala m.in. na parametryzację: dostępnych walut, kursów walut (ustawiane manualnie lub zaczytywane z zewnątrz), oprocentowania karnego, parametrów kalendarza do naliczeń, bazowych stawek oprocentowania, stawek podatku VAT, parametrów związanych z okresami na umowach, definiowania treści powiadomień i monitów, procesów początku i końca dnia. Moduł powiadomień System faktoringowy posiada rozbudowane narzędzie do zarządzania monitami i powiadomieniami. Pracownik faktora w sposób bardzo ergonomiczny określa zestaw zdarzeń, wystąpienie których inicjalizuje automatyczne generowanie poszczególnych powiadomień. Powiadomienia mogą być generowane, m.in.: na X-dni przed terminem wymagalności faktury, X-dni po terminie płatności faktury wymagalnej, X-dni po wystąpieniu regresu, itp.. Odbiorcami powiadomień mogą być wszyscy uczestnicy procesu faktoringowego zarówno pracownicy faktoranta i dłużnika, jak i pracownicy faktora. Elastyczność tego narzędzia zapewnia możliwość samodzielnego definiowania przez pracowników faktora treści poszczególnych powiadomień oraz charakteru każdego zdarzenia. Dodatkowo system zawiera interfejs użytkownika do podglądu wszystkich wysłanych automatycznie powiadomień z rozbudowanym zestawem filtrów umożliwiających i szybkie i trafne odszukanie interesujących nas pozycji. Ze względu na kanał dystrybucji możemy wyróżnić różne rodzaje alertów: banery pojawiające się w formie komunikatu systemowego (informacja o powodzeniu, braku możliwość kontynuacji operacji) lub jako komunikaty ekranowe pojawiające się bezpośrednio po załogowaniu się użytkownika e serwer pocztowy sms-y 9

10 Banking, Insurance and Capital Markets 10 kontakty telefoniczne przypominanie przez system o planowanym telefonie np. do klienta, wybrania połączenia telefonicznego z systemu oraz możliwość wprowadzenia komentarza po zakończonej rozmowie faks możliwość integracji z faksem w celu automatycznego przesyłu informacji do klienta przy użyciu faksu Ze względu na charakter alertu w Comarch Factoring można wyróżnić: komunikaty systemowe forma komunikacji systemużytkownik, np. po zaakceptowaniu transakcji/umowy, itp. system wyświetli informację o powodzeniu transakcji, podobnie w przypadku transakcji odrzuconej przez system system zakomunikuje użytkownikowi niepowodzenie transakcji oraz jego przyczynę powiadomienia standardowe (np. o braku spłaty w wyznaczonym terminie) - wysyłane jednorazowo lub cyklicznie do zdefiniowanych użytkowników systemu: pracowników faktora, faktoranta, dłużnika powiadomienia indywidualne zdefiniowane dla danego klienta, pracownika faktora zgodnie z ich zapotrzebowaniem (np. informacja o zbliżającym się terminie spłaty na x dni przed planowanym terminem spłaty) powiadomienia marketingowe dystrybuowane do klienta automatycznie informacje dotyczące np. nowych produktów w ofercie faktora, promocji, zmian tabeli opłat i prowizji itp. Moduł raportowy Korzystając z systemu faktoringowego użytkownik otrzymuje dostęp do wydajnego narzędzia do generowania raportów o różnorodnej strukturze. Rozwiązanie Comarch Factoring umożliwia generowanie zarówno bardzo prostych raportów jak również tworzenie raportów przekrojowych (definiowanie wymaganego zakresu danych poprzez zastosowanie filtrów, powiązań pomiędzy poszczególnymi informacjami oraz sortowanie ich wg zadanych kluczy). System posiada szeroki zakres parametrów filtrowania, możliwości definiowania i eksportowania raportów oraz przygotowania dedykowanych raportów dla klientów w wybranych formatach, tj. CSV, XML, HTML, PDF (możliwość łączenia kilku kryteriów, według których system ma przefiltrować dane). Dodatkowo system zawiera mechanizm automatycznej wysyłki zdefiniowanych wcześniej raportów na wskazany adres z określoną częstotliwością. Rozwiązanie to pozwala na planowanie wykonania raportów w określonym czasie i automatyzację tego zadania, co znacznie usprawnia wiele czynności operacyjnych wykonywanych w instytucjach faktoringowych. Przykłady raportów wygenerowanych poprzez filtrowanie: Raport z faktur przeterminowanych, Raport z faktur wg. ich statusu (spłacone częściowo), Raport z faktur, których termin ważności kończy się za X dni, Raport faktorantów, których nazwa zawiera dowolny ciąg znaków. Należy dodać, że poszczególne warunki filtrowania można łączyć, dzięki czemu możliwy jest szybki dostęp do wyszukiwanego zakresu danych. Zakres raportów gotowych oraz możliwości tworzenia nowych zależy od poziomu uprawnień użytkownika. Narzędzie raportowe dostępne zarówno po stronie faktora, jak i w portalu faktoranta lub dłużnika. Moduł zarządzania ryzykiem Podstawowy zakres funkcjonalny u to: Monitoring klienta Monitoring transakcji Wyliczanie wskaźników ryzyka Alokacja rezerw (tylko razem z em księgowym) Powiadomienia o zdarzeniach przekraczających przyjęty poziom ryzyka Wstrzymywanie możliwości przeprowadzania transakcji w określonych przypadkach Moduł komunikacyjny Czas oraz dostępność usługi to determinanty powodzenia oferty faktoringowej. Mając tego świadomość Comarch opracował rozwiązanie, automatyzujące i zapewniające nieprzerwaną komunikację między uczestnikami procesu faktoringowego w postaci: www kontakt poprzez aplikację webową

11 Comarch Factoring automatyczne oraz ręczne wysyłanie i do partnerów (faktorantów, dłużników, firm ubezpieczeniowych, gwarantów, faktorów zagranicznych) mail możliwość seryjnych wydruków pism do klientów sms dzięki integracji z bramką sms (funkcjonalność dostępna wraz z em przedsprzedażowym) Moduł księgowy Comarch Factoring realizuje całość operacji księgowych wszystkich zdarzeń mających miejsce w systemie, w tym księgowań rezerw tworzonych na potrzeby transakcji faktoringowych. Integracja z systemem księgowym/księgą główną faktora pozwala na dostosowanie schematów księgowych do rozwiązań faktora i eksportowanie z Comarch Factoring gotowych księgowań. Moduł zarządzania użytkownikami DRACO Moduł zarządzania użytkownikami DRACO jest systemem klasy Access Management, którego niektóre funkcjonalności podlegają jednak pod klasę systemów Identity Management, co znacznie wzbogaca jego możliwości i zastosowanie. System swoim zakresem obejmuje szereg obszarów zarządzania dostępem do chronionych zasobów, zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, zapewniając: Identyfikację użytkowników Autentykację (uwierzytelnianie) Autoryzację Prowadzenie pełnej rozliczalności (accounting) Stosowanie jednokrotnego logowania (single sign-on) Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Wsparcie w tworzeniu wirtualnych organizacji (konsorcjów) oraz zarządzanie w nich zasobami ludzkimi i aplikacyjnymi Centralne zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami poprzez systemu grup oraz ról wielopoziomowych Korzystanie z kontekstów działania (użytkownik w różnych kontekstach w tej samej aplikacji może posiadać różny zestaw uprawnień) Wspieranie delegacji uprawnień (uprawnienia jednej osoby mogą być przekazane innej) Wspieranie kategoryzacji zasobów poziomy zaufania Wspiera dwuetapowego zatwierdzania uprawnień (jedna osoba nadaje uprawnienie, druga zatwierdza) Wielopoziomową administrację Moduł przedsprzedażowy System Comarch factoring umożliwia kompleksowe prowadzenie obsługi umów factoringowych, począwszy od rejestracji prospektu umowy (wniosku o umowę), przez weryfikację wniosku oraz uczestników transakcji handlowej, skończywszy na przekształceniu wniosku w umowę lub jego odrzuceniu. Nowa umowa jest rejestrowana w systemie w postaci wniosku, który w każdej chwili może zostać przekształcony w obowiązującą umowę faktorignową lub zostać odrzucony. W celu ułatwienia weryfikacji nowych klientów, składających wnioski, na skalę masową, dostępne jest narzędzie wstępnej oceny klienta (scoring factoringowy) oraz możliwość weryfikacji w zewnętrznych bazach danych. Istnieje możliwość rejestrowania ratingu poszczególnych firm, zarówno faktorantów jak i dłużników. System wspomaga w ten sposób proces podejmowania decyzji o zawarcie umowy factoringowej. Moduł obejmuje funkcjonalności: rejestracja wniosku wstępna ocena klienta scoring faktoringowy weryfikacja klientów w zewnętrznych oraz wewnętrznych bazach danych rejestracja podmiotów faktoringowych (faktorantów oraz dłużników) rejestracja firm ubezpieczeniowych, poręczycieli, faktorów zagranicznych Wieloetapowe definiowanie klienta w systemie rozpoczyna się od próby wyszukania klienta w bazie, poprzez wprowadzenia danych klienta prospektowego, weryfikację klienta pod kątem przyznawania limitów faktoringowych, aż po ostateczną jego rejestrację z systemie. Jedna baza danych klientów systemu Comarch Factoring oraz integracja z innymi systemami zarządzającymi danymi klientów umożliwia jednokrotne wprowadzanie i modyfikację danych klientów (faktorantów oraz dłużników). 11

12 Banking, Insurance and Capital Markets Poza możliwością rejestracji faktorantów oraz dłużników, ten umożliwia również rejestrację innych podmiotów faktoringowych takich, jak firmy ubezpieczeniowe, windykacyjne, poręczyciele oraz faktorzy zagraniczni. Przed rejestracją faktoranta system pozwala przeprowadzić wstępną ocenę scoringową klienta, dzięki integracji z systemem scoringowym. Klient może być poddany automatycznej weryfikacji w zewnętrznych oraz wewnętrznych bazach danych faktora. Moduł zarządzania sprzedażą W ramach Modułu zapewnione są następujące funkcjonalności: zarządzanie klientami: wprowadzanie i modyfikacja danych klientów obecnych i potencjalnych, przeglądanie danych klienta (w tym informacji o dochodowości), możliwość śledzenia kampanii, w których klient uczestniczy archiwizacja kontaktów z klientem, przeglądanie planowanych/zaległych kontaktów, przekazywanie kontaktów między sprzedawcami, terminarz służący planowaniu kontaktów portal wewnętrzny miejsce, w którym umieszczana jest aktualna informacja sprzedażowa dotycząca prowadzonych kampanii (prezentacje, skrypty sprzedażowe) oraz produktów (opisy produktów, taryfa opłat i prowizji, instrukcje obsługi itp.) plany sprzedażowe budowa i dystrybucja planów sprzedażowych z poziomu centralnego, aż do poziomu pojedynczego sprzedawcy, monitoring i raportowanie wyników sprzedaży (istotne wsparcie rozliczania konkursów sprzedażowych), zarządzanie siecią sprzedaży. 12 Portal faktoranta Portal faktoranta jest częścią rozwiązania Comarch Factoring, pomocną zbywcy w realizowaniu transakcji factoringowych. Funkcjonalność systemu składa się z trzech grup poleceń: Obsługa umów Obsługa administracyjna Raportowanie Obsługa umów factoringowych W ramach obsługi umów factoringowych, portal faktoranta pozwala zbywcy na: Przeglądanie danych własnych zbywcy oraz listy wszystkich dłużników, powiązanych z jego umowami. Istnieje możliwość wyszukiwania wskazanych dłużników, poprzez zadanie parametrów odpowiednich filtrów. System umożliwia na wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranych dłużnikach. Przeglądanie umów factoringowych. W ramach funkcjonalności, system pozwala na: Podgląd parametrów wybranych umów, zawartych przez faktoranta, Przeglądanie listy dłużników w kontekście wybranej umowy, z możliwością filtrowania tej listy oraz wyświetlania szczegółów wybranych dłużników. Przeglądanie faktur: Przeglądanie listy faktur zarejestrowanych w ramach danej umowy, z możliwością wyszukiwania faktur według zadanych kryteriów oraz wyświetlania szczegółów faktury Dodawanie nowych faktur: Manualne dodawanie faktur system pozwala na manualne wprowadzanie wszystkich informacji o fakturach. W zależności od ustawień, system może wymagać zatwierdzania faktury na druga rękę.

13 Comarch Factoring Import faktur system umożliwia importowanie faktur z plików w formacie CSV. Akceptacja lub odrzucenie faktury funkcjonalność pozwala na akceptację wprowadzonej wcześniej faktury lub jej odrzucenie, przez operatora o wyższych uprawnieniach. Funkcjonalność jest opcjonalna, w zależności od ustawienia parametrów umowy factoringowej. Akceptacja zlecenia wymaga podpisania go kluczek elektronicznym. Obsługa dodatkowa Portal faktoranta, pozwala na obsługę dwóch kluczowych funkcjonalności: zarządzanie kluczami elektronicznymi oraz wymianę plikową z em głównym. Zarządzanie kluczami elektronicznymi. W ramach tej funkcjonalności system pozwala na: Generowanie nowych kluczy Przeglądanie listy kluczy pracowników firmy Przeglądanie listy kluczy własnych Aktywowanie kolejnych kluczy własnych Aktywowanie kluczy pracowników Blokowanie kluczy swoich I kluczy pracowników Ukrywanie/uwidacznianie kluczy własnych Obsługa wymiany plikowej Możliwość dokonywania wymiany plikowej jest dodatkową funkcjonalnością systemu, pozwalająca na zaczytywanie dowolnych plików umieszczonych w systemie (w module głównym) przez operatora u podstawowego. Pracownika faktoranta ma możliwość zaczytać z odpowiedniej lokalizacji, dowolny plik umieszczony tam przez operatora systemu. Raportowanie Raporty mogą być tworzone na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów, jako raporty z filtrem (raporty generowane na podstawie szeregu parametrów, których wartości określa użytkownik) lub jako raporty predefiniowane. Wszystkie raporty mogą być zapisywane do plików CSV lub PDF albo wydrukowane. Portal dłużnika Podobnie jak portal faktoranta, portal dłużnika jest opcjonalnym elementem rozwiązania Comarch Factoring. System ten służy do realizacji operacji na umowach factoringowych przez pracowników dłużnika. Funkcjonalność portalu dłużnika jest adekwatna do roli dłużnika w procesie faktoringowym i możliwości jego aktywności. Moduł pozwala na realizację następujących czynności: W zakresie obsługi faktur: Przeglądanie listy faktur wprowadzonych do systemu, z możliwością zapoznania się ze szczegółami faktury Możliwość potwierdzania faktury wyrażenia zgody na wykup (o ile wymaga tego umowa). Do momentu potwierdzenia przez dłużnika, faktura figuruje w systemie jako wniosek o wykup i nie może zostać wykupiona. W zakresie raportowania, system pozwala na generowanie predefiniowanych raportów, w tym faktury VAT, wystawianej przez faktora. Wszystkie raporty mogą być zapisywane do plików CSV lub PDF albo wydrukowane. W zakresie obsługi dodatkowej, system pozwala na dokonywanie komunikacji plikowej między dłużnikiem a faktorem w sposób analogiczny do portalu faktoranta. 13

14 Banking, Insurance and Capital Markets Korzyści operacyjne Zasadnicze korzyści z użytkowania systemu Comarch Factoring uzyskiwane są przez faktora dzięki jego kompleksowości, która jest zapewniona poprzez: rejestrację uczestników wszystkich procesu: faktorantów, dłużników, faktorów zagranicznych, ubezpieczycieli, poręczycieli; elastyczne definiowanie umów faktoringowych (kilkadziesiąt parametrów zmiennych umowy oraz indywidualny dobór opłat i prowizji); ręczne i plikowe wprowadzanie danych za pośrednictwem portalu faktoranta lub faktora; automatyczny import e-faktur z systemu finansowoksięgowego faktoranta lub platformy EDI; automatyczne naliczanie i rozliczanie prowizji i odsetek; obsługa zabezpieczeń, pełna księgowość, automatyczne uzgadnianie spłat, monitoring zdarzeń i system powiadomień, edytor treści powiadomień, sprawne administrowanie systemem (w zakresie parametryzacji biznesowej systemu jak i obsługi technicznej): zarządzanie użytkownikami, generowanie raportów przez pracownika faktora, faktoranta oraz dłużnika, automatyczne kompensacje należności ze zobowiązaniami klienta. Szybka wymiana dokumentów handlowych - faktur Dzięki integracji z Comarch ECOD (Elektroniczne Centrum Obiegu Dokumentów) faktoranci mogą przesyłać faktury elektroniczne (pojedynczo lub w postaci paczek faktur) bezpośrednio ze swojego systemu finansowoksięgowego do systemu Comarch Factoring (import automatyczny). ECOD jest rozwiązaniem unikalnym spełniającym wszystkie prawne wymogi obrotu e-fakturami. Umożliwia również przesyłanie wielu innych rodzajów dokumentów handlowych pomiędzy kooperującymi firmami: zapytań ofertowych, potwierdzeń terminów dostawy, itp. Praca z ECOD możliwa jest zarówno w trybie on-line, jak i off-line (zaleta dla małych firm korzystających z zasobów Internetu przez modem). Szybka i niezawodna komunikacja System zabezpiecza elektroniczną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami transakcji: faktorem, faktorantem, dłużnikiem, zagranicznym faktorem-partnerem oraz firmą ubezpieczeniową (w przypadku ubezpieczania transakcji faktoringu zagranicznego). Każdy z uczestników transakcji korzysta ze skustomizowanego interfejsu dostosowanego do roli oraz uprawnień poszczególnych pracowników. Pełna księgowość Comarch Factoring, poza przetwarzaniem danych wejściowych, pozwala na realizowanie wszystkich, koniecznych zleceń księgowych, związanych z wykonanymi transakcjami. Gotowe księgowania przekazywane są do systemu księgowego faktora. Wygodny interfejs księgowy umożliwia przeglądanie szczegółów zapisów, związanych z danym zdarzeniem księgowym w kontekście klienta, dłużnika, umowy lub konkretnej transakcji. 14

15 Comarch Factoring Korzyści zintegrowanego rozwiązania Nowoczesna architektura SOA (Service Oriented Architecture) Comarch Factoring tworzy komfortową platformę integracyjną, komunikując się ze wszystkimi wymaganymi systemami, bazami danych oraz hurtowniami danych. Dla finalnego użytkownika dostęp do danych zawartych w kilku systemach nie wiąże się z koniecznością wielokrotnego logowania się: SSO (Single Sign-On), czyli mechanizm jednokrotnego logowania, pozwala na płynne poruszanie się po wielu systemach, dostępnych dla danego poziomu uprawnień poprzez wybór odpowiedniej zakładki. Również szata graficzna webowych interfejsów systemu jest idealnie zintegrowana z promowanym wizerunkiem faktora, przyczyniając się do wzrostu rozpoznawalności firmy przez klientów. Comarch może się poszczycić niepodważalną pozycją w zakresie integracji systemów. Firma została nagrodzona przez magazyn NetWorld w kategorii Sieciowa firma 10-lecia oraz w kategorii Integrator. Nasze doświadczenie potwierdzone przyznanymi wyróżnieniami jest gwarancją udanego wdrożenia i funkcjonowania naszych rozwiązań. Otwarta architektura rozwiązania Comarch Factoring zapewnia możliwie prostą integrację z systemami uczestników procesów faktoringowych: Centralny system zarządzania użytkownikami W przypadku dużych faktorów, stosujących centralne uwierzytelnianie użytkowników, nadawanie kont nowym użytkownikom i definiowanie ich szczegółowych uprawnień może odbywać się w systemie centralnym, a ustalanie charakterystycznych dla faktoringu praw użytkowników - opcjonalnie w systemie centralnym lub Comarch Factoring. Oczywiście Moduł Administracyjny Comarch Factoring może umożliwiać pełne zarządzanie użytkownikami. Import plikowy faktur, umów faktoringowych i danych klienta W celu ułatwienia wymiany informacji z zewnętrznymi systemami faktora i klienta, system faktoringowy pozwala na plikowe zaimportowanie zarówno dokumentów handlowych (faktur), jak i danych umów faktoringowych i danych klienta, które mogą być wcześniej przygotowane w innej aplikacji. Taki narzędzie nie tylko pozwala samodzielnie przeprowadzać migrację danych klienta, ale również istotnie zwiększyć obsługę transakcyjną klientów dzięki możliwościom plikowego importu paczek faktur w postaci elektronicznej po stronie aplikacji faktora lub po stronie aplikacji klienta. Obsługa faktoringu międzynarodowego Comarch Factoring pośredniczy w dwustronnym przesyłaniu komunikatów, pomiędzy kooperującymi. 15

16 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: faks: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor Comarch e-investor Comarch e-investor to nowoczesny system informatyczny dedykowany wsparciu obsługi inwestorów (instytucji, podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum Przedsiębiorstwa 2 Elektroniczne faktury Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 roku,

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych Comarch ECOD opakowania W wyniku rosnącej ilości opakowań wykorzystywanych obecnie w procesach logistycznych, firmy coraz częściej poszukują rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System do obsługi transakcji faktoringowych

System do obsługi transakcji faktoringowych System do obsługi transakcji faktoringowych Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom dostęp do platformy w dowolnym czasie z dowolnego

Bardziej szczegółowo

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja Przedsiębiorstwa 2 Przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi jest istotnym elementem współpracy, możliwość ich analizowania

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wstęp Proces uwierzytelniania użytkownika

Bardziej szczegółowo

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services Comarch Factoring System do obsługi transakcji faktoringowych BANKING Financial Services Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna Administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Ciepło Energetyka Cieplna Comarch Workflow Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Administracja Publiczna i Utilities Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Comarch Egeria Edukacja Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym CDN 2 CDN Online to oszczędność związana z brakiem inwestycji w infrastrukturę informatyczną oraz brak kosztów związanych z późniejszym

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012)

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012) Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką. Comarch ERP XL

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow Comarch Workflow Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. ZałoŜenia... 4 3. Scenariusz... 4 3.1 Rejestracja pisma w sekretariacie... 4 3.2 Wszczynanie nowej sprawy... 10 3.3 Procesowanie pisma w Departamencie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet Archiwum

mbank CompanyNet Archiwum mbank CompanyNet Archiwum Opis podstawowych funkcjonalności mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

ERP Comarch ERP XL START

ERP Comarch ERP XL START ERP Comarch ERP XL START Cennik Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik Administracja 1 stanowiskowy 200 Handel Sprzedaż stanowiskowy 2 000 Detal 2 stanowiskowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości programów finansowo-księgowych. Usługi Strateo.pl polegają na zwiększeniu możliwości programów finansowoksięgowych przy założeniu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców GETIN NOBLE BANK S.A. MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, wrzesień/październik 2015 r. GETIN BANK

Bardziej szczegółowo