Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1"

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1

2 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego i jednostkowego) Ich pełna treść dostępna jest w Apator SA, Centrum pod adresem: Ostaszewo 57C, Łysomice oraz na stronie internetowej spółki Apator SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2

3 Wyniki skonsolidowane 2011 rok Tytuł prezentacji (stopka) 3

4 Drogi realizacji: akwizycje, rozwój systemów i produktów, ekspansja na rynkach zagranicznych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 4

5 Struktura Grupy Apator NEWIND Grupa Apator od 31 maja 2011 r. Apator Metra od 1 stycznia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 5

6 Akwizycje rok 2011 Zakup przez Apator Powogaz SA 100% udziałów za kwotę tys. zł: Metra Šumperk s.r.o. Termostaty i kapilary, podzielniki kosztów, czujniki temperatury, manometry Zakup przez Apator Rector Sp. z o.o. 60% udziałów za kwotę tys. zł: Newind sp. z o. o. Rozwiązania sieciowe, rozwiązania w zakresie: zintegrowanych systemów, integracji systemów IT i ich bezpieczeństwa, oprogramowania biznesowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 6

7 Podsumowanie akwizycji Akwizycje w Grupie Apator w latach (tys. zł) wpływy wydatki Zwrot wydatków w 76% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 7

8 Segmenty Grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 8

9 Rynki Grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 9

10 Zatrudnienie w Grupie Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 10

11 Zatrudnienie w Grupie Apator Nazwa podmiotu Stan na r. Stan na r. Zmiana Dynamika Apator SA ,0% Pafal SA ,8% Apator Metrix SA ,8% Apator Mining sp. z o. o ,3% Apator Control sp. z o. o ,8% Apator Rector sp. z o. o ,5% Newind Grupa Apator sp. z o. o ,0% Grupa Apator Powogaz ,1% w tym: spółka Apator Powogaz SA ,6% Apator GmbH ,7% Razem Grupa Apator ,3% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 11

12 Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Apator Wyszczególnienie (tys. zł) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pierwotna prognoza 2011 r. Skorygowana prognoza 2011 r. Wykonanie 2011 r. Realizacja (%) ,82% Skonsolidowany zysk netto ,03% Prognoza wyników finansowych na 2011 r. obejmuje całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym Przy budowaniu prognozy zysku netto uwzględniono przychody ze sprzedaży 600 tys. akcji w kwocie 20 zł na 1 akcję. Pomimo braku wpływów z tego tytułu w kwocie netto: tys. zł, prognozę zrealizowano. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 12

13 Przychody ze sprzedaży tys. zł % 144% 101% 106% % 103% 111% 2003 r r r r r r r r r. 131% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 13

14 Struktura sprzedaży w Grupie Apator tys. zł Segment pomiarowy % 2010 r r. tys. zł Segment łącznikowy % 2010 r r. Struktura przychodów ze sprzedaży w 2011 r. Pozostała sprzedaż 5% Segment łącznikowy 26% Segment pomiarowy 69% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 14

15 Sprzedaż krajowa i eksportowa Grupy Apator tys. zł Kraj Eksport dynamika 186% dynamika 124% r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 15

16 Udział eksportu w przychodach Grupy Apator tys. zł % % 108% % 123% % 101% 2003 r r r r r r r r r. 186% 13% 13% 18% 19% 23% 25% 28% 25% 36% Udział eksportu w przychodach Grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 16

17 Główne kierunki eksportu tys. zł Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej w 2011 r. sprzedaży > 2,5 mln zł 2010 r r. Rosja Dania Niemcy Czechy Węgry Ukraina Litwa Egipt Bułgaria Hiszpania Słowenia Belgia Gruzja Włochy Turcja Białoruś Rumunia Wielka Brytania Sierra Leone Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 17

18 Wyniki finansowe Grupy Apator tys. zł Zysk ze sprzedaży Grupy Apator Zysk netto Grupy Apator r r r r r r r r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 18

19 Koszty w układzie kalkulacyjnym tys. zł ,3% r r ,4% ,9% +9,1% Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 19

20 Koszty w Grupie Apator 18% Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem 16% 14% 14,0% 13,5% 12,3% 12,7% 12,5% 13,5% 14,9% 15,0% 12,3% 12% 10% 8% 6% 4% 7,7% 6,7% 6,8% 6,1% 6,5% 6,2% 6,2% 5,8% 5,7% 2003 r r r r r r r r r. 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów 69,4% 68,3% 67,1% 65,6% 66,8% 64,9% 64,2% 59,9% 63,1% 40,4% 43,3% 44,5% 38,5% 44,3% 38,0% 37,0% 39,1% 39,6% 2003 r r r r r r r r r. 20

21 Koszty w układzie rodzajowym Usługi obce 16% Świadczenia pracownicze 27% Pozostałe koszty 4% Amortyzacja 4% Koszty w układzie rodzajowym 2010 r r. Dynamika Amortyzacja % Zużycie materiałów i energii % Usługi obce % Świadczenia pracownicze % Pozostałe koszty % Ogółem % Zużycie materiałów i energii 49% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 21

22 Zabezpieczenie ekspozycji walutowej 1. Bilans handlu zagranicznego 2010 r r. Dynamika Wartość w tys. zł ,2% 2. Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto Wyszczególnienie 2010 r r. *) wyksięgowanie wyceny kontraktów terminowych z roku poprzedniego wycena kontraktów terminowych na koniec danego roku wynik realizacji kontraktów terminowych za dany rok Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto *) W 2011 roku wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń. Ujemna wycena kontraktów terminowych w wysokości: tys. zł została wykazana w kapitale własnym. 3. Hedging naturalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 22

23 Stan kontraktów terminowych Stan kontraktów terminowych na r. Forwardy Planowana ekspozycja tys. EUR Kurs zł/eur do budżetu tys. EUR Zabezpieczenie średni kurs zł/eur Stopień zabezpieczenia Z terminem realizacji w 2012 r , ,15 58% Z terminem realizacji w 2013 r , ,27 26% Podsumowanie , ,19 41% Stan kontraktów terminowych na r. Forwardy Planowana ekspozycja tys. EUR Kurs zł/eur do budżetu tys. EUR Zabezpieczenie średni kurs zł/eur Stopień zabezpieczenia Z terminem realizacji w 2012 r , ,25 35% Z terminem realizacji w 2013 r , ,33 33% Z terminem realizacji w 2014 r , ,55 11% Podsumowanie , ,31 26% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 23

24 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki Rentowność ze sprzedaży 25,7% 12,8% 10,3% 9,1% 6,5% 5,9% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 5,0% 3,6% 2,4% 2,3%, Górnictwo Grupa Apator Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Zakwaterowanie i gastronomia Sektor wszystkich przedsiębiorstw Polski Produkcja urządzeń elektrycznych Przetwórstwo przemysłowe Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz. 26% 21% 16% 11% 6% 1% 23,6% Rentowność netto 10,3% 9,6% 9,4% 5,4% 5,2% 4,4% 4,4% 4,1% 4,0% 4,0% 2,3% 1,8% 1,7% Górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Grupa Apator Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości Sektor wszystkich przedsiębiorstw Polski Zakwaterowanie i gastronomia Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja Przetwórstwo przemysłowe Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Budownictwo Handel i naprawy pojazów Transport i gosp. magaz. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 24

25 Apator SA Wyniki jednostkowe 2011 rok Tytuł prezentacji (stopka) 25

26 Struktura organizacyjna Apator SA Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Dział Zarządzania Kadrami Dyrektor Generalny Pełnomocnik wdrożenia ds. Dyrektywy MID Likwidacja stanowiska Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem Dział Inwestycji i Administracji Dział Informatyki Zmiany od kwietnia 2011 r.: utworzenie pionu Dyrektora ds. Eksportu, z Biurem Eksportu ze zlikwidowanego Biura Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych oraz z pracowników zajmujących się eksportem w ramach Biura Sprzedaży Aparatury Łącznikowej. likwidacja stanowiska Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Wdrożenia Dyrektywy MID - zadania Pełnomocnika zostały wpisane w kompetencje kierownika Biura Zarządzania Jakością i Serwisem Zespół ds. BHP Zespół Doradców Zarządu Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej Biuro Sprzedaży Aparatury Łącznikowej Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej i Ograniczników Przepięć Biuro ds. Normalizacji i Certyfikacji Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Biuro Sprzedaży Aparatury i Systemów Pomiarowych dla Energetyki Biuro Sprzedaży Aparatury i Systemów dla Przemysłu Biuro Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych Dyrektor ds. Produkcji Wydział Produkcji Części Wydział Montażu Aparatury Pomiarowej Wydział Montażu Aparatury Elektrycznej Dział Technologiczny Dział Zakupów i Logistyki Dyrektor ds. Finansowych Dział Księgowości Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Dział Finansowy Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu Biuro Marketingu Dyrektor ds. Eksportu Biuro Eksportu Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 26

27 Struktura zatrudnienia w Apator SA osoby 600 pracownicy produkcyjni pracownicy nieprodukcyjni r r r r r r r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 27

28 Przychody ze sprzedaży Apator SA tys. zł Przychody ze sprzedaży Apator SA r r r r r r r r r. Struktura przychodów ze sprzedaży ogółem w 2011 r. Struktura przychodów ze sprzedaży ogółem w 2010 r. Aparatura łacznikowa 41% Pozostała sprzedaż 5% Aparatura łacznikowa 33% Pozostała sprzedaż 4% Aparatura pomiarowa 54% Aparatura pomiarowa 63% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 28

29 Przychody ze sprzedaży Apator SA - segmenty tys. zł r r segment pomiarowy segment łącznikowy pozostała sprzedaż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 29

30 tys. zł Poziom eksportu i udział eksportu w przychodach Apator SA % 94% % 154% 91% % 84% 2003 r r r r r r r r r. 193% 14% 11% 10% 16% 29% 23% 25% 14% 27% Udział eksportu w przychodach Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 30

31 Wyniki finansowe spółki Apator SA tys. zł Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2010 r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 31

32 Koszty w Apator SA 18% Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem 16,6% 16% 14% 13,5% 12,2% 12,5% 13,6% 15,4% 14,0% 12,4% 12% 10,6% 10% 8% 6% 9,7% 8,7% 8,2% 9,2% 10,7% 10,6% 10,0% 7,5% 8,3% 4% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2003 r r r r r r r r r. Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów 58,3% 37,5% 55,9% 36,7% 56,1% 36,4% 58,8% 40,0% 57,9% 37,3% 63,0% 39,3% 64,4% 43,6% 67,9% 68,0% 47,1% 48,7% 2003 r r r r r r r r r. 32

33 Koszty w układzie rodzajowym Usługi obce 15% Świadczenia pracownicze 23% Pozostałe koszty 8% Amortyzacja 5% Zużycie materiałów i energii 49% Koszty w układzie rodzajowym 2010 r r. Dynamika Amortyzacja % Zużycie materiałów i energii % Usługi obce % Świadczenia pracownicze % Pozostałe koszty % Ogółem % Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 33

34 Nakłady inwestycyjne w Apator SA Wyszczególnienie 2010 r r. Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane, pozostałe Koszty finansowania zewnętrznego od nieprzekazanych środków trwałych Ogółem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 34

35 Apator SA w PSSE Korzystanie z ulg inwestycyjnych Szacowane oszczędności: ok. 6 mln zł rocznie Rozwiązania prośrodowiskowe (energooszczędny system oświetlania, sterowania żaluzjami, ogrzewania i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, system odzyskiwania wody deszczowej) Centrum produkcji liczników energii elektrycznej Automatyzacja procesów produkcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 35

36 Apator SA w PSSE Zakup działki zł Dokumentacja budowlana zł Umowa z MARBUD-em zł Klimatyzacja i ogrzewanie SANYO Oświetlenie Philipsa Podniesienie standardu wykończenia zł Przeprowadzki biur i produkcji zł RAZEM zł Odrolnienie zł SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI CI W TORUNIU 36 MLN ZŁZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 36

37 Apator SA w PSSE INWESTYCJE Sprężarki zł Serwerownia zł Układ chłodzenia dla wtryskarek zł Magazyn wysokiego składowania zł Regały zł Nożyce Gilotynowe zł Prasa zł Piec komorowy zł RAZEM zł Wykonano posadzkę ESD na całej powierzchni hali produkcji aparatury elektronicznej tj około 2500m 2, Zastosowano klimatyzację (temperatura i wilgotność), Zainstalowano nowoczesny magazyn wysokiego składowania - poprawa warunków magazynowania elementów elektroniki, Zainstalowano magazyn przepływowy do składowania elementów obudów z tworzyw sztucznych, Wykonano instalację azotu z możliwością rozbudowy dla kolejnych urządzeń. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 37

38 Informacje inwestorskie Tytuł prezentacji (stopka) 38

39 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA ZARZĄD: Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu Tomasz Habryka Członek Zarządu Jerzy Kuś Członek Zarządu RADA NADZORCZA: Janusz Marzygliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego RN Ryszard Wojnowski Członek RN Danuta Guzowska Członek RN Krzysztof Kwiatkowski Członek RN Eryk Karski Członek RN w okresie od r. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2013 roku. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 39

40 Struktura akcji i głosów stan na r akcje na okaziciela akcje imienne liczba akcji liczba głosów W dniu 22 grudnia 2011 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23 stycznia 2012 r. w celu nieodpłatnego nabycia przez Apator SA od Apator Mining Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych w celu umorzenia bez wynagrodzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 40

41 Udział inwestorów w kapitale Apator SA stan na r. Pozostali akcjonariusze 26% Inwestorzy instytucjonalni 36% 5 osób fizycznych (po co najmniej 5% głosów każdy) 22% Apator Mining Sp. z o. o. 16% *) W dniu 13 kwietnia 2012 r. Apator SA nabył od Apator Mining Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 41

42 Kurs akcji Apatora w latach lutego 2012 r. 30 Kurs Apator SA (zł) swig sty 03 mar 03 maj 03 sie 03 paź 03 sty 04 mar 04 maj 04 sie 04 paź 04 gru 04 mar 05 maj 05 sie 05 paź 05 gru 05 mar 06 maj 06 sie 06 paź 06 gru 06 mar 07 maj 07 sie 07 paź 07 gru 07 mar 08 maj 08 sie 08 paź 08 sty 09 mar 09 maj 09 sie 09 paź 09 gru 09 mar 10 maj 10 sie 10 paź 10 gru 10 mar 11 maj 11 sie 11 paź 11 gru 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 42

43 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 43

44 Polityka dywidendy Dywidenda Zysk netto Apator SA r r r r r r r r r r r r.*) *) prognoza dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 44

45 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 45

46 Prognoza wyników Wyszczególnienie (tys. zł) Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Prognoza 2012 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym eksport Skonsolidowany zysk netto*) *) Skonsolidowany zysk netto obejmuje cały zysk Grupy Apator (również przypadający udziałowcom mniejszościowym) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 46

47 RESPECT Index Apator SA po raz kolejny weszła w skład prestiżowego indeksu giełdowego RESPECT Index spółek prowadzących biznes w sposób odpowiedzialny. W ogłoszonym 31 stycznia 2012 r. składzie indeksu znalazły się tylko 23 firmy na 428 spółek notowanych na GPW. Apator SA spełnia bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne i działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 47

48 Projekty realizowane w Apator SA w 2011 r. System informatyczny CRM Strategia Lotus Domino Codzienna praca - system CRM - portal edukacyjny dla użytkowników w liczników przedpłatowych - strona produktowa MoniTorus - program stypendialny dla Młodych Talentów - dziennik budowy - magazyn wewnętrzny pracowników w Grupy Apator -projekt wspólnej marki korporacyjnej Grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 48

49 Nagrody Manager Roku 2011 Lider Polskiego Eksportu Lider Polskiej Ekologii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 49

50 Pozostałe nagrody Złota Setka Pomorza i Kujaw VII Diament do Złotej Z Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Skrzydła a Biznesu 2011 Rzeczpospolita Dobra Firma Perła a Polskiej Gospodarki NOT nagrodziła a osiągni gnięcia techniczne Apator SA Apator SA wśród w d 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2010 roku Apator Powogaz SA otrzymał statuetkę AMR System Instalacyjny roku 2010 Apator Powogaz SA Wielkopolscy Liderzy Rynku 2010 Nagroda za projekt paszpotyzacji sieci realizowany przez Apator Rector sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 50

51 Presentation of Grupa Apator 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 20 czerwca 2011 r. Wstęp +1197% +10% +21% Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań +14% finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Przekładka:Informacje ogólne

Przekładka:Informacje ogólne SLAJD TYTUŁOWY Przekładka:Informacje ogólne Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej Prezentacja wyników grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 216 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów:» skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 215 rok;» sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P R O G N O Z A Apator SA Toruń, 21 czerwca 2010 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 23.06.2008 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Finansowych i Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2014 Pełna treść sprawozdań dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 24 lutego 2011 r.

Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 24 lutego 2011 r. Prezentacja wyników Grupy Apator Warszawa, 24 lutego 2011 r. Grupa Struktura Apator Grupy Apator Segmenty rynku Zatrudnienie Grupa Apator w 2009 r. 1 643 osób Grupa Apator w 2010 r. 1 743 osób Wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2015 Pełna treść sprawozdania dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A.

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A. Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 213 Apator S.A. Warszawa, 25 listopada 213 r. Prezentacja Grupy Apator, 25 listopada 213 Warszawa, 25 listopada 213 1 Skonsolidowany raport kwartalny

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r.

P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r. P R O G N O Z A Prezentacja wyników Grupy Apator Warszawa, 25 lutego 2010 r. Grupa Apator 100% 70% 99,44% 100% 100% 99,95% 50% 100% Segmenty Grupy Apator Zatrudnienie Zatrudnienie w osobach 2009 2008 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo Skład Grupy Apator Budownictwo Energetyka Przemysł Rynki Grupy Apator Górnictwo Segmenty Grupy Apator Rector Apator Electro Segment łącznikowy Apator GmbH Segment pomiarowy Apator Kfap Apator Control Apator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 217 r. Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 Ostaszewo, MAJ 2018 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2017 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 215 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 lutego 216 r. 1 Podsumowanie 215 roku PLN (') 215 214 Zmiana r/r Sprzedaż 769 366 724 994 6,1% Zysk brutto na sprzedaży 28 967 217 189-3,8% Marża 27,2% 3,% Zysk na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 28 MAJA 218 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r.

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r. S T R A T E G I A 2011-2013 Warszawa, 5 października 2010 r. WIZJA SEGMENTY RYNKU PRODUKTY SEGMENTU ŁĄCZNIKOWEGO Aparatura przeciwprzepięciowa Aparatura łącznikowa Aparatura górnicza PRODUKTY SEGMENTU

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 2 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 roku... 2 3. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA Toruń, 8 czerwca 2009 r. Wstęp % Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1 Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2012 ROKU SPIS TREŚCI: 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 3 1.1 SKŁAD GRUPY APATOR... 3 1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY APATOR... 4 1.3 WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. 1 Agenda 1. Podsumowanie 2014 roku 2. Skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 rok 3. Realizacja strategii 4. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: APATOR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 czerwca 2012 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r.

Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r. Wyniki Spółki w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 9 listopada 2006 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2009 r.

Warszawa, 24 września 2009 r. Warszawa, 24 września 2009 r. Grupa Apator Tczew Toruń Poznań Zielona Góra Świdnica Katowice 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100% Struktura Grupy Apator Apator-Kfap Metcom Wodpol Apator Telemetria

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r.

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Listopad 2008 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2012 ROKU SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WIZJA... 3 3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 3 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI APATOR SA W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 1 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 2 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2012 roku... 2 3. Obecność na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeniach... 2 4. Informacja o wykonaniu obowiązków

Bardziej szczegółowo

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa Comarch 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 04 marca 2008, Warszawa Wyniki finansowe Q1 Q4 2007 Q1-Q4 2007 Q1-Q4 2006 Przychody 581 455 (wzrost o 18%) 491 550 Zysk operacyjny 44 921 45 551 Zysk netto 43

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100%

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100% WARSZAWA 16 MARCA 2007 2. SKŁAD GRUPY APATOR Tczew Toruń Świdnica Katowice Kraków Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR KFAP 100% APATOR GMBH 80% APATOR CONTROL 100% APATOR

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za 2017 rok Marzec 2018 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. 26 czerwca 2019, Kraków Comarch 20 lat na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 46/III-30/2016 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 1 Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji... 2 1.1 Skład Grupy Apator na dzień 30 czerwca 2012 roku... 2 1.2 Wskazanie jednostek

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja strategii GK Apator na lata

Aktualizacja strategii GK Apator na lata I. Wyniki GK Apator za rok 2013 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2012 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu. 22 marca 2010 r.

IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu. 22 marca 2010 r. IMPEL S.A. Wyniki roku 2009 - Prezentacja Zarządu 22 marca 2010 r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Q1 2014 14 maja 2014 roku GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Wyniki 9M 2016 Lubliniec 2016

Grupa Kapitałowa. Wyniki 9M 2016 Lubliniec 2016 Grupa Kapitałowa Wyniki 9M 2016 Lubliniec 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2016 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Apator SA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Apator SA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013 roku 0 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013 roku 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2014 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Sierpień 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I MIERZYMY GLOBALNIE 2 Przyrządy Pomiarowe SONEL Nowe produkty Nowe produkty: MRU-30 PQM-707 MZC-20E PAT-820 ERP-1 MIC-2501 MIC-2505 Strategia Sonel SA CEL NADRZĘDNY -(Element wizji -Po co się męczymy?)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Toruń, kwiecień 2015 r. 2 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 3 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2014 roku... 3 3. Informacja o wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za III kwartały 2017 r. Listopad 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 WYNIKI GRUPY APATOR H1 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 1 Agenda Podsumowanie pierwszego półrocza 2018 Najważniejsze działania biznesowe w Grupie Apator Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo