Nadmierne zadłużanie się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadmierne zadłużanie się"

Transkrypt

1 Nadmierne zadłużanie się

2 Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty pieniężnej do dyspozycji kredytobiorcy. Powstaje wówczas układ, w którym bank jest wierzycielem, a klient dłużnikiem.

3 Zdolność kredytowa Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo bankowe przez zdolność kredytową rozumiemy zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności

4 Koszt kredytu Koszt kredytu zależy od: rocznej stopy procentowej, czasu spłacania, częstotliwości spłaty, okresów karencji i ewentualnej kapitalizacji odsetek, sposobu obliczania spłaty miesięcznej.

5 Zabezpieczenie kredytu Przykładowe formy prawne zabezpieczenia kredytu: poręczenie wg prawa cywilnego gwarancja bankowa, zastaw na zasadach ogólnych, zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, weksel własny in blanco, hipoteka, przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych, blokada środków na rachunkach bankowych, przelew (cesja) wierzytelności, ubezpieczenie kredytu,

6 ZAGROŻENIA

7 Wzrost ilości zaciąganych kredytów Coraz więcej Polaków żyje na kredyt. W dobie kryzysu może się okazać, że mamy spory problem ze spłacaniem swoich zobowiązań (konsekwencja wzrostu kosztów utrzymania, utraty pracy, zamrożenie pensji itp.)

8 Kredyt bankowy w walucie obcej Z danych NBP wynika, że około 80 % kredytów jest udzielanych w złotych, około 15 % w euro, a około 5 % we frankach szwajcarskich. Kredyt w walucie obcej należy traktować jako spekulację na rynku walutowym (wahania kursów walut obcych)

9 Spread walutowy Spread jest różnicą pomiędzy kursem wypłaty kredytu a kursem jego spłaty. Bank wypłaca kredyt indeksowany do waluty obcej w złotówkach, przeliczając kwotę według kursu kupna danej waluty, ale spłata następuje według kursu sprzedaży. Im większa różnica pomiędzy tymi kursami w danym banku, tym rata do spłaty będzie wyższa.

10 Kredyt długoterminowy Podpisując umowę np. kredytu hipotecznego, określamy warunki spłaty kredytu na wiele lat i musimy uwzględnić fakt, że za jakiś czas nasza sytuacja finansowa może się zmienić, a warunki umowy, które do tej pory wydawały się nam nieistotne, staną się niespodziewanie poważnym problemem utrudniającym spłatę kredytu.

11 Reklama produktów bankowych Kredyt jest towarem jak każdy inny Rynek kredytów bankowych podlega takim samym zabiegom marketingowym jak np. rynek produktów kosmetycznych Bank w reklamie wskazuje najkorzystniejsze punkty swojej oferty, słabsze ukrywa

12 Kredyty ratalne Sieci sklepów ułatwiają zaciąganie kredytów Często współpracują z bankiem lub z pośrednikiem kredytowym, tak aby klient mógł na miejscu w sklepie załatwić wszystkie formalności związane z przyznaniem kredytu Obowiązują wtedy prostsze zasady kredytowania towarów, czyli brak konieczności przedstawienia dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dodatkowych zabezpieczeń itp. Aby przyciągnąć klienta stosuje się nawet reklamy rat z zerowym oprocentowaniem

13 Ryzyko stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej to niekorzystna dla klienta zmiana wartości zobowiązań odsetkowych lub należności z tytułu lokat, związana z wahaniami stóp procentowych na rynku pieniężnym. Duże znaczenie dla wysokości rynkowych stóp procentowych w Polsce mają: poziom inflacji wielkość deficytu finansów publicznych wielkość długu publicznego w relacji do PKB perspektywy kształtowania się deficytu i długu publicznego w przyszłości koniunktura światowa

14 Ryzyko stopy procentowej Stopa procentowa może być: stała jej wielkość nie ulega zmianie w zależności od sytuacji rynkowej zmienna - stopa procentowa, której nominalna wielkość jest wartością zmienną, podawaną w odniesieniu do innej wielkości, która stanowi parametr wartości zmiennej tzw. stawki bazowej. Warunki zmiany oprocentowania są określone w umowie z bankiem.

15 Pętla kredytowa Pętla kredytowa, zwana też spiralą kredytową jest efektem zaciągania kolejnych kredytów bankowych, pomimo niespłacenia wcześniejszych Dochodzi do sytuacji, w której bierzemy kredyt, żeby spłacić ratę kredytu zaciągniętego wcześniej. Oczywiście każdy następny kredyt będzie wtedy przyznawany na gorszych warunkach. Kolejny kredyt będzie można uzyskać tylko w takich bankach, które są skłonne ponieść większe ryzyko związane z udzieleniem kredytu zadłużonej osobie Banki naliczają sobie wtedy, w związku ze zwiększonym ryzykiem spłaty kredytu, znacznie wyższe odsetki

16 Bank Informacji Gospodarczej BIG czyli Bank Informacji Gospodarczej działa w Polsce od 1995 r. (dawniej Ogólnopolski Bank Informacji Gospodarczej Wywiadownia Gospodarcza) Podstawową jego działalnością jest telefoniczna informacja gospodarcza. Za pośrednictwem rozmowy telefonicznej są przekazywane informacje o firmach, ich usługach, handlu, produkcji itp. (oczywiście stopień szczegółowości tych informacji zależy od klienta) Klient BIG u może uzyskać informacje dotyczące kontrahenta z drugiego krańca Polski

17 KONSEKWENCJE

18 Upadłość konsumencka 31 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która wprowadziła do prawa polskiego instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe może być rozpoczęte tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności, bez własnej winy. Ustawa zakłada, że z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik nie może skorzystać częściej niż raz na dziesięć lat.

19 Rynek subprime Rynek subprime, to rynek długu osób, które z różnych powodów nie spłacają zaciągniętych długów. W polskiej bankowości działa Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki tej instytucji banki mają możliwość dowiedzieć się wszystkiego o przeszłości kredytowej potencjalnego klienta.

20 Rejestr dłużników Związku Banków Polskich Jeśli spóźniamy się w spłacie zadłużenia przez co najmniej trzy miesiące, a kwota naszych zobowiązań wobec banku wynosi co najmniej 200 zł. - trafiamy do rejestru Związku Banków Polskich. W rejestrze znajdują się nasze dane nawet wówczas, gdy zobowiązanie już wygasło. Dane te mogą być przetwarzane bez naszej zgody przez okres 5 lat.

21 Windykacja wierzytelności Windykacja (łac. vindicatio) oznacza dochodzenie roszczeń od niesolidnych dłużników. Windykacja może się odbywać: 1.na drodze polubownej, poprzez porozumienie się w kwestii formy i czasu rozliczenia długu. 2.jeśli windykacja polubowna nie przynosi efektu odbywa się windykacja sądowa (wierzyciel uzyskuje sądowy nakaz spłaty zadłużenia i klauzulę wykonalności), a następnie może wystąpić o egzekucję komorniczą.

22 Kredyt konsolidacyjny Kredyt konsolidacyjny - kredyt łączący kilka zaciągniętych kredytów w jeden kredyt Najczęściej jest skutkiem zaciągania zbyt dużej liczby kredytów i spirali zadłużenia.

23 Restrukturyzacja zadłużenia Obie strony umowy kredytowej, czyli klient i bank, mogą za obopólną zgodą zmienić niektóre warunki kredytu np. zawiesić spłacanie rat na pewien czas lub też uzupełnić zabezpieczenia

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO

ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO ABC KREDYTU HIPOTECZNEGO Redakcja: Agnieszka Bąk Kredyt hipoteczny jest często jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Zaciągnięcie takiego zobowiązania to ryzyko zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo