WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012"

Transkrypt

1 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa Lotny przewrót w przód do postawy zasadniczej, Przewrót w przód i w tył skulony, Przewrót w tył ze stania do postawy zasadniczej, Przewrót w tył ze stania do rozkroku o nogach prostych Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż, Podpór tyłem łukiem (Mostek) z leżenia tyłem, Stanie na głowie (CH) Przeprowadzenie rozgrzewki. Lekka Atletyka Marszobieg do 6000m, Bieg krótki na 60 m, Atletyka terenowa, Bieg wytrzymałościowy w czasie 30 min. Bieg wytrzymałościowy na odcinku ok. 1500m (DZ), 4800m(CH) Rzuty na odległość przyborami o różnym ciężarze (do 5kg.), Technika skipów A, B, C Piłka koszykowa Poruszanie się po boisku bez piłki, z piłką, starty, zatrzymania, kozłowanie ze zmianą tempa i kierunku biegu, Podania piłki z miejsca, biegu, po kozłowaniu, Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w miejscu, w ruchu, ze zmianą tempa, Podania i chwyty piłki w miejscu, biegu, ze zmiana tempa w biegu, po kozłowaniu, Rzuty do kosza z miejsca, z biegu, po kozłowaniu, Znajomość przepisów gry, Piłka siatkowa Poruszanie się po boisku bez piłki, Odbicia sposobem górnym i dolnym indywidualne i w parach, Zagrywka dowolnym sposobem, Przyjęcie piłki po zagrywce, Znajomość przepisów gry,

2 Pływanie KRAUL NA PIERSIACH Poślicg na piersiach, Praca RR i NN, Koordynacja oddychania, pracy RR i NN, Pełny styl na odcinku 50m, GRZBIET Poślizg na grzbiecie, Praca RR i NN, Koordynacja pracy RR i NN, Pełny styl na odcinku 50m, KLASYCZNY Poślizg na piersiach, Praca RR i NN, Koordynacja oddychania, pracy RR i NN, Pełny styl na odcinku 50m, INNE: Skok dowolny, Nurkowanie na odległość 10m z odbicia od ściany, Nurkowanie na głębokość 1,5m z wyciąganiem przedmiotów, Przepłynięcie 300m dowolnym stylem, Znajomość podstaw ratownictwa wodnego. Piłka nożna (chłopcy) Przyjęcia, prowadzenie, podania piłki dowolnym sposobem, Strzały na bramkę dowolnym sposobem, Piłka ręczna Poruszanie się po boisku, Podania z miejsca, z biegu, Rzuty na bramkę, Znajomość przepisów gry. Rytm-Muzyka-Taniec, Relaksacja (dziewczęta) Podstawowe kroki w aerobiku, Relaksacja metodą wizualizacji, Podstawowe pozycje jogi. PRZEKAZ WIADOMOŚCI

3 Rola i znaczenie dokonywanie systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i umiejętności. Dobór czynności ruchowych dla wszechstronnego kształtowania organizmu. Wykorzystanie urządzeń i sprzętów sportowych w realizacji zadań przez ucznia. Współdziałanie w małej grupie w różnych formach aktywności ruchowej i organizacji zajęć sportowych. Zasada fair play i jej znaczenie. Zachowania pro- i antyzdrowotne. Wpływ i znaczenie aktywności ruchowej na utrzymanie odpowiedniego poziomu wydolności i sprawności fizycznej. Znajomość podstaw ratownictwa wodnego i bhp nad wodą. Znajomość przepisów gry w piłkę siatkową i koszykową. Podstawowe zasady sędziowania w piłce siatkowej i koszykowej. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE Organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz gier zespołowych w czasie lekcji. Realizacja zestawów ćwiczeń i zadań w czasie lekcji opracowanych przez uczniów. Współdziałanie małej grupy uczniowskiej w doskonaleniu sprawności i umiejętności.

4 KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Lekka Atletyka Bieg krótki 60m, Bieg sztafetowy 4 x 60m ze zmianą pałeczki, Bieg wytrzymałościowy na odcinku ok. 1500m, 4800m(CH) Biegi interwałowe, Bieg długi 30 min., bieg terenowy Technika skoku w dal, Marszobiegi na odcinku 8000m, Gimnastyka Łączone przewroty w przód i w tył w układy gimnastyczne, Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych, Stanie na rękach z zamachem jednonóż przy drabinkach lub ścianie z asekuracją, Przerzuty bokiem z: miejsca, marszu, na dowolną rękę, Skok rozkroczny ze zwiększonej odległości odbicia przez kozła wzdłuż, Piramidy dwójkowe, trójkowe i grupowe, Samodzielne opracowanie układu gimnastycznego z piramid (3 lub 4 piramidy), Układ gimnastyczny na równoważni, Samodzielne opracowanie układu gimnastycznego na równoważni (6 elementów), Przeprowadzenie rozgrzewki, streching Piłka siatkowa wymaganiach edukacyjnych klasy I, Indywidualne odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą, Wystawienie piłki w przód i w tył, Zagrywka sposobem górnym, Odbiór sposobem dolnym z zagrywki, Atak przy siatce, Blok pojedynczy, Rozegranie piłki w zespole trójkowym odbiór, wystawienie, atak, Małe gry 1/1, 2/2, 3/3, Znajomość przepisów gry, sędziowanie. Piłka koszykowa wymaganiach edukacyjnych klasy I, Podania piłki kozłem, hakiem, Rzuty do kosza z różnych pozycji, z biegu, po podaniu, Rzuty do kosza z wyskoku, Atak indywidualny z piłką, Poruszanie się krokiem obronnym w różnych kierunkach, krycie, Obroty(Pivoty), zwód pojedynczy,

5 Znajomość przepisów gry, sędziowanie. Unihokej Poruszanie się po boisku, prowadzenie piłki po prostej i po slalomie, Strzały na bramkę z miejsca, po prowadzeniu piłki, Prowadzenie piłki w parach, strzały na bramkę po podaniu, Atak indywidualny z piłką, Znajomość przepisów gry. Piłka nożna ( chłopcy) Podanie półgórne, Podanie i strzał głową, Piłkarski tor przeszkód, Piłka ręczna Podanie kozłem, Rzut z przeskoku, Znajomość przepisów gry, sędziowanie. Rytm, muzyka, taniec, relaksacja Łączenie kroków aerobikowych w układy choreograficzne, Samodzielne opracowanie układu aerobikowego, Podstawowe kroki cha-chy, salsy, Relaksacja metodą A.Schultza i wizualizacji. PRZEKAZ WIADOMOŚCI Zasady doboru miejsca, przyrządów i przyborów do zajęć ruchowych, zależnie od typu zajęć (indywidualnych, zespołowych), rodzaju, warunków terenowych i klimatycznych. Dobór czynności ruchowych do wszechstronnego przygotowania organizmu do wysiłku, kształtowania motoryczności i rozwoju fizycznego. Znaczenie czynnego wypoczynku i jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Znaczenie utrzymania należytej masy ciała dla prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia. Walory i możliwości rekreacyjne i sportowe najbliższej okolicy. Współdziałanie nauczyciela z uczniem, ucznia z nauczycielem i grupą uczniowską w indywidualnych i zespołowych formach aktywności ruchowej. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE Współudział uczniów w kontroli i ocenie realizacji zadań. Współdziałanie ucznia z nauczycielem i grupą uczniów w doborze i realizacji ćwiczeń oraz zadań. Organizowanie przez uczniów różnych form zajęć rekreacyjno-sportowych. KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY

6 Samodzielne opracowanie prostego konspektu lekcji z wybranej dziedziny, oraz przeprowadzenie według niego lekcji. Lekka Atletyka Bieg sztafetowy 4x100m ze zmianą pałeczki, Marszobieg (5000m-8000m), Bieg krótki 60m, Bieg wytrzymałościowy na odcinku ok. 1500m, 5000m(CH) Bieg długi 30min., biegi terenowe. Gimnastyka Łączenie poznanych elementów gimnastycznych lub ćwiczeń kształtujących w układy gimnastyczne, Skok zawrotny przez 4 części skrzyni, Dobrać i wykonać po kilka ćwiczeń wzmacniających poszczególne partie mięśniowe (RR, NN, brzuch, grzbiet), Dobrać i wykonać po kilka ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe (RR, NN, brzuch, grzbiet), Dobrać i wykonać różnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne i taneczne dla rekreacji oraz podnoszenia lub zachowania poziomu osiągniętej sprawności fizycznej. Piłka koszykowa wymaganiach edukacyjnych klasy I i II, Zastosowanie w grze poznanych elementów taktycznych, ataku i obrony oraz przepisów, Sędziowanie, Samodzielne wykorzystanie piłki i boiska do gry w piłkę koszykową, Samodzielna organizacja i przeprowadzenie rozgrywek klasowych, Piłka siatkowa Zastawienie pojedyncze i podwójne(blok), Atak piłki wystawionej przez rozgrywającego z prawego i lewego skrzydła, wymaganiach edukacyjnych klasy I i II, Zastosowanie w grze poznanych elementów taktycznych, ataku i obrony oraz przepisów, Sędziowanie, Samodzielne wykorzystanie siatki i boiska do gry w piłkę siatkową, Samodzielna organizacja i przeprowadzenie rozgrywek klasowych, Unihokej Doskonalenie: poruszania się po boisku; prowadzenia, podań i przyjęć piłki; strzałów na bramkę, Atak dwójkowy z piłką, Sędziowanie, Samodzielne przygotowanie boiska do gry,

7 Samodzielna organizacja i przeprowadzenie rozgrywek klasowych, Piłka nożna (chłopcy) Rozegranie atatku w przewadze, organizowanie i sędziowanie gry. Piłka ręczna Rozegranie ataku pozycyjnego, organizowanie i sędziowanie gry. Rytm- muzyka-, taniec, relaksacja Wybrane kroki i figury poloneza, walca angielskiego i wiedeńskiego, cha-chy, salsy, Opracowanie układu aerobikowego o charakterze wytrzymałościowym, Wykazanie się znajomością pozycji i metod relaksacyjnych, praktyczne zastosowanie jednej z technik relaksu, Inne Znajomość podstawowych wady postawy ciała, przyczyn ich powstawania, podstawowej diagnostyki, Dobór ćwiczeń korekcyjnych. Samodzielny pomiar siły, wytrzymałości, szybkości dowolnym testem sprawności fizycznej, Pomiar tętna i jego wykorzystanie do treningu wytrzymałości PRZEKAZ WIADOMOŚCI Higiena pracy i wypoczynku. Wypoczynek czynny i bierny różnice, zasady stosowania w życiu codziennym. Walory zdrowotne, rekreacyjne i sportowe piłki siatkowe, koszykowej i lekkiej atletyki. Informacja o popularnej literaturze dla uczniów związanej ze zdrowej i aktywnością ruchową. Podstawowe wady postawy ciała, przyczyn ich powstawania, podstawowa diagnostyka. Dobór czynności ruchowych do korekty poszczególnych wad postawy. Konstruowanie konspektu lekcji wychowania fizycznego. Zasady prowadzenia zajęć ruchowych. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE Popularyzowanie przez uczniów różnych form aktywności ruchowej w czasie zajęć lekcyjny i pozalekcyjnych. Współdziałanie ucznia z grupą w uatrakcyjnieniu i intensyfikacji zajęć ruchowych. Realizowanie przez uczniów pomysłów związanych z konstruowaniem i wykorzystaniem sprzętu oraz urządzeń nietypowych w czasie zajęć ruchowych. Wykorzystanie zdyscyplinowania, rywalizacji, zdecydowania, sprawiedliwości, odwagi, współpracy z partnerem, życzliwości, wytrwałości oraz zasad bhp w samodzielnym prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo