Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy"

Transkrypt

1

2 Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

3 Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania wpływają dwa kryteria: - redukowanie obciążeń fiskalnych (materialnych i formalnych) optymalizacja - redukowanie ryzyka podatkowego Problem: wysokość obciążeń fiskalnych jest negatywnie skorelowana z poziomem ryzyka

4 Planowanie podatkowe odbywa się w granicach obowiązującego prawa! Wbrew potocznemu mniemaniu planowanie podatkowe nie jest tożsame z absolutną minimalizacją podatków Oszczędność podatkowa jest zatem środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie Podatek jest w tym modelu traktowany jak każdy inny koszt / wydatek

5 Przykład: Aby generować roczne przychody w wysokości zł, przedsiębiorstwo potrzebuje maszyny o wartości 100 tys. zł netto (amortyzacja 2 lata). Może maszynę: a) nabyć, biorąc kredyt (2 lata, oproc. 10% p.a.), b) skorzystać z oferty dwuletniego leasingu operacyjnego (w rozumieniu art. 23b PDOFizU) z roczną ratą zł netto, po 2 latach przedmiot leasingu przejdzie na własność przedsiębiorcy za 1 zł. 59 tys. zł razy 2 to mniej niż spłata kredytu z odsetkami ( zł) cała opłata leasingowa jest kosztem, a przy racie kredytu tylko odsetki

6 przychód kredyt leasing odsetki spłata kredytu rata leasingu amortyzacja dochód do opodatkowania podatek 19% zostaje Już przy stopie dyskontowej > 1,8% korzystniejsza jest alternatywa z wzięciem kredytu

7 Planowanie podatkowe jest zatem elementem planowania finansowego i jako takie uwzględnia również czynniki pozapodatkowe, zwłaszcza: - maksymalizację shareholder value (NPV) - zachowanie płynności finansowej - ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy

8 Przykład: Spółka kapitałowa (np. sp. z o.o.): + odpowiedzialność za zobowiązania tylko do wysokości majątku spółki (wyjątki) - wysokie opodatkowanie Spółka osobowa (np. sp. jawna): + odpowiedzialność za zobowiązania także prywatnym majątkiem wspólników - niższe, jednokrotne opodatkowanie

9 Wyjątki: spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna A A 100% 100% 99% sp. z o.o. sp. z o.o. 1% sp. k. W jaki jednak sposób dojść do takiej struktury? W czym tkwi różnica?

10 Założenie nowej spółki z o.o., uczynienie jej wspólnikiem w starej sp. z o.o., a następnie przekształcenie starej sp. z o.o. w sp. k. PROBLEM: zachowane zyski a art. 10 I 8 PDOPrU A sp. z o.o. Założenie nowej spółki komandytowej, do której sp. z o.o. wniesie aportem swoje przedsiębiorstwo PROBLEM: PCC, ustalenie dystrybucji zysków A A sp. z o.o. sp. z o.o. sp. k. sp. k.

11 W planowaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie rodzaje podatków Przykład: Odrębna budowla czy instalacja przynależąca do budynku? Kolizja skutków podatku dochodowego i podatku od nieruchomości

12 Budowla Instalacja w budynku p. dochodowy Wcześniejszy koszt (amortyzacyjny) Późniejszy koszt p. od nieruchom. 2% od wartości dla potrzeb amortyzacji Problem budowli wewnątrz budynku zmiany w orzecznictwie (por. wyrok z , I SA/Gl 424/10)

13 Planowanie podatkowe jest szczególnie istotne w przypadku decyzji o konstytutywnym znaczeniu dla działalności gospodarczej: - wybór formy prawnej - wybór formy finansowania - wybór miejsca prowadzenia działalności Również jednak przy długofalowych decyzjach operacyjnych: - rozliczanie strat

14 Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność, wykorzystując formę sp. z o.o. Spółka potrzebuje na dalszą działalność kwotę zł, którą to kwotą przedsiębiorca dysponuje w majątku prywatnym. W jaki sposób przekazać te pieniądze spółce? Jakie nastąpią konsekwencje podatkowe? Na jakie ograniczenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorca musi jednak uważać?

15 Skutki w podatkach dochodowych przychody w spółce Podwyższenie kapitału Pożyczka od udziałowca koszt odsetek (10%) dochód spółki opodatkowanie na poziomie spółki (19%) opodatkowanie u udziałowca udziałowcowi zostaje (dywidenda) (odsetki)

16 Niektóre istotne ograniczenia: - niedostateczna kapitalizacja (art. 16 I 60 PDOPrU) - ustalenie stosownej stawki odsetek (ceny transferowe) - podatek od czynności cywilnoprawnych

17 Przykład: Dwaj inni przedsiębiorcy prowadzą działalność w postaci spółki jawnej. Obydwoje wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym. Zamierzają skorzystać z powyższego pomysłu i też wyposażyć spółkę w kapitał na podstawie umów pożyczki (każda o wartości zł, 10% p.a.) A B 50% 50% Pożyczka 100 tys. zł sp. j. Pożyczka 100 tys. zł

18 Skutki w podatkach dochodowych przychody z działalności odsetki (10%) koszt podatkowy (odsetki) dochód do opodatkowania opodatkowanie u wspólnika (19%) wspólnikowi zostaje Wspólnik A lub B: pożyczki !!! (zob. art. 23 I 10 PDOFizU) (dz. gosp.) (odsetki) (dz. gosp.) (odsetki) Wspólnik A lub B: kapitał własny

19 Planowanie podatkowe powinno uwzględniać wszystkie kluczowe fazy procesów gospodarczych (czyli cały okres planowania): - fazę wejścia w inwestycję - fazę operacyjną - fazę wyjścia z inwestycji

20 Przykład: (w oparciu o indywidualną interpretację IPPB3/ /09-2/GJ) Przedsiębiorca opodatkowany liniowo nabył na potrzeby działalności samochód osobowy o wartości EUR. Po 5 latach zamierza go sprzedać zakłada, że wciąż będzie warty ok EUR. Zaplanuj sposób amortyzacji podatkowej pojazdu. (uwaga też na wyrok NSA II FSK 1756/11)

21 Art. 23 ust. 1 pkt 4 PDOFizU: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości przewyższającej równowartość EUR Załącznik nr 1 do PDOFizU (wykaz stawek amortyzacyjnych): 20% dla samochodów osobowych Art.. 22i ust. 5 PDOFizU Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych

22 rok sprze daż metoda wyjściowa przychód amortyzacja w tym k.u.p podatek 19% Wg metody opisanej w wyroku (nie zaaprobowanej przez sąd!) przychód amortyzacja w tym k.u.p. podatek 19%

23 rok sprzedaż metoda wyjściowa przychód amortyzacja w tym k.u.p podatek 19% Wg metody przychód opisanej w indywidual. interpretacji amortyzacja w tym k.u.p podatek 19% ( )

24 Wartość bieżąca oszczędności podatkowych (s=10%): - metoda wyjściowa EUR - metoda opisana w wyroku EUR z powodu opóźnienia płatności podatku - metoda opisana w interpretacji EUR efekt początkowo negatywny (wyższy podatek), skompensowany jednak uwzględnieniem większego kosztu w późniejszym okresie (przy sprzedaży)

25 Obniżenie stawki amortyzacyjnej jest również jednym z narzędzi stosowanych przy planowaniu sposobu rozliczenia straty podatkowej (ograniczonego do 5 lat)

26 Metody planowania podatkowego: Wykorzystanie braku neutralności podatkowej na płaszczyźnie krajowej lub międzynarodowej: - różne stawki podatkowe - różne formy opodatkowania - różne podstawy opodatkowania - różne momenty opodatkowania / zapłaty podatku

27 Narzędzia planowania podatkowego: Prawa wyboru oferowane przez system podatkowy - podatek PIT na zasadach ogólnych, liniowych czy zryczałtowanych - metoda amortyzacji, amortyzacja jednorazowa - kwartalny czy miesięczny okres rozliczeniowy w VAT

28 Narzędzia planowania podatkowego: Prawa wyboru oferowane przez rzeczywistość gospodarczą - założenie spółki w Niemczech czy w Polsce - zakup, leasing czy najem - oddanie budynku do używania w grudniu czy styczniu (wakacje podatkowe w podatku od nieruchomości) Pola manewru istniejące w systemie podatkowym - ceny transferowe

29 Przykład: Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - metoda ceny odsprzedaży - metoda rozsądnej marży (koszt plus) - metody zysku transakcyjnego

30 Instrumenty planowania podatkowego - interpretacje indywidualne i ogólne (art. 14a-14p OrdP) - porozumienia ws. cen transakcyjnych (art. 20a-20r OrdP) - zaświadczenia o niezaleganiu (zob. np. art OrdP) - zasoby wiedzy a) baza wydanych interpretacji (www.mf.gov.pl) b) baza orzecznictwa sądowego (www.nsa.gov.pl) - wsparcie doradcy podatkowego (www.krdp.pl)

31 Instrumenty planowania podatkowego Ze względu na szanse i ryzyka, działania związane z planowaniem podatkowym warto zawczasu konsultować ze specjalistą, jakim jest doradca podatkowy. Doradca podatkowy, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zatrudniają dyrektora finansowego, może być doradcą ekonomicznym wspomagającym przedsiębiorcę w sprawach finansowych.

32 Dziękuję za uwagę! Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r.

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r. Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy Warszawa, 30.05.2014 r. Przebieg wykładu 2 Fuzje i przejęcia zarządzanie podatkami : 1. Fuzje i przejęcia:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA DOCHODÓW PRZEDSIĘBIORCÓW

OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA DOCHODÓW PRZEDSIĘBIORCÓW Marcin Jamroży Stephan Kudert OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA DOCHODÓW PRZEDSIĘBIORCÓW 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo