GAMP 5 Step-By-Step II EDYCJA KOMPLETNE SZKOLENIE Z METODUKI WALIDACJI, WDROŻEŃ I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAMP 5 Step-By-Step II EDYCJA KOMPLETNE SZKOLENIE Z METODUKI WALIDACJI, WDROŻEŃ I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH"

Transkrypt

1 II EDYCJA KOMPLETNE SZKOLENIE Z METODUKI WALIDACJI, WDROŻEŃ I EKSPLOATACJI 1 ZJAZD Hotel Ambasador, Łódź, al. Piłsudskiego 29 2 ZJAZD Hotel Ambasador, Łódź, al. Piłsudskiego 29 PRZY ZGŁOSZENIU UDZIAŁU DO UDZIAŁ WIĘKSZEJ ILOŚCI UCZESTNIKÓW JEST TAŃSZY!

2 CO TO JEST GAMP5 STEP-BY-STEP? GAMP 5 Step-by-Step został pomyślany jako cykl szkoleń mających na celu dogłębne zapoznanie z metodologią GAMP 5 i pokazanie praktycznych sposobów jej stosowania. Szkolenie bazuje na podręczniku GAMP 5 i wyczerpuje jego zakres obejmuje wszystkie poruszane tam zagadnienia, zarówno w praktyce jak i w teorii. Ideą szkolenia jest dogłębne i kompletne przekazanie wiedzy z metodologii GAMP 5 szerokiemu gronu osób aktywnie pracujących na rzecz przemysłu farmaceutycznego, abyśmy (wszyscy w Polsce) mieli te same podstawy i rozmawiali tym samym językiem. DLA KOGO? szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób mających do czynienia z zastosowaniem systemów skomputeryzowanych w przemyśle farmaceutycznym, np.: osób zajmujących się: wdrażaniem / implementacją systemów, walidacją, eksploatacją i utrzymaniem systemów; liderów projektów informatycznych, specjalistów IT (administratorów baz danych, administratorów systemów, specjalistów od utrzymania infrastruktury), automatyków, osób z Zapewnienia Jakości odpowiedzialnych za nadzór nad systemami skomputeryzowanymi, wszystkich, którzy chęcią poznać i zrozumieć metodologię GAMP 5 dostawców systemów skomputeryzowanych; usługodawców; integratorów systemów, firm konsultingowych; DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Dowiesz się, jak w praktyce zastosować metodologię GAMP 5 w swoich projektach. Zapewnisz zgodność z wymaganiami GMP/ GDP. Poprawisz własną efektywność. Zoptymalizujesz czas trwania projektu. Zaoszczędzisz finansowo dzięki: prawidłowo zdefiniowanym wymaganiom, optymalnemu czasowi realizacji projektu (mniejsza liczba roboczodni), skoncentrowaniu wysiłków na aspektach krytycznych, uzyskaniu zgodności z wymaganiami GMP / GDP za pierwszym razem. Znajdziesz wspólny język z partnerami zewnętrznymi / biznesowymi. Nawiążesz cenne relacje z praktykami zajmującymi się tym obszarem. Jest to jedyne tak kompleksowe szkolenie z GAMP dostępne na rynku.

3 PLAN SPOTKANIA Zjazd I Rejestracja i powitalna kawa Otwarcie spotkania, Rafał Buczek Wstęp: wprowadzenie i określenie celów spotkania Wprowadzenie do GAMP 5, Rafał Buczek Kluczowe założenia, Rafał Buczek Koncepcja cyklu życia systemów skomputeryzowanych, Rafał Buczek Cykl życia systemów Specyfikowanie i weryfikowanie Struktura walidacji systemu skomputeryzowanego Fazy cyklu życia systemu skomputeryzowanego, Rafał Buczek Faza koncepcji Faza projektowania Faza eksploatacji Faza wycofania systemu z eksploatacji Przerwa na kawę Działania po stronie przedsiębiorstwa podlegającego przepisom GxP, Jakub Jankowski Zarządzanie w osiąganiu zgodności Czynności specyficzne dla systemu - strategia osiągania zgodności Testowanie, raportowanie, zwolnienie, zarządzanie użyciem i likwidacją System zarządzania jakością dostawcy - zarządzanie, Gerard Halski Jakość w aspekcie dostawy i produkcji systemów skomputeryzowanych i zautomatyzowanych Dobre praktyki dostawcy System Zarządzania jakością Dostawcy Planowanie jakości wdrożenia Przerwa na kawę System zarządzania jakością dostawcy - zarządzanie, warsztaty, Gerard Halski Zakończenie I dnia Kolacja Zarządzanie ryzykiem jakości, Rafał Buczek Przegląd systemów Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem jakości, warsztaty, Rafał Buczek Podejścia do różnych metodologii GAMP Określanie wpływu systemu i funkcjonalności na jakość Funkcjonalna ocena ryzyka oparta na wpływie systemu Planowanie testowania oparte na ocenie ryzyka Lunch Zjazd I Kawa na Dzień Dobry 9:00 System zarządzania jakością dostawcy - audyt dostawcy, Monika Wolańczyk Definicja audytu. Cele audytu Typy auditów. Proces auditowania Certyfikacja dostawcy Przykłady kwestionariuszy audytowych wg GAMP System zarządzania jakością dostawcy - audyt dostawcy warsztaty, Monika Wolańczyk

4 Zjazd II :15 System zarządzania jakością dostawcy - audyt dostawcy, Przerwa na kawę Specyfikacja wymagań użytkownika, Gerard Halski Znaczenie wymagań w realizacji projektów informatycznych Ogólne zalecenia w zakresie URS. Własność i odpowiedzialność Zawartość URS. Elementy wykraczające poza URS. Zakres wsparcia dostawcy Różne drogi tworzenia specyfikacji wymagań. Unikanie pułapek. Przykłady URS Specyfikacja wymagań użytkownika, warsztaty, Gerard Halski Specyfikacje funkcjonalne, konfiguracji i projektowe, Robert Kolwas Specyfikacje funkcjonalne Wytyczne do tworzenia FS Budowa i pożądana zawartość FS Wytyczne do tworzenia Przerwa na kawę Specyfikacje funkcjonalne, konfiguracji i projektowe, warsztaty, Robert Kolwas Śledzenie wymagań. Przeglądy projektów, Gerard Halski Przegląd projektu wg wymagań norm Macierz śledzenia wymagań Przykłady Traceability Matrix Śledzenie wymagań. Przeglądy projektów, warsztaty, Gerard Halski Zakończenie II dnia, lunch 9.00 Rejestracja i powitalna kawa Tworzenie i zarządzanie oprogramowaniem, Robert Kolwas Tworzenie kodu Przegląd kodu Kod autorstwa osób trzecich Tworzenie i zarządzanie oprogramowaniem, warsztaty, Robert Kolwas Testowanie, Robert Kolwas Cel testowania i podstawy. Odpowiedzialność i role Strategie i dokumentacja Rodzaje testów Wykonanie i raportowanie Przerwa na kawę Testowanie, warsztaty, Robert Kolwas Lunch Zwolnienie dla klienta, Jakub Jankowski Zwolnienie dla klienta, warsztaty, Jakub Jankowski Dokumentacja użytkownika końcowego i szkolenie użyt kowników, Rafał Buczek Jaką dokumentację należy opracować przed odda niem systemu do eksploatacji? Jak to zrobić samemu lub czego wymagać od dostawcy? Szkolenie przez dostawcę oraz dwa modele prowa dzenia szkoleń własnymi siłami Zalety i wady poszczególnych modeli szkoleń Dokumentacja użytkownika końcowego i szkolenie użyt kowników, warsztaty, Rafał Buczek Przerwa na kawę Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Przekazanie do użytkowania

5 16.10 Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Ustanowienie i zarządzanie usługami wspierającymi Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Monitoring działania Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Zarządzanie zdarzeniami Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Działania naprawcze oraz zapobiegawcze (CAPA) Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Zakończenie III dnia Kolacja IV d Kawa na Dzień Dobry 9.00 Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Zarządzanie zmianami funkcjonalnymi oraz konfigu racją systemu 9.20 Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie 9.35 Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Działania naprawcze (repair activity) 9.50 Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Kontynuacja procesów biznesowych Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie Przerwa na kawę Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z GMP, Rafał Buczek Przegląd okresowy Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z GMP, warsztaty, Rafał Buczek Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z GMP, Rafał Buczek Backup i odzyskiwanie danych Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z GMP, warsztaty, Rafał Buczek Eksploatacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z GMP, Rafał Buczek Zarządzanie bezpieczeństwem Administracja systemem Migracja danych Przerwa na kawę Wycofanie systemu z eksploatacji, Rafał Buczek Znaczenie procesu Podział odpowiedzialności Wycofanie systemu z eksploatacji, warsztaty, Rafał Buczek Zakończenie VI dnia i lunch

6 PRELEGENCI MONIKA WOLAŃCZYK Absolwentka wydziału Farmacji A.M. we Wrocławiu. Obecnie Menedżer ds. Zapewnienia Jakości, Koordynator ds. Wyrobów Medycznych w firmie PPF Hasco Lek S.A. Zajmuje się walidacją/rewalidacją procesową stałych, półstałych i płynnych postaci leczniczych. Brała udział we wdrożeniach i integracji z systemem zarzadzania jakością GMP farmaceutycznego wymagań norm ISO 22000, ISO a także ISO Jest auditorem wewnętrznym i zewnętrznym SZJ, ISO oraz wewnętrznym ISO Od 9 lat odpowiada za System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Uczestniczyła wielokrotnie, jako członek zespołów kwalifikacyjnych m.in. systemu informatycznego klasy ERP, budynków, pomieszczeń, systemów oczyszczania wody, powietrza, systemów produkcyjnych, urządzeń. Pełniła nadzór i prowadziła ocenę sposobu dokumentowania prac kwalifikacyjnych oraz spełnienia wymagań GMP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz ISPE, działa w Komitecie Sterującym Publikacjami ISPE. ROBERT KOLWAS Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana. Od 2003 roku w RAN - Quality Systems (dawniej RAN - Systems Integration Services) bierze udział w projektach informatycznych dla przemysłu farmaceutycznego. Odpowiedzialny za walidację, utrzymywanie stanu zwalidowanego oraz strategiczne kierunki rozwoju systemów. Główny projektant podsystemu Elektronicznych Raportów Szarżowych systemu SZARŻA. Współtworzył system SITE eksploatowany przez GIF. Koordynował migrację systemu klasy MES na platformę.net. Wielokrotny uczestnik zespołów analitycznych, projektowych oraz walidacyjno-wdrożeniowych. Ostatnio rozwija projekt automatyzacji testowania. JAKUB JANKOWSKI Samodzielny Koordynator Systemów Skomputeryzowanych w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A. odpowiedzialny za zgodność projektów i produktów w obszarze systemów z wymaganiami. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Jakością oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Łódzkiej na kierunku Zarządzanie Projektami (certyfikat PRINCE 2 Foundation). Od 2008 roku Specjalista Zapewnienia Jakości w Medana Pharma S.A. koordynujący działania walidacyjne. Od 2011 w Departamencie Zapewnienia Jakości Grupy Polpharma zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemu TrackWise jako jeden z jego administratorów oraz koordynacją działań walidacyjnych dla wdrożonych systemów i nowych projektów w Grupie. Członek stowarzyszenia ISPE oraz członek zarządu GAMP Polska, samodzielny audytor obszaru wytwarzania produktów niesterylnych, dostawców API, materiałów opakowaniowych, systemów skomputeryzowanych, certyfikowany trener wewnętrzny w zakresie Produkcji Klasy Światowej (WCM).

7 PRELEGENCI RAFAŁ BUCZEK Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (automatyka i metrologia, informatyka). Od 2001 roku zajmuje się tematyką walidacyjną w Teva Operations Poland (dawniej PLIVA Kraków). Od 2003 roku specjalizuje się w walidacji systemów komputerowych, a od 2008 roku odpowiada również za zapewnienie zgodności rozwiązań IT z przepisami prawa i standardami korporacyjnymi. Jest wewnętrznym trenerem GMP. Ponadto aktywnie działa w stowarzyszeniu ISPE Polska, jest założycielem i pierwszym prezesem Forum GAMP oraz współzałożycielem Forum Walidacji. Od czerwca 2013 jest prezesem ISPE Polska. GERARD HALSKI Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zajmuje się wdrożeniami i zastosowaniami systemów skomputeryzowanych również w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Konsultant, analityk, projektant, kierownik projektu. Od 2004 zajmuje się systemami zarzadzania jakością, w tym jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarzadzania Jakością w firmie PROBIT. Od 2009 roku członek stowarzyszenia ISPE aktywnie działający w pracach forum GAMP. Obecnie kierownik projektu i pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w firmie HICRON. POLECANE HOTELE HOTEL CAMPANILE HOTEL AMBASADOR HOTEL IBIS DOUBLE TREE BY HILTON Al. Piłsudskiego 27 Łódź Al. Piłsudskiego 29 Łódź % zniżki na hasło ISPE Al. Piłsudskiego 11 Łódź (fax) ul. Łąkowa 29 Łódź

8 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Proszę zaznaczyć X w odpowiednim miejscu. 1 ZJAZD 2 ZJAZDY 1. zjazd zjazd Członek ISPE Nie jestem w ISPE 1800,00 zł Członek ISPE 2800,00 zł 2400,00 zł Nie jestem w ISPE 3900,00 zł Grupa trzyosobowa - 10% rabatu Udział w wieczornej kolacji w cenie szkolenia. Zgoda na przetwarzanie danych na cele szkolenia zgodnie z ustawą. DANE UCZESTNIKA Imię Nazwisko Firma Adres NIP Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty za udział. Rezygnacja z udziału (koniecznie w formie pisemnej - lub fax) przesłane 7 dni przed terminem - bez potrąceń, do 5 dni przed terminem - 50% opłaty. W przypadku nieobecności bez powiadomienia, pełna opłata musi zostać wniesiona! ISPE Polska zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie przedstawionym w tej broszurze. Cena nie zawiera kosztów noclegu, który należy zarezerwować w własnym zakresie. Wszystkie ceny są cenami brutto. GAMP Polska oraz ISPE Polska zastrzegają sobie prawo do zmian w przedstawionym harmonogramie szkolenia. ODBIORCA Stowarzyszenie ISPE Polska Chłodna 56 / 60, Warszawa IBAN: PL SWIFT: INGBPLPW BANK ING Bank Śląski S.A., Oddział Gdańsk ul. Długie Ogrody 6 / 14, Gdańsk Podpis Data

Warsztaty. Airport Hotel. Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych. Warsztaty odbywaj się w: Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015

Warsztaty. Airport Hotel. Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych. Warsztaty odbywaj się w: Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015 Warsztaty Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych Warsztaty odbywaj się w: Airport Hotel ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015 Przyjmujemy zgłoszenia do: 16.01.2015 Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W UR Spotkanie MASTERCLASS praktycy dla praktyków CASE STUDY Kluczowe tematy spotkania: wybór, pomiar i analiza wskaźników efektywności w celu optymalizacji działań w UR korzyści i

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo