Diagramy Venna. Uwagi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagramy Venna. Uwagi:"

Transkrypt

1 Wykład 3: Prawdopodobieństwopodstawowe pojęcia i modele Często modelujemy zmienność używając rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi 80%. (zinterpretuj) Prawdopodobieństwo urodzenia dziewczynki wynosi 0,49. (zinterpretuj) Prawdopodobieństwo dotyczy zdarzeń=zbiorów A, B, C zdarzenia (tzw. losowe) P(A) prawdopodobieństwo zdarzenia E 0 P(A) 1 S przestrzeń probabilistyczna (zbiór wszystkich możliwych wyników eksperymentu-zdarzeń elementarnych) P(S)= (?) Działania na zbiorach i własności prawdopodobieństwa A B A B A B P(A B) P(A) P(B) Diagramy Venna A A \ B A B B B \ A AB Uwagi: W praktyce prawdopodobieństwo często ustalamy jako częstość/proporcję grupy posiadającą interesującą nas własność. Przykład: Na 45-ciu studentów, 15-tu dostało 5.0 z egzaminu. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że losując studenta z tej grupy trafimy na takiego, który dostał 5.0 z egzaminu? Prawdopodobieństwo klasyczne Założenie wszystkie możliwe (elementarne) wyniki eksperymentu są jednakowo prawdopodobne (tu: prawdopodobieństwo wylosowania każdego studenta jest takie samo). N liczba możliwych wyników eksperymentu (tu N=?) x liczba tych wyników, które spełniają/sprzyjają zdarzeniu E (tu E= Dostał/a 5.0 z egzaminu, x=?) P(E)=x/N (tu P(E)=?) 1

2 Interpretacja częstościowa prawdopodobieństwa Gdy liczba niezależnych powtórzeń eksperymentu dąży do nieskończoności, to względna częstość występowania zdarzenia E dąży do P(E). Jest to tzw. prawo wielkich liczb. Przykłady zdarzeń E = wyrzucenie orła w rzucie symetryczną monetą : P(E) = E = wyrzucenie 4 w rzucie symetryczną kostką : P(E) = E = otrzymam 1 lub 6 w rzucie kostką : P(E) = Przykład: Ania i Basia rzucają monetą. E = obie dostaną orła. P(E) = Uzasadnienie: A dostanie i B dostanie A dostanie i B dostanie A dostanie i B dostanie A dostanie i B dostanie Te cztery zdarzenia są jednakowo prawdopodobne (P(E)=P()=P()=P()=P()=? ) Prawdopodobieństwo, że dostaniemy dokładnie jednego orła (Ania albo Basia) = Przykład: Krzyżówka dwóch heterozygot Genotyp obu rodziców : Aa Dzieci: P(AA) = (?) Pr(Aa albo aa) = (?) P(aa) = (?) Jeżeli liczba dzieci będzie bardzo duża, to frakcja heterozygot będzie bliska (?) Przypomnienie: frakcja w próbie aproksymuje frakcję w populacji. Niezależność 0.5 Zdarzenie P-stwo Definicja: Zdarzenia A i B są niezależne, gdy 0.5 P ( A B ) P ( A) P ( B ) 0.5 Przykład: Dwa rzuty monetą. A=otrzymano orła w pierwszym rzucie B=otrzymano orła w drugim rzucie P(A i B) =

3 Prawdopodobieństwo warunkowe P(A B) prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A pod warunkiem, że zajdzie zdarzenie B. Definicja matematyczna: P ( A B ) P ( A B ) P ( A B ) P ( B ) P ( B ) P ( A B ) Przykład: Przypuśćmy, że 2% populacji zarażone jest wirusem HIV, a test do wykrywania obecności wirusa HIV ma następujące własności: Jeżeli się ma HIV, to prawdopodobieństwo jego wykrycia wynosi (prawdziwy dodatni wynik testu, czułość). Gdy się nie ma HIV, to prawdopodobieństwo właściwej diagnozy wynosi (prawdziwy ujemny wynik testu, specyficzność). Zdarzenie P-stwo Zdarzenia (oznaczenia): Test + Prawdziwy + A wybrany losowo człowiek jest chory B test wykazuje obecność wirusa P(A)= P(B A)= A - wybrany losowo człowiek jest zdrowy B -test nie wykazuje obecności wirusa P(B A )= HIV + HIV Test - Test + Test - Fałszywy - Fałszywy + Prawdziwy - Jakie jest p-stwo, że u losowo wybranej osoby test wykaże obecność wirusa? Jakie jest p-stwo, że osoba, u której test wskazał obecność wirusa, jest faktycznie zakażona? 3

4 Wzór Bayesa Wpływ rozkładu a priori: P ( A B ) P ( B A) P ( A) P ( B ) Załóżmy teraz, że w pewnej populacji: 30% ludzi ma HIV, test do wykrywania HIV ma czułość 99.7% i specyficzność 98.5% (jak przedtem). Jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba z dodatnim wynikiem testu ma HIV? Zdarzenie P-stwo Test + Prawdziwy + P-stwo, że osoba z dodatnim wynikiem testu jest (faktycznie) chora wynosi: HIV + Test - Fałszywy - P ( HIV test ) P ( HIV oraz test ) P ( test ) Test + Fałszywy + HIV Test - Prawdziwy - Zmienna (tzw.) losowa: Zmienna losowa dyskretna Wartość zależna od wyniku eksperymentu. Przykład: Liczba orłów uzyskanych w jednym rzucie monetą. Zbiór wartości, które może przyjąć zmienna losowa dyskretna jest skończony lub przeliczalny. Możliwe wartości będziemy oznaczali x 1,x 2, ozkład zmiennej dyskretnej X określamy podając prawdopodobieństwa p i =P(X=x i ). Np. w rzucie symetryczną kostką liczba oczek X ma rozkład P(X=i)=, i=1,

5 Ciągła zmienna losowa Prawdopodobieństwo przyjęcia każdej ustalonej wartości wynosi zero, np. P(X= )=0 Zmienne losowe ciągłe rozważane na tym kursie będą zawsze opisane funkcją gęstości f(x). Dystrybuanta zmiennej X: Dla liczby definiujemy F X x) Własności: F X (x) jest funkcją niemalejącą, ciągłą z prawej strony, oraz lim lim x x x ( P( X x) F( x) F( x) Funkcje gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Heurystyka: histogram z dużą liczbą klas: Jeżeli mamy liczbowe dane ciągłe, to więcej klas + dużo danych = bardziej regularny histogram Gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Gdy rozmiar próby dąży do nieskończoności a szerokość klas do zera, histogram zbiega do wykresu gęstości rozkładu zmiennej. Podobnie jak dla histogramu, pole pod wykresem gęstości (całka) jest frakcją osobników wpadających do danego przedziału (czyli prawdopodobieństwem tego, że losowo wybrany osobnik jest w danym przedziale). 5

6 Gęstość (funkcja gęstości) Gęstość, f, rozkładu prawdopodobieństwa to każda funkcja, która spełnia następujące dwa warunki: f(x) 0 dla wszystkich x. Całkowite pole pod wykresem f(x) wynosi 1: f ( x) dx 1 Przykłady rozkładów ciągłych ozkład jednostajny na odcinku [a,b] f(x)= ozkład wykładniczy z parametrem λ>0 f(x)= ozkład normalny, f(x)= ozkład zaproponowany przez salę: f(x)= ozkłady (ciągłe): podstawowa zależność Narysuj dystrybuantę dyskretnej zmiennej losowej X takiej, że P(X=0)=1/3 oraz P(X=1)=2/3. ozkłady (absolutnie) ciągłe dane są przez: P ( X ( a, b)) f ( x) dx Niech Y ma rozkład jednostajny na odcinku [0,1]. P(Y>0.3)=? P(Y<0.3)=? P(Y=0.3)=? b a Narysuj dystrybuantę rozkładu jednostajnego na odcinku [a,b]. Wartość oczekiwana i wariancja (wzory). Zmienna losowa dyskretna x :=E(X)= x i P(X= x i )=x i p i Var(X)= (x i - x ) 2 P(X= x i ) = x i2 p i - x 2 Przykład 1 (rzut monetą, X=1, gdy orzeł, X=0, gdy reszka) E(X)= Var(X)= Przykład 2 (X=wynik rzutu kostką) E(X)= Var(X)= 6

7 ozkład dwupunktowy z parametrem P(Y=1)=p, P(Y=0)=1-p. blicz: EY= VarY= 0p1 EX Var(X) Wartość oczekiwana i wariancja, cd. Zmienna losowa ciągła x f(x) dx - 2 (x - EX) f(x) dx 2 2 x f(x)dx (EX) Wartość oczekiwana jest środkiem ciężkości figury określonej przez krzywą gęstości. Przykład: rozkład jednostajny na [a,b]. Przykład: rozkład wykładniczy z paramerem λ>0: Własności wartości oczekiwanej i wariancji E(aX+b)=aEX+b Var(aX+b)=a 2 Var(X) 7

8 Dla dwóch zmiennych losowych X i Y: E(X+Y)=EX+EY E(X-Y)=EX-EY E(aX+bY+c)= Niezależność zmiennych losowych: Jeżeli zmienne X i Y są niezależne, to P( X A, Y B) P( X A) P( Y B) Przykład1: Wybieramy (losowo) liczbę dwucyfrową; X:=liczba dziesiątek, Y:=liczba jedności, A={1, 2}, B={3, 4, 5}. Niezależność zmiennych losowych, cd. Przykład 2: Wybieramy (losowo) liczbę z zakresu 12,...,101; X:=cyfra dziesiątek, Y:=cyfra jedności, A={1, 2}, B={3, 4, 5}. Jeżeli X i Y są niezależne, to E(XY)=E(X) E(Y) i Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y). Przykład 3: Liczby oczek, X, Y, w dwóch kolejnych rzutach kostką. Ćwiczenia: X i Y niezależne, to Var(X-Y)= Schemat Bernoulliego i rozkład dwumianowy Anita, Beata i Celina rzucają monetą i uzyskują łączną liczbę orłów Y. Podaj rozkład zmiennej Y Var(X+X)= A B C P-stwo Zdarzenie 3 (0) 2 (1) 1 (2) 0 (3) P-stwo 8

9 Histogram rozkładu w populacji. Populacja = wszystkie rzuty trzema monetami Pr(Y=y) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 ozkład dwumianowy (n=3,p=0.5) y Schemat Bernoulliego: n niezależnych powtórzeń tego samego eksperymentu dwa możliwe wyniki w każdej próbie - ``sukces i ``porażka (np. i, albo 1 i 0) w każdej próbie p-stwo sukcesu wynosi p ozkład dwumianowy: Y = łączna liczba sukcesów w schemacie Bernoulliego Przykłady: liczba orłów na 5 rzutów, liczba wyzdrowień wśród 10 pacjentów poddanych pewnej kuracji ozkład dwumianowy (wzór): P( Y n y) p y n gdzie y y 0,1,..., n y (1 p) n!, y!( n y)! n y, Niektóre własności symbolu Newtona Liczba możliwych ciągów y sukcesów i n-y porażek n n = = 0 n n n = = 1 n 1 gólnie n n y n y n y 3 0 W przykładzie A, B, C mamy p=1/2; P( Y 0) 3 1 P( Y 1) 3 2 P( Y 2) Uwaga: ozkład dwumianowy jest symetryczny dla p=1/ P( Y 3) Przykład: Efekt uboczny lekarstwa 20% ludzi dostaje nudności po zażyciu pewnego lekarstwa Lekarz przepisał lekarstwo czterem nowym pacjentom Y liczba pacjentów w naszej próbie, którzy dostali nudności Podaj rozkład zmiennej Y 9

10 ozwiązanie: Dalsze pytania: P(co najmniej dwóch dostanie nudności) = P(co najwyżej jeden dostanie nudności) = Parametry rozkładu dwumianowego: EY = np Przykład: Jeden na ośmiu dorosłych mężczyzn ma podniesiony poziom cholesterolu. Losowo wybieramy 10 mężczyzn z populacji. Jakie jest p-stwo, że (dokładnie) 2 spośród nich ma podniesiony poziom cholesterolu? Var Y=np(1-p) Jakie jest p-stwo, że co najmniej jeden z nich ma podniesiony poziom cholesterolu? Ilu średnio mężczyzn na dziesięciu ma podwyższony poziom cholesterolu? ozkład normalny Bardzo często używany do modelowania symetrycznych rozkładów zmiennych losowych ciągłych Przykłady: Błąd pomiarowy Wzrost, wydajność Temperatura ciała Zawartość różnych składników we krwi 10

11 Funkcja gęstości: Y ~ N(,) - wartość oczekiwana, - odchylenie standardowe f 1 ( y) e 2 ( y ) Standardowy rozkład normalny: N(0,1) Parametry: =0,=1 Do oznaczenia zmiennej losowej o rozkładzie N(0,1) będziemy używali litery Z Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0,1): Φ(0)= (?) Φ(z)=P(Z < z). Tablica dystrybuanty Φ(z) (z Introduction to the Practice of Statistics, Moore, McCabe) Korzystanie z Tablic P(Z < 0.95) = P(Z <= 0.95) = P(Z > 0.75) = P(Z < - 1.5)= P(1.12 < Z < 2.24)= P(Z>1.96)= Pożyteczne wzory: Φ(-z) = P(Z > z) = P(z 1 < Z < z 2 ) = Ćwiczenie: Pr( Z > 1.96) = 11

12 Dowolny rozkład normalny: N(, ) Standaryzacja: Załóżmy, że poziom cholesterolu w pewnej populacji ma rozkład normalny o średniej = 220 i odchyleniu std. = 40. Y ma rozkład N(220, 40) Jaka część populacji ma poziom cholesterolu powyżej 240? Y ~ N(,) (Y-)/ ma rozkład normalny! znaczmy Z= (Y-)/. Mamy: EZ= Var(Z)= Zatem Z~ N(0,1)! Przykład cd. P (Y > 240)=... tj. P(Y>y), gdzie y=240. znaczamy z = (y-)/ = ( )/40 = 0.5. P(Y > 240) = P(Z > 0.5)= Jakie jest p-stwo, że u losowo wybranej osoby cholesterol będzie pomiędzy 200 a 260? blicz P(Y < 170) y1 = 200; z1 = ( )/40 = -0.5; y2 = 260; z2 = ( )/40 = 1.0; P(200 < Y < 260) = P(-0.5 < Z < 1.0) = 12

13 eguła 68% 95% 99.7% (reguła 3 ) Jeżeli zmienna X ma rozkład normalny, to P(-<X<+)= P(-2<X<+2)= P(-3<X<+3)= Kwantyle Kwantyle rozkładu N(0,1) W jakim punkcie y dystrybuanta osiąga zadaną wartość p? Przykłady: Mediana to kwantyl rzędu 50%. Trzeci kwartyl to kwantyl rzędu 75%. z 0.1 = z 0.9 = Kwantyle Y~N(μ, σ) y p = μ+σz p Znajdź trzeci kwartyl rozkładu poziomu cholesterolu. Znajdź kwantyl rzędu 0.1 dla rozkładu poziomu cholesterolu. 13

14 cena normalności Znaczna część procedur statystycznych, które poznamy w dalszej części kursu wymaga założenia, że próba pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym. Założenie to można sprawdzać to przez pewne proste (orientacyjne) obliczenia lub rysując wykres kwantyl-kwantyl... eguła 3 Policzmy procent obserwacji, które znajdują się w odległości 1s, 2s and 3s od y. Przykład: poziomy serum CK n = 36, y = i s = /36 = 72% obserwacji jest w przedziale y 1s 34/36 = 94% obserwacji jest w przedziale y 2s 36/36 = 100% obserwacji jest w przedziale y 3s To w przybliżeniu odpowiada wartościom dla rozkładu normalnego. K. Wykres kwantyl-kwantyl (QQ plot) Data : a Quantiles of Standard Normal 14

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i )

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i ) Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie Podstawy Definicja 1. Schemat klasyczny - wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne, licząc prawdopodobieństwo liczymy stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Pr(X 1 = 0) = 6/10, Pr(X 1 = 1) = 1/10, i gęstością: f(x) = 3/10 na przedziale (0, 1). Wobec tego Pr(X 1 + X 2 5/3) wynosi:

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 4 Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Drzewko stochastyczne. Schemat Bernoulliego. ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

1 Zmienne losowe wielowymiarowe.

1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1 Zmienne losowe wielowymiarowe. 1.1 Definicja i przykłady. Definicja1.1. Wektorem losowym n-wymiarowym(zmienna losowa n-wymiarowa )nazywamywektorn-wymiarowy,któregoskładowymisązmiennelosowex i dlai=1,,...,n,

Bardziej szczegółowo

Martyngały a rynki finansowe

Martyngały a rynki finansowe Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XXXIII Szkole Matematyki Poglądowej Metody klasyczne i współczesne, sierpień 2004. Martyngały a rynki finansowe Jacek JAKUBOWSKI, Warszawa 1. Okazuje się, że teoria

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ze statystyki. Jarosław Żygierewicz

Ćwiczenia ze statystyki. Jarosław Żygierewicz Ćwiczenia ze statystyki Jarosław Żygierewicz 10 listopada 2009 Spis treści 1 Programowanie w Matlabie 5 1.1 Wstęp... 5 1.2 Gdziejesthelp?... 5 1.3 Zmienne-wektory,macierze... 8 1.4 Funkcjeiskrypty... 15

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Modele Markova Spis treści Wstęp Łańcuch i procesy Markova Przykłady procesów Markova Wstęp Andrey Andreyevich Markov (14 czerwca 1856 20 czerwca 1922) wybitny

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Matematyka w ubezpieczeniach na życie Matematyka stosowana Matematyka w ubezpieczeniach na życie Mariusz Skalba skalba@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 211 Streszczenie. Ze skryptu tego możesz się nauczyć jak obliczać składki i rezerwy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo