Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl"

Transkrypt

1

2 Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

3 Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

4 Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania wpływają dwa kryteria: - redukowanie obciążeń fiskalnych (materialnych i formalnych) optymalizacja - redukowanie ryzyka podatkowego Problem: wysokość obciążeń fiskalnych jest negatywnie skorelowana z poziomem ryzyka

5 Planowanie podatkowe odbywa się w granicach obowiązującego prawa! Wbrew potocznemu mniemaniu planowanie podatkowe nie jest tożsame z absolutną minimalizacją podatków Oszczędność podatkowa jest zatem środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie Podatek jest w tym modelu traktowany jak każdy inny koszt / wydatek

6 Przykład: Aby generować roczne przychody w wysokości zł, przedsiębiorstwo potrzebuje maszyny o wartości 100 tys. zł netto (amortyzacja 2 lata). Może maszynę: a) nabyć, biorąc kredyt (2 lata, oproc. 10% p.a.), b) skorzystać z oferty dwuletniego leasingu operacyjnego (w rozumieniu art. 23b PDOFizU) z roczną ratą zł netto, po 2 latach przedmiot leasingu przejdzie na własność przedsiębiorcy za 1 zł.

7 Przykład cd.: Leasingodawca wysuwa argumenty: 59 tys. zł razy 2 to mniej niż spłata kredytu z odsetkami ( zł) cała opłata leasingowa jest kosztem, a przy racie kredytu tylko odsetki Czy jego argumentacja jest słuszna? skonstruowanie planu finansowego uwzględnienie wszystkich przepływów ustalenie krytycznej stopy dyskontowej

8 przychód kredyt leasing odsetki spłata kredytu rata leasingu amortyzacja dochód do opodatkowania podatek 19% zostaje

9 Przykład cd. Akurat w powyższym przypadku korzystniejszy jest kredyt, o ile tylko stopa dyskontowa > 1,8% Nie ma jednak generalnej reguły, czy korzystniejszy jest leasing czy nabycie na kredyt, zależy to od wielkości i czasu strumieni finansowych.

10 Planowanie podatkowe jest zatem elementem planowania finansowego i jako takie uwzględnia również czynniki pozapodatkowe, zwłaszcza: - maksymalizację shareholder value (NPV) - zachowanie płynności finansowej - ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy

11 Przykład: Spółka kapitałowa (np. sp. z o.o.): + odpowiedzialność wspólników za zobowiązania tylko do wysokości majątku spółki (ale możliwa odpowiedzialność członków zarządu) - wysokie opodatkowanie Spółka osobowa (np. sp. jawna): + odpowiedzialność za zobowiązania także prywatnym majątkiem wspólników - niższe, jednokrotne opodatkowanie

12 Wyjątki: spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna A A 100% 100% 99% sp. z o.o. sp. z o.o. 1% sp. k. W jaki jednak sposób dojść do takiej struktury? W czym tkwi różnica?

13 Założenie nowej spółki z o.o., uczynienie jej wspólnikiem w starej sp. z o.o., a następnie przekształcenie starej sp. z o.o. w sp. k. PROBLEM: niepodzielone zyski a art. 10 I 8 PDOPrU A sp. z o.o. Założenie nowej spółki komandytowej, do której sp. z o.o. wniesie aportem swoje przedsiębiorstwo PROBLEM: PCC, ustalenie dystrybucji zysków A A sp. z o.o. sp. z o.o. sp. k. sp. k.

14 W planowaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie rodzaje podatków Przykład: Odrębna budowla czy instalacja przynależąca do budynku? Kolizja skutków podatku dochodowego i podatku od nieruchomości

15 Budowla Instalacja w budynku p. dochodowy Wcześniejszy koszt (amortyzacyjny) Późniejszy koszt p. od nieruchom. 2% od wartości dla potrzeb amortyzacji Problem budowli wewnątrz budynku zmiany w orzecznictwie (por. wyrok z , I SA/Gl 424/10)

16 Planowanie podatkowe jest szczególnie istotne w przypadku decyzji o konstytutywnym znaczeniu dla działalności gospodarczej: - wybór formy prawnej - wybór formy finansowania - wybór miejsca prowadzenia działalności Również jednak przy długofalowych decyzjach operacyjnych: - rozliczanie strat

17 Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność, wykorzystując formę sp. z o.o. Spółka potrzebuje na dalszą działalność kwotę zł, którą to kwotą przedsiębiorca dysponuje w majątku prywatnym. W jaki sposób przekazać te pieniądze spółce? Jakie nastąpią konsekwencje podatkowe? Na jakie ograniczenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorca musi jednak uważać?

18 Skutki w podatkach dochodowych przychody w spółce Podwyższenie kapitału Pożyczka od udziałowca koszt odsetek (10%) dochód spółki opodatkowanie na poziomie spółki (19%) opodatkowanie u udziałowca udziałowcowi zostaje (dywidenda) (odsetki)

19 Niektóre istotne ograniczenia: - niedostateczna kapitalizacja (art. 16 I 60 PDOPrU) - ustalenie stosownej stawki odsetek (ceny transferowe) - podatek od czynności cywilnoprawnych

20 Przykład: Dwaj inni przedsiębiorcy prowadzą działalność w postaci spółki jawnej. Obydwoje wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym. Zamierzają skorzystać z powyższego pomysłu i też wyposażyć spółkę w kapitał na podstawie umów pożyczki (każda o wartości zł, 10% p.a.) A B 50% 50% Pożyczka 100 tys. zł sp. j. Pożyczka 100 tys. zł

21 Skutki w podatkach dochodowych przychody z działalności odsetki (10%) koszt podatkowy (odsetki) dochód do opodatkowania Wspólnik A lub B: pożyczki !!! (zob. art. 23 I 10 PDOFizU) Wspólnik A lub B: kapitał własny opodatkowanie u wspólnika (19%) wspólnikowi zostaje (dz. gosp.) (odsetki) (dz. gosp.) (odsetki)

22 Planowanie podatkowe powinno uwzględniać wszystkie kluczowe fazy procesów gospodarczych (czyli cały okres planowania): - fazę wejścia w inwestycję - fazę operacyjną - fazę wyjścia z inwestycji

23 Przykład: (w oparciu o indywidualną interpretację IPPB3/ /09-2/GJ) Przedsiębiorca opodatkowany liniowo nabył na potrzeby działalności samochód osobowy o wartości EUR. Po 5 latach zamierza go sprzedać zakłada, że wciąż będzie warty ok EUR. Zaplanuj sposób amortyzacji podatkowej pojazdu. (uwaga też na wyrok NSA II FSK 1756/11)

24 Art. 23 ust. 1 pkt 4 PDOFizU: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości przewyższającej równowartość EUR Załącznik nr 1 do PDOFizU (wykaz stawek amortyzacyjnych): 20% dla samochodów osobowych Art.. 22i ust. 5 PDOFizU Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych

25 rok sprze daż metoda wyjściowa przychód amortyzacja w tym k.u.p podatek 19% Wg metody opisanej w wyroku (nie zaaprobowanej przez sąd!) przychód amortyzacja w tym k.u.p. podatek 19%

26 rok sprzedaż metoda wyjściowa przychód amortyzacja w tym k.u.p. podatek 19% Wg metody przychód opisanej w indywidual. interpretacji amortyzacja w tym k.u.p podatek 19% ( )

27 Wartość bieżąca oszczędności podatkowych (s=10%): - metoda wyjściowa EUR - metoda opisana w wyroku EUR z powodu opóźnienia płatności podatku - metoda opisana w interpretacji EUR efekt początkowo negatywny (wyższy podatek), skompensowany jednak uwzględnieniem większego kosztu w późniejszym okresie (przy sprzedaży)

28 Przedsiębiorca może dokonywać planowania podatkowego nie tylko jako podatnik, ale także jako płatnik (np. zaliczek na podatek dochodowy pracowników)

29 Przykłady Abonamenty medyczne - rozstrzygnięcie NSA Prawo pracowników do używania pojazdów służbowych do celów prywatnych (por. też IPPB4/ /11-2/JK2 z dot. zdefiniowania celów służbowych w kontekście miejsca garażowania) Banki przed nowelizacją Ordynacji Podatkowej: lokaty jednodniowe a kwestia zaokrąglania kwoty podatku

30 Metody planowania podatkowego: Wykorzystanie braku neutralności podatkowej na płaszczyźnie krajowej lub międzynarodowej: - różne stawki podatkowe - różne formy opodatkowania - różne podstawy opodatkowania - różne momenty opodatkowania / zapłaty podatku

31 Przykład: Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe podlegające badaniu - wybór między podatkową a bilansową metodą ujmowania różnic kursowych (art. 14b PDOFizU wzgl. art. 9b PDOPrU) Sprzedaż towaru do Niemiec za EUR netto, kurs właściwy: - dla dnia sprzedaży w roku X = 4,0 - dla dnia bilansowego w roku X = 4,2 - dla dnia zapłaty w roku X+1= 3,9 różnica kursowa metoda podatkowa metoda bilansowa Rok X - (4,2-4,0) * przychód = zł Rok X+1 (3,9-4,0) * koszt = zł (3,9-4,2) * koszt = zł

32 Narzędzia planowania podatkowego: Prawa wyboru oferowane przez system podatkowy - podatek PIT na zasadach ogólnych, liniowych czy zryczałtowanych - metoda amortyzacji, amortyzacja jednorazowa - kwartalny czy miesięczny okres rozliczeniowy w VAT

33 Narzędzia planowania podatkowego: Prawa wyboru oferowane przez rzeczywistość gospodarczą - założenie spółki w Niemczech czy w Polsce - zakup, leasing czy najem - oddanie budynku do używania w grudniu czy styczniu (wakacje podatkowe w podatku od nieruchomości) Pola manewru istniejące w systemie podatkowym - ceny transferowe

34 Przykład: Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - metoda ceny odsprzedaży - metoda rozsądnej marży (koszt plus) - metody zysku transakcyjnego

35 Instrumenty planowania podatkowego - interpretacje indywidualne i ogólne (art. 14a-14p OrdP) - porozumienia ws. cen transakcyjnych (art. 20a-20r OrdP) - zaświadczenia o niezaleganiu (zob. np. art OrdP) - zasoby wiedzy a) baza wydanych interpretacji (www.mf.gov.pl) b) baza orzecznictwa sądowego (www.nsa.gov.pl) - wsparcie doradcy podatkowego (www.krdp.pl)

36 Instrumenty planowania podatkowego Ze względu na szanse i ryzyka, działania związane z planowaniem podatkowym warto zawczasu konsultować ze specjalistą, jakim jest doradca podatkowy. Doradca podatkowy, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zatrudniają dyrektora finansowego, może być doradcą ekonomicznym wspomagającym przedsiębiorcę w sprawach finansowych.

37 Dziękuję za uwagę! Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo