Warszawa, 24 września 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 24 września 2009 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 24 września 2009 r.

2 Grupa Apator Tczew Toruń Poznań Zielona Góra Świdnica Katowice 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100%

3 Struktura Grupy Apator Apator-Kfap Metcom Wodpol Apator Telemetria Teplovodomer

4 Rynki Grupy Apator energetyka budownictwo przemysł górnictwo

5 Segmenty Grupy Apator Segment pomiarowy 67,9% 31,2% Segment łącznikowy

6 I półrocze 2009 r.

7 Rentowność na sprzedaży Grupy Apator na tle gospodarki I półrocze 2009 r. 16% 14% 13,6% 13,2% 12% 10% 8% 6% 10,3% 9,6% 8,3% 6,8% 6,5% 6,3% 6,1% 5,9% 5,1% 4% 2% 0% 5,1% 2,1% 1,6% Transport i gosp. magaz. GRUPA APATOR Górnictwo i wydobywanie Informacja i komunikacja PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTR Wytwarz. i zaopatrywanie w media PRZEMYSŁ OGÓŁEM Budownictwo Zakwaterowanie i gastronom. Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodar. ściekami i odpadami Obsługa rynku nieruchomości Cała gospodarka Handel, naprawa pojazdów

8 Rentowność netto Grupy Apator na tle gospodarki I półrocze 2009 r. 16% 14% 13,5% 12% 10% 8% 8,3% 7,5% 6% 4% 5,5% 5,5% 5,2% 5,1% 4,9% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 2% 0% 1,5% 1,4% Informacja i komunikacja Górnictwo i wydobywanie Wytwarz. i zaopatrywanie w media Obsługa rynku nieruchomości GRUPA APATOR PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZN Dostawa wody; gospodar. ściekami i odpadami PRZEMYSŁ OGÓŁEM Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe Cała gospodarka Zakwaterowanie i gastronom. Transport i gosp. magaz. Handel, naprawa pojazdów

9 Zatrudnienie Zatrudnienie w osobach I półrocze 2009 r. I półrocze 2008 r. Zmiana APATOR SA FAP PAFAL SA APATOR METRIX SA APATOR MINING Sp. z o. o APATOR CONTROL Sp. z o. o APATOR POWGAZ SA APATOR RECTOR sp. z o. o APATOR GmbH APATOR ELEKTRO SA Suma

10 Przychody ze sprzedaży ogółem tys. zł H2009

11 Udział eksportu w przychodach tys. zł Eksport Udział eksportu w przychodach 35% % % % 25% 28% % 25% 20% % 13% % 10% r r r r r r. 1H2009 5%

12 Porównanie poziomu eksportu tys. zł Dynamika 121,1% H2008 1H2009 Kraj Eksport

13 Główne kierunki eksportu w I półroczu 2009 roku tys. zł Węgry Dania Niemcy Rosja Białoruś Ukraina Litwa Rumunia Austria Wielka Brytania Włochy Sierra Leone Bułgaria Turcja Francja Serbia Czechy Portugalia Belgia I półrocze 2009 r. I półrocze 2008 r.

14 Handel zagraniczny w Grupie APATOR Struktura eksportu Euro 96% Dolar amerykański Inne waluty 2% 2% Struktura importu Euro 67% Dolar amerykański 31% Inne waluty 2%

15 Handel zagraniczny w Grupie APATOR Waluta Eksport (tys. zł) Import (tys. zł) 1H2009 1H2008 1H2009 1H2008 Euro USD Inne waluty RAZEM H2009 (tys. zł) 1H2008 (tys. zł) Bilans handlu zagranicznego Różnice kursowe (tys. zł) 1H2009 1H2008 Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Saldo różnic kursowych

16 Kurs Euro 4,40 4, ,00 3,80 3,60 3,40 3,20 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 5,00 zł 4,80 zł lip 08 sie 08 wrz 08 I półrocze 2009 paź 08 lis 08 gru 08 4,60 zł 4,40 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,80 zł sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09

17 Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe (tys. zł) 1H2009 Rok H2008 Wycena na koniec poprzedniego okresu Realizacja w okresie Wycena na koniec okresu Wpływ na wynik okresu Kontrakty terminowe (tys. zł) r r r. Nominał na koniec okresu, w tym: tys. EUR tys. EUR tys. EUR - z terminem realizacji w 2009 r tys. EUR tys. EUR tys. EUR - z terminem realizacji w 2010 r tys. EUR tys. EUR tys. EUR

18 Poziom kosztów Grupy APATOR 74% 72% 70% 69,4% 68% 66% 64,9% 65,6% 67,1% 64% 65,3% 62% 60% 58% 59,9% 62,8% 56% H2009 Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów 15% 13% 14,0% 13,5% 12,3% 12,7% 12,5% 13,5% 15,0% 11% 9% 7,7% 7% 5% 6,5% 6,1% 6,6% 6,2% 5,8% 6,2% H2009 Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem

19 Ceny miedzi w I półroczu 2009 r.

20 Wyniki finansowe Grupy Apator tys. zł Zysk netto NOPAT H2009 EBITDA tys zł H2009

21 Marże zysku wpływ na wynik netto 16 mln zł z tytułu sprzedaży gruntu wpływ na wynik netto 12 mln zł z tytułu ujemnej wartości firmy 18% 16% 14% 12% 11,4% 17,2% 17,4% 15,0% 15,8% 15,2% 14,6% 12,9% 13,2% 13,5% 13,6% 10% 8% 8,6% 10,7% 11,1% 6% 4% 3,7% 5,8% 6,5% 5,5% 2% 0% 0,1% 2,7% H2009 Marża zysku na sprzedaży Marża zysku netto

22 Wyniki Grupy APATOR Wskaźniki zyskowności 1H2009 1H2008 Marża zysku brutto ze sprzedaży Marża zysku na sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto ogółem 35,18% 32,25% zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży netto ogółem 13,63% 11,49% Marża zysku netto zysk netto / przychody ze sprzedaży netto ogółem 5,47% 9,44% Zwrot z kapitałów własnych - ROE zysk netto / stan kapitałów własnych 5,89% 9,02% Zwrot z aktywów - ROA zysk netto / stan aktywów 3,17% 4,59% Zwrot na kapitale zaangażowanym ROIC ( ROCE ) zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT) / kapitał zaangażowany 8,27% 5,69% Marża EBITDA zysk operacyjny EBIT + amortyzacja / przychody ze sprzedaży netto ogółem 17,85% 16,64%

23 Wyniki Grupy APATOR Wskaźniki płynności i zadłużenia 1H2009 1H2008 Wskaźnik płynności szybkiej Stopa zadłużenia aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 0,83 1,02 zobowiązania ogółem / suma bilansowa 46,24% 49,07% Wskaźnik dźwigni finansowej kapitał obcy / kapitał własny 0,86 0,96

24 Wyniki Grupy APATOR Wskaźniki giełdowe 1H2009 1H2008 Zysk netto na 1 akcję (zł) Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 12 miesięczny zysk netto / średnioważona liczba akcji 0,64 0,76 kapitał własny / liczba akcji 5,74 5,61 Wskaźnik P/E cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu / 12 miesięczny zysk netto na 1 akcję za dany okres 26,01 18,43 Wartość rynkowa (tys. zł) cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu * liczba akcji Wartość księgowa (tys. zł) kapitał własny Wartość rynkowa do wartości księgowej ( P / BV ) średnia cena rynkowa 1 akcji / wartość księgowa na 1 akcję 3,58 3,08 Kurs akcji na koniec okresu (zł) kurs 1 akcji na koniec danego okresu 16,60 14,04

25 Realizacja prognozy 2009 r. tys. PLN Prognoza 2009 Wykonanie 1H2009 Stopień realizacji Przychody ze sprzedaży netto ogółem ,4% Zysk netto ,1%

26 Kurs akcji APATOR SA Kurs APATOR SA swig r r

27 Nakłady inwestycyjne - CAPEX (tys. zł) H2009

28 Inwestycje realizacja strategii spółki Apator Metrix Cele strategiczne do 2012 r. Rozwój eksportu zwiększenie posiadanych udziałów w krajach UE i świata zdobycie nowych rynków eksportowych plasowanie produktów na rynkach wysokich cen Utrzymanie pozycji jednego z liderów na rynku krajowym Automatyzacja procesów technologicznych Inwestycje: 2008 r tys. zł; plan 2009 r tys. zł

29 MID Apator Certyfikacja obejmie liczniki energii elektrycznej Wdrażane są moduły B-D Certyfikacja w lipcu 2009 r. FAP Pafal Certyfikacja objęła liczniki energii elektrycznej Wdrożony moduł B-D Wdrożenie od października 2008 r. Apator Metrix Certyfikacja objęła wszystkie typy gazomierzy Wdrożony moduł B-D Wdrożenie od stycznia 2009 r.

30 Budowanie kompetencji pracowników Europejski Fundusz Społeczny projekt obejmuje 122 dni szkoleniowe, uczestniczy w nim 190 osób czas realizacji projektu: od stycznia 2009 r. do października 2010 r. wartość projektu: tys. zł wkład Grupy Apator: - wynagrodzenia szkolonych pracowników tys. zł - gotówkowy 186 tys. zł

31 Wizja Grupy Apator

32 Wizja Grupy Apator Aparatura łącznikowa Aparatura pomiarowa

33 Realizacja wizji Akwizycje Rozwój systemów i produktów Ekspansja na rynkach zagranicznych

34 Realizacja wizji - akwizycje Dalsze przejęcia

35 Wydatki i wpływy z inwestycji w spółki nabyte w latach Spółki: PAFAL SA, APATOR METRIX SA i APATOR KFAP sp. z o. o. (tys. zł) wpływ y do 2009 r wydatki ogółem

36 Wydatki i wpływy z inwestycji w spółki nabyte w 2008 r. Spółki: APATOR POWOGAZ SA i APATOR RECTOR sp. z o. o. (tys. zł) wpływ y do 2009 r wydatki ogółem

37 Apator Rector

38 Apator Powogaz Decision center of Grupa Apator regarding water and heat Grupa Apator Powogaz: Apator-Kfap Apator Telemetria Wodpol Teplovodomer Restructuring: Optimization of external services, cooperation contracts etc. Optimization of purchase of materials, management of inventories Introduction of organizational changes, reduction of employment (respecting promised guarantees of employment) Improvement of efficiency, technological changes, increase of making use of machine, Improvement of marketing and trade activity, Changes in plan of development. Further taking over a companies operate on the markets of the water and heat segments

39 Apator Telemetria Nabycie 50,8% udziałów za cenę 2 mln zł Firma działa na rynku od 2002 roku Autorskie produkty: Radiomodemy MHz Aplikacje bazodanowe Aplikacje sterujące Komponenty sieci telemetrycznych Kompleksowy system telemetryczny

40 Apator Telemetria SCADA

41 Realizacja wizji pełna baza produktowa Aparatura łącznikowa Aparatura pomiarowa Aparatura przeciwprzepięciowa Systemy Aparatura górnicza?

42 Realizacja wizji - rozwój produktów Liczniki LEW Gazomierz Rejestratory DL Ciepłomierz ELF Rozłączniki ARS Rozłączniki RBK Rozłączniki RA

43 Realizacja wizji - rozwój systemów Zarządzanie danymi Pomiar Odczyt Analiza danych

44 Realizacja wizji rozwój systemów Usługi i produkty oferowane w segmencie opomiarowania prądu i gazu: 1. Warstwa pomiarowa Liczniki energii elektrycznej, gazomierze Pomiar i odczyt danych 2. Transmisja danych Infrastruktura (modemy, koncentratory, repeatery itd.) dla wszystkich rodzajów transferu (PLC, Radio, M-Bus, GPRS) 3. Warstwa analityczna Bazy danych Wizualizacja danych Eksport danych do systemów billingowych Usługi dodane (narzędzia wspierające decyzje inżynierskie, detekcja kradzieży itp.)

45 Realizacja wizji rozwój systemów Usługi i produkty oferowane w segmencie opomiarowania wody i ciepła: 1. Warstwa pomiarowa Wodomierze, Ciepłomierze Pomiar i odczyt danych 2. Transmisja danych Infrastruktura (modemy, koncentratory, repeatery itd.) dla wszystkich rodzajów transferu (PLC, Radio, M-Bus, GPRS) 3. Warstwa analityczna Bazy danych Wizualizacja danych, Eksport danych do systemów billingowych Usługi dodane (narzędzia wspierające decyzje inżynierskie, detekcja kradzieży itp.) 4. Rozliczanie zużycia i bilansowanie budynku 5. Lokalne Centrum Rozliczania LCR Billing (faktura, należności)

46 Dedykowana oferta dla zakładów przemysłowych Narzędzia aktywnie wspierające oszczędzanie energii, wody, ciepła, gazu poprzez bieżący monitoring Systemy informatyczne: do unikania przekroczeń mocy zamówieniowej do rozliczania kosztów zużycia mediów na poszczególne jednostki w firmie do analizy aktualnych ofert na rynku wg historycznych profili zużycia do wspierania decyzji o zmianie dostawcy Klienci: Przemysł Przedsiębiorstwa sieciowe Sieci sprzedaży detalicznej Zarządcy nieruchomości Realizacja wizji rozwój systemów Multimedialne systemy obejmujące pomiar wszystkich nośników energii dostarczanych do danego budynku, Liczniki Odczyt danych Transmisja danych Modemy, koncentratory, repeatery Oprogramowanie wspierające zarządzanie zużyciem i rozliczanie zużycia nośników energii Wizualizacja danych Vending (system sprzedaży kodów przedpłatowych)

47 Trendy w Polsce w obszarze systemów projekt wymiany w latach tradycyjnych liczników na liczniki smart meters ok. 14 mln liczników całkowity koszt projektu szacowany na 7,6 mld zł szacowana oszczędność dla odbiorców na poziomie 10% obecnie wykorzystywanej energii korzyści dodatkowe dla odbiorców: racjonalne zarządzanie energią

48 Wdrożenia zdalnego odczytu w 2009 r. ENERGA O/Gdańsk (Jurata, Chałupy, Kuźnica, Pruszcz Gdański Kartuzy) ENERGA O/Olsztyn ENERGA O/Elbląg ENERGA O/Kalisz PGE Łódzki Zakład Energetyczny ENERGIA PRO O/Legnica Bully (Słowacja)

49 Projekty pomiarowe Realizowane projekty Sierra Leone LEWsystem Apator 3-letni projekt na 20 tys. liczników Tunezja Sprzedano 8 tys. liczników LEW Projekty, o które ubiega się Grupa Apator Indonezja Irak/Kurdystan Kenia Benin Togo Nigeria Liberia Burundi

50 Struktura Grupy Apator

51 Realizacja strategii - dywizje Grupa Apator Dywizja woda i ciepło Dywizja liczniki energii elektrycznej Dywizja gaz Dywizja aparatura łącznikowa SYSTEMY

52 Inwestorzy

53 Udział w kapitale spółki Apator

54 Polityka dywidendy Apator SA zadeklarował coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto Deklarowany poziom dywidendy ulega zmianie w przypadku realizacji inwestycji Apator SA wypłaca zaliczkę na poczet dywidendy

55 Polityka dywidendy tys. zł r r r r r r r r r. Wydatki inwestycyjne 93 mln za zakupy w 2008 r. Dywidenda Zysk netto APATOR SA

56 Deklaracja w zakresie poziomu dywidendy Deklaracja wypłaty dywidendy w 2009 roku: zaliczka na poczet dywidendy z zysku w 2009 roku w wysokości 0,25 zł na akcję

57 Dziękuję za uwagę Warszawa, 24 września 2009 r.

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kw. 2014

Prezentacja wyników za I kw. 2014 Prezentacja wyników za I kw. 2014 Warszawa, 14 maj 2014 Osoby prezentujące Tomasz Mirski Prezes Zarządu Jakub Czerwiński Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2 Agenda 1. Krótki opis Spółki 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Spis treści Charakterystyka Spółki... 3

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Automotive Components Europe S.A.

Automotive Components Europe S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za kwartał kończący się 30 czerwca 2007 roku Spis treści: A. Sprawozdanie Zarządu 3 B. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2007 13 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend

Energa S.A. Zielone światło dla dywidend PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa r. RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 16,45 Cena docelowa (PLN) 18,20 Min 52 tyg (PLN) 15,80 Max 52 tyg (PLN) 16,54 Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r. Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r. Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A... 3 1.1 Informacje o podmiocie dominującym...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline

Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych. Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Consumer finance Pierwsza publiczna oferta akcji Comperia Największa w Polsce porównywarka produktów finansowych Inwestycje w nowe segmenty: ubezpieczenia online i offline Szacujemy wartość spółki po emisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo